Dr. Michael Laitman

hasonlóság

Hogyan tűnjünk ki a tömegből?

269

Megjegyzés: A tudósok szerint ahhoz, hogy a legtöbbet hozzuk ki magunkból, különböznünk kell másoktól.

Dr. Michael Laitman válasza: Valóban lényeges a különbözőség, mivel a hasonlóság elszegényíti és uniformizálja a világot.

Megjegyzés: A hasonlóság hiánya az ellentétek kiéleződéséhez vezet.

Dr. Michael Laitman válasza:  Ezt hívjuk fejlődésnek. Amikor helyes módon kezdjük tiszteletben tartani a különbségeket, és a megfelelő módon integráljuk őket, akkor fejlődést generálhatunk.

Kérdés: A tudósok azt is mondják, hogy nem elég különbözőnek lenni, az embernek helyesen kell különböznie. Mit jelent az, hogy helyesen különbözni?

Válasz: Azt, hogy az ellentéteket úgy kapcsoljuk össze, hogy senki ne károsítsa meg a másikat. Épp ellenkezőleg, az összekapcsolás azt célozza, hogy a legoptimálisabban kidomborítsuk a különféle jellemzőket, minden egyes pólus egyediségét.

Megjegyzés: Steve Jobs azt mondta, hogy „..azok változtatják meg a világot, akik elég őrültek ahhoz, hogy azt gondolják magukról, hogy képesek rá.”

Dr. Michael Laitman válasza:  Igen, egy bizonyos mértékű őrültség valóban szükséges. Ez úgy fejeződik ki, hogy nem vagy hajlandó engedni a meggyőződéseidből, mert megérted, hogy ezek képezik a világ alapját, és az egész világ eszeveszett. Mit jelent az, hogy eszeveszett? Hogy kívül esik az elme tartományán. Ezért kell „elveszteni az eszünket”.

Megjegyzés: Nem tűnik egyszerű dolognak, hogy az egyes rendszerek kölcsönös együttműködésben legyenek egymással. Mégis, ez a gondolkodásmód a leghatékonyabb formája, hogy különbözzünk a tömegektől. Meg kell értenünk, hogy ez nem csak a mi világunk, hanem a Felső Világok, sőt, az egész Teremtés működésének alapelve.

Dr. Michael Laitman válasza:  Vagyis a Teremtéssel összehangolva kell működnünk, és mást is erre kell bíztatnunk. Az embereket abba az irányba kell ösztönözni, hogy kölcsönös együttműködés alapján viszonyuljanak mindenki máshoz, hogy Ádámmá, azaz emberré váljanak – ahelyett, hogy papucskájukban valamelyik sarokban ásítoznak, és a televízió előtt szép csendben elszenderülnek.

Kérdés: Mire hasonlít a kölcsönös együttműködést hirdető ember? Harcos? Tudós?

Válasz: Olyan valaki, akinek vakmerő a szelleme. Tehát a szellem a lényeg, nem feltétlenül a testi adottságok. Az ilyen ember megérti, hogy adnia kell valamit az emberiségnek. Ha elfogadják, amit ad, sikerrel jár, ha nem, akkor kudarccal, és tovább kell próbálkoznia. Az az ember van Ádám szintjén, aki azt érzi, hogy folyamatosan próbálkoznia kell.

[246732]
KabTV “Hírek Dr. Michael Laitmannal” 19/02/03
Forrás: How To Stand Out In A Crowd | Laitman.com

16 máj 2021

Hogyan lehet a Teremtést tökéletessé tenni?

610.2

A Teremtőnek van egy nagy problémája – Ő tökéletes. Hogyan hozhat létre valamit önmagán kívül, ami szintén tökéletes? Sőt, ha tökéletes, akkor hogyan lehet más, mint Ő? És ha van valami, és annak feltétlenül hasonlítania kell a Teremtőre, akkor mi van az Ő tökéletességével? Ez egy dilemmát vet fel.

A mi szempontunkból úgy tűnik, hogy a Teremtő lényege felfoghatatlan, de akkor mi történik általánosságban? Mihez kezdjen a Teremtéssel?

Kiderült az, hogy ahhoz, hogy a Teremtés tökéletes legyen, a Teremtővel ellentéteset kell létrehozni, hogy ez az ellentét az Ő hasonlatosságában valósuljon meg. Bár kezdetben a Teremtés ellentétes, azaz abszolút tökéletlen, átalakulása következtében hasonlóvá válik a Teremtőhöz.

A teremtésnek át kell vennie a Teremtőtől a tökéletességét, és be kell öltöznie abba. Akkor mindkettőjük egyenlő lesz a külső kifejeződésben, és ez elvezeti őket a teljes összetapadáshoz, hasonlósághoz, a teljes szeretethez és viszonossághoz.

De a Teremtés belsejében még mindig marad egy pont, amely teljesen ellentétes a Teremtővel, vagyis azt a vágyat jelenti, hogy csak önmagának szerezzen örömet, önmagáról gondolkodjon és önmagára vigyázzon. Így a Teremtés különbözni fog a Teremtőtől.

Ezért a Teremtő tökéletessége az Adakozás és a Szeretet-természetében rejlik. A Teremtés tökéletessége akkor nyilvánul meg, amikor hasonlóvá válik az ember Teremtőhöz.

[275736]
KabTV “Kabbala – Az élet tudománya” 18/03/01
forrás: https://laitman.com/2021/01/how-to-make-creation-perfect/

11 feb 2021

Hogyan hat a tízes, a világra?

Kérdés: Mit jelent a tízes egyesítése, a Teremtés irányítása érdekében?

Válasz: A tízes és a teljes teremtés ugyanaz. A tízes ugyanaz a rendszer, csak kisebb léptékben. Amit a tízesben csinálunk, az egész Teremtést befolyásolja ugyanazon a szinten, mint ahogy a tizes hasonlóvá válik a Teremtéshez. 

Ha valahogy össze tudunk kapcsolódni a tízesben, hogy hasonlítsunk a kölcsönös adakozás törvényeire, amelyek az általános Teremtésben vannak, akkor az egész világra hatással vagyunk, amennyiben megpróbáljuk ezeket a törvényeket az egoizmusunk felett alkalmazni. Sőt, hatásunk azért is nagyon erős, mert kicsi és gyenge, kezdők vagyunk.

Úgy tűnik, hogy minél jobban növekszünk, annál inkább képesek leszünk mindent befolyásolni. Valójában egyrészt látszólag nagyobb a hatásunk, másrészt kevésbé. Ez olyan, mint a kisgyerekek hatása a világra. Erejében nem nagy, de hatásában nagy.

Ez azt jelenti, hogy sokkal jobban figyelünk a gyermekekre, mint a felnőttekre. A világnak figyelmesnek kell lennie velük, és értük kell cselekednie, mivel ők a világ, és a világ jövőjének központi része.

Tehát az adakozás tulajdonságának és minőségének erejéve,l minőségileg nagy mértékben és kis erő által befolyásoljuk a Teremtést. Ez később megváltozik, mert a spirituális világokról fogunk beszélni, nem pedig az egoista világunkról.

[241062]
KabTV “Kabbala Alapjai” 19/02/05
Forrás: https://laitman.com/2020/12/how-does-a-ten-impact-the-world/

03 jan 2021

Kiben tárul fel a Teremtő?

933

Kérdés: Baal HaSzulam cikkében, az Utolsó generációban ezt találjuk: „Az emberek hangja, a Mindenható hangja.” Miért az emberek körében tárul fel a Teremtő? Milyen emberekről van itt szó? Hogyan viszonyul mindez a tömeg bölcsességéhez, ha egyáltalán van köze hozzá?

Válasz: A Teremtő az Ő népében fedi fel magát, vagyis egy olyan embercsoportban, akik azáltal, hogy olyanok, mint Ő, el kívánják érni, vagy már elérték Őt. Az Ő minőségei azokban az emberekben jelennek meg, akik olyanok akarnak lenni, mint Ő, és nem másokban. 

[274278]
KabTV “Kommunikációs Készségek” 20/09/25
Forrás: In Whom The Creator Is Revealed | Laitman.com

23 dec 2020

Környezetünk tisztelete

Megjegyzés: Ön folyamatosan azt mondja, hogy az emberiség összes problémája abból fakad, hogy nincs köztünk egység. Az emberek nem tudják összekapcsolni azt, hogy a köztük lévő egység miért képes valamilyen módon is, megállítani egy földrengést, vagy a koronavírust.

Dr. Michael Laitman kommentje: Ezt nem könnyű elmagyarázni. Szükséges a megfelelő környezet. Amikor a körülötted lévő emberek egy bizonyos módon gondolkodnak, elkerülhetetlen, hogy hasonlóképpen gondolkodj te is. Így vagyunk megteremtve.

Alapvetően egyetlen nagy rendszert alkotunk, melynek neve: Ádám. Ebből következik, hogy amit a környezetem igaznak fogad el, azt én is igaznak tekintem.

Kérdés: Mi lehet olyan tényező a környezeten kívül, ami növeli a motivációt?

Válasz: A mély önmagunkba tekintés. Semmi egyéb.

Kérdés: Mi az pontosan, amit az embernek tennie kell az adott környezetben? Hogyan írná le ezt a technikát?

Válasz: A módszer igen egyszerű. Ha a vágyaimat újakra akarom cserélni, fontos, hogy ezek szükséges és lényeges vágyak legyenek az általam tisztelt emberek számára. Ekkor egyszerű lesz, hogy irányt váltsak.

Megjegyzés: Tehát nem a környezet önmagában az, ami számít, hanem az, hogy mennyire tartom értékesnek. Ha ezek az emberek fontosak nekem, befolyással lesznek rám.

Dr. Michael Laitman kommentje: Lehetnek tökéletesen hétköznapi, semmilyen kiemelkedő tulajdonsággal nem rendelkező emberek. Ha mondjuk a kisfiam vagy unokám valami olyat akar csinálni, ami érdekli őt, ez elkerülhetetlenül engem is érdekelni kezd, és örömmel fogadom, illetve nagyra-becsülöm azt, amivel foglalkozik. 

Kérdés: Ha az ember nem találja meg azokat a fontos embereket, akikből erőt merít, akkor szükségszerű, hogy mesterséges módon helyezzen maga fölé embereket?

Válasz: Igen. Meg kell találnia azt a közösséget, amely azt teszi, amivel neki is foglalkoznia kell. A Kabbala ezt mondja: “ha jó szabó akarsz lenni, keresd azoknak a szabóknak a társaságát, akik nagyra becsülik munkájukat. Meg fogod látni, hogy hozzáállásuk átragad rád is.”

[273597]
 KabTV „Vezetői Készségek” 20/08/28
Forrás: https://laitman.com/2020/11/respect-the-environment/

26 nov 2020

A Machsomról, mint pszichológiai akadályról

A Machsom egy pszichológiai határpont, ami kijelöli annak az állapotnak a végét, amikor a saját öröm érdekében dolgozunk. A pont után a felebarát vagy a Teremtő, tehát valaki, aki nem én vagyok, öröméért tevékenykedünk. Ezt kell elérnem.

Ennek a határvonalnak, szintnek Machsom a neve. Ez a mi világunkat és a spiritualitást elválasztó határ pszichológiai természetű. Amikor gondját viselem magamnak, a magam érdekében cselekszem, és eközben vágyódom a Teremtőre, a spiritualitásra – ez a szint a Machsom alatt található, és Lo Lishma a neve. És amikor elérem, hogy csak a Teremtő örömére gondolok, és minden örömöt neki és nem magamnak akarok, akkor én, a vágyaim és szándékaim már a Machsomon túl, a Lishma állapotában vannak.

A Machsom az a pszichológiai határvonal, amit át kell lépnem, hogy a spiritualitásban, az adakozási szándékban legyek. Később, amikor már túl vagyok a Machsomon, egyre több vágyat és szándékot kell a Machsom fölé emelnem.

Mindezt a következőképpen is fogalmazhatjuk: miközben növekszik bennem az egó, és növekednek az örömök, egyre magasabbra emelem a Machsom pontját. Az örömöket átélni kívánó vágy, mint gonosz hajlam kerül felfedésre, és ebből kiindulva, lépésről lépésre, a Machsom pontját egészen az Ein Sofig emelem, addig, amíg a vágyaim összessége valóban adakozó nem lesz.

Mindegy, hogyan fejezzük ki: a szándékok Machsom fölé emeléséről, vagy a Machsom állapotának Ein Sofig emeléséről beszélünk; a lényeg, hogy a szándék korrekcióján dolgozom, ami azt célozza, hogy a növekvő vágyakat ne a magam, hanem mások vagy a Teremtő számára használjam fel.

https://laitman.com/2012/10/the-machsom-is-a-psychological-barrier/

 

08 jún 2019

Megtalálni az élet értelmét.

Kérdés: Az élet értelme az, hogy megtanuljunk örökké élni, a Teremtő által létrehozott fizikai testben?

Válasz: Nem. Az örök test a Kabbalában azt a vágyat jelenti, amely az adakozást szolgálja. Ezért az élet értelme nem a világunk keretei között van, hanem ennek az örök testnek a megvalósulásában, azaz az adakozás iránti vágyakozásban.  ha valaki olyanná válik, mint a Teremtő, kapcsolatba lép vele, ekkor eléri a kölcsönös összetapadást.

Via – Laitman Blog

20 jún 2018

Egyenlőség a spiritualitásban

Kérdés: A workshop egyik fontos szabálya az egyenlőség: “A körben nincsenek többé vagy kevésbé fontos résztvevők.” Hogyan lehet mindenki egyenlő?

Válasz: Mindenki egyenlő az egység vonatkozásában. A magasabban lévő és az alsó nem tud egyesülni. Ugyanolyan szinten kell lenniük.

A spiritualitásban a kapcsolat csak a hasonlóság mérték alapján jöhet létre, azaz hogy mennyire hasonlítunk egymáshoz: te mennyire hasonlítasz hozzám, és én mennyire hasonlítok hozzád. Egyszer én adok neked, ezért én leszek a felső, te pedig az alsó. Máskor meg te adsz nekem, és te leszel a felső, én pedig az alsó. Ennek a folyamatnak eredményeképpen egyenlők vagyunk.

Via – Laitman Blog

30 Már 2018

Figyelj oda a Teremtő célzásaira

Teljes problémánk abból áll, hogy nem figyelünk oda a Teremtő célzásaira. Csöndben a Teremtő állandóan irányít minket, de mi nem érezzük ezt. Az embernek éreznie kell, hogy a Teremtő a fülébe suttog.

Mindez nem egy pszichológiai probléma, vagy külső hangok hallása, sem pedig kényszerítő gondolatok. Mindez a mi belső érzékelésünk, melynek állandóan érzékenyebbé kell válnia a Teremtő hangjának meghallására.

Éreznem kell ezt a belső hangot, magamon belül, “Vajon ez Tőle származik, vagy magamtól?”. Amennyiben elkezdem meghallani ezeket a célzásokat, akkor azok nagy mértékben képesek nekem segíteni. Az embernek éreznie kell belül, hogy a Teremtő  állandóan beszél, és célozgat.

Mindez nem lesz kellemes. Vissza kell tartanom magamat, és el kell távolodjak nagyon sok olyan gyengeségtől, melyekkel rendelkezem, és néha önmagammal ellentétesen kell, hogy cselekedjek. Mit tehetünk mindezzel? Az embernek módot kell találnia arra, hogy lecsillapodjon. Léteznek ilyen pillanatok is, mivel a személy végül is ember.

Azonban lényegében ez az érzékenység a belső hang irányában, ahogy az írva van, “Én egy hangot hallottam”, nagyon fontos. Mindez nem skizofrénia. Valójában ez egy nagyon komoly ráhangolódás, mint ahogy hangszerek vannak hangolva annak érdekében, hogy a hangvillához hasonuljanak, a színtiszta “A” hanghoz. Ez ahogy a személynek éreznie kell magát: mely frekvencián vagyok képes “elkapni” a Teremtő hangját?

Kérdés:

Hogyan vagyok képes megkülönböztetni a Teremtő hangját másokétól?

Válaszom:

Csakis a vágy által. Nincs más módja mindennek. Senki és semmi nem segíthet. Az előző század elején, a Hazon Ish-nek nevezett Kabbalista írta a következőket “Hit és Önbizalom” című könyvében, “Az adakozás tulajdonsága az érzékeny lélek finom mozdulata”. Ezzel kezdi könyvét. nekünk pontosan erre a finom ráhangolásra van szükségünk arra a frekvenciára, ahol a Teremtő sugározza adását.

Kérdés:

Mi az erő, mely segít minket abban, hogy állandóan megtartsuk ezt a ráhangoltságot, és képesek legyünk megkülönböztetni, hol és milyen állapotban vagyunk? Vagy nem számít, hogy én jól vagy rosszul érzem magamat?

Válaszom:

Mi az ami segíthet minket abban, hogy magunkat a “lélek finomságára” hangoljuk? Csakis a többiek irányában tett mozdulat, amikor én öszekapcsolódom a többiekkel magam ellenében, és az összes csavar, fordulat és probléma ellenében, és amikor állandóan megpróbálom magamat hangolni.

Mindezek a csavarok, fordulatok és problémák szándékosan vannak nekem megadva. Mindazok azt jelzik, hol van még szükségem hangolásra. Megmutatják nekem a szükséges frekvenciától való eltérésemet. Az összes probléma, nehézség, és negatív dolog annak a kifejeződése, hogy én mennyire nem vagyok még helyesen hangolva, és hogy még mindig nem találtam meg a megfelelő rezonanciát.

Amennyiben a személy bármit ami történik ilyen módon éli meg, mindannak ellenére ami megtörténik vele, hogyha nem veszíti el azt a gondolatot, hogy “Nincsen más Rajta kívül”, és magát arra is ráhangolja, hogy “Amennyiben nem teszem mindezt meg magamért, akkor ki teszi meg mindezt”, akkor nincs másra szüksége.

Kérdés:

De hol hallja meg a személy ezt a hangot magán belül?

Válaszom:

Az önmagából kifelé tartó mozdulaton keresztül. Az a hangszer, ahol a Teremtő érezhető, egy új rezonáló régió magunkon belül, mely a többiek viszonylatában kezd el rezonálni.

Ez az a hangszer melyet létre kell hoznunk. Ezt hívjuk “lélek”-nek.

03 máj 2011

Kísérletezzünk!

Kérdés:

A kabbala egy kísérleti tudomány. Kapcsolatba hozható a legutóbbi kongresszus bármilyen kísérlettel?

Válasz:

Mindannyian kabbalisták vagyunk, és a tudósok is, egy olyan értelemben, hogy saját magunkkal kísérletezünk, és tapasztaljuk meg a kabbala alkalmazását, annak következményeit, és a személyiségre gyakorolt korrekcióját.  

Körülbelül 30 évvel ezelőtt olvastam a ma már jól ismert Shamati (Hallottam) című könyvet, és talán ha egy-két százalékot megértettem belőle. Majd minden évben újra elolvastam, és éreztem a hatását magamon, és összehasonlítottam, azt, ami velem történt azzal, ami le volt írva a könyvben, és döbbenetes volt felfedezni, hogy amit a könyv leírt, pontosan az történt velem. Én megtartottam ezt a szokásom, és újra és újra elolvastam a Shamati könyvet az elmúlt 30 évben (1979-ben kaptam), és minden alkalommal felfedeztem, hogy ez a könyv rólam szól.

Még tíz év után is feltárt ez a könyv valami újat magából, mint egy olyan forrás, amely mindent leír rólam. Mindent! Ez azért van, mert aki írta, alulról kezdte, mint minden ember, majd felemelkedett a spiritualitásba, és olyan spirituális szintekről írt, ahová én még nem tudok elérni.  

Ha magasabbra emelkedhetnék, hirtelen felfedezném, hogy ez a könyv többé nem azokról az állapotokról beszél, amelyeken átmegyek. Világossá válik a számomra; tisztán látom, hogy a szerző csak egy különleges szintet ért el, és nem többet.

Láthatjuk ezt, még több kabbalista könyv szerzője esetében is, bár ezzel nem csökkentem a nagyságukat semmilyen módon! Azon a szinten írtak, amelyet elértek, és ez mindegyikünk számára ugyanaz.

Másrést milyen jogon magyarázzuk, írunk hozzá, és írunk mindarról, amit a nagyszerű kabbalisták írtak a múltban? A dolog lényege, hogy mi azt írjuk, ami helyes a mi szintünkön. Ez pontosan így is van, mivel mi kevesek vagyunk még, mindent ezen keresztül írunk le. Ez a mód egyszerűbb azoknak, akik elérkeznek a kabbalához, kapcsolatot találnak az anyagokkal, sokkal egyszerűbben, mint a hatalmas írásokkal a múltból, amiket olyan kabbalisták írtak, akik hatalmas spirituális szinteket értek el.

Azonban végül valóban kísérleteket hajtunk végre önmagunkon, és ez az egész életünkben folytatódni fog, ameddig el nem érjük a végső korrekciót. Ezért a kabbala, ha összehasonlítjuk a többi tudománnyal, nem működik az emberen kívül. Itt valaki nem valami külső dolgot tanulmányoz, sokkal inkább önmagát, önmagán belül. Tehát, kísérletezzünk.  

KN

 

 

09 feb 2011

83 queries in 0,677 seconds.