Dr. Michael Laitman

Fáraó

Üres és száraz délibáb

laitman_744

Kérdés:
Akármennyit is tanulom a Kabbalát, nem érint meg igazán, száraznak és érthetetlennek érzem, és nem tudok közelebb kerülni hozzá. Mit rontok el, mi kell tennem?

Válasz:
A Kabbala valóban egy üres, száraz sivatagban rezgő délibáb mindaddig, amíg nem kapcsolódsz össze azokkal, akik szintén keresik a Kabbala által leírt világok forrását. Amikor a kapcsolat első szintje létrejön, a sivatagban feldereng egy csodálatos, termékeny oázis. Ahogy a köztetek kialakuló kapcsolat ereje növekszik, az oázisról kiderül, hogy ez maga az Éden Kertje, amiről a Tóra beszél. A kapcsolat erejével összhangban csodálatos részletek bontakoznak ki. A Bölcsesség Fényének hömpölygő forrása, a szépség, a természet erőinek csodálatos harmóniája, és a mindezeket működtető hatalmas szellemi Intelligenciák tárják fel titkaikat, tíz, gyámánt ragyogású elv megnyilvánulása mentén. A szeretetnek és a kiáradó, adakozó bőségnek soha el nem apadó ragyogása tölti ki azt a teret, ahol a magányos lélek, a többiekkel való kapcsolat előtt, üres por és kő sívatagot érzékelt. De tudnod kell, hogy a Szentség akkor is ott volt, csak számodra láthatatlanul, mert benned nem volt elég belső Szentség az érzékeléséhez. Azt is mondhatjuk, a Szentség benned a porba hullott. Amikor a többiekkel való kapcsolatban, a többiek rád irányuló szeretete felemeli benned a Szentséget a porból, azonnal felragyog a közös vágyatok erejében a külső Szentség. Így vált meg téged a Szeretet. ha mered kérni, hogy szeressenek, mert te csak őket akarod szeretni.

KA

07 Júl 2015

Egy új vágy amely új célt ad nekem

alagút

Kérdés:

Ha az ember egy megszerzési vágy és a felismeri a gonoszt magában, akkor hogy tud továbblépni?

Válasz:

Úgy, hogy örömöt akarsz megszerezni ez az alapvető természeted! A vágyam állandóan nőni fog az örömre. Akkor viszont a szívben lévő pont is megszólal nagyon ravaszul, és ez lesz a kezdete annak, hogy feltárul bennem egy új vágy egy teljesen újfajta vágy ez pedig az, hogy meg akarom érteni az életem értelmét. Ez egy új célt kell, hogy adjon nekem. Mert egyébként enélkül nem tudok kilépni abból, amit kapni akarásnak neveznek. Evés, ivás gyereknemzés, és utána mi? Mi marad? Gondold végig! Akkor egy fantasztikus helyet kiválasztok magamnak a temetőben. Na de a szívben lévő pont, pont ezt mondja neked, hogy ha te nem éled meg a magasabb-rendű célt, akkor az egész életed erről fog szólni, várod hogy mikor halsz meg, és közben csak hajszolod az örömöd.

Ha az összes csalódáson, mindenen keresztül, ha megnézitek az egész emberiséget, akkor meglátjátok, hatalmas csalódásban él mindenki, ugyanahhoz a ponthoz jutott el most. Na de hogyan tudnának ők tovább lépni? Ez a nagy kérdés!

Az emberek akik még kutatnak, keresik az élet értelmét. Akik megpróbálnak még megszökni ebből a nyilvánvalóan borzasztó világból, azok különfél megoldásokat keresnek. A modern közösségekben egy részük a droghoz fordul. Nyilván valóan az emberek kutatási miatt van ez és amiatt hogy kutatás során rájönnek hogy nincs segítség. Higgyétek el ez mind a ti hibátok!  Mondjuk a te hibád Niv, te fényt tudnál tölteni beléjük, azt hogy van értelme az életnek. Miért nem csinálod? Ez a ti felelősségetek!  Ott van a titok a kezetekben.

Reggeli lecke 2014.12.11 Baal HaSulam írásaiból A Kabbala Bölcsességének Eszenciája

Ford: kn

KA

11 dec 2014

De nem a fáraó csinál egyensúlyt vigyázz!

de nem a fáraó csinál

Kérdés: A fáraó növeli az edényt köztem és a Teremtő között vagy, úgy is mondhatjuk, hogy a fáraó tartja az egyensúlyt köztem és a Teremtő között? Ön azt mondta, hogy a fáraó növekszik az által, hogy egyensúlyt tart köztem és a Teremtő között.

Válasz: Hát persze. Igen. Természetesen. A fáraó állandóan növekszik, azaz a hatalma növekszik. Hogyha én a kapcsolatra törekszem, akkor a Teremtővel való kapcsolatom is növekszik, vagyis a fáraónak is növekednie kell természetesen ahhoz, hogy egyensúly legyen. De nem a fáraó csinál egyensúlyt vigyázz! A fáraó nem csinál balanszot, hanem én magam tartom az egyensúlyt azáltal, hogy erőteljesen fordulok a Teremtő felé és ezzel megnövelem a fáraót. Tehát én építem a középső vonalat, és én növelem meg a fáraót is. A szándék az, amivel a gonosz hajlam is növekszik bennem és a felismerés növeli meg bennem a fáraót.

Kérdés: Miért van arra szükségünk, hogy megtartsuk ezt az egyensúlyt? Miért kell köztem és a Teremtő között egyensúlyt tartani? Miért kell ehhez a fáraó?

Válasz: Az egyensúly az, amikor a jobbvonal, az erőteljesebb, mint a balvonal ez pedig azt jelenti, hogy ezt én úgy tudom elrendezni, hogy a jobbvonal uralja a balvonalat bennem, mert ezt hívjuk középső vonalnak. Tehát ha képes vagyok állandóan erre húzni. Ha két vonalam van, az egyik a másik mellett áll és akkor látom, hogy az egyik a jó hajlam a másik a rosszhajlam és egyensúlyozok a kettő között. Vagy pedig inkább arról van szó, hogy a gonosz hajlamot lefedem, mindig egy jó hajlammal, azaz az összes és teljes balvonalat, ami a megszerzésre irányul azt lefedem egy adakozási szándékkal. Egy szűrővel. Akkor ez középső vonallá válik.

Kérdés: Az egész csoport egyszerre éri el a hét év éhezést és a hét év bőséget, vagy ez egy individuális elérés?

Válasz: Egyéni. Tehát itt most a csoportban mindenféle ember van. Vannak, akik többet értek el és vannak, akik kevesebbet. De a spirituális csoport az, amit építesz. Tehát mindannyian egy kört alkotunk, mindenki a körhöz tartozik. Van, aki hirtelen kilép a körből, illetve belép a körbe, tehát van, aki a csoporttal ilyen módon számol, vagy nem számol, de a csoport egy különleges számítási módot képez. Tehát a csoport az, ami annak az embereknek a gyülekezete, akik együtt dolgoznak annak érdekében, hogy elérjék az adakozás minőségének a feltárulását egymás között, amit a Teremtőnek nevezünk.

Kérdés: lehetséges az, hogy én a hét év éhezésben vagyok, mások pedig éppen a hét év bőségben?

Válasz: Hát egy emberen belül ez nem lehetséges

Kérdés: Tehát, hogy én a hét év éhezést érzem… Érezhetem azt, hogy éhezésben vagyok, miközben bőségben vagyok?

Válasz: Nem lehet. Minden az ember érzéseiben van. Ugye? És minden a megszerzési vágyában nyilvánul meg. Hogyan lehetne egy ilyen fajta, érzékelés? Tehát az, hogy ha én azt érzem az edényeiben, hogy bőségben vagyok, akkor nem érezhetem az éhséget, tehát nem lehetek egy másik állapotban. A hét év bőség az, az amikor én előre haladok és mindent jónak és klassznak érzek és minden amire vágyom az megtörténik. Ez előbbi az én spirituális utamon a hét év bőséget jelenti.

A hét év éhezés az akkor történik, amikor hirtelen elkezdem érezni, hogy minden, amit elértem, minden, amit tettem, – terjesztéssel és mindennel, amivel próbálkoztam előttem van, még is azt érzem, hogy nem haladok előre egy millimétert sem az emberi kapcsolatok kiépítésében és állandóan éhezem. A hét év bőség során nem szándékoztam túlontúl a kapcsolat felé fordulni, relatív módon viszonyultam hozzá, talán szervezetileg. De a hét év éhezés során én valóban érzem a képtelenségét annak, hogy nem tudok kiépíteni semmilyen kapcsolatot senkivel. Képtelen vagyok erre, és ezért azt érzem, hogy az egóm minden egyes helyen egy törést okoz nekem, és nem tudok tenni semmit.

Végső soron azt a kezet, ami engem megköt, azt hívom fáraónak. Mivel nem tudok ellene tenni semmit, ezért hívjuk ezt hét év éhezésnek és ezen a ponton, valóban az egó ellenében akarok haladni, majd a végén rájövök, hogy ez nem jó a számomra. De ki csinálja mindezt? Ki fedezi fel? Én. Tehát én keresztülmegyek csapásokon, csalódottságokon emelkedéseken, zuhanásokon csak azért, hogy megszabaduljak tőle. Aztán onnantól kezdve, hogy felismertem, hogy nem tudom elérni a kapcsolatot önmagam által, egész Ábrahámtól a végső korrekcióig gyakorlatilag a spirituális kérdés arra vonatkozik, hogy megvan-e a kapcsolat vagy nincs.

ford: KN

27 ápr 2014

Az Aranyborjú teremtése

az arnyborjú

Mózes“, az a “szívben levő pont”, a spirituális vezetés szerepe, amelyet az ember követ. Amikor ez a tulajdonság eltűnik az ember érzéseiből, akkor egy erőteljes alapra van szüksége, melyet “aranyborjúnak” nevezünk. Az arany (Zahav) és az –  “Add nekem ezt” (Ze Hav), amely teljesen tisztán létezik, és amely felett az ember uralkodni akar. Ez az egyedülálló fém amely a teremtő hatalmas erejét tartalmazza, azonban még mindig az egónkkal használjuk, hogy valamit erőteljesen megragadhassunk, hogy ezáltal a személyes biztonságot megszerezzük, amely egy anyagi biztonság stb.

Alapvetően, ez mind Egyiptomból származik. Minden tudás, minden, ami kitölti az egót, és biztonságot ad az embernek,a Fáraó alapját képezik. Ezért a Fáraó ellenében van a Teremtőnek, és azt mondta Mózesnek: “Ki vezet téged az utadon? Vagy én, vagy a Teremtő”. Más szóval vagy az értelemben haladtok előre, vagy felemelkedtek az adakozáshoz, és a szeretethez azaz, vagy megszerzésben vagytok, vagy adakozásban.

Mit jelent az”aranyborjú” szobrának elkészítése? A borjú, az adakozás minőségét hordozza magában, azonban amikor ezt aranyból készítik el ez magát a minőséget transzformálja át.

Az ember, nem készít “aranyborjú”-t,minden alakalommal, ez egyszer történt meg, amely az edények, azaz a kollektív edények törésében nyilvánult meg. Ezek után az ember felfedezi, hogy a törött részek önmagán belül vannak azaz egyik részt a másik után tárja fel.
Az edények törése akkor jelent meg, amikor a spirituális egóban való elmerülés feltárult. Az “aranyborjú” teremtése, egy olyan tevékenység, amely során az ember egy formát alkot ebből az egójából, hogy a képzelete ilyen módon tovább vezesse. Ezáltal, a spirituális munka már feltárul, amely idő közben tisztátlanná és ellentétessé vált a Teremtővel.
Nincs ebben semmi borzasztó, egyetlen dolog kivételével, az ember ellentétes irányban halad, azonban egyelőre nem rendelkezik szenvedéssel, amely visszatérítené őt. Alapjában véve, minden összefoglalva, így csak a könnyebb és egyszerűbb és gyorsabb utat választja, hogy ne keljen csapásokba botlania minden alakalommal és tanulnia belőlük.

2013.09.09, A Kab.Tv. műsorából, “Az örök könyv titkai”

ford: BS

lekt: KN

forrás:  The Creation Of The Golden Calf

Posted on February 14th, 2014 at 9:06 am

יצירת עגל הזהב

פורסם: 30.01.14, 14:48

23 feb 2014

67 queries in 0,453 seconds.