Dr. Michael Laitman

más

Mentalitás (gondolkodásmód) – az emberek belső nyelve

Mentalitás (belső látásmód) - az emberek belső nyelve .doc

 

Kérdés: Az integrált módszer szerint családalapításhoz elég, ha a férfi és a nő nem utasítja el egymást. Másrészt, Ön említette, hogy a lelkek kiválasztás alapján kerülnek egymás mellé a Reshimo-k (spirituális gének) hasonlósága alapján.  Mi a legfontosabb tudnivalónk ezzel kapcsolatban, annak érdekében, hogy helyesen használjuk a módszert?

Válasz: Tudjuk, hogy a spiritualitásban az összetartás, a hasonlóság elve alapján jön létre. A hasonlóság ebben a világban, a közös személyiségjegyek megnyilvánulása a kölcsönös érdeklődés és szemléletmód, a hasonló képzetség és szociális szint jelenti. Mindezek a dolgok nagyon fontosak, amikor létrejön egy család.

Természetesen, amikor egy pár a lelki fejlődés útjára lép, akkor ez válik a legfontosabbá.  Azonban az anyagban megnyilvánuló hasonlóság, a mi világunkban összehasonlítható kell, hogy legyen. Tehát, minél inkább hasonlóak az emberek szellemiségben és képzettségben, annál könnyebb és előnyösebb számukra a családalapítás, és ez a formaegyezés spirituális törvényéből következik.

Például, én nem házasodhatok egy ausztráliai vagy afrikai nővel. Nem a bőrünk színéről beszélek, hanem inkább a belső tulajdonságainkról: mert ezek teljes egészében különböznek egymástól!  Nem értenénk meg egymást , egész hátralevő életünkben!

Mi együtt élhetnénk ugyanabban az otthonban, gyermekeink is lehetnének (ez nem probléma), de szélsőségesen nagy nehézséget jelentene számunkra egymás belső megértése, mert a feleségem belső nyelve teljesen különböző lenne az enyémtől. Csak látszólag tűnik úgy, hogy ő ugyanazokat a szavakat használja, amelyeket én, valójában azonban, az elképzelések és képek, amelyek az ő elméjében és szívében élnek, és a kiejtett szavak mögé rejtőznek, teljesen különböznek az enyéimtől.

Mi egy földi nyelvet beszélünk, de mindegyikünk különböző belső nyelvet beszél, amely szavai mögött rejlő képeket illeti. Amikor én mondok valamit, akkor én a képre gondolok, ami a szó mögött rejlik, és ha kimondom a szót, őbenne teljesen más kép jelenik meg. Szinte soha nem értenénk egymást. A megértés egyszerűen nem valósulna meg.

A spirituális birodalomban mi egységben vagyunk, egymásba foglalva, én elfogadom az ő belső világát és ő az enyémet, nem a földit, hanem a spirituálist! Képtelenek vagyunk befogadni valaki más belső fizikai világát, mivel mi képtelenek vagyunk bármit is korrigálni abban a világban. Nem tudjuk megváltoztatni a földi minőségeinket, amelyekkel megszülettünk, és amelyeket mi továbbfejlesztettünk magunkban a nevelésünk és az oktatásunk által. Egyszerűen nem tudjuk ezt megtenni!

Látjuk, hogy ez történik még azokkal az emberekkel is akik közel állnak hozzánk, és akik férjet vagy  feleséget , egy távoli és teljesen más mentalitású helyről választottak. Ők egyszerűen nem értik egymást! Együtt élnek, mivel ők a csoport részei, ezért megszereztek egy közös részt , azonban még is hiányzik a belső  szavak nélküli megértés közöttük.  A gondolkodásmód (mentalitás) nagyon-nagyon fontos!

Kérdés: A különböző mentalitású házastársak tudnak javítani a kapcsolatukon a spiritualitás felé való törekvésükkel?

Válasz: Nem hiszem, hogy így van! Lehetetlen belépni egy másik személybe, akinek más a gondolkodásmódja. Ez nagyon nehéz! Még a politikusok vagy pszichológusok sem tudják megtenni. Senki sem tudja! Ez valaki agyának az általános és teljes átszervezését jelentené. Lehetetlen két gondolkodásmódot párhuzamosan birtokolni! Állítólag mechanikusan, mesterségesen ez megtörténhet, de teljes valójában nem.

A gondolkodásmód a világról alkotott, fogalmi képeket jelenti, amelyeket az ember az első 15 – 20 évében szerzett meg. Lehetetlen ezeket megváltoztatni, vagy másikkal lecserélni!

Mi az a belső nyelv, amely mindannyiunkban rejtőzik? Ezek a mi belső képeink erről a világról, amelyek a kapcsolatot jelentik a különböző egyediséggel, formákkal, gondolatokkal és szavakkal. Például, néha látunk mindenféle kódokat a számítógépünk képernyőjén, melyek a belső nyelvezetét reprezentálják a Komputernek.  Bár mi a szavakat, utasításokat angolul, oroszul vagy más nyelveken gépeljük be, a számítógép lefordítja őket saját belső nyelvezetére és végrehajtja azokat.

Hasonlóan nekünk is van egy belső nyelvezetünk, ez állandó, és nem lehet megváltoztatni! Tehát szélsőségesen mély kapcsolatban lehetek egy másik emberrel, de mindig lesz egy elválasztó határvonal közöttünk. Ezzel semmit nem tudunk kezdeni, ez annak az eredménye, hogy mi gyermek és fiatal korunkban különböző környezeti hatásoknak lettünk kitéve.

Beszélgetés a csoportról és terjesztésről 2013 okt. 20-án.

ford: BR

lekt: KN

http://laitman.com/2013/12/mentality-the-internal-language-of-humans/

27 dec 2013

Látni egy angyalt

látni az angyalokat

Kérdés: Úgy tanuljuk, hogy az erőket angyaloknak nevezzük. Mikor kezdi el az ember tisztán érezni őket belsőleg?

Válasz: A fizikai világunkban különböző erőket érzünk, melyek a természet kövületi, növényi, állati és beszélő szintjeihez kapcsolódnak. Ezek az erők összefüggésben vannak a gravitációval, a különböző időjárási jelenségekkel, a bennünket körülvevő világgal. Részt vesznek az ember életében, pozitívan vagy negatívan hatnak rá. Ezek az erők az úgynevezett „angyalok”. Ezért amikor azt olvassuk, hogy Ábrahámhoz három „ember” jött el Rafael, Michael és Gabriel angyalok, ez azt jelenti, hogy ezek az erők érzékelhetők belül. Az angyalok a lelkünk erői, nem pedig valaki más kívülről. Néhány ezek közül az erők közül megjelenik, egyesek eltűnnek, s a hatások folyamatosan változnak.

Az igazság az, hogy az angyalok nem mások, mint a vágyak a különböző szinteken. A személy érzékeli és osztályozza őket aszerint, hogy melyik által tud előre haladni, és melyik által nem. Ugyanez figyelhető meg a világunkban is. Csak itt, ismerjük ezeknek az erőknek a külső formáit: mint a szél, eső, hang, emberek, állatok, belső érzések és ezek mind angyalok.

Egy Kabbalista, a világunkban nem a külső jelenségeket nézi, hanem meglátja rajtuk keresztül, hogy mit akar mutatni neki a Teremtő, és hogyan akarja befolyásolni. Ezért az események belső lényegére, és annak jelentésére összpontosít. Végül is, ilyen hatások által beszél hozzánk a Teremtő. Mit akar mondani?

Azt akarja, hogy egyesítse bennünk a hatásokat minden szinten: kövületi, növényi, állati és beszélő szinten, és a szívünkben, mindegyik mögött, Őt érezzük. Akkor ezek már nem fognak akadályozni bennünket többé azzal, hogy elrejtik előlünk a Teremtőt.
2010.10.22, Részlet a “Tóra heti szakassza”- ból

ford: B S

lekt: BT;FB;KN

To See An Angel

Posted on: 2013.11.16; 8:14 pm

כיצד תמלאך    2010.10.24  13:48

18 nov 2013

Felemeli a szívét a Teremtő útjára

felemeli a szívét

Baal HaSulam, Shamati 26-os cikkéből: Az ember jövője, függ és összekötődik a hálával a múltért”: Írva van: “Az Úr magasan van, és aki az alacsonyabb szinten van, az láthatja Őt”, azaz, csak aki alacsonyan van, az fogja látni az Ő nagyságát. A Yakar (értékes) betűi, a Yakir (meg fogja ismerni) betűk. Ez azt jelenti, hogy abban a mértékben, amelyben egy dolog értékes az ember számára, annyira ő ismeri a dolognak a nagyságát, mert a dolgok fontossága szerint kapja a benyomást. A benyomás megadja a szívében megjelenő érzést, és amilyen mértékben felismeri a fontosságát, olyan mértékben születik meg benne az öröm”.

A mi alapvető minőségünk ellentétes a Teremtővel. Két vágy létezik: a megszerzési vágy, és az adakozási vágy, amelyek ellentétesek egymással, mert az egyiknek a teremtési alapelve a”létezés a létezésből”, és a másiké pedig a “létezés a semmiből”. Tehát, minél szerényebb valaki, annál inkább felismeri a Teremtő nagyságát.

Nagyon könnyű látni, hogy mi az ami értékes a megszerzési vágyunknak. Készen vagyunk arra, hogy meghajoljunk egy fontos személy előtt, értékeljünk egy fontos jelenséget, de csak akkor, ha az egónk fontosnak érzi ezt. Az ember egész életében keresi a stabilitást, a bizalmat, a támogatást ….

Azonban, ha valami külsődleges, a megszerzési vágyhoz képest, az az nem érzékelhető úgy mint egy fontos tényező, amely képes megadni a vágott örömöt, vagy olyan örömöt adna amivel valaki már rendelkezik; az olyan mintha nem lenne kapcsolatban a megszerzési vággyal. Akkor nekem meg kell teremtenem a dolog fontosságának megjelenését, mint egy új tudatosságot. Hogyan lehetséges ez?

A feltétel az, hogy “Az Úr magasan van, és aki alacsonyan van, az láthatja Őt”, és ez azt jelenti, hogy mi kell, hogy megváltozzunk.

Végül is, legalább megvan a megszerzési vágyunk. Szóval, ha folyamatosan dolgozunk, annak érdekében hogy igazoljuk az alantasságát, akkor ugyan abban a mértében képesek leszünk igazolni a szeretet erejének és az adakozásnak a nagyságát. Látjuk, hogy az egyik a másikból ered, “A Fény előnye a sötétségből ered” elve szerint.

Ezt csak a barátok közti kapcsolat által tudjuk meg tenni. A kapcsolat a külvilággal nem megfelelő erre, mert ott más szabványok vannak. A csoportban az ember erőfeszítést tehet azért, hogy egyszerűen lenullázza magát, amennyire csak lehetséges, még ha nem is a megfelelő szándékkal.

Ekkor látja, hogy ő sem jobb, mint a többiek. Éppen ellenkezőleg, felfedezi, hogy ő tulajdonságai még rosszabbak, mint a többiekké. A Reformáló Fény befolyásolja őt a csoporton keresztül, bár nem érti, de látja, hogy a barátai sikeresebbek, nagyobb erejük van a lenullázásra, és több erővel vesznek részt az órákon, a kapcsolatban, és a cél felé irányuló összetapadásban. Ezzel egyidejűleg, látja, hogy ő is képes ezt megtenni. Innen ered a fontosság érzése, mert kiderül, hogy a Teremtő, feltárja az ember felé a személyes hozzáállását.

Így időről időre, amikor az ember leméri magát a barátokhoz viszonyítva, megérti, hogy egyrészt ő alacsony, másrészt, hogy méltó valamire, amit egyáltalán nem érdemel meg. Látja, hogy a többi ember leszakadt a Felső Erőről, míg ő kiérdemelt Tőle egy különleges viszonyt. Ez felébreszti benne az “edények” kifejlődését. Egyre felelősebbnek érzi magát, azért amit ő kapott, és érzi már azt is, hogy felelős másokért is. Ez azért van, mert ez nem a saját erőfeszítésének köszönhető, és nem is az egyéni eredményeinek. Nem, a Teremtő felkérte őt, hogy végezze el ezt a különleges munkát, és mostantól kezdve ő a felelős a világ korrekciójáért.

Így kell látnia mindenkinek magát, hogy tőle függ a világ korrekciója. Mert amit ő korrigál, azt senki más nem képes korrigálni.

Tehát, a személy érzi, hogy alacsony, ugyanakkor megérti, hogy kapott egy nagyon fontos küldetést. Természetesen, a Teremtő csak azt várja, hogy az ember képes legyen teljesíteni a küldetését, és Ő készen áll őt segíteni minden lehetséges módon. Az embernek csak elő kell készítenie egy imát, azért hogy a Teremtő befejezze azt, amit ő elkezdett (“Az Úr beteljesíti számomra”).

Ez az előrehaladás. Amikor az ember a múltra tekint, megérti, hogy a Teremtő készítette el neki az út egészét. Egyedül nem képes tenni semmit, és nem várhat előre semmit, mert nem tudja, hogy hogyan kell, előrehaladjon. Éppen ellenkezőleg, mindent előre el volt elkészítve a száméra felülről.

Ekkor az ember nagy hálát érez azért, hogy a csoportban van, és hogy támogatják Felülről, és hálás az útmutatásért, amelyet eddig megkapott. Ezen az alapon, biztos lehet abban, hogy ha előre halad, minden alakalommal fel fogja ismerni a saját természete alacsonyrendűségét és az után pedig érezni fogja az „Úr nagyságát” és az ki fogja tölteni őt.  Az üres büszkeség helyett, “felemeli a szívét a Teremtő útján”, és ez által fejlődik.

Ezért Baal HaSulam azt mondja, hogy “Az ember jövője függ, és összekötődik a hálával a múltért”, hálát kell adnia a természetéért, az útért, amit megtett, és a jelenlegi állapotáért. Látja, hogy nem ő választotta a természetét, a sorsát, nem ő tervezte az útját, és nem ő tervezte meg az állapotát, amiben van. Minden valóban Fentről érkezik, és ha továbbra is folytatja az előrehaladását, és legyőzni az egóját, akkor attól a ponttól kezdve, feldereng előtte egy csodálatos út a jövő felé.

2013.11.06, Baal HaSulam, Shamati 26-os cikkéből, “Az ember jövője függ és összekötődik a hálával a múltért”

ford: B S

lekt: FB,KN

forrás: He Elevated His Heart In The Ways Of The Creator

“ויגבה לבו בדרכי ה'”

 

 

17 nov 2013

Egy Anya, aki mindenkié

one Mother for All1

 

 

 

 

Kérdés: Minden a Felsőhöz intézett kérésünktől függ. De hogyan lehetek benne biztos, hogy a Felső rendelkezik azzal, amit kérek, és nekem is akarja adni azt, amennyiben a kérésem helyes?

Válasz: A helyes kérést, imának (MAN-nak) nevezzük.  Ha szándékodban áll valamit kérni, ami nagyon fontos neked, akkor nem elég, hogy pusztán csak kérd azt. Nagyon sokan vannak, akik hozzád hasonlóan kérnek valamit. Szükséged van valamire, hogy megnyerd a felsőt, hogy segítsen, hogy elnyerd az együttérzését. Szükséges, hogy jobban megismerd Őt, és megértsd, hogy hogyan kerülhetsz közelebb Hozzá, és ellenőrizd, hogy mit szeretne. Ez azt jelenti, hogy különböző tetteket kell végrehajtanod, hogy örömet okozz Neki és közel legyél Hozzá.

A kérésednek olyannak kell lennie, hogy a te Galgalta ve Enaym-od, vagy a Reshimo –d (spirituális géned), ami felemelkedik a Felsőhöz, pontos egyezésben kell, hogy legyen a Felső, az Ő vágyával, annak AHAP-jának megfelelően.

One Mother for All

 

Az alsó rendelkezik egy Reshimo-val, az új állapot beteljesedéséért, akkor hogyan nyerheti el a Felső válaszát? A Felsőnek van egy rendszere, amit úgy hívunk, hogy „az állat emlői”, amelyek mindig készen állnak, hogy táplálják az alsót, de az alsónak kell felkészíteni a helyes edényt, hogy be tudja fogadni a kitöltést.

Ha hozol egy zsák érmét, ebbe nem fogsz tudni tejet elfogadni. Az edény, amire szükséged van, úgy van megtervezve, hogy befogadja a Fényt, tehát minőségében, mennyiségében és céljában is pontosan megfelelő erre. A cél, főleg azt jelenti, hogy neked mihez van szükséged a Fényre.

Ez az „állat” mindenkinek az anyja, nem csak a tiéd. Ha mindenki más nevében kérsz, és ezért akarsz kapni tőle, adni fog, de csak is ebben az esetben. Azonban nem igazán érzed, érted vagy fogadod ezt el. Nem értesz vele egyet! Reménykedsz benne, hogy ő favorizál téged, és ez az összes probléma gyökere.

Az anya dagad a tejtől… neked azonban mindenkiért kell kérned, különben nem fogsz egy cseppet sem kapni. Ha eléred a helyes kérést, a MAN-t, megígéred, hogy mindent, amit az emberiségért kaptál átadod, ami a te AHAP-oddá válik és csatlakozik a Galgalta ve Enaym-odhoz. Mivel ez az anya mindenkié, ő képtelen kevesebbet adni ennél, ez az ő útja. Ő 100%-ot ad, ezért neked 100%-ot kell kérned. 100% vágy az adományozásra, szemben vele 100% edény és a hiány.

100%-ban egésznek kell lenned, amit adni tudsz az edényeddel, Resimo-dal. Mivel csak az „egész tud az egészhez tapadni”. Ha a baba sír, kérve az anyát, hogy táplálja őt, meg fogja kapni, és ha 10 gramm tejet kér, akkor 10 grammot fog kapni. Azonban először is neki meg kell ígérni, hogy ezt mindenki hasznáért teszi. Ha nem így tesz, a kérés nem teljes, és nem kap semmit. Ez kicsit lehűtheti az embert és kiábrándítóan hangozhat.

Kérdés: Hogyan tudom megígérni, hogy átadom mindenkinek, amit megkapok, amikor a természetemből fakadóan tolvaj vagyok? Mi van, ha hirtelen lopok valamennyit?

Válasz: Ezt úgy hívjuk, hogy „ima az ima előtt”. Kérj egy vágyat a vágy előtt, és ez lesz a te helyes vágyad, és kérd a Felsőt, hogy helyezze a megfelelő imát a szívedbe. Természetesen ezt saját magad egyedül nem érheted el.

2013.10.3. A napi Kabbala lecke harmadik részéből, Tíz Szfíra Tanulmánya

ford: MT

lekt: KN

 

forrás :http://laitman.com/2013/11/one-mother-for-all/

17 nov 2013

Lehetőség a spirituális fejlődésre

lehetőség a spirituális fejlődésre

 

 

 

 

Kérdés: A tapasztalatunk alapján, vannak olyan körülmények, hogy mialatt ülünk az integrált körben, az egyik résztvevő elkezd idegességet, agresszivitást, utálatot érezni. Mit kellene tennünk, ha valakin, látszik, hogy irritálja az, amit mások mondanak? El kellene rejtenie ezt, csöndben maradni, vagy ki kell engednie a dühét a körben?

Válasz: Nem szükséges kiengedni a dühöt, inkább csak ki mondani, hogy mit érzünk, és a körben ülőknek is szükséges tisztázni, hogy miért is történik mindez. Elvégre is az egónak ez az új kitörése belénk hatol, és hirtelen nem tárgyilagosan látjuk a másikat, hanem az új egoisztikus vágyon keresztül. Tehát. Nem szereted őt, bosszant téged, és nem is lényeges hogy mi bosszant benne. Vagyis most tisztáznod kellene, hogy a helyes egóval hogyan tudod felemelni magad a következő szintre.

Jelenleg nem te irányítod magad. Nem is emlékszel rá, hogy ezt szándékosan tetted volna. Ezért a workshop tagjaihoz kell fordulnod, hogy segítsenek, de csak akkor, hogyha ez nem zavarja a workshop általános menetét, tehát te nem téríthetsz el másokat a fő témától, amikor szavakkal leírod, hogy mások menyire ellenszenvesek neked.

Kérdés: Mi a mechanizmusa annak, hogy letisztázzuk ezt az állapotot? Hogyan történik ez meg?

Válasz: Miután az ember megosztotta velünk az érzései egy részét, szükséges, hogy elhozzuk neki a tudatosságot, hogy felemeljük a mi szintünkre.

Elvégre semmi sem véletlen. Kapott valamennyi egót, hogy ezzel segítsen nekünk is. Együtt találja magát velünk ugyanabban a hálózatban, hozzánk kapcsolódva. Nem lehetséges, hogy az ego csak úgy beleugrott, és neki le kell nyelnie. Miután beleolvasztottuk őt ugyanabba a rendszerbe, láthatjátok. hogy neki valahogyan szükséges ezt átadnia nekünk. Láthatjátok, hogy ennek az egónak a segítségével, mindnyájan felemelkedünk. Szükséges, hogy úgy lássuk ezt a folyamatot, mint a mi felülről való irányításunkat.

Kérdés: Mi módon tisztázzuk ezeket a feltételeket? Hogyan történik mindez?

Válasz: Ő azt mondja: „Srácok, én szétestem, minden forr bennem” és mindenkinek reagálnia kell erre. Elkezdjük megvitatni, hogy miért, és mi célból történt mindez. Úgy viszonyulunk ehhez, mint egy objektív okhoz, mivelhogy mi mindannyian ugyanabba a hálózatban vagyunk.  Pillanatnyilag egy asztal körül ülünk, egy gyülekezetet alkotunk. Itt semmi sem személyes.

Ez a helyzet megadatott nekünk, hogy együtt dolgozzunk, fölül kell emelkedni a barátaink egóján. A párbeszéden keresztül, a helyzeten dolgozva, egyetértünk, hogy nincsen rossz a természetben, ez mind a fejlődésünk kedvéért van, a barátok állapotain keresztül a természet példát mutat a saját evolúciójáról. Mi átváltoztatjuk a barátaink negatív, egoisztikus kitörését valami pozitívvá és ennek köszönhetően felemelkedünk.

Talán ebben az esetben nem szükséges, hogy hozzáfogjunk bármi más témához a workshopban.  Nekilátunk megvitatni a szituációt egy tudatos módon és ez lesz a legjobb megoldás a számunkra. Mi mindnyájan fel tudunk emelkedni. Végül is tisztává válik számunkra, hogy ez a gondolat nem csupán a barátunké, aki ott ül a körben és forrong, inkább mindez a felső irányítástól jön, azért, hogy lehetőséget adjon a felemelkedésre.

Kab TV “Időn Keresztül” 2013.09.21

Ford: M.T

lekt: K.N

forrás: http://laitman.com/2013/11/opportunity-for-spiritual-ascent/

 

 

13 nov 2013

Az Egó: barát vagy ellenség?

az egó barát vagy ellenség

 

 

 

Kérdés: Amikor mi, a csoportban dolgozunk, és óriási erőfeszítéseket teszünk, akkor az egó megjelenik, és ismét elválaszt minket. Mit kellene tennünk? Hiszen ez zavarja a terjesztésünk hatékonyságát.

A válaszom: Nem értem. Az egó, hogyan zavarhat benneteket? Mit csinálhatnánk nélküle? Csak általa létezünk, és csak ennek köszönhetően tudunk felemelkedni, amikor az egó egyre jobban növekedik bennünk.

Pont a folyamatosan növekedő egó eredményeként emelkedünk állandóan, nélküle nem fogunk elérni semmit. Az egyre nagyobb egó egyértelmű jele, a ti növekedéseteknek.

Hogyan lehet az egóra negatív módon tekinteni?! Ez az erő fejleszt minket, és nélküle nem lehetett volna minket felrázni, általa lehet minket megsérteni vagy bátorítani. Ez csak az egó által lehetséges. Ez ilyen egyszerű.

Tilos az egóhoz így viszonyulni, mivel ez a mi természetünk!  Mindent, amit a Teremtő teremtett, teljes harmóniában teremtette! Amikor feltárul minden belső és külső irigység, meg kell értenünk, hogy lehetetlen még akár egy lépést is tenni nélküle! Ráadásul, könnyedén meg lehet változtatni az egót, ellentétes tulajdonságokra. Ez teljes mértékben lehetséges.

Az egó egyre jobban megnövekszik a spiritualitáshoz vezető úton. Ezzel együtt elkezd feltárulni szörnyű állapotokban, ijesztő erők formájában, olyan formákban, melyek ellentétesek a Teremtő feltárulásával.

Napjainkban még nagyon kevésé tárult fel az egó ebben a konkrét formában, a különböző pozitív vagy negatív benyomások által. Azonban, amikor lesz egy pontosabb célod, akkor az egód olyan formában tárul majd  fel, hogy úgy tűnhet, mintha az imádott és kedves gyermekeidet elrabolnák a szemeid láttára, és azzal fenyegetnének téged, hogy megölik őket. Akkor mit érezel majd?! Mit teszel majd?!

Amikor látni fogod a saját egódat ilyen kinyilatkoztatásokban, amelyben megpróbálja majd elpusztítani a te legkisebb mozgásteredet is a Teremtő felé, akkor sokkal ravaszabb formákat vesz majd fel. Ez még most csak a kezdet.

2013.10.17, “Az integrált módszer terjesztése”

ford: B S

lekt: BT;FB;KN

forrás: האגו: ידיד או אויב?  29.10.13

 

13 nov 2013

Hogyan lehet betörni a Felső világba?

Hogyan lehet betörni a Felső Világba

 

 

 

Kérdés: Mik a feltételei annak, hogy a “Machsom”-on keresztül, betörhessünk a Felső világba?

A válaszom: Emlékszel, Arkagyij és Borisz Sztrugackij könyvében “A hétfő szombaton kezdődik”-ben, arra, hogy ahhoz, hogy átjuss a falon, a következők lényegesek?
1. Lásd magad előtt az egyetlen célt!
2. Higgy magadban!
3. Ne az akadályokra összpontosíts!.
Nekünk megfeleltetve:
1. Csak a célt lásd magad előtt: az összeolvadást, a formaegyezést a Teremtővel!
2. Higgy a Kabbalisták utasításaiban, és hajtsd végre azokat! (csoport, tanulás, stb.)
3. Használd helyesen az nehézségeket/akadályokat, úgy hogy átváltoztatod a zuhanásokat az emelkedésekre.

 

ford: B S

lekt: K N

forrás: איך לפרוץ לתוך העולם העליון, 08.11.13

11 nov 2013

A tanulás és a terjesztés kombinációja

a tanulás és terjesztés kombinációja

 

 

 

Kérdés: Terjesztés nélkül, a csoportos munka értelmetlenné válik. De amint megkezdjük a terjesztést, akkor azonnal elkezdőnek a széthúzások és a veszekedések. Hogyan lehet terjeszteni is, és az egységet is fenntartani a csoportban?

A válaszom: Terjesztés nélkül, természetesen, lehetetlen spirituális csoportban élni. Ez olyan, mint egy család gyermek nélkül. Mennyit vagy képes monoton csak tanulni és tanulni? Természetes, hogy megszületik a vágy, valami újdonságra, friss áramlatokra. Valamilyen más információs behatásra. Például, mint egy házaspár esetében, akik állandóan csak magukkal foglalkoznak, de hirtelen létrejön bennük a vágy egy gyermek iránt. Ezért egy helyes egyensúlyt kell tartani a tanulás és a terjesztés között. Mert az is fontos, hogy semmilyen körülmények között nem szabad elfelejteni a tanulást sem!

A tanulás folyamata a munkánk függvényében és előre haladtával, változik. A terjesztés ​​a legfontosabb dolog a mi előrehaladásunkhoz, mert ezen keresztül jut át rajtunk a Fény a külső tömegek felé.  Csak ezen a módon növekedünk, mert enélkül továbbra is a “Hafez Heszed” állapotában maradnánk, amikor nem csinálunk semmit, mert nincs szükségünk semmire. Ezért, elsősorban a terjesztés határozza meg az egyéni spirituális növekedésünket.

Másrészt, amikor mi a terjesztésben dolgozunk, ezzel egy időben, olyan anyagokat kell keresni, melyek segítségével jobban elmélyedhetünk az elméleti és gyakorlati terjesztésben. Meg kell találnunk az épülésünkhöz szükséges anyagokat, és ezekből felépítenünk a tanulmányainkat.

Mert, a terjesztés alapján, más módon tanuljuk az anyagot, megtaláljuk az aktuális megfelelő részeket, mondjuk, a Zohár könyvéből, vagy a “Talmud Esser Sefirot”-ból (A Tíz Szfíra Tanulmányából), vagy kiválasztjuk Baal HaSulam bizonyos cikkeit. Azaz, mi kiválasztjuk pontosan azokat az anyagokat, amelyek a terjesztésről szólnak, és segíthet minket tanulásban.

2013.10.20, “A csoport és a terjesztés” leckéjéből

ford: B S

lekt:BT;FB;KN

forrás: שילוב בין לימוד והפצה, 8.11.13

11 nov 2013

Hogyan válhatunk függetlenné a munka eredményétől?

Hogyan válhatunk függetlenné a munka eredményétől

 

 

 

Kérdés: Mi segíthet abban, hogy ne függjünk a munka eredményétől?

Válaszom: Az hogy, a fizikai eredmény helyére a spirituális eredményt kell helyezni. A  spirituális eredmény az, hogy elégedettséget adjunk a Teremtőnek. Képzeld el, hogy szeretnél valakinek egy kellemes érzést okozni, a boldogság érzését, és ez a “valaki” a Teremtő.

Azért hogy pontosabban tudjuk leírni a Teremtőt, és minél kevesebbet hibázunk benne, képzeljük el, hogy boldoggá szeretnék tenni a valóságot. Tehát azt szeretnéd, hogy az egész kövületi, növényi, állati és emberi szinten lévőknek jó legyen.  Mi több feloldódsz bennük, eltűnsz, teljesen átadod magad nekik, mostantól minden tevékenységben az időn, a mozgáson és a téren kívül, a végtelenségig.

Konkrétabban, képzeld el magad, hogy egy csoportba tartozol, és ott próbálsz így viszonyulni a barátokhoz. Teljesen át akarod adni magad nekik, eltűnni bennük, beléjük foglaltatni. De ezt meg kell valósítani a gyakorlatban is, ami azt jelenti, hogy hajlandó vagy dolgozni, és elfogadod azt, hogy minden munkád beléjük veted. Szóval, minden eltűnik, az okok, a cselekedetek, az eredmények, és minden a barátok felé irányul.

Gondolj erre, képzelj el egy ilyen helyzetet, és vizsgáld meg a következtetéseket a gyakorlatban. Meg kell vizsgálnunk magunkat, hogy nem mondunk üres szavakat, és hogy a szavaink hogy azok behatolnak-e a szívekbe. Ezt csak a cselekedetek által lehet letesztelni. Ha a szándék lehetővé teszi, hogy bekapcsold magad, akkor ez annak a jele, hogy a cél valódi volt. De ha változtatni kell a szándékodon, azért hogy hajtó erőd legyen, és elkezdj valamit tenni, akkor a szándékod még mindig nem komoly, ahogy mondják “nincs szűrőd”.

2013.11.07, Felkészülés a reggeli leckéhez

ford: B S

forrás: איך להפוך להיות לבלתי תלוי בתוצאת העבודה?, 7..11.13

lekt: BT;FB;KN

10 nov 2013

Találkozás Raziel Angyallal

 

 

 

Könnyű egy vonalon lenni, vagyis, “bal vonal”-on vagy “jobb vonal”-on. Már legnehezebb a középső vonalon maradni, és egyé kapcsolni a két vonalat, és rajta maradni, amikor az ember állandóan középen próbál maradni, a “Klipa” (Héj) és a “Kedusa” (Szentség) a között. A  “közötte” lenni, azt jelenti, hogy ki kell venni amennyit csak lehet, a „Klipa” hatalmából és csatolni kell azt a “Kedusha” a Szentség hatalma alá. Így te állandóan a Felső Erő engedélyének hatálya alatt maradsz, és előre haladsz: létrehozod a te engedélyedet és keresel egy új helyet, ahol szabad lehetsz, azért hogy preferáljad ismét a Kedusát. Ily módon ezekből a szabad választási pontokból, megépül egy vonal.

Egyrészt, mindent a Teremtő tesz, a személyes irányítás által (HaVaYaH), amely fentről ereszkedik le, azaz ez belülről kifelé történik. Ez az egyéni ellenőrzés (HaVaYaH ellenőrzése), a legbelsőbb irányítás, és a legközelebb áll az adakozáshoz. Azt mondja az ember: “Ha én nem teszem meg magamért, akkor ki más tenné meg értem” azaz, hozzáadja az erőfeszítéseit a Felső Erő irányításához és összeolvad Azzal. A “középső vonal” az, az összeolvadás és kölcsönös adakozás kifejezése, az ember és a Teremtő között.

Az ember rádöbben, hogy minden a Felső Erőtől jön, de látszólag semlegesíti a Teremtő ellenőrzését, és azt mondja, hogy ugyanazt képes megtenni szabad választása szerint, amit a Teremtő. Ezt azonban nem azért teszi, mert a Felső Erő irányítása alatt van, hanem a szabad akaratából teszi, mert azonosulni akar a Teremtővel. Bár egyértelmű, hogy senkinek nincs esélye elkerülni a Felső Erő irányítását, és nincs esélye végrehajtani bármilyen egyéni cselekedetet, de, ha a Teremtő ad egy erre irányuló gondolatot, akkor az ember azt beteljesíti, mintha az ő szabad választása általi lenne, egy teljesen önálló módon. Az ember így halad tovább.

Azonban ez mégsem csak egy játék, mert a Teremtő támogatni fogja az arra cselekedetre irányuló döntését melyet elvégez az ember, és megadja neki az élet és a halál illúziójának képét. Ez nem tréfa, mert élet és halálról van szó, ezek nagy dolgok az ember számára. De azért, megkapja a szabad választás lehetőségét, ami által meg tudja váltani a sorsát, a nagy szenvedéstől, amely a „Beitó”„maga idejében” történő fejlődésből ered. Amit megváltoztat a nagy örömre, amely az “Áchishená” (Felgyorsítás) útján érheti őt. Azaz, átváltja az életét egyik végletből a másikba, a legrosszabb helyzetből a lehető legjobb helyzetbe.

Pontosan azáltal, hogy az ember önállóan fordul a Felső Erőtől való függetlenség helye felé, ezáltal megépíti a valódi emberi szint (Ádám) képét. Mert, hogyha az ember nem ébreszti fel magában a hiányt a szabad választásra, és abban a hitben van, hogy minden Fentről van irányítva, és csak azt mondja mindenre, hogy “Hála az Istennek” ahogy azt vallásos emberek mondják, akkor nincs mit tenni. Ebben az estben az ember mindent alávet a Teremtő ellenőrzésének.

Ha ez az ember nem vallásos, akkor a természetes ösztönei szerint cselekszik, és teljes mértékben a Teremtő irányítja őt, anélkül, hogy felfedné önmagát. Ha azonban az ember nem fogadja el sem a vallásos sem a világi álláspontot, hanem a szabad akaratát akarja gyakorolni, akkor teret biztosít a Teremtő akaratának, az ő saját szabad választása szerint. Akkor, a “szabad akarat”-ban, majd felfedezi a rossz oldalt is és a jó oldalt is, és ott a két minőség összeütközik és harcol egymással.  Az ember a szerepe az, hogy ezt a két minőséget rendezze el a “középső vonal”-on, úgy hogy kiegészítsék egymást.

Az ember szabadság helyével való kapcsolata által, az ott levő működő erőkkel, amelyet az megszerzett a vizsgálatok és az elemzés és az összehasonlítás során, igazi emberré válik, “Ádám”, azaz, “hasonló a Teremtőhöz” képére formálódik. . Így a valódi emberi mivolta az alulról induló erőfeszítések hatására, és egyre jobban feltárul.

Ez az összeolvadás a Teremtővel, amelyet az ember miközben elér, az is feltárul, hogy a “középső vonal” elérése is a Felső Erő általi irányítás alatt volt. Ezt a felfedezést nevezzük “Ráziel angyal”-nak.

2013.10.25, Felkészülés a reggeli leckére

ford: B S

lekt: K.N

forrás: פגישה עם רזיאל המלאך, 2013.10.27

09 nov 2013

80 queries in 0,684 seconds.