Dr. Michael Laitman

közös lélek

A fizikai és spirituális világokról

Kérdés: Hogyan befolyásolja a fizikai világ a spirituálisat?

Válasz: Sehogy. Minden fentről lefelé ereszkedik alá: a felső világ irányítja az alsót. De bizonyos feltételek mellett képesek vagyunk befolyásolni a felső világot, és ezen keresztül az anyagi világot is.

Miközben korrigáljuk az egoista vágyainkat, hatással vagyunk az adakozás és szeretet általunk már meghódított minőségeire. Ahogy közelítjük ezeket a minőségeket a közös lélek altruista jellegéhez, befolyásoljuk annak hatását a mi világunkra.

Kérdés: Fennáll-e a veszélye, hogy amikor közelebb kerülnek a Teremtőhöz és birtokolják az irányítás rendszerét, a kabbalisták visszaélnek a tudásukkal?

Válasz: Ez lehetetlen. Amint nem az adakozás és szeretet minőségeinek megfelelően cselekszel, elveszted a kapcsolatot a felső világgal, és így annak világunkat befolyásoló erejével is.

https://laitman.com/2015/11/the-physical-and-spiritual-world/

10 Sze 2019

Mi a kabbala módszerének lényege?

Mi a kabbala módszerének lényege?

Kérdés: Mi a Kabbala módszerének lényege? A spirituális altruizmus génjének beágyazása a lehető legtöbb emberbe?

 

Válasz: A módszer lényege, hogy az összes ember vágyait egy közös vággyá összegyűjtsük, hogy mindenki elkezdje magát egynek érezni másokkal. Aztán az ember elveszíti az érzést, hogy egyedül létezik, elkülönítve a többiektől.

 

Mi képtelenek vagyunk elképzelni az, hogy az emberi individuális részek, amikor összeolvadnak, egy egységes egészet alkotnak, az úgynevezett “Ádám”-ot, ami héberül “ember”-t jelent. Ezt az, ami meg lett teremtve.

 

Jelenleg mindannyian csak a rendszer apró, részleges töredékeit érzékeljük. Azonban el kell érnünk egy olyan állapotot, amikor Ádám teljes rendszerét egy egységes egészként fogjuk fel, és együtt létezünk.

 

Képzeljük el az átalakulást, amelyeken keresztül kell mennünk az  érzelmeinkben és megértésünkben, hogy magunkat mindenkivel összekeveredve érezzük, egy közös vágyban, egy közös gondolatban, anélkül, hogy bármi különbség lenne köztünk! És hová lett a személyiségem, a múltam? Feloldódom a többiekben.

 

Lehetetlen leírni, de ez az, amihez végül el kell érnünk. Látni fogjuk, hogy a fizikai világunk fokozatosan átmenetivé, képzeletbelivé, illuzórikussá válik.

 

Aktívan kell átalakítani magunkat a jelenlegi állapotból az újba. Ez az új állapot nagyon valóságos. Összehasonlítható azzal, hogy egy sejt hogyan kezdi érezni az egész szervezetet, amely milliárd sejtből áll, önmagában nem érzi magát, hanem egyszerre minden sejtben. Ilyen átalakulás történik itt; nincsenek analógiák erre a mi világunkban.

 

Az orosz nyelvű Kabbala leckéből,  2018-06-24

 

https://laitman.com/2018/11/what-is-the-essence-of-the-method-of-kabbalah/

 

07 dec 2018

A szakmád mesterévé válva

thumbs_laitman_945

Diák: Dr. Laitman, ön az utóbbi idően sürgetett minket, a tanulóit. Azt mondta, hogy nem teszünk meg minden tőlünk telhetőt, nem dolgozunk olyan keményen, mint amire képesek lennénk, azt mondta, hogy nem haladunk előre. Úgy gondolom, hogy mindennek az az oka, hogy mi nem vagyunk “kompatibilisek” az Ön sebeségével.

Dr. Laitman válasza: Én csupán annyit szeretnék, hogy a tanulóim még jobban vegyenek részt önmagunk lenullázásában. Az önlenullázás az, mikor úgy dolgozol egy csoportban, hogy a tevékenységed által lángra lobbantod a társaidat, a csoport ez által el kezd működni. Nincs más lehetőségünk jelen pillanatban.

Az én feladatom az, hogy egy olyan kabbalista csoportot hozzak létre, olyan állapotba vigyelek titeket, ahol világosan megértitek mik is a problémák, azoknak mi a szerepük és hogyan tudjátok kitölteni magatokat az által, valamint miként tudjuk a legjobban és leghatékonyabban használni azokat az adatokat, amiket kapunk. Ezeket mind, önmagunkban kell majd felfedeznünk.

SZL

KA

07 dec 2015

Ébredés Egy új élet felismerése

Mi változik, amikor a felső szint kapcsolódik az alsó szinthez? Új testeket, spirituális Partzufim-okat hívunk életre. Ez a születés csak a Felső fény segítségével jöhet létre, de a mi hiányérzetünkre való válaszként.

Minden alkalommal amikor mi a felső szinthez akarunk tapadni, mi erőltetjük az alsó szintet, hogy tapadjon a felső ahapjához (AHP-hez), megszülve ezzel egy új formát, Partzuf-ot amely közös az alsó és felső szint számára. Ennek a Partzuf-nak a neve a Neshama és mi vagyunk azok, akik megszülik őt. A teremtés mint dolog (önmagában) létezik, de mi hozzáadjuk az igényünket, a hiányunkat.

A cselekedet fentről érkezik, az igény a cselekvésre lentről és ennek eredményeként egy olyan entitás születik, amely eddig nem létezett. Egyetlen dolog van ebben az új entitásban, az alsónak a vágya hogy még erősebben tapadjon a felsőhöz, minden alkalommal még és még egy kicsit. Ezt hívják: “sok penny (aprópénz) összege a nagy számla.”

Ez a megújulás nem a spirituális létrából ered, amely a magasból ereszkedik alá és nem a közönséges Partzufim-ból, hanem a mi felébredésünkből amely minden alkalommal az egészhez vezet, ami adhéziót, abszorpciót (benne foglalás) és egymásba ágyazódást jelent.

Fordította: Buru Róbert

Szerkesztő: Sz I

14 Sze 2013

A láthatatlan hálózat érzékelése

Kérdés:

Mire gondoljunk mindannyian együttesen, az egész Világcsoport, amikor a következő EgységNapra készülünk: Hogyan vagyunk képesek egységre lépni?

Válaszom:

Minden egyes személynek bele kell merülnie magába, és éreznie kell azokat a láncokat melyek összekötnek minket egymással, azt a belső hálózatot mely létezik közöttünk. Sőt mi több a személy létezhet ebben a világban, vagy akár nem is kell hogy ebben a világban létezzen, mivel ez a hálózat a vágyak között létezik, lelkek között és nem a fizikai testek között.

Báál HaSzulam és az előző évezredek nagy Kabbalistái mind itt vannak, ezen a kapcsolaton belül. Ők mindannyian együtt vannak velünk, beleivódva közös hálózatunkba. Több millióan vagyunk ma, de valójában sokkal többen vagyunk ennél, mivel mindezek a lelkek, az egész emberi történelmen keresztül együtt vannak velünk, több száz milliónyi lelket kitéve. És így együttesen egy hatalmas spirituális erőt képviselünk.

Amennyiben egységre akarunk lépni ezen a hálózaton belül, akkor természetes módon nemcsak hogy befolyásoljuk egymást, és magunk is ennek a hálózatnak a részévé válunk, hogy minden egyes személy képes lesz elérni saját spirituális felemelkedését, hanem mindezzel együtt, ezzel párhuzamosan befolyásoljuk az összes embert a világban, akik önkéntelenül hangolódnak rá erre a hálózatra anélkül hogy érzékelnék azt. Mi kezdjük majd el felébreszteni őket.

Ennél fogva kezdjünk el elérni egy egyezményt magunk között, hogy mi arra vágyunk, hogy teljesen tisztán érzékeljük közös kapcsolatunkat.

04 Júl 2011

Az Univerzum mozaikja ahonnan csak te hiányzol

Fejlődésünk célja az, hogy hasonlóvá váljunk a természet erejéhez, ahhoz a hatalmas integrált erőhőz mely mindent befolyásol. Ez az erő magában foglalja a természet összes erejét, melyeket mi klasszikus tudományaink által felfedezünk: a fizika, kémia, biológia, botanika, zoológia, geológia és asztronómia segítségével. Minden egyes tudomány benne van foglaltatva ebben az egyetlen törvényben.

Ez az integrált törvény, melyet mi egy kedves, kölcsönös kapcsolatként fedezünk fel, egyesíti a valóság összes alkotóelemét, melyek kölcsönös szeretet és adakozás által vannak egymáshoz kapcsolódva. Ez a teljes rendszer egy integrált, analóg rendszer, ahol minden az emberiséget kivéve teljes harmóniában létezik. Ebben a teljes rendszerben, mint egy hatalmas szférában, létezik egy olyan rész, melyet “ember”-nek, “emberiség”-nek nevezünk, mely tökéletlen. Ez a legfontosabb rész, a legfejlettebb, de ugyanakkor tökéletlen mivel annak saját természetét egy tudatos módon kell megvalósítania.

A kövületi természet, a növény és állati világ ezen a szférán belül ösztönösen létezik, és engedelmeskedik ennek az egyetlen törvénynek, mivel ők nem is gondolnak arra, hogyan kellene élniük, azt autómatikusan teszik. Ők a természet törvényei által vannak aktivizálva, mely nem hagy meg nekik semmilyen szabad választást, semmilyen belső szabadságot. Az erők teljesen uralják őket, és ők végrehajtják a természet utasításait 100%-ban.

Ugyanakkor az emberi lény rendelkezik szabadsággal. Neki meghagytak egy üres teret a szférán belül, hogy ő képes legyen ezt az ürességet maga megtölteni. Mint egy gyurmadarabból meg kell formálnia magát, mely rész aztán pontosan beilleszkedhet a természet mozaikjába, egyesülve annak összes részével több ezernyi kapcsolaton keresztül.

Ez a mozaik nem lapos, és még csak nem is három dimenziós, hanem több dimenziós, több arcú a pszichológiai, pszichszomatikus, spirituális és materiális szinteken, az össze van kapcsolódva a természet minden formájával számtalan módon. Tudományainkon keresztül mi csak nagyon kicsiny részét fedezzük fel a törvények teljes rendszeréből ezen a szférán belül. És nekünk meg kell ismernünk mindent.

26 máj 2011

Egy hálózat, mely az egész Univerzumot körbeveszi

Kérdés:

Mit jelent az, hogy Rabbi Simon mind a 9 tanítványa egy külön Szfirát képviselt? Létezhetnek hasonló Kabbalisták a mi időnkben is?

Válaszom:

Az a tíz Kabbalista mely lehetővé tette a Zohár Könyvének a megírását, a tíz fő Szfira. Mindegyikőjük, azáltal hogy elérte lelke eredetét, megértette hogy ő maga a tíz fő Szfira egyikéhez tartozik, és akkor egyesülésük egy olyan hatalmas erőt hozott létre, hogy képessé váltak a felső Fény teljes felfedésére, és hogy azt “szétszórják” számunkra. Ezért van könyvük “A Zohár”-nak nevezve, azon Fény nevének megfelelően, mely az Acilut Világának felső részében ragyog (GAR de Acilut).

Nem hiszem hogy manapság szükségünk van hasonló kaliberű Kabbalistára. Ők már felfedtek mindent, beragyogtatták a lelkek teljes rendszerét, és az összes többi Kabbalisták ugyanahhoz a rendszerhez csatlakoztak. Mindez a lelkek egy teljes korrigált rendszerét hozta létre a lelkek általános rendszerén belül, melyek még maguk nincsenek korrigálva.

Most, amennyiben mi korrigálni akarjuk magunkat, akkor elég számunkra ha a Zohár Könyvét olvassuk, és amekkora mértékben képesek vagyunk arra, teljes erőnkkel, megpróbáljunk a köny szerzőihez, azok lelkeihez valamint az őket követő Kabbalistákhoz csatlakozni. Ők maguk is a közös lelkek rendszerének korrigált tagjaivá váltak, és amennyiben mi csatlakozni akarunk hozzájuk, akkor képesek leszünk felhasználni az összes Fényeket és erőket, mely az ő kölcsönös egyesülésükben megtalálható. Ez az ahogy mi képesek leszünk a Zohár Könyvének Fényét felhasználni.

Lényegében mi már mindent megkaptunk! Már létezik a lelkek korrigált rendszere azon a rendszeren belül, mely még nem korrigálta magát. Rendelkezésünkre áll a könyv, és a Kabbala teljes tudománya általánosságban, melyet mi Báál HaSzulam rendszere alapján tanulunk. És mindez elég nekünk!

Nyilvánvaló hogy léteznek majd új felfedezések, mi jobban képesek leszünk dolgokat elmagyarázni, és jobban megértjük majd mi is található ebben a könyvben. De felülről mi már mindent megkaptunk annak érdekében, hogy befejezhessük korrekciónkat.

A Kabbala csoportosan van tanulva. És minden egyes személy a világban, aki úgy érzi hogy korrigálnia kell lelkét, és fel akarja fedezni miért is létezik, hol található élete gyökere és annak oka, akkor előbb utóbb megtalálja majd útját ugyanabba a hálózatba – egyik csoportunkba. És akkor ott elkezdi majd felfedezni mit is teszünk, és hogyan fedezhető fel a lélek gyökere, hogy fedjük fel a spirituális rendszert amelyben létezünk, bár mi már most is ott vagyunk egy eszméletlen állapotban. Tehát hogyan érkezhetünk el a rendszer megvalósításához?

Amikor mi eljutunk egy csoporthoz és elkezdünk tanulni, akkor először mi embereket látunk magunk előtt. De később, miután már tanulunk egy ideje, elkezdjük megérteni hogy mindezek nem emberek, hanem egy integrált, összekapcsolódó hálózat, mely összeköt minket.

Egyenlőre a rendszer nem működik megfelelően, de mi megpróbálunk egy bizonyos kapcsolatot felfedezni benne, egy olyan erőt keresve mely képes minket korrigálni, mely képes egy embert egy szívvel képezni belőlünk, képes minket eljuttatni a felebarát szeretetéhez, kölcsönös garanciához, és kölcsönös egységhez.

Ez a kölcsönös aspiráció egy más irányában annak érdekében, hogy felfedezzük a kapcsolatot egymás között a szívek egységében elhozza nekünk ezen hálózat érzetét. Mi érezzük, hogy mindaz valóban létezik. Mi hirtelen elkezdjük érezni, hogy az jelen van. És akkor ezen a kapcsolódó rendszeren belül, mi meglátjuk magunkat és az összes hatalmas Kabbalistát, akik belépnek ebbe a hálózatba, mint annak korrigált alapelemei, és támogatói, melyek vezetik a Fényt a rendszeren belül, azt az egység Fényével, szeretettel, és a részegységek kölcsönös résztvételével táplálva.

Nem számít hogyan ülünk együtt, fizikálisan, virtuálisan. A legfontosabb dolog az, hogy mi együttesen érzékelünk, és ugyanannak a rendszernek a részeivé akarunk válni, hogy csatlakozzunk a Kabbalistákhoz. És ha a Zohár Könyvét olvassuk, akkor táplálékot, erőt, megértést és spirituális érzékelést vonzunk magunkra ezektől a lelkektől, abból a korrigált hálóból, mint egy gyermek a szülőktől. Ez képessé tesz minket arra, hogy mi magunk a rendszer részeivé válhassunk, és elérjük a kölcsönösséget, kapcsolatot, és engedményeket, eltörölve magunkat és egyesülve mindenkivel.

20 máj 2011

A felemelkedésre alkalmas rendszer

A Teremtő egy végtelen vágyat teremtett hogy az a Végtelenség Fényének segítségével megkaphasson. A Fényhez viszonyítva, a vágy magát rengeteg részre, darabkára osztva érékeli, mint a testünk, mely különböző rendszerekből, alrendszerekből áll, mint a limfatikus, keringési, idegrendszerek és más hasonló rendszerek.

Léteznek fontosabb és kevésbé fontos rendszerek. Mindegyik rendszer egyformán fontos a végső, tökéletes állapotban, és ha akár egy kicsiny rész is hiányzik, az egész rendszer tökéletlenné válik. Mindez nyilvánvaló.

De amikor mi arról beszélünk, ahogy a rendszer a korrekció fázisában működik, amikor mi ebből a világból emelkedünk felfelé a Végtelen Világ felé, a korrekciónak egy bizonyos sorrendisége, rendszere létezik. A korrekció alulról felfelé történik.

Az első akik korrigálódtak voltak az “ősapák” lelkei: Ábrahám, Izsák, Jákob, akik a három vonalat jelképezik, a három nagy rendszert, KBD (Keter, Bina, Daat). Utána jöttek a HGT (Heszed, Gevura, Tifferet), a fiak, akiket mi magunk követünk, az utolsó generáció, azaz a NHY (Necah, Hod, Yeszod). Mi a Messiás utolsó generációjához tartozunk, mi hajtjuk végre a végső korrekciót, és ezért van az, hogy mi vagyunk a legnagyobb egoisták, míg “ősapáink” színtiszta, finom lelkekkel rendelkeztek.

Különböző típusú lelkek léteznek a kollektív lelken belül: férfiak, nők, lelkek melyek a Rosh-hoz (fejhez), Toch-hoz (törzshöz), Sof-hoz (végződéshez), valamint a karokhoz, lábakhoz, jobb, bal és középső vonalakhoz tartoznak, olyan fontos szervekhez, mint agy, szív, máj, vese, tüdő és így tovább. A Kabbala tudománya elmagyarázza mindezt részleteiben.

Mi csoportokba gyűltünk a világ minden részén, mindennek megfelelően, és egy bozonyos módon vagyunk összekapcsolódva egymással. Mindegyikőnk fel lett ébresztve, mivel a lelkünk gyökere felébredt, mindegyikőnk egy másik helyről származik a közös vágyban, és ennek a teljes rendszernek egy egésszé kell korrigálódnia. Ennek okán mindannyian a csoportba lettünk gyűjtve, ahol megpróbálunk egységre lépni egymással.

A csoport egy teljes rendszer, és amennyiben mi a csoporthoz kapcsolódunk, a felső erő az amely összekapcsol minket. És amikor mi elérjük az egységet, mi pontosan azt a rendszert építjük meg, mely kiérdemli a felemelkedést.

Nem kell megváltoztatnunk semmit, csak előre felé kell haladnunk. Nem mi vagyunk azok, akik a csoport struktúráját építik, és soha nem tudjuk meg miért pont ezekkel az emberekkel vagyunk egy csoportban. Ez az amit mi megkaptunk, és ennyi! Mi nem tudjuk, és nem értjük hogy vajon ezek az emberek megérdemlik-e a spirituális felemelkedést. A Teremtő tudja mindazt! Mindez Felülről van megjelenítve azon a Fényen keresztül, mely hat a vágyra.

A Fény választja ki azt a vágyat melynek most kell korrigálódnia, a mi időnkben. Minden évben, és minden percben új vágyak jelennek meg, és újabb emberek fedezik fel a Kabbala bölcsességét.

11 ápr 2011

Minden személynek saját magát kell korrigálnia

Kérdés egy nőtől: Hatalmas vágyam van, hogy tökéletessé váljak. Mit tegyek: irányítsam ezt a vágyat a férfiak felé, vagy egyenesen a Teremtőhöz?

Válaszom: Egyik sem. Neked magadat kell korrigálnod. Nem kell a vágyadat “irányítanod” senki felé. Minden egyes személynek magának kell, a vágyát korrigálnia. Mindössze arról van szó, hogy a korrekció eszköze a kölcsönös segítség melyet egymásnak nyújtunk, illetve  a kapcsolatunk is az egymással.

Senki nem képes a te vágyadat korrigálni. Ez elvenné tőled szabad választásodat, függetlenségedet, és azt a képességet hogy elérd azt a szintet melyet el kell, hogy érj, az az  lelked gyökerét.

Csak a a megfelelő formában, csoportban végzett munka, ahol mindenki elvégezi a spirituális munkáját, segíthet minden egyes embert abban, hogy bele foglaltathassa magát a többiekbe lelkiekben, mind a férfiak és nők esetében. Ebben estben érezhetik azt, hogy mindannyian együtt egyetlen edényhez (Kli) tartoznak, egyetlen közös lélekhez,  ahogy az a törés előtt létezett.

kn-

08 ápr 2011

Az egész világ veled van

Kérdés:

Amennyiben a spirituális világban az egész valóság bennem van, az azt jelenti, hogy egyedül én létezem. Mindez ijesztő számomra, mivel senki nem akar egyedül lenni a világban.

Válaszom:

Ne aggódjál, mi mindannyian benned vagyunk! A spirituális világban én felfedezem, hogy az egész teremtés bennem létezik, de ez nem akadályoz meg másokat abban, hogy ugyanígy érezzenek, mivel minden egyes személy mindenki másból áll.

Ezért Ádám (ember) a nevem, hasonló (Domeh) a Teremtőhöz, és ez az ahogy én és barátaim érzik magukat. Amennyiben mi elkezdjük megkapni a kapcsolat erőit, mint saját magunkét, akkor elkezdjük érzékelni barátainkat, mint saját integrált részeinket. Mindez sokkal hatalmasabb mint jelenlegi állapotunk, mivel pont most van az, hogy egyedül vagyunk: egoistákkal vagyunk körbevéve, akik teljesen közömbösek irányunkban.

A spirituális előrehaladásunk segítségével, és azáltal, hogy kölcsönösen beépülünk egymásba, mindenki úgy érzi, hogy az egész világ, megtelve a Teremtővel, velük van. A Teremtőnek kell kitöltenie a réseket közöttünk, hogy mi egy egésszé váljunk gondolatainkban, vágyainkban és szándékainkban. Így akkor nem vagyunk egyedül!

07 ápr 2011

76 queries in 0,520 seconds.