Dr. Michael Laitman

többség imája

Tórát nekünk kell megírni

Laitman_421_01

Kérdés: ha valaki a tízes körünkből kilép a sivatagba, hogy megtapasztalja azt, a mi tízes körünk hogyan tudja a legjobb módon segíteni, hogy felgyorsítsa ezt a sivatagi létet és hogy segítsen abban hogy visszatérjen onnan? Mert néha az emberek kimennek a sivatagba és soha többé nem jönnek vissza.

Válasz: ha ti össze vagytok kapcsolódva, akkor úgy mentek ki a sivatagba mintha egy repülőszőnyegen ülnétek. Nem is fogjátok érezni, hogy sivatagban vagytok. Kiléptek, de mintha a felhőkön lépkednétek. A szeretet megtart benneteket, minden a köztetek lévő viszonytól fog függeni. Ami a Tórában a sivatagi keresztülvonulásról írva van, és a Tóra teljes története az valóban, a szenvedés útján lett megírva. Azaz az időben való előrehaladás, az evolúció útján lett megírva. Mert az emberi korrekciót nem veszi számításba a Tóra, hiszen a Tórát nekünk kell megírni. Minden egyes lépését a mi életünk fogja megírni. Ami le van írva a Tórában, az a létező legnehezebb út. Azonban, ha mi hozzáadjuk a saját munkánkat ehhez, akkor nagyon könnyedén és egyszerűen megyünk ezen keresztül. Minden csak rajtunk múlik. De keresztül kell ezen menni.

Ez nem megúszható.

2016.05.20. New Jersey Kongresszus 5-ik leckéből.

btKA

 

01 jún 2016

Az egység útja

thumbs_laitman_222_0

Lehetetlen elérni bármilyen kapcsolatot a Teremtővel kivéve, ha az egységen keresztül kapcsolódunk. Összességében vannak a teljesen összetört lelkek, aki ott találják magukat elválasztva egymástól azáltal, hogy ellentétes minőségűek a Fénnyel és ezért nem érzik azt.

Ha ezek a részek erőfeszítéseket tesznek a kapcsolatra, akkor az erőfeszítéseiken keresztül érezni fogják, hogy mennyire nem állnak készen a kapcsolatra. Tehát amikor felismerik, hogy nem állnak erre készen, akkor imát emelnek a Felső Fényhez, hogy az ragyogjon rájuk és kapcsolja őket össze. Ez az amiben hiányunk van, ez az egység hiánya, a „tudatos együtt cselekvés„ hiánya.

Az együttes cselekvés, azt jelenti, hogy megpróbáljuk az összekapcsolódást, de nem állunk rá készen és ezért imádkozunk, és ezzel kötelezzük a Teremtőt arra, hogy összekapcsoljon bennünket. Ez a feltéttele a Tóra átadásának, hogy ”egy emberként egy szívvel kapcsolódjunk össze”. Ha ezt az állapotot el akarjuk érni, akkor, megkaphatjuk, a Tórát megszerezhetjük a Fényt, amelynek a segítségével visszatérhetünk az örök jósághoz. Csak amikor ezt az egységet elértük, csak akkor jelenik meg a Tórára való igényünk. Ha nincs meg a kapcsolatra való igény, akkor nem kapjuk meg a Tórát és nem is tudjuk megszerezni azt.

Tehát nekünk ezért dolgoznunk kell,és csak ha összekapcsolódunk egy emberként egy szívvel, érjük el a Teremtő felfedezését, leszünk képesek Hozzá fordulni , mert akkor már nem csak a Reformáló Fényre lesz szükségünk, hanem arra is, hogy már a kapcsolatunkon belül a Teremtőt magát tárjuk fel. Tehát kétszintű folyamatról beszélhetünk. Az első szinten a köztünk lévő kapcsolaton dolgozunk, a második szinten pedig egy olyan szándékkal dolgozunk a már elért egységen belül, hogy  az egyesített edény képes legyen a Felső Fénnyel formaegyezésbe kerülni, és ez által elérjük a kapcsolatot a Felső Fénnyel.

Reggeli Lecke Baal HaSulam írásaiból „Egy Parancsolat” 2014.Június 20

ford: KN

KA

05 Júl 2014

A spirituális geometriai oszlopot

null

Kérdés:

Hogyan tudjuk a személyes szándékot átváltoztatni a “sokaság imája” – ra?

Válasz:

Van egy nagy különbség. Ha a kollektivához csatlakozunk annak érdekében, hogy átadjuk a Fényt, amit ők várnak, ez az úgynevezett a “sokaság imája “, a “közösség imája”.

Ha minden egyes személy a csoportból így viselkedik, akkor megalkotjuk a közös általános hiányosság területét, ahol mindenki képes integrálódni mindenkivel, ez már egy spirituális progressziót hoz létre. Én mindenkire gondolok, te is mindenkire gondolsz és így viselkedik az egész csoport. Aztán mindenki megduplázza az erőt, hogy mekkora mértékben akar a többiek számára kérni a kitöltést. Kiderül, hogy ez az ima már egy spirituális edénnyé válik. A spirituális edény a kapcsolat eredménye. Ha imádkozok érted és te imádkozol értem, akkor mindegyik magában foglalja a másikat. Akkor a mi vágyaink egybe vannak foglaltatva, összekapcsolódva, és létrehoznak egy spirituális edényt közöttük.

A spirituális geometriai oszlopot

Ez azt jelenti, hogy összekapcsoljuk a mi vágyaink részeit, amelyben én imádkozom érted, és te imádkozol értem. A kapcsolat összeolvad egy spirituális edénnyé. Ezek a részek azaz, te és én alul maradnak.

Ebből az jön ki, hogy te adakozol a Fény irányába csak a egymással levő kölcsönös interakcióban, ahol magadba foglalod őt, és ő magába foglal téged. Tehát egy személy nem működik egyedül a spiritualitásban, ott kell lennie legalább kettőnek, ahogy mondva van: “A minimum többség a kettő.” Csakúgy, “Vagy a barátoddal, vagy halott vagy”, ami azt jelenti, hogy vagy a baráttal végzel spirituális cselekedetet, vagy halott vagy és nincs esélyed arra, hogy vonzzad a Reformáló Fényt.

2013.01.24, A Napi Kabbala lecke, “A Zohár” könyvéből

BS

29 jan 2013

Az adakozás előérzete

Az adakozás előérzete

Mi kölcsönös adakozó cselekedeteket próbálunk végrehajtani és a közöttünk levő szeretetről beszélünk bár valójában az még nem létezik ott. Mégis mi adakozásról beszélünk, a Teremtő szeretetéről, az Ő vele való összeolvadásról, a közöttünk levő összeolvadásról, a kapcsolatról és egységről, röviden már a korrigált edényről beszélünk. Az edények törése után mi annak korrekciójáról beszélünk. Egyszer csak egyetlen lélek létezett és mi az egyéni lelkek ismételten megtörtént eggyé való összekapcsolódásáról beszélünk.

Ezek a beszélgetések lehetővé teszik számunkra, hogy mind mennyiségileg mind minőségileg benyomást tegyünk egymásra, és fokozatosan az összes cselekedeteink egyetlen egésszé álljanak össze. Előbb utóbb egy olyan állapotot teremtünk melyből már képesek leszünk felkiáltani, ami azt jelenti, hogy egy kollektív imát emelünk fel. Amikor emberek összegyűlnek, még akkor is ha kevesen vannak, számtalan edénnyel és részletekkel, vizsgálatokkal rendelkeznek, és ezáltal képesek a “többség imáját” emelni.

De ezt az imát a Forráshoz kell intézni, egyetlen célra, hogy eggyé váljunk. Azok akik ezt az imát mondják meg akarják szerezni a kölcsönös adakozás tulajdonságát, melyet ők felbecsülhetetlen értékűnek képzelnek el, saját környezetük részeként. Ez a tulajdonság, az erő mely mindennek életet ad és feléleszt, van Teremtőnek nevezve, és ők azt akarják hogy mindez felfedje magát közöttük az általuk végzett erőfeszítések következtében.

Az adakozás tulajdonsága az nem valahol kívül található. Tehát amennyiben a barátok próbálkoznak, az belül, közöttük jelenik majd meg. Ez olyan mintha két irányból érkezne: egyrészt még nem létezik az edény, másrészt még nem létezik Fény, de amikor a barátok megpróbálnak amennyire csak lehetséges együtt lenni, egy bizonyos ponton mind az edény mind a Fény szimultán módon kerül megteremtésre. Azok külön külön nem létezhetnek.

Mi azáltal dolgozunk hogy kérünk, egy közös imán keresztül, és így közelítjük meg a felfedezést, az adakozás és szeretet tulajdonságának, a Teremtőnek a felfedezését magunk között.

Itt fontos arra emlékezni, hogy a felkészülési időszakban mi magát az aktuális adakozási tulajdonságot nem fedezzük fel, csak az arra mutató szükséget. Mi előre nem tudjuk mi is ez az adakozás. Ez olyan mintha mi azt meg akarnánk kaparintani, de amikor az végre megjelenik akkor az egy valós meglepetésként jelenik meg, távol attól amit mi magunk elképzeltünk. Mindez azért van, hiszen az adakozás az nem része eredeti természetünknek.

Nekünk csak a szükségességét kell megszerezzük, hogy mi már várjuk azt, és legyen valamilyen előérzetünk vele kapcsolatban. Még akkor is ha ez az érzés nem fedi a későbbi aktuális valóságot, a személynek mégis meg kell próbálnia azt elképzelnie ebben a játékban.

2o12 október 5., Reggeli lecke, 1.rész Rabash írásai

(HZS)

12 okt 2012

A múltbeli bölcsekhez vezető szál

thumbs_laitman_558
Kérdés: Elsősorban Kabbalista forrásokat olvasunk, amelyek tartalmaznak  megvilágító Fényt – hogy lehet még, Fényt bevonzani?

Válasz: Jó, ha kapcsolatot hozunk létre azzal a rendszerrel, amelyben az emberek szolgálatban, odaadásban vannak. Ezért a  Kabbalista tanokat elfogadókkal azaz a Kabbalistákkal és az ő írásaikkal kell kapcsolatban lenni, mert azok tele vannak megvilágító Fénnyel.

A megszerzés, (Malchut) és a végtelen világ (Ein Sof) rendszerében vagyunk belefoglaltatva. Ami körülöttünk történik, az csak öltözék, rejtettség, függöny, mely mögött a helyzet egyre sötétebb – de ez még mind ugyanaz a egoista megszerzés, Malchut, királyság.

Tehát a következő lépés megtételéhez kapcsolatot kell létrehozni emberekkel, s ebben létrejön az adakozás, egymás iránti tenni akarás,  azaz olyan lelkek, olyan vágyak, melyek már egységre léptek egybe-társultak— ezek a bölcsek, akik összekapcsolódtak a Kabbala Bölcseletének, az   Elfogadás tanának tanítóival, könyveinek szerzőivel. Ezeket a könyveket azért olvassuk,  hogy kapcsolatba kerüljünk velük, hiszen ezért is írták őket,  s az általános rendszerben az ő helyükhöz ettől egyre közelebb kerülünk.

Hogy lehet a gyógyító felépítő feltárulást, a Fényt még bevonzani? Kell valami gondolati szál az Elfogadók – kabbalisták – üzenetéhez. Még ha csak fordításban olvassuk is, és nehéz is megérteni és szeretnénk egy könnyebb verziót, akkor is ragaszkodni kell az eszenciához. A Kabbala tanulása az, az eszme az a vágy, ami elvezet a Baal HaSulamhoz, Ábrahámhoz, Rabbi Akibá-hoz, Luriához, és Mózes üzenetéhez. A rendszer felépülő, gyógyuló, kijavító oldalához vezet ez a szál.

Hogy is lehetne másképp? Tudnál a kölcsönös felelősségről, arvutról beszélgetni csak úgy valakivel az utcán? Mire gondolhat az a sok-sok egoista, aki különböző szlogeneket mantrázik, úgy tömöríti látszólagos egységbe a többit ? Mondjuk mint a focirajongók, akik bárkiből képesek kiverni a lelket, mert a köztük lévő szeretetnek az az alapja, hogy mindig valaki más ellen irányuló gyűlöletnek adnak hangot. Ez az egoizmus, ez nem szeretet, nem egység, és nem is ér semmit.

A fasizmus szó is kapcsolatot jelent, de szintén valaki ellen. Ez ismét elterjed, ha nem adjuk át az embereknek a megvilágító Fényt, ami semlegesítheti ezt a téves attitűdöt. Világszerte el kell terjesztenünk a kölcsönös felelősséget, mely elutasítja az olyan szeretetet, amely másokat gyűlöl.

Enélkül az üzenet nélkül pro-náci rezsimek jöhetnek létre. A tömegek bár egyesülnek a válság legyőzésére, de egymás ellen fordulnak közben.

Reggeli lecke 5-ik rész 2011/11/07 “Matan Torah (A Tóra megkapása)

kgy

KN

15 Júl 2011

75 queries in 0,665 seconds.