Dr. Michael Laitman

globalizmus

2021 – Az emberiség ébredésének éve

229

Épp most léptünk be abba a 2021-es évbe, amely megmutatja számunkra, milyen zárt a világ, kapcsolatain keresztül mennyire egyetlen közös rendszert alkot, és amiképp együttes a szenvedésünk, úgy a megoldás is kizárólag közös lehet. 

Mindezt napvilágra hozza 2021, amely az emberiség ébredésének éve lesz. Mindenki számára nyilvánvalóvá válik, hogy egoizmusunk segítségével nem lehetünk sikeresek. Ellenkezőleg, sikerünk azon múlik, hogy mennyire tudjuk lebontani a minket elválasztó, egoizmusból épülő falakat.

Ahogy dolgozunk ezen a tízes csoportban, hatással leszünk az egész világra. És az egész világ is érezni fogja, hogy elég pénzt költöttünk már fegyverkezésre. Az egyetlen dolog, amibe érdemes pénzt fektetni, az az emberek közel hozása egymáshoz. Ez az elixír lesz minden nyavalya ellenszere.

Nincs szükségünk sem oltásra, sem gyógyszerre a vírus elleni küzdelemben. Nem a koronavírus világjárvány, hanem a globális egoizmus feltárulásának pandémiája zajlik mindenütt a világon. És csakis a kapcsolat lehet gyógyír erre a betegségre.


[276189]

Reggeli Kabbala lecke Első része “Lenullázódás és Alárendeltség” 
Forrás: 2021—The Year Of The Awakening Of Humanity | Laitman.com

01 feb 2021

Az igazság szeretete vezet minket a spiritualitásba

Mi a spiritualitás lényege? A spiritualitás az egoista emberi természetünkkel ellentétes, adakozó minőség.

Minden gondolatunk, vágyunk és cselekedetünk mögött az emberi ego, azaz az élvezetre irányuló vágy húzódik meg.

Ebből az következik, hogy észlelésünket az ego alakítja, attól függően, hogy az adott tárgyat élvezeti forrásnak, vagy az élvezetet veszélyeztető tényezőnek ítéli.

Ezért, ha bepillantást akarunk nyerni a spiritualitásba – tehát tudomást akarunk szerezni a minket körülvevő, egoista percepciónk által érzékelhetetlen valóságról –, új alapokra kell helyeznünk saját magunkat. És ebben a folyamatban a környezetnek kiemelkedő szerep jut.

Vagyis, mivel az altruizmus láthatatlan számunkra, és ellentétes az egoizmussal, a környezetünk segítségére szorulunk. A környezet motiválása, inspirációja vagy éppen kitartó piszkálása hatására jön meg a vágyunk, hogy elérjük az egoizmussal ellentétes minőséget.

Amikor átlépünk a korporalitásból a spiritualitásba, egoizmusból az altruizmusba, egy új világ nyílik meg számunkra, ami mindig is körbe vett minket, de képtelenek voltunk érzékelni.

A kabbala ezt az új világot „spirituális” vagy „felső” világnak hívja.

Jelenlegi nézeteink a világról olyan észleletek, amiket az ego alapoz meg, hogy különféle módokon megvédjen és kényelmet biztosítson a számunkra.

Ilyen esetben az „igazság” nem más, mint az, ami egybeesik az ego-alapú nézeteinkkel.

Keressük, mivel támaszthatjuk alá nézeteinket, és mindent elvetünk, ami ellentmond nekik. Így végül nem születik meg bennünk a vágy, hogy megváltoztassuk önmagunkat.

Akkor hogyan érhetjük el a változásra irányuló vágyat, hogy felfedezhessük a spiritualitást?

Ha önmagunktól, azaz pozitív eszközök segítségével nem megy, akkor belép életünkbe a szenvedés. Több és több teret nyer, hogy megmutassa: a tisztán egoista irány, amelyet választottunk, problémákat eredményez, ezért változásra van szükség.

Azonban a szenvedés önmagában nem eredményez változást, legfeljebb változást akaró vágyat. Ennek hatására keresünk jelenlegi életünktől eltérő közeget és befolyást. Így fejlődhetünk spirituális értelemben.

06 jún 2020

Az emberi szivárvány négy színe

1954-ben a Legfelsőbb Bíróság Earl Warren vezetősége alatt egyhangúlag visszavonta a szegregáció alkotmányosságát. Azonban a bírósági döntések nem hoznak változást a szívekben. Az emberi lélek mélységeiben lakozó gyűlölet, amely megteremtette a szegregációt, ma is él és virul, és fűti azoknak a tiltakozó megmozdulásoknak a hőfokát, amelyeknek szemtanúi vagyunk. Nincs más megoldása az amerikai etnikai feszültségeknek, mint az, hogy megtaláljuk a módját – bármilyen irreálisnak is hangzik –, hogy az összes csoport szeresse egymást. Feketék, fehérek, sárgák és vörösek egyaránt. Mint ahogy az égi szivárvány az Isten és Noé közötti szövetség szimbólumává vált, úgy szükséges, hogy az emberi színekből összeálló szivárvány az összes faji csoport közötti szövetség jelképe legyen.

Mi az oka, hogy a sokféleséget kedveljük a természetben, viszont megvetjük, ha saját magunkról van szó? Mi történne, ha a zebrák oroszlánok, az oroszlánok pedig elefántok akarnának lenni? Pontosan a sokféleség az, ami a természetnek erőt és szépséget kölcsönöz. Meddig húznánk, ha a szív hirtelen úgy döntene, hogy inkább a máj szerepét töltené be?

Létezésünk alapja, hogy a különféle elemek tetszetős és életbevágó jelentőségű harmóniát alakítanak ki egymás között. A létrejövő ökoszisztéma minden részére szükség van a túléléshez.

A természet bármely elemeire gondolunk, nem fogunk köztük gyűlöletet találni. Éppen ellenkezőleg. A kapcsolatot a kölcsönösség és a harmónia jellemzi. Amennyiben Amerika nem ezt a mintát honosítja meg társadalmi szinten, a táborok elpusztítják egymást. Ma világosabban látjuk ezt, mint valaha.

A jelenlegi körülmények között azonban lehetetlen célkitűzés a harmónia elérése. Az embereket teljesen beburkolja saját haragjuk, így nem tudják tisztelni egymást. A tisztelet, egymás figyelembe vétele és más etikus magatartásmódok tehát nem kivitelezhető megoldások, mivel a bebetonozott gyűlölet használhatatlanná teszi őket. Éppen emiatt a feleknek magát a gyűlöletet kell „feje tetejére állítaniuk”, és belátni, hogy nem létezhetnek egymás nélkül, ezért elengedhetetlen, hogy megtanulják szeretni egymást. Kevesebbel nem érhetik be. Minden ember egyazon rendszer része, mindenki az emberi társadalom egyetlen nagy organizmusához tartozik. Ha egy kis résznek kárt okozol, az egész emberiséget károsítod meg. Ha az emberek szeretnék egymást, megszűnne a gyanakvás, az erőszak, egymás megalázása és diszkriminálása. De először tudatosítanunk kell ennek szükségességét, és kemény munkát tenni bele, csak így érhetjük el az áhított állapotot. Amerika válaszút elé érkezett: vagy a szeretet fed le mindenkit, vagy a gyűlölet. Az ország jövője az alternatívák közötti választáson múlik.     

04 jún 2020

Hogyan gyógyuljunk ki az egoizmusból?

Kérdés: Emlékszem a nyolcvanas években eltöltött gyerekkoromra. Ittunk a folyóból és úsztunk benne. Az erdő virágai és bogyói olyan erős illatot árasztottak, hogy megrészegedtünk az aromától.

Látom, hogy mára minden mennyire megváltozott. Ugyanazok a folyók még szarvasmarhák itatására sem alkalmasak. Az a határozott érzésem, hogy mi, az egoizmusunknak köszönhetően, felzabáltuk az egész bolygót. Hogyan lábalhatunk ki egoizmusunkból? Miként korrigáljuk azt?

Válasz: Elméletben nincs nehéz dolgunk. Együtt kell az ügyet akarnunk. Támogatni kell egymást. Így sok ezer ember gyűlik össze, akik mind önzetlenül, egojuk felett, azt minél kevésbé használva kívánnak cselekedni.

Semmi különöset nem kell tenni. Elég, ha először is megkíméljük a természetet, nem fosztjuk ki a Földet. És másodsorban pedig megkíméljük embertársainkat, tehát maximális barátságossággal és megértéssel fordulunk hozzájuk.

Ha az ember és a természet kapcsán ilyen módon járunk el, magunkra hívjuk a természet pozitív erőit, amiket felső erőnek hívunk. Ez fog korrigálni minket. Hatására jobban bízunk másokban, nyitottá, barátságossá válunk.

Átlátjuk majd, hogy a természet jó és rossz erői miként működnek együtt. Az áramkörök pozitív és negatív töltéseihez hasonlóan, képesek leszünk egyensúlyba hozni ezeket az erőket. Hiszen tudjuk: a negatív minőség nélkül minden kudarcra van ítélve.

El kell sajátítanunk, hogy mindezt miként tegyük. Egész életemet annak szenteltem, hogy megtanítsam az embereknek, hogyan használják helyes módon a természet két alapvető erejét, a pozitívat és a negatívat.

A negatív erő az ember egoizmusa. Mindenhol tetten érhető, és felemészt mindannyiunkat. De ott van a pozitív erő is, ami még feltárásra vár. Csak akkor jelenik meg, ha ráeszméltünk létezésére. Amennyiben ez a felébredés nem történik meg, a pozitív erő nem bukkan fel, és az egyetlen negatív energia uralma alatt maradunk. Az eredmény az lesz, hogy minden szintet (kövületi, növényi, állati és emberi) kitölt a negativitás.

https://laitman.com/2020/05/how-to-cure-egoism/

03 jún 2020

Felfordulás a gazdasági rendszerben

Komment: Ön többször is spirituális forradalomról beszélt. De közben tagadhatatlan, hogy evvel egy időben a világméretű gazdasági rendszer tekintetében is forradalmi időket élünk.

Válasz: Hát persze! Sokat is emlegetem ezt. A gazdaság elképzelhetetlen ideológiai háttér nélkül, és az ideológiához szükség van gazdasági alapokra. Mi nem álmodozók vagyunk.

Természetes módon, a mi világunk ember alkotta struktúrájának egész rendszere meg fog változni. Azok a szükségtelen foglalkozások, amik speciálisan arra épülnek, hogy a természetből és másokból hasznot húzzanak, el fognak sorvadni. Csak az marad meg, ami a fennmaradásunk szempontjából alapvető. Világos, hogy nem megyünk vissza a barlangba. De ugyanakkor csak az marad meg, ami szigorú mércével mérve is szükséges az egészséges, normális és tisztességes élethez. Semmi más.

Megértjük majd, hogy mik azok a területek, ahova érdemes koncentrálni az erőinket, és mik azok, amiket figyelmen kívül hagyhatunk. Sok szabad idővel fogunk rendelkezni, és az emberek a természet jobb megértésén keresztül fognak neki az önfejlesztésnek.

Mindezeket kijelentette a kabbala, és mintegy 5000 éve indította el a kivitelezési programját. Ezért nincs semmi félnivalónk a jövővel kapcsolatban. Csak annyi, hogy ne csináljunk szükségtelen dolgokat, ne égessünk hiába üzemanyagot, ne juttassunk káros fűtőanyagokat a légkörbe, és így tovább. Ez mindenki szempontjából káros, mindannyian megszenvedjük, ahogy a környezetünk is. Figyeljük meg, hogy mennyivel tisztábbak lettek jelenleg vizeink és a légkör is, hogy az ember saját akaratán kívül kénytelen volt leállni a természetet pusztító tevékenységével.

https://laitman.com/2020/05/upheaval-in-the-economic-system/

23 máj 2020

Mire fog tanítani bennünket a koronavírus?

Kérdés: A koronavírus miatt elkezdtünk félni egymás közelségétől. Nem vezet ez az emberek közötti nagyobb fokú elkülönüléshez?

Válasz: A vírus nem nagyobb távolságot eredményez közöttünk. Inkább segít megvalósítani annak helyes módját, hogy miként kerüljünk közelebb egymáshoz.

Az utóbbi időkig csak azért kerestük fel egymást, hogy saját előnyünkre használjuk a másikat. Ebből kifolyólag, a vírus eltaszít minket egymástól. A nem túl távoli jövőben a járvány megtanítja majd, hogy hogyan tegyünk szert a helyes szándékra, hogyan végezzünk belső mozgásokat a másik irányába, hogy így a másik károsítása nélkül kerüljünk közel hozzá. Hamarosan látni fogod ezt.

A koronavírus összetett, és több szintű jelenség. Nem pusztán egy vírus, hanem egy igen bölcs program a természet részéről, ami megjelenik bennünk, és újraprogramozza kapcsolatainkat.

Kérdés: Miért most, és miért nem mondjuk egy évvel ezelőtt bukkant fel a vírus?

Válasz: Ezt a kérdést mindennel kapcsolatban fel lehet tenni. Nem tudom, hogy válaszoljak rá. Arról van szó, hogy a természetre gyakorolt hatásunk elér egy küszöböt. Ez az a pont, ahol negatív hatást hozunk a saját fejünkre. A lényeg, hogy nem negatív. Ellenkezőleg. Korrigál bennünket, és tovább mozdít az úton.

https://laitman.com/2020/05/what-the-coronavirus-will-teach-us/

19 máj 2020

Lehet negatív utóhatása a vírusnak?

Kérdés: Lehet negatív utóhatása a vírusnak? Hogyan reagáljon az emberiség, hogy a következmény ne legyen negatív?

Válasz: Nem lesz semmi rossz a vírus után. Remélem, hogy meggyógyít minket.

Sőt, ahogy Rabash írja, inkább gyógyszer semmint betegség lesz. A vírus kigyógyít minket egoizmusunkból, kissé felemel, megtisztít, és lehetővé teszi, hogy új szemmel nézzünk egymásra, így kevésbé leszünk durvák és egoisták egymással.

Vagyis a vírus utáni élet jóval könnyebb, jóval fejlettebb lesz. Azt hiszem, ezt hamarosan tapasztalhatjuk is. De nem a következő néhány hónapon belül. Ennyire azért nem gyors a folyamat.

https://laitman.com/2020/05/can-the-virus-leave-a-negative-aftereffect/

16 máj 2020

Mit eredményez, ha nem vagyunk tisztában a helyes kapcsolattal?

Kérdés: Mit gondol, a jelenlegi világjárvány meg fogja változtatni az emberek értékrendjét? Vagy egy kis idő eltelik, és minden a feledés homályába vész?

Válasz: Azt gondolom, hogy ami most van, nem fog eltűnni két hét vagy két hónap alatt, de hosszú ideig kitart majd. Nézetem szerint legalább hat hónapig vagy akár egy évig is elhúzódhat. A föld kimerül, az emberek is kimerülnek, és ennek következtében az emberi kapcsolatok fokozatosan amortizálódnak. Az élet elválaszt minket múltbeli, egoista interakcióinktól.

Ügyelnünk kell rá, hogy a korábbi viszonyokat valami jóval és szívből jövővel helyettesítsük. Máskülönben az emberek összezavarodnak, és nem fogják tudni, hogyan létesítsenek kapcsolatot egymással.

A múltban önző nyereségünk szempontjából értettük meg, hogy az adott személy megközelíthető, vagy éppen nem, illetve szükség van-e esetleg valami konkrét cselekvésmódra a megközelítésnél. És most, ha az emberek nem folytatják tovább az akár helyesnek megítélt egoista kommunikáció formáit, igen kellemetlen dolgok történhetnek.

Mint a gyerek, aki odamegy valakihez, kikap a kezéből valamit, és nem is tudatosítja, hogy miért és hogy teszi ezt, csak az akaratát, ösztöneit követi – könnyen így kezelhetjük egymást, ha még a kapcsolódás egoista normáinál is mélyebbre süllyedünk.

Őszintén szólva, nagyon tartok az ilyen állapotoktól. Rosszabbak, mint a háborúk, mert mellőzik a kommunikációt. Ha megszűnünk érteni egymást, akkor többé nem figyelünk oda cselekedeteinkre, sem ezeknek más emberekre gyakorolt hatásaira. Ez a gondolat nagyon megrémiszt.

Kérdés: Nem lehet, hogy ellentétben azzal, amit állít, a mostani helyzet egyesíti az embereket? Amikor rossz időket élünk, az emberek tudják, hogyan alkossanak egy csapatot. Ezért kaptuk fentről a jelenlegi szituációt: meg kell, hogy értsük, hogy milyen lényeges, hogy ott legyünk egymásnak. Vagy ön úgy véli, hogy a helyzet éppen hogy megoszt majd bennünket, és a háborúnál is rosszabb állapotot eredményez?

Válasz: Szerintem minden nemzet saját karakterrel, ember- és világképpel rendelkezik. Az oroszokat jól ismerem, és érzem mélyről fakadó vonzalmukat egymás iránt. De az igazság az, hogy ez az egész csak az egoista érzékelés elhanyagolhatóan csekély szintjén működik.

Ha a körülmények rettenetesek, gondoljunk például a koncentrációs táborokra vagy Leningrád ostromára, ez nem mindig működik. Ezért nem reménykedem hasonló kimenetelben.

Hiszek annak szükségességében, hogy minden lehetséges módon magunkra vonjuk a természet pozitív erejét. Létező erőről van szó, noha el van rejtve. A természetben két ellentétes erő különíthető el. A manapság leginkább aktív negatív erővel szembe kell állítani a pozitívat. Csak így biztosíthatunk élhető jövőt önmagunk, gyermekeink és unokáink számára.

https://laitman.com/2020/05/what-is-the-danger-of-not-knowing-the-correct-relationship/  

12 máj 2020

Hogyan érzi a világ a Teremtő közeledését?

 Kérdés: A lélek növekedése és a fény hatására benne végbe menő változások nagyon belső, absztrakt, idegenektől eldugott jellegű dolgok. Hogyan jelentkeznek ezek a változások az anyagi világban? Esetleg a köztünk lévő jó kapcsolatok feltárulásában?

Válasz: Nem így fogalmaznék. Bár minden, ami a mi világunkban történik az a felső energiamező hatására megy végbe. Folyamatos növekvő nyomást és intenzitást hoz létre, és mindez úgy érződik, mintha a Teremtő egyre közelebb kerülne hozzánk.

Ez egy igen kellemetlen közeledés, mivel a Teremtő egyenlő az adakozás és szeretet minőségeivel, mi pedig korrigálatlan egoisták vagyunk. Hasonló a folyamat ahhoz, amikor szüleink és tanáraink odajönnek hozzánk, és arra kérnek, hogy komolyabban, érettebben viselkedjünk. Ám mi ezt nem akarjuk.

Manapság az egész emberiség fejlődésében tetten érhető ez a folyamat. A Teremtő közeledése generálta a jelenlegi krízist. És ez nem egy jó fajta közeledés, mivel nem váltunk hasonlóvá Hozzá. Ha nem így lenne, ezt a közeledést feltárulásként élnénk meg. Nem a szenvedés, a nehézségek, problémák és mindenféle vírusok, hanem a fény eljöveteleként. Minden tőlünk függ. Ha a spirituális emelkedés terén sikeresek vagyunk, áldást hoz a Teremtő közeledése. Ellenkező esetben a gonosz megnyilvánulásának érezzük.

A Teremtő minden esetben közelebb akar kerülni hozzánk, és ezt lépésről lépésre teszi. Egyelőre azonban az emberiség vég nélküli hanyatlásában érhető tetten az Ő közeledése.

https://laitman.com/2020/05/how-does-the-world-feel-the-approach-of-the-creator/

09 máj 2020

A természet leckéje az ember számára

Kérdés: Most van itt a pillanat, hogy a kapcsolatunkon keresztül lehetőséget kapjunk, hogy tudatos módon az egész világért imádkozzunk. Igaz ez?

Válasz: Az embereknek úgy tűnhet, hogy ha személyként szólítjuk meg a Teremtőt, minden rendbe fog jönni. Nos, ez nem így van.

Valójában a természet rendszeréhez szólunk. Minden egyes személy mikrorendszerének egyesítésével akarunk részévé válni ennek a nagy rendszernek. Azáltal, hogy benne foglaltatunk, és törekszünk rá, hogy harmóniába kerüljünk vele, pozitív hatást gyakorlunk rá. Ez a pozitív kapcsolat teremti meg az egész rendszer egyensúlyát.

Tulajdonképpen az imánk az, ami kihat a rendszerre. Egymásért, mindenkiért imádkoznunk kell, mert a világban manapság az óriási és egyetemes egyensúlyi állapot megsértése miatt nagyon erősen függünk egymástól.

Azok az emberek, akiket a koronavírusnak nevezett zavar többé vagy kevésbé befolyásol, annyit tehetnek, hogy segítik egymást. A zavar mindannyiunkat érint. A rendszer mindannyiunkat magában foglal. Mindannyian a részei vagyunk. Ezért tudatosítanunk kell, hogy milyen mértékben befolyásoljuk egymást, milyen mértékben függünk egymástól. A rendszer komoly leckét ad nekünk: egyetlen apró organizmust alkotunk egy apró, Földnek nevezett bolygón. Gondolnunk kell minderre, és gondoskodnunk egymásról.

https://laitman.com/2020/05/nature-is-beginning-to-teach-us/

03 máj 2020

87 queries in 0,667 seconds.