Dr. Michael Laitman

természet

Hogyan értelmezzük a világméretű koronavírus pánikot?

 „Lélegzetvisszafojtva” figyeljük a globális légzőszervi betegség, a koronavírus gyors terjedését. Viszont lehetőséget adhat, hogy oxigénhez juttassunk egy új világot.

Közismert, hogy az ember nem értékeli azt, amije van, ameddig nem vesztette el. Nagy hasznot tennénk a világnak, ha megszabadítanánk attól, amit most veszt el: dühödt és önző életstílusát.

Lehet, hogy már feltettük magunknak a kérdést: milyen lesz a koronavírus-járvány utáni életünk? Erre persze elképzelhető, hogy hónapokat kell várnunk. Az biztos, hogy a korábbi életformánkhoz már soha nem fogunk visszatérni. Sok üzlet bezár. A vendéglők, színházak, mozik – a szórakoztatás színhelyei – nehéz idők elé néznek: vissza kell nyerniük az emberek érdeklődését annyira, hogy életben maradhassanak.

A betegeskedő világ meggyógyítása

Eddig az egészségügyi szakértők ajánlásainak követése jelentette a túlélésünket, de fokozatosan valami vonzóbb fog feltűnni a mindenétől megfosztott életünk zord egén. Megjön a kedv, hogy eljussunk a létezés egyszerűbb és mélyebb formáiig. És ez komoly ellentétben lesz az anyagi kielégülés kimerítő és vég nélküli hajszolásával, ami eddig jellemezte az emberiséget. Tudjuk, hova vezetett: erősödő ürességérzéshez és a valódi kielégülés hiányához. Új érzékszervek kezdenek kialakulni, amivel önvizsgálatot tartunk majd, és azt találjuk, hogy a vírus valójában szíveinkben és elménkben pusztít, és hatására alakítunk ki ártalmas kapcsolati módokat.

Ahogy Aszklépiosz botján a kígyó – az egészségügy és orvostudomány szimbóluma –, a koronavírus is felemeli fejét, és rákényszerít minket, hogy feltegyük az élet értelmére vonatkozó kérdést. A vírus valójában az emberiség vénájába bekötött infúzió. Segít neki kigyógyulni pusztító egoista természetéből, ami minden szenvedésnek, konfliktusnak és elkülönülésnek a gyökere. Nézhetjük ezt a krízist, mint csapást és értelmetlen fájdalmat. De tekinthetünk rá lehetőségként is, amelyet felülről kapunk, hogy visszataláljunk a helyes útra, és a harmonikus létezés felé navigáljuk magunkat. A gyógyulás annak függvénye lesz, hogy milyen módon reagálunk a természet általi kihívásra.

A krízis bizonyos értelemben új magasságokba emelheti az emberiséget, az élet újfajta megközelítését eredményezheti, és ennyiben hasznát vehetjük. A természet jelzi, hogy helyteleníti azt az életmódot, amit kialakítottunk a szennyezéssel, szemeteléssel és elővigyázatlan ipari fejlesztésekkel. Az így előálló körülmények pusztító módon hatnak a bolygó integrális rendszerének összes szintjére, az ásványira, növényire, állatira és emberire egyaránt. El kell hárítanunk az általunk okozott kárt. És a korrekciónak pontosan az emberi kapcsolatok szintjén kell bekövetkeznie. Ha a kölcsönös figyelem és felelősségvállalás eszközeit bevetve egy egészségesebb világot szervezünk, visszaállíthatjuk az elvesztett egyensúlyt.

Az egyén és a közösség egy és ugyanaz

Minden egyén és mindannyian együtt felelősek vagyunk azért, hogy azt, ami most történik az emberi társadalomban jobbá tegyük. Ennek oka, hogy a természet integrális rendszerében az egyén és a közösség egy és ugyanaz.

Az emberiség története egyet jelent a megosztottsággal és önpusztítással. A vírus megmutatja, hogy kapcsolatunk helytelensége a probléma mélyen fekvő oka. Ez a tudatosítás segít, hogy elképzeljük, hogy mindenki az emberiség egyetlen közös testéhez tartozik. Segít, hogy a világot egyetlen univerzális állapotba juttassuk, és napvilágra hozzuk, hogy igazából véve egy olyan rendszer tagjai vagyunk, amelyben mindenki függ a másiktól.

https://www.kabbalah.info/net/how-to-make-sense-of-the-global-coronavirus-shock/

18 Már 2020

Az amazonas-i tüzek jelentős hatással lesznek az éghajlatváltozásra?

Michael Laitman, Quora-ról: “Az amazonas-i tüzek jelentősen fogják befolyásolni az éghajlatváltozást?”

Az amazonas-i tűznek nincs jelentős hatása az éghajlatváltozásra.  Ahhoz hogy megértsük, hogy a természet pozitív vagy negatív irányba változik a jövőben, meg kell értenünk, hogyan befolyásoljuk a természetet, és a természet hogyan reagál ezekre a hatásokra.

Ellentétben azzal a véleménnyel, hogy a természetet, a természetre külsőleg gyakorolt tetteink által befolyásoljuk, mint például a hulladék és a szennyezés, amivel a környeztet sújtjuk, a Kabbala Bölcsessége azt mondja, hogy nem ezek a tettek vezetnek mindenféle természeti katasztrófához és válsághoz.

Ami a természeti katasztrófákhoz és a válságokhoz vezet, azt kizárólag az emberi szintű kapcsolataink okozzák.  Az egymással szembeni gondolataink, az egymáshoz való hozzáállásunk és magatartásunk, hullámokat gerjeszt az emberi társadalomban és a természetben. A természet pedig annak függvényében reagál ránk, ahogyan egymáshoz viszonyulunk.

Ha pozitívan viszonyulunk egymáshoz, és pozitív kapcsolatra törekszünk egymással, akkor a természet pozitív reakcióit fogjuk megtapasztalni. Ha viszont, negatívan viszonyulunk egymáshoz, azzal a céllal, hogy kárt okozzunk a másiknak és kihasználjuk a személyes haszon érdekében, akkor a természet negatív reakciót fogjuk megtapasztalni. Pont ez az, amit napjainkban tapasztalunk.

A természet négy szint szerint van felosztva: mozdulatlan, vegetatív, állati és emberi szintekre. 

Amennyiben késleltetjük annak a korrigálást, hogy pozitív kapcsolatokat alakítsunk ki egymás között, kezdve attól, hogy nem ártunk egymásnak, egészen a végtelenségig tökéletesített kapcsolatokig, ha ezt nem tesszük meg, akkor a természet negatív hatást fog gyakorolni ránk. 

Például:

  • Ha továbbra sem sikerül korrigálni a kapcsolatainkat, ami úgy értelmezhető, hogy ez idő alatt nem dolgozunk a többiek iránti gyűlöletünkkel, hogy magunkban felszínre hozzuk azokat, akkor továbbra is zavarok lesznek a természetben, például földrengések, vulkánkitörések.
  • Hasonlóképpen, ha elmulasztjuk korrigálni a vegetatív szintű kapcsolatainkat, ami úgy értelmezhető, hogy nem tudjuk megállítani magunkat, a mások való károk okozásában, akkor vegetatív szint merülnek fel problémák a természetben, például erdőtüzek.
  • Ha nem sikerül korrigálni magunkat az állati szinten, amit úgy értelmezhető, hogy háborúkba és konfliktusokba süllyedünk, akkor az állati szinten jelentkeznek majd a problémák a természetben, mint például egyes állati fajok kihalása, valami múltbéli betegségek újjáéledése, illetve új betegségek megjelenése.
  • A természet jövőbeli reakciója, a pozitív vagy negatív nekünk adott válasza, attól függ,  hogy mennyire tudjuk aktiválni emberi képességeinket, azaz azt a képességünket, hogy hogyan tudunk egymáshoz kapcsolódni a megosztó, egoista irányítás felett.

Ennek megfelelően, amikor az ember teljes rendszerét egy kicsiny világnak tekintjük, és a világot, mint a minket körülvevő környezetet, akkor látni fogjuk azt az integrációs szintet, amire nekünk embereknek szükségünk van a világgal szemben: hogy az egymással való kapcsolatunkat kell kijavítani: figyelmessé válni és pozitív kapcsolatban állni egymással, ahelyett az állandó, ellenséges egoizmus helyett, ami egyre jobban növekszik bennünk és egyre inkább megoszt minket.

Tehát, az integrációnak megfelelően, ami a bennünk lévő mozdulatlan, vegetatív, állati és emberi szinteken történik, azaz az egymás közötti kapcsolatban, a környezettel való kapcsolatban, és a természet egész rendszerével  kapcsolatban – ami teljesen körülvesz minket -, akár harmóniát is megtapasztalhatunk, ha pozitív emberi kapcsolatokat realizálunk, vagy ha nem így teszünk, akkor válságokat és csapásokat fogunk tapasztalni.

05 Sze 2019

Idő és tér felett

laitman

Az evolúció a szellem anyag átalakító megnyilvánulásával arányos sebességgel fejlődik, és nem ér véget az emberi faj megjelenésével. Az evolúció átlépett a spirituális világokban való fejlődés szintjére, ahol minden teremtett lény, az Isteni minőségekkel rendelkező, téren és időn túlemelkedő, valódi ember megjelenésére vár, aki a teljes teremtés szerkezetét átalakítva befejezi saját Teremtőjének a művét, és visszavezet mindent az örök egységbe.

 

09 jún 2016

A tudósok megfejtették a de ja vu rejtélyét

2015-10-28_ynet_w1

A MIT News híreiből: “Kutatók megfejtették a „de ja-vu” agyi mechanizmusának rejtélyét.”

A MIT, Picower Tanulási és Memória Intézet idegtudósai bejelentették – publikációjuk a Science folyóirat ez év június 7.-i, korai online kiadásában meg is jelent – , hogy először sikerült azonosítaniuk azt az idegi mechanizmust, amely segít bennünket, hogy gyorsan megkülönböztethessük a hasonló, mégis különböző helyeket.

A hely és környezet – ahol az egyes események játszódnak – emlékének kialakításába bekapcsolódik az agynak egy hippokampusznak nevezett része. A kutatók úgy vélik, hogy egy sor „hely sejtnek” nevezett neuron munkálkodik, hogy egyfajta tervrajzot készítsen minden új térről, amivel találkozunk. A következő alkalommal, amikor látjuk ezt a helyet, ugyanezek a neuronok lépnek működésbe. Így tudjuk, ha már voltunk ugyanitt korábban, és nem kell újra tanulnunk az ismerős növényzetet.

Azonban, ha belépünk egy helyre, ami nagyon hasonlít arra, amit már láttunk korábban, egy új, de egymást átfedő neuronok halmaza készít tervrajzot. Ha elég nagy az átfedés a két halmaz között, megtapasztaljuk a de ja vu – egy francia kifejezés, amely szó szerint azt jelenti, “már láttam” – hátborzongató érzését.

Michael Laitman kommentárja: Ez csak egy példa arra, hogy az emberek, hogyan is találnak manapság prózai magyarázatot az összes tévképzetükre, mint a múltbeli élet, utazás az időben, és egyéb “titokzatos” eseményekre.

SZL

KA

05 nov 2015

A Teremtő maga a Természet

light
Kérdés Dr. Laitmanhoz: Ön úgy beszél a Teremtőről, mintha Ő maga lenne Természet, ami saját maga törvényeit némán és könyörtelenül végrehajtja. A Természet héberül Elokimnak van nevezve, amiben világunkat erők, angyalok irányítják. Azonban a Teremtő valami sokkal magasztosabb; rendelkezik személyiséggel és akarattal. Ő az, akivel formaegyezőségre törekszünk. Az embert a Teremtő alkotta saját képére és hasonlatosságára. Nem így van ez?
Dr. Laitman válasza: Nem akarok vitákba bonyolódni, mert a szavak csak elhomályosítják a jelentést. Inkább azt szeretném, ha elolvasnánk, hogy mit ír erről Baal HaSulam a “A béke”című cikkben:
“A legjobb számunkra, ha megfelelő mértékben nyitottak vagyunk és elfogadjuk a Kabbalisták szavait, miszerint a természet (Teva) ugyanolyan számértékkel bír (a héberben), mint az Isten (Elokim), – nyolcvanhattal. Amennyiben ezt elfogadjuk, képesek leszünk Isten törvényeit a Természet parancsolatainak hívni és vice-versa, hiszen azok egyek és ugyanazok, nekünk nem feladatunk ezt tovább tárgyalni.”
SZL
KA

26 aug 2015

Mit nem lehet megtanulni a természettől?

Mit nem lehet megtanulni a természettől?

Kérdés:

Azt mondjuk, hogy az elv a “Szeresd másokat, mint saját magadat” ez a természet törvénye, de mi tanulhatunk belőle?

Válasz:

Ha tudnánk tanulni a természettől, akkor nem lenne szükség az integrált oktatásra.
Azonban, lehetséges megtanulni a természettől az integrált rendszer felépítését. Látjuk például, hogy nem vagyunk képesek integrálódni a természetbe és nem tudjuk azonosítani magunkat vele.

A probléma az, hogy senki sem tudja, hogyan kell megépítenünk az egyensúlyt a természettel, hogyan érhető el a hasonlóság, az egység vele. Az emberiség nem találja a választ erre a kérdésre a saját erejéből. Itt szükség van ránk, mert nekünk, megvan a Reformáló Fény. Mi elmagyarázzuk az embereknek, hogy az integrált világ egy analóg rendszer, hasonló a mi testünkhöz, amelynek minden része kölcsönös harmóniában működik egymással, és az ember, hasonló egy rákos daganathoz, amely mindent felemészt maga körül.

Modern tudósok kiváló kutatásokat végeztek ebben a témában. A betegséget már pontosan diagnosztizálták és világos mindenki számára, hogy ez elterjedt, fenyeget, hogy elpusztítja az egész emberiséget. És mi történik, ha kihalnánk, mint a mamutok? Mi van, ha ez történik már az én generációmban, vagy a gyermekeim generációjában? Mit tehetünk?

Egyre világosabbá válik, hogy nincs megoldás. Végül is, ezt is meg kell, hogy kapjuk a természettől. A kutatók azonban csak a negativitásból tanulnak. Azt állítják, hogy a természet integrált, és mi nem, ők nem tudják mit kell tegyenek, hogy mi is integráltak legyünk, mint a természet.

Ebből csak egy következtetésre jutunk: “Lesz ami lesz”. Mindenki megtalálja a saját módszerét, a saját érvelését és indoklását. A közgazdászok mondanak egy dolgot, szociológusok egy másikat, a politikusok egy harmadikat, és még mindig nincs megoldás. Ők látják a (-) minuszt a mi világunkban, szemben a tökéletes természettel a (+) pluszal, de nem képesek megérteni, hogyan lehet elérni a kiegyensúlyozott állapothoz, hogyan hozzák létre az egyensúlyt. Ez nem tanulható meg a természettől.

Ezért a világnak szüksége van korrekciós módszerre és ez a Kabbala bölcselete. Ő tanít, hogyan lehet fejlődni a “három vonal” szerint, amikor a fény ellentétes az egóval, és mi tudjuk, hogyan kell építeni a “középső vonal”-at, hogyan lehet egyensúlyt köztük.

Azoknak az embereknek akiknek nincsen a “szívbeli pont” –juk (●), nem tudják ezt. Mert bennük az emberi ego, tárul fel, míg bennünk az Isteni ego, tárul fel,amely ellentétes a szeretetel. Mi igyekszünk elérni a szeretethez, és felfedezni a gyűlöletet, amelyet ők nem ismernek. Lehetséges, hogy a gyűlöletükkel kijönnek egymással, ezért nincs nekik eszközük a megoldásra. Olyanok, mint a tehetetlen gyerekek, és csak mi tudjuk megoldani a mai problémákat.

Mit nem lehet megtanulni a természettől?

Így a mi feladatunk, hogy felfedjük az emberiségnek az ellentétek közötti különbséget, a plusz és mínusz között. Az emberiség magában nem képes felfedezni a problémát a végéig, mert nem rendelkezik a megoldással. Miért kell “felnyitni, újra a sebet”? Hasonlóan, mint a házastársak akik elkerülik a problémás területeket, azért hogy ne ismételjék meg a veszekedést. Minek?

Csak mi tudjuk felismerni a betegséget, létrehozni a helyes diagnózist, mert meg van, rá a gyógymódunk…

2013.06.09, Báál HáSzulám, “A béke a világban” cimű leckéből

Ford: B S
Szerk: Sz I

26 Júl 2013

Elzárva ettől a világtól

Elzárva ettől a világtól

Mikor az emberek közelebb voltak a természethez, olyan módon érezték a természetet, ami szinte misztikusnak tűnik számunkra. De valójában a természet valódi jelenségét fedték fel. Például az amazonaszi törzsek sokkal jobban érzik az erdőt, mint mi; mérföldekről érzik az illatát; olvassák a jeleket és nyomokat, és mindenféle hangokat megfejtenek.

Végül is másuk nincs is. Egy ember benne él; függ tőle és ezért egyre inkább fejleszti a kapcsolatát a környezetével. A madarak röptéből, a szél fúvásából sok mindent tud. Ő összeköti az ásványi, a növényi és az állati világot és egyként érzékeli.

De mi ennek ellentétei vagyunk. Mi védjük magunkat a környezettől. Bezárjuk az ajtót és az ablakot, csak hogy ne halljuk a városi hangzavart, és ne halljuk az autók zaját. Ennek eredményeként blokkoljuk az érzékelésünk edényeit. Elszigeteljük magunkat az élettől és a világtól.

Kérdés:

De az emberek gyakran összezavarodnak a természet közelsége és valami természetfölötti között.

Válasz:

Mindezek az érzéseket és érzékeket fejleszteni tudjuk magunkban. Vannak emberek, aki pusztán abból, hogy megfogják a kezed, meg tudják mondani, hogy ki vagy és mik a terveid. Vannak akik meg tudják jósolni a jövőt; olvasnak a gondolatokban. Ezek természetes érzékek, amelyeket mi elvesztettünk a civilizációs fejlődésünk ösvényén, és ezek nem valamiféle “extraszenzoros érzékelések.” A természet sokkal erősebb érzékeket adott az embernek, mint a mostani érzések. És ez semmi kétségek nem hagy maga után, hogy csodák nincsenek.

2o12.12.30, Napi Kabbalal lecke 4.részéből “Test és lélek”

FG

04 jan 2013

Mire számíthatunk?

Mire számíthatunk?

Kérdés:

Sokan könnyebnek találják, hogy higgyenek Istenben, mint a kölcsönös garancia módszerében…

Válasz:

Már láthattuk a történelemben, hogy az Istenbe vetett vak hit nem vezet sehová. Megkönnyítheti egy ember életét, de nem ezt várják el tőlünk.

Elvárják, hogy beavatkozzunk a természetbe, pontosan, keményen és bölcsen. Létre kell hoznunk egy további jótékony erőt a természetben, hogy kiegyensúlyozzuk a gonosz erőt, amely szándékosan azért lett létrehozva, hogy az ember maga ellensúlyozza saját gonosz önző természetét, és létrehozzon egy jobb, kiegyensúlyozott állapotot benne, és így fejlődjék és felemelkedjék.

Tudat alatt kell cselekednünk, hogy kiépítsünk egy második természetet az önző természettel, és kiegyensúlyozottan összekapcsoljuk a kettőt – a közöttük lévő egyensúlyban, anélkül, hogy kitörölnénk az egót. De azáltal, hogy olyannak használjuk, amilyen, és hogy hozzáteszünk egy pozitív tulajdonságot mások irányába, kiegyensúlyozzuk.

Ez egy teljes rendszer ami elkezd minket emelni a világunk fölé. Remélem sikerrel jár, mert egyszerűen nem látok más kiutat. Egyszer majd mind felemelkedünk a végetlen létezés szintjére, ami teljes és logikus.

De mennyi szenvedésen kell túljutnia népünknek mielőtt ezt meghallják, és például megnyitják a honlapunkat, és elmélyednek egy kicsit ebben a módszerben. Mivel ez az egónk ellen van, az embereket azonnal eltaszítja, és nem hiszik el. Butának és logikátlannak tűnik nekik, hol vannak a rakéták, hol vannak a katonai erők? Az emberek mindig számítottak az erőre, de csak most kezdik megérteni, hogy nem ez a megoldás. Létezésünk során most először kezdjük átlátni, hogy a megoldást nem a katonai műveletekben rejlik.

Egyszer majd az emberek megértik az igazságot, de sajnos lehet, hogy keresztül kell mennünk sok szenvedésen, hogy felhívjuk egy kicsit az emberek figyelmét, hogy félelmet plántáljunk beléjük a jövőjük iránt, és hogy rávegyük őket, hogy meghallgassanak.

2o12 November 22, Egy izraeli helyzetről szóló beszélgetésből

FG

12 dec 2012

Egy ember fegyverrel

Egy ember  fegyverrel

Ha továbbra is kövületi, növényi vagy állati eredetű fejlettségi szinten maradunk, így ösztönösen végrehajtjuk a természet törvényeit. De vannak bennünk magasabb vágyak, beleértve, hogy nem érezzük a kötelességet cselekedni pontosan így vagy úgy. Ez nem látszik világosnak.

És különösen érzékelhető a mi időnkben. A történelem során, aki  egy olyan társadalomban, élt felemelkedett ugyanazon a szinteken: kövületi, növény, és állati . Mi fokozatosan fejlődtünk a szakaszok szerint, anélkül, hogy gondolkoznánk kik vagyunk, mik vagyunk, és merre hajlunk.

Különböző impulzusok hajtottak minket előre, és mindenkit elhozott egy egyszerű vizsgálathoz: Hogyan részesüljek legjobban az én jelenlegi állapotomban? Más szóval, a személy a természet törvényeit egy kevésbé rendezett módon tartja fenn, hasonlóan mint az állatok, mivel a feltételek bonyolultabbak. Ennek megfelelően, a bölcs emberek kitudták használni ezeket a feltételeket az ők egójuk, javára, és mások “szerényebben”.

De ma mi elveszítettük a képességünket előrehaladni ebbe a formába. Én szeretném folytatni a szokásos módon, a legjobbat választom magamnak a legjobbat amennyiben lehet, de ezek a próbálkozások mindig kudarcot vallanak.

Az én világom nézete szerint, mintha egy másik tényező jelent meg, aki rejtve van, mintha nekem valaki szüntelen minden alkalommal botot tesz elém. Én elakarom rendezni a pénzügyi rendszert, a gazdaságot, az oktatást, a családot, de semmi sem sikerül. Én nagyon logikus vagyok, vannak tudományos adataim, én használom a szakértőket és tanácsadókat, de nem sikerül semmit elérni. Akkor mi történik?

Itt felfedeződik valami új ellenőrzés, egy új törvény, mely korábban nem volt ismert. Meg kell tanulni, de ez “ködös”, és érthetetlen. Sőt, ugyanazok a törvények lassan feltárulkoznak, de mi nem akarjuk elfogadni. Mi szeretnénk, azt, mint korábban “vállalkozásokat csináljunk”, ahogyan bármi mást, szeretnénk, hogy sikerrel járjon, de ehelyett kényszerítenek minket a feltételek elfogadására,, amely ellentétes a mi önző természetünkkel.

A feltétel: ha összekapcsolódtok és ha elfogadjátok a határozatot, akkor jónak kell lennie mindenki számára. Itt mi megállunk, nem tudjuk mit tegyünk, és megadjuk magunkat.

Ebben a helyzetben vagyunk mi most. Mint az Egyiptomi rabszolgák, amikor “felkelt egy új király”: Úgy érezzük, hogy egy új ellenőrzés jött létre. Először az egó mozdított előre a “csillagok meghódítása által”, mi meghódítottuk a természetet és a terét, aggódtunk magunkért különböző módokon, és hirtelen feladtunk mindent.  Több ezer évvel korábban nem vonzottak minket a célok. Miért? Mert valamilyen értelem mondta nekünk: Nincs itt kártérítés a mi önző vágyunknak.
Én minta mennék keresni egy millió dollárt, de az utamba áll egy férfi pisztollyal.

– “Te keresel milliókat”, ő mondja. – “De csak ezer dollárt hagyjál magadnak és a többit add ide”.

Erőfeszítést tettem a megfelelő egy millió dollárért, és én kaptam csak egy kis részt “a költségek fedezésére”. De a vágyam nem ad nekem elég üzemanyagot dolgozni.

Szóval mi a teendő? Vagy a félelem fog kényszeríteni engem, vagy én úgy kell látnom egy férfit a pisztollyal, mint a legjobb barátom, a legdrágább, a legközelebbi.

Akkor készen állok  csak ezer dollárt elfogadni  a “költségek fedezésére”, és a többit örömmel neki hagyom. Továbbá, azt mondom neki: “Köszönöm! A fegyvered nélkül folytattam volna továbbra is elvenni magamnak”.

Szóval, én valami újhoz értem és boldogan átadom a pénzt, amit kerestem, mert így még inkább közelebb leszek hozzá, és az új célokhoz, amelyek felfedeződnek előttem.

Hányszor kell a személynek átmennie, ezen, hogy felismerje ezt a helyzet …

2o12 November 22, Reggeli lecke, a “Tiz Szfira Tanulmányából”

BS

23 nov 2012

Hadd tisztuljon fel a Déli Égbolt

Had tisztuljon fel a Déli Égbolt

Ha gyerekek nem hallgatnak, akkor nincsen más választás, hanem büntetni kell őket, és nyomást rakni rájuk. Ez az úgy-nevezett szenvedés útja. Nem éri meg a séta rajta. Jóval könnyebb lenne hogyha elkezdenénk készíteni egy barátságos, egyesült világot.

Most szembenézünk egy globális törvénnyel az egyensúlyról. A természet követeli a beteljesítését. A mi nemzetünknek ez egyesülést jelent. Maga a sors az egyesülés felé vezet minket. Az igazi egyesülés soha sem hozott semmilyen kárt. Inkább segít a problémák megoldásával, hiszen ez az állapot a legtermészetesebb. Itt az idő, hogy cselekedjünk. Abban a pillanatban amikor elkezdjük, felettünk az ég elkezd megtisztulni.

DH

18 nov 2012

78 queries in 0,569 seconds.