Dr. Michael Laitman

antiszemitizmus

Minek hatására vált Hitler antiszemitává?

Hitler látta, hogy képes az embereket az antiszemitizmus eszméjén keresztül egyesíteni, és antiszemita megnyilvánulásai eredményeképp komoly támogatást szerzett magának. Ezen tényezők szolgáltak ugródeszka gyanánt Hitler antiszemitává válásához.

Franciaország, Anglia és Lengyelország olyan országok voltak, amelyek ellenségként tekintettek Hitlerre, és amelyeket a diktátor korábban nem tudott meghódítani. Az antiszemitizmus felhasználásával érte el, hogy egyesíteni tudta az embereket, feléjük tudott emelkedni, és a zsidó vagyont is így kobozhatta el. Amennyire csak lehetett, népszerűsítette zsidóellenes lépéseit, mivel látta, hogy az emberek egyetértenek vele, és támogatják antiszemita akcióit.

Végül is meggyőződéses antiszemita vált belőle, holott kezdetben még nem az volt. Hitler hatalomgyakorlásának kezdetén, a náci Németországban jelentős számú zsidó, köztük a cionizmus atyjaként emlegetett személyek is, támogatták őt.
Összefoglaló jelleggel azt mondhatjuk, hogy Hitlert nem tekinthetjük biológiai értelemben antiszemitának, ami alatt azt értem, hogy nem jellemezte őt egy zsidók iránti, belülről fakadó, természetes gyűlölet. Akkor vált igazi antiszemitává, amikor tapasztalta, hogy ez a meggyőződése rendkívül nagy támogatottságot biztosít neki.

https://laitman.com/2019/05/what-made-hitler-an-anti-semite/

04 máj 2019

Ne nézd érzelmi szempontból, hanem antiszemitizmus módján

Ne nézd érzelmi szempontból, hanem antiszemitizmus módján

Minden ami történik az emberiséggel, ennek az eredménye a két erő közötti szembenállás: az adakozás és a megszerzés. Ezeken az erőkön kívül nincs semmi több. Ezért felesleges harcolni közvetlen az antiszemitizmus ellen, mert egyértelmű, hogy ez egy természetes jelenség. Ez ered az “edények törése” által, amelynek eredményeként az adakozás szikrái behatoltak a megszerzési vágyba, és most ellenállnak egymással szemben, mivel a gyűlöletnek léteznie kell.

Ez fel volt fedeződve még az “edények törése” előtt, de nem annyira. Lássuk ezt a történelem során, a spirituális erők rendszeréből, Ézsau és Jákob közötti konfliktustól, Bálám és Bálák között, az Izrael népéről. Világos kell legyen, hogy ez a jelenség a természeten túl található, azaz a gyökére a teremtés előtt van.

Két erő létezik: Teremtő és a teremtmény, “Létezés a létezésből” és “Létezés a semmiből”. És néhány emberben már felébredt ez az erő a “Létezés a létezésből”, amely a Teremtő szikrája, és ezért gyűlölve vannak az emberiség többi része által (edények által), mert bennük nem található ez az erő.

Senkit nem lehet hibáztatni, vagy igazolni, ezek egyszerűen egy természetes jelenségek, úgy kell elfogadni őket mint más vizsgálathoz a természeti erőkkel kapcsolatban. És nincs ésszerű megoldás. Sok zsidó szervezet van, akik küzdenek az antiszemitizmus ellen, de ez nem segít.

Mert hogyan lehet harcolni a természeti jelenségek ellen? Ő még előttünk született meg, a kontraszt a két erő között, és fentről ereszkedik le, egy ilyen formába terjed szét ebben a világba.

Ameddig ez a csoport, amely rendelkezik az adakozás szikrájával, és nem valósítja meg, ő gyűlölve lesz mások által. Mert ő jelenleg, mint tüske a többiek között, idegen és furcsa. És még ha Izrael hasonló akar lenni külsőleg a többi nemzetekkel, ez nem segít. Ez a belső szikra “Resimó” , (Információs gének) nem tűnik el sehova, így mindig fel lehet ismerni, hogy kinél található, és kinél nem.

A zsidók megpróbálnak beleolvadni a világ nemzeteibe, de éppen fordítva kellene lennie. Nem fognak elérni semmit, nem lesznek képesek eltüntetni ezeket a “Resimókat”, hanem éppen ellenkezőleg, még jobban gyűlölni fogják őket. A gyűlölet el fog tűnni,ha korrigáljak az állapotukat egy olyan állapotra, ahogy Báál HáSzulám leírja: egy alturista kommunizmusra, vagyis megszerzik a korrigált állapotot. Ezzel ők egy példa az összes többi nemzeteknek, miközben a többi része a nemzetnek süllyed egyre mélyebbre és mélyebbre az átfogó globális válság által, amelynek semmi megoldása nincs.

Ez a küldetésük azoknak, akik hordozzák az adakozási szikrát. És ez nem tartozik csak azokra, akik születésüktől fogva zsidók. Mivel a keveredés következtében, ami megtörtént az edények törése által, az adakozási szikrák behatoltak mindenkibe. De néhány emberben jobban és másoknál kevésbé. Végső soron ezek a szikrák szétterjednek, és felfedeződnek mindenkiben, mert az egész emberi nemzetnek végre kell hajtania a korrekciót, függetlenül a faji és a bőr színe szerint: fekete, fehér, piros, sárga.

Mindenkinek akiben lángra gyulladt ez a szikra, továbbra is felfedezi az élet célját, vagyis a kapcsolatot a Teremtővel. Ez éppen ebben az kapcsolatban feltárja az élet titkát, és a teremtés titkát. Ha mi tudjuk követni a szikra hivatását, és megépítjük a kapcsolatot közöttünk, hogy legyünk egy egész, akkor ez a világ altruista kommunizmus formában lesz kifejezve, ahol mindenki kap egy azonos életszínvonalat, és mindenki társul hozzá.

Az egyenlőség nem az, hogy egyenlő lenni minden nemzettel a jelenlegi létezésben, hogy a szikrák próbálják befolyásolni az egoista vágyak igényeit, ahová leestek. Éppen ellenkezőleg, korrigálni kell magukat a világ az összes nemzetei előtt, és felhúzni mindenkit a spirituális szinthez.

Csak így fogjuk korrigálni az összes gyűlöletet, amely létezik az edények között. Szükséges tekintenünk a problémákra egy kissé szisztematikusabban, és nem érzelmileg. Ez egy nagyon fontos kérdés, mert itt ebben a világban láthatjuk a törés korlátait és megértését, hogy mit kell tenni velük a korrekció érdekében.

Kár időért és vesztegető erőért, amelyben nincsen semmi logika. Meg kell érteniük, hogy a választás valóban a mi kezünkben van, és rajtunk múlik a korrekció, akikben felgyuladt a szikra az adakozásra. És a többi edények, amelyek a “világ nemzetei”- hez tartoznak, egyiköjüket sem lehet hibáztatni, mivel a törés ereje beszél belőlük. Csak mi vagyunk a törés oka, mert nem sietettjük meg a korrekciót. Reméljük, hogy ki tudunk javítani mindent a lehető leggyorsabban.

2o12 November 27, Előkészület a reggeli leckéhez

BS

28 nov 2012

Ki a korrekció felelőse?

Ki a korrekció felelőse?

Kérdés:

Amikor mi az Izrael népéről beszélünk, a zsidókról, akkor kikről is beszélünk valójában?

Válasz:

Ábrahámról és tanítványairól beszélünk, akik elhagyták Bábelt és “Izrael”-nek nevezték magukat, ennek jelentése “egyenesen a Teremtő felé – Yashar Kel”. Ők ezen kívül “zsidó – Yehuda”-nak is nevezték még magukat, amely a héber yehud (egység) szóból származik, ők az egységre törekednek. További nevük “Hebrews-Ivrim – עברים “, maavar – מעבר , azért mert ők egyik szintről a másikra lépdelnek. Minden nevük a hajlamukból és sóvárgásukból származó irányultságukból ered.

Összességében van egy vágy, ami a megkapásra irányul. Ennek egy kis részét hívjuk Bnei Baruchnak (BB). Egy másik részét, amely ettől egy kicsit már nagyobb “Izrael nemzet Izrael földjén” van nevezve. A harmadik még nagyobb részt “Izrael nemzet, mely szórványban van”. Végül a megmaradt részt pedig “a világ nemzetei”-nek nevezzük.

Azok, akiknek szívben lévő pontjuk van (•) a Bnei Baruch részhez tartoznak. Izrael nemzetének a másik részében azok vannak, akik időközben elvesztették a szívben lévő pontjukat, végül vannak azok, akiknek szintén nincsen szívben lévő pontjuk, őket a világ nemzeteinek nevezzük.

Azonban, akik az Izrael földjén vannak Reshimóval (Információs gének) rendelkeznek a szívben lévő pontról, amivel ezelőtt rendelkeztek, de most rejtve van előlük, rájuk most egy külső nyomás hat. A szórványban lévő Izraeli nemzetnek is van Resimójuk, és rájuk is különböző nyomás van kifejtve, úgymint például az antiszemitizmus.

A “világ nemzeteinek” is lehet szívben lévő pontjuk (úgy tűnik az integrációnak köszönhetően, amikor a adakozás szikrája belép a megkapás edényébe), azonban az nagyon mélyen el van rejtve. A megkapás vágyának utolsó része pedig úgy van nevezve “kőszívűek” (Lév HáEven), akiket már úgy hívunk, hogy “a káros károsa”.

Ez a fajta csoportosítás a fizikai szinten lehetséges.

Ki a korrekció felelőse?

Egy spirituális nézőpontból mindenki, akik szívben található ponttal rendelkeznek a Bnei Baruch-hoz tartozik, az nem számít, hogy milyen nemzethez tartozik a fizikai valóságban. Hasonlóképpen a Babiloni helyzethez, a személy belép egy csoportban, amennyiben vágyakozik a teremtés célja felé. Ez az ahogy kapcsolódik a valósághoz Babilon elvein keresztül.

Ennek megfelelően, a szívben lévő ponttal rendelkezők érzik, hogy nekik kell magukat és a világot korrigálni. Azok akik megtagadják a küldetésük felismerését, a bennük lévő Resimó darabkájuk ellenére, egy külső hatást éreznek majd, úgymint az antiszemitizmus vagy a túlélésükre ható fenyegetés.

Ma az emberek zsidónak vannak nevezve külső megjelenésük és etnikai hovatartozásuk miatt. Ezeknek az embereknek is meg kell érteniük, hogy teljesíteniük kell szerepüket. Mindazok, akik az “Izrael” kategóriába tartoznak, ők azoknak a leszármazottaik, akik elhagyták Babilont és számos reinkarnáción mentek keresztül a történelem során, ők felelősek a korrekcióért. Még ha a személy nem akarja magát kijavítani, ha nem érdeklődik semmiféle korrekció iránt, senki sem kéri ezt tőle. A Reshimó a génjeiben van, ami visszaemlékszik Babilonra, és neki a küldetését be kell teljesítenie. Ha nem teszi azt meg, az egész világ a korrekció hiányzó részét fogja tőle követelni.

Az emberek egyszerűen reagálnak majd a teljesítés hiányára. Őnekik azt rajta keresztül kell kapniuk és más egyáltalán nem számít, nem számít, hogy mennyire “viselkedik szépen” ebben a világban, az nem segíthet rajta. Semmiféle jó cselekedet nem adódik a “számlájához”, csak egy dolgot számít: Nem csinálja azt, amit meg kell tennie.

“Miért teszik tönkre a tudományos felfedezéseidet és orvosi áttöréseidet? Azért mert valami mást követelnek tőled: a fő dolgot”.

2o12 November 23, Napi Kabbala lecke, 4. rész, “Izrael Nemzetének szerepe”

SzL

28 nov 2012

Mindenki zsidó

 Híradás: (a The Guardian által):

“A gének elárulják Spanyolorszák erőszakos betérítéseit”. Kutatások azt találták, hogy Spanyolországban és Portugáliában a férfiak 2O százalékánál még mindig megtalálhatók szefardi zsidó örökség maradványai. A kutatók az Y kromoszómákat hasonlították össze több, mint ezer ma is Spanyolországban vagy Portugáliában lakó férfinál. Az Y koromoszómák használata fontos volt, mivel az a férfiakhoz kötött, és érintetlenül adódik tovább apáról fiúra. Ily módon a kutatók képesek voltak megállapítani, hogy a vizsgált férfiak Y kromoszómája zsidó, mór vagy más őstől származott.

Híradás: (az Israel National News által):

“Vád: Ahmadinejad azért kiabál olyan hangosan, hogy elfedje zsidó eredetét”. Számos iráni media forrás idézte Mahdi Khazali-t – az iráni elnök Mahmoud Ahmadinejad egyik fontos támogatójának fiát – amint az azt írta internetes blogján, hogy az elnöknek zsidó eredete van. Az ifjabb Khazali azt állítja, hogy az elnök az által próbálja zsidó eredetét elfedni, hogy folyamatosan támadja Izraelt és a zsidókat, és erős muszlim hitről tesz tanúságot. A fenti vádak a Khazali által írt “A Zsidók Iránban” című cikkében jelentek meg. Azt írja, higy itt az idő, hogy végre “felfedjék az igazságot” a zsidók Iráni szerepével kapcsolatban.

Kommentárom:

Mindenki zsidó, csak még nem mindenki ismerte azt be.

Kérdés:

Minden amit a kabbaláról mond nagyon érdekes, de van vele egy problémám. A Zohár Könyve nagyon erősen kapcsolódik a Tórához. És bár én nem olvastam a Tórát, tudom, hogy parancsot ad arra, hogy azok az emberek akik nem zsidók, és a Tórát akarják tanulni el legyenek pusztítva, vagy más szóval azt mondja, hogy a legjobb gójokat (nem zsidók) el kell pusztítani. Ez visszatart attól, hogy teljesen megbízzak a kabbalában. Meg tudja nekem azt mondani, hogy mindez igaz-e a Tórát tanuló nem zsidókkal kapcsolatban?

Válaszom:

Meglepő, hogy milyen biztos abban ami a Tórában áll, annak ellenére, hogy nem olvasta azt! De igaza van – az olvasható benne, hogy a nem zsidókat meg kell téveszteni, és el kell pusztítani. Mit jelent mindez? Egy gój, azaz nem zsidó a minden egyes személyben található önzőség, amit mindenkinek korrigálnia kell annak érdekében, hogy elérje a Teremtés célját – a Teremtővel való hasonlóságot. Egy nem zsidó nem tanulhatja a Tórát, mivel az a Fény megkapásáról szól, és a Fényt nem kaphatjuk meg önzőségünkön belül. Ez a jelentése azoknak a Tóra részeknek.

Egyenlőre ön nem nevezhető gójnak, vagy zsidónak, mivel a Tóra állatnak tartja a személyt mindaddig, míg az fel nem fedezi saját önzőségét. Amikor a személy eléri ezt a felismerést, akkor válik gójjá (nem zsidóvá). És később, amikor korrigálja önzőségét, akkor nevezzük őt Izraelnek, melynek jelentése az, hogy: “egyenesen a Teremtőhöz”. Azonban ennek semmi kapcsolata nincsen fizikai, vagy genetikai eredetünkhöz!

Szóval még hosszú út áll ön előtt, hogy nem-zsidónak számítson. Emellett a gój azt jelenti, hogy nemzet héberül. Amikor a Tóra a gój-ról beszél, az ember önző tulajdonságait érti alatta. És amikor “Goy Kadosh”-t említ (szent nemzet), akkor a felebarátunk iránti szeretetről beszél.

22 feb 2009

68 queries in 0,446 seconds.