Dr. Michael Laitman

antiszemitizmus

“Az online antiszemitizmus elleni küzdelem munkacsoportja? Nézzük Reálisan!” (Times Of Israel)

A Times of Israel publikálta az új cikkemet “Az online antiszemitizmus elleni küzdelem munkacsoportja? Nézzük Reálisan!”

Az elnökválasztás előtt néhány héttel létrehozni „a globális parlamentközi munkacsoportot, a digitális antiszemitizmus leküzdésére” enyhén szólva: nem hiteles. Emellett mit tehet bármely munkacsoport az emberi természet magjából fakadó gyűlölet ellen? Sikeresebb lenne a gravitáció elleni küzdelem, mint az antiszemitizmus elleni.

Szeptember 29-én a Jewish Insider közzétett egy történetet „A kongresszus tagjai nemzetközi munkacsoportot indítanak az online antiszemitizmus leküzdése érdekében”. A történet szerint a munkacsoportnak arra kell összpontosítania, hogy “felhívja a figyelmet az online antiszemitizmusra, és üzenetet közvetítsen a törvényhozásokban dolgozóknak, a világ minden tájáról, hogy vonják felelősségre, a közösségi média platformjait”. Reménytelen feladat, és közvetlenül a választások előtt nem más, mint szájkarate, üres fecsegés.

Nem tudjátok megszüntetni az antiszemitizmust -ahogyan a fájdalom sem múlik el- amíg meg nem gyógyítjuk, az azt okozó sebet. Az antiszemitizmus esetében az a fájó tény, hogy a zsidók nem egyesülnek egymással az egység és szolidaritás felé, hogy ez, utánuk vigye a világot.

Ez a fájdalom, nem Amerikában, és nem is a náci Németországban, vagy a keresztény Európában született meg. A zsidó nép kezdeteihez nyúlik vissza, amikor az egyiptomi számkivetettek, ígéretet tettek arra, hogy egyesülnek „mint egy ember, egy szívvel”, létrehozták nemzetségüket, és azonnal azt a feladatot kapták, hogy „hozzák el a fényt a nemzetekhez” vagyis, hogy osszák meg példamutató egységüket.

Ezek után közel két évezredig, őseink belső konfliktusaikkal és súrlódásaikkal küzdöttek. Száműzetésben voltak, majd visszatértek, harcoltak egymással és újra egyesültek, míg végül elvesztették a belső gyűlölet elleni harcot, és száműzettetek a földjükről.

De az a küldetés, amelyet a Sinai hegynél (gyűlölet hegyénél) kaptak vissza, soha el nem törölhető. Kétezer évvel ezelőtt a Zohár könyve arról írt, hogy a zsidóknak hogyan kell a világbékét előidézniük, példamutatáson keresztül: „Íme, mily jó és gyönyörűséges,  a testvérek egysége” Ezek a barátok, amikor együtt leülnek, és nincsenek elválasztva egymástól. Eleinte úgy tűnt háborúznak, meg akarják ölni egymást … aztán visszatérnek testvéri szeretetbe. … És … ahogy ők szeretetben voltak ezt megelőzően, ezután is szeretetben lesznek, ezentúl nem távolodnak el egymástól … és érdemeik által, béke lesz a világon. ”

Bármikor és bárhol, ahol megosztottság van, a zsidókat hibáztatják ezért, mert az emberek úgy érzik (még ha nem is tudják megfogalmazni), hogy ha a zsidók elvégezték volna a dolgukat, nem harcolnának egymással. Még a mi saját Talmudunk is elismeri, hogy „nincs csapás a világon csakis Izrael miatt” (Yevamot 63a), akkor mit várhatunk más nemzetektől?

Ha meg akarjuk szüntetni az antiszemitizmust, meg kell tennünk a feladatunkat, egyesülnünk kell mindenekelőtt (számtalan) megosztottságunk felett, és példaképként kell szolgálnunk az emberiség számára. Akkor az antiszemitizmust hajtó erő megfordítja a gyűlöletet, akkor a nemzetek látni fogják, hogy végezetül megkapják a zsidóktól, amit mindig is úgy gondoltak, hogy a zsidóknak nekik kellett volna adniuk: az egység és a szolidaritás példáját.

forrás:https://laitman.com/2020/10/a-task-force-to-combat-online-antisemitism-get-real-times-of-israel/

11 okt 2020

Elérkezett a spirituális korrekció ideje

Kérdés: Izrael népének több, mint 4000 éves fejlődéstörténete során több forrás is kitér rá, hogy ennek a nemzetnek az egység adja az alapját. Ha nincs egység, akkor ez egy másik törvényt, az antiszemitizmust hívja életre.

Például, a következőket találjuk a Fény és a Nap című könyvben: „Ahol szeretet, barátság és egység uralkodik Izraelben, ott nem történhet balszerencse, és a nemzet minden kínzatást és átkot távol tart magától.”

Miért írtak minderről bölcseink évezredeken keresztül, miközben mindvégig kudarcot vallottak a nép egységének létrehozásában?

Válasz: A bölcsek -mindig is- próbálkoztak ezzel. Generációról generációra, nem csupán megkísérelték közelebb hozni az embereket egymáshoz, de sikerrel is jártak, megtanítva hallgatóságukat, hogy csökkentsék az egymás közötti távolságot.

Azonban ezzel párhuzamosan az egoizmus folyamatosan növekedett bennünk. Ebben foglalható össze az emberiség története: az egoizmus állandóan duzzadt, és ez megosztotta az embereket. Ennek okán egy micvának (a ’civui’, azaz „tanítás” szóból) nevezett tanításban részesültünk, melynek lényege, hogy valósítsuk meg a nézeteltérések utáni újra-közeledést egészen addig, amíg el nem érjük az abszolút szeretetet és abszolút egységet úgy a gondolatok, mint az érzések terén. 

A történelem során mindvégig ennek megvalósításával próbálkoztunk, de az egoizmus továbbra is fejlődik bennünk, és mindig erősebbnek bizonyul nálunk.

Komment: Az emberek valóban kísérletet tettek az egység létrehozására, de kudarcot vallottak.

Rav válasza: Így kellett történnie. A bölcsek azt írják, hogy a kezdet nem képzelhető el egyfajta spirituális felívelés nélkül, amelynek során a Kabbala feltárul Izrael népe előtt.

Ez a feltárulás végül a 16. században, Arin, a nagy Kabbalistán keresztül ment végbe. Ő volt az, aki felvázolta a Kabbalista módszert számunkra, és könyveiben leírta azt. Ezekből tanulunk. Arit követően, a többi Kabbalista, főleg Baal Shem Tov és tanítványai folytatták a megkezdett munkát.

Ari könyveit tanulmányozva megértjük hogyan épül fel a spirituális rendszer, és mi a mi szerepünk abban, hogy ezt a rendszert korrigált állapotba juttassuk. Különféle világok alkotta rendszerről van szó, lelkek rendszeréről. Ebben létezünk, noha nem érezzük. 

Komment: Ari munkássága óta ötszáz év telt el, de továbbra sem következett be jelentős változás.

Rav válasza: A spirituális minőségek, törvényszerűségek, és erők fokozatosan ereszkednek alá a mi világunkba, és csak a mi időnkben lehetünk szemtanúi, ahogy mindezek elkezdenek megmutatkozni.

Manapság olyan világban élünk, ahol az egoizmus egyértelműen romboló erőként jelenik meg. Az emberek kezdik belátni, hogy óriási szakadék választja el őket egymástól, mindenki elutasítást él meg a másik részéről. Ez jelzi az egoizmus ismertetett minőségét, és most érkezett el az idő, hogy korrigáljuk ezt az erőt!

De az emberiség nem tudja, hogyan tegye ezt meg. Látunk magunk előtt egy gonosz sorsot, amely bármit tehet velünk, és amellyel szemben teljes mértékben tehetetlenek vagyunk. Ezen a ponton kerül feltárásra a Kabbala tudománya, amely nyíltan ezt mondja: „Ha figyeltek a szavamra, lehetőséget adok nektek a korrekcióra.”

[269526]
KabTV “Az izraeli nép fejlődésének szisztematikus elemzése” 19/12/09
Forrás: https://laitman.com/2020/08/time-for-spiritual-correction/

25 Sze 2020

Az Antiszemitizmus Elmélete, 1. Rész

Kibékíthetetlenség a zsidó népben

Riporter: Az emberi fejlődés során soha nem létezett olyan nemzet, amelyet nagyobb zaklatásnak vetettek volna alá, mint Izrael népét. Egyesek szerint ez irracionális. Az Ön publikációiból látom, hogy éppen ellenkezőleg, ez inkább racionális.

Dr. Michael Laitman: Megkérdőjelezhetetlenül racionális! Ez a természet törvénye.

Riporter: Mi ennek a gyűlöletnek a gyökere? Amennyire én látom, ez magában a Teremtésben rejlik.

Dr. Michael Laitman: Az embert egoistának lett teremtve, de kapott egy módszert az egoizmusának kijavítására. Ez megtalálható Izrael népében , azaz egy kis embercsoportban, amely az ókori Babilonban Ábrahám idején szerveződött, ahogy az le van írva a Tórában (Bibliában), és ​​Josephus Flavius római történet író által, valamint sok más zsidó és nem zsidó forrásokban.

A zsidók kezében van, a népek eggyesítésének, és az egoizmus föléemelkedésének módszere, amivel elérhető egy sokkal magasabb komforttal bíró, földi és ezzel párhuzamosan spirituális létezési szint. Ez azt jelenti, hogy az ember, még a fizikai élete során is elkezdheti érezni a létezésének következő szintjét, és feloldhatja a határokat a földi és a Felső világ között.

Mivel mindez bele van fogllatatva a módszertanunkba, a Kabbala bölcsességébe, a zsidók megpróbálták alkalmazni ezt, különösen miután elhagyták Egyiptomot az első és a második templom idején.

Ez egy állandó küzdelemben zajlott le köztük. Végül is voltak olyan csoportok, az emberek között, akik támogatták a kapcsolat ezen módszerének alkalmazását, és a spirituális szint elérését, a Felső világok érzékelését, és voltak olyan csoportok, akik úgy gondolták, hogy ez lehetetle, nem szükséges, mert ahogy ők tanították: vannak más lehetőségek is a kényelmes létezéshez.

Így Izrael népében, mindíg meg volt  avélemények óriási különbsége, melyek egészen a polgárháborúkig el tudták öket juttatni. Ez a második templom ideje alatt a teljes száműzetéséig folytatódott. Ezért nem volt szükség antiszemitizmusra a világ népei felöl, akik nem szerették a zsidókat. A keresztény és muzulmán vallás megjelenése előtt gyakorlatilag nem létezett antiszemitizmus.

Riporter: Tehát a gyűlölet, a zsidó népen belül jelent meg?

Dr. Michael laitman: Igen, sok különféle feszültség volt az emberekben.

Riporter: Például a Római Birodalom idején az embereket szadduceusokra és farizeusokra osztódtak. Aztán a makabeus háború nem a görögök ellen folyt hanem a hellenizmust elfogadó zsidókkal.

Dr. Michael Laitman: Még az Első Templom idején is, nagy embercsoportok formálódtak, akik kibékíthetetlenül szemben áltak egymással.

Riporter: Ráadásul, nem az egyiptomiak akadályozták meg a zsidókat az Egyiptomból való kivonulásban, hanem egy zsidó réteg, amelyet úgyneveztek „kevert sokaság”. ( Erev Rav).


Dr. Michael Laitman: Azt kell mondanom, hogy noha a keresztes hadjáratban, vagy a középkori Európában voltak pogromok és a zsidó üldözések, az őket körülvevő népek által, ezeknek a forrása, mindíg az egyást gyülőlő zsidó csoportokból, magukból származott. 

Mindezeknek az alapjai spirituális elvek. A zsidó nép között vannak olyanok, akik úgy vélik, hogy a zsidóknak be kell tölteniük spirituális feladatukat, azaz fel kell tárniuk a Teremtőt ebben a világban, önmaguk és más népek számára. Vannak olyanok, akik azt mondják: „Nem, mi nem tudunk úgy létezni, mint mások, a vallásunk biztosítja, a kitöltésünket, egy normál mindennapi szinten” Ez történik ma.

Riporter: Tehát a vita az Isteni kiválasztottságon folyik? Tehát nekem elég teljesítenem, külsőleg parancsolatokat és ez által megteremtem a jövőbeni békét és a hatalmat minden ember felett, vagy pedig nekem az egyesülés módszerét el kell hintnem a világban valamennyi ember számára elérhető módon?

Dr. Michael Laitman: S ezzel mintha szolgálnánk őket Fénnyé válunka  többi nemzet számára. Tény, ez egy hatalmas munka, hogy törödjünk az egeész világ kijavításával. 

Forrás: https://laitman.com/2020/05/theory-of-anti-semitism-part-1/

[264359]

08 jún 2020

“Amerika most vagy soha napja” (Medium)

Minden választási év kemény Amerikában. Azonban most úgy tűnik, az idei mindennél keményebb lesz. A Kínával vívott kereskedelmi háború mérséklődni látszik, a január 15.-én aláírt kereskedelmi szerződés nyomán, de továbbra is nyomás van a kapcsolatokon, mivel Amerika Kínát hibáztatja a Korona Vírus járvány kirobbanásával. Miközben a vírus komoly pusztítást okozott Amerika szerte, majdnem 2 millió ember fertőződött meg, és több mint 100 ezer ember halt meg napjainkig, az Amerikaiak országszerte elözönlötték az utcákat és erőszakos módon tüntettek egy afroamerikai halála miatt, aki egy fehér rendőr keze által hunyt el a letartóztatása során.  Amerikának valóban egy szuperhősre lenne most szüksége, de az világosan látszik, egyetlen vezető nem látja a helyzetet úgy, hogy most vagy soha Amerika, és hogy az ország ő, és az ő embereinek a kezében lenne. Ha az emberek képesek lennének felülemelkedni a gyűlöletükön, és összefognának a köztük érzékelt különbségek felett egymással, Amerika valóban naggyá válhatna. Látni kell azonban, ha nem ez történik, Amerikával komoly lejtőre kerülhet.

Most azonban meg kell érteni, hogy a lángok sokkal többről szólnak, mint a meghalt afroamerikai tragikus esetéről, valójában Amerika sorsáról és jövőjéről van szó. A folyamat dinamikus, és gyorsan átterjedhet egy teljes, szociális összeomlásba, és akkor ki tudja mi jöhet még?

A helyzet nem fényes. Az emberek kifáradtak az állandó aggodalomban. Nem tudják, mit hoz a holnap, és aggasztja őket az ismeretlen események sorozata. Még ha az emberek meg is tudnák nyugtatni magukat, az állandó vásárlással, mihelyt a mindennapi élet újra indul, a vírus miatti korlátozások után – azonban ez nem lesz lehetséges, mert a karantén miatt egy fillérjük sem maradt. Elvesztik a munkájukat az emberek, az üzletek egy része tönkre ment, és egy ilyen illékony helyzetben annyi minden elveszett, és ez a veszteség sokkal nagyobb, mint George Floyd indokolatlan halála.  

A most felcsapó utcai lángok ezért sokkal többről szólnak, mint a feketebőrű fiatal ember meggyilkolása, Amerika jövője a tét.

Akár honnan nézzük, Amerika a modern Babilon – etnikumon, hitrendszerek kezelhetetlen gyülekezete, különböző fajok sereglete, melyek vagy kényszerből, vagy egy álom nyomására érkeztek az országba. Ez az álom mára odalett, azonban az azt megihlető emberek maradtak, elöntötte őket a megalapozatlan gyűlölet egymás felé. Most azonban egy nemzetté kellene kovácsolódniuk, egy nem hétköznapi módon. Az egymástól, a lehető legjobban különböző és teljesen megosztott emberekből – akik valaha elözönlötték ezt az országot – kell egységes nemzetet létrehoznia az amerikaiaknak. Ehhez találniuk kell valamit, ami körül egyesülni képesek, ami jobban összetartja őket, mint amennyire a megosztottságuk, bizalmatlanságuk és az ellenségeskedésük elválasztja őket. Nincs más út. Ha nem találnak rá az egységükhöz vezető útra, a káosz mélyülni fog és a nemzet darabokra hullik.

Ehhez Amerikának fel kell adnia, hogy mindenkit egyformának hazudjon. Az emberek nem egyformák, és nem is kell annak lenniük. Ahogy nincs két szerv a testünkön belül, ami azonos lenne, nincs két azonos ember sem, természetesen nincsenek teljesen azonos emberi rasszok sem. Azonban, ahogy minden szerv a testen belül kiegészíti és szolgálja a többi szervet, ugyan ez a helyzet az amerikai társadalom esetében is. A különbségek nem eltörlendő minőségek az emberek között, hanem üdvözlésre méltó lehetőségek. Az erőnek, a társadalom rugalmasságának és az örömnek a végtelen forrásai. Amikor különböző, vagy akár egymással ellentétes szervek, a testeben, harmonikus módon működnek együtt a test érdekében, ez a valódi jele az egészségnek. Az amerikai társadalom csoportjainak, ehhez hasonlóan kell együttműködniük.

A globális erőszak veszélye miatt, a nemzetek most Amerikára figyelnek, mint mintára. Ha most Amerika széthullik, a gyűlölet miatt, az azonnal szétterjed a világban, ahogy a tüntetések már megjelentek Londonban, Berlinben és Torontóban. Ha az amerikaiak felismerik a felelőségüket, ami rájuk nehezedik, hatalmas segítséget jelenthet abban, hogy a világ túlléphessen évszázados félelmeken, gyanakváson, indulatokon.  

Az emberi történelmet vérrel írták, a legtöbb esetben ártatlanok vérével. Történelmi időkben élünk, amikor az egész emberiség egyetlen, globális létezővé válik. Ez egy drámai és történelmi váltás, de ezt a fejezetet a sorsunkban nem a megszokott módon kell megírnunk, ezt tudatosan, eltökélten, a saját kapniakarásunkból kilépve, békésen kell megtenni. Az Egyesült Államok a vezetője ennek a folyamatnak, a legerősebb nemzet. A nemzete a legösszetettebb, és a felbukkanó szociális problémái, olyan kihívásokat demonstrálnak, amivel hamarosan az egész emberiség szembesül. Ez az Egyesült Államokat egyedi, úttörő helyzetbe hozta, amivel az egész emberiség útját kikövezi, példát mutatva az elfogultság, az ellenségeskedés és a félelem fölé emelkedésnek. Ezt fogják az amerikai emberek választani vajon? Csak ők dönthetik ezt el.

[265675]

Forrás: https://laitman.com/2020/06/americas-do-or-die-day-medium/

03 jún 2020

Hogyan töröljük el a mai Izrael legitimációját?

A köztünk lévő kapcsolat nélkül Izrael állama nem nép, nem is nemzet, hanem csak embertömeg. Egyedül Izrael küszködik a legitimitás problémájával, mivel nem biológiai eredetű államról van szó. Az ókori Babilonban, Ábrahám mindenféle nemzetiségű embert gyűjtött maga köré, és egy ideológiai alapokon nyugvó spirituális nemzetet alapított. Manapság nem létezik ez az embereket összekapcsoló ideológia, és a világ nemzetei idegen, felesleges, sőt kártékony elemként tekintenek Izrael népére.

Az izraeli nemzet tehet azért, hogy a ma létező Izrael legitimációját eltörölje, és a kölcsönös kapcsolódás segítségével felépítse a valódi Izraelt. Izrael csak akkor nyeri el a nemzetközi közösség szimpátiáját, illetve saját legitimitását, ha a megosztottság és gyűlölet felett elkezd a szeretet és kapcsolódás kiépítésén dolgozni.

https://laitman.com/2019/09/new-life-1146-delegitimizing-the-nation-of-israel/

08 jan 2020

Michael Laitman a Quora-ra: „Mi okozza az antiszemitizmust a baloldalon?”

Az antiszemitizmus mintegy 4000 évvel ezelőtt alakult ki az ókori Babilonban, a zsidó nép megjelenésével együtt. Hasonlóképpen, az antiszemitizmusnak nincsen olyan oka, amely a politikai baloldalról, akár a jobboldalról származik, mivel mindkettő maga az antiszemitizmus jelenségének fő okaiból ered. 

A zsidó nép iránti gyűlölet a történelem során rendszeresen visszatérő jelenség volt, az ókori Babilonban kezdődött, majd számos további módon történt annak a bemutatása, hogy hogyan jelenik meg egy-egy adott politikai nézőpontból.

Mi történt az ősi Babilonban?

Ez az időszak nagy társadalmi zavargások ideje volt, amikor Bábel-tornya összedőlt, amikor is az babilóniaiak megérezték az emberi ego kitörését (öncélú vágyak megjelenése) és abbahagyták egymás megértését.

Ennek az időnek köszönhetően, megjelent egy babilóniai pap, Ábrahám, aki felfedte az emberiséget megosztó hajlamok felé való emelkedés módját, azért hogy feltárja a természet egységes és egyetlen erejét. Ő tanította és terjesztette a megosztottság feletti egyesülés módszerét mindenki számára, akit érdekelt ez a dolog.  

Ábrahám a köré összegyűlt embereket „Izrael népének” nevezte: „Israel” szó a „Yashar Kel” szóból származik, ami „Egyenesen a természet egységes erejére, azaz a Teremtő felé irányul” jelent. (A Gematria szerint a „természet” és a „Teremtő” egy és ugyanaz.)

Alapvetően Ábrahám megmutatta az embereknek, a természet egységes erejének felfedezéséhez vezető utat, vagyis a „Szeresd felebarátodat, mint magadat” és a „szeretet lefed minden bűnt”.

Miután elértek egy újfajta kapcsolatot az akkor társadalmi megosztottság felett, a csoport, amely összegyűlt Ábrahám körül, az ego további növekedését nem tudta elviselni az elkövetkező 200 évben, ezért szétszakad az egységük. 

Ez az időszak a „Templomok pusztulása” néven vált ismertté.

Az ego akkorára nőtt azokban az időkben, hogy újra megosztotta ezeket, az embereket, mivel ezt már képtelenek voltak legyőzni a pozitív kapcsolatokkal.

Az egymás iránti gyűlöletük már akkorára növekedett, hogy Rabbi Akiva, aki Izrael népének a vezetője volt a második templom pusztulása idején, megkérte az embereket, hogy vessenek végett a gyűlöletnek. Ezt a hívást már senki nem hallotta meg, ennek következtében Izrael népe szétszóródott.

A szétszóródás óta Izrael népe a száműzetés idejét éli. 

Izrael népének nincs biológiai kapcsolata. Ők egy ideológiai kapcsolat útján jöttek létre, azokból az emberekből alakultak, akik felismerték a „szeresd felebarátodat, mint magadat” és a „szeretet lefed minden bűnt” az akkori társadalmi megosztottság felett.  Anélkül, hogy megtartják ezt az ideológiai kapcsolatot egymás között, semmi más érezés nem köti őket össze.

Ha azonban, más nemzetek gyűlőik őket, akkor összegyűlnek. Illetve az ellenkezője, ha más nemzetek nem gyűlölik őket, akkor tovább szóródnak a világ minden részére. 

Napjainkban az ego hatalmas méreteket ölt.  Ez a gyűlölet áll a társadalmakban, a nemzetekben és a nemzetek közötti megosztottságban, és ez az egyre növekvő érdekcsoportok, pártok és frakciók formájában fejeződik ki.

A társadalmi megosztottság fokozódásával, a világ nemzeteinek egyre növekvő igénye az egység után, Izrael népe iránti gyűlöletben fejeződik ki.

Ez a felbukkanó gyűlölet, miért éppen kifejezetten Izrael népére irányul?

Ez természetesen és jogosan kerül a felszínre, miután mi már egyszer elértük az egységnek az emelkedett állapotát, a megosztottság felett. Veleszületetten tudjuk azt a módszert, hogy hogyan vagyunk képesek egyesülni, és ezáltal lenyugtatni a világban lévő feszültségeket.

Mivel mi még nem valósítjuk meg az egyesülés ezen módszerét, ezzel megakadályozzuk az egység terjedését a többi nemzetben. Ők érzik ennek a hiányát. Az egyre növekvő társadalmi megosztottságok miatt, az egész bolygónkat beburkoló válság, tovább fokozza a gyűlöletet és a vádaskodást, amely Izrael népére esik.

Az izraelieknek van még itt egy további problémája, mivel nem tudják, mit nem hoznak el a világnak, ezért az antiszemita érzelmek növekednek, és sem az antiszemiták sem a zsidók nem tudják hogyan mutassanak rá a jelenség alapvető okára. 

Ők gyűlöletük igazolására, a baloldali vagy jobboldali politikai nézetekre mutatnak, vagy Izrael államnak Palesztinát való elnyomására, vagy a zsidók aránytalan befolyására a kormányokban illetve a pénzügyi szektorban.  De maga a gyűlölet érzése megelőzi az érvelést, amibe öltöztetik.

Ha továbbiakban így fejlődünk, anélkül, hogy megadnánk a módszert a gyűlölet feletti egyesítésre, akkor egy újabb holokauszt felé haladunk, amely nem csak Európában, hanem világszerte meg fog történni.

Ma dönthetünk úgy, hogy az antiszemitizmus irányadó, negatív formáját kicseréljük egy új, pozitív egyesülési formára a különbségeink felett.

Annak megvalósításával, hogy összekapcsoljuk magunkat és az összes embert a világon, új érzékeléseket és felfogásokat nyitnánk meg a bennünk lévő valóságról. És ezzel párhuzamosan harmóniát, békét és boldogságot hoznánk erre a világra. Ha azonban ezt nem sikerül megvalósítanunk, akkor a tovább növekvő antiszemitizmust fogjuk megtapasztalni.

Remélem, hogy elkezdjük felismerni a kezünkben lévő rendkívül értékes kincset: egy módszert az egész emberiség egyesítésére és egységessé tételére.

26 Sze 2019

Minek hatására vált Hitler antiszemitává?

Hitler látta, hogy képes az embereket az antiszemitizmus eszméjén keresztül egyesíteni, és antiszemita megnyilvánulásai eredményeképp komoly támogatást szerzett magának. Ezen tényezők szolgáltak ugródeszka gyanánt Hitler antiszemitává válásához.

Franciaország, Anglia és Lengyelország olyan országok voltak, amelyek ellenségként tekintettek Hitlerre, és amelyeket a diktátor korábban nem tudott meghódítani. Az antiszemitizmus felhasználásával érte el, hogy egyesíteni tudta az embereket, feléjük tudott emelkedni, és a zsidó vagyont is így kobozhatta el. Amennyire csak lehetett, népszerűsítette zsidóellenes lépéseit, mivel látta, hogy az emberek egyetértenek vele, és támogatják antiszemita akcióit.

Végül is meggyőződéses antiszemita vált belőle, holott kezdetben még nem az volt. Hitler hatalomgyakorlásának kezdetén, a náci Németországban jelentős számú zsidó, köztük a cionizmus atyjaként emlegetett személyek is, támogatták őt.
Összefoglaló jelleggel azt mondhatjuk, hogy Hitlert nem tekinthetjük biológiai értelemben antiszemitának, ami alatt azt értem, hogy nem jellemezte őt egy zsidók iránti, belülről fakadó, természetes gyűlölet. Akkor vált igazi antiszemitává, amikor tapasztalta, hogy ez a meggyőződése rendkívül nagy támogatottságot biztosít neki.

https://laitman.com/2019/05/what-made-hitler-an-anti-semite/

04 máj 2019

Ne nézd érzelmi szempontból, hanem antiszemitizmus módján

Ne nézd érzelmi szempontból, hanem antiszemitizmus módján

Minden ami történik az emberiséggel, ennek az eredménye a két erő közötti szembenállás: az adakozás és a megszerzés. Ezeken az erőkön kívül nincs semmi több. Ezért felesleges harcolni közvetlen az antiszemitizmus ellen, mert egyértelmű, hogy ez egy természetes jelenség. Ez ered az “edények törése” által, amelynek eredményeként az adakozás szikrái behatoltak a megszerzési vágyba, és most ellenállnak egymással szemben, mivel a gyűlöletnek léteznie kell.

Ez fel volt fedeződve még az “edények törése” előtt, de nem annyira. Lássuk ezt a történelem során, a spirituális erők rendszeréből, Ézsau és Jákob közötti konfliktustól, Bálám és Bálák között, az Izrael népéről. Világos kell legyen, hogy ez a jelenség a természeten túl található, azaz a gyökére a teremtés előtt van.

Két erő létezik: Teremtő és a teremtmény, “Létezés a létezésből” és “Létezés a semmiből”. És néhány emberben már felébredt ez az erő a “Létezés a létezésből”, amely a Teremtő szikrája, és ezért gyűlölve vannak az emberiség többi része által (edények által), mert bennük nem található ez az erő.

Senkit nem lehet hibáztatni, vagy igazolni, ezek egyszerűen egy természetes jelenségek, úgy kell elfogadni őket mint más vizsgálathoz a természeti erőkkel kapcsolatban. És nincs ésszerű megoldás. Sok zsidó szervezet van, akik küzdenek az antiszemitizmus ellen, de ez nem segít.

Mert hogyan lehet harcolni a természeti jelenségek ellen? Ő még előttünk született meg, a kontraszt a két erő között, és fentről ereszkedik le, egy ilyen formába terjed szét ebben a világba.

Ameddig ez a csoport, amely rendelkezik az adakozás szikrájával, és nem valósítja meg, ő gyűlölve lesz mások által. Mert ő jelenleg, mint tüske a többiek között, idegen és furcsa. És még ha Izrael hasonló akar lenni külsőleg a többi nemzetekkel, ez nem segít. Ez a belső szikra “Resimó” , (Információs gének) nem tűnik el sehova, így mindig fel lehet ismerni, hogy kinél található, és kinél nem.

A zsidók megpróbálnak beleolvadni a világ nemzeteibe, de éppen fordítva kellene lennie. Nem fognak elérni semmit, nem lesznek képesek eltüntetni ezeket a “Resimókat”, hanem éppen ellenkezőleg, még jobban gyűlölni fogják őket. A gyűlölet el fog tűnni,ha korrigáljak az állapotukat egy olyan állapotra, ahogy Báál HáSzulám leírja: egy alturista kommunizmusra, vagyis megszerzik a korrigált állapotot. Ezzel ők egy példa az összes többi nemzeteknek, miközben a többi része a nemzetnek süllyed egyre mélyebbre és mélyebbre az átfogó globális válság által, amelynek semmi megoldása nincs.

Ez a küldetésük azoknak, akik hordozzák az adakozási szikrát. És ez nem tartozik csak azokra, akik születésüktől fogva zsidók. Mivel a keveredés következtében, ami megtörtént az edények törése által, az adakozási szikrák behatoltak mindenkibe. De néhány emberben jobban és másoknál kevésbé. Végső soron ezek a szikrák szétterjednek, és felfedeződnek mindenkiben, mert az egész emberi nemzetnek végre kell hajtania a korrekciót, függetlenül a faji és a bőr színe szerint: fekete, fehér, piros, sárga.

Mindenkinek akiben lángra gyulladt ez a szikra, továbbra is felfedezi az élet célját, vagyis a kapcsolatot a Teremtővel. Ez éppen ebben az kapcsolatban feltárja az élet titkát, és a teremtés titkát. Ha mi tudjuk követni a szikra hivatását, és megépítjük a kapcsolatot közöttünk, hogy legyünk egy egész, akkor ez a világ altruista kommunizmus formában lesz kifejezve, ahol mindenki kap egy azonos életszínvonalat, és mindenki társul hozzá.

Az egyenlőség nem az, hogy egyenlő lenni minden nemzettel a jelenlegi létezésben, hogy a szikrák próbálják befolyásolni az egoista vágyak igényeit, ahová leestek. Éppen ellenkezőleg, korrigálni kell magukat a világ az összes nemzetei előtt, és felhúzni mindenkit a spirituális szinthez.

Csak így fogjuk korrigálni az összes gyűlöletet, amely létezik az edények között. Szükséges tekintenünk a problémákra egy kissé szisztematikusabban, és nem érzelmileg. Ez egy nagyon fontos kérdés, mert itt ebben a világban láthatjuk a törés korlátait és megértését, hogy mit kell tenni velük a korrekció érdekében.

Kár időért és vesztegető erőért, amelyben nincsen semmi logika. Meg kell érteniük, hogy a választás valóban a mi kezünkben van, és rajtunk múlik a korrekció, akikben felgyuladt a szikra az adakozásra. És a többi edények, amelyek a “világ nemzetei”- hez tartoznak, egyiköjüket sem lehet hibáztatni, mivel a törés ereje beszél belőlük. Csak mi vagyunk a törés oka, mert nem sietettjük meg a korrekciót. Reméljük, hogy ki tudunk javítani mindent a lehető leggyorsabban.

2o12 November 27, Előkészület a reggeli leckéhez

BS

28 nov 2012

Ki a korrekció felelőse?

Ki a korrekció felelőse?

Kérdés:

Amikor mi az Izrael népéről beszélünk, a zsidókról, akkor kikről is beszélünk valójában?

Válasz:

Ábrahámról és tanítványairól beszélünk, akik elhagyták Bábelt és “Izrael”-nek nevezték magukat, ennek jelentése “egyenesen a Teremtő felé – Yashar Kel”. Ők ezen kívül “zsidó – Yehuda”-nak is nevezték még magukat, amely a héber yehud (egység) szóból származik, ők az egységre törekednek. További nevük “Hebrews-Ivrim – עברים “, maavar – מעבר , azért mert ők egyik szintről a másikra lépdelnek. Minden nevük a hajlamukból és sóvárgásukból származó irányultságukból ered.

Összességében van egy vágy, ami a megkapásra irányul. Ennek egy kis részét hívjuk Bnei Baruchnak (BB). Egy másik részét, amely ettől egy kicsit már nagyobb “Izrael nemzet Izrael földjén” van nevezve. A harmadik még nagyobb részt “Izrael nemzet, mely szórványban van”. Végül a megmaradt részt pedig “a világ nemzetei”-nek nevezzük.

Azok, akiknek szívben lévő pontjuk van (•) a Bnei Baruch részhez tartoznak. Izrael nemzetének a másik részében azok vannak, akik időközben elvesztették a szívben lévő pontjukat, végül vannak azok, akiknek szintén nincsen szívben lévő pontjuk, őket a világ nemzeteinek nevezzük.

Azonban, akik az Izrael földjén vannak Reshimóval (Információs gének) rendelkeznek a szívben lévő pontról, amivel ezelőtt rendelkeztek, de most rejtve van előlük, rájuk most egy külső nyomás hat. A szórványban lévő Izraeli nemzetnek is van Resimójuk, és rájuk is különböző nyomás van kifejtve, úgymint például az antiszemitizmus.

A “világ nemzeteinek” is lehet szívben lévő pontjuk (úgy tűnik az integrációnak köszönhetően, amikor a adakozás szikrája belép a megkapás edényébe), azonban az nagyon mélyen el van rejtve. A megkapás vágyának utolsó része pedig úgy van nevezve “kőszívűek” (Lév HáEven), akiket már úgy hívunk, hogy “a káros károsa”.

Ez a fajta csoportosítás a fizikai szinten lehetséges.

Ki a korrekció felelőse?

Egy spirituális nézőpontból mindenki, akik szívben található ponttal rendelkeznek a Bnei Baruch-hoz tartozik, az nem számít, hogy milyen nemzethez tartozik a fizikai valóságban. Hasonlóképpen a Babiloni helyzethez, a személy belép egy csoportban, amennyiben vágyakozik a teremtés célja felé. Ez az ahogy kapcsolódik a valósághoz Babilon elvein keresztül.

Ennek megfelelően, a szívben lévő ponttal rendelkezők érzik, hogy nekik kell magukat és a világot korrigálni. Azok akik megtagadják a küldetésük felismerését, a bennük lévő Resimó darabkájuk ellenére, egy külső hatást éreznek majd, úgymint az antiszemitizmus vagy a túlélésükre ható fenyegetés.

Ma az emberek zsidónak vannak nevezve külső megjelenésük és etnikai hovatartozásuk miatt. Ezeknek az embereknek is meg kell érteniük, hogy teljesíteniük kell szerepüket. Mindazok, akik az “Izrael” kategóriába tartoznak, ők azoknak a leszármazottaik, akik elhagyták Babilont és számos reinkarnáción mentek keresztül a történelem során, ők felelősek a korrekcióért. Még ha a személy nem akarja magát kijavítani, ha nem érdeklődik semmiféle korrekció iránt, senki sem kéri ezt tőle. A Reshimó a génjeiben van, ami visszaemlékszik Babilonra, és neki a küldetését be kell teljesítenie. Ha nem teszi azt meg, az egész világ a korrekció hiányzó részét fogja tőle követelni.

Az emberek egyszerűen reagálnak majd a teljesítés hiányára. Őnekik azt rajta keresztül kell kapniuk és más egyáltalán nem számít, nem számít, hogy mennyire “viselkedik szépen” ebben a világban, az nem segíthet rajta. Semmiféle jó cselekedet nem adódik a “számlájához”, csak egy dolgot számít: Nem csinálja azt, amit meg kell tennie.

“Miért teszik tönkre a tudományos felfedezéseidet és orvosi áttöréseidet? Azért mert valami mást követelnek tőled: a fő dolgot”.

2o12 November 23, Napi Kabbala lecke, 4. rész, “Izrael Nemzetének szerepe”

SzL

28 nov 2012

Mindenki zsidó

 Híradás: (a The Guardian által):

“A gének elárulják Spanyolorszák erőszakos betérítéseit”. Kutatások azt találták, hogy Spanyolországban és Portugáliában a férfiak 2O százalékánál még mindig megtalálhatók szefardi zsidó örökség maradványai. A kutatók az Y kromoszómákat hasonlították össze több, mint ezer ma is Spanyolországban vagy Portugáliában lakó férfinál. Az Y koromoszómák használata fontos volt, mivel az a férfiakhoz kötött, és érintetlenül adódik tovább apáról fiúra. Ily módon a kutatók képesek voltak megállapítani, hogy a vizsgált férfiak Y kromoszómája zsidó, mór vagy más őstől származott.

Híradás: (az Israel National News által):

“Vád: Ahmadinejad azért kiabál olyan hangosan, hogy elfedje zsidó eredetét”. Számos iráni media forrás idézte Mahdi Khazali-t – az iráni elnök Mahmoud Ahmadinejad egyik fontos támogatójának fiát – amint az azt írta internetes blogján, hogy az elnöknek zsidó eredete van. Az ifjabb Khazali azt állítja, hogy az elnök az által próbálja zsidó eredetét elfedni, hogy folyamatosan támadja Izraelt és a zsidókat, és erős muszlim hitről tesz tanúságot. A fenti vádak a Khazali által írt “A Zsidók Iránban” című cikkében jelentek meg. Azt írja, higy itt az idő, hogy végre “felfedjék az igazságot” a zsidók Iráni szerepével kapcsolatban.

Kommentárom:

Mindenki zsidó, csak még nem mindenki ismerte azt be.

Kérdés:

Minden amit a kabbaláról mond nagyon érdekes, de van vele egy problémám. A Zohár Könyve nagyon erősen kapcsolódik a Tórához. És bár én nem olvastam a Tórát, tudom, hogy parancsot ad arra, hogy azok az emberek akik nem zsidók, és a Tórát akarják tanulni el legyenek pusztítva, vagy más szóval azt mondja, hogy a legjobb gójokat (nem zsidók) el kell pusztítani. Ez visszatart attól, hogy teljesen megbízzak a kabbalában. Meg tudja nekem azt mondani, hogy mindez igaz-e a Tórát tanuló nem zsidókkal kapcsolatban?

Válaszom:

Meglepő, hogy milyen biztos abban ami a Tórában áll, annak ellenére, hogy nem olvasta azt! De igaza van – az olvasható benne, hogy a nem zsidókat meg kell téveszteni, és el kell pusztítani. Mit jelent mindez? Egy gój, azaz nem zsidó a minden egyes személyben található önzőség, amit mindenkinek korrigálnia kell annak érdekében, hogy elérje a Teremtés célját – a Teremtővel való hasonlóságot. Egy nem zsidó nem tanulhatja a Tórát, mivel az a Fény megkapásáról szól, és a Fényt nem kaphatjuk meg önzőségünkön belül. Ez a jelentése azoknak a Tóra részeknek.

Egyenlőre ön nem nevezhető gójnak, vagy zsidónak, mivel a Tóra állatnak tartja a személyt mindaddig, míg az fel nem fedezi saját önzőségét. Amikor a személy eléri ezt a felismerést, akkor válik gójjá (nem zsidóvá). És később, amikor korrigálja önzőségét, akkor nevezzük őt Izraelnek, melynek jelentése az, hogy: “egyenesen a Teremtőhöz”. Azonban ennek semmi kapcsolata nincsen fizikai, vagy genetikai eredetünkhöz!

Szóval még hosszú út áll ön előtt, hogy nem-zsidónak számítson. Emellett a gój azt jelenti, hogy nemzet héberül. Amikor a Tóra a gój-ról beszél, az ember önző tulajdonságait érti alatta. És amikor “Goy Kadosh”-t említ (szent nemzet), akkor a felebarátunk iránti szeretetről beszél.

22 feb 2009

89 queries in 0,674 seconds.