Dr. Michael Laitman

kölcsönös garancia

„Gondolatainkkal harcolhatunk a COVID-19 ellen” (Linkedin)

Új cikkem a  Linkedin-en “Gondolatainkkal harcolhatunk a Covid-19 ellen

Az ablakon kívül látható élet, a kapcsolatunkat tükrözi. Az erőszakos tüntetések az amerikai városokban és a koronavírus új hulláma az egész világon elsősorban társadalmi probléma. Meg tudnánk oldani mindkettőt, ha már csak abban egyetértenénk, hogy megváltoztatjuk egymáshoz való hozzáállásunkat.

A koronavírus megtanította nekünk, hogy egy integrál világban élünk, ahol csak a kölcsönös felelősségvállalás feltételei mellett lehetsz egészséges.

A koronavírus megmutatta nekünk, hogy mindannyian egymástól függünk, mivel felelősek vagyunk egymás egészségéért. De ha azt akarjuk, hogy ez a kölcsönös felelősség egészségesen tartson minket, nem a saját egészségünkre, hanem mások egészségére kell gondolnunk. Csak akkor, ha mindenki más egészségének megőrzésére törekszünk, garantáljuk saját egészségünket, mivel senki sem betegszik meg körülöttünk.

Jelenleg maszkokat viselünk, mert nem akarjuk elkapni a vírust másoktól a környékünkön. Ez a természetes, egoista gondolat. De ez a fajta gondolkodás nem állítja meg a vírus terjedését, mivel sok ember nem fél ettől, mert erősnek és egészségesnek érzik magukat, nem törődnek azzal, ha maszk nélkül járkálnak, amikor valójában tünetmentes hordozók lehetnek, akik megfertőzhetnek másokat. Meg kell fordítanunk a gondolkodást és viselnünk kell a maszkokat, nem azért, hogy magunkat védjük, hanem hogy elkerüljük a vírus átadását másoknak.

Ily módon a koronavírus arra vezet minket, hogy megváltoztassuk másokkal szembeni hozzáállásunkat. Addig nem tűnik el, amíg ezt nem tesszük meg.

A koronavírus megtanította nekünk, hogy egy integrál világban élünk, ahol egészségesek csak a kölcsönös felelősségvállalás feltételeivel lehetünk. Ha kifejlesztjük a  kölcsönös felelősségvállalást, nincs szükségünk rá, hogy a kormány bármilyen szabályt és rendelet vezessen be; saját érzéseink jelzik számunkra, mit kellene vagy mit nem szabad tennünk. A COVID-19 elkezdte gondolkodásmódunkat mások irányába változtatni, és nem megy el, amíg be nem fejezzük a folyamatot, és gondolatainkat teljesen az önmagát szolgáló gondolkodásmódtól, a kizárólag másokra való gondolkodásra helyezzük át. Eleinte csak azért, hogy egészségesek maradjunk, de fokozatosan az a szokás, hogy mindenkit magunk elé helyezzünk, a második természetünkké válik, majd legyőzzük a vírust, és az eltűnik.

Forrás: https://laitman.com/2020/06/we-can-fight-covid-19-with-our-thoughts-linkedin/

26 jún 2020

A koronavírus a társadalmi problémák összefüggésében

Kérdés: A koronavírus egy további problémát is felszínre hozott. Egyfelől a természet elválaszt minket egymástól. Másrészt egyre több időt kell a szeretteinkkel töltenünk. Ennek eredménye, hogy a járvány lezárulását követően beindultak a válások Kínában. Mit akar ezzel üzenni nekünk a természet?

Válasz: Nem ismerem közelről a kínai viszonyokat, így csak egyet mondhatok. A kínaiak számára természetes, hogy napi 12 órát vagy többet dolgoztak, aztán a járvány alatt hirtelen 24 órát kellett otthon tölteniük. Lehet, hogy ezzel a teherrel nem tudtak megbirkózni.

A kínaiak a munka megszállottjai. Képtelenek az európaihoz hasonló életformára. Nem tudok elképzelni egy kínai embert, amint egész nap otthon ül, és váltogatja a tévécsatornákat. Fontos számukra a cél, a profit. És ha mindkettő egyszer csak eltűnt az életükből, akkor ez vagy válásokat, vagy öngyilkosságokat eredményez, de valamelyiknek a kettő közül be kellett következnie.

Kérdés: Nem is pusztán Kínáról beszélünk. Jó pár szociális jellegű probléma pontosan a családon belül jön elő. A természet elkülönített minket az idegenektől, minden időnket a szeretteinkkel töltjük, folyton csak őket látjuk. Ez talán valami célzás, hogy először a közeli családtagokkal kell korrigálni a viszonyunkat, mivel az könnyebb, egyszerűbb?

Válasz: Mindenekelőtt értsük meg, mi is a tennivalónk az adott helyzetben!

A ma embere nem érti miért vonták be a természetnek ebbe a játékába. Nincs tisztában vele, mi történik vele, és mi a történésekkel a természet célja. Annyit lát, hogy egy jó ideje az események egy bizonyos összefüggést követnek.

És miért éppen ezek a történések követik egymást? Az ember értetlenül áll az események előtt. Látja, hogy technológiai fejlődésen megyünk keresztül, és mindeközben javulnak a családon belüli, szociális és államközi kapcsolatok. De nem áll össze neki a természet szándéka. Nem érti, mi ez az egész, és mi célt szolgál.

A személynek nyitva kell tartania a szemét, és informálni kell őt arról, hogy mindez a fejlődés hova vezet minket. Hiszen ez nem csak egy kósza felfelé ívelés, amit a természet produkál. Itt mechanikai törvényszerűségek mentén zajló fejlődés folyik. A folyamat tervszerűen megy végbe, és lehetetlen bármely cselekedetet végrehajtani, ha az elején nem képzeljük el azt a végállapotot, amit az adott tett megcéloz.

Kisgyerekként ezt gondoljuk: „Csinálok valamit, és majd elsül valahogy.” A természetben nincs ilyen: végső célja megegyezik az őseredeti szándékkal.

A cél, hogy a természet egésze egy integrált formát vegyen fel, ahol a kezdet, valamennyi cselekedet és a lezárás kiegészítik egymást, és teljes mértékben egybekapcsoltak. A természet keresi az integrálttá válás lehetőségét, azt, hogy összes része és szintje kapcsolatban legyen egymással. Ebbe az irányba fejlődünk.

Amikor megszegjük a természet törvényét, ami mindent az egyenértékűség, integráltság és kölcsönös függőség állapota felé terel, akkor ellenünk fordul. Mindenféle vírusok bukkannak elő, felébrednek a szunnyadó vulkánok, erdőtüzek pusztítanak, hurrikánok söpörnek végig, és még sok hasonló szörnyűség üti fel a fejét.

[262716]
KabTV’ “A koronavírus megváltoztatja a valóságot” 3/19/20 

Forrás: https://laitman.com/2020/06/the-coronavirus-identifies-social-problems/

11 jún 2020

ATóraadás örömteli ünnepe

Sávuotkor történik első ízben döntés arról, hogy elfogadjuk a kölcsönös garanciát. Sávuot az edények szempontjából elnevezett ünnep neve – ilyenkor, a Pészach és Sávuot közötti 50 napban, az Omerszámlálásnak nevezett folyamat részeként fokozatosan korrigáljuk önmagunkat.

Az ‘Omer’ kapcsolatokat jelent. Az 50 nap alatt összegzést végzünk, tisztázzuk, mi az, ami korrigálható számunkra, és mi az, ami nem. Miután minden hiányosságot összeszedtünk, az 50. napon hozunk döntést arról, hogy mit tehetünk ezekkel.

Minden nap a szfírák egyikére kérünk korrekciót és áldást. Összességében hétszer hét, azaz negyvenkilenc szfíra teszi ki a köztünk lévő kapcsolatot a Malchut és a Bina szintjei között. Az 50. napon már rendelkezünk a korrigált edénnyel, a korrigált vággyal, és képesek vagyunk fogadni a Reformáló Fényt.

Így válunk egy emberré egy szívvel, és a korrigáló és reformáló Fény helyett a Fény kitöltést ad számunkra. Ez a Tóra megszerzésének kezdete.

Sávuot, a Tóraadás ünnepe mindezt szimbolizálja. Nagyon fontos, nagyszabású és különleges ünnepről van szó. A Tóra megkapásánál nincs örömtelibb ünnep Izrael számára.

De az emberek nem tulajdonítanak akkora fontosságot ennek az ünnepnek, mint ahogy kellene. Annyit tudnak csak, hogy ilyenkor tejtermékeket szokás fogyasztani. Az ünnep az első aratásról is nevezetes. A Teremtő úgy adja át nekünk a Tórát, mint ahogy a tehenek a tejet.

Az Izrael területén élő, Izrael névre hallgató nemzetnek, mint a spirituális gyökér korporális ágának, tisztában kell lennie a Tóraadás valódi jelentésével. Nem létezik nagyobb ünnep. Nyilván az egyiptomi kivonulás a kezdőpont, de mindez csak a Tóra megkapásának előkészületének számít.

Nem számít, hogy a tízparancsolattal ellátott első két kőtáblát a megszerzést követően darabokra törtük. Ezen keresztül járják át edényeinket a Tóra szikrái, mivel ezek az edények még mindig keverednek az egyiptomiak edényeivel – ezért készítjük el az aranyborjút. Később, Jom Kippur idején megkapjuk a második táblákat, és az ünnepeket követően elérjük a Purimot. Ezzel zárul az év. Reménykedjünk benne, hogy legalább hozzákezdünk ahhoz a folyamathoz, amelynek beteljesülésére csak a korrekció végén kerül sor.

https://laitman.com/2014/06/a-joyful-giving-of-the-torah-holiday/

09 jún 2019

Felelős vagy az egész világért

Kérdés: Baal HaSulam hangsúlyozza, hogy mindenkiért felelősek vagyunk, anélkül, hogy ismernénk őket, a közelükben lettünk volna, vagy láttuk volna őket. Hogyan lehetséges ez?

Válasz: Ez nem az emberekről szól, hanem a rendszerről: a felelősséged lényege, hogy te tudod meghívni a Felső Fényt, ami kiküszöböli az adott problémát. Saját szintednek megfelelően, kötelességed, hogy ezt megcselekedd!

Az egész világ a te edényed (Kli), a te lelked. Ez valóban így van! Ezért tartozol felelősséggel az egész világnak.

https://laitman.com/2018/10/you-are-responsible-for-the-whole-world/

07 máj 2019

A kölcsönös garancia felébresztése

Kérdés: Lényeges, hogy folyton felszínen tartsuk a “Nincs más Rajta kívül” elvének fontosságát?

Válasz: Ha minden barát a csoportban tesz arról, hogy senki ne veszítse szem elől a Teremtőt, mint állapotaik ősokát, akkor tényleg segíteni tudtok egymáson.

Ezt a fázist kölcsönös garanciának hívjuk. Azzal kezdődik, hogy egyszerű, mechanikus módon segítjük egymást, hogy mindig észben tartsuk: Nincs más Rajta kívül. Ezzel párhuzamosan, a csoporttagok egymást is kitüntetik gondolataikkal.

Ha ilyen módon gondolunk egymásra, életre keltjük a kölcsönös garanciát, és az elkezd dolgozni köztünk. Ilyenkor minden csoporttag gyakrabban idézi emlékezetébe, hogy a Teremtő áll érzései és gondolatai mögött. A tagok hálózatot alkotva kapcsolódnak egymáshoz.

Mindig emlékeztetjük a barátokat, hogy kölcsönösen egymásban foglaltatunk, és így kapcsolódunk a Teremtőhöz. Közös forrásunkként azonosítjuk Őt. Az egyén úgy lép összeköttetésbe a többiekkel, hogy a Teremtőtől beérkező jel rajta keresztül adódik át mindenki máshoz. Ez a kapcsolódásnak már egy új szintje.

(részlet a 2019. február 11.-I, orosz nyelvű kabbala leckéből)

https://laitman.com/2019/04/turning-on-mutual-guarantee/

21 ápr 2019

Te vagy a felelős az egész világért

Baal HaSulam, “A Tóra átadása”: “A bölcsek azt mondták:” Izrael egésze felelős egymásért. ” Ez teljesen igazságtalannak tűnik, mert hogyan lehetséges az, hogy valaki, akit te nem ismersz, bűnt követ le vagy vétkezik, és ezzel szomorúvá teszi a Teremtőjét, a Teremtő az adósságát mégis tőled gyűjti be? Írva van: “Az apáknak nem szabad meghalni a gyermekekért … minden embert a saját bűne miatt kell halálba bocsátani” (Mózes 24:16). Szóval hogyan mondhatják, hogy te vagy a felelős még egy teljesen idegen által elkövetett bűnökért is, akiiről nem tudod, hogy kii, sem hollétét? “”

Amekkora mértékben felmászunk a korrekció létráján, spirituális fejlődésünk mértékében mi vagyunk felelősek másokért.

Kérdés: Baal HaSulam hangsúlyozza, hogy mindenkiért felelősek vagyunk, anélkül, hogy ismernénk, látnánk őket, vagy velük lennénk. Hogy lehet ez?

Válasz: Ez nem az emberekről szól. Ez a rendszerről szól:. A te felelősséged abban van, hogy te rá vonzhatod a felső fényt, amely kijavítja. A szinteden, ezt meg kell tenned.

Ez a tiéd! Az egész világ a te Kli-t, a te edényed, a lelked. És ezért vagy felelős az egész világért.

A KabTV “Utolsó generáció” című műsorából 2018-03-15

Via – Laitman Blog

09 okt 2018

Köszönet a szövetségnek és a kölcsönös segítségnyújtásnak

Köszönet a szövetségnek és a kölcsönös segítségnyújtásnak

Kérdés:

Mit jelent az “alsó felemelkedése a Felsőhöz”?

Válasz:

A felemelkedés a Felsőhöz attól függ, hogy a Felső szerint milyen mértékben képes a személy lenullázni magát. Természetesen minden a Reformáló Fény által történik és a nem a belső manipuláción keresztül. Csak egyetlen kötél van. A Teremtő elhozza őt a megfelelő környezethez, a jó sorshoz, és azt mondja: “Vedd magadhoz”. Ha sikerül megragadnia a kötelet és elkezd dolgozni ezzel a ponttal, akkor sikeres lesz.

A felemelkedés attól függ, mit tekintünk felemelkedésnek. Ha te, legalább egyszer egy nap jót gondoltál valamelyik barátodról, mint ahogy korábban nem gondoltál, akkor ez már nagy öröm, mert ez megmutatja a belső változást. Szívből kell aggódnod, hogy a tízes csoportban minden barát törekedjen a felemelkedésre, és ez maga a kölcsönös támogatás és a garancia. Ha aggódsz, hogy a barátok ugyanazt érezzék és aggódjanak egymásért, akkor az aggodalmat átadod a másiknak.

A barátok egy részének könnyű megtenni ezt, de néhányuknak nehezebb, ezért összegyűlünk, s a kapcsolatban kiegészítjük egymást. Azok, akiknek ez nehéz az ego súlya miatt, hozzáadják a csoporthoz (a tízes) az aviut erejét. És azok, akik érzik, hogy ma felemelkedtek, azaz érzékelik a Fény hatását, hozzáadják ezt a Fényt a csoporthoz.

Az “edények törése” lehetővé teszi számunkra az ilyen képességet. Én most nem vagyok képes a törött helyzetben vonzani a Fényt, képtelen vagyok szembeállni a Fénnyel, nincs kapcsolat köztünk. Ekkor egy egységbe kapcsolódom a barátokkal, ahol egyik adja az egoista vágy vastag erejét, a másik pedig hozzáadja a spirituális felemelkedést.

Az egyik húz felfelé, a másik lefelé, de mi ezt összekötjük. Aki felfelé vonzódik, azt befolyásolja a Reformáló Fény, s annak köszönhetően, hogy egy rendszerbe kapcsolódtunk hatással van rám is. Hogyan lehetséges ez? – A helyzet az, hogy áttörtük a köztünk lévő “Mahszom”- ot , a kapcsolatunkban elvégeztük a munkát , befektettünk erőfeszítést, azért hogy megszüntessük a köztünk levő szakadékot. Ez hasonló ahhoz, hogy a “Mászách”-ot egymás közé helyeztük, s akkor a Fény képes befolyásolni minket.

A Fény hatással van azokra, akik megérdemlik, mivel egyikünk jelenleg felemelkedésben van, rajta keresztül eljut hozzám is. És ha még most nem is vagyunk olyan viszonyban, ahogy régebben voltunk, és nem kötődünk még egybe, de szövetséget kötöttünk, és beleegyeztünk, hogy minden erőnkkel megtartjuk a kapcsolatot és áttörjük a közöttünk lévő falat.

Ezért a törés egy ajándék felülről, ez egy olyan bot, amellyel állandóan ütnek minket, de állandóan meg kell, hogy csókoljuk azt. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy állandóan kapcsolatban legyünk a többiekkel, és még a legrosszabb helyzetben is kapcsolatban legyünk a Fénnyel. És ha elveszítjük a kapcsolatot a többiekkel, akkor van egy szövetség közöttünk, amelyet elfogadtunk, s mivel a másik egy felemelkedett állapotban van, én is képes vagyok a Fényhez kapcsolódni rajtuk keresztül.

Ily módon működik együtt mindenki a többiekkel. Ez a speciális kapcsolat a törött vágyak között, az úgynevezett “az evilág”. Ez nem az, amit érzünk és magunk előtt látunk, nem az állatias egónk, hanem egy rendszer, különleges feltételekkel, amely lehetővé teszi számunkra, hogy összekapcsolódjuk a Felsővel. Bár a saját állapotomban nem érdemlek meg semmit, de össze vagyok kapcsolódva: vagy a barátok közötti szövetség feltétele által, vagy a kapcsolatnak köszönhetően, vagy a kölcsönös támogatás következtében.

Vagy összekapcsolódunk a vágy erejének hiánya miatt, s én hozzáadom nekik a zuhanásomat, vagy ők segítenek nekem átvinni a hiányomat és megerősítenek, mint ahogy az egészségesek kezelik a betegeket. Ez a kölcsönös segítség, amelyet egymásnak nyújtunk éppen ebben a törött állapotban, ez minden feltétel, ez az úgynevezett “e világ”, amelynek köszönhetően elérjük az érintkezést a Reformáló Fénnyel.

Tehát a kabbalisták összes tanácsa és útmutatása egy pont köré sűrűsödik – Hogyan lehet egy teljesen leszakadt állapotban összekapcsolódni a Fénnyel.

2013.05.20, “Bevezető a Zohár könyvébe”

Lektorálta:PI
Ford.:BS

24 máj 2013

Ima csak a magam számára, kárt okoz

Ima csak a magam számára, kárt okoz

Baál HáSzulám, “A Bölcsek gyümölcse”: “Az a titka a közös imának, hogy a személynek tilos elkülönítenie magát a többiektől és kérnie a maga számára, még akkor is, ha elégedetté akarja tenni a Teremtőt. Mert ő a saját lelke számára kér, ami nem épít, hanem éppen ellenkezőleg, kárt okoz a lelkének, ahogy írva van, “A büszke emberrel a Teremtő nem létezhet együtt”.

Nem könnyű legyőzni ezt a bonyolult pszichológiai problémát. A egónk nem teszi lehetővé számunkra, hogy megértsük, emlékezzünk, tanuljunk, és elfogadjuk ezt a munkát, csak az által, ha kilépünk a testünk határain túl, és ott kívül megtaláljuk a lelkünk edényét. Minden ami most úgy tűnik a pszichológiai szinten, hogy “én ” vagyok, ez csak az én képzeletemben létezik, azért hogy eltöröljem ezt az elképzelést, és képes legyek kívülről látni magam.

Ahhoz, hogy elvégezhessem ezt a munkát, és ebből a nézőpontból tekintsek rá, szükségem van a tanulásban, és és ebben a kemény munkában a környezetem teljes támogatására és a kölcsönös garanciára. Ez a cselekedet a korrekció kezdete, mert az egoizmusunk minden alkalommal növekszik, és nekünk ismét dolgoznunk kell egy nagyobb aviuttal, azért hogy meglássuk, hogy az edényünk rajtunk kívül létezik.

A mondások: “Ne tedd a barátoddal azt, amit te gyűlölsz a magad számára” vagy “Szeresd felebarátodat, mint saját magadat”, ezek a szavak úgy tűnnek, mint valami szép etika, “kultúra”, moralitás, de ez nem így van. Mi a belső hajlamról beszélünk, amely az emberben létezik, hogy meg akarja találni a belső részét, a lelkét, és elkezdje azt korrigálni.

Ezért mondja azt, hogy aki imádkozik a maga számára, az nem csak hogy nem halad előre a spiritualitásban, hanem nagy kárt okoz magának, mert elvágja magát a többiektől, és elmélyíti a törést. Bár nyilvánvaló, hogy a negatív cselekedetek elkerülhetetlenek, addig amíg megérti és megérzi, hogy ez helytelen. A személynek ugyanis el kell érnie a “gonosz felismerését”.

Mi közel vagyunk a valódi munkánk befejezéséhez, és ezért folyamatosan meg kell értenünk és erősítenünk az általános véleményt, hogy a spirituális lét csak a “mi”- ben és nem pedig az “én”- ben van. Az előrehaladás, a keresés, a munka alkalmazása csak közöttünk van. Pontosan oda kell vonnunk minden erőnket, és próbálnunk kell hozzászoktatni magunkat ehhez a nézethez, és kicserélnünk az “Én”- t a “Mi”- re, hogy egy lélekben éljünk. (Nésámá).

2013.03.03, Felkészülés a reggeli leckére

BS

09 Már 2013

Teljes sebességgel az új civilizáció felé

Teljes sebességgel az új civilizáció felé

Ma az emberiség egy új és teljesen ismeretlen rendszerben találja magát. Annak érdekében, hogy jobban megértsük, vegyünk egy példát arról, hogy egy fél évszázada egy ember, aki meghatározott családi, szociális és gazdasági kapcsolatokhoz szokott egyszer csak megérkezett egy idegen országba, mondjuk Amerikából Oroszországba, ahol minden más volt, és ő egyszerűen nem értette, hogy miért van minden úgy rendezve és szervezve ahogy.

Az amerikaiak csodálkoznak, hogy Oroszországban miért olyan nehéz végrehajtani egy meghatározott tervet. Mivel náluk hirtelen megjelenne egy vállalkozó, aki magáévá tenné az új ötletet, megvalósítaná és keresne vele. És Oroszországban, ez lehetetlen volt, és ezért minden nagyon szegényes állapotban maradt.

Megfordítva, ha te, egy orosz Amerikába jössz, hatalmas individualizmust, versengést találsz, összességében senki nem törődik a másikkal, mindenki egy szűk látókörű individualista és csakis saját “Maga” érdekli. És ez a társadalmi norma.

Tehát, egy más ilyenforma félreértése megdöbbentette az embereket, akik egy másik rendszerben találták magukat.

És most, az egész emberiség “belép” egy új rendszerbe, mintha vonaton ülnének, ami gurul tovább és hirtelen belép egy hatalmas ismeretlen parkba, egy teljesen új civilizációba, ami a kölcsönös megértésen és együttműködésen alapszik. Ezzel együtt, a természetet, amellyel születtünk annak mozgásával és epekedésével, nem vettük figyelembe, csak ezt a valóságot, amelyet számunkra készítettek elő. De nem azonnal találjuk magunkat egy merev rendszerben, ami teljesen, kölcsönösen összekötött, ahol csak az egységes érzékeléssel tudunk boldogulni; a természet fokozatosan hoz el minket ehhez ezzel ösztökélve minket az evolúció útján.

A KabTV “Szakmai titkok” című 13/2/5-ei adásából

FG

09 Már 2013

A kölcsönös garancia csodálatos tulajdonsága

A kölcsönös garancia csodálatos tulajdonsága

Kérdés: Most az egész világcsoport izgatottan készülődik az Arava Kongresszusra, és az erőteljes érzelmek szinte tapinthatóak a levegőben. Nemrég azt tanácsolta nekünk, hogy próbáljuk meg átfogalmazni a kölcsönös garancia nyilatkozatát egy bekezdésben, ami így minden egyes ember szívét megérintené. Mit írna ön, a nyilatkozatba?

Válasz: A kölcsönös garancia jelentése az, hogy meg kell tudnunk adni, azt az érzést minden barátunknak, hogy automatikusan és természetes módon, – más választása nem lévén – azt érezze, hogy nem kell gondoskodnia magáról. Ez által semlegesítjük mindenkinek az egóját. Ezért mondják a források, hogy a kölcsönös garancia elengedhetetlen a spirituális fejlődéshez.

Világos, hogy a spiritualitás mezeje, az egónk felett van, és ezért az egónk fölé kell emelkednünk, az adakozás minőségéhez. Azonban el sem tudjuk képzelni azt, hogy egyáltalán lehetséges az adakozás minőségében lenni. Időről időre összetalálkozunk ugyanannak az egónak különböző variációival. Folyamatosan körbevesz minket és azt tesz velünk, amit csak akar, és mi nem szabadulhatunk meg tőle és képtelenek vagyunk fölé emelkedni.

Ez szándékosan van így, hogy csak a kapcsolódáson, és az egységen keresztül érhetjük el, az adakozás tulajdonságát, mivel ez a legfontosabb dolog. Nem az egó fölé emelkedés, hanem a közöttünk lévő kapcsolat és egység a fontos. Mikor összekapcsolódunk, és a kapcsolatban befolyásoljuk a barátokat, ők elkezdik elveszíteni az egójukat. Úgy törődünk velük, ahogy egy anya gyermekével, és ők ettől teljes biztonságban érzik magukat, és nem gondolnak magukra, nem aggódnak önmaguk felöl. Sőt, ez a barátra irányuló adakozás automatikusan segít megtagadni az egóját, és lehetővé teszi számára, hogy a spirituális munkára fókuszáljon. Ez a kölcsönös garancia hatalma, és csodálatos tulajdonsága.

Tehát ha létrehozunk magunk közt egy ilyen kölcsönös együttműködést, azáltal, hogy egymással éreztetjük a kölcsönös garanciát, akkor az emberek, akik megkapják ezt az érzést tőlünk egyszerűen “kiugranak” majd az egójukból, felemelkednek az “értelem feletti hithez” és azonnal elkezdik érezni a Felsőbb világot.

Ez nem az emberen múlik, hanem a környezetén, amit mi hozunk létre a kölcsönös garanciával, azáltal hogy arra fókuszálunk, hogy feltöltsük egymást, míg el nem érünk abba az állapotba, ahol mindannyian érezzük a kollektív támogatást.

Tehát a kölcsönös garancia az irányadó, a köztünk lévő kölcsönös együttműködés, ami megidézi a teljes bizalom érzését és egy természetes kijáratot ad az egóból.

2012.12.30, Virtuális lecke

forrás: The Wonderful Attribute Of Mutual Guarantee

ford: FG

lekt: KN

12 jan 2013

86 queries in 0,536 seconds.