Dr. Michael Laitman

tíz szfira

Az élet nem más, mint adakozás

509

Kérdés: A Zohár Könyvének „Zár és kulcs” című cikkében számos érdekes kifejezés található. Az írás zárról, kulcsról és kapuról beszél. Hogyan dolgozzunk ezekkel a szimbólumokkal?

Válasz: Ezek a tulajdonságainkat jelölik. Amikor közelebb kerülünk egymáshoz, fokozatosan megközelítjük a kaput, megtaláljuk a zárat, sőt, még az is kiderül, hogy van nálunk hozzá való kulcs is. A kulcs segítségével kinyitjuk a zárat, illetve a kaput, és belépünk a Teremtő termeibe.

Komment: Ha jól értem, az univerzumnak vannak bizonyos titkai, és léteznek kapuk is. Először is, meg kell, hogy találjuk a kaput, ami az állapotok közötti átmenetet jelképezi. Ott van azonban a zár a kapuban, azaz valamiféle gát, ami miatt nem tudjuk azonnal felszínre hozni az adakozás minőségét.

Rav válasza: Azonnal nem megy az összesnek a feltárása, hanem csak hat szfírát követően. Ha az embernek egoizmusában tárulna fel a Teremtő, ellentétes tulajdonságai miatt azonnal elmenekülne.

Amikor valaki megtalálja magában a kulcsot, sorban kinyitja a kapukon (akadályokon) lévő 49 zárat, és odamegy az 50. kapuhoz, akkor érti meg, hogy az az egész élet nem más, mint adakozás.

[313726]
A KabTV „Bevezetés a Zohár könyvébe” című műsorából; 2023.05.21.
Forrás: All Life Is in Bestowal — Laitman.com

20 jún 2023

A spirituális vágy lényege

610.1

Megjegyzés: Azt mondjuk, hogy az egész univerzum anyagból áll. De azt állítja ön, hogy az anyag vágy. A fizikusok azonban azt mondják, hogy az anyag atomokból és molekulákból áll.

Válaszom: Ez abból fakad, ahogyan ezt az anyagot  érzékeljük. Így nyilvánul meg velünk kapcsolatban.

Kérdés: Akkor miből áll a spirituális  vágy?

Válasz: A vágy tíz Szfírá-ból áll, amelyek további tízre oszlanak, és további tízre, és így tovább. A Tíz Szfíra Tanulmányának tanulása során megismerjük vágyunk szerkezetét.

Kérdés: Ez a miénk? Vagy ez az egész univerzum közös vágya?

Válasz: Ez általános, az egész univerzumban, de nem a korporális univerzumban!

Kérdés: Mondhatjuk-e, hogy van egy törvény: ” az egyéni és az általános egyenlő”, és ezért, ha a tíz Szfíra szerkezetét tanulmányozom magamon, képes leszek megérteni, hogy mi történik az összes spirituális világban?

Válasz: Természetesen. Analógia alapján..

[309611]
A KabTV „ A Tíz Szfíra Tanulmánya (TES) ” című műsorából, 2023.02.12.
forrás: https://laitman.com/2023/03/the-essence-of-spiritual-desire/#gsc.tab=0

12 Már 2023

Rosh HaShanah – egy új élet kezdete

Az ember az Egyiptomból való kivonulásával emelkedik, egoizmusa fölé. Amíg ki nem lép az egoizmusából, még nem tekinthető embernek, mivel ő még kegyelmes a saját egoista természetével. Az egoizmus fölé emelkedésével, az ember némileg hasonlóvá válik a Teremtőhöz, és Ádámnak hívják.

Ezért az emberi szint, Pesah-nál kezdődik. De onnan a Szfírák számának megfelelően, hét hónapos időszakot kell átélnünk, amely során a megszerzési vágyától az adakozási vágy felé haladunk. A Pesach utáni hetedik hónapban kezdődik Rosh HaShanah (új év); új kezdet, amikor valóban elkezdünk új spirituális fokozatot építeni.

Előtte azonban őszinte belső elszámolást kell tartani, miszerint,  mik vagyunk, honnan jövünk, mit kell építenünk, mitől kell eltávolodnunk, és mihez kellene közelebb kerülnünk. Ezért van az új év előtt a Slichot (bűnbánat) nevű időszak, amelyben egy belső feltárást végzünk, azaz, hogy honnan jövünk, milyen minőségből és milyen minőséget szeretnénk elérni? Szeretnénk áttérni a kapni-akarásból az adományozásra, az állatias elméről az értelem feletti hitre, azaz a spirituális értelemhez a Teremtő elvéhez.

Ha ahelyett, hogy nézzük, érezzük és észleljük a világot, állatias szemekkel, a valóság újfajta felfogására akarunk jutni, és mindent az adományozás szemével, a hit erejével akarunk látni. Akkor e világ helyett egy jövőbeli világot fogjuk látni. Mindez Rosh HaShanah-t szimbolizálja – az új változások kezdetét.

Ez az év nagyon különleges, mert hatalmas változások történnek az egész emberiséggel. Először él át az egész emberiség ilyen radikális változást; ez valóban Rosh HaShanah – egy új év kezdete, új változások, mindenki számára.

Ezt a Teremtő ígéretének beteljesülésének tekintjük. Azokat, akik megpróbálják megérteni ezt és segítenek az emberiségnek ezt helyesen, gyorsan, mindenki iránti szeretettel és a Teremtő iránti szeretettel elérni, Izraelnek hívják, (aminek a jelentése Isra-El=Yashar-El) egyenesen a Teremtőhöz.

Ez az állapot csak Adam HaRishon összetört lelkének kijavításával érhető el. Amit a Teremtő szándékosan tört össze azért, hogy most össze tudjuk állítani, mint a gyerekek a LEGO-darabokat, hogy ebből jobban megérthessük azt a spirituális életet, amelyhez el kell jutnunk.

Ezért örülünk, hogy minden nap hatalmas előre-lépéseket teszünk az egoista természetünk gonoszságának feltárásában, valamint a “jó” felismerésében, azaz annak megértésében, hogy csak egy “jó kapcsolat” az ami megmentheti az emberiséget. Ez az egyetlen gyógymód a koronavírus ellen.

Ezért boldogan üdvözöljük Rosh HaShanah különleges ünnepét – a változások kezdetét.

Miért szokás megbocsátást kérni ezen ünnep előtt? A Teremtőnek nincs szüksége bűnbánatunkra. Ő teremtette meg azokat a feltételeket, amelyekért bocsánatot kell kérjek. De ha korrigáltan reagálok rájuk, az azt jelenti, hogy kikorrigálódott bennem, azaz megértettem a Teremtő rajtam végzett munkáját, és hogy Vele, -már mint társával- dolgozom. Ebben a “párkapcsolatban” sok fokozat létezik: szolgáló, bűnös, barát, szeretett-egyetlen és még sok más.

A Teremtőnek nincs szüksége bűnbánatunkra és korrekcióinkra. Nekünk van szükségünk ezekre, hogy kiemelkedjünk a tudatlanság, félreértés és a tudás iránti érzéketlenségből, abba a Felső Rendszer folyamatával való érzékenységbe, ahol megértjük a Teremtő programját. Nem csak megértjük, hanem elkezdjük irányítani ezt a programot. Olyanok vagyunk, mint a gyerekek, akik először megteszik az első félénk lépéseket ebben a világban, megtanulnak benne élni, és végül felnőnek és elkezdenek irányítani.

Ugyanígy fokozatosan bekapcsolódunk a spirituális valóságba, amíg meg nem értjük a Teremtőt és a vele való összetapadást, sőt átvesszük Tőle az irányítás gyeplőjét, ahogy írva van: „A fiaim legyőznek Engem” Valójában csak mi tudjuk kontroll alatt tartani a gonosz hajlamot, és azt jóvá alakítani.

Csak azt kérhetjük, ami rajtunk múlik, azaz megkérhetjük a Teremtőt, hogy adjon nekünk erőt, okot, érzéseket és képességet a helyes cselekedetek végrehajtására. Jöjjön el hozzánk. Ily módon bekerülünk a Teremtő által létrehozott világba, és elmozdulunk annak Végső Korrekciója felé.

A világ Végső Korrekciójának állomásán vagyunk. Eddig a világot szelektíven, apró részekben korrigálták, mintha az egyik alkatrészt a másik után cserélték volna le egy autóban: a motort,

sebességváltó-házat, a sebességváltót stb. De aztán elkezdjük összes javítást összerakni, és elindítjuk az egész rendszert.

Mindeddig a múlt összes Kabbalistája személyes, részleges korrekciókat hajtott végre Adam HaRishon közös lelkének rendszerében, részről-részre javítva azt. Most azonban itt az ideje a legfontosabb munkának: a részek közötti kommunikáció megteremtésének és a teljes rendszer együttes elindításának.

Ez egy másik munka. Nagyon különleges. Azaz kapcsolatot kell létesítenünk az összes rész között, miután megértettük, hogy erre szükség van. Ezért ez csak a kölcsönös kapcsolatunk révén lehetséges, a könnyű vágyaktól a vaskosakig, a bensőségtől a külsőségig. De végül el kell indítanunk a teljes rendszert.

Nem kérjük a Teremtőt, hogy fedje fel önmagát, hanem mi magunk akarjuk kinyilatkoztatni őt, a Kli-nk (edényünk) összeállításával. A Kli ugyanúgy fog működni, mint a Teremtő, és ebből a munkából megértjük Őt. Ez a Felső Erő kinyilatkoztatása, amelyre vágyunk.

Mintha apámhoz és anyámhoz szeretnék hasonlítani nemcsak a történeteik révén, hanem azáltal, hogy életemet úgy szervezem, hogy megértsem és érezzem őket. Az életből meg fogom érteni, hogy valójában mi történt velük, és hogyan vigyáztak rám, és hogyan tettek meg mindent értem. Ezt hívják „A tetteid által ismerünk meg Téged” mechanizmusának, azaz azt, ami ezt az új időszakot, új évet meghatározza. A világ így halad a korrekció felé.

[270837]
Napi Kabbala lecke Első része  20/09/14, “Slichot
Forrás: https://laitman.com/2020/09/rosh-hashanah-beginning-of-a-new-life/

29 Sze 2020

A Zeir Anpin és a Malchut szimfóniája

Még nem tudjuk pontosan megmagyarázni, hogy helyezkednek el a tízesen belül a Zeir Anpin, a Malchut és a többi Szfírák. Egy tízes még nem érzi ezt, nincs erre képessége. A spirituális fogalmakkal való munkához, az embernek egyesülnie kell az adományozás tulajdonságaival, és a barátok iránti szeretettel kell dolgoznia, a megszerzési vágyai felett, az önszeretet felett. Ezzel megszerezzük a Zeir Anpin tulajdonságait, 
és képesek leszünk Malchut folyamatos fejlesztésére, ez a Zeir Ampin nélkül ez lehetetlen.

Ezért, a teljes munkánk abból áll, munkánk az, hogy magunkra vonzzuk a Felső Fényt, amely hatással lesz ránk. Kérnünk kell a Teremtőt, hogy ragyogtassa ránk a Visszavert Fényt, amely megadja nekünk, az adományozás minőségét. Amilyen mértékben a Felső Fény befolyással van ránk, olyan mértékben leszünk képesek szeretni a felebarátunkat, és adományozni neki. Csak a Fényt kell magunkra vonzanunk ehhez, és ennek eléréséhez közös imára van szükségünk.

Ha együtt, mint tízes vágyunk rá és kérjük a Fény magunkra vonását, akkor, az jön és egyesít minket egy testben, Zeir Anpin vagy Malchut néven.  Akkor meg fogjuk érteni a kapcsolat lényegét és azt, amit Baal HaSulam ír a „ Tíz Szfíra Tanulmánya ” című cikkében . Jelenleg ezt még nem értjük; csak olvassuk: Zeir Anpin és Malchut, de nincsenek bennünk ezek működő elemekként, ezért ezek a nevek halottak a számunkra. Ezek egyszerűen élettelen betűk nekünk.

De a korrekció után, képesek leszünk ezeket leírt fogalmakat az érzéseinkben belül értelmezni és aktiválni. Ezek a szövegek számunkra olyanok lesznek, mint egy partitúra, egy olyan zenész számára, aki képes az ott leírtakat lejátszani, vagy akár dallamként olvasni. Végül is olyanok leszünk, aki érzi a hangjegyeket. Ha valaki nem ismeri a hangjegyeket, akkor nem érti, hogyan kell énekelni és lejátszani őket. Nézi az ember a hangjegyeket, és nem tudja, mit jelentenek az egyes jelek. Tehát ugyan ezen az alapon nem tudjuk, mit jelent a Felső Világok fogalmakban ábrázolt szerkezete. Amíg nem szerezzük meg az adományozás tulajdonságait, nem leszünk képesek a Kabbalisták által írt könyvekben leírt spirituális műveleteket megérteni sem végrehajtani.

[262357]

Forrás:   https://laitman.com/2020/06/symphony-for-zeir-anpin-and-malchut/

04 jún 2020

Tíz Szfíra Tanulmánya

laitman_273_01

Felhívnám a figyelmeteket arra, hogy a most olvasandó könyvet úgy hívják hogy Tíz Szfíra Tanulmány azaz TES. Ez egy nagyon egyedi és különleges könyv a tökéletességnek megfelelő benne lévő Fény miatt. Baal HaSulam leírja hogy nincs a Zohár Könyvén kívül más fontos könyv, de én tudom milyen módon befolyásol bennünket . A Tíz Szfíra Tanulmánya jobban befolyásol bennünket, mint a Zohár, mert közelebb áll hozzám. Lehet hogy tévedek, de én ezt érzem hogy a TES a legfontosabb könyvünk. Látom hogy amikor elkezdjük, akkor felállnak a teremben emberek és elmennek, és nem tanulják a TES-t nem akarnak mélyebbre ásni a Tíz Szfíra Tanulmányába, mintha különböző módokon próbálnának megmenekülni ettől a könyvtől. Azonban mi nem tanulunk, mi összekapcsolódunk, feltárjuk a könyvet, kinyitjuk a könyvet, hagyjuk hogy befolyásoljon bennünket, hagyjuk hogy belénk ömöljön. Ezért kell óvatosnak lenni, nem szabad felállni és nem szabad azt mondani hogy ez nem az enyém, ezt nem tanulom,mert nem vagyok elég okos ehhez. Nincs ilyen! Nektek szükségetek van rá annak érdekében, hogy Fényt kapjatok belőle. Nézzétek meg amikor tanultok valamit ebből a könyvből, próbáljátok meg érezni a belső nyugalmát, a belső erejét. azt a hatalmas relaxációt és a tökéletességet ami le van ebben írva. Érezzétek azt hogy amikor olvassátok ezt a könyvet, akkor a tökéletesség árad belőle. Tehát ne próbáljátok megérteni hogy mi történik a könyvben! Nem! Hanem élvezzétek a Teremtés csodáját, a szimfóniáját a Teremtésnek amit Baal HaSulam leírt számunkra, s ahogy ő kifejezi számunkra a Teremtés tökéletességét ezen a módon!
2016.06.20. Részlet a Reggeli leckéből

20 jún 2016

A Kabbalista Workshop

laitman_744

Amikor a Kabbalista workshopban tízen összekapcsolódtok a szeretetben, akkor mindegyikőtöknek úgy kell látnia önmagát, hogy ő a legkevesebb, ő a Fény nélküli vágy, a Malchut. A többi kilenc, pedig a szentség kilenc szírfája. Ha mind a tízen képesek vagytok így látni magatokat és a barátaitokat, akkor megteremtitek egymásban a tíz szfírát, és az összekapcsolt Malchutok pedig a tökéletes kölcsönkapcsolatot, amelyben megnyilvánulhat a Teremtő.

Amikor a világban százával működnek egy időben, a Kabbalista workshop körök, akkor olyan mértékű és erejű kapcsolat jöhet létre, amely modellezi a spirituális világok szerkezetét, és akkor a formaegyezés mértékével megegyezően eléritek a spirituális világokat.

Részlet a New Jersey Kabbala Kongresszus leckéjéből

27 Júl 2015

Ablak a Mennyországra

Abalk a menyországra

 

Baal HaSulam, A tíz Szfíra Tanulmánya, 3. rész, 1- es fejezet, 6. pont: ” Így a Masach-ot (szűrőt), amely annak eredménye képpen alakul ki, hogy a Felső az alsóval összeolvad, ablaknak nevezzük, mivel ott (az összeolvadási ponton) nincs Dinim (ítélet) csak egy átszűrődő ragyogás, amely olyan mintha ablakon át érkezne.

Az alsó belép a Felsőbe, és felébreszti azt, és követeli tőle, hogy a Fényt szerezzen a Felső, Felső szintjétől ez által megteremtve egy ablakot a Felsőben. Követelem a Felsőtől, hogy adjon Fényt a számomra, és ez olyan mintha egy lyukat (átjárót) hoznék létre ezen a módon.

A Felső szint úgy működik, mint egy elektronikus erősítő, amelybe való belépésnél egy hatalmas, látszólagos ellenállás van. Nagyon fontos, hogy ne befolyásoljam az erősítőt, és ne helyezzem bele magam, hanem csak működtessem a cselekedeteim által. Nem kapcsolom a rendszeremet az erősítő rendszeréhez, csak hozzá kell adnom a jelem az Ő jelhez.

Ablak a menyországra erősítő

Így az erősítőnek nagyon magas látszólagos ellenállással kell rendelkeznie a belépésnél. A múltban, az erősítők, elektron csövekkel működtek, amelyek nagy látszólagos ellenállásúak voltak, amit aztán kiváltottak a tranzisztorok. Majd biztosítanunk kell, hogy nem befolyásoljuk a rendszert semmilyen módon, illetve nem okozunk semmilyen változást a rendszerben, kizárólag működtetjük azt.

 
Ez az, ahogy a spirituális szintek kialakulnak. Azonban túl kell kerülnünk ezen a hatalmas látszólagos ellenálláson. A mi munkánk, a megszerzési vágyakon való túllépés, hogy ezen a módon semlegesítsük a látszólagos ellenállást, és hogy kizárólag az adakozásunkat illesszük be a rendszerbe. A technológia az által biztosítja ezt a számunkra, hogy félvezetőkhöz kapcsolódunk,. A spirituális munkában nekem a Hassadim (kegyelem) Fényére van szükségem, annak érdekében, hogy semlegesítsem a látszólagos ellenállást.   

A Hassadim (kegyelem) Fénye a sóvárgásomat szimbolizálja a tiszta adakozás felé, anélkül, hogy összekapcsolnám a teljes rendszert a Felső rendszerrel. Nekem csak be kell illesztenem a tiszta adakozásomat a Felsőbe, és azonnal semlegesítenem kell minden behatárolást, hogy egy ablakot hozzak létre amelyen keresztül elérem a Felső Felső szintjét.

2014.01.20, Reggeli Lecke 3-ik rész; “A Tiz Szfíra Tanulmányából”

ford: BS

lekt: KN

forrás: A Window To Heaven

Posted on January 26th, 2014 at 10:03 am

חלון לשמיים

פורסם: 23.01.14, 13:23

22 feb 2014

Mikor a vágyak életre kelnek

Mikor a vágyak életre kelnek

Báál HáSzulám, “Bevezetés a Zohár könyvébe” 25. pont: “Ha a test annyira korrupt, hogy a lélek nem képes teljesen megtisztulni, azelőtt hogy le nem ereszkedik a porba, akkor miért nem tér vissza a halál után és várja a feltámadást? És felbukkan a kérdés, ami a bölcseink szavai: “A halál arra utasítja a lelket, hogy saját hibáinak megfelelően visszatérjen, így nem mondhatjuk azt, hogy:” Ez egy másik lélek?”

… és mondtuk ott, hogy ennek a hatalmas túlhajtott vágynak, az összes megújult anyagnak, amelyet létrehozott, nem kell neki semmi több, csak hogy végrehajtsa a teremtés gondolatát.

… és azt is mondtuk, hogy a 6000 év alatt, amelyet megadtak nekünk a Tórában és a parancsolatokban lévő munkára, nem a test korrekciójára vonatkozik, hanem a megszerzési vágy korrekciójára, amely bennünk van. A mi munkánk kizárólag a lélek korrekciójával foglalkozik, hogy fel tudjon emelkedni egy magasabb szintre, a Szentségbe és a tisztaságba”.

Az egész teremtés anyaga a megszerzési vágy.Ez 10 Szfirára van felosztva: Hat Szfirot-ra fent, Galgalta ve Eynaim (GE): HBD-HGT Házéh -ig (mellkas) és négy Szfirot alul AHP- ba: NHY. GE az adakozás edénye, amelyet úgy tudunk kijavítani, hogy az “Arich Anpin” szintjéhez emeljük 6000 év során, ami 600.000 (60-szor 10.000 = 600.000). De a megszerzési vágy maga korrigálatlan marad. Mert mi csak a GE és a Aliyah AHP –nak edényét korrigáltuk, de nem a valódi AHP- ot, amelyet “test”- nek is hívunk. Mi elvágtuk az adakozást cselekvésétől. Ezt jelenti “a test halála”. Miután korrigáltuk az adakozás összes edényét, lehetőségünk van megközelíteni az AHP -t, előidézni “a halott feltámadását”, és korrigálni, hogy mind az adakozás érdekében legyenek.

Szóval, azokat a vágyakat, amelyeket azelőtt “halott” – nak kezeltem,- vagyis nem használtam fel, korlátoztam, mivel nem tudtam bennük befogadni az élet Fényét,- most már felemelem a Fényhez és korrigálom őket. Ezek a halott vágyak “újjáélednek a saját hibáikkal”, mivel nekem korrigálnom kell ezt a borzasztó nagy vágyat, az adakozás érdekében megváltoztatnom őket az ellenkezőjére. Akkor pontosan bennük kapom meg a legnagyobb NRNHY Fényét. Így, a GE korrekciójától csak egy vékony vonal választ el, ha lent megszerzem az összes Szfirát.

anyag= a megszerzési vágy

Mikor a vágyak életre kelnek

                                                                                                                            test=halottból való feltámadás

Kérdés:

Mit fedezek fel a vágyban, amely a halottból feltámadt?

Válasz:

A Teremtőt. Ön felfedezi a Felső erőt, a felső életet, az örökös életet a testen túl. Meg érzi az örökkévalóságot és teljességet az anyagon túl, kvantumfizikán túl. Ön felfedezi ugyanazt a területet,- ahol valójában élünk,- és ott érzi az igazi felső valóságot, és nem az apró részecskéket, mint ma. Mindez az érzékek korrekciója által történik. Ezért a mi módszerünk, az úgynevezett “Kabbala Bölcsessége”, ami a megszerzés bölcsességét jelenti,- azaz az elfogadás, a megkapás bölcsességét,- hamarosan az egész emberiséget ebbe az irányba fogja szorítani, mert a teremtés célja nem az, hogy elrendezzük magunknak a csodálatos spirituális életünket ebben a világban. Mert ez minden esetben mulandó és megszűnik létezni, így fel kell fedeznünk a felső dimenziót.

2013.03.19, A napi Kabbala lecke, “Bevezetés a Zohár könyvébe”

BS

30 Már 2013

Azért, hogy felnőtt lehess

Azért, hogy felnőtt lehess

Kérdés:

Ön arról beszél, hogy felelősséggel tartozunk a világért.

Válasz:

Annak érdekében, hogy a következő szintre emelkedhessünk, át kell adnunk ezt a modellt a világnak. Nem létezhetünk csak önmagunkért. Ez azt jelentené, hogy leválnánk a többi szintről. Ha mi csak magunkért cselekszünk, akkor mi egy alacsonyabb állapotban maradunk. Nem lesz semmi különbség, csak annyi, hogy mi megértjük és érezzük már.

Azért, hogy felnőtt lehess

Annak érdekében, hogy a következő szintre lépjünk, felnőttekké kell válnunk. Felnőttekké válhatunk a spiritualitásban csak azért, hogy másokat segítsünk megszületni és őket kitölteni. Szóval, ha mi összefogunk annak érdekében, hogy másokat kitöltsünk, annak érdekében, hogy átadjunk valamit magunkból másoknak, meg fogjuk kapni a felsőbb Fényt.

Ez nem csak a mi kötelességünk a világ felé. Nekünk szükségünk van erre, így kapjuk meg mi a Teremtő-, a felsőbb erő kinyilatkoztatását, a felsőbb Gondviselés rendszerét, a belépést a következő szintre, a következő dimenzióba. Nem fogunk kapni, felfedni semmit sem, ha nem tesszük ezt másokért. Mi egy átviteli rendszer vagyunk, mindegyikünk, az egész csoport, mindannyian együtt.

2013.03.22, Európai kongresszus Németországban, 1. lecke

SzL

27 Már 2013

A korrekció kezdete a három vonalon

A korrekció kezdete a három vonalon

Kérdés:

Mi szimbolizálja a korrekciót a három vonalon?

Válasz:

A korrekció a három vonalon az a képesség, hogy különbséget tudunk tenni a Fény befolyása, az adakozási vágy (jobb vonal) és a megszerzési vágy (bal vonal) befolyása között, és az a képesség, hogy középen legyünk, annak érdekében, hogy összekapcsoljuk és összekössük őket a középső vonalon.

Amikor valaki az értelmet meghaladó módon dolgozik azon, hogy összekösse megszerzési edényeit a benne létező adakozás erejével, az azt jelenti, hogy ő a középső vonalon van, a saját középpontjában és három vonalon végzi a korrekciót.

Ebben az esetben ő nem az igazi Malchut-ját használja, hanem csak a Yesod-ból felemelkedő Malchut-ot. Ez azt jelenti, hogy alaposan megvizsgálja az edényeket, hogy melyik lesz megfelelő kapcsolatban és részesedésben a Malchut-tal és a Biná-val. A három vonalon történő korrekció csak a második megszorítás után lehetséges (Tzimtzum Bet), amikor egyértelművé válik számunkra, hogy a Malchut nem képes a Fényt magába fogadni, csak abban az esetben, ha felemelkedik a Bina szintjére. (A felemelkedés a spiritualitásban a korrekciót szimbolizálja)

Amikor a Malchut felemelkedik a Biná-hoz részben összekapcsolódnak. A Malchut tisztázza, hogy melyek azok a tulajdonságai, amelyeket a Fénnyel, a Keter-rel való kapcsolódáshoz használhat.

Annak érdekében, hogy a Keter-hez hasonlóvá váljon és hogy úgy adakozzon, mint a Keter, össze kell kapcsolódnia a Biná-val és hozzá hasonlóvá kell válnia, ugyanolyanná, mint a Bina. Mikor a Bina kiterjed fentről, ő a Keter-hez hasonlóvá akart válni, durvaságának minden mélységével (Aviut). A megfelelő összekapcsolódás a Malchut és a Bina között a Malchut-ot a középső vonalon lévő tervhez hozza.

Nem létezik ima (MAN) a három vonal korrekciója nélkül. Mégis a felsőbb megkapja imánkat az első alakalommal, mikor először akarunk kapcsolódni és készen állunk, hogy spirituális magzattá váljunk, aki teljesen lenullázza és korlátozza magát. Közben nincs meg a három vonal korrekciója. De később elkezdődik a “mag elmélyedésének három napja”, amikor a három vonal: jobb, bal és középső létrejön. Ettől fogva kezdődik ennek a három vonalnak a fejlődése.

2013.01.29, Napi Kabbala leckék 3. részéből, “A Tíz Szfira tanulmánya”

FG

17 feb 2013

79 queries in 0,173 seconds.