Dr. Michael Laitman

társadalom

Egyenlő emberek társadalma

Baal HaSulam, Az utolsó generáció írásai: Izraelnek a nemzetek között elsőként kell felvennie a kommunizmus nemzetközi, altruista formáját. Olyan modellé kell válnia, ami demonstrálja ennek a kormányzási módnak a jó és szép minőségeit. Mivel Izrael minden nemzetnél jobban szenved, és fog szenvedni a többi nemzet zsarnokságától, ezért a szívhez hasonló, amely minden más szervnél előbb ég el. Ebből következik, hogy a helyes kormányzási mód első meghonosítójának szerepe hozzá illik a leginkább.

Baal HaSulam olyan társadalom létrehozásáról beszél, ami egy közös családban egyesülő, teljes mértékben egyenlő emberekből áll. A tagok a kölcsönös garancia állapotában léteznek. Ez egy ideális szocialista rendszer, amely a következő elv szerint működik: “Mindenki képességeinek megfelelő munkát végez, és szükségletei szerint nyer kielégülést.”

Egy altruista társadalomban senki nem vesz el többet, mint amennyire szüksége van. Eleinte senki nem kap prémiumot, aztán senki nem veszi el a többletet.

Az emberek gondolatait a társadalom tagjai közötti egyetértés és kapcsolat tölti ki. A kapcsolódás olyan interakciós rendszerben történik, ahol egyetlen erő kerül feltárásra: egy egyenlő, homogén társadalmi mező, ami kitölti a tagok közti teljes teret. Ez a mező nem az emberek közötti származtatott, hanem a Teremtőként elnevezett kezdeti erőként tárul fel.

Kérdés: Ez azért ideális elképzelése a jövőbeli személynek, mert a veleszületett természete egoista?

Válasz: A kabbala módszere az egoizmus helyes alkalmazásán alapul. A mindenkinél másokkal kapcsolatban megjelenő kölcsönös elutasítás, gyűlölet és más negatív tulajdonságok azok, amelyeket felhasználva helyre állíthatjuk ezek felett az ellentétes jellegű, pozitív minőségeket.

Via – Laitman Blog

22 Júl 2019

A Teremtés két alapeleme

laitman_419

A Kabbala Bölcsessége világosan leírja, hogy a teremtés két alapeleme a vágy – amely mindig megszerző irányultságú – és a Fény. Egyetlen, összefüggő vágy lett a Teremtő által megteremtve, ez az egyetlen teremtmény megy át különböző fejlődési fokozatokon, hogy az egyébként változatlan és teljes nyugalomban ragyogó Fény minden tulajdonságát érzékelje, kiértékelje és tudatosan azonosuljon vele. Ez a folyamat az egyetlen teremtmény, azaz a teremtett vágy bizonyos részei közötti kapcsolat drámai törésével kezdődött, amely a törött darabok valóságérzékelését törte el valójában. A vágytöredékek egy része, a Teremtés tervével összhangban, olyan szikrákat is hordozott, melyek már a Fény tulajdonságait hordozták magukban, ők érzékelik önmagukat embereknek. Azonban a törés által a törött vágydarabok többé nem, vagy nem helyesen érzékelték a Fény jelenlétét, illetve tulajdonságait, a Fény forrásáról, a teremtés Uráról pedig minden érzékelést elvesztettek. Ezáltal részleges és torz módon kezdték érzékelni a valóságot, és az erők világa helyett, amelyet önmagukban kellett volna érzékelniük, egy látszat valóságot kezdtek el érzékelni önmagukon kívül, melyet fizikai világnak neveztek el. Ez a látszat valóság az öntudatra ébredt vágy belső minőségeinek a kivetülése, így ez az öntudat tanulmányozhatja a látszólag rajta kívül megnyilvánuló valóságon keresztül saját, belső összetevőit.

2016.12.12 Részlet a reggeli leckéből

12 dec 2016

A Teremtő feltárása

thumbs_laitman_239

Nekünk saját magunknak kell megismerni a Teremtőt. De nem úgy hogy ő nyom minket arrafelé! Nem a látszólagos rossz erőkön keresztül! Ez azt jelenti hogy én ébresztem fel a hajnalt ahogy azt tanuljuk és nem a sötétségen keresztül jutok el a hajnalhoz. Hogy én, saját magam által kezdem el érezni, hogy fel kell őt fedeznem.

Hogyan? Még egyszer! Menjetek vissza a csoportba! Vizsgáljátok meg! Inspiráljátok egymást még hogy ha szörnyűnek is érzitek a Teremtőt és nem is akarjátok felfedezni.

Meg kell kapnom a barátoktól a helyes benyomást! Ezt komolyan mondom nektek! Még ha csak színleljük is ezt, akkor is inspiráljátok egymást mintha egyfajta versenyben lennétek. Egy hatalmas vágyat ébresszetek fel, egy irigységet hogy fel akarom tárni Őt. Mivel a hiány amit megkapok a barátoktól az vezet el a Teremtőhöz, és nem a csapások amiket a Teremtő küld számomra. Látnunk kell hogy a csoport megadhatja minden egyes ember számára ezt a vezetést, azaz a Teremtőnek a fontosságát, hogy fokozatosan felfedjük őt, és egyfolytában őt keressük. És ezt tartjuk úgy hogy a csoportban vagyunk, ez a lényege a csoport munkának! És ez támogat engem, inspirációt ad és meg mutatja a célt a helyes célt.

2016.05.25 New Yersey Kongresszusi lecke

szaKA

28 máj 2016

Növekvő kölcsönös függőség

Növekvő kölcsönös függőség

Kérdés:

Ha nem igazodunk igazán az egységes társadalomhoz megfelelően a mostani állapotunkban, akkor a természet fog változni és korrigálni minket?

Válasz:

Ez fokozatosan fog végbemenni az önképzés által. Ez a tanulási folyamat hasonló, mint a gyermekeknél; ez teljesen ugyanaz a rendszer. Sőt, az emberiségben már most meg vannak ezek a fejlődések, különösen ha a Kabbala bölcsességéről beszélünk, ami teljes mértékben megmutatja, hogy hogyan kéne eljárnunk.

Hogyan kell egy személynek a környezetében elhelyezkednie? A helyes környezet hatása alá kell helyeznie magát. Miért van az embernek szabad választása különösen e tekintetben? Milyen értékeket szükséges elsőként kiemelni? Sőt, először mesterségesen kell azokat kiemelni, majd az ember felfogja azokat és látja, hogy azok valóban alapvetőek és szükségesek.

Aztán szükséges, hogy ennek a társadalomnak a részévé váljon, fokozatosan feloldódjon benne, de ezzel együtt az ember nem veszti el a személyiségét. Egyébként mi nem megyünk az egó ellen. Mi semmi esetre sem nyomjuk el az egót, sőt!

Mi semmit sem nyomunk el az emberben. Semmitől sem kell megszabadulnia, ami benne található. Nem számít ki vagy, hol tanultál mostanáig, milyen nézeteid vannak, milyen tulajdonságokkal születtél, vagy milyen értékeket és véleményeket kaptál az oktatásod során.

A csoport részévé kezdesz válni, ami egy mini társadalmat foglal magában, amellyel elkezdesz dolgozni ezen a kölcsönös hatáson. A lényeg az, hogy ez azt a célt szolgálja, hogy az ember a többiekkel való kapcsolat új edényét építse, egy kommunikációs rendszert, amelyben elkezdi meglátni, hogy teljes mértékben másoktól függ.

Kérdés:

Az ember már kezdi meglátni a függőségét, bár ez általában csak zavarja őt.

Válasz:

Így igaz. De sehová sem tud menekülni előle. Valamit kezdenünk kell vele, mivel egyébként egyszerűen eltűnünk! Most is beszélnek az eljövendő éhezésről, hidegről, szárazságról, szörnyű gondokról a gazdaságban és pénzügyekben. Az embereket majd az utcára teszik; a munkanélküliség növekedni fog. Ez azt jelenti, hogy minden a teljes összeomlás felé halad. Ez különösen ebbe az irányba mutat, és nekünk meg kell találnunk magunk közt az egyensúly helyes pontját.

2o12.12.26, A Kab.TV. “Egy egyesült Világ” című műsorából

FG

03 jan 2013

“Beöltözés” valaki másba

Kérdés:

Miért ilyen nehéz és zavaros a szeretet útja?

Válaszom:

Mi magunk vagyunk megzavarodva. Engem az önző megszerzés iránti vágy ural, és minden amit érzek, és gondolok az csakis azon belül található, az én saját érdekemben. Szóval hogyan lennék képes egy másfajta számítást végezni – nem a saját érdekemben?

Képzeljük el, hogy “beöltözünk” valaki másba, és én számításaimat annak a másiknak a szempontjából kezdem el végezni. Csak 1OO évvel ezelőtt történt, hogy az emberek elkezdtek megérteni hasonló koncepciókat. Nem véletlen, hogy ezt az időszakot Freud és Einstein jellemezték, nemcsak azáltal hogy termékeny felfedezéseket tettek, hanem ugyancsak baráti kapcsolatot létesítve egymással.

Több százezer éves fejlődés után, épp hogy csak egy évszazada történt meg, hogy az emberiség legnagyobb elméi felfedezték a pszichoanalízist – vagy más szóval elkezdték az embert belsőleg analizálni, a materiális szinten. Csak akkor kezdték ők el vizsgálgatni az emberi érzékelést, “Én és a körbevevő világ, én és felebarátom”.

Mindez nem egyszerű. nagyon hosszú időbe telt, hogy megközelítsük az ember állati lelkét, és az még mindig nagyon távol van a spiritualitástól. A teljes probléma abból áll, hogy mi képtelenek vagyunk és nem is akarunk beleöltözni egy másikba. A társadalomnak kell azt biztosítania, hogy minden személy így cselekszik majd, hogy minden egyes személy megpróbál így cselekedni, és elkezdi megkülönböztetni hogyan jelenik meg felebarátja szemeiben, és hogy felebarátja valójában mit akar.

Mindez nagyon nehéz, bár mindez csak pszichológiai gyakorlatot kíván ennek a világnak a szintjén, ami még mindig nem viszonyul a spiritualitáshoz. Akarunk ennél többet? Ok menjünk tovább. szervezzünk meg egy olyan környezetetet, mely végre elkezd befolyásolni minket.

Az út pont azért hosszú, mivel senki sem befolyásol minket. Nem létezik előrehaladás társadalmi behatás nélkül. Honnan kaphatná a személy meg az érzékelés spirituális részleteit? Csakis környezetétől.

15 ápr 2011

A Természet a logika felett áll

Kapunk példát arról, hogyan képes a világ megváltozni. Egy fél millió ember összegyűlik a nemzet fővárosának főterén, és új kormányt követel. Tiltakozásuk a kormány összeomlását okozza. Hitt valaki is abban, hogy mindez megtörténhet? Végül is ez logikátlan!

Mindez nagyon jó példája annak mi történhet meg bármelyik kormánnyal. Hogyha az megtörtént Kelet Afrika vagy Ázsia valamelyik diktátorságában, akkor az simán megtörténhet Európában, vagy az USA-ban. Nekünk csak úgy tűnik, hogy ez nem történhet meg.

Jelenleg természetünk felfedi számunkra a társadalmi változások új eszközeit, és az nagy mértékű zavargásokhoz fog vezetni. Mi azt gondoljuk: Hogyan lennének az emberek képesek egy olyan önző fogyasztói társadalomból, mint ami az USA-ban van átváltani egy egyenlő elosztásra alapuló társadalomra? A kormány nem képes azt véghez vinni, mivel az meg van kötözve elkötelezettségei által mindenki irányában akik őt támogatták. Azoknak nyújtania kell a megígért életkörülményeket, ezáltal nem képes magát vagy életfilozófiáját megváltoztatni.

De amikor fél millió ember tüntetni megy, a kormány összeomlik. Az nem az erő hiányából adódik, mivel a diktátoroknak van elég erejük arra, hogy elpusztítsák a tüntetőket egy két bombával. Azonban képtelenek ezt megtenni, mivel a természet már megváltozott, a társadalom előrébb lépett, és más időket élünk. Vannak olyan dolgok melyeket a személy már nem tehet meg anélkül hogy pontosan tudná miért is nem.

Ez az ahogy a dolgok mennek, és hatalmas változások várnak ránk.

07 ápr 2011

Eltökéltnek lenni az úton

Minden egyes személy el van kötelezve, és nincsenek mentségek, vagy elnézések annak kivitelezésével kapcsolatban: A személynek gondoskodnia kell a boldogság, önbizalom érzéséről, és arról az erőről mely környezetünkben található. A személy nem mutathat gyengeséget, vagy döntésképtelenséget mely eredendő természete, még akkor sem, ha a személy még nem emelkedett elő a ködösségből.

A személynek nem szabad nemtörődömséget mutatnia, mely újra és újra megjelenik bennünk, ahogy önzőségünk növekszik. Nekem önzőségem fölött kell dolgoznom, állandóan önbizalmat, határozottságot sugározva az úton, és boldogságot annak jeleként, hogy én egy tökéletes állapotban vagyok.

Lehet hogy úgy tűnik, hogy semmivel sem rendelkezem, de nincs is szükségem semmire. Én csakis a színtiszta adakozás állapotában akarok lenni. Végül is teljesen mindegy mit is szerzek magam számára, az csak önzőségemhez tartozna. Csakis amikor lekapcsolom magam arról, amikor én boldog vagyok, hogy az üres, és én semmilyen beteljesülést nem követelek annak számára, akkor kezdem csak megszerezni a spirituális világot. Ezt az átmenetet hívjuk úgy, hogy “spirituális megszületés”. Nagyon remélem hogy nem felejtjük ezt el.

Rabas a következőket írja, “A személy segíti felebarátját” című cikkében:

Minden egyes személynek oda kell figyelnie, és arra kell gondolnia hogyan segítheti barátját azáltal, hogy jó hangulatot vált ki benne. A hangulattal kapcsolatban minden egyes személy képes egy hiányos helyet találni barátjában, melyet ő képes megtölteni.

És a “Csoport célja” című cikkben azt írja:

A közösségben a személyeknek külön oda kell figyelniük hogy bizonyosak legyenek abban, hogy gondtalanság nem kerül a környezetükbe, mivel az mindent elpusztít.

Bárki aki figyelmen kívül hagy bármit is az úton, a tanulásban, vagy a barátok és a tanár nagyságának megvalósításában, az a személy meggyengít minket. Ennél fogva azonnal ki kell őt dobnunk a csoportból. Ő a mi legnagyobb ellenségünk. Ne hagyjuk őt egyedül. Hagyjuk hadd gondolkozzon el azon mit is csinál, engedjük, hogy bocsánatot kérjen, hagyjuk hogy megérthesse mi is a probléma, és akkor leteséges az ő visszavétele a csoportba.

Az a személy aki meggyengít minket az úton, nem maradhat meg a csoportban akár egy pillanatra sem. Ha megtartjuk ezt a szabályt, akkor bizonyosan gyorsan elérjük célunkat.

07 ápr 2011

A környezet behatása a spirituális ragyogással

Kérdés:

Hogyan lehetünk képesek elmagyarázni az embereknek, hogy valódi gonosz rejlik az Univerzum természetével való ellentétünkben?

Válaszom:

Mi úgy vagyunk képesek ezt a tudást és érzést megadni a személynek, hogy ezeket a tényeket a társadalom irányából a megfelelő nevelésen keresztül adjuk meg neki. Meg kell szerveznünk ezt a nevelési rendszert egy olyan módon, ahol az képes magában tartalmazni a Reformáló Fénnyel való kapcsolatot.

Egy újabb probléma jelenik meg itt. A szívben található pont nélküli emberek rajtunk keresztül kell hogy megkapják ezt a ragyogást. Amennyiben mi gondoskodunk róluk, amennyiben megadjuk nekik a korrekció módszerét, ha különböző eseményeket szervezünk, TV és radió adásokat sugárzunk, az Interneten dolgozunk, és amennyiben megformázzuk a megfelelő alapelveket az emberek számára, akkor ők hozzánk csatlakoznak, és képesek lesznek táplálkozni azon erő által, mely rendszerünkben működik, mely mélyebben fekszik, mint az ő rendszerük.

Elégséges őket ebben a mértékben hozzácsatolni a rendszerhez annak érdekében hogy megértsék: jövőjük az egységen múlik. De hogyan hozhatjuk el őket ehhez az érzéshez? Mindaz a megfelelő nevelés, társadalmi vélemény, és a környezet behatása alapján történhet. A környezet képes a legtávolabbi és legtermészetellenesebb gondolatokat, ötleteket a személybe helyezni. Hogyan?

A társadalom egyszerűen elkezd lenézést, vagy tiszteletet mutatni bizonyos értékekkel szemben, melyekkel a személy rendelkezik, és mindössze erre van szükség. A személy körül álló emerek képesek őt két fajta módon kezelni: pozitív vagy negatív módon, és ez tökéletesen elégséges.

Meg kell, hogy értsük, hogy nincs más módunk előre haladnunk, nekünk el kell érnünk az egyensúlyt a természettel, és hogy nekünk mindebbe bele kell vennünk a tömegtájékoztatást, és más hasonló eszközöket, külön figyelmet szentelve a fiatal generációra annak érdekében, hogy már elkezdjük a gyerekeket az új világban való életre tanítani. Enélkül nincsen semmilyen más módja bármi elérésnek.

18 Már 2011

Hamis egyenlőség

Kérdés:

A modern idők nemek közötti egyenlősége károsítja vajon a férfiak és nők viszonyát?

Válaszom:

Az az “egyenlőség” melyet mi önző érvelésünkön keresztül hozunk létre nem valódi egyenlőség, hanem a természet törvényinek az eltorzítása. A természetben a férfi és női hajlamok nem egyenlőek, hanem épp ellenkezőleg, azok különbözőek, ellentétesek, és távol állnak egymástól a személyiség, életvitel, fiziológia és minden más összes lehetséges belső és külső tulajdonságain keresztül. Azáltal hogy egyenlőséget vonunk közöttük, mi összezúzzuk a természetet, és egy hatalmas szakadást hozunk létre, amely végül senkinek nem használ majd.

Nem kell külön elmagyaráznom mit jelent az, hogy ellenkezünk a természet törvényeivel. Ahelyett hogy a természettől tanulnánk, és mindegyik nemnek a magának megfelelő formát adnánk, mi azt próbáljuk tenni, ami csak eszünkbe jut, egy olyan kiterjedt, mértéktelen módon, amely csak újabb problémáat okoz majd számunkra. Legvégül senki sem lesz boldog ettől az “egyenlőségtől”.

A természet által nekem férfiként kell léteznem, bizonyos tulajdonságokkal, és bizonyos funkciókat elvégezve. Egy olyan meghatározott helyem van amit nekem kell elfoglalnom. Ez az én kielégülésem, korrekcióm, beteljesülésem és tökéletességem helye. Ennél fogva én nem engedhetem meg önzőségemnek hogy az uralkodjon felettem, és az önző erők által olyan cselekedetekre kényszerítsen engem amire csak akar. Semmi kétség, hogy mindez komolyan károsítja a dolgokat.

Reménykedjünk abban, hogy mi valahogy átmegyünk a korrupcióból a korrekcióba. Azonban még nagyon sok probléma vár ránk az úton.

08 Már 2011

Felelőtlen szabadság

Kérdés:

Miért van az, hogy energetikus nők lemásolják az erőszakos férfi viselkedést? Honnan származik mindez?

Válaszom:

Onnan, hogy nincs más választásuk, a nők arra vannak kényszerítve, hogy megoldják életük problémáit annak érdekében, hogy azt nyújtsák önmaguk számára, amit a férfiak nem adnak meg nekik. Ezért van az hogy a nők arra vannak kényszerítve, hogy magas szintű oktatásban vegyenek részt, és keményen dolgozzanak, míg ugyanakkor gondoskodniuk kell az otthonról is és a gyermeknevelésről is egy férj, vagy társ érdembeli részvétele nélkül. Ennek eredményeképpen, ma a nők egyre magasabbra emelkednek a karrier létrán, újabb és újabb pozíciókat elfoglalva.

Mindez azért történik mert a férfiak elmenekülnek a felelősségtől, azoktól a szerepektől, melyeket magukra kellene venniük. A nők elfogadják a modern élet kihívásait, a férfiak viszont nem.

Összességében a modern környezet arra készít fel minket, hogy szabaddá váljunk, azt mondván: “Élj ahogy csak akarsz, senki nem mondhatja meg neked mit tegyél”. Az emberek nem érzik magukat felelősnek a társadalom, a saját országuk, nemzetük vagy a világ helyzetében. Ma a világban jelen van az, hogy tegyél bármit ami eszedbe jut mindaddig amíg nem ölsz, lopsz, vagy nem teszel főben járó bűnöket.

Azonban mindez ellentétes azzal, amit Baal HaSulam adott át nekünk: a spirituális gyökereknek megfelelően, mindegyikünk tartozik a társadalomnak. Ez nem csak arról szól, mit vesz el az ember a társadalomtól és mit vesz magához a társadalomból, hanem arról is hogy mi az amit nem hajlandó annak megadni. Minden egyes embernek dolgoznia kell, és ki kell vennie a részét a közös munkából. Mindegyik embernek magára kell vennie a családalapítás, és a gyereknevelés és az adni akarás terheit.

Azonban a mi társadalmunkban nem számít bűnnek az, ha az ember nem adja bele saját részét a közösségbe. A bűn az, ha többet vett magához, mint ami megengedett. Ebben a helyzetben egyszerűen mi tovább szenvedünk, amíg a nők sem és a férfiak sem találják a társadalomban a helyes szerepüket addig,  ameddig az emberiség egyszer csak nem találja ott magát a “kipusztulás határán”. Lehet, hogy az majd segít a helyes szerepünkbe billenteni bennünket.

KA

08 Már 2011

74 queries in 0,512 seconds.