Dr. Michael Laitman

tíz szfira

A Zeir Anpin és a Malchut szimfóniája

Még nem tudjuk pontosan megmagyarázni, hogy helyezkednek el a tízesen belül a Zeir Anpin, a Malchut és a többi Szfírák. Egy tízes még nem érzi ezt, nincs erre képessége. A spirituális fogalmakkal való munkához, az embernek egyesülnie kell az adományozás tulajdonságaival, és a barátok iránti szeretettel kell dolgoznia, a megszerzési vágyai felett, az önszeretet felett. Ezzel megszerezzük a Zeir Anpin tulajdonságait, 
és képesek leszünk Malchut folyamatos fejlesztésére, ez a Zeir Ampin nélkül ez lehetetlen.

Ezért, a teljes munkánk abból áll, munkánk az, hogy magunkra vonzzuk a Felső Fényt, amely hatással lesz ránk. Kérnünk kell a Teremtőt, hogy ragyogtassa ránk a Visszavert Fényt, amely megadja nekünk, az adományozás minőségét. Amilyen mértékben a Felső Fény befolyással van ránk, olyan mértékben leszünk képesek szeretni a felebarátunkat, és adományozni neki. Csak a Fényt kell magunkra vonzanunk ehhez, és ennek eléréséhez közös imára van szükségünk.

Ha együtt, mint tízes vágyunk rá és kérjük a Fény magunkra vonását, akkor, az jön és egyesít minket egy testben, Zeir Anpin vagy Malchut néven.  Akkor meg fogjuk érteni a kapcsolat lényegét és azt, amit Baal HaSulam ír a „ Tíz Szfíra Tanulmánya ” című cikkében . Jelenleg ezt még nem értjük; csak olvassuk: Zeir Anpin és Malchut, de nincsenek bennünk ezek működő elemekként, ezért ezek a nevek halottak a számunkra. Ezek egyszerűen élettelen betűk nekünk.

De a korrekció után, képesek leszünk ezeket leírt fogalmakat az érzéseinkben belül értelmezni és aktiválni. Ezek a szövegek számunkra olyanok lesznek, mint egy partitúra, egy olyan zenész számára, aki képes az ott leírtakat lejátszani, vagy akár dallamként olvasni. Végül is olyanok leszünk, aki érzi a hangjegyeket. Ha valaki nem ismeri a hangjegyeket, akkor nem érti, hogyan kell énekelni és lejátszani őket. Nézi az ember a hangjegyeket, és nem tudja, mit jelentenek az egyes jelek. Tehát ugyan ezen az alapon nem tudjuk, mit jelent a Felső Világok fogalmakban ábrázolt szerkezete. Amíg nem szerezzük meg az adományozás tulajdonságait, nem leszünk képesek a Kabbalisták által írt könyvekben leírt spirituális műveleteket megérteni sem végrehajtani.

[262357]

Forrás:   https://laitman.com/2020/06/symphony-for-zeir-anpin-and-malchut/

04 jún 2020

Tíz Szfíra Tanulmánya

laitman_273_01

Felhívnám a figyelmeteket arra, hogy a most olvasandó könyvet úgy hívják hogy Tíz Szfíra Tanulmány azaz TES. Ez egy nagyon egyedi és különleges könyv a tökéletességnek megfelelő benne lévő Fény miatt. Baal HaSulam leírja hogy nincs a Zohár Könyvén kívül más fontos könyv, de én tudom milyen módon befolyásol bennünket . A Tíz Szfíra Tanulmánya jobban befolyásol bennünket, mint a Zohár, mert közelebb áll hozzám. Lehet hogy tévedek, de én ezt érzem hogy a TES a legfontosabb könyvünk. Látom hogy amikor elkezdjük, akkor felállnak a teremben emberek és elmennek, és nem tanulják a TES-t nem akarnak mélyebbre ásni a Tíz Szfíra Tanulmányába, mintha különböző módokon próbálnának megmenekülni ettől a könyvtől. Azonban mi nem tanulunk, mi összekapcsolódunk, feltárjuk a könyvet, kinyitjuk a könyvet, hagyjuk hogy befolyásoljon bennünket, hagyjuk hogy belénk ömöljön. Ezért kell óvatosnak lenni, nem szabad felállni és nem szabad azt mondani hogy ez nem az enyém, ezt nem tanulom,mert nem vagyok elég okos ehhez. Nincs ilyen! Nektek szükségetek van rá annak érdekében, hogy Fényt kapjatok belőle. Nézzétek meg amikor tanultok valamit ebből a könyvből, próbáljátok meg érezni a belső nyugalmát, a belső erejét. azt a hatalmas relaxációt és a tökéletességet ami le van ebben írva. Érezzétek azt hogy amikor olvassátok ezt a könyvet, akkor a tökéletesség árad belőle. Tehát ne próbáljátok megérteni hogy mi történik a könyvben! Nem! Hanem élvezzétek a Teremtés csodáját, a szimfóniáját a Teremtésnek amit Baal HaSulam leírt számunkra, s ahogy ő kifejezi számunkra a Teremtés tökéletességét ezen a módon!
2016.06.20. Részlet a Reggeli leckéből

20 jún 2016

A Kabbalista Workshop

laitman_744

Amikor a Kabbalista workshopban tízen összekapcsolódtok a szeretetben, akkor mindegyikőtöknek úgy kell látnia önmagát, hogy ő a legkevesebb, ő a Fény nélküli vágy, a Malchut, a többi kilenc pedig a szentség kilenc szírfája. Ha mind a tízen képesek vagytok így látni magatokat és a barátaitokat, akkor megteremtitek egymásban a tíz szfírát, és az összekapcsolt Malchutok pedig a tökéletes kölcsönkapcsolatot, amelyben megnyilvánulhat a Teremtő. Amikor a világban százával működnek egy időben a Kabbalista workshop körök, akkor olyan mértékű és erejű kapcsolat jöhet létre, amely modellezi a spirituális világok szerkezetét, és akkor a formaegyezés mértékével megegyezően eléritek a spirituális világokat.

Részlet a New Jersey Kabbala Kongresszus leckéjéből

27 Júl 2015

Ablak a Mennyországra

Abalk a menyországra

 

Baal HaSulam, A tíz Szfíra Tanulmánya, 3. rész, 1- es fejezet, 6. pont: ” Így a Masach-ot (szűrőt), amely annak eredménye képpen alakul ki, hogy a Felső az alsóval összeolvad, ablaknak nevezzük, mivel ott (az összeolvadási ponton) nincs Dinim (ítélet) csak egy átszűrődő ragyogás, amely olyan mintha ablakon át érkezne.

Az alsó belép a Felsőbe, és felébreszti azt, és követeli tőle, hogy a Fényt szerezzen a Felső, Felső szintjétől ez által megteremtve egy ablakot a Felsőben. Követelem a Felsőtől, hogy adjon Fényt a számomra, és ez olyan mintha egy lyukat (átjárót) hoznék létre ezen a módon.

A Felső szint úgy működik, mint egy elektronikus erősítő, amelybe való belépésnél egy hatalmas, látszólagos ellenállás van. Nagyon fontos, hogy ne befolyásoljam az erősítőt, és ne helyezzem bele magam, hanem csak működtessem a cselekedeteim által. Nem kapcsolom a rendszeremet az erősítő rendszeréhez, csak hozzá kell adnom a jelem az Ő jelhez.

Ablak a menyországra erősítő

Így az erősítőnek nagyon magas látszólagos ellenállással kell rendelkeznie a belépésnél. A múltban, az erősítők, elektron csövekkel működtek, amelyek nagy látszólagos ellenállásúak voltak, amit aztán kiváltottak a tranzisztorok. Majd biztosítanunk kell, hogy nem befolyásoljuk a rendszert semmilyen módon, illetve nem okozunk semmilyen változást a rendszerben, kizárólag működtetjük azt.

 
Ez az, ahogy a spirituális szintek kialakulnak. Azonban túl kell kerülnünk ezen a hatalmas látszólagos ellenálláson. A mi munkánk, a megszerzési vágyakon való túllépés, hogy ezen a módon semlegesítsük a látszólagos ellenállást, és hogy kizárólag az adakozásunkat illesszük be a rendszerbe. A technológia az által biztosítja ezt a számunkra, hogy félvezetőkhöz kapcsolódunk,. A spirituális munkában nekem a Hassadim (kegyelem) Fényére van szükségem, annak érdekében, hogy semlegesítsem a látszólagos ellenállást.   

A Hassadim (kegyelem) Fénye a sóvárgásomat szimbolizálja a tiszta adakozás felé, anélkül, hogy összekapcsolnám a teljes rendszert a Felső rendszerrel. Nekem csak be kell illesztenem a tiszta adakozásomat a Felsőbe, és azonnal semlegesítenem kell minden behatárolást, hogy egy ablakot hozzak létre amelyen keresztül elérem a Felső Felső szintjét.

2014.01.20, Reggeli Lecke 3-ik rész; “A Tiz Szfíra Tanulmányából”

ford: BS

lekt: KN

forrás: A Window To Heaven

Posted on January 26th, 2014 at 10:03 am

חלון לשמיים

פורסם: 23.01.14, 13:23

22 feb 2014

Mikor a vágyak életre kelnek

Mikor a vágyak életre kelnek

Báál HáSzulám, “Bevezetés a Zohár könyvébe” 25. pont: “Ha a test annyira korrupt, hogy a lélek nem képes teljesen megtisztulni, azelőtt hogy le nem ereszkedik a porba, akkor miért nem tér vissza a halál után és várja a feltámadást? És felbukkan a kérdés, ami a bölcseink szavai: “A halál arra utasítja a lelket, hogy saját hibáinak megfelelően visszatérjen, így nem mondhatjuk azt, hogy:” Ez egy másik lélek?”

… és mondtuk ott, hogy ennek a hatalmas túlhajtott vágynak, az összes megújult anyagnak, amelyet létrehozott, nem kell neki semmi több, csak hogy végrehajtsa a teremtés gondolatát.

… és azt is mondtuk, hogy a 6000 év alatt, amelyet megadtak nekünk a Tórában és a parancsolatokban lévő munkára, nem a test korrekciójára vonatkozik, hanem a megszerzési vágy korrekciójára, amely bennünk van. A mi munkánk kizárólag a lélek korrekciójával foglalkozik, hogy fel tudjon emelkedni egy magasabb szintre, a Szentségbe és a tisztaságba”.

Az egész teremtés anyaga a megszerzési vágy.Ez 10 Szfirára van felosztva: Hat Szfirot-ra fent, Galgalta ve Eynaim (GE): HBD-HGT Házéh -ig (mellkas) és négy Szfirot alul AHP- ba: NHY. GE az adakozás edénye, amelyet úgy tudunk kijavítani, hogy az “Arich Anpin” szintjéhez emeljük 6000 év során, ami 600.000 (60-szor 10.000 = 600.000). De a megszerzési vágy maga korrigálatlan marad. Mert mi csak a GE és a Aliyah AHP –nak edényét korrigáltuk, de nem a valódi AHP- ot, amelyet “test”- nek is hívunk. Mi elvágtuk az adakozást cselekvésétől. Ezt jelenti “a test halála”. Miután korrigáltuk az adakozás összes edényét, lehetőségünk van megközelíteni az AHP -t, előidézni “a halott feltámadását”, és korrigálni, hogy mind az adakozás érdekében legyenek.

Szóval, azokat a vágyakat, amelyeket azelőtt “halott” – nak kezeltem,- vagyis nem használtam fel, korlátoztam, mivel nem tudtam bennük befogadni az élet Fényét,- most már felemelem a Fényhez és korrigálom őket. Ezek a halott vágyak “újjáélednek a saját hibáikkal”, mivel nekem korrigálnom kell ezt a borzasztó nagy vágyat, az adakozás érdekében megváltoztatnom őket az ellenkezőjére. Akkor pontosan bennük kapom meg a legnagyobb NRNHY Fényét. Így, a GE korrekciójától csak egy vékony vonal választ el, ha lent megszerzem az összes Szfirát.

anyag= a megszerzési vágy

Mikor a vágyak életre kelnek

                                                                                                                            test=halottból való feltámadás

Kérdés:

Mit fedezek fel a vágyban, amely a halottból feltámadt?

Válasz:

A Teremtőt. Ön felfedezi a Felső erőt, a felső életet, az örökös életet a testen túl. Meg érzi az örökkévalóságot és teljességet az anyagon túl, kvantumfizikán túl. Ön felfedezi ugyanazt a területet,- ahol valójában élünk,- és ott érzi az igazi felső valóságot, és nem az apró részecskéket, mint ma. Mindez az érzékek korrekciója által történik. Ezért a mi módszerünk, az úgynevezett “Kabbala Bölcsessége”, ami a megszerzés bölcsességét jelenti,- azaz az elfogadás, a megkapás bölcsességét,- hamarosan az egész emberiséget ebbe az irányba fogja szorítani, mert a teremtés célja nem az, hogy elrendezzük magunknak a csodálatos spirituális életünket ebben a világban. Mert ez minden esetben mulandó és megszűnik létezni, így fel kell fedeznünk a felső dimenziót.

2013.03.19, A napi Kabbala lecke, “Bevezetés a Zohár könyvébe”

BS

30 Már 2013

Azért, hogy felnőtt lehess

Azért, hogy felnőtt lehess

Kérdés:

Ön arról beszél, hogy felelősséggel tartozunk a világért.

Válasz:

Annak érdekében, hogy a következő szintre emelkedhessünk, át kell adnunk ezt a modellt a világnak. Nem létezhetünk csak önmagunkért. Ez azt jelentené, hogy leválnánk a többi szintről. Ha mi csak magunkért cselekszünk, akkor mi egy alacsonyabb állapotban maradunk. Nem lesz semmi különbség, csak annyi, hogy mi megértjük és érezzük már.

Azért, hogy felnőtt lehess

Annak érdekében, hogy a következő szintre lépjünk, felnőttekké kell válnunk. Felnőttekké válhatunk a spiritualitásban csak azért, hogy másokat segítsünk megszületni és őket kitölteni. Szóval, ha mi összefogunk annak érdekében, hogy másokat kitöltsünk, annak érdekében, hogy átadjunk valamit magunkból másoknak, meg fogjuk kapni a felsőbb Fényt.

Ez nem csak a mi kötelességünk a világ felé. Nekünk szükségünk van erre, így kapjuk meg mi a Teremtő-, a felsőbb erő kinyilatkoztatását, a felsőbb Gondviselés rendszerét, a belépést a következő szintre, a következő dimenzióba. Nem fogunk kapni, felfedni semmit sem, ha nem tesszük ezt másokért. Mi egy átviteli rendszer vagyunk, mindegyikünk, az egész csoport, mindannyian együtt.

2013.03.22, Európai kongresszus Németországban, 1. lecke

SzL

27 Már 2013

A korrekció kezdete a három vonalon

A korrekció kezdete a három vonalon

Kérdés:

Mi szimbolizálja a korrekciót a három vonalon?

Válasz:

A korrekció a három vonalon az a képesség, hogy különbséget tudunk tenni a Fény befolyása, az adakozási vágy (jobb vonal) és a megszerzési vágy (bal vonal) befolyása között, és az a képesség, hogy középen legyünk, annak érdekében, hogy összekapcsoljuk és összekössük őket a középső vonalon.

Amikor valaki az értelmet meghaladó módon dolgozik azon, hogy összekösse megszerzési edényeit a benne létező adakozás erejével, az azt jelenti, hogy ő a középső vonalon van, a saját középpontjában és három vonalon végzi a korrekciót.

Ebben az esetben ő nem az igazi Malchut-ját használja, hanem csak a Yesod-ból felemelkedő Malchut-ot. Ez azt jelenti, hogy alaposan megvizsgálja az edényeket, hogy melyik lesz megfelelő kapcsolatban és részesedésben a Malchut-tal és a Biná-val. A három vonalon történő korrekció csak a második megszorítás után lehetséges (Tzimtzum Bet), amikor egyértelművé válik számunkra, hogy a Malchut nem képes a Fényt magába fogadni, csak abban az esetben, ha felemelkedik a Bina szintjére. (A felemelkedés a spiritualitásban a korrekciót szimbolizálja)

Amikor a Malchut felemelkedik a Biná-hoz részben összekapcsolódnak. A Malchut tisztázza, hogy melyek azok a tulajdonságai, amelyeket a Fénnyel, a Keter-rel való kapcsolódáshoz használhat.

Annak érdekében, hogy a Keter-hez hasonlóvá váljon és hogy úgy adakozzon, mint a Keter, össze kell kapcsolódnia a Biná-val és hozzá hasonlóvá kell válnia, ugyanolyanná, mint a Bina. Mikor a Bina kiterjed fentről, ő a Keter-hez hasonlóvá akart válni, durvaságának minden mélységével (Aviut). A megfelelő összekapcsolódás a Malchut és a Bina között a Malchut-ot a középső vonalon lévő tervhez hozza.

Nem létezik ima (MAN) a három vonal korrekciója nélkül. Mégis a felsőbb megkapja imánkat az első alakalommal, mikor először akarunk kapcsolódni és készen állunk, hogy spirituális magzattá váljunk, aki teljesen lenullázza és korlátozza magát. Közben nincs meg a három vonal korrekciója. De később elkezdődik a “mag elmélyedésének három napja”, amikor a három vonal: jobb, bal és középső létrejön. Ettől fogva kezdődik ennek a három vonalnak a fejlődése.

2013.01.29, Napi Kabbala leckék 3. részéből, “A Tíz Szfira tanulmánya”

FG

17 feb 2013

A hazai fronton véghezvitt cselekedetek előkészítik a fegyvert a sivatagi támadásra

A hazai fronton véghezvitt cselekedetek előkészítik a fegyvert a sivatagi támadásra

Kérdés:

Ezekben a napokban, a Teremtő elrendezi nekünk a tökéletes feltételeket, hogy mi kifejezzük a jó hozzáállásunkat a két különleges kongresszus alatt, a női kongresszus “egy globális nő” és a férfi kongresszus “láng a sivatagban”. Milyen előkészületeket kell tegyünk, hogy beteljesüljön a lehetőség, amelyet kaptunk?

Válasz:

Nagyon fontos, hogy értékeljük a női kongresszust és ne nézzenek rá fentről lefelé. Mert ez spirituális és nem fizikai cselekvés. Ez egy nagyon értelmes spirituális cselekvés, ami nem kevésbé fontosabb, mint a férfiak kongresszusa. Teljesen egyenlőnek látom őket és nagyon remélem, hogy az általános hiányosság, amelyet stabilizálnak és megszereznek a nők ezen a kongresszuson, befolyásol és erősen működtetni fog minket férfiakat. Mi már felkészülve érkezünk a sivatagi kongresszusra, és felszerelve egy nagy hiányossággal, sóvárogással a kapcsolatra. Mi képesek leszünk felfedezni és összerakni az összes részből az első részét a korrigált lelkeknek.

Minden embernek megvan a gyenge és az erős oldala. De a spiritualitásban, ez egy tökéletes rendszer, és így mindenki aki végrehajtja a felfedezést, kitölt másokat. Mi egy kölcsönös kitöltésről beszélünk. Remélem, hogy ez valóban elkezd megvalósulni. Ha mi komolyan vesszük ezeket a lépéseket a kapcsolat megvalósítására, akkor sikerrel járunk.

A korrigált lélek első része, ez a célja a két különleges kongresszusnak, hogy megszerezzük a Teremtő felfedezését a teremtmények számára, annak érdekében, hogy elégedettséget okozzunk Neki, ez első szint felfedezése a 125 spirituális szintből.

2013.01.08, Reggeli lecke, “Bevezető a Tíz Szfira tanulmányába”

BS

12 jan 2013

A megfoghatatlan szándék

A megfoghatatlan szándék

Kérdés:

Mit tegyek, ha megpróbálom tartani magam a célhoz, és az ellenkezője történik, valami félre húz engem…?

Válasz:

Ez nagyszerű. Abban a pillanatban, ahogy te megpróbálod tartani a célt, ő elszáll tőled vagy kikapcsol valami által, ez azért van, hogy több energiát tartson benned. Aztán mindenféle zavargások által te megtudod különböztetni azokat korrekciókat, amelyeket teszel, hogy folytassad az utat. A Teremtő megmutatja neked.

Ma mintha minden homályos lenne mindenféle problémákba, de valójában nem az. Ezek a zavargások mindig segítségek, és pontosabban visz a cél irányába. Te tedd magad a cél szándékába, ami hirtelen homályosnak tűnik, azért, hogy egész idő alatt irányítsd magad érzékenységgel, és a nagyobb precizitással.

Végül is, képesek vagyunk megkülönböztetni a jelenlegi helyzet és a következő szint között. A tíz Szfira felfedezése által meglátjuk a valóságot egyiktől a másikig, akkor már felemelkedhetünk.

2o12 október 23, Reggeli lecke, a Zohár könyvéből

(BS)

28 okt 2012

Elmenekülés az idő karmaiból

Elmenekülés az idő karmaiból

Kérdés:

A Kabbalista aki a spirituális világban él hogyan érzékeli az időt?

Válasz:

Az idő nem létezik a Kabbalista számára. Még egy egyszerű személy számára is az idő egy feltételes érzékelés. Az idő az önző vágy érzékelése mely megnyújtja az idő tengelyét a Végtelen Világban található egyetlen pontból.
Minnél messzebb van a személy a Végtelen Világtól, annál messzeb találja magát az idő zéró pontjától. Minnél mélyebbre merül az ember a megszerzés iránti vágyba, annál mélyebbre ereszkedik a világok létráján és ezáltal megnyújtja az időt. Ez azt jelenti, hogy azoknak a cselekedeteknek a száma, melyeket annak érdekében kell végrehajtania hogy visszajusson az Ein Szof (Végtelenség) pontjához, stabilizálja az idő koncepcióját számára.

A jelenlegi állapotunkban mi nem végzünk ilyen számításokat az általunk végzett cselekedetek számával kapcsolatban. Ez tisztátlan és rejtve van egyenlőre előttünk, mivel az edény és a Fény még nem működik bennünk a vágyunknak megfelelően. Amennyiben a folyamat még nem vágyunknak megfelelően történik, ez még rejtve marad előttünk.

De abban a pillanatban amikor elkezdjük saját kezünkbe venni vágyunk irányítását, megértjük majd mit is teszünk amikor az időt menedzseljük. Ez az amit jelent az írás, amikor azt mondja, “Izrael a csillagok és csillagképek felett van”, azaz az idő koncepciója felett sóvárgásába Yashar Kel (Egyenesen a Teremtő felé) haladva.

Ugyanakkor azonban mi még nem vagyunk ebben az állapotba, hanem egónk uralma alatt vagyunk, és ennél fogva nem mi hatrározzuk meg az időt, hanem az idő az amit sorsunkat meghatározza. Ezáltal néha úgy tűnik hogy az idő gyorsabban telik, mintha minden egy pillanat alatt lezajlana, néha pedig minden egyes pillanat mintha megfagyna akkora mértékben hogy alig várjuk már hogy vége legyen.

Ez különösen tanulás közben érezhetjük. Vedd észre hogy néha a TESz tanulása során te elalszol a szó elején és a szó végén felébredve azt hiszed egy végtelenség telt el. Annyira akartál aludni, ami azt jelenti, hogy az idő olyan drága, és nagyon fontos számodra hogy kikapcsoljál, akár egy pillanatra is elaludjál.

A minimális távolság melyet az úton megtartunk egy hosszú távolságra nyúlik meg egónk miatt, annak megfelelően hogy mennyire élvezzük mindazt. Ez olyan mint amit Fauszt mondott “Állj meg pillanat! Olyan csodálatos vagy!”
Valójában az erőteljes egó állítja meg az időt, ahogy azt a Fáraó akarta, hogy még a korporeális test is örökkévalóvá váljon, és ez a bebalzsamozás jelentése.

Tehát ameddig nem kezdjük el vágyunkat saját magunk irányítani, az idő irányít minket felgyorsítva, lelassítva. Annak érdekében, hogy az idő fölé emelkedhessünk, el kell kezdenünk kontrollálni megszerzés iránti vágyunkat.

Az idő, a mozgás, és a tér az a három paraméter, melyeken keresztül megszerzés iránti vágyunk megjelenik számunkra, és amelyeken keresztül az irányít, kontrollál minket.

2o12 szeptember 30. Beszélgetés a belső munkáról

(HZS)

08 okt 2012

79 queries in 0,414 seconds.