Dr. Michael Laitman

egészség

Nem létezik egyéni probléma, csak közös

Kérdés: Amikor mások egészségéért imádkozunk, veszteséget hozunk létre magunknak, vagy ellenkezőleg, erőt és energiát kapunk az imához?

Válasz: Ha imádkozom a másik egészségéért, és ha én magam ugyanabba a rendszerbe vagyok foglaltatva, mint ő, akkor hogyan lehet ez számomra veszteség?

Amikor valaki abból a rendszerből, amelyben közvetlen kapcsolatban állunk egymással, megbetegszik, akkor jelzi a többiek felé, hogy az egész rendszerrel van baj. Ő képviseli azt a különlegesen érzékeny részt, ahol a hiba kifejeződik.

A probléma nem hozzá, hanem a közösségünkhöz tartozik. Senki nem felelős magáért, senki nem önmagában betegszik meg vagy viselkedik helytelenül. Mindezek csupán kifejeződések, amelyek azt mutatják, hogy nem tartjuk be az általánosan integrált emberi interakció szabályait.

Mit jelent a kérés vagy az ima? Kapcsolódunk egymáshoz, és megpróbálunk a felső erő felé fordulni. Azt kérjük tőle, hogy állítsa helyre a negatív minőségek, jelenségek miatti egyensúlytalanságot. A kibillentség egy adott személyen keresztül jelenik meg.

De mivel nem az ő egyedi, hanem a mi közös problémánkról van szó, jogunkban áll imádkozni érte. Ilyenkor az történik, hogy kompenzációs folyamatot indítunk el a természet rendszerében, és az jótékony választ ad nekünk. Próbáljátok ki, és meglátjátok, hogyan működik!

Ezért nem maradhatunk közömbösek azzal kapcsolatban, ami körülöttünk történik. „Minket nem érdekel, mi folyik Olaszországban. A lényeg, hogy itt nyugi van.” Az ilyen hozzáállás csak súlyosbítja a helyzetet. Borzalmas reakció!

Gondolkodnunk kell, hogyan reagáljunk a történésekre, különösen manapság, amikor kapcsolataink integrált romlottsága kerül napvilágra.

Kérdés: Az emberek egészségéért vagy a rendszer korrekciójáért imádkozzunk? És hogy csináljuk helyesen, anélkül, hogy előírnánk a Teremtőnek, hogy mit tegyen?

Válasz: Kérnünk kell a Teremtőt, hogy mutassa meg nekünk a helyes kapcsolódást. Semmi másra nincs szükségünk. Akkor fordulunk Hozzá megfelelően, ha hozzátesszük, hogy jól szeretnénk megalkotni az egységet, hogy bennünk, kölcsönkapcsolatainkon keresztül táruljon fel, és ezáltal érjük el célunkat, hogy megelégedettséget szerezzünk az Ő számára.

https://laitman.com/2020/05/there-are-no-individual-problems-but-common-ones/

22 máj 2020

Mire fog tanítani bennünket a koronavírus?

Kérdés: A koronavírus miatt elkezdtünk félni egymás közelségétől. Nem vezet ez az emberek közötti nagyobb fokú elkülönüléshez?

Válasz: A vírus nem nagyobb távolságot eredményez közöttünk. Inkább segít megvalósítani annak helyes módját, hogy miként kerüljünk közelebb egymáshoz.

Az utóbbi időkig csak azért kerestük fel egymást, hogy saját előnyünkre használjuk a másikat. Ebből kifolyólag, a vírus eltaszít minket egymástól. A nem túl távoli jövőben a járvány megtanítja majd, hogy hogyan tegyünk szert a helyes szándékra, hogyan végezzünk belső mozgásokat a másik irányába, hogy így a másik károsítása nélkül kerüljünk közel hozzá. Hamarosan látni fogod ezt.

A koronavírus összetett, és több szintű jelenség. Nem pusztán egy vírus, hanem egy igen bölcs program a természet részéről, ami megjelenik bennünk, és újraprogramozza kapcsolatainkat.

Kérdés: Miért most, és miért nem mondjuk egy évvel ezelőtt bukkant fel a vírus?

Válasz: Ezt a kérdést mindennel kapcsolatban fel lehet tenni. Nem tudom, hogy válaszoljak rá. Arról van szó, hogy a természetre gyakorolt hatásunk elér egy küszöböt. Ez az a pont, ahol negatív hatást hozunk a saját fejünkre. A lényeg, hogy nem negatív. Ellenkezőleg. Korrigál bennünket, és tovább mozdít az úton.

https://laitman.com/2020/05/what-the-coronavirus-will-teach-us/

19 máj 2020

Lehet negatív utóhatása a vírusnak?

Kérdés: Lehet negatív utóhatása a vírusnak? Hogyan reagáljon az emberiség, hogy a következmény ne legyen negatív?

Válasz: Nem lesz semmi rossz a vírus után. Remélem, hogy meggyógyít minket.

Sőt, ahogy Rabash írja, inkább gyógyszer semmint betegség lesz. A vírus kigyógyít minket egoizmusunkból, kissé felemel, megtisztít, és lehetővé teszi, hogy új szemmel nézzünk egymásra, így kevésbé leszünk durvák és egoisták egymással.

Vagyis a vírus utáni élet jóval könnyebb, jóval fejlettebb lesz. Azt hiszem, ezt hamarosan tapasztalhatjuk is. De nem a következő néhány hónapon belül. Ennyire azért nem gyors a folyamat.

https://laitman.com/2020/05/can-the-virus-leave-a-negative-aftereffect/

16 máj 2020

Derítsd fel az egész emberiséget!

Baal HaSzulam, Bevezetés a Zohár könyvébe, 18. szakasz: „És nekünk nem kell a világ többi teremtményén gondolkodnunk, csakis az emberen, mivel ő a teremtés középpontja, ahogy az lentebb (39. szakasz) leírásra kerül. Minden más teremtmény híján van a saját értéknek. Csak olyan mértékben hasznosak, amennyire hozzájárulnak az ember tökéletességének eléréséhez. Ezért emelkednek és zuhannak az emberrel, anélkül, hogy tekintetbe vennék önmagukat.”

Semmilyen teremtmény, annak semmilyen elkülönült része, de még ha külön egyénről is beszélünk, az sem számottevő, csakis amennyiben a mindent átfogó, integrált kép része. Amennyiben valaki megsérti ezt a törvényt, az az egész rendszernek okoz fájdalmat. Ha valaki egyensúlyt ad a rendszernek, akkor ez egy hasznot hozó hozzájárulásnak számít, ami kihat az integrált módon megszervezett természet általános rendszerére.

Kérdés: Ha az emberiség integrált része vagyok, és ez a kapcsolat megbonthatatlan, akkor ha az emberiség beteg, akkor bármit is teszek, az egész részeként én is beteg leszek?

Válasz: Igen. Ezt mondják a források. Ezért a nagy kabbalisták, mialatt még az emberi rendszerhez tartoztak, egész idő alatt imádkoztak a rendszer egyensúlyáért. Az emberiséggel együtt ők is szenvedtek, ahogy a rendszer többi tagja. Sőt, még több kínt kellett kiállniuk, mint másoknak. Baal HaSzulam ír erről a „Bevezetés a Zohár könyvéhez” című műve végén.

https://laitman.com/2020/05/cheer-for-all-of-humanity/

13 máj 2020

Mit eredményez, ha nem vagyunk tisztában a helyes kapcsolattal?

Kérdés: Mit gondol, a jelenlegi világjárvány meg fogja változtatni az emberek értékrendjét? Vagy egy kis idő eltelik, és minden a feledés homályába vész?

Válasz: Azt gondolom, hogy ami most van, nem fog eltűnni két hét vagy két hónap alatt, de hosszú ideig kitart majd. Nézetem szerint legalább hat hónapig vagy akár egy évig is elhúzódhat. A föld kimerül, az emberek is kimerülnek, és ennek következtében az emberi kapcsolatok fokozatosan amortizálódnak. Az élet elválaszt minket múltbeli, egoista interakcióinktól.

Ügyelnünk kell rá, hogy a korábbi viszonyokat valami jóval és szívből jövővel helyettesítsük. Máskülönben az emberek összezavarodnak, és nem fogják tudni, hogyan létesítsenek kapcsolatot egymással.

A múltban önző nyereségünk szempontjából értettük meg, hogy az adott személy megközelíthető, vagy éppen nem, illetve szükség van-e esetleg valami konkrét cselekvésmódra a megközelítésnél. És most, ha az emberek nem folytatják tovább az akár helyesnek megítélt egoista kommunikáció formáit, igen kellemetlen dolgok történhetnek.

Mint a gyerek, aki odamegy valakihez, kikap a kezéből valamit, és nem is tudatosítja, hogy miért és hogy teszi ezt, csak az akaratát, ösztöneit követi – könnyen így kezelhetjük egymást, ha még a kapcsolódás egoista normáinál is mélyebbre süllyedünk.

Őszintén szólva, nagyon tartok az ilyen állapotoktól. Rosszabbak, mint a háborúk, mert mellőzik a kommunikációt. Ha megszűnünk érteni egymást, akkor többé nem figyelünk oda cselekedeteinkre, sem ezeknek más emberekre gyakorolt hatásaira. Ez a gondolat nagyon megrémiszt.

Kérdés: Nem lehet, hogy ellentétben azzal, amit állít, a mostani helyzet egyesíti az embereket? Amikor rossz időket élünk, az emberek tudják, hogyan alkossanak egy csapatot. Ezért kaptuk fentről a jelenlegi szituációt: meg kell, hogy értsük, hogy milyen lényeges, hogy ott legyünk egymásnak. Vagy ön úgy véli, hogy a helyzet éppen hogy megoszt majd bennünket, és a háborúnál is rosszabb állapotot eredményez?

Válasz: Szerintem minden nemzet saját karakterrel, ember- és világképpel rendelkezik. Az oroszokat jól ismerem, és érzem mélyről fakadó vonzalmukat egymás iránt. De az igazság az, hogy ez az egész csak az egoista érzékelés elhanyagolhatóan csekély szintjén működik.

Ha a körülmények rettenetesek, gondoljunk például a koncentrációs táborokra vagy Leningrád ostromára, ez nem mindig működik. Ezért nem reménykedem hasonló kimenetelben.

Hiszek annak szükségességében, hogy minden lehetséges módon magunkra vonjuk a természet pozitív erejét. Létező erőről van szó, noha el van rejtve. A természetben két ellentétes erő különíthető el. A manapság leginkább aktív negatív erővel szembe kell állítani a pozitívat. Csak így biztosíthatunk élhető jövőt önmagunk, gyermekeink és unokáink számára.

https://laitman.com/2020/05/what-is-the-danger-of-not-knowing-the-correct-relationship/  

12 máj 2020

Az önismeret fontossága

Kérdés: Ma, a világjárvány időszakában kemény kérdéssel kell szembesülnünk. Hozzászoktunk, hogy ide-oda rohangálunk, néha önmagunk elől is elszaladunk. Félünk leállni, és farkasszemet nézni a félelemmel. Félünk, hogy megismerjük önmagunkat.

Most itt van a nagyszerű alkalom, hogy magunk és félelmeink jobb ismerői legyünk. Mit tanácsol? Véleménye szerint mi pontosan a félelem, és hogyan közelítsünk hozzá?

Válasz: A félelmet az ismeretlen szüli. Honnan máshonnan eredne? Az a személy, aki érti valamilyen jelenségnek a lényegét – még akkor is, ha az borzalmas –, más hozzáállással tud viszonyulni hozzá.

A jelenlegi helyzet nehézsége, hogy az emberek nem tudják, hogy mi és mi okból történik velük. Nincsenek tisztában avval sem, hogy mit hoz számukra a holnap. Sőt, az is a benyomásuk, hogy mindezek a kérdések a levegőben lógnak, valahogy senki sem érinti őket, és senki nem kínál megoldást rájuk.

Kérdés: Ön szerint fontos, hogy az ember megismerje saját félelmeit? Szükséges ez?

Válasz: Abban hiszek, hogy mindenkinek, aki ember módjára szeretne élni, meg kell ismernie, hogy mi okból született, miért került megteremtésre a világunk, mi van a halálon túl, stb. Fel kell tárnunk ezeket a kérdéseket, máskülönben olyan nyugtalanság járja át az életünket, hogy nem gondolkodunk ezeken a mélyebb összefüggéseken.

Kérdés: Két típusú embert látok. Az egyik teljesen elmerül a félelemben, a másik viszont nem veszi komolyan a problémákat. Ön szerint mi a középutas megoldás?

Válasz: Itt nem létezik középút. Az embernek meg kell értenie a vírus terjedésének okát. Át kell látnia, hogyan hat az ő személyes és az emberek közösségi életére, és mindezt miért adta nekünk a természet.

Más szóval, lehetőségünk nyílik rá, hogy előnyt kovácsoljunk a jelenlegi helyzetből. Választ kell találnunk rá, hogy miért élünk, milyen módon érdemeltük ki, hogy a természet ilyen módon büntet minket, és végül, hogy hogyan szabaduljunk meg a vírustól.

A maga teljességében szükséges felhasználni az aktuális helyzetet. Annál is inkább, mert mindenki otthon ül, és nem tudja, mit tegyen. Sem a vezetők, sem az átlagemberek. Most lehetőséget kaptunk, hogy megtaláljuk a választ a minket izgató kérdésekre.

Az állandó futkosás helyett muszáj, hogy megértsük létezésünk okát. Ha ez nem történik meg, belesüllyedünk a tudatlanság és értelmetlenség mocsarába.

https://laitman.com/2020/05/get-to-know-yourself/

10 máj 2020

Hogy a Teremtő legyen az otthonunk

Kérdés: Baal HaSzulam a következőt írja: „Az egész világ az ember javulásáért lett teremtve, a Teremtő képének megfelelően. Mivel szükségesek az erőfeszítések, hogy korrigáljuk természetünket, ezért mondva van, hogy az embert a teremtés teljes aktusával együtt fogjuk megalkotni. Ennek oka, hogy az ember megalkotása csak az ő erőfeszítéseivel és az összes teremtmény segítségével teljes. Mindazonáltal, minden egyéb az emberen kívül már a tökéletesség állapotában van.”

Nem kevés erőfeszítésbe telik, hogy az ember javítson az állapotán. Mi a kapcsolat az erőfeszítések és a koronavírus ránk gyakorolt hatása között? Pontosan milyen területeken és milyen erőfeszítéseket kell tennünk?

Válasz: Meg kell találnunk a közöttünk lévő megfelelő kapcsolatot. Ennek a kapcsolatnak jónak, és önző szíveinket felülmúlónak kell lennie. A kölcsönös törekvés segítségével egyesülhetünk a Teremtőben. Magában a Teremtőben.

Ő lesz az otthonunk, a Szentélyünk. Egy közös vágyban, közös szándékban és közös törekvésben találkozunk. Erre kaptuk ezt az életet és lehetőséget.

Vírusok és más hasonló dolgok löknek minket ebbe az irányba. De ezek úgy formálnak minket, hogy közben ne fosztassunk meg a szabad akaratunktól, hiszen csak így találhatunk rá a helyes kapcsolatra egymás között.

https://laitman.com/2020/05/for-the-creator-to-become-our-home/

08 máj 2020

A koronavírus megtisztítja az emberiséget

Kérdés: A koronavírus egyéni célzatú vagy általános jellegű kormányzás a Teremtő részéről?

Válasz: A koronavírus a Teremtő általános kormányzásának megnyilvánulása, mivel beléptünk a fejlődés „utolsó generációnak” nevezett állapotába. Sőt, hogy még pontosabban fogalmazzak, úgy is hívhatnám az állapotot, hogy az „utolsó egoista generáció”, amelynek az egoista szintről az altruistához kell felemelkednie.

Kérdés: A kabbala szerint minden a világon az ember hasznát szolgálja. Ön érzi, hogy a vírus bármilyen módon haszonban részesítette Önt?

Válasz: Én azt érzem, hogy a vírus olyan áldás, amely megtisztítja az emberiség egészét. A világunk a pokolhoz volt hasonlatos, és most esünk keresztül a Purgatóriumon. A következő lépés a Paradicsom, amikor a szerető kapcsolódásoknak köszönhetően már teljes mértékű egység épült ki közöttünk. Ez lesz az emberi létezés végső formája.

Kérdés: Milyen belső változásokat eredményezett a vírus az Ön esetében?

Válasz: Újra kellett strukturálnom a tanítványaimmal történő kommunikációt. Most látom, hogy milyen pozitív változás állt be ebben. Jelenleg egyenlőbb módon kapcsolódom hozzájuk.

Azelőtt 300-400 fizikai tanítványom volt, a többiek pedig a virtuális térben helyezkedtek el. A vírus következtében az összes tanítványom virtuálissá vált. Az irodámból beszélek hozzájuk, és örülök, hogy a következő esztendőkben is ilyen módon vezethetem a leckéket. Szeretnék lehetőséget adni a több millió tanítványomnak, hogy az interneten keresztül hallgassanak.

https://laitman.com/2020/05/coronavirus-is-cleansing-humanity/

07 máj 2020

A természet leckéje az ember számára

Kérdés: Most van itt a pillanat, hogy a kapcsolatunkon keresztül lehetőséget kapjunk, hogy tudatos módon az egész világért imádkozzunk. Igaz ez?

Válasz: Az embereknek úgy tűnhet, hogy ha személyként szólítjuk meg a Teremtőt, minden rendbe fog jönni. Nos, ez nem így van.

Valójában a természet rendszeréhez szólunk. Minden egyes személy mikrorendszerének egyesítésével akarunk részévé válni ennek a nagy rendszernek. Azáltal, hogy benne foglaltatunk, és törekszünk rá, hogy harmóniába kerüljünk vele, pozitív hatást gyakorlunk rá. Ez a pozitív kapcsolat teremti meg az egész rendszer egyensúlyát.

Tulajdonképpen az imánk az, ami kihat a rendszerre. Egymásért, mindenkiért imádkoznunk kell, mert a világban manapság az óriási és egyetemes egyensúlyi állapot megsértése miatt nagyon erősen függünk egymástól.

Azok az emberek, akiket a koronavírusnak nevezett zavar többé vagy kevésbé befolyásol, annyit tehetnek, hogy segítik egymást. A zavar mindannyiunkat érint. A rendszer mindannyiunkat magában foglal. Mindannyian a részei vagyunk. Ezért tudatosítanunk kell, hogy milyen mértékben befolyásoljuk egymást, milyen mértékben függünk egymástól. A rendszer komoly leckét ad nekünk: egyetlen apró organizmust alkotunk egy apró, Földnek nevezett bolygón. Gondolnunk kell minderre, és gondoskodnunk egymásról.

https://laitman.com/2020/05/nature-is-beginning-to-teach-us/

03 máj 2020

Ajándék a természettől

Megjegyzés: Állandóan belsőleg szeparált állapotban vagyunk egymáshoz képest, senki nincs tekintettel a másikra, stb. Most mindezt külső manifesztáció formájában mutatja be nekünk a természet, és arra kényszerít minket, hogy otthon maradjunk.

Rav kommentje: Mintha ezt mondaná a természet: „Ha nem vagytok képesek megfelelő módon kapcsolódni, akkor inkább maradjatok távol egymástól, mindenki vonuljon vissza.”

Azt gondolom, hogy egy nagy ajándékot kaptunk a természettől. Korábban az erőfeszítéseink nyolcvan százalékát arra fordítottuk, hogy leigázzuk a természetet, folyamatosan rontsunk az emberek, az országok és társadalmak sorsán. Egyfolytában folyt a fegyvergyártás, a természeti erőforrások pusztítása. Így most átérezzük, micsoda örömteli következményei vannak, ha az emberek nem tesznek mást, csak otthon maradnak.

Megjegyzés: Erre még nem gondoltam, de szinte mindenhol szünetelnek a katonai konfliktusok. Nincsenek pontos adataim, de szerintem, valóban ez a helyzet.

Rav kommentje: Mi van, amiért érdemes harcolni? Képzeld el, hogy elfoglaltál egy másik országot. Most mihez kezdesz? Ezek mind csak játszadozások, amikkel egy kicsit melegen tartjuk az emberi egoizmust.

https://laitman.com/2020/05/gift-from-nature/

01 máj 2020

82 queries in 0,557 seconds.