Dr. Michael Laitman

válság

És a gazdagok könnyeket hullatnak

Kérdés: A modern világban az emberek a vagyonos emberekre hallgatnak. Hogyan hallgatnak meg ha nem vagy gazdag?

Válasz: A világ óriási krízis felé közeledik, így a gazdagoknak nemsokára nem lesz mondanivalójuk, mivel a vagyonuk fokozatosan megszűnik befolyásoló tényező lenni.

A gazdagok ugyanúgy félnek a társadalmi folyamatoktól, mint ti. Érthető, hiszen olyan állapot felé haladunk, ahol kis juttatásból kell élnünk, ezért szinte semmi érintkezési felület nem marad a vagyonos emberekkel. A jövőben nem csak a nagy országoknak, hanem az egész világnak kis juttatásból kell gazdálkodnia. Így nem számít majd, hogy gazdag vagy szegény vagy.

Remélem, hogy a világ elkezdi megérteni, hogy a lényegnek semmi köze a pénzhez. Még a fizikai világunkban sem töltheti ki belsőnket a pénz.

Részlet a 2016. április 4.-I, orosz nyelvű kabbala leckéből

https://laitman.com/2016/08/and-the-rich-will-weep/

24 ápr 2019

Az emberi élet fontosabb?

Kérdés: Jogunk van ahhoz, hogy az emberi életet fontosabbnak tekintsük, mint az élet más formáit?

Válasz: Először is fel kell ismernünk, hogy a természet általános rendszere piramis felépítésű. Ez az élettelen szintjén alapszik: az egész univerzum, a csillagok, a bolygók, az összes élettelen anyag, melyek benne találhatók. Ez a piramis alja.

Aztán jön a Földön lévő növényi rész, majd ezt követi, az ennél magasabb lévő állati rész, és a piramis tetejét a beszélő szint foglalja el.  Az emberi szintet nem az emberek állati része a testük határozza meg, hanem a bennük lévő beszélő szint.

Ezért persze az emberi élet sokkal fontosabb, mint minden más formája és szintje a természetnek, nem azért, mert ezt egoista vágyunkkal ezt akarjuk, hanem azért, mert magunkba foglaljuk a természet minden más formáját. Ha helyesen kezeljük a természetet, akkor helyrehozzuk magunkat, valamint általánosságban az egész természetet.

Valamennyi globális természeti katasztrófa és probléma – a szökőár, az aszály, a természet által okozott kár, a környezeti katasztrófák – végső soron nem más, mint egy ember által a természetre vetített jelenség. Ezért határozottan az emberi élet és a természetben betöltött szerepe a legfontosabb.

Látni fogjuk, hogy saját magunk és természetünk iránti önző magatartásunk révén váltjuk ki az emberi társadalomban, és a természet más szintjein megjelenő összes katasztrófát és szerencsétlenséget, mind a növényi, állati sőt az élettelen szinten is. Ha megváltoztatjuk magunkat, akkor biztosan megváltoztatjuk a természet egészét.

Ezért meg kell értenünk, hogy a mai világban kitört környezeti katasztrófák és az előttünk álló újak, kizárólag az embernek a világhoz való hozzáállásán múlik. Nem azért jönnek, mert a természet hirtelen kiegyensúlyozatlanná válik. A gondolataink miatt okozunk a természetben egyensúlyhiányt.

A független vélemények kerekasztala. Berlin 2006-09-09.

Via – Laitman Blog

18 okt 2018

A válság valódi oka

Laitman_419

Vélemény (David Corovich, fizikus, közgazdász): “Az eurózóna már úton van egy újabb mély depresszió felé. A következő gazdasági sokk során a fertőzés gyorsabban fog átterjedni a globális ellátási láncokon keresztül, így egy világméretű gazdasági válságot válthat ki.

A kölcsönös függőségünk miatt nem szigetelhetjük magunkat ez elől, mindannyian együtt vagyunk ebben a helyzetben. A pénzügyi felfordulás képes néhány másodperc alatt szétterpeszkedni a világon, ami megbéníthatja a modern nagyvárosok élelmiszer ellátását – melyek csupán három napra elegendő tartalékkal rendelkeznek.
Amikor a gazdasági lehetőségek beszűkülnek – a válság hatásaként -, az adósok törlesztési kötelezettségeiket nem fogják tudni tovább fizetni, és még a reménye is megszűnik annak, hogy adósságukat később rendezni tudják. Az egyre növekvő komplexitás csak egyre távolabb nyomja a rendszert az egyensúlyi állapotból. Tízmilliárdnyi kölcsönkapcsolat – az ellátási láncban – már túl bonyolult ahhoz, hogy bárki képes legyen azt teljesen átlátni és megérteni.
A politikai döntések az elavult, stabil gazdasági körülményekre alapoznak, miközben a gazdasági válságok a társadalmak egyre növekvő felaprózódását okozzák. A terjedő félelmek és a növekvő nacionalizmus mind a gazdasági válság előjelei.
A gyártás és termelés gépesítése, kibővítése, mint például az Egyesült Államokban vagy Indiában csak súlyosbítják a helyzetet. A következő válság óriási lesz, és mind ez idáig úgy tűnik, hogy a világ képtelen felkészülni erre. A globális gazdaságunk az egyre csak növekvő feszültségeket mindinkább képtelen rugalmasan kezelni.”
Dr. Laitman hozzászólása: Ez az oka, hogy nem várhatunk tovább a kedvezőbb körülményekre. A korrekció módszerét meg kell ismertetnünk a világgal; minden erőfeszítésünkre szükség van, hogy az emberek megismerjék a válság valódi okát, és az abból kivezető utat.
SzL
Ka

21 aug 2015

Egy lépést sem erőfeszítés nélkül

Egy lépést sem erőfeszítés nélkül

Kérdés:

Ha “Nincs senki más Rajta kívül”, akkor miért kell nekem azt mondanom: ” Ha én nem vagyok magam számára akkor ki más”?

Válasz:

“Ha én nem vagyok magam számára akkor ki más?” azt jelenti, minden ötlet csak az erőfeszítés által érhető el. Amíg az ember nem tesz erőfeszítést, addig egy lépést sem halad előre.

A mi világunkban sok a zavar, és néha úgy tűnik, hogy lehetséges nyerni valamit erőfeszítés nélkül: valamilyen ajándékot, örökölni valamit, kapni valami sorsot, vagy valamilyen lehetőséget. Mindenki ebben a világban a saját sorsával és szerencséjével, a saját csillagjegyével, egy bizonyos családba és bizonyos feltételekkel születik meg. Úgy tűnik számunkra, mintha nagyon sok dolog volna, ami nem tőlünk függ, és az adott keretek közt igyekszünk cselekedni.

Mi nem látjuk, hogy minden 100% – ban rajtunk múlik: minden pillanatban, minden lépésben, minden milliméteren az úton előre akarunk haladni, és e szerint kell erőfeszítéseket tennünk. Sok rendszer létezik, amely támogatja az emberi életet: a munkanélküli segély, a szociális gondoskodás, az egészségügyi alapok, nyugdíj. Ha beteg vagy legyengült vagy, akkor vigyáznak rád, és gondoznak. Tehát, a személy nem látja világosan és egyértelműen a kapcsolatot az ok és okozat között, az erőfeszítés amelyet befektetett, és a végeredmény között.

Ő nem látja az egész rendszert. Egy olyan mértékben törött rendszerben találjuk magunkat, amely egyre romlottabb és nem vesszük észre, hogy mi vagyunk az oka a válságnak. Vannak érvek arról, hogy mi vagyunk az okozója az ökológiai problémáknak és az éghajlatváltozás is mi miattunk történik. Mi mindig jobbat és jobbat akarunk, de a helyzet egyre tovább rosszabbodik. És ha hirtelen egy kicsit jobb lesz, nem fogjuk tudni, milyen okból. A rendszer el van rejtve előlünk, és érezzük a tehetetlenségünket.

Kabbala Bölcselete szeretné eljuttatni a személyt a felső rendszer felfedezéséhez, de mi ezzel ellentétesek vagyunk. A szabály szerint: ” A személy nem képes egy mitzvát végrehajtani, ha előzőleg nem vallott kudarcot belőle”.

Azaz, látnunk kell az inverz műveletet, amelyből kiderül és megértjük, hogyan kell rendezett módon, helyesen cselekedni: a tanulásban, a munkahelyen és mindenben. Amíg a személy nem tör össze valamit, addig nem érti meg a belső lényeget.

Ezért szeretnek a gyerekek mindent összetörni, hogy felfedezzék és megtudják, hogy mi van benne. A természet szükségszerűvé teszi számunkra, hogy mindent megvizsgáljunk, és ez által kezdjük azt megérteni.

A lélek törése már előttünk megtörtént, és nekünk a törött részeket meg kell próbálnunk összerakni. És miközben összerakjuk, képesek vagyunk megvizsgálni és felfedezni mindet ami “igen” és “nem”, vagyis nagyon jól megértjük és megtanuljuk ezt a rendszert, olyan mértékben, hogy mi magunk integrálódunk bele. Belépünk ebbe a rendszerbe, részévé válunk, és ezzel együtt a tulajdonosai leszünk. Tehát semmilyen problémánk nem lesz annak irányításával.

De most útközben ahogy tanuljuk, mindenféle zavarodottságok jönnek. Ez olyan mintha megnyitnánk egy gépet, amely nem működik, és nem tudod, hogy hol található a hiba. Szóval kezded ellenőrizni egyik helyen, másik helyen, megvizsgálod az utasításokat a könyvben és így tovább. Viszont, ahogy haladunk előre, van már egy szakértő, aki képes segíteni, és tanácsot adni.

2013.02.08, Báál Hászulám a “Levelek”

BS

29 Már 2013

Az új világ határán

Kérdés

Ön azt mondta, hogy az embernek a csoporton keresztül kell a Teremtőhöz fordulnia. Mit jelent ez? Együtt kell olvasnunk a Shamatit, vagy workshopot kellene tartanunk, szóval mit kellene tennünk?

Válasz

Azt hiszem, hogy mindenkinek nagyon egyszerű módon kellene viselkednie. Mindenekelőtt rövid kurzust kell mindenkinek vennie a Kabbala Bölcsességéből, és utána a csoporton belül tanulni. Mindenkinek olyan mértékben kell részt vennie a leckéinken, amennyire csak képes, legalább a lecke harmadik részében, és természetesen részt kell vennie a workshopokon néhány alkalommal hetente – ez a minimum amit meg kell tennie.

Emellett van egy hatalmas archívumunk, ahol leckék és beszélgetések vannak több nyelvre lefordítva, mindenki számára elérhető módon. Nem lehet igazán probléma találni valami teendőt senki számára.

Az embernek egy bizonyos időt kell szentelni a terjesztésre, mivel ezáltal nem csak eljuttatjuk az üzenetünket a világhoz, hanem a következő szinthez is kapcsolódunk.

El kell juttatnunk az emberiséghez a korrekcióról, a fejlődésről és az emberiség következő állapotáról szóló információkat. Különben hogyan szüntethetnénk meg a belső vágyakozást előidéző hiányt, amely most kezd feltárulni az emberek számára?

On The Border Of The New World
We speak about the fact that there is none else besides Him. So what is humanity’s problem? How can it correct itself?

El kell érnünk, egy teljesen kerek állapotot, amikor teljes egészében függünk egymástól. A harmadik fázis most tárul fel és elkezdünk ebből felemelkedni a jelenlegi állapotunkból, amit “válságnak” nevezünk.

On The Border Of The New World

Valójában a “krízis” szó görög eredetű, amely a “születés” szóból adódik – amely valami újnak a születése.

Tehát nekünk meg kell mutatnunk az emberiségnek, hogy az új világ határán állunk, és hogy ez az új világ végtelenül integrált.

Az első spirituális szint az Assiya világa, amely most tárul fel, csak egy sajátos, külső megnyilvánulásban, integralitásban, mivel a spirituális világ, az integrált. Elkezdjük látni a saját minőségeinket, és képtelenek vagyunk megbirkózni a rendszerrel magával. A hálózata az abszolút, kölcsönös kapcsolatoknak ránk ereszkedik, és ez ellen nem tehetünk semmit.  Pontosan ilyen módon nyilvánul meg a válság manapság, az oktatásban, a tudományban, gazdaságban, minden aspektusban.

Tehát először el kell mondani az embereknek ezt, és aztán meg kell tanítani őket a következő minőségi szintre való belső emelkedés módszerére, amely egy minőségi változást jelent az integralitás, és a kölcsönös kapcsolatok irányába.

08.12.2012, A Novoszibirszki Kongresszus 3. leckéjéből

KN

19 dec 2012

Az élelem válsága

Az élelem válsága

Vélemény (George Monbiot): “Ne is gondolkodjunk a gazdasági válságról. Inkább koncentráljunk egy annál sürgősebb problémára: a nagy élelem recesszió, ami zuhan rá a világra, gyorsabban mint a financiális ügyek. Már valószínű, hogy láttátok a számokat: a rizsnek az ára már háromnegyedével megnőtt a múlt évben, a búzának pedig 130%. Élelem válság van 37 országban. Százmillió ember a Világ Bank szerint, egyre nagyobb szegénységben fogják találni magukat a magas árak miatt…

“Van elég ennivaló. Csak nem éri el az emberi hasakat. A 2.3 bn tonna ami valószínű, hogy meg lesz emésztve ebben az évben, csak 1.01 bn fog etetni embereket az United Nation’s Food and Agriculture Organisation szerint.

“Nagyon szeretnék még egy pár szót szólni a bioüzemanyagról. Ettől a reggeltől az összes közlekedési üzemanyag eladóknak Angliában muszáj lesz összekeverni az etanolt biodízellel, amiket aratásból szereztek. A Világ Bank rámutat, hogy az a búza, ami ahhoz kell hogy feltöltsön egy sport autó motort, egy embert meg tudna etetni egy évig”.

“Miközben 100 m tonna ennivaló át lesz irányítva, arra, hogy járműveket etessen. 76 m tonna el lesz vonva emberi szájakból, hogy állatokat etessen – és ez az ennivaló mennyiség 14-szer tudná betakarni az ennivaló hiányt. Hogyha tényleg fontosnak számít nektek ez a probléma akkor egyetek kevesebb húst”.

Az én Megjegyzésem: De ha el tudnánk intézni az ennivaló méltányos és szabályos kiosztását, akkor az egész világban senki sem érezne éhséget vagy hiányt. A Föld több milliárd embert tudna megetetni, hogyha a  közösség rendesen együttműködne, de több ember fog szenvedni az éhségtől ebben a korrigálatlan társadalomban, addig még elérjük a korrekció végét.

DH

02 dec 2012

A tömegeket nyomasztó kérdés

A világ korrekciója akkor kezdődik, amikor mi csoporttá egyesülünk, és feltárjuk az adakozás erejét közöttünk. Akkor ez a csoport korrigálja az egész világot, amely kész egyesülni vele, és csatlakozni a csoport által hordozott üzenethez. Ez az, ahogy tovább lépünk a korrekció felé, a saját beteljesedésünk irányába.

Ennek a hatása által, amit elkezdünk érezni, megérteni és felismerni, hogy mit kell korrigálni? Ezen alapulva, mit kell kezdenünk ezzel a következtetéssel? Melyik tudománynak, és kísérleti adatoknak felel ez meg?

Az élet maga az, ami már megmutatta ennek a szükségességét.  Tisztán demonstrálja, hogy egy összefüggő világban élünk, ahol minden rész, kapcsolatban van a másikkal. Azonban mi még mindig a gyűlölet által állunk kapcsolatban, és rettenetes állapotú különböző dolgok által. Ezen kapcsolatok maguk a válság megtestesítői, azon kapcsolatok amelyek feltáratlanok köztünk, és amiken az elutasítás és az egó uralkodik. Minden kapcsolatunkat beburkolja a válság, és ezért az életünk egyre nehezebbé válik. Egyre jobban szenvedünk, a céltalanság miatt.

Innentől láthatjuk, hogy a beteljesedés közelében vagyunk, és láthatólag már csak néhány lépést kell tennünk. Ezek után fokozatosan feltárul, hogy erőtlenek vagyunk, nem tudunk a világ elé állni. Semmit nem tudunk korrigálni, egy külső közösségben.

Maximum veszekszünk a természettel, leromboljuk olyan mértékben, hogy halálos fenyegetésként lebeg már felettünk. A végén az egyetlen, ami marad a számunkra, nem más, mint a saját korrekciónk. Ha korrigálttá válunk az egység érdekében, akkor, az életünk jobb lesz, és biztonságosabb. Így, a tudás és a keserű tapasztalatok egy alapot jelentenek a számunkra, s biztosítják nekünk első kézből, hogy értékes legyen számunkra a saját korrekciónk.

Bizonyos mértékben a külvilág már egyetért a globális válság fennállásában, és abban, hogy el kell érni, bizonyos egységet közöttünk. Az embereknek meg kellene látni hogy muszáj egységre lépni. De hogyan?

Egy kérdőjel bukkan fel előttük, amely nagyon erőteljesen jelzésértékű. Végül is, ha a tömegek elkezdik ezt érezni, ha látják, hogy nincs mást-mit tenni, segítségért fognak kiáltani, a megmentésükért. Írva van, „Izrael gyermekei sírnak a feladatért,” Bár a tömegek nem Izrael gyermekei, azaz ők nem törekednek egyenesen a Teremtő felé, mégis készen állnak erre. Ez az, ahogyan a nemzet kivonul Egyiptomból.

Ki látja és érti az általános képet, néhány vezetőn kívül?

A szemeink előtt az emberiség fokozatosan bebukfencezik ebbe az állapotba. Elég tény igazolja ezt most már, amik megerősítenek minket a saját utunkon.

KN

28 Júl 2011

Az Emberiség a kihalás kockázatánál

Vélemény: Nick Bostrom (professor, Oxfordi egyetem, Filozófia szak) Létezési kockázatok: (Exsistential risks) A technológiai folyamatok felgyorsulása miatt az emberi faj nagyon gyorsan fejlődésének kritikus fázisba érhet.

Manapság a Földön olyasmit csinálunk, amit eddig még soha. A természeti erőknek nem sikerült tönkretenni az emberi fajt az elmúlt évszázadok és évezredek során, de ezek az erők kiirthatnak bennünket az elkövetkező évszázadban.

A paradoxon abban rejlik, hogy technológiai fejlettség nélkül az esélyeink hogy kivédjünk egy globális rizikót a nullával voltak egyenlőek, most, amikor fejlett technológiával rendelkezünk, a kipusztulási kockázat kivédésére nagyobb esélyünk van, de a technológiai fejlődés az, ami önmagában tartalmazza a kipusztulás kockázatát. A legfőbb ok, ami ide vezethet, hogy különbség mutatkozik az ember erkölcsének és viselkedésének érettségében és az általa létrehozott technológia erejében és hatalmában.

Hogy lecsökkentsük a technológiai fejlettségből eredő katasztrófa kockázatát, a következőket kell tennünk:

  1. Fel kell vetnünk a létezés kockázatára vonatkozó kérdéseket
  2. Fel kell állítani egy nemzetközi együttműködési struktúrát és szabályzatot
  3. Szabályozni a technológiai fejlődés ütemét
  4. Olyan programokat létrehozni, amelyek szem előtt tartják létezésünket kockáztató tényezők minimizálását.

Véleményem: A technológiák amelyeket létrehoztunk az embertársaink és természeti környezetünkhöz való önző hozzáállásunk (és természetünk) egyenes következményei. Csak a természettel való egyensúly hozhatja el számunkra a technológiák bölcs alkalmazását. Hogy elérjük ezt, az ember természetét kell először átformálni. De ez kizárólag az az erő által történhet meg, amely létrehozott bennünket: „Én teremtettem a gonosz hajlamot és a módszert a kijavítására.”

RB


10 Júl 2011

Kilábalni a krízisből öt lépésben

Kérdés:

Kérdésem van az alsóbb és felsőbb fokozatokról. Mit jelent a jelen állapotunkban befogadni az alsóból érkező vágyat? Mit tudok tenni vele, és hová kell irányítanom? Hogyan tudom minél hamarabb befogadni ezt a vágyat és haladni előre időveszteség nélkül?

Válasz:

Igazság szerint mi a felső világ és az emberi természet között állunk. Ha mi szeretnénk vágyat kapni a teljes emberiségtől azért, hogy felemeljük őket és megkapjuk a felső fényt „Felülről” és lehozzuk ezt alulra akkor ez a vázlat működni fog. Hogy ezt megtehessük, nekünk terjesztenünk kell a tudást abból a krízisből való kilábalásra, amelytől az emberiség még csak éppen elkezdett szenvedni a széles nyilvánosság számára. Sok probléma áll előttünk.

pastedGraphic.pdf

Ezért, nekünk a következő lépéseket kell megtennünk:

  1. Át kell adnunk a tudásunkat az emberiségnek a krízisről mégpedig azt, hogy ez célzattal jött létre, nem pedig véletlenszerűen
  2. Azért, hogy minket felemeljen, meg kell kapnunk az emberiségtől a vágyukat, hogy felemelkedjenek és kilábaljanak a krízisből
  3. Be kell fogadnunk magunkba és fel kell erősítenünk ezt a vágyat azért hogy megvalósulhasson
  4. Meg kell kapnunk az általános beteljesülést
  5. Tovább kell ezt adnunk

Így dolgozunk mi az alsóval és a felsővel.

RB


29 jún 2011

Még nem ért véget a vizsgálatok ideje

Most az egész világ válságban van, és mi lassan lassan közeledünk nagyobb és nagyobb problémák felé, minden helyről, és minden irányból. Minden amit tettünk ebben a világban, rossz formában tettük, mert mi ahogy felnőttűnk az az egó a növekedése volt. Nincsen honnan várni a jót, mivel mi állandóan csak az egó számára dolgoztunk. És most a rossz fokozatosan jelenik meg, csepp, csepp után, mindenféle helyeken és minden lehetőségekben, de nem egyszerre, azért hogy ne  merüljünk el a mi fájdalmunkban. Ha a fájdalmunk nagyon erős lesz, mi már nem fogunk tudni gondolni semmi másra, csak hogyan szabaduljunk meg tőle.  Már nem érdekel minket a fájdalom oka és még az eredménye sem, hanem, hogy már érjen véget a fájdalom.

De ha a fájdalom hullámokban érkezik, és ha mindig csökken vagy nem olyan hatalmas, akkor marad tér gondolni rá, és elkezdhetek keresni: honnan jön, miért történnek ezek, hogyan lehet kilépni ebből. Ez az ahogy a Teremtő játszik velünk, de mi meg kell hogy kapjuk a megoldást.

Előszőr is meg  kell tanuljuk az okozatot – Ő az ellentétes képe a mi természetünknek. A mi tulajdonságunk ellentétes a Teremtővel, és ha Ő közeledik, akkor az nekünk rossz! És ahogy közeledik felénk, úgy nekünk még rosszabb! Például, vegyünk egy bűnözőt, minnél közelebb van a bünöző egy bizonyos kincshez, vagy egy olyan helyhez ahol bünt követhet el, annál rosszabb a dolog. És minnél távolabb kerül annál jobb, annál kissebb a késztetése. A Teremtő különösen most, a mi időnkben, felfedeződik lassan,  azért, hogy adjon nekünk időt a gondolkozásra. Ő felfedeződik egy kicsit és mi magunkat rosszul érezzük.

Például, pár évvel ezelőtt kitört a válság, és most mi úgy beszélünk mintha  befejeződőtt volna. De a válság továbbra is itt van, mint azelőtt, csak teret adnak nekünk keresésre és vizsgálatra! És mindjárt jön egy újjabb csapás, más szinteken, és azután megint jön egy csendes állapot. Igy tanit meg a Teremtő minket és ad nekünk lehetőséget, hogy keressük az okot, azért, hogy a végén felfedezzük Őt, mint mindennek a forrását. És ekkor az egónk szempontjából, úgy jön ki, hogy Ő minden rossznak a forrása. És  akkor mi megértsük, hogy nekünk azért rossz, mert ellentétesek vagyunk a Teremtővel. Mit lehet tenni, hogy jó legyen?

Ő teljes és tökéletes, csak nekünk kell megváltozni. Fokozatosan mi megértjuk, hogy szükséges kijavitani magunkat. Az emberiség biztosan elérkezik majd ehhez az állapothoz, az ütesek által, minden féle formákban. Az ütések minden nemzetnek és minden embernek a saját módjan érkezek, azért, hogy megtanitson minket. De mi fel kell fedjük az embereknek  ezt a módszert, azért, hogy ők minnél hamarább megismerjék, hogy honnan jönnek az ütések és miért. Ebben mi enyhitünk az emberiség fejlődésén. Ezt nevezzük “Fényé vállunk a nemzetek számára”, azaz, azoknak az embereknek akik még egyelőre nem értik, miért kapják az ütéseket.

Fel kell fedezzük nekik az ütések okait, hogy láthassák a szükségét és a     célt, hogy ők képesek legyenek előre jutni, egy megértő módon. Ennek eredményeként, az egész fejlődős útja megváltozik, egy erős módon. Azoknak  akiknek rendelkezésre áll a korrekció módszere, szükséges átadniuk azt az egész világnak.

bs

27 jún 2011

74 queries in 1,009 seconds.