Dr. Michael Laitman

Purim

Purim

thumbs_laitman_214

Meg kell értenünk, hogy a Júdaizmus valamennyi ünnepének, mély, Kabbalista jelentősége van, amelyen keresztül az évezredes Bölcsesség emlékeztet bennünket az ember halhatatlanságba vezető útjára. Ilyen ünnep a közeledő Purim is.
A Purim az ellentétek ünnepe, ami összeköti a boldogságot és a csalódottságot, az elrejtést és a feltárulást, a jót és a rosszat, a száműzetést és a megváltást. A Purim (amely a héber „Pur” azaz „sors” szóból származik) ilyen módon a tökéletes spirituális szint, az ellentétek egyensúlya és harmóniája, azaz, a Végső Korrekció (Gmar Tikkun) állapota. Az ember megszerzési vágyait korrigálta az Isteni Adakozás szándéka, ez által képessé válik a teremtés összes vágyát összekapcsolt módon érzékelni, és ebben a hatalmas vágyban látja megnyilvánulni magát a Teremtőt.
Mi a spirituális jelentése a Purim Ünnepének?
Megillat Esther (Eszter Könyve) azokról az erőkről szól, melyek megjelennek az emberben. Ezeknek az erők azok, melyeket a spiritualitást elérő ember felfedez, a Teremtővel kialakuló kapcsolatban. Ezek irányítanak mindent, ami megjelenik az ember életében, és ezek az erők egy történetbe rendeződve jelennek meg az írásban – különböző nevek alatt, mind Mordechai, Eszter, Hámán, stb.
A Purim története a második templom építése előtt zajlik, nem sokkal Izrael országának felemelkedése előtt. A történet a Végső Korrekció előtti utolsó csatát írja le. ezen a szinten, Izrael Népe, azaz az emberben lévő legmélyebb, spirituális kitöltésre törekvő vágy, amely „Egyenesen Isten felé” irányul – héberül Yashar El, azaz Izrael – békében és nyugalomban élt Achashverosh Királyságában. Mordechai, a spirituális vágy, kizárólag egy dologra törekedett, a Teremtővel való tökéletes összeolvadással. Ez a spirituális vágya azonban, a megszerzési vágyakkal szoros kapcsolat alapján azokkal együtt eltört, és szétszóródott a törött megszerzési vágy darabok között.
A gonosz Hámán, aki az egoista megszerzési vágyakat reprezentálja az emberen belül, el akarta orozni a trónt Achaverosh királytól, aki a történetben a Teremtőt szimbolizálja. Ehhez el kellett törölnie azokat a vágyakat a világból, melyek elérhetik valaha a Teremtővel való formaegyezést, azaz Izrael Népét, akik közte és a Teremtő között állva megakadályozhatták a teremtő Erejének önző megszerzését. Hámán azonban nem értette meg, hogy az Isten felé törekvő vágyak azért lettek szétszórva a földön, hogy alvó állapotukból felébredve egyesüljenek a törött megszerzési vágyak korrekciója érdekében, és egyensúlyt teremtve a világban az összes vágyat visszavezessék a Teremtőhöz.
Így a történet végén, valamennyi ember a királyságban elfogadja a spirituális vágyak irányító szerepét, és magára vonja annak tulajdonságait. A történet végén az is kiderül, hogy Hámán a Teremtő eszköze, Titkos Angyala, melyet az emberek fölé emelt azért, hogy megjelenjen a vágy a jóságra és a szeretetre.
A Purin ünnepe a boldogságról szól és az örömről. Ami nem más, mint a Teremtő elérésének öröme.

KA

08 Már 2017

Minden a helyére kerül

Laitman_197_01

Haman azt tanította, hogy amit az igazak előkészítenek, azt fogják a bűnösök hordani. Azaz Haman azt tanította, hogy minden erőfeszítés és minden munka amit Mordehai végzett el az jutalom lesz Haman gondolatai szerint, Mordechai-nak, annak amit a kapni akarás majd elnyel.

Végezetül kinek voltak arra hatalmas edényei, hogy azzal megkapja a Hochmát? Hamannak. Akkor hogyan lenne lehetséges az, hogy rajta kívül bárki is megkapja ezeket a fényeket?  A megszerzési edények nyilván követeltek, hogy eljött a mi időnk így nekünk kell kitöltést kapni. Az egó nyilvánvalóan a teljes Hochma megszerzésére irányul és ez ilyen szempontból jogos is volt.

Haman azt gondolta hogy ő megragadja a fényt ami megjelenik Mordehai korrekciója által és azt a saját uralma alá vonja.

Ez az adakozás a megszerzés érdekében. Azaz ő nem tudja ezeket a fényeket közvetlenül megkapni . Mordechai  ilyen szempontból hátrányban van , mert másodlagos a király mellett,  mert a király azt is mondta Hamannak,  hogy:  „megadom azt a lehetőséget hogy elvedd tőlük… megengedem neked ha meg tudod tenni…  tedd meg amit kell … tegyél meg bármit amit akarsz” De azt gondolta, hogy mindezekkel együtt is őt  kell hogy szolgálja. Azaz hogy az adakozást a megszerzési vágyak szolgálják. De ez nem is lehetne másként, mert csak a megszerzési vágyak tudnak kitöltődni.  Tehát az adakozásnak az edényei a Teremtőhöz akarnak tapadni,  a megszerzési edények pedig meg akarják szerezni azt, ami a Teremtőtől kiárad.  Tehát minden a helyére kerül.

Minden azért történt, mert a király megadta Hamannak az erőt hogy kiterjessze a Bölcsesség fényét alulra.

Tehát mert a király azt mondta, hogy tegyél bármit az emberekkel, amit akarsz ..

Ezért amikor elment a királyhoz, hogy el akarja pusztítani a zsidókat. Azaz, hogy meg kell törni Izrael uralmát, mert – és itt is kegyelem  –  hogy a tudást kell belehelyezni a világba.  Akkor a király azt mondta neki „az ezüstöt megkaptad és az embereket is. Tegyél velük bármit, amiről úgy gondolod hogy neked jó”  Ami azt jelenti hogy Hamant alkalmasnak látta a király, hogy mindent a saját uralma alá vonjon, ami a bal vonal és az értelem.

Itt egy nagyon komoly fordulat van, amit nem könnyű megérteni .  A Hassadim fénye feltárul,  és világosnak kell lennie mindenki számára,  hogy ez az adakozás szándékával kell, hogy megjelenjen, mert különben lehetetlen Haman edényeit az adakozás fényének a megszerzésére használni . Ez azt jelenti hogy Haman ilyen módon megölettetik, és az edényei elkezdenek az adakozás számára használatba kerülni.  Ami itt történik, az az hogy hogyan lehet eltörölni a megszerzési szándékot ami Haman megölését jelenti, majd  ezeket az adakozás szándékába fordítani,  ami azt is jelenti hogy Mordechai-t kell lóra ültetni,  hogy ő uralja a kapni akarást és neki kell adni az arany koronát és a Hochmának a fényét.

Azaz ez a mechanizmus része, ennek így kell feltárulnia.

2016.03.10. Reggeli leckéből

10 Már 2016

Ne próbáld visszatartani a Fényt

Ne próbáld visszatartani a Fényt

Kérdés:

Hogyan vagyok képes a Purim Fényét megtartani az év minden egyes napján?

Válasz:

Nem kell megtartani semmit sem; az baj lenne, mert akkor az a megkapás, birtoklás, uralkodás vágyából eredne. Neked nem kell azzal foglalkoznod, hogy mi történik a következő pillanatban.

Ha rendelkezek az adományozás tulajdonságával, úgymint Mordechái, nincs szükség semmi másra. A legfontosabb dolog, hogy a Teremtőhöz legyünk hasonlatosak, és nem kell, hogy más azon kívül érdekeljen, csak az.

Ezért, nem szabad azon gondolkodni, hogyan válunk kitöltötté és felfújttá, mint egy buborék. Ezzel éppen ellenkezőképpen, csak arra kell gondolni, hogyan érjük el azt a tulajdonságot, mikor már nem lesz olyan esemény, ami befolyásolhatna titeket, csakis az ő megérintése. Minden alkalommal, amikor kiszakadsz önmagadból és egyre csak magasabbra és magasabbra emelkedsz, hogy az adományozás tulajdonságában teljesedj ki. És az a tény, hogy egy egészséges étvággyal rendelkezel az irányt, hogy “minden pillanatban kitöltött legyél” egy teljesen normális dolog. Sőt ez hasznos is, mert ez vezeti az embert előre. Szóval, gyerünk!

Végül, képes leszel arra, hogy elégedetté váljál akkor, mikor a Hásszádim Fénye és a Hochma Fénye egy kiegyensúlyoztott módon megtölti a Malchut-ot. Ekkor, valóban képes leszel kitölteni az egész Malchut-odat, minden vágyad együtt az egész világgal. De ezt egymagad egyszerűen nem tudod megtenni.

2013.02.24, Virtuális lecke </em

SzL

05 Már 2013

73 queries in 0,728 seconds.