Dr. Michael Laitman

szeretet

A kőnél keményebb szívről

Azt mondják, hogy a Teremtő közel van azokhoz, akiknek törött a szíve, és az én szívem darabokra törik, mikor megértem, hogy nem törhetem el. Rengeteget kell dolgoznom, hogy belássam: a szívem valóban olyan kemény, mint a kő, és csak a Teremtő képes megtörni, és csakis a barátok, a tizes segítségével.

https://laitman.com/2020/01/heart-harder-than-stone/

20 jan 2020

A korrekció módszere, harmadik rész

Szeresd felebarátod!

Kérdés: A teremtés célja, hogy minőségeink tekintetében hasonlóvá váljunk a természet általános erejéhez, a Teremtőhöz. Az Ő minősége az adakozás.

Baal HaSzulam azt írja „A Teremtőre és a teremtményre irányuló szeretet” című cikkében, hogy nem lehet ugrásszerűen szert tenni a Teremtő minőségére, mert ekkor fennáll a lehetősége, hogy becsapjuk magunkat.

Annak érdekében, hogy biztosak legyünk abban, hogy rendelkezünk a szóban forgó minőséggel, egy mindenféle teremtményben (ezek ásványi, növényi, állati, és legfőképp, emberi szintekhez tartoznak) bővelkedő világ képét helyezte belénk a Teremtő. Korrigálnunk kell az emberekkel szembeni attitűdünket.   

Ebből kifolyólag, ahogy azt az eredeti források írják, a legalapvetőbb törvény: „Szeresd felebarátodat, mint önmagad.” Mit jelent ez az előírás? Mindenki a maga módján értelmezi a mondatot.

Válasz: Ha a személy a saját korrekcióján dolgozik, a „Szeresd felebarátod, mint önmagad” az illető előtt álló célt jelöli ki. Ez egy nagyon távoli cél, de kezdetben léteznek más, közbülső állomásai a korrekciónak.

Manapság önmagunkat szeretjük, és tudatosan vagy tudattalanul önmagunkat helyezzük az egész világ csúcsára, és csak magunkon keresztül tekintünk a teremtésre. Kizárólag a saját magunknak oly kedves egónk miatt dolgozunk és csinálunk bármit. Ennek az induló állapotnak a megváltoztatásával kell az egész világ érdekében megváltoznunk, és csak a világ jobbításán dolgozni, olyan fájdalmat érezve érte, mintha saját, szeretett gyermekünkről volna szó. Ezt jelenti a „Szeresd felebarátod, mint önmagad” törvénye.

https://laitman.com/2019/12/the-method-of-correction-part-3/

13 jan 2020

A nők szerepe a természet korrekciójában

Kérdés: Gyakran mondja, hogy a nőknek nehezebb kapcsolódni, mint a férfiaknak. De ha közelebbről megnézzük, észrevehető, hogy manapság egy nőnek, még ha három gyereket is nevel, igénye van rá, hogy elhagyja az otthona határát.

Mindenféle workshopot, női kört szervez, látja a kapcsolat értékét, megérti, hogy egy közös mezőben élünk.

A nő életet ad; ez az “önmagából való kilépés egy másik kedvéért” tapasztalata. Általánosságban véve, a nő az egész világból egy nagy családot, egyetlen otthont akar csinálni.

Egyetért vele, hogy a nő természettől fogva alkalmasabb a kapcsolódásra, mint a férfi?

Válasz: Manapság drámai változások történnek minden téren, és látom az igényt arra, hogy mindent újraértékeljünk. Egyszer csak kiderül, hogy több nő van a köreinkben, mint férfi.

Először ezt azzal magyaráztuk, hogy a nők elégedetlenek az életükkel. Van családjuk, férjük és gyerekük, és elvárás, hogy minden jó és nyugodt legyen körülöttük. A mi időnkben igen nehéz ezt elérni. Így arra jutottunk, hogy a nőknek ez talán nem ad kielégülést, és ez hozza őket a kabbalához.

Bár az is látható, hogy a nők manapság nem is igazán akarnak családot. “Miért kéne nekem férj, meg gyerek? Nélkülük is lehetséges élni. Ott van a Teremtő, a spiritualitás, a lélek és a felső Fény!”

Ami a nők nagyobb fokú kiegyensúlyozottságát, és kapcsolatot létesítő természetét illeti, ez azért van így, mert egoizmusuk ilyen módon alakította. Úgy érzik, hogy ez nyújtja a legnagyobb kielégülést egoista vágyaik számára.

Azt gondolom, hogy manapság már nem számít, hogy az illető nő vagy férfi. Minden olyan szimmetrikusan történik, hogy a nemek közötti különbségek eltűntek.

A tendencia az, hogy egyre több nő csatlakozik a kabbalához. Komolyodnak, vezető szerepeket töltenek be. Bár ez mindig is így volt: a nők komoly célok felé vezetik az emberiséget. A férfiak pedig játszanak. Arra mennek, amerre a nők terelik őket.

A nő szabadabb egoizmusában, mint a férfi. Ezért remélem, hogy még több női tagunk lesz, és megmutatják a férfiaknak, hogyan viszonyuljanak a kapcsolathoz. Így a férfiak tisztábban fogják ezt látni.

A férfiak megölelik egymást, elmennek szaunázni, és azt hiszik, hogy ez a kapcsolat. Össze vannak zavarodva. A nők érzékenyebbek a valódi kapcsolatra, mivel indok nélkül nem igazán fordulhatnak egymáshoz.

Mindezek alapján mondom, hogy a jövőben, a természet korrekcióját tekintve, a nők szerepe komoly változásokon mehet keresztül.

https://laitman.com/2019/11/the-role-of-women-in-the-correction-of-nature/

21 nov 2019

Abszolút szerelem, azaz hogyan találjuk meg a lelki társunkat

Kérdés: Tudományos szempontból a szerelem nem egyszerűen a testben lezajlódó kémiai folyamat?

Válasz: Természetesen, ezek mind kémiai mechanizmusok.

Kérdés: Mi a szerelem a kabbala szerint?

Válasz: Az egy másik szinten zajlódó szerelem. De ugyanolyan fizikai és kémiai működéseken keresztül jelenik meg bennünk. A kabbala a felső forrás szempontjából tanulmányozza, aszerint, ahonnan megjelenik bennünk.

Végül is mindent a “lelki rokonság” nevű jelenség határoz meg, azaz az, hogy a lelkeink, a spirituális összetevőnk milyen mértékben hasonlóak egymáshoz a világ összes lelke által alkotott rendszeren belül. Ez alapján vonzódunk és találunk egymásra.

Úgy tűnik, mintha véletlen egybeesés volna, mintha bizonyos körülmények alakítanák így. Egyáltalán nem erről van szó. Nincsenek véletlen egybeesések a világban. A felső gyökér hoz mozgásba minket, közelít minket egymáshoz. Arra kötelez minket, hogy figyeljünk egymásra, és kerüljünk egymás közelébe. Spirituális gyökereink döntik el, hogy ez a közelség mit jelent, és milyen szinten következik be.

Kérdés: Hogyan történik ez a spirituális közelítés?

Válasz: A mi világunkban élő személy semmit nem tud erről. Ahogy mondani szokták, “körbe szimatoljuk”, tanulmányozzuk egymást. Egymáshoz illeszkedésnek vagy nem illeszkedésnek tűnik a számunkra. Az a látszat, mintha a körülmények vezetnének ide, és mindenki azt mondja: “Annyira egyező, hasonló vagy”, és így tovább. Ez a babázás, és a gyermeki játék világának szintje. De valójában a spirituális gyökerek és erők határoznak meg mindent.

Kérdés: Hogyan keres az ember spirituális partnert?

Válasz: Az ember erre nem képes. Az ember nem érti ezt. A kabbala tudományában tanulmányozzuk ezt, és átlátjuk, hogyan működik a rendszer. De a mi világunk még mindig nem érti ezt.

Kérdés: A szerelem valójában lelki kapcsolat?

Válasz: A szerelem a rokon lelkek közötti vonzerő. De ez már az ideális, spirituális szerelem.

Kérdés: Mit jelent az, hogy lelki társ?

Válasz: Azokból lesznek lelki társak, akik a spirituális világban közeli kapcsolatban állnak egymással.

Egyetlen közös lélek létezik. Ebben több milliárd egyéni lélek lakik, akik különféle kombinációkat alkotnak egymással. Ezek a kombinációk határozzák meg a mi világunkban, köztünk lezajlódó közeledéseket, szeparációkat, és fizikai értelemben is vett, általános, Brown-féle mozgásokat.

Kérdés: A “másik felem” elnevezés a lelki társra utal?

Válasz: Ideális esetben ez a helyzet, igen.

Kérdés: Mi a szerelmi bánat?

Válasz: A mi világunkban a szerelmi bánat egyszerűen egoista szenvedést takar, amit az okoz, hogy nem találom azt, ami kielégülést adna nekem. “Hol van a másik felem, ami kitöltést hoz?” Olyan, mint a következő mondat: “Hol van a vacsorám, amit akarok, és sajátomnak tekintek?” Teljesen azonos a kettő. Ugyanez a helyzet a szexszel, és a többi kitöltéssel.

Kérdés: A kabbala szerint milyen elv kell, hogy vezérelje a szerelmi kapcsolatokat?

Válasz: Egy kölcsönös megértés, egy közös cél elérésére való törekvés, amelyben egy egységet alkotva egyesülünk. De csakis a közös cél tekintetében.

Kérdés: Bármi lehet ez a cél?

Válasz: Nem, csak a spirituális cél jön szóba. A spirituális cél egységesíti a lelkeinket. Ahogy Chaucer, a nagy angol költő írta: “Testünk egymásba fűzésében érjük el a lelkek összeolvadását.” Ő nevetett azon, amit mi vágyunk.

Kérdés: Mi a szerelmi bánat (szerelem miatti szenvedés) kabbalista értelmezése?

Válasz: Akkor keletkezik, amikor meg akarom találni a lelki társam, avval a céllal, hogy kettőnk között spirituális kapcsolatot létesítsünk. Mindenemet odaadom, és ezáltal mindent a Teremtő kezébe rakok. Ez a valódi, örökérvényű szerelem.

Kérdés: Lehetséges a lelki társak közötti szakítás vagy kommunikációs törés? Miért történik ilyesmi?

Válasz: A mi világunkban nem figyeltem meg ezeket a hatásokat. Továbbra is olyan állapotban vagyunk, amikor a világunk törött. Éppen hogy elkezdődött a korrigált, spirituális világ irányába történő elmozdulás.

Mindenképp el fogjuk érni ezt az állapotot. A kérdés az, hogy mikor? Olyan állapot ez, ahol spirituális cselekvések alapján egyazon időben hajtunk végre bizonyos tetteket a mi világunkban. Ekkor szerelembe esünk a lélekkel, és ahogy mondják, “minden lelket egymáshoz kapcsolunk”. Minden ilyen módon fog együtt létezni. Elképzelhetetlen számomra, hogy ebben az állapotban a szeparáció lehetséges volna.

Kérdés: Nem létezik majd szeparáció?

Válasz: Nem, ez már az örök szeretet állapota.

https://laitman.com/2019/04/absolute-love-or-how-to-find-a-soulmate/

14 nov 2019

Romantikus szerelem – a tökéletes gyönyör

Hogyan alakíthatjuk át a számunkra ismerős, korlátozott módon megjelenő szerelmet valódi, örökérvényű szerelemmé?

Az igazi szerelmi kapcsolatok célja, hogy miután a felek megtanulták, mit élvez a másik, kölcsönösen örömet okozzanak egymásnak. Tehát mindkét tag szolgálja a másikat, illetve gazdagodik a kapcsolat által. Az okoz élvezetet, ami a másikat élvezettel tölti meg. A két fél egy harmadik dolgot épít kettejük között, ami olyan, mint egy félelemmel és kölcsönös szeretettel teli labda. Ebben él közösen férfi és nő. A félelem és a szeretet annak a hiánynak és betöltésnek feleltethető meg, amik újból és újból megjelennek. Az ilyenfajta, kölcsönös szerelmen alapuló beállítódás örök boldogsággal és végtelen gyönyörrel tölti meg a kapcsolatot.

https://laitman.com/2019/05/new-life-223-romantic-love-the-perfect-pleasure/

04 máj 2019

Áldáskérés a családért

Kérdés: Kérhetem a Teremtőt, hogy áldja meg a családom és a barátaimat? Ők olyan emberek, akik nem tanulmányozzák a Kabbalát.

Válasz: Kérheted, bár nem tudom, mit fogsz elérni vele. Nem hiszem, hogy az eredmény különleges lesz. A kérésnek mindig a korrekcióra kell irányulnia, te azonban egy helyzet jobbulását kéred. Korrekció nélkül viszont nem beszélhetünk javulásról.

Kérdés: Kérhetem a Teremtőt, hogy küldjön Fényt az egoizmusom korrekciója érdekében?

Válasz: Igen, ez lehetséges, de a kérésed a lehető legönzetlenebb kell, hogy legyen.

Az orosz nyelvű Kabbala leckéből, 2018-11-04

https://laitman.com/2019/03/a-blessing-for-the-family/

10 Már 2019

A spirituális információ mezejében

Kérdés: Három éve tanulok, nézem a napi leckéket és az esti Zohár órákat. Abbahagyjam a tanulást, ha nincs csoportom?

Válasz: Semmilyen körülmények között ne hagyd abba a tanulást. Az, aki spirituálisan haladni szeretne, maximálisan kapcsolódnia kell hozzánk – lehetőleg egy csoporton keresztül; ha nem, akkor nélkülük. Fokozatosan azonban érezni fogod a kapcsolatot velünk.

Ez egy olyan kumulatív folyamat, amely felhalmozódik egy személyben. A végső szakaszban az egyén elkezdi megérezni és megérteni, mi történik önmagában és a világ mélyén. Ez mind működik.

Kérdés: Ha felvételről nézem a leckét, akkor is kaphatok még egy kevés Fényt tőled?

Válasz: Igen. Ez nem csak egy kis része a Fénynek. A reggeli lecke alatt hatalmas információs mező áramlik közöttünk, és aki helyesen hangol rá, szó szerint, mint egy madár, képes felemelkedni és felemelkedik a feláramló levegőben.

Nézd meg a leckét, felvételről vagy élőben, csak legyél együtt velünk.

Az orosz nyelvű Kabbala leckéből 2018-04-01

Via – Laitman Blog

31 aug 2018

Szeretet a fizikai szinten

Kérdés: Láthatunk példákat az igaz szeretetre bárhol, hogy megértsük a megvalósítás lehetőségeit?

Válasz: Az igaz szeretet egyik példája az anya szeretete a gyermeke iránt.

Ez a szeretet a fizikai, állati szinten található, ami korlátozott formában látható az állatokban és szélesebb körben az emberekben. Ha elvágnánk az anya és a gyermek közötti kapcsolatot, akkor nem lenne szeretet köztük.

Ezért a mi világunkban, amit szeretetnek nevezünk, egyszerűen egy egoista magatartás az öröm forrása felé. Ez nem több, mint az, hogy ha szeretlek, akkor örömet kapok tőled.

Via – Laitman Blog

04 Már 2018

Spirituális szeretet

Kérdés: Lehetséges példákat hozni a valódi spirituális szeretetre annak érdekében, hogy megértsük ennek a gyakorlatát?

Válasz: Nem leszel képes megérteni ezt, ahogy egy kutya sem képes érezni a szeretet két ember között, mivel az ő szeretetük egy másik szinten létezik. A spirituális szeretet az a kapcsolat a pluszok és a minuszok között két emberben, amikor ők nem pusztítják el az ellentétes minőségeiket, hanem mint egyfajta emelő szerkezetet használják fel őket.

Ahogy azt Archimédesz mondta: „Adj nekem egy fix pontot és én kifordítom a sarkaiból a világot!” Nekünk szükségünk van ezekre a negatív emelőkre is azért, hogy felemelkedjünk a felső világhoz.

Via – Laitman Blog

28 jan 2018

A szeretet ereje

laitman_435

Egyetlen igazi hajtóereje van a teremtésnek, a Szeretet. A hatalmas világmindenség minden atomja, fűszála, élőlénye a Szeretet által került megformálásra, a Szeretet gondoskodik róla, és a Szeretet vezeti haza, a Teremtőjével való összeolvadáshoz. A Szeretet mindent felül múló ereje létrehozta saját ellentétét, hogy ezáltal teremtményeinek szabad választást adjon, hogy a maguk erejéből jussanak el ahhoz a döntéshez, hogy csak a Szeretet az egyetlen, igaz alternatíva a létezéshez. A Szeretet Minden… Az ember arra teremtetett, hogy ne csak feltárja és saját minőségévé emelje a Szeretet, hanem hogy megtalálja annak Végső Forrását.

Ka

19 aug 2015

88 queries in 0,551 seconds.