Dr. Michael Laitman

Tóra

Megérteni az igazságot

Meg kell értenünk, hogy most még mindig a megszerzési vágyból cselekszünk. Lehet, hogy kellemetlen, de ez az igazság; megértve ezt, előrehaladok, és vonzom a reformáló Fényt. A Fényt azáltal vonzom, hogy ellentétes vagyok vele. Elismerve, hogy az egómban vagyok, ez segíti a kapcsolatot a felső Fénnyel; ezért írták, hogy “A Tóra a bűnösöknek lett átadva.”

29 ápr 2018

A betűk spirituális érzékelés eredményei

light

A héberben minden betű megfelel egy számértéknek. Ezért minden szó, vagy név egy számsorozat is egyben. Ezek a számok vagy külön-külön kerülnek figyelembe vételre, vagy az összegük hordoz jelentést. Jelentősége van, ha különböző szavak azonos számokból állnak, illetve, ha ezek összesített számértékei azonosak, mert ezeknek a szavaknak a jelentése mély összefüggést mutat, esetleg rejtett azonosságot tár fel, amely ilyen módon megragadható.
A betűk spirituális érzékelés eredményei. A betűket alkotó vonalak iránya és formája spirituális jelentést hordoz. Ennek eredményeképpen, a héber betűk annak az érzékelésnek a leíró kódjai, amelyet a betűket leíró ember, írás közben megkap a Teremtőtől. Amikor valaki ezeket a betűket vagy szavakat a spirituális világok ábrázolására használja, tulajdonképpen átadja az olvasónak a Teremtő tudatos érzékelésének módját. A Teremtő az írással aktív módon hat a betűkön keresztül.
A színek is fontos szerepet játszanak a betűk írásánál, mert a fekete betűk és a fehér háttér, kéz a kézben, magát a teremtés módját tárják fel. Ezek nélkül senki nem értené a szöveget magát, illetve a szöveg mögötti történet valódi jelentését.

KA

08 Már 2017

Tórát nekünk kell megírni

Laitman_421_01

Kérdés: ha valaki a tízes körünkből kilép a sivatagba, hogy megtapasztalja azt, a mi tízes körünk hogyan tudja a legjobb módon segíteni, hogy felgyorsítsa ezt a sivatagi létet és hogy segítsen abban hogy visszatérjen onnan? Mert néha az emberek kimennek a sivatagba és soha többé nem jönnek vissza.

Válasz: ha ti össze vagytok kapcsolódva, akkor úgy mentek ki a sivatagba mintha egy repülőszőnyegen ülnétek. Nem is fogjátok érezni, hogy sivatagban vagytok. Kiléptek, de mintha a felhőkön lépkednétek. A szeretet megtart benneteket, minden a köztetek lévő viszonytól fog függeni. Ami a Tórában a sivatagi keresztülvonulásról írva van, és a Tóra teljes története az valóban, a szenvedés útján lett megírva. Azaz az időben való előrehaladás, az evolúció útján lett megírva. Mert az emberi korrekciót nem veszi számításba a Tóra, hiszen a Tórát nekünk kell megírni. Minden egyes lépését a mi életünk fogja megírni. Ami le van írva a Tórában, az a létező legnehezebb út. Azonban, ha mi hozzáadjuk a saját munkánkat ehhez, akkor nagyon könnyedén és egyszerűen megyünk ezen keresztül. Minden csak rajtunk múlik. De keresztül kell ezen menni.

Ez nem megúszható.

2016.05.20. New Jersey Kongresszus 5-ik leckéből.

btKA

 

01 jún 2016

Üres és száraz délibáb

laitman_744

Kérdés:
Akármennyit is tanulom a Kabbalát, nem érint meg igazán, száraznak és érthetetlennek érzem, és nem tudok közelebb kerülni hozzá. Mit rontok el, mi kell tennem?

Válasz:
A Kabbala valóban egy üres, száraz sivatagban rezgő délibáb mindaddig, amíg nem kapcsolódsz össze azokkal, akik szintén keresik a Kabbala által leírt világok forrását. Amikor a kapcsolat első szintje létrejön, a sivatagban feldereng egy csodálatos, termékeny oázis. Ahogy a köztetek kialakuló kapcsolat ereje növekszik, az oázisról kiderül, hogy ez maga az Éden Kertje, amiről a Tóra beszél. A kapcsolat erejével összhangban csodálatos részletek bontakoznak ki. A Bölcsesség Fényének hömpölygő forrása, a szépség, a természet erőinek csodálatos harmóniája, és a mindezeket működtető hatalmas szellemi Intelligenciák tárják fel titkaikat, tíz, gyámánt ragyogású elv megnyilvánulása mentén. A szeretetnek és a kiáradó, adakozó bőségnek soha el nem apadó ragyogása tölti ki azt a teret, ahol a magányos lélek, a többiekkel való kapcsolat előtt, üres por és kő sívatagot érzékelt. De tudnod kell, hogy a Szentség akkor is ott volt, csak számodra láthatatlanul, mert benned nem volt elég belső Szentség az érzékeléséhez. Azt is mondhatjuk, a Szentség benned a porba hullott. Amikor a többiekkel való kapcsolatban, a többiek rád irányuló szeretete felemeli benned a Szentséget a porból, azonnal felragyog a közös vágyatok erejében a külső Szentség. Így vált meg téged a Szeretet. ha mered kérni, hogy szeressenek, mert te csak őket akarod szeretni.

KA

07 Júl 2015

Az egység útja

thumbs_laitman_222_0

Lehetetlen elérni bármilyen kapcsolatot a Teremtővel kivéve, ha az egységen keresztül kapcsolódunk. Összességében vannak a teljesen összetört lelkek, aki ott találják magukat elválasztva egymástól azáltal, hogy ellentétes minőségűek a Fénnyel és ezért nem érzik azt.

Ha ezek a részek erőfeszítéseket tesznek a kapcsolatra, akkor az erőfeszítéseiken keresztül érezni fogják, hogy mennyire nem állnak készen a kapcsolatra. Tehát amikor felismerik, hogy nem állnak erre készen, akkor imát emelnek a Felső Fényhez, hogy az ragyogjon rájuk és kapcsolja őket össze. Ez az amiben hiányunk van, ez az egység hiánya, a „tudatos együtt cselekvés„ hiánya.

Az együttes cselekvés, azt jelenti, hogy megpróbáljuk az összekapcsolódást, de nem állunk rá készen és ezért imádkozunk, és ezzel kötelezzük a Teremtőt arra, hogy összekapcsoljon bennünket. Ez a feltéttele a Tóra átadásának, hogy ”egy emberként egy szívvel kapcsolódjunk össze”. Ha ezt az állapotot el akarjuk érni, akkor, megkaphatjuk, a Tórát megszerezhetjük a Fényt, amelynek a segítségével visszatérhetünk az örök jósághoz. Csak amikor ezt az egységet elértük, csak akkor jelenik meg a Tórára való igényünk. Ha nincs meg a kapcsolatra való igény, akkor nem kapjuk meg a Tórát és nem is tudjuk megszerezni azt.

Tehát nekünk ezért dolgoznunk kell,és csak ha összekapcsolódunk egy emberként egy szívvel, érjük el a Teremtő felfedezését, leszünk képesek Hozzá fordulni , mert akkor már nem csak a Reformáló Fényre lesz szükségünk, hanem arra is, hogy már a kapcsolatunkon belül a Teremtőt magát tárjuk fel. Tehát kétszintű folyamatról beszélhetünk. Az első szinten a köztünk lévő kapcsolaton dolgozunk, a második szinten pedig egy olyan szándékkal dolgozunk a már elért egységen belül, hogy  az egyesített edény képes legyen a Felső Fénnyel formaegyezésbe kerülni, és ez által elérjük a kapcsolatot a Felső Fénnyel.

Reggeli Lecke Baal HaSulam írásaiból „Egy Parancsolat” 2014.Június 20

ford: KN

KA

05 Júl 2014

Mi az, amit előnyben részesítesz?

mi az amit előnyben

Baal HaSulam, a Bevezetés Zohár Könyvébe, 69. rész: Amikor valaki növeli az erőfeszítéseit a Tóra bensőségeinek és titkainak megértése irányában, akkor ezzel megegyező mértékben emeli a világ bensőségeinek – amit Izraelnek hívunk – és ezzel magasan a világ külsősége, – amelyet a világ nemzeteinek nevezünk- fölé emelkedik.  

Egyszóval minden azon múlik, hogy előnyben részesítjük a bensőséget a külsőséggel szemben. Ez a két rész a legfontosabb a Tórában, a cselekedeteinkben, a szándékunkban, vágyunkban, és mindenben. Nekünk állandóan meg kell különböztetnünk, hogy mi az ami bensőbb, illetve mi a külsőbb és előnyben kellene részesíteni az egyiket a másikkal szemben.

Ezzel az ember saját magát a helyes célra és előnyökre fókuszálja. Valójában nem kell mást tennünk, mint azt, hogy mindenkor a bensőséget preferáljuk a külső helyett azért, hogy letisztázzuk, hogy mi az egyik, illetve a másik és az előbbit előnyben részesítsük.

Az ember kétpólusú, olyan, mint az iránytű mutatója. Előnyben részestem, hogy a mutató folyamatosan a spiritualitásra irányuljon, annak eredményeképpen, hogy az a fizikaiság felett legyen.  Bármi ami közelebb van az adakozáshoz, a csoport bensőségéhez, a világ bensőségéhez, az erőfeszítéseim középpontjához, annak mindig magasabb szinten kell lennie mint bármilyen korporealitásnak. Ennek a letisztázása valójában az egyetlen dolog, amit elvárt módon meg kell tennem, minden adott pillanatban, és semmi többet.

Kérdés: Hogyan épül be a Teremtés Gondolata a külsőség és bensőség ezen felosztásába?

Válasz: Hogyan teljesülhetne be a Teremtés Gondolata, hogyha mi nem rendelkeznénk azzal a szabad választással, hogy előnyben részesítsük az egyiket a másikkal szemben? Hát pont ez az, ahogyan mi ezt beteljesítjük. {a Teremtés Gondolatát, hogy rendelkezünk ezzel a szabad választással}

A Teremtés Gondolata az, hogy Ő jót cselekedjen a teremtményeivel, hogy felemelje az embert a Teremtő szintjére, és hogy az független legyen Tőle és hasonlóvá váljon (tulajdonságaiban) Hozzá. Ez már két ellentétes dolog: hogyan lehetsz független és ugyanakkor hasonló Hozzá? Ez egy paradoxon. Tehát mi mindig az értelem feletti hitben dolgozunk, adakozásban a megszerzés helyett.

A külsőség közel van az egómhoz, ez az életem! Azt akarom, hogy az önszeretetem, a megszerzési vágyam mindig ki legyen töltve, mert ez által fogom jól érezni magam. Jó érzéseket, kényelmet akarok érezni a megszerzési vágyaimban, hogy minden kellemes legyen és békés. A bensőség az az adakozás: a mások felé érzett aggodalom, a tanárhoz és a csoporthoz való tapadás és rajtuk keresztül a Teremtőhöz való hozzátapadás.

Ha nem részesítem előnyben az egyiket a másik felett (bensőség, külsőség), akkor hogyan leszek képes választani? Hogyan tudom én magam megformálni? Az összes munkám ez. Ezen kívül semmilyen módon nem leszek képes megformálni magam.

Amikor az ember meg akarja szerezni a formáját, magára vonja a Reformáló Fényt és az elvégzi a munkát. Azonban ha az ember nem sóvárog erre, akkor nincs függetlensége és nem éri el a Teremtőt, mivel nincs edénye, nincs vágya rá.

Napi Kabbala lecke 2014. 03. 03. Baal HaSulam írásaiból

forrás: What Do You Prefer?

ford: MT

lekt: KN

13 Már 2014

A vágyak hierarchiája

a vágyak

A Tóra, “Kivonulás” (Tetzave), 28:39, 28:42: “A vászoninget finom lenből készítsd, és csinálj egy fejkendőt is finom lenből, s az öv pedig legyen kihímezve…. Készíts a számukra vászonnadrágot is, hogy befedjék testüket és a meztelenségüket a csípőtől a combig.

Mindez a korrekcióról szól, amely az emberen belül zajlik, és egy allegóriában jeleníti meg az ez idézet.

Az öv, amiről a Tóra beszél, az abban különbözik a hétköznapi övtől, hogy beborítja a teljes testet Felülről és elválasztja az alsó részét a testnek a felső részétől.  A felső rész a Galgalta ve Eynaim, az adakozási vágyak, és az alsó rész, pedig a megszerzési vágyak.

A meztelenség, a megszerzési vágy, amelyet csak részben lehet korrigálni. Ezért csak a felső rész korrigálása után, – amely a vászoninggel, a fejkendővel, és az övvel van szimbolizálva – kezdődhet meg, az alsó rész, részleges korrekciója csípőtől a térdig. Ez jelenti, a megszerzési vágyak korrigálását.

Azok a vágyak, amelyek még lejjebb vannak, tulajdonképpen nem korrigálhatók. A használatuk egyszerűen le van állítva, mivel megszorítást végzünk rajtuk. Ez elegendő.

2013.08.28, A Kab.Tv. műsorából, “Az Örök Könyv Titkából”

ford: BS

lekt: KN

forrás: The Hierarchy Of Desires

Posted on February 14th, 2014 at 8:34 am

היררכיה של רצונות

פורסם: 27.01.14, 14:37

23 feb 2014

Beszéd a Bölcs-szívűhöz

beszéd a bölcs

A Tóra, “Exodus” 28:3: Szólj minden bölcs-szívűhöz, akiket Én (Teremtő) kitöltöttem a bölcsesség szellemével, és akik Áron öltözékét készítik, hogy ezáltal, megszenteljék őt, és szolgáljanak Engem. (mint Kohen).

“Szólj minden bölcs szívűhöz”, azt jelenti, hogy az embernek ki kell választania a vágyai közül azokat, melyek egyfelől a legnagyobb egoista energiával rendelkeznek, melyek megfelelnek a Hochma fényének és másfelől azokat a vágyakat, melyek már ki voltak töltve bölcsességgel, azaz korrigáltak.  Össze kell gyűjteni őket belül, és egyetlen hatalmas kiterjedésű belső vággyá kell alakítani, amely már korrigált és Fénnyel teli. Amikor mindezeket összegyűjti, az ember akkor ezek lesznek ” a ruhák , amelyek megszentelik őt (Áront), hogy ez által szolgáljanak Engem  [mint a Kohen]”.

Ez az, ahogy a spirituális kép megformálódik, belsőleg egoista, sok elválasztott egoista szinttel, melyek különböző „ruházatoknak” feleltethetőek meg.  Ezért ezeknek a belső ruházatoknak a nevei, mint egy szimbolikusan megfeleltethetőek, a mi világunkban a külső ruházatok neveivel.

A Tóra elmagyarázza nekünk, miből kell elkészíteni a ruhákat: arany fonalból, gyapjúból, skarlátvörös szőttesből, stb.  Mindez arról szól, hogy melyik külső vágy működik az adakozás érdekében, és hogy melyik tartalmazza azt a mértékű  egót amelyik szükséges a vágy korrekciójához.

2013.08.19, A Kab.Tv adásából, “Az Örök Könyv titkai”

ford: BS

forrás: Speak To The Wise-Hearted

Posted on January 26th, 2014 at 9:03 am

תפנה ללבבות חכמים

פורסם: 23.01.14, 14:06

22 feb 2014

A tanács, amelyben el van rejtve a Fény

Báál Hászulám cikkéből: “Egyetlen parancsolat” “Nincs a Teremtő munkája és a mitzva (parancsolat) betartása a mások nevében, amely azt jelenti, hogy kielégítést adni a Teremtőnek”. 

A Teremtő munkája jelenti a tiszta adakozást, és a parancsolatok betartása, a saját magam korrekciója az adakozásra. A reformáló fény által, ez az un: Tóra.

Én az adakozásért, kell, hogy létezzek, és nem a magam számára. Szóval szükségem van a felső erőre, amely által elvégezhetem a cselekedeteket, de nem az én egoista üzemanyagom, és az egóm számára. Szükségem van egy felsőbb erőre, amely lehetővé teszi, hogy semmi ok nélkül adjak, az én természetem igazolási szempontjából, logikusan. Akkor képes vagyok adakozni, hogy elégedettséget okozzak neki.

A “Neki” az valami kívülálló tőlem, és nem számít, hogy ez az ember, az emberiség, vagy a Teremtő. Nem érdekel, ki éppen: ha valami, ami kimegy a “test”ből, akkor az egyszerűen eltűnt, elveszett nincs többé. Én így érzem ezt. Ez úgy érezhető, hogy elégedettséget adok Neki, olyan ez, mint eldobni, elveszíteni valamit örökre.

De a bölcsek azt mondják, hogy a Tórával és Mitzvot-tal való foglalkozás a Lo Lisma (nem az Ő nevében) is, mert a Lo Lismá után következik a Lisma.

Ez azt jelenti, még ha nem is vagyok képes adakozni most is, meg kell, hogy tegyem az én erőm mértéke szerint, tegyek, amit tudok a csoporton belül, a tanulásban, mindenben, ami lehetséges. Amikor több helyzeten megyek keresztül, akkor érek el, az adakozáshoz. Miért? – Azért, mert a helyzetek amelyeket a bölcsek ajánlanak nekem a nem megfelelő szándékommal vonzzák rám a Reformáló Fényt.

Hogyan történhetett ez? Hogyan lehet, hogy a bölcsek tanácsa által, magamra vonzom a Reformáló Fényt? Valójában én csak olvastam a könyvben és hallottam a tanáromtól, hogy így és úgy kell tenni. Milyen formán kapok én ebből spirituális erőt, amely megváltoztat engem? Pontosan, hogyan működik ez a mechanizmus?

A helyzet az, azáltal, hogy én követem, amit a bölcsek diktálnak nekem, hozzájuk kapcsolódok, és akkor kapok tőlük kitöltést. Csakhogy úgy én érzem ezt, mint , “Körbevevő Fény”, mert még nem bírom ki az én edényeimben. Tulajdonképpen a fény kitölt engem, bennem van, de még mindig nem tudom feldolgozni, az én letisztázott edényeimben, nem tudok valóban dolgozni vele. De mégis Ő már korrigál, és megformál engem.

Pontosan ilyen módon a tanáraim tanácsainak betartása által, rajtuk keresztül kapcsolódok a Malchut Eyn Szof-hoz.

2013.09.22; Baal HáSzulám cikkéből; “Egyetlen parancsolat”

ford: B S

szerk: Sz I

07 okt 2013

Hogyan járult hozzá Baal HáSzulám a spirituális rendszerhez

“A korai Bölcseink egy magán utat választottak maguknak, én pedig egy általános utat, mert az én nézetem szerint sokkal megfelelőbb az Isteni anyagot beöltöztetni egy végtelen betű kombinációjába, amelyek nem változnak meg soha. Azt akarom mondani, hogy a fizikai siker által, nem fognak megváltozni semmilyen helyen és semmilyen időben. Ezért az én szavaim korlátozottak.

A fent említett ok miatt, én teljes egészében általánosan fejezem ki a spiritualitásnak az anyagát, mégis én azt választottam, hogy elmagyarázzam a spiritualitás kombinációját, minden egyes részletig, amelyeknek nincs más forrása, mint a kollektív forrás, azaz, a tisztasága a Kabbalának. Ilyen módon tisztázom a spiritualitás részleteket, anélkül hogy beöltöztetném a korporeális kombinációba, sokkal jobb fejlődést lehet megszerezni. És ez a tudás van nevezve “az igazság bölcsessége”-nek.”

A személy aki halad előre az igazság útján, miután  sok változáson és felfedezéseken  ment át az út során, elkezdi megismerni és megérteni, hogy milyen változásokat okozott benne Baál HáSzulám. Úgy tűnik nekünk, hogy ő csak  új szövegeket írt, de valójában változásokról van szó magában a rendszerben.

Általában, minden kabbalista változásokat tett a rendszerben az ő korrekciója által, a kiegészítése által. Ez azt jelenti, hogy “tisztázza ” a rendszert általánosan és egyénileg,  ilyen vagy vagy olyan formában. A lényeg nem az, hogy leírja a spirituális világot bizonyos szavakkal, ebben vagy más a stílusban. Nem, Baál HáSzulám elrendezte a rendszert és hozzátett olyan összetevőket, hogy a  személy, amely halad a rendszerben képes legyen felhasználni és folyamatosan támogatást kapjon, segítséget, felgyorsítást és így haladjon tovább.

Ezzel együtt vizsgálatok lesznek egyéni módon és általános módon is, kiemelkedőbb és világosabb formákat kapnak, szükségesek a gyorsabb haladásra a teremtés célja felé, összehasonlítva a ritmussal, amelyet a rendszer korábban nyújtott, mielőtt a Baál HáSzulám hozzáadta a saját  erőfeszítéseit, a nehéz munkáját és a változásait.

Minden kabbalista hozzáadott valamit, mindegyik változtatott a rendszerben, és ez nem áll kapcsolatban az írott könyvekkel. A “Bevezetés a Tíz Szfira a tanulmányába”, Baál HáSzulám írt a Talmud Bölcseiről, akik olyan  korrekciót végeztek a rendszerben, hogy a bűnhödés helyett, mi előre tudjunk haladni a tanulás erőfeszítése által. Baál HáSzulám is ilyen korrekciót végzett a rendszerben, amely által a tanulás helyeben, jobban és jobban részt tudjunk venni a köztünk való cselekedetekben: a terjesztésben és az egységben.

A Reformáló Fénynek jobb hatása van a cselekedetekben, amely az úgynevezett “Tóra tanulmánya”. A “Tóra tanulmánya” jelenti: az adakozási cselekedeteknek a tanulását, tanuljuk meg teljesíteni oly módon, hogy a Reformáló Fény, a Hochma Fénye beöltözhessen a Hasszadim Fényébe, és ők  lesznek az élet “betűi”. Így írja az ember a Tóra könyvet a szíve táblájára és így halad előre az úton.

Mi tanulunk  az ” Élet könyve”-ből,  átéljük, letisztázunk minden betűt az állapotok formájában, amelyek áthaladnak az “edény”-einken. És Baál HáSzulám mindent elrendezett olyan módon, hogy mi keresztül tudjunk menni az állapotok útján és az egyéni cselekedeteinken, és ebből ismerjük meg az általános rendszert. Úgy mintha néznénk a “képernyő”-n (Maszach) egy nagy képet, ezzel együtt a “képernyő” sarkában van egy kis kép, amelyben látható egy rész a képből. Hasonlóképpen, ahogy a sebész látja a betegnek az általános adatait az állapota szerint, és ezzel egy időben látja egy kis “képernyőn” a speciális helyet, amelyet műti.

Ily módon, az előrehaladásunk által egyéni módon, mi megkapjuk a benyomást az általános rendszertől.

2013.09.29, Baál HáSzulám cikkje, “Egyetlen parancsolat”

ford: B S

szerk: Sz I

05 okt 2013

77 queries in 0,997 seconds.