Dr. Michael Laitman

spirituális szeretet

Hogyan lehet érezni az örök szeretetet?

Kérdés: Hogyan érezhető az örök szeretetet?

Válasz: Ez nem lehetséges, mert egy ember nem érezheti ezt az egoizmusán belül.

Az az ember, aki komolyan gondolja, eljön, hogy egy csoportban tanulja a Kabbalát. A leckék felébresztik és felidézi a természetben rejlő pozitív energiát. Ezen az energián belül az ember saját negatív energiáját kezdi érezni, és megérti, hogy egyensúly jöhet létre közöttük.

A “plusz” és a “mínusz” között az ember felfedezi a magasabb erőt, amely kitölti világunkat, mind negatív, mind pozitív erőkkel. Ezt a felső erőt “Teremtőnek” nevezik. Ő a szeretet ereje.

Az orosz nyelvű Kabbala leckéből 8/6/17

Via – Laitman Blog

23 Már 2018

Valentin napi bejegyzés

A Facebook oldalamról Laitman 18/02/14

Mit szeretünk? Azt szeretjük, amit élvezünk.

A mi világunkban a szeretetet az öröm forrásaként határozzuk meg. Élvezünk valamit, és szeretjük ugyanazt a dolgot, amitől jól érezzük magunkat. Ezért szeretünk egy ízletes steaket, egy hideg sört, egy bizonyos tévéműsort, egy embert, aki megnevettet minket, és így tovább.

Ez a fajta szeretet tisztán egoista. Hasonlóképpen, gyűlölünk minden fájdalomforrást az életünkben. A természet úgy működik, hogy az öröm felé halad, és távolodik a fájdalomtól. Ugyanúgy működünk, mint az állatok, a növények, sőt az élettelen anyag.

Mi is akkor az igaz szeretet?

Sehol nincs koncepció az igazi szeretetre, csak a Kabbala bölcsességében. Miért? Ez azért van, mert az igaz szeretet egy spirituális jelenség, mely akkor születik meg bennünk, amikor mások szolgálatába állunk, hogy kitöltsük mások vágyait. Más szóval, ha igyekszünk felemelkedni önző előnyeink fölé, belefoglaltatjuk magunkat egy olyan vágyba, amely nem a miénk. Nem számít, hogy ez a vágy a társunké, vagy egy teljesen idegené.

Ne ítéljük meg azokat, akár azt gondoljuk, hogy mások vágyai, céljai és szenvedélyei jók vagy rosszak. Ha szeretjük őket, akkor megpróbáljuk kitölteni azokat, mintha a sajátunk lenne. Ez a lényege annak, hogy “szeresd felebarátodat, mint magadat”.

Az erőfeszítés, hogy szeressünk másokat, fokozatosan leválaszt bennünket a született egoista észlelésünkről, és egy új spirituálist biztosít számunkra: a kitöltés egy új, örök és teljes formája nyílik meg számunkra, amelyet a világ szűk egoista korlátai nem határolnak. A hatalmas spirituális örömünk abból fakad, hogy összefonódunk a természet végtelen örömével, és így elérjük a magasabb valóság tökéletességének tudását, amely a növekvő kapcsolat, harmónia és a tökéletesség felé vezet.

Ez a spirituális szeretet. Amikor ilyen szeretetet érzünk, világosan meg fogjuk érteni, hogy soha nem lézezett másfajta szeretet.

Tehát, hogyan érhetjük el a spirituális szeretetet? Érdekes módon a vadonban élő gyerekek segítenek megérteni …

A vadonban felnevelkedett gyerekek, akik minden emberi kapcsolattól el voltak vágva, és az állatok környezetében nőnek fel egészen fiatal koruk óta. Kevés tapasztalattal rendelkeznek a normális és elfogadható emberi viselkedéssel a társadalomban, így viselkedésük nagyon hasonlít azokhoz az állatokhoz, amelyek között felnőttek.

Környezetünk megteremti világunkat, gondolatainkat és viselkedésünket. Ezért az igazi, spirituális szeretet elérése érdekében olyan emberek környezetében kell lennünk, akik a spirituális szeretet elérésére törekszenek. Ez a kabbalisztikus környezet célja. Olyan társadalmi-oktatási feltételeket biztosít, amelyre minden résztvevőnek szüksége van, hogy a tanulmányok, beszélgetések és gyakorlatok segítségével kifejlesszenek újonnan megformált kapcsolatokat és a spirituális szeretet érzését.

Via – Laitman Blog

18 feb 2018

Purim

thumbs_laitman_214

Meg kell értenünk, hogy a Júdaizmus valamennyi ünnepének, mély, Kabbalista jelentősége van, amelyen keresztül az évezredes Bölcsesség emlékeztet bennünket az ember halhatatlanságba vezető útjára. Ilyen ünnep a közeledő Purim is.
A Purim az ellentétek ünnepe, ami összeköti a boldogságot és a csalódottságot, az elrejtést és a feltárulást, a jót és a rosszat, a száműzetést és a megváltást. A Purim (amely a héber „Pur” azaz „sors” szóból származik) ilyen módon a tökéletes spirituális szint, az ellentétek egyensúlya és harmóniája, azaz, a Végső Korrekció (Gmar Tikkun) állapota. Az ember megszerzési vágyait korrigálta az Isteni Adakozás szándéka, ez által képessé válik a teremtés összes vágyát összekapcsolt módon érzékelni, és ebben a hatalmas vágyban látja megnyilvánulni magát a Teremtőt.
Mi a spirituális jelentése a Purim Ünnepének?
Megillat Esther (Eszter Könyve) azokról az erőkről szól, melyek megjelennek az emberben. Ezeknek az erők azok, melyeket a spiritualitást elérő ember felfedez, a Teremtővel kialakuló kapcsolatban. Ezek irányítanak mindent, ami megjelenik az ember életében, és ezek az erők egy történetbe rendeződve jelennek meg az írásban – különböző nevek alatt, mind Mordechai, Eszter, Hámán, stb.
A Purim története a második templom építése előtt zajlik, nem sokkal Izrael országának felemelkedése előtt. A történet a Végső Korrekció előtti utolsó csatát írja le. ezen a szinten, Izrael Népe, azaz az emberben lévő legmélyebb, spirituális kitöltésre törekvő vágy, amely „Egyenesen Isten felé” irányul – héberül Yashar El, azaz Izrael – békében és nyugalomban élt Achashverosh Királyságában. Mordechai, a spirituális vágy, kizárólag egy dologra törekedett, a Teremtővel való tökéletes összeolvadással. Ez a spirituális vágya azonban, a megszerzési vágyakkal szoros kapcsolat alapján azokkal együtt eltört, és szétszóródott a törött megszerzési vágy darabok között.
A gonosz Hámán, aki az egoista megszerzési vágyakat reprezentálja az emberen belül, el akarta orozni a trónt Achaverosh királytól, aki a történetben a Teremtőt szimbolizálja. Ehhez el kellett törölnie azokat a vágyakat a világból, melyek elérhetik valaha a Teremtővel való formaegyezést, azaz Izrael Népét, akik közte és a Teremtő között állva megakadályozhatták a teremtő Erejének önző megszerzését. Hámán azonban nem értette meg, hogy az Isten felé törekvő vágyak azért lettek szétszórva a földön, hogy alvó állapotukból felébredve egyesüljenek a törött megszerzési vágyak korrekciója érdekében, és egyensúlyt teremtve a világban az összes vágyat visszavezessék a Teremtőhöz.
Így a történet végén, valamennyi ember a királyságban elfogadja a spirituális vágyak irányító szerepét, és magára vonja annak tulajdonságait. A történet végén az is kiderül, hogy Hámán a Teremtő eszköze, Titkos Angyala, melyet az emberek fölé emelt azért, hogy megjelenjen a vágy a jóságra és a szeretetre.
A Purin ünnepe a boldogságról szól és az örömről. Ami nem más, mint a Teremtő elérésének öröme.

KA

08 Már 2017

Rengeteg ember beszél a Teremtőről

laitman_720

Ebben a világban rengeteg ember beszél a Teremtőről, a természet felső erejéről, a szeretetről, a kegyelemről, és a jóságról. Mindezt azért tehetik meg ennyire könnyedén, mert soha nem kellet a legtöbbnek szembenéznie azzal, hogy valójában a cselekedetei között mennyit volt képes a Teremtő érdekében megtenni, minden önérdek nélkül. Könnyű úgy jónak, kegyelmesnek lenni, szeretetről prédikálni, ha mindezek mögött az ego kapni akarása húzódik meg. Könnyen belátható, hogy az ember egyedül képtelen leválni az egójáról, és még adakozni és szeretet hazudni is képes megszerzés érdekében. Ezért a Kabbala Bölcsessége rámutat, mennyire szükség van arra, hogy olyan emberek vegyenek körül bennünket, akik segítenek önmagunkról leválni, egy spirituális cél, a Teremtő feltárulása érdekében. A Kabbalista Csoportokban elért magasztos állapot, amit Lishmának nevezünk – aminek jelentése “az Ő érdekében” – a belépés a Magasabb Világokba, az Igaz Szeretet és Kegyelem világába.

2016.12.07 Részlet a Reggeli Leckéből

KA

07 dec 2016

A legnagyobb Erő

laitman_572_02

A legnagyobb erő ami a kezetekben van, a szeretet. Ha szeretitek egymást, és összekapcsolódtok, akkor kötelezitek a Teremtőt, hogy megnyilvánuljon a kapcsolatotokban. Ha szeretitek az emberiséget és a teljes teremtést annyira, hogy nekik kérjetek, akkor pedig arra kötelezitek a megnyilvánult Teremtőt, hogy adja meg nekik a beteljesedést. “A Fiaim legyőztek Engem – mondja a Teremtő.Ezen a folyamaton keresztül pedig Ti magatok váltok Teremtővé

04 dec 2015

A szeretet ereje

laitman_435

Egyetlen igazi hajtóereje van a teremtésnek, a Szeretet. A hatalmas világmindenség minden atomja, fűszála, élőlénye a Szeretet által került megformálásra, a Szeretet gondoskodik róla, és a Szeretet vezeti haza, a Teremtőjével való összeolvadáshoz. A Szeretet mindent felül múló ereje létrehozta saját ellentétét, hogy ezáltal teremtményeinek szabad választást adjon, hogy a maguk erejéből jussanak el ahhoz a döntéshez, hogy csak a Szeretet az egyetlen, igaz alternatíva a létezéshez. A Szeretet Minden… Az ember arra teremtetett, hogy ne csak feltárja és saját minőségévé emelje a Szeretet, hanem hogy megtalálja annak Végső Forrását.

Ka

19 aug 2015

Az emberek összes öröme

laitman_572_02

Ha összeadjuk, a teremtés első pillanatától létező összes ember, összes örömét, mindez semmi, a spirituális öröm egyetlen érintéséhez hasonlítva. A spirituális öröm forrása ugyanis, az összes létező ember befogadása a lélekbe.
A spirituális világba belépő ember olyan mértékben különbözővé válik a hétköznapi embertől, amennyire egy kődarab különbözik egy növénytől, vagy amennyire egy növény különbözik egy állattól.

Részlet a New Jersey Kabbala Kongresszus leckéjéből 2015

27 Júl 2015

Az ember arra született

laitman_572_02

Az ember arra született, hogy több legyen, mint egy jelenség a saját vágyain belül… Az ember a saját vágyai urává válhat, amelyen keresztül beteljesítheti mások vágyait, miközben a szeretet forrásává lesz. Ennek a szintnek az elérése során a Teremtő nyilvánul meg benne, azaz az ember és a Teremtője eggyé válik.

KA

07 Júl 2015

A szeretet alapú kapcsolat

Nincs két egyforma

“Az ember, amikor elkezd szeretet alapján magához kapcsolni másokat, valójában a saját lelke külső elemeit kapcsolja annak belső elemeihez, helyreállítva ezzel lelke egységét. Az ember ugyanis mindent, amit önmagán kívül érzékel, azt valójában saját vágya egy részének minősége alapján érzékeli, ami azt jelenti, hogy minden hiba, amit másban vélünk felfedezni, az valójában a mi hibánk. Ami ugyanis valóban az emberen kívül van, azt nevezzük Teremtőnek, Akit csak akkor érzékelhetünk, ha a lelkünk, – amely ennek az érzékelésnek az eszköze, és amely valójában a külső és belső kapcsolataink helyreállításában jelenik meg-  formaegyezésbe kerül Vele.”

Kivonat a Reggeli Leckéből

ford: KN

KA

17 Júl 2014

Jobban szeretni a barátot, mint az ember saját fiát

Jobban szeretni a barátot mint az ember saját fiát

Kérdés:

Hogyan lehetséges a barátot úgy szeretni mint az ember saját fiát?

Válasz:

A mi világunkban megkaptuk ezt a példát, az ember természetes szeretéről saját gyermeke irányában. És ennek megfelelően kell lemérnünk mit is jelent a spirituális szeretet. A spirituális szeretet ehhez képest a “plusz 1-es” szinten van.

Kérdés:

De az nyilvánvaló hogy mindez lehetetlen, nem?

Válasz:

Semmi sem lehetetlen! Minden lehetetlen a Teremtő segítsége nélkül, csak a Fény képes mindent lehetővé tenni. És amennyiben néha valami lehetetlennek tűnik számunkra, az azt jelenti hogy először is kérnünk kell, és csak utána válhat a dolog lehetségessé, és akkor a Teremtő megteszi azt számunkra.

A világ két részre van osztva. Az egyik rész az a cselekedet melyet a Fény hajt végre automatikus módon, mindenféle kérelem nélkül, és ez az amire mi úgy utalunk mint, ami “lehetséges”, és mi azt hisszük hogy mindezt mi magunk hajtjuk végre saját akaratunkból. De valójában mi magunk semmit sem teszünk, mi semmilyen cselekedetre nem vagyunk képesek. Azonban nem kell a Teremtőt előre kérnünk ezen dolgok elvégzésére.

De vannak olyan cselekedetek is ahol nekünk kell kérnünk először, mivel a kérésen keresztül megmutatjuk, hogy valóban akarjuk azt a cselekedetet azaz kívánjuk a korrekciót. Ennek a korrekciónak bennem kell megtörténnie, annak bizonyos dolgokat el kell rendeznie bennem, és engem újra kell formáznia, így ennek a cselekedetnek a kérésem után kell megtörténnie.

Ez a kérés jelenti azt hogy képes vagyok a Teremtőhöz olvadni, hogy Őt felfedjem cselekedetein keresztül. De az egész korrekció a Teremtő által történik. Ezáltal az összes cselekedetek feloszthatóak “lehetséges” és “lehetetlen” cselekedetekre. A lehetetlen cselekedetek azok, melyek nem történnek meg maguktól, hanem csakis kérésem következtében.

Te fiadat egy természetes állati szeretettel szereted. De a barát iránti szeretet az a szeretet következő szintjére való felemelkedés, egy olyan szeretet szintjére mely tökéletes és örökkévaló, mely sokkal nagyobb szeretet mint, amit az ember saját gyermeke iránt érez.

A mások iránt érzett legelső spirituális szeretet, mely az első spirituális szinten jelenik meg, már összehasonlíthatatlanul nagyobb mint a családunk iránt érzett szeretet. Csak kérjük ezt a Teremtőtől, és Ő megteszi azt számunkra…Az egész világ csak mint példa lett megteremtve, hogy legyen egy kiinduló pontunk ahonnan elkezdhetjük a szeretetet, hogy legyen valami kezdőpont amihez mérhetjük magunkat.

13.12.2o12, Reggeli lecke 3.rész, TESZ

HZs

20 dec 2012

81 queries in 0,570 seconds.