Dr. Michael Laitman

középső vonal

Kérdések a spirituális munkáról – 4

281.02

Kérdés: Mit jelent egy tipikusan egységes lélek kölcsönös és odaadó szeretetét érezni?

Válasz: A kölcsönös szeretetet akkor lehet érezni, ha mindannyian összekapcsolódunk, érezzük a köztünk lévő közös kapcsolatot, és ezen keresztül próbáljuk egymást kiegészíteni.

Kérdés: Hogyan érthetjük meg, hogy készen állunk a születésre? Hogyan tudjuk ezt az állapotot közelebb hozni a tízeshez?

Válasz: Ha készen álltok arra, hogy a csoportban egymásnak adakozzatok, akkor készen álltok arra, hogy megszülessetek.

Kérdés: Ha van középső vonalunk, akkor is továbbra is mindent jóra és rosszra fogunk osztani?

Válasz: Természetesen. Egoizmus vagy altruizmus, mindig meg fogjuk különböztetni az egyiket a másiktól.

De a teljes korrekció után minden egoizmus altruizmussá fog változni. Akkor nem leszünk képesek megkülönböztetni semmit. Nem lesznek ellentétes ismeretek, vélemények és vágyak, minden csak egy irányba fog dolgozni – a másik érdekében.

Kérdés: Hogyan ellenőrizzük a tízesben a barátainknak való adakozási szándékunkat? Mit adhatunk nekik?

Válasz: Odaadjuk nekik a részvételünket. Hogyan tesszük ezt? Összegyűlünk, és elhatározzuk: mostantól kezdve felemelkedünk a köztünk lévő kapcsolat még magasabb szintjére, hogy még közelebb kerülhessünk a Teremtőhöz.

[316107]
A Napi Kabbala leckéből 2023.07.28., „A szenvedésnek megfelelően van a jutalom”
forrás: https://laitman.com/2023/08/questions-about-spiritual-work-4/

10 aug 2023

A fény, mint természeti törvény

276.02

Kérdés: Mi a fény?

Válasz: A természet egyetlen létező ereje, amely mindent életre kelt, kormányoz és betölt. A fényből erednek mindazok a nagyszámú erők, amelyeket magunk körül látunk.

Kérdés: Hogyan érzi az ember a fényt?

Válasz: Úgy, mint minden jó dolgot.

Kérdés: Vagyis a fény természeti törvényként, egy bizonyos erőként mutatkozik meg, és van olyan fény is, amit egyszerűen csak érzünk.

Hogyan  érezzük a természeti erőként megnyilvánuló fényt?

Válasz: Nagy öröm, a beteljesüléseként. A fényt olyan módon érzed, hogy közelebb akarsz kerülni hozzá, vagy közelebb akarod hozni magadhoz.


[308092]
A KabTV "A Tíz Szfira tanulmánya (TES)" című műsorából 2023.01.15
Forrás: Light as a Law of Nature | Laitman.com

01 feb 2023

A lélek becses hajtása

Az értelem nem kötelez bennünket az adakozásra. Azt találjuk, hogy teljesen felkészületlenek vagyunk arra, hogy ezt kérjük, nem vagyunk készek az adakozásra és az egységre. Ezt a vágyat még mindig ki kell fejlesztenünk magunkban, mert kezdetben csak egoisták vagyunk, és ebben nem különbözünk az állatoktól.

Ha fel akarjuk fedezni a szívben található pontunkat, az Isteni részt felülről, az adakozás csíráját, akkor ebbe nagyon sok erőfeszítést kell fektetnünk és segítenünk kell egymást a csoportban. Úgy ápoljuk magunkban az adakozás erejét, mint a belénk ágyazott magot,  annak teljes mértékéig, amelyet léleknek nevezünk.

A Teremtő nem úgy tárul fel, mintha valahol messze lenne, és mintha odamentem volna és megtaláltam volna. Éreznem kell a Teremtőt magamban, éreznem kell magamban ezt a tulajdonságot. Egy ponton meg akarok szerezni a magam számára, majd adni akarok – ezek a tulajdonságok az emberen belül tárulnak fel.

A Teremtő „közel” van hozzám vagy „messze” van tőlem – ez azt jelenti, hogy olyan akarok-e lenni vagy sem,  mint Ő, akarom-e vagy sem, hogy az adakozás minősége uralkodjon rajtam.

[274378]
Reggeli kabbala lecke első rész 20/11/22, “Munka az értelem feletti hitben”
forrás: https://laitman.com/2020/11/precious-sprout-of-the-soul/

16 dec 2020

Féltékenység: A destruktívtól a pozitívig

Megjegyzés: A féltékenység az a vágy, hogy teljesen kontrolláljam egy másik ember idejét, minden mentális és fizikai erejét. Ez az egyik legerősebb, legpusztítóbb és legfájdalmasabb érzelem.

A féltékenységnek többféle típusa van: gyermeki, szakmai, nemzeti, a sportban, a kreativitásban. Az orvosok bebizonyították, hogy a férfi stresszének mérése során, a felesége fizikai hűtlensége és féltékenysége minősül a legnyomasztóbb csapásnak. Erősségében összehasonlítható egy szeretett ember elvesztésének traumájával.

Megjegyzésem: A Kabbala azt mondja, hogy a féltékenység szükséges a fejlődésünkhöz, és elmagyarázza, hogyan kell ezt kezelni.

A legjobb az, ha az összes többi embert nem csak magunkkal egyenlőnek képzeljük el, hanem úgy, hogy  joguk van a miénkkel ellentétes véleményükhöz és cselekedetekhez is. Tegyük fel, hogy te és én nem értünk egyet egymással. A nézeteltérésünk, az ellentétünk és az ellenállásunk az, amely lehetővé teszi számunkra, hogy sajátos kapcsolatot építsünk ki egymással.

Nem egymást akarjuk elpusztítani, hanem egy bizonyos teret létrehozni, ahol nincs sem te, sem én, csak talán valami van a kettő között. Ez – a valami a kettő között- lesz fejlődésünk következő spirituális foka.

Kérdés: Tehát, amíg egyikünk el nem éri ezt a harmadik állapotot, a féltékenység természetesen pusztító erő lesz?

Válasz: Igen. Ellenben ekkor pozitívvá válik.

Megjegyzés: Ez összehasonlítható egy levessel, amelybe különböző összetevőket adunk. De amikor együtt főzik őket, egyrészt van egy speciális általános íz, másrészt az egyes összetevők egyedisége nem veszik el. Nálunk is így van?

Válasz: Igen. Éppen ellenkezőleg, az egyediség növekszik. Nem mondok le róla, csak azt mondom, hogy a másiknak is lehet véleménye. Középen kapcsolatot építek vele.

Itt nincsenek trükkök. Ez egy kognitív folyamat, amikor az ember önmagát és a természetet felfedezve egy középső vonalat épít.

[272779]
KabTV “Kommunikációs Készségek” 20/08/07
Forrás: https://laitman.com/2020/11/jealousy-from-destructive-to-positive/

16 nov 2020

Készíts helyet a Teremtő számára

Virtuális Kongresszus „Új világ” 3. lecke

A legnehezebb egy olyan szeretet elképzelése, amely mindig a gyűlöletre épül, és mind a kettő támogatja egymást, erősítik és csak ennek köszönhetően léteznek.

Így tér el a spirituális az anyagi világtól, ahol az egyik eltörli a másikat. Megszoktuk a világunkat, ahol csak akkor szerethetünk, ha elfelejtjük a gyűlöletet. Aztán a gyűlölet újra felgyullad, és elfelejtjük a szeretetet, és készek vagyunk megölni egymást.

Ez nem történik meg a spirituális világban; egyszerre létezik a gyűlölet és a szeretet is. Mindkettő a Teremtőtől származik, és a gyűlölet által, amely e világ alapja, fel tudunk emelkedni a szeretetbe, a Felső Világ természetébe. Ebben a szendvicsben létezünk, mind gyűlöletben, mind szeretetben, és ez a két vonal, jobb és bal, egyenlő feltételek mellett létezik. Az egyik nem lehet nagyobb, mint a másik.

Ekkor érezhetjük, hogy a középső vonal feltárult. Még nem lehet felfedni, mert különben a két vonal egyikét eltöröljük. Csak akkor, ha két vonal létezik, és megértjük, hogy egyikük sem lehet a másik nélkül, mindkettő megőrzésének szándéka révén hozzuk létre a középső vonalat.

Végezd el az alábbi  gyakorlatot: Ha látom az egoizmusomat a barátaimmal szemben, megpróbálom eltávolítani, kiirtani. Kivágom, mintha késsel vágnám, és megőrzőm a maradék helyet, és meg akarom tölteni a Teremtővel. Azt akarom, hogy a Teremtő feltáruljon benne, különben nem fog megjelenni. Ha szeretném feltárni a Teremtőt, akkor csak azokban a helyeken és tulajdonságokban lehetséges, ahol teret adtam Neki.

[269344]
 Új Világ – Virtuális Kongresszus 20/ 8/15,“A szeretet lefed minden bűnt,” 3-ik lecke
Angol forrás:https://laitman.com/2020/08/make-room-for-the-creator/

21 Sze 2020

A Samech betűje, egy menedék

A Samech egy csodálatos betű, egy minőség, amely megmenti és kiemeli az embert, a Klipák (Héjak) birodalmából, erőt ad neki, támogatást, önbizalmat, és otthonérzést. Ez egy kerek betű amely hasonló egy anyaméhhez, amely menedéket ad az embriónak, de fejlődést nem biztosít.

Csak az segít az embernek kilépni a Kilpákból ha megszerzi a Samech minőségét, azaz megszerzi a képességet, a Klipák, az egó uralma alóli kiszabadulásnak. Azonban a továbbfejlődéshez, az embernek vissza kell térnie újra az egoista erőkhöz, a Klipákhoz és meg kell ragadni belőlük, amennyit csak képes az ember, hogy a következőkben ezt korrigálja és ezáltal a korrekció által növekedjen.

Kiderül, hogy a Samech betűjének előnyös tulajdonságai ártalmassá fordulnak, mivel ez az ember fejlődéséhez szükséges. Ez hasonló az anyához, aki nagyon szereti a gyermekét és addig öleli szeretettel a fiát, amíg meg nem fojtja, nem engedi, függetlenné válni és növekedni.

A növekedés érdekében, mindig két ellentétes erőnek kell kölcsönösen együttműködni, hogy a cél a középső vonal megjelenése által elérhető legyen. Ezt lehetetlen elérni a Samech betű nélkül,amely körül öleli az embert, biztonságot kínálva neki.   Az ember elrejtőzhet ebben a minőségben, megszabadul a Klipa és az egó uralma alól, elszakadva azoktól.

De mi történik miután megszabadul az ember, az egótól? Ebben az állapotban nem rendelkezik semmivel, azaz nem tud tenni semmit! Alá kell szállnia a Klipába ismételten, és amikor védelmet talál az adakozás erői által, folytatnia kell a saját fejlődését.

Ezért lehetetlen világot teremteni a Samech betűjével. Nincs olyan betű, és nincs olyan minőség amelynek meg lenne az ereje ahhoz, hogy a világot a kívánatos korrekció felé mozdítsa. Minden egyes minőségnek megvan az ellentétes minősége, ez egy meghatározott cél miatt van így: hogy fejlődhessünk.

Az én anyagom a megszerzési vágy. Először a szándékaimat kell megváltoztatnom, hogy megszerezzem azt a semleges szándékot, amelyet majd az adakozás szándékává tudok fordítani, amely végül is elhozza nekem azt az állapotot, amelyet úgy hívunk, hogy a “megszerzés az adakozás érdekében”. Ez azt jelenti, hogy először negatív módon használom a vágyamat a megszerzés érdekében, majd elkezdem használni ugyan azt a vágyat pozitív módon az adakozás érdekében.  Így tehát két ellentétes erőnek kell működnie rajtam egyik a másik ellenében, amely által elérem a “középső vonalat”.

2013.06.27, Reggeli leckéből, Bevezető a Zohár könyvébe

KA

05 jún 2013

Az egyenlőség egy ajándék Fentről

Az egyenlőség egy ajándék Fentről

A “tízesség” a gyakorlatban (tíz barát kapcsolata), amelyben három állapot lehetséges: egyszer én vagyok az alsó, máskor én vagyok a felső, az adakozó és a harmadik állapot, hogy mindenki egyenlő. Az egyenlőség az első két állapot eredménye, ez a “középső vonal”.

Az egyenlőséget nem vagyunk képesek elviselni és lemérni.Ez a képesség egyáltalán nem található bennünk. Mi tisztában vagyunk azzal, hogy mit jelent fent vagy lent, de az egyenlőtlenség hol kezdődik, nos-itt elveszítjük az érzést. Még egy rakéta sem képes irányítani önmagát egyenesen a cél felé, állandóan éreznie kell a letérést. És úgyanígy van mindenben, nekünk is éreznünk kell a letérést.

Tehát az egyenlőség fentről adott, mint egy “középső vonal” és a Teremtő felfedezésével együtt érkezik. Az “edény” és a “Fény”, a “középső vonal” és a Teremtő, együtt érkeznek, mint egy jele annak, hogy már elegendő erőfeszítést tettünk és megszereztünk elég pontos különböző mértékeket, amelyek lehetővé teszik hogy megérezzük a “középső vonalat” és a Teremtőt egy bizonyos mértékig. Például, te mértél 10 kilónyi “edényt” és 10 kilónyi “Fényt” és elmondták neked, hogy a 10 kilóban van 10 grammnyi letérés.

A következő alkalommal megszerzed a “középső vonalat” úgyanabban a 10 kilóban, és akkor 100 kiló-nak értékeled, a pontosság már nem lesz 10 gramm, hanem egy gramm. Így állandóan jobban és jobban értékeled az összeragadást a Teremtővel és ezáltal egyre nagyobbá válik az “edény”-ed. A pontosság egyre nagyobbá válik, szóval a “középső vonal” egyre vékonyabbá válik, és ezért az intenzitása válik erősebbé.

2013.05.15, “A tíz Szfira tanulmánya”

BS

21 máj 2013

Képesek lehetünk mi megérteni a Tíz Szfira Tanulmányát?

Képesek lehetünk mi megérteni a Tíz Szfira Tanulmányát?

Kérdés:

Minek kell megtörténnie hogy végre képes legyek valamit megérteni a Tíz Szfira Tanulmányából?

Válasz:

Annak érdekében hogy megérthessük miről is szól a TESZ, éreznem kell ezeket a jelenségeket magamon belül. Azok nem valami más helyen, a holdon vagy a világűrben történnek. Mindez nem valami külső rendszerről szól. Az egész valóság magunkon belül létezik, saját magamon belül, és nekem magamon belül kell éreznem az egész valóságot. Amennyiben ezt így képzelem el magam számára, akkor arra gondolok hogyan érzékeljem azt, hogyan változtassam azt meg, és, hogy a felső erő hogyan érkezik, és hogyan változtat meg engem. Ezáltal én az egész valóságot magamra, és arra az erőre osztom fel, mely erő engem megteremtett, megtervezett, és mely erő engem befolyásol, azaz a valóságot felosztom magamra és a Teremtőre.

Bennem létezik a megszerzés iránti vágy, és Ő benne létezik az adakozás iránti vágy. Az Ő vágya adakozik az én vágyamra, és ezért cserébe képes az Ő vágyát kiváltani. Ezáltal mi elkezdünk partnerekként együtt működni.

Ezen túl semmi más nem létezik. Ebből az következik hogy a barátok is bennem vannak. Ezek azok a tulajdonságok melyek hozzám legközelebb állnak, a vágynak ahhoz a részéhez melyet saját magamként érzékelek. Ők alkotják a vágynak azt a részét bennem, melyből képes vagyok a Teremtőhöz fordulni és ezáltal sorsomat befolyásolni. Nekem a  többi vágyaimat is korrigálnom kell, és azokat is ehhez a részhez kell hozzácsatolnom, ameddig én teljesen beépülök a Teremtővel végzett kölcsönös munkába.

Ez akkor történik majd meg amikor megkapom ehhez a helyes vágyat, és azt akarom hogy mindannyian állandóan ezt érezzük. Én többé nem választom le magamat a világról, azt gondolva hogy a világ valahol rajtam kívül létezik, különböző országok, nemzetek és barátok formáiban, nekem állandóan úgy kell képzelnem, hogy minden saját magamon belül létezik a valóság helyes érzékelésének megfelelően. És akkor fokozatosan elkezdek közelebb kerülni ehhez az érzékeléshez.

Kezdetben a világ megmarad számomra dualitásban, és én azt magamon kívül látom, de ugyanakkor megpróbálom azt belül elképzelni. Azonban fokozatosan, a Reformáló Fénynek köszönhetően és elkezdem ezt a kettős megközelítést egyetlen képbe összekötni. Az többé nem lesz olyan mint valami kettészakadás, mint skizofrénia. Én elkezdem majd érezni a jóságot, és a kép láthatatlan egységét. A személy fokozatosan éri el ezt a valóság érzékelést a középső vonal megszerzésével.

2o12 október 22., Reggeli lecke 3.rész TESz

(HZS)

25 okt 2012

Az ember a testvéreit keresi

Az ember a testvéreit keresi

Hosszú időbe telik amíg a személy végül elkezdi nem csak hallani, hanem érezni a belső reakciót, hogy szüksége van a támogatásra és a segítségre.  Ez nem ugyanaz a támogatás és segítség, amelyet használunk ebben a világban, amikor csinálok valamit, és mások segítenek engem.

A lényeg az, hogy a támogatás és a segítség, amelyet a személy megkapott a csoporttól az feltétlenül szükséges, nem azt jelenti, hogy annak a segítségével a személy elér valamit, hanem közöttük beléjük olvadva éri el azt amire szüksége van. Ez egy kicsit különböző attól, mint ahogy mi gondolnánk.

A csoport az egyetlen lélek, amelyet el kell érnünk, bele kell olvadnunk, és el kell érjük a belsőségét. És akkor fogjuk megérteni, hogy miért ilyen módon rendezte el a Teremtő, hogy összegyűljünk egymással, mindegyik az ő speciális külső és belső. tulajdonságaival. Minden ki van számítva, minden a Reshimók alapján történik,és egy ilyen módon össze vagyunk kapcsolva, annak érdekében, hogy pontosan ezeken az embereken keresztül, a kapcsolaton keresztül érjük el a korrekciót.

Nincs más út, a korrekció pontosan a kölcsönös kapcsolatba található. Ezért, a végső rendszerből, amely már a kezdetektől fogva létezik, egyre többet és többet tártja fel magát, és akkor hirtelen megjelenik ez a felfedezés. Ennélfogva mi el kell fogadjunk a barátokat, és hogy nélkülük a kapcsolat lehetetlen. És ha nem, akkor az idő múlásával, akkor ki derül, hogy a szemály ki lesz vágva mindenki a saját sorsának megfeleően.

Mindaddig, amíg egy ilyen lehetőséget adnak nekem, én az “én testvéreimet keresem”, és össze kell kapcsolódnom velük. És amikor összekapcsolódtam velük, akkor látom, hogy ez nem egyszerű, olyan mértékben, hogy ami megjelenik az valójában mint az “egyiptomi száműzetés”, mint az egoista rabszolgaság. De ez csak annak tekinthető száműzetésnek, aki akarja, hogy összekapcsolódjon másokkal, és aztán fedezi fel az ellenálló erőket.

Ezek a száműzetés erői, mert zavarnak minket a kapcsolat elérésébe, a szeretet, a kölcsönös részvétel, és az önmaga lenullázásától: mindent, amit az üdvösség irányába gondolunk. Ha a személy képes dolgozni egy ilyen módon, ezt nevezzük annak, hogy “Józseffé” válik, akkor eléri a “középső vonal” – at a Tíz Szfirából. És ez a munka az értelem feletti hittben, azaz, ami a “Szfira “Yesod” és nem “Malchut”. És amikor a személy elkezdi az ilyen munkát, akkor elkezdi érezni a zavargásokat, amelyek jönnek a segítség ellenében.

Akkor megjelenik a munkába a jobb és a bal vonal, amíg a személy el nem éri a középső vonalat. Minden, egy közös hajlammal létezik, amelyet mi meg kell valósítsunk.

2o12 október 21, Reggeli lecke, Rábásh irásaiból

(BS)

25 okt 2012

Mindenkinek át kell mennie, az egyiptomi száműzetésen

Mindenkinek átkell mennie az Egyiptomi száműzetésen

Kérdés:

Mi az az állapot, amikor mi belépünk az Egyiptomi száműzetésébe? Mit jelent az, amikor belépünk Egyiptomba csoporttal?

Válasz:

Az Egyiptomi száműzetés belső megélésének állapota nem tart hosszú ideig. Nem években számolandó, mint ahogy írva van: 201-400 év, mert ez az állapot nem tart ennyi ideig.  Ha egy folyamatosan gyorsuló, jó sebességgel haladunk, akkor pillanatok alatt feltárulhat és egyben le is záródhat nagyon gyorsan.

Amikor a Tóra áttekintéséről beszélünk, akkor azt is meg kell, hogy értsük, hogy ez nem azt jelenti, hogy egy embernek vagy egy  csoportnak egymagának kell feltárnia minden egyes részletet ami a Tórába be van írva – az első betűtől az utolsóig – nem. Ez lehetetlen! Mivel olyan ez, mint a tenger: különböző állapotok sokasága, amelyek csak a korrekció végén tárulnak fel teljes egészében, a kezdettől a végig.

Tehát azon a néhány szakaszon, amin mi keresztülmegyünk, az elég nekünk. Mert a száműzetés állapotán az összes lélek keresztülmegy, de csak egy bizonyos rétegén, éppen azon rétegén, ami pont elég a lelkének.

Tehát nem kell pánikba esni, miközben olvassuk egyiptomi az száműzetést. Mert ne gondoljátok, hogy az abban leírt összes csapáson keresztül kell mennünk. Hogy is gondolhatjátok, hogy minden egyes részleten keresztül kell mennünk, s a leírtak szerint az egész történetet el kell játszanunk?  Nem! Csak az egón vetíti ezt elénk így!

A száműzetés csak attól a pillanattól veszi kezdetét, amikor igazán össze akarunk kapcsolódni, és valóban elkezdjük megélni a zavarokat és az akadályokat. Itt nem a “hét évi bőségről”, és a “hét évi éhínségről” van szó. Hanem arról a pontról, amikor megérezzük, hogy elkezdődött a száműzetés és már csak egy egészen aprócska erőfeszítés hiányzik ahhoz, hogy olyan valódi vágy és sóvárgás jelenjen meg bennünk, hogy megkapjuk a Tórát, még is fölénk toronymagasan emelkedő akadálynak tűnik.

Mert jelen kell lennie ennek az akadálynak, a gonosz hajlamnak, mert ez az, ami segít bennünket. Ahogy korrigáljuk lépésről-lépésre a gonosz hajlamunkat, magunkat a Teremtőhöz emeljük. Sóvárognunk kell az után, hogy a jobb oldalon dolgozzunk, a bal oldallal szemben, mert ez vezet el minket a Teremtő felfedezéséhez, azaz a Matan Tóra-hoz (a Tóra megkapásához), a középső vonalon.

2012 október 21, Reggeli lecke, Rabash írásaiból

BS

KA

23 okt 2012

72 queries in 0,716 seconds.