Dr. Michael Laitman

A Teremtő terve

Hozz megelégedettséget a Teremtőnek és a teremtésnek

243.07

Az ember akkor jut örömhöz az adakozásból, amikor a Teremtő azt kívánja. Ahhoz, hogy Ő ezt akarja, meg kell kérni Őt.

Kérdés: Hogyan lehet megérteni, hogy a vágyam megfeleltethető a Teremtő vágyának?

Válasz: Ezt abból fogod érezni, ahogyan Ő viszonyul hozzád.

Kérdés: Mi a Teremtő öröme ebben?

Válasz: Attól függ, hogy az ember mire vágyik.

[331133]
A Napi Kabbala leckéből 2024.06.25, Rabash írásai "A megszerzés iránti vágyról" - 1
forrás: https://laitman.com/2024/07/bring-contentment-to-the-creator-and-creation/

10 Júl 2024

Több mint egy egyesülés

237

Kérdés: Mennyiben több a tökéletesség állapota, mint a Teremtővel való egyesülés?

Válasz: A tökéletesség állapota a végső felemelkedés az egoizmus fölé és a Teremtőhöz való közelség a Vele való teljes kapcsolódásig. Lényegében ez a végső korrekció, ahol az ember minden egoizmusa azon dolgozik, hogy ne érezze magát elszakítva a Teremtőtől, hanem érezze, hogy a Teremtőhöz kíván tapadni minden tulajdonságával együtt.

[331060]
A Napi Kabbala leckéből 2024.06.24, Rabash írásai "A Teremtő szemlélte a cselekedeteiket"
forrás: https://laitman.com/2024/07/more-than-a-merger/

09 Júl 2024

A végső korrekció

944

Kérdés: Mi a végső korrekció?

Válasz: A végső korrekció az összes lélekkel együtt egy közös lélekben való létezés elérése, amelyet Ádámnak hívnak, a „Domeh” [Hasonló] szóból, „mint a Teremtő”. Olyanok vagyunk, mint Ő, és ezért Ő tölt be minket.

Olyanok vagyunk, mint a Kli, és a Teremtő olyan, mint a fény. Ez az az állapot, amikor egyesülünk, és a Teremtő bennünk van. Ezt az állapotot hívják Gmar Tikkun-nak – végső korrekciónak. Ezt kell elérnünk.

Ezt tízesben érik el a férfiak és a nők egyaránt. Nem kell keresni semmit, amikor minden egy irányba mutat. Látni fogjátok, hogy mennyi különböző állapoton fogtok keresztülmenni; ez egyszerűen felfoghatatlan az elme számára, pedig csak a vágyról és a beteljesülésről van szó. A beteljesülés hatással van a vágyra, a vágy pedig reagál a beteljesülésre. Nincs semmi más!

Nézd meg, mi történik a világunkban: milliónyi szín, hang, milliárdnyi ember, és a legkülönfélébb élettelen, növényi és élettelen természet. És mindez csupán két paraméterből fakad: a megszerzés vágyából és a kitöltés, az öröm adásának vágyából.

Ezért nem kell semmi mást keresni. Meglátjátok, hogy ez rengeteg érzést ad az út mentén! Meg fogsz lepődni, hogy mennyi állapotot tudunk mindebből összegyűjteni.

[330261]
A Kabbala leckéből 2020.02.16., „Kérdések és válaszok"
forrás: https://laitman.com/2024/06/toward-final-correction/

21 jún 2024

A vágy kiváltsága

527.03

Kérdés: Az Előszó a Kabbala bölcsességéhez című művében Baal HaSulam azt írja, hogy mind a gyönyör, mind a vágy a Teremtőtől jön. Ugyanakkor el kell őket különíteni egymástól, hiszen a gyönyörök az Atzmutoból származnak, a vágyak eredete viszont a „létezés a hiányból” állapotából. A Teremtő látszólag a semmiből alkotta meg a teremtést. Mit jelent a „semmiből teremtés” fogalma?

Válasz: Ahhoz, hogy érezzünk, vágyra van szükségünk. Kezdetben nem létezett teremtett lény, és amikor felbukkant, ott volt benne a Teremtő érzésére irányuló vágy. Közel akart kerülni Hozzá, Vele akarta kitölteni magát. Ezt mondja nekünk a Kabbala Bölcsessége.

Kérdés: Mondhatjuk, hogy a mi világunk minden vágya a Teremtőtől érkező gyönyör?

Válasz: Igen, abszolút minden, mivel a mi világunk benne foglaltatik a Teremtőben.

A Teremtőtől érkező általános gyönyör, amelyet az Ő általa teremtett összes lény érez, csak a teremtett lényben lévő vágy mértékében élhető át. Amennyire érezni akarjuk a gyönyört, annyira fogjuk megtapasztalni ennek kitöltését.

[312892]
A KabTV  „Előszó a kabbala bölcsességéhez” című adásából; 2023.05.14.
Forrás: The Privilege of Desire — Laitman.com

24 máj 2023

Férfi és nő: Az ellentétek egysége

Kérdés: A „teremtett lény” fogalma nemek nélküli (se nem férfi, se nem nő), de vajon a teremtett lélek férfi vagy nő?

Válasz: A teremtett lélek a teremtett lény? Valójában a teremtett lélek feminin, mert a Teremtő vágyat teremtett. Az erő, a Fény, amely ezt a vágyat teremtésbe hozta, az masculin.

A Teremtő tehát a masculin rész, a teremtett lény pedig az Ő feminin része. Az egyik rész nem működhet a másik nélkül. Ennek eredményeképpen van férfi és nő. Végül is lehetetlen, hogy a Fény edény nélkül létezzen, és az edény a Fény nélkül olyan, mint a pozitív pólus a negatív pólus nélkül és a pozitív pólus a negatív pólus nélkül. Ezért minden az ellentétek egyesülésén alapul, ami a teremtés tárgya.

A teremtett lény kezdetben egy masculin részből áll, amely aztán teremtésbe hívja a feminin részt, ami azt jelenti, hogy a Fény hívja meg a vágyat, majd a vágy úgy változtatja meg magát, hogy befogadója lehessen a Fénynek. A férfi és a nő lényegisége a mi világunkban az, hogy elérjék spirituális gyökerüket, és a spirituális törvények szerinti kapcsolatukban, legyenek egyek. Ekkor érik el a spirituális szárnyalás tökéletes és örökkévaló állapotát. Ez a feladatunk ebben a világban.

Kérdés: Mi az alapvető különbség a férfi és a nő között?

Válasz: A köztük lévő különbség abszolút. A magunk világában nem érezzük, hogy mennyire ellentétesek egymással. Valójában pedig, semmi sem ellentétesebb és ellentmondásosabb, mint egy férfi és egy nő a spirituális gyökereikben.

Aaz ennek a különbségnek köszönhető az, ami fölé emelkedve egy egésszé tudnak összekapcsolódni. Semmi sincs mindkettőjükben, amit a másik ne egészíthetne ki, hiszen lelkileg csak egymást kiegészítve létezhetnek.

A természet szemszögéből, Kabbalista szemszögből beszélek. Nem érdekelnek a feminista nézetek. Ez nem a pszichológiáról vagy a filozófiáról, vagy valamilyen tiszteletre méltó vagy éppen illetlen eszméről, vagy nézetről szól. Ez teljesen irreleváns, és semmi köze ahhoz a kerethez, amelyben mi működünk.

Elismerem a Kabbala bölcsességét, amely a teremtett lényről szól; arról, hogyan jött létre, hogyan fejlődött, hogyan vált két teljesen ellentétes részre, és hogyan távolodik el először egymástól – ez az egységes gyökerekből eredő két rész -, majd hogyan kapcsolódik újra össze és egészíti ki egymást. Ez a férfi és a női rész.

A mi világunkban nagyon kevés minőséget tulajdoníthatunk a férfinak és a nőnek abból, amit a Kabbala bölcsessége tanít nekünk, mert nagyon messze vagyunk attól, hogy hasonlítsunk ennek az egységnek a spirituális tulajdonságaira és objektumára. Ez azt jelenti, hogy spirituális értelemben sem férfiak, sem nők nem vagyunk, hanem sokkal inkább valami köztes, nem egyértelmű és befejezetlen, kidolgozatlan objektumok. Végig kell mennünk a aspirituális evolúciós folyamaton, és akkor fogunk rájönni, hogyan egészíthetjük ki egymást, és válhatunk egyetlen tökéletes egésszé. Ez azt jelenti, hogy együtt hasonlóvá válhatunk a Teremtőhöz. Aki a mindenséget létezésbe hozta. 

[175158]
Az orosz nyelvű kabbala leckéből 2015.06.12
forrás: https://laitman.com/2016/01/man-and-woman-unity-of-opposites/#gsc.tab=0

03 máj 2023

Megoszthatók belső állapotaink?

627.1

Kérdés: Természetesnek számít, ha valaki megosztja aggodalmát vagy gyászát a többiekkel, de mindezt ugye nem nézik jó szemmel a Kabbalában?

Válasz: Nem jó, ha személyes állapotainkat megosztjuk, mert ezek csak ránk és a Teremtőre tartoznak. Ezek csak a mieink és a Teremtőéi, mivel lelkeink gyökere a Teremtőben különbözik, ezért könnyen megeshet, hogy kárt okozunk egymásnak.

Két lélek nem táplálkozhat azonos pontból, két eltérő pontból merítenek, mindegyik önmagának. Ezért van az, hogy a mi világunkban lehetetlen nyíltan megvitatni és beszélgetés témájává tenni személyes állapotainkat, kinek-kinek a haladását, azt, hogy miként jut egyre előrébb, és tárja fel a Teremtőt, a Felső Erőt és a világot. Itt ugyanerről a dologról van szó, mivel az univerzum teljes rendszere, amelyben mi is létezünk a „Teremtő” vagy „természet” nevet viseli.

A Kabbalában nem fogadjuk el, ha valaki megosztja belső állapotait, mivel könnyen összezavarhatjuk egymást.

Szót ejthetünk a családról, gyerekekről és minden másról, ami létezik ebben a világban, hiszen ezek mind az állati szintre jellemző állati állapotok. Ezen túl lehetséges megvitatni — pillanatnyi állapotainkon túl – a minden egyes ember által elvégzett általános cselekedeteket, amelyek utunk során a Teremtőhöz vezetnek. Ennek oka, hogy a spirituális emelkedéshez, illetve a Teremtő feltárásához használt gyakorlat, elmélet és módszertan mindenkinél azonos.

Saját személyes érintkezéseinkről, és a Teremtővel kapcsolatos állapotainkról azonban nem szabad beszélnünk.

[310737]
A KabTV „Van egy hívásom. Ne osszuk meg másokkal bánatunkat” című adásából 2012. 12.16.
Forrás: Can We Share Our Inner States? | Laitman.com

09 ápr 2023

Miből áll minden létező?

261

Kérdés: Tisztában vagyunk vele, hogy világunk szerkezete atomokból épül fel, amelyek atommagból, protonból, neutronból és elektronokból állnak. Hogy néz ki a spirituális anyag struktúrája?

Válasz: A spirituális anyag nem más, mint vágy. 

Kérdés: Miből áll össze ez a vágy?

Válasz: A vágy önmagában létezik. A Teremtő hozta létre, és ezért nem tehető fel további kérdés a létezésével kapcsolatban. A vágy maga a természeti létező, és a természet egésze ebből épül fel.

Ráadásul ez a vágy csak arra irányul, hogy betöltődjön, hogy örüljön, hogy kapjon, hogy betöltse valami, ami rajta kívül van. És emellett ott van még az a vágy, hogy adjak valamit, hogy átitassam, hogy betöltsem. Minden, ami létezik, ebből a két vágyból áll.


[309568]
A KabTV „ A Tíz Szfíra Tanulmánya (TES) ” című műsorából, 2023.02.12.

Forrás: What Does Everything Existing Consist of? | Laitman.com

10 Már 2023

2799 Használjuk ki a lehetőséget a korrekcióra

235

Kérdés: A Teremtő tervének következtében jöttünk létre; a megszerzési vággyal teremtett meg bennünket. Ez magában a fényben van beleprogramozva. Mi vagyunk a hibásak ezért?

Válasz: Senki sem hibáztat benneteket. A természet részei vagyunk.

Kérdés: Mit akar tőlünk a természet?

Válasz: Semmit nem akar. Egy normális, kiegyensúlyozott, helyes, sőt, mondhatni, ideális életet, ideális létezést kínál. De csak abban az esetben, ha követjük alapvető törvényét.

Kérdés: Követem a törvényt. Megszerzési vággyal lettem megteremtve, tehát saját érdekemben szerzek meg, igaz?

Válasz: Nem! Ez nem elég. Gondolnod kell másokra is, mert velük egy rendszerben vagy.

Komment: De úgy vagyok megalkotva, hogy képtelen vagyok másokra gondolni.

Dr.Michael Laitman válasza: Ezen a ponton kell hozzáadni a tudatosságot. Ami majd felemel téged a Teremtő szintjére.

A fejlődés egy bizonyos szakaszában lehetőséget kapsz arra, hogy felemelkedj, és felismerd, milyen rendszerben vagy. Ha teljesíted e rendszer egyensúlyának feltételeit, a megszerzést és az adakozást, akkor elkezded érezni annak általános jellegét, azaz a Teremtőt.

Kérdés: Ez azt jelenti, hogy a fénnyel ellentétesnek lettem teremtve, csak azért, hogy ezt felismerjem és magamtól akarjak változtatni magamon?

Válasz: Igen. Ez a lehetőség minden teremtmény számára adott.

[308171]
A KabTV „ Tíz Szfíra Tanulmánya (TES) ” című műsorából, 2023.01.15.
Forrás: Use the Opportunity to Correct | Laitman.com

07 feb 2023

68 queries in 0,721 seconds.