Dr. Michael Laitman

együtt

Csak jóra való törekvéseket mutatni

528.01

Kérdés: Érdemes-e erőltetni a beszélgetést a tízesben a cselekedetekről, vagy ez egy egyéni belső munka, amin keresztül keressük a kapcsolatot a Teremtővel és erőt kérünk az ellenállások meghaladásához?

Válasz: Egy kicsit beszélhetünk róla egymás között, de a lehető legkevesebbet. Minden esetben fel kell vidítani egymást.

Általában a tízesben csak jóra való törekvéseket szoktunk kimutatni, és nem azokat, amelyek eltávolítanak minket egymástól. A lényeg, hogy mindannyian együtt legyünk, mintha átölelnénk egymást és haladnánk előre. Ebben a tekintetben nincsenek határok.

[324693]
A Napi Kabbala leckéből 24/01/02, Baal HaSulam írásai " Mit jelent a „Siess, szerelmem' a munkában?”.
Forrás: https://laitman.com/2024/02/show-only-good-strivings/#gsc.tab=0

12 feb 2024

Hogyan szárnyalhatunk a jövő felé?

537

Kérdés: Talán azért nem tudunk időgépet építeni, mert fehérje-alapú világunk illuzórikus, és csak képzeletünkben létezik?

Válasz: Úgy létezik benned, hogy azt mutatja: most a kamera előtt ülsz, és velem beszélgetsz. Körülötted 10 milliárd ember van, és így tovább. Ez természetesen mind a te világod. 

Ez az, ami megjelenik neked. Én is létezem ebben a te világodban. És én is elképzelem, hogy létezem valamiféle saját világomban.

A Kabbalisták azt írják, hogy a jövőben minden ember egyetlen emberiséggé fog egyesülni, és érzelmeiben olyan lesz, mint egy organizmus. Ebben az állapotban az idő eltűnik.

Ha senki sem érzi magát önálló egyénnek, hanem csak az egész emberiség összességének, akkor a jövőből senki sem fog hozzátok jönni, mert nem lesz ilyen állapot, amikor az önálló egyéneket képviseljük. Mindannyian együtt egy Ádám nevű emberré válunk.

És akkor, ahogy a Kabbala írja, az anyagi valóság el fog tűnni az érzékszerveink elől, mert nem fogjuk érezni, hogy el vagyunk választva egymástól, hanem egy közös spirituális testben kezdünk létezni.

Ezért nem kell időgépet készítenünk ahhoz, hogy a jövőbe szárnyaljunk, mert az egy teljesen más szinten létezik.


[307507]
A KabTV "Spirituális állapotok" című műsorából 2022.12.25
Forrás: How Can We Soar into the Future? | Laitman.com

13 jan 2023

A nemzetek közötti határok felszámolása

587.02

Kérdés: Mit gondol arról, hogy a különböző nemzetiségű és bőrszínű embereknek külön kéne élniük egymástól?

Válasz: Úgy vélem, hogy fokozatosan a köztünk lévő különbségek minden formáját meg kell szüntetnünk. Nem érezhetjük azt sem, hogy különböző országok lakói vagyunk. Együtt létezünk.

Kérdés: Mivel ezeket a kapcsolatokat évezredek óta nem vagyunk képesek rendezni, talán jobb is, hogy elkülönültünk egymástól. 

Válasz: Nem, inkább tanulnunk kell. Nincs más, ami a segítségünkre lesz. Ahogy fejlődünk, a keveredés mértéke nő, aztán már a „határ a csillagos ég”, ugyanúgy, ahogy a kölcsönös gyűlölet területén is. Ezt látjuk Amerikában és Európában is.

Azokon a helyeken, ahol a keveredés spontán módon bekövetkezik, senki sem szabályozza az együttélést. Sok jel enged arra következtetni, hogy az embereknek milyen nehéz egymás mellett létezni. Fokozatosan fel kell számolnunk a köztünk lévő gátakat – csak így van lehetőségünk a helyes együttélésre. 

[275259]
KabTV “Kommunikációs Készségek” 20/10/14
Forrás: Annulling Barriers Between Nations | Laitman.com

10 jan 2021

A döntéshozatal két módja

Kérdés: Ha egy bizonyos társadalom vagy akár kisebb csoport valamire megoldást akar találni, soha nem hibázhatnak, ha egy magasabb cél érdekében egységet alkotnak. A közös megoldás helyesebb lesz, mint minden egyes tag egyéni megoldása?

Válasz: Természetesen. De ne keverjünk össze két dolgot. Számos egó egymás mellé helyezése által közös döntésre jutni nem ugyanaz, mint ha az egyének értelem feletti hitük segítségével önmaguk fölé emelkednek, és így tárul fel a kollektív döntés.

Jellemző a tömeg bölcsességére, hogy bizonyos feltételek megléte mellett lepárolja az összes megjelenő véleményből a közöset, amiről aztán bebizonyosodik, hogy közelebb áll az igazsághoz.

Azonban ha nagyszámú ember között szeretnénk egységet létrehozni, úgy mindegyikőjüknek el kell nulláznia saját egoizmusát a magasabb cél érdekében.

[273891]
KabTV “Kommunikációs Készségek” 20/09/25
Forrás: https://laitman.com/2020/11/two-ways-to-make-decisions/

04 dec 2020

Útmutató a kerekasztalokhoz, 6. rész

A Kerekasztal minőségei

Kérdés: A kerekasztal-beszélgetések általában körben zajlanak, jobbról balra haladva. Miért?

Válasz: Ez a sorrend: A jobb oldal a kezdet, a bal a végződés. A jobb oldalról indulva mindent elvezetünk a végéhez, és akkor a bal oldal egyenlővé válik a jobbal. A jobb oldal az tökéletesnek tekinthető, a bal oldal nem tökéletes.

Megjegyzés: Mennyire fontosak egy körben azok a minőségek, mint például az óra, az idő szabályozására, és egy tárgy, amely a beszéd jogát körbe adja?

Megjegyzésem: Ez nagyon fontos az emberek számára. Van néhány külső jel, amely emlékeztet minket arra a formára, amiben összegyűltünk. Például egy ceruza, amelyet körbe adnak, jelképezve az, hogy akinél éppen ott van a ceruza annak van joga beszélni.

Az időkorlát bevezetése azért is fontos, mert van, aki vég nélkül tud beszélni, és van, aki többnyire hallgat. Ezért szükséges, hogy legyen homokóra, és mindenkinek biztosítsunk, -például egy percet- a véleményének kifejtésére.

[270584] 
A KabTV „Menedzsment készségeiből” 7/9/20
Forrás: https://laitman.com/2020/09/guidelines-for-round-tables-part-6/

30 okt 2020

”A női erő ideje” (BizCatalyst)

A valóság két erőt foglal magába, a női és a férfi jellegű erőket. A köztük lévő, egymást kiegészítő egyensúly teremt meg mindent, amit magunk körül látunk, az egész világmindenséget. Azonban az emberek különbözőek. Bennünk a masculin, férfierő dominált évezredekig, meglehetősen zord eredményeket produkálva. A feminin, női erő, az egyetlen, ami képes életet teremteni és gondozni azt, nagymértékben hiányzik az emberi közösségekből, az utolsó évtizedekig.

A dolgok azonban változnak. Az utolsó években a nők kiléptek a virtualitásból, ahol semmilyen hatásuk nem volt a közösségre, és államok vezetőivé, nemzetközi pénzügyi intézmények vezetőivé váltak, – mint például a Nemzetközi Valutaalap – vagy az Egyesült Államok jegybankja, és más, prominens pozíciók. 

Ez nem véletlen.

Ahogy a természetben a masculin és a feminin erők egyforma erejűek, még is annyira különbözőek, és mindegyiknek meg van a maga hozzájárulása az egészhez, az emberi társadalomhoz, és meg kell tanulnunk, milyen módon olvadhatnak bele a nők a közösségbe pozitív és konstruktív módon.

Pillanatnyilag sok nő, aki elért valamilyen vezetői pozíciót, sok esetben férfi attitűdöket vesznek fel. Ez ellentmondásos, mert pontosan a gondoskodó női minőségekre lenne szükségünk.

A közösség egy tanulási folyamatban van, mit is jelent a női elem a közösségi élet szempontjából. Mondhatjuk, hogy van egy példánk erre, a saját családunk. A családban, a férfi tradicionálisan a család fejeként van elfogadva, minden férfi, aki nős, igazolhatja, hogy a valódi főnök a családban a nő. A nőknek meg van az a képessége, hogy sokkal jobban hajt végre többrétű feladatokat, mint egy férfi, mert jobban priorizál és érzi, mire van szükség, mint egy férfi. 

A helyzet mára sokkal jobb lett, mint néhány évtizede, de még mindig van mit fejlődni.

Ahogy a háztartásokban, az üzleti és a mindennapi életben a nők sajátos képességeik miatt, meg kell, hogy kapják a tiszteletet és az elfogadást. Még meg kell tanulnunk, hogyan adjuk meg egy nőnek az őt megillető helyet az irányításban anélkül, hogy különböző viselkedésekre kényszerítenénk, mint a férfiakat. Számunkra pontosan az a minőség hiányzik, amit ők tudnak csak hozzá adni a rendszerhez, és arra kell figyelni, megijesztené a férfiakat a nők vezető szerepe, mivel a férfi minőség szintén szükséges, és amikor a két minőség harmonikusan együttműködik válik lehetségessé a tartós prosperitás.

Valóban, a világ olyan időszak felé halad, ahol a nők egyre több irányító szerepet kapnak, és az emberiség csak nyerhet ez által. Azonban, ahogy mindenben, át kell mennünk egy váltáson itt is, és úgy kell összegyűjtenünk a női minőségeket, hogy közben nem szabad elveszteni a férfi minőségeket, és együtt kell a családiasabb világot építeni az emberiség és minden élő számára.

[267541]
Angol blog: https://laitman.com/2020/07/time-for-the-woman-power-bizcatalyst/

15 Júl 2020

Egységnap – 2018 június 24

A Facebook oldalamról:

 

 

04 Júl 2018

Felkészültem-e én egy ilyen környezetben való munkára?

 

thumbs_laitman_945

Kérdés: Hogyan tudunk mi nem a rossz állapotban maradni? Hogyan érhetjük el, hogy ne váljunk le. Hogyan érhetünk el egy olyan állapotot, ahol a feltételek alkalmasak arra hogy a jó erőt magunkra vonjuk. Honnan származik ez a jó erő? Honnan kapjuk ezt a pozitív erőt, a jobb vonalat?

Válasz: A csoport középpontjából. Ha mi valóban összekapcsolódunk a csoport központjával, az arvut erejével. Ennek erőnek mindig köztünk kell léteznie. Ez az erő az én lerakatom, mindig az én használatromra van. Ez engem összekapcsol – mert aláírtam egy szövegséget – a Teremtővel. Ez befolyásol engem. Ez a Termővel kötött szövetség. Ezért ha még egy keserű állapotban vagyok is, nincs vágyam, nincs semmi lelkesedésem, hangulatom, nem értek semmit. Az arvut ereje, (a kölcsönös garancia ereje) a csoport középpontjából, onnan áramlik a reformáló fény felém, és ez a erő befolyásol egem. Nem hagy engem, ezért tudok előre haladni, még hogyha egy olyan állapotban is vagyok, amit sivatagnak nevezünk. Ez az ahogy előrehaladunk. Minél jobban haladunk előre, annál jobban növekszik az arvut ereje. Mert–e nélkül, ha elbukok meg is halok. Az arvut, a kölcsönös garancia tart életben. A többiek, akik nincsenek bukásban emelnek vissza. Ez egy megmentő erő. Amikor én beteg vagyok, mindenféle bajom van, mindenféle vészhelyzetben vagyok, akkor ők valóban fenntartanak engem. A többiek. Ezért lehetünk mindig ugyanabban az állapotban. Ez egy olyan biztonságos állapot, hogy még ha én nem is akarom ezt az erőt, akkor is működik rajtam. A többiek szeretete.

Ez olyan, mintegy csecsemő esetében, aki nem kéri, hogy gondoskodjon róla az anya, de mégis megtörténik. Nem tudok elbukni, mert a hűséges kezek azonnal megtartanak. Mert készen állnak erre. Hogyha mi nem készítünk fel egy környezetet, akkor soha nem leszünk képesek előre haladni. Ezért kell a környezet. A barátok. Tehát mindenki tegye fel a kérdést magának, hogy felkészültem-e én egy ilyen környezetben való munkára? Hogyha én előre akarok haladni a spiritualitásban, én csakis kizárólag a gonosz felismerésével tudok előre haladni, és a jó pedig csakis kizárólag, a gonosz felismerése , azaz az ego felismerése felett szabad elérkeznie hozzám, A gonosz felismerését a Teremtő megoldja, ezzel nekem nem kell foglalkoznom. Érzékelteti velem , ez jelenti azt, hogy „Én teremtettem a gonosz hajlamot” – mondja a Tóra Ha én nem kapcsolódom a csoporthoz akkor kizuhanok. A gonosz erő kicsap engem, elhagyom a spirituális csoportot, feladom a spirituális munkám, kiszáradok, távolra kerülök, nagyon sok negatív helyzet következik. Elkezdem elutasítani a csoportom, mert valószínű én már nem vagyok képes lenullázni magamat, és erőt sem kapok tőlük. Általában ez az oka annak hogy az emberek elhagyják a spirituális csoportot.

2016.05.20. New Jersey congress- 5. lesson

btKA

 

30 máj 2016

Egy meghívás a Machsomon való átkelésre

Egy hatalmas, együttes erőfeszítés küszöbén állunk. Lehetőségek bomlanak ki előttünk, a spirituális ütemtervnek megfelelően, tehát gyerünk, és tegyük valósággá ezeket. Képesek vagyunk támadások sorozatát végrehajtani és lövedékként küldeni azokat a célpont közepébe, ameddig el nem érjük az eredményt.

Teljesen reális lehetőségeket látok előttünk. Nem kell azt gondolnunk, hogy még mindig nem állunk készen, vagy, hogy még nem értünk mindent. Semmi nem teljesen tiszta Egyiptomban, mi csak belecsúsztunk a sötétségbe és abban hömpölygünk. Minél több mindent a helyére teszünk, annál több dolog szóródik szanaszét a zavarodottság következő lökése miatt.

Fontos, hogy ne essünk kétségbe ettől a zűrzavartól. Ha csak az éppen előttünk álló cselekedet által ítélem meg a dolgokat, akkor látom, hogy mit vagyunk képesek éppen most megtenni. Talán valaki megkérdezheti:„hogy vagyunk képesek tenni bármit?” Ez igaz, de amikor mi igazán felfedezzük, hogy képtelenek vagyunk tenni bármit, a megváltás hirtelen bekövetkezik.

Nem lényeges, ha mi éppen egy nagyon jó, kellemes állapotban vagyunk. Mi a spirituális világba vagyunk meghívva. A húsvét ünnepe, mint a segítség egy módja érkezik el hozzánk.

Emellett éreznünk kell az egész világért a felelősségünket, amely éppen a velünk történtekkel, egyre nagyobb bajban van. Ha mi nem érjük el a spirituális áttörést, hatalmas szerencsétlenséget zúdítunk a nyakunkba. Óriási összeomlások különböző országokban közelednek. A helyzet egyre bonyolultabb, és nekünk vissza kell állítani az egyensúlyt – csak nem az előző, hanem egy spirituális módon.

Húsvét (Pesach) estjén egyes szám első személyben meséljük a Kivonulás történetét, azért, mert minden, ami akkor történt, vonatkoztatható mai életünkre is. Ilyenkor valóságában átéljük azt a szenvedést, amit őseink átéltek. Tulajdonképpen ezen az estén a saját életünket elemezzük újra, az egyiptomi rabszolgák szemszögéből. A történet az Isteni gondviselésről szól. Mózesről, a jelekről, amiket kapott, s a csodákról, amiket Isten tett. A tíz csapás, a tenger kettéválasztása, mind csodák. Azért történtek így, hogy még mai szemmel nézve is csodának lássuk őket.

Mindig is csodák vettek minket körül. A kivonulás nem szimplán csak megtörtént velünk. Ez egy olyan esemény, amivé mi váltunk. Ez határoz meg minket, ezzé váltunk. Ez mindannyiunk élete, s újra meg újra megtörténik velünk, amikor a világgal vagy önmagunkkal harcolunk. A szabadságot egy örökös szökésre kész állapot fenntartásával érjük el. Az Egyiptomból való kivonulás élménye olyan mély nyomot hagyott lelkünkön, hogy sosem voltunk képesek magunk mögött hagyni.

Az az ember, aki már nem képes átélni többé a kivonulás élményét, megfojtja saját lelkét. A történet elmesélésének spirituális értéke az, hogy lelkünket megnyitjuk, s nyíltan szembenézünk önmagunkkal. Amíg csak ebben a világban élünk, a szabadság fogalma kézzel megfoghatatlan, meghatározhatatlan marad számunkra. Azonban, míg haladunk a spirituális úton, és nem állunk meg, addig szabadok vagyunk.

Mivel a szabadság egyfajta szövetség, és csak a folytonos, a tanulás általi naponta megújulás által maradhat életben. Ez köti össze a halandó lelkünket az Örökkévalóéval, s erőt ad a világ megváltoztatására, míg benne élünk a megváltoztatandó világban. Már 5776 éve ugyanúgy mondjuk el ugyanazt a történetet gyermekeinknek és a kivonulás által örök szabadságot kaptunk Istentől. Nem azért, mert megszabadított minket a rabszolgaságból, hanem mert erőt és lehetőséget kaptunk tőle ahhoz ma is, hogy napról-napra képesek legyünk változni, belső munkát végezni együtt a világ korrekciója érdekében.

KN

19 ápr 2011

84 queries in 0,666 seconds.