Dr. Michael Laitman

Teremtő

A Teremtő mindent figyelembe vesz

534

Az, hogy kevés a hite, azt jelenti, hogy nem csak adakozni akar. „Aki imája közben hangját felemeli, az a kishitűek közé tartozik” (Rabash, 606. jegyzet, „A kishitűek”).

Kérdés: Ez azt jelenti, hogy el kell fojtanunk az adakozás vágyát, hogy az ne legyen tolakodó a hangunk által?

Válasz: Nem, ez egyáltalán nem szükséges. Kiabálhatsz vagy beszélhetsz magadban, a Teremtő akkor is megérti, meghallja és figyelembe vesz mindent.

Kérdés: Mi a különbség a hangos és a csendes ima között?

Válasz: A suttogva mondott ima hatékonyabb lehet, mert az ember magában fogalmazza meg, és mindeközben megpróbál kapcsolatba lépni a Teremtővel.

Kérdés: Amikor segítséget kérek a Teremtőtől, ez az ima a hit hiányából fakad, azaz nincs hitem, és arra kérem a Teremtőt, hogy segítsen nekem. Miből áll az imám, amikor az adakozás képességét kérem?

Válasz: Az adakozás a Teremtő tulajdonsága. Amikor az adakozás képességét kéred, arra kéred Őt, hogy adja neked ezt a képességet. Ily módon próbálsz közelebb kerülni Hozzá, hasonlóvá válni Hozzá.

[329325]
A Napi Kabbala leckéből 2024.05.14., Rabash írásai "A kishitűek".
forrás: https://laitman.com/2024/06/the-creator-takes-note-of-everything/

06 jún 2024

A megtisztulás ereje

239

Kérdés: Miért nevezik az adakozás vágyát a megtisztulás erejének?

Válasz: Megtisztítja egoista vágyunkat, és teljes mértékben az adakozásra irányítja azt.

Kérdés: Most önzésből imádkozunk. Mi segít nekünk az igaz ima felé haladni, hogy az az adakozás minőségéből fakadjon?

Válasz: A Teremtő fokozatosan, számunkra észrevétlenül megváltoztatja vágyainkat és érzéseinket, hogy természetünk megértésének egyik oldaláról a másikra lépjünk.

A tízesben ez az átalakulás mindenki számára egyénileg valósul meg: az egyiknek hamarabb, a másiknak később, a tulajdonságaitól és cselekedeteitől függően.

Nincs azonban másra szükségünk, mint a Teremtőhöz intézett sürgető kérésre, kitartásra és állhatatosságra.

[329259]
A Napi Kabbala leckéből 2024.05.14. Rabash írásai „Azok, akik kicsinyek a hitben”
forrás: https://laitman.com/2024/06/the-power-of-purification/

03 jún 2024

A Teremtő fontosságába vetett hit

610.2

Kérdés: Azt mondják, hogy a spirituális munkában két út van: jutalomban részesülni a munka által és nem részesülni jutalomban, hanem a Teremtő fontossága érdekében dolgozni. Honnan származik a Teremtő fontosságába vetett hit és mitől függ?

Válasz:  A Teremtő fontosságába vetett hit abból fakad, amit a Teremtő {a teremtés gondolata által} megadott nekünk. Amilyen mértékben érezzük Őt, olyan mértékben van bennünk a hit.

Kérdés: Hogyan növelhetjük a Teremtő fontosságát?

Válasz: Az ima által. Kéréssel, imával. Nincs más eszközünk.

[319264]
Részlet a 2023.10.17-i Napi Kabbala Lecke „Rabash írásai; Mi a választható háború, a munkában? – 2” című lecke első feléből
Forrás: Faith in the Greatness of the Creator — Laitman.com

29 okt 2023

Hogyan ragadhatjuk meg a Teremtőt?

238.01

Kérdés: Miután megnyitottuk a szívünket, meg kell ragadnunk a Teremtőt, hogy képes legyen kitölteni ezt a közös szívet. Hogyan tudjuk ezt megtenni a gyakorlatban?

Válasz: Amikor megpróbálsz megfogni egy tárgyat, elképzeled azt, amit meg akarsz fogni.

Ugyanígy kell megközelíteni a Teremtőt. Nem csak egyszer, hanem sokszor, minden nap legalább hússzor. És ekkor elkezd gyökeret verni bennünk, hogy törekedjünk a Teremtő felé. A most említetthez hasonló gyakorlatok vezetnek el bennünket a belső és külső elmozdulásokhoz. Sok szerencsét a folyamathoz!

[318890]
Részlet a 2023.09.30-i „A szívek megnyitása” című Nemzetközi Kabbala Kongresszus második leckéjének („Egy emberként, egy szívben kapcsolódni”) második feléből
Forrás: How Can We Grab the Creator — Laitman.com

20 okt 2023

Mi is a lélek?

Kérdés: Mi a lélek helyes definíciója?

Válasz: A lélek az a részünk, amely elérés által lesz a miénk.

A lélek a gyökerünk, ahol teljesen összeolvadunk a Teremtővel, mint két erő: mi, mint megszerzők, és Ő, mint adó. Ez a felső állapot fokozatosan tárul fel számunkra, az elérés 125 szintjén keresztül, amelyről a kabbala beszél. 

A „kabbala” kifejezés a „megszerezni” szóból származik, ami itt a felső állapot elérését jelenti. Ebből következik, hogy nincs más teendőnk, mint hogy 125 szint során felemelkedjünk és feltárjuk gyökerünket.

Felszínre hozzuk az igazságot, gyökerünket, az egyetlen örökkön létező állapotot, amelyben teljes mértékben összeolvadunk a Teremtővel, avval az erővel, amely megteremtett minket.

Amikor elérjük ezt az állapotot, elérjük a totális egyenlőséget, hasonlóságot és azonosságot a Teremtővel, és abszolút partnerei leszünk az univerzumban.

[311727]
A KabTV „Van egy hívásom” című adásából; 2011.01.09.
Forrás: Soul — Laitman.com

07 máj 2023

A Teremtő szócsöve

32.02

Kérdés: Azt állította, hogy korrekciónk annak mértékében következett be, amennyire képesek vagyunk befogadni a Kabbalisták írásait. Minden, ami elhangzik tőlük, az a Teremtőtől származik. Ez tehát azt jelenti, hogy a spiritualitásban lévő ember nem tévedhet?

Válasz: A Kabbalisták azt adják át, amit elértek. Ez pedig a felső univerzum egy adott része.

Persze ők is tévedhetnek. Hiszen minden elérés több részből áll: az egyik, amit tisztán tudunk, egy másik, amit a jelenleg átélt tapasztalatból érzünk, és végül az, ami előttünk ragyog, vagyis jövőbeli elérésként értelmezhető.

Lehetetlenség tehát biztosan kijelenteni, hogy nem fogunk hibázni. Ugyanúgy, ahogy a mi világunkban is vannak olyan emberek, akik többet vagy kevesebbet látnak át, vagy akik nagyobb vagy kisebb mélységben sajátítanak el valamit.

Említsük példaként, hogy most egy számítógépes kapcsolaton keresztül beszélek. Egy pár billentyűn kívül mit értek mindebből? Mások pedig tisztában vannak az összes modemmel, váltófrekvenciával, szolgáltatóval, és így tovább. Azokról meg, akik előállítják ezeket a technológiákat, elmondható, hogy szinte már a jövőben tartózkodnak.

A spiritualitásban sincs ez másképp. Minden az ember lelkének nagyságától függ. Ez mutatja meg, mennyire küzd azért, hogy egyre előrébb jusson az úton.

Komment: De Ön azt állította, hogy a Teremtő a Kabbalistákon keresztül nyilvánul meg. Megszólalásaik nem tartalmaznak saját, egyéni számításokat.

Válaszom: Így igaz. Ez annyit jelent, hogy szert tettek a felső világ minőségeire, és ezen jellegzetességek alapján beszélnek.

Nincs más Teremtő, csak az, amit elértek, és amiben benne léteznek. Olyan, mintha a Teremtő rajtuk keresztül sugározná adását, és ők volnának az Ő szócsövei.

[310666]
A KabTV „Van egy hívásom – A Teremtő szócsöve” című adásából; 2012. 11. 12.
Forrás: Mouthpiece of the Creator | Laitman.com

08 ápr 2023

Miért jelöli ugyanaz a betű a Binat és a Malchutot?

232.08

Kérdés: Miért képviseli ugyanaz a betű a Binat és Malchutot?

Válasz: Ez a fény vágyban való eloszlásának következménye. A Bina a legmagasabb vágy, Malchut a legalacsonyabb vágy. De a Teremtő oldaláról ez majdnem ugyanaz.

Kérdés: Azonban a Bina és Malchut különböző tulajdonságokkal rendelkeznek: Bina ad, Malchut megszerez. Miért ugyanolyan forájúak?

Válasz: De nem a Teremtő oldaláról. A Teremtő oldaláról nézve formaeggyezőek, de a teremtés oldaláról különböznek.

[308326]
A KabTV „Tíz Szfíra Tanulmánya (TES) ” című műsorából, 2023.01.15.
forrás: https://laitman.com/2023/02/why-are-binah-and-malchut-represented-by-the-same-letter/#gsc.tab=0

07 feb 2023

Hogyan lehetsz hasznos ebben a világban?

293.1

Kérdés: Mi a Teremtő?

Válasz: A Teremtő és a természet egy és egyetlen erő.

Kérdés: Milyen információkat közvetít a Teremtő az embernek?

Válasz: Csak amire egy embernek szüksége van ahhoz, hogy hasznos entitás legyen ezen a világon.

Kérdés: Hogyan lehet valaki hasznos ebben a világban?

Válasz: Szeretet által.

[308098]
A KabTV "Villámkérdések és válaszok" című műsorából 2023.01.06
Forrás: https://laitman.com/2023/01/how-can-you-be-useful-in-this-world/#gsc.tab=0

01 feb 2023

Mit nevezünk teremtésnek?

„A megszerzési vágy csak abban a ráébredésben indul be, amelynek során a kiárasztott lény saját elhatározásából kívánja a megszerzést.”(Baal HaSulam: A tíz szfíra tanulmánya, Első rész, „Belső megfigyelések”, Hatodik fejezet, 24. szakasz)

Kérdés: A teremtés valójában a kiárasztott lény, amely saját személyes megszerzési vággyal rendelkezik?

Válasz: Nem csak megszerzésre irányul a vágy, hanem arra is, hogy hasonlóvá váljon a Teremtőhöz. Éppen ezért a vágy négy fejlődési szakaszon megy keresztül, és az utolsó szakaszban alakítja ki személyes vágyát, hogy olyanná váljon, mint a Teremtő. Ezt megelőzően nem beszélhetünk teremtésről, mert az ember nem saját akaratát követve halad keresztül a különböző állomásokon.


[307627]
A KabTV „ A Tíz Szfíra Tanulmánya (TES) ” című műsorából, 2023.01.01.
Forrás: What Is Considered A Creation? | Laitman.com

19 jan 2023

A vágy megváltoztatásának folyamata

548.01

Ezért minden kiterjedő fény négy fázisból áll az edényre gyakorolt hatásában (Baal HaSulam, A Tíz Sefirot tanulmányozása, 1. rész, “Belső megfigyelés”, 6. fejezet, 24. pont).

Kérdés: Honnan jött a négy fázis, ha csak két megkülönböztetés volt a fényben?

Válasz: Igen, de két megkülönböztetésből mindig négyet kapunk. Az elsőből kijön a második, majd ez a második, amelyik olyan akar lenni, mint az előző, készít magából egy harmadikat, a harmadik pedig, amely ezt a változást kívánja megvalósítani, a negyedik lesz. Itt a vége.

Ez a HaVaYaH, a Teremtő Yod-Hey-Vav-Hey négybetűs neve. Ez az a mód, ahogyan Ő megnyilvánul. És csak a legutolsó szakaszban tekinthető teremtésnek.

[307588]
A KabTV "A Tíz Sefirot tanulmányozása (TES)" című műsorából 2023.01.01
forrás: https://laitman.com/2023/01/the-process-of-changing-the-desire/#gsc.tab=0

15 jan 2023

70 queries in 0,652 seconds.