Dr. Michael Laitman

Szeresd felebarátodat,mint önmagad

Fontos megérteni, amit a Tóra mond

A Tóra annyi különböző eseményt ír le. Lehet, hogy mindez csak a teremtett lények iránti szeretet elérése érdekében van, azért, hogy közelebb kerüljünk más emberekhez, és gyűlöletünket szeretetre cseréljük? A Tórának ezek az írásai, hogyan adnak nekünk instrukciókat, a Felső Erő által? Nem értjük ezt.

Valójában nem világos, hogy  lehetséges az, hogy a tapasztalatok azt mutatják, hogy mindenki hajlandó gyönyörű szavakat mondani, minden vallás kedvességre és szeretetre hív fel, és ennek eredményeként az egész emberiség történetét, mégis kölcsönös gyűlölet és háborúk kísérik. Ezért annyira fontos megérteni, amit a Tóra mond. Mert nem hallottuk meg amit a Tóra mond. Az egyetlen dolog, amely még nem történt meg a történelemben.

Baal HaSulam azt írja, hogy a Tóra kizárólag egy dologról szól: hogy “szeresd felebarátodat mint önmagadat”, vagyis az emberek szeretetéről. Szeretni kell őket úgy, mintha ezen kívül más lenne: szeretni kell az egész emberiséget és minden embert (egyesek szeretik az emberiséget, de nem szeretik az embereket). Az embernek mindent meg kell tennie a szeretet érdekében, és csak ezért érdemes élni ebben a világban.

Az ember létezésének egyetlen célja, ebben a világban az, hogy minden ember számára jót hozzon. A Tóra leírja az adományozás 613 cselekedetét, amelyeket az embernek végre kell hajtania, és mindegyik cselekedetet a másik felé kell irányozni, felebarátként viszonyulva hozzájuk. Csak akkor mondhatjuk, hogy az ember megtartotta a tórát, azaz korrigálta a lelkét. 

Rabbi Akiva, a legnagyobb bölcs a második templom idején, azt mondta, hogy „Úgy szeresd felebarátodat, mint önmagadat, ez a Tóra legnagyobb szabálya, és annak teljes lényegét magába foglalja” A Tóra célja az emberek iránti szeretet elérése.

Mit tegyünk, hogy megkapjuk a Tórát? Akarnunk kell, azt megkapni! Végül is, miért van rá szükségünk? A Tóra tanulmányozása azt jelenti, hogy meg kell tanulni, hogyan lehet szeretni a felebarátodat. Készen állsz erre, valóban ezt akarod?

Apránként megértjük, hogy a Teremtő nagyságának elérése, kinyilatkoztatása és a felebarát iránti szeretet elérése ugyanaz. A barátok és az emberek szeretete nem lehet kevesebb, mint a Teremtő szeretete, mivel az egyik a másikba öltözött.

Ez a parancsolat, amely arról szól, hogy a felebarátunkat úgy szeressük, mint önmagunkat a, minden parancsolatot magába foglal, azaz az összes korrekciót, amit az embernek végre kell hajtania az egoista vágyain, annak érdekében, hogy azokat adakozóvá tegye, és ezzel teljesen Igaz emberré váljon. S ebben, az emberek felé irányuló szeretetben, fogja elérni az ember, a Teremtő iránti szeretetét.

Minden parancsolat egy egoista vágy kijavítása. Egy emberben 613 vágy van, és mindegyik egoista, és ezeket át kell átfordítanunk adakozásba.

Forrás: https://laitman.com/2020/06/it-is-important-to-understand-what-the-torah-says/

06 jún 2020

Hogyan lehet kifogyhatatlan energiához jutni?

Hogyan lehet kifogyhatatlan energiához jutni?

Kérdés: Mi a megújuló energiaforrások energia-egyensúlya? Adnak-e több energiát, mint ami az előállításukhoz szükséges?

Válasz:  Minden energiafajtának, amit a természettől kapunk, a lehetséges termelékenységüknek egy-kettő, de legfeljebb öt százalékát használjuk.   Ez azért van így, mert a természetet egoistán használjuk.

Azonban ha altruista módon kezeljük, ha ugyanolyan elvekkel összhangban tudnánk együtt dolgozni a természettel, mint, ahogy az hozzánk viszonyul,  egyfajta kiegyensúlyozott módon, akkor 100% -ot kaphatnánk a kívánt dolgokból a természettől, cserébe a természethez való hasonló viszonyunk 100%-os  szintjéért.

A természet önzetlenül bánik velünk, és ha az egész világhoz, az egész emberiséghez, kölcsönös módon, a szeretettel kapcsolódunk, a “szeresd a felebarátodat, mint magadat” elve szerint, akkor sokkal több energiát tudnánk kivonni a természetből, egyensúlyba kerülnénk azzal és nem éreznénk semmiben hiányt.

Harmonikusan és integrálva kapcsolódnánk a természethez, pozitív reakciót kapnánk negatív helyett. Ma a természet úgy viselkedik velünk, mintha vonakodva, mintha kötelességből szabadítaná fel az energiaforrások egy kis részét számunkra..

Mégis, miután egyensúlyba kerülünk a természettel, képesek leszünk minden egyes atomba beágyazott kimeríthetetlen energiát befogadni. Így tehát csak ebben rejlik a meglévő módszertan korrekciója és a jövőre vonatkozó megoldás.

https://laitman.com/2018/11/how-to-get-inexhaustible-energy/

 

05 dec 2018

Miért a mi időnk olyan különleges?

Miért a mi időnk olyan különleges?

Kérdés:

Miért tekinthetőek a mi terjesztési cselekedeteink valódi spirituális munkának?

Válasz:

A világ megváltozott és készen áll rá. Mi felkészültünk erre az időre. Így egyszerűen továbbra is folytathatjuk a tanulást anélkül, hogy kimennénk a tömegek elé, de maradjunk az ajándék állapotában, mint egy motor, amely nincs beépítve a hajtóműbe, semleges. Azaz, a motor működik, de nagyon alacsony fordulatszámon, alig működik.

Ebben a állapotban képesek vagyunk fenntartani ezt a mozgást életünk végéig, mint, ahogy a Kabbalisták tettek a múltban. De ők egy különleges időszakban voltak, fel tudták fedezni ezeket a tulajdonságokat az alacsonyabbak kapcsolata nélkül. És mi egy olyan a helyzetben vagyunk, amelyben az emberek érintkezése nélkül nem tudjuk beteljesíteni a spirituális edényünket, mert szükséges, hogy összekapcsoljuk a tömegek vágyait.

Ezért terjesztés nélkül nem érünk el semmit, kivéve, amit már elértünk. El lehet tölteni 5-10 évet szinte semmilyen előrehaladás nélkül. Mi fejlődünk, hozzáadunk új csoportokat, de ez alig adja hozzá a mi hiányunkhoz, amellyel kell, dolgozzunk, amelyben elérhetjük a Teremtőt. Egy alsóbb szintű hiánynak kell lennie, ami nem “a szívbeli pont”- ból, hanem ez a hiány az integrált kapcsolatából ered.

Ha nem tárulna fel most a kapcsolat az emberiség minden része között, a korrupt kapcsolatuk, a protekcionista, tele gyűlölettel és elutasításokkal, mások teljes kölcsönös kizsákmányolása, akkor nem lennénk képesek elfogadni az emberektől a hiányosságukat. Az emberiség szenvedett a több ezer éves történelem során, de ma a hiánya egy új minőséget ért el, amely a törött hálózati kapcsolatból alakult ki az emberek között.
Éppen ezért át tudjuk venni a hiányukat és felemelni őket a Teremtőhöz. Van már mit korrigálni! Nem szükséges korrigálni senkinek a vágyát, hanem csak a kapcsolatot kell korrigálni, az általános hálózatot. Korábban nem tárult fel, ezért a Kabbalisták nem tudtak közeledni az emberekhez. És ma kialakulóban van a válság, amely a törött hálózati kapcsolat eredménye, amely felfedeződött, mint a válság oka. Ezért észre tudjuk venni az emberek közötti törött kapcsolatokat és korrigáljuk őket.

Mi kifejezetten ezekkel a kapcsolatokkal dolgozunk, és nem magával a vágyakkal, amely okozta a pénzhiányt, egészségügyi, családi és a munka problémákat. Nem számít, milyen az egyéni vágya mindegyiknek, hanem a lényeg az, hogy manapság mindenki felfedezi ilyen formán, amelyet nem képes megoldani. Korábban lehetséges volt és ma nem.
Látjuk, hogy minden tudás, pszichológia, orvostudomány, az emberek közötti kapcsolat, a munkaerkölcs, az oktatás, a gyerekek, minden összeomlik, mert kiderült, hogy létezik egy törött hálózati kapcsolat. Kiderült, hogy ez a gyökere minden rossznak, gonosznak. A Kabbalisták tudták ezt, de a normál tudomány nem jutott erre a következtetésre a vizsgálataikban.

Ezért mi felfedeztük ezt a törött hálózati kapcsolatot és kérjük a korrekcióját. Inkább ez szorul javításra, mert a “törés” ideje alatt “nem tört el az “edény”, hanem a kapcsolatok törtek szét közöttünk. Ezért minden korrekciót a másokkal való kapcsolatért kell megtenni, “Ne tedd azt másokkal, ami gyűlöletes neked”, “Szeresd felebarátodat, mint önmagadat”, “Szeresd az Urat, a te Istened.” Minden korrekciónak a kapcsolat az alapja.

2013.08.14, Felkészülés a reggeli leckére

Ford: B S
Szerk: Sz I

26 aug 2013

Mit nem lehet megtanulni a természettől?

Mit nem lehet megtanulni a természettől?

Kérdés:

Azt mondjuk, hogy az elv a “Szeresd másokat, mint saját magadat” ez a természet törvénye, de mi tanulhatunk belőle?

Válasz:

Ha tudnánk tanulni a természettől, akkor nem lenne szükség az integrált oktatásra.
Azonban, lehetséges megtanulni a természettől az integrált rendszer felépítését. Látjuk például, hogy nem vagyunk képesek integrálódni a természetbe és nem tudjuk azonosítani magunkat vele.

A probléma az, hogy senki sem tudja, hogyan kell megépítenünk az egyensúlyt a természettel, hogyan érhető el a hasonlóság, az egység vele. Az emberiség nem találja a választ erre a kérdésre a saját erejéből. Itt szükség van ránk, mert nekünk, megvan a Reformáló Fény. Mi elmagyarázzuk az embereknek, hogy az integrált világ egy analóg rendszer, hasonló a mi testünkhöz, amelynek minden része kölcsönös harmóniában működik egymással, és az ember, hasonló egy rákos daganathoz, amely mindent felemészt maga körül.

Modern tudósok kiváló kutatásokat végeztek ebben a témában. A betegséget már pontosan diagnosztizálták és világos mindenki számára, hogy ez elterjedt, fenyeget, hogy elpusztítja az egész emberiséget. És mi történik, ha kihalnánk, mint a mamutok? Mi van, ha ez történik már az én generációmban, vagy a gyermekeim generációjában? Mit tehetünk?

Egyre világosabbá válik, hogy nincs megoldás. Végül is, ezt is meg kell, hogy kapjuk a természettől. A kutatók azonban csak a negativitásból tanulnak. Azt állítják, hogy a természet integrált, és mi nem, ők nem tudják mit kell tegyenek, hogy mi is integráltak legyünk, mint a természet.

Ebből csak egy következtetésre jutunk: “Lesz ami lesz”. Mindenki megtalálja a saját módszerét, a saját érvelését és indoklását. A közgazdászok mondanak egy dolgot, szociológusok egy másikat, a politikusok egy harmadikat, és még mindig nincs megoldás. Ők látják a (-) minuszt a mi világunkban, szemben a tökéletes természettel a (+) pluszal, de nem képesek megérteni, hogyan lehet elérni a kiegyensúlyozott állapothoz, hogyan hozzák létre az egyensúlyt. Ez nem tanulható meg a természettől.

Ezért a világnak szüksége van korrekciós módszerre és ez a Kabbala bölcselete. Ő tanít, hogyan lehet fejlődni a “három vonal” szerint, amikor a fény ellentétes az egóval, és mi tudjuk, hogyan kell építeni a “középső vonal”-at, hogyan lehet egyensúlyt köztük.

Azoknak az embereknek akiknek nincsen a “szívbeli pont” –juk (●), nem tudják ezt. Mert bennük az emberi ego, tárul fel, míg bennünk az Isteni ego, tárul fel,amely ellentétes a szeretetel. Mi igyekszünk elérni a szeretethez, és felfedezni a gyűlöletet, amelyet ők nem ismernek. Lehetséges, hogy a gyűlöletükkel kijönnek egymással, ezért nincs nekik eszközük a megoldásra. Olyanok, mint a tehetetlen gyerekek, és csak mi tudjuk megoldani a mai problémákat.

Mit nem lehet megtanulni a természettől?

Így a mi feladatunk, hogy felfedjük az emberiségnek az ellentétek közötti különbséget, a plusz és mínusz között. Az emberiség magában nem képes felfedezni a problémát a végéig, mert nem rendelkezik a megoldással. Miért kell “felnyitni, újra a sebet”? Hasonlóan, mint a házastársak akik elkerülik a problémás területeket, azért hogy ne ismételjék meg a veszekedést. Minek?

Csak mi tudjuk felismerni a betegséget, létrehozni a helyes diagnózist, mert meg van, rá a gyógymódunk…

2013.06.09, Báál HáSzulám, “A béke a világban” cimű leckéből

Ford: B S
Szerk: Sz I

26 Júl 2013

A spirituális valóság minimális mértéke

A spirituális valóság minimális mértéke

Rábásh cikke, “Mit ad nekünk az a szabály, hogy szeresd felebarátodat “:

“Mivel egész Izrael felelős egymásért”, ez megtartható mindenkin keresztül. Mintha mindenki megtartaná együtt az összes a parancsolatot. Így a 612 parancsolaton keresztül képesek vagyunk elérni azt a szabályt, hogy “Szeresd felebarátodat, mint saját magadat”.

Az összes spirituális szabály integrált törvény, és csak akkor létezhet, ha a teljes struktúra áll. “Nincs részleges a spiritualitásban”, ezért az egész megközelítés azzal kezdődik, hogy megépítünk egy tíz emberből álló csoportot, a “tízes”, (a minián), egy teljes minimális mérték, amelyben létezhet a spirituális valóság.

Mint például Rabbi Simon csoportjában, a tanítványai maguk között kialakítottak egy helyes hálózatot, melynek segítségével elérték a korrekció végét, és ezzel meghódították az egész spirituális létra valamennyi (125) fokozatát. Ezért minden a “minián” megépítésén múlik.

Valamennyi törvény, amely az teljes valóságban létezik, felfedezhető egy kicsiny csoportban. Mivel ez az edény arra szolgál, hogy elégedettséget adjon a Teremtőnek. Ezt az edényt ki kell tágítanunk a maximumra és akkor képesek leszünk a tízen túllépni, adakozni és terjeszteni a tudást a világban, hogy az emberek összekapcsolják magukat az egész valóság rendszerével.

Az ilyen kölcsönös integrációt befolyásolja a “tízes” struktúrája és elegendő is az összehangoláshoz, azaz a belső korrekcióhoz, amely 613 micvára (parancs) vonatkozik. A gyülekezet segítségével és egymás támogatásával, a “tízes” elegendő a korrekció megszerzésére (azaz az összes 613 parancsolatok létezése). Mivel a szerkezete megfelel az eredeti “Tíz Szfirá” -nak.

Tehát egy csoport pontosan tíz emberrel – nem kevesebbel és nem többel – már elég a helyes korrekcióhoz. Viszont ha arról beszélünk, hogy hogyan valósítsuk meg a mások szeretetét és a Teremtő szeretetét, akkor ez a közösség által valósul meg. Ez a “minian” (tíz) egy teljes körű egységgé válik, amely működik az egész világ korrekcióján, és a “tízen” kívül található.

2013.05.21, Felkészülés a reggeli leckéhez

Lektorálta:PI
Ford.:BS

25 máj 2013

“Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből”

A teremtés célja, hogy a teremtménynek öröme legyen minden élvezetből, amelyet a Teremtő adni akar neki. De milyen élvezetről beszélünk? A Teremtő nem adhat kevesebbet a teremtett lénynek, mint az Ő saját szintje, egyébként ez nem tekinthető adakozásnak és szeretetnek. A Teremtő viszonyát a teremtményhez a “Szeresd felebarátodat, mint önmagadat” törvénye határozza meg. Ő megkéri tőled, de meg tudod kérdezni, ha te is megteszed ezt Vele, vagy nem? Ha igen, akkor kell lennie egy ilyen törvénynek a természetben.

És ez a törvény létezik! Ez a “Keter” viszonya “Malchut” –hoz, a teremtményhez, “Szeresd felebarátodat, mint önmagadat”. És a “Malchut” a “Visszavert Fény”- ben el kell hogy jusson, hogy “Szeresd felebarátodat, mint önmagadat”. Ez jelenti a kölcsönös adakozást, a kölcsönös szeretetet. Minden nagyon egyszerű.

A Teremtő tökéletes, Ő csak a szeretet és adakozás, és direkt módon viszonyul a teremtett lényhez. Tehát az Ő hozzáállását nevezzük “Egyenes Fény (Or Jásár) állomásá”-nak. De a teremtett lény nem képes visszatérni a Teremtőhöz ugyanazon az egyenes úton, megszerezni az azonos formát, mert az “Egyenes Fény négy állomása”-ban csak kap a Teremtőtől. És, hogy ugyanazt a viszonyt végre tudja hajtani önmagától indulva a Teremtő felé, a teremtménynek át kell haladnia az összes útvonalon, egészen a végső korrekcióig.

Mert a viszonyról beszélünk. A probléma nem az, hogy élvezetet kapjon a Teremtőtől, hanem hogy érezze, hogyan tud hálát adni Neki. Nem az élvezet megkapása volt a probléma, a “Malchut de Ejn Szof”- ban ezt megkapta, de ez történt az “Első megszorítás” –nál (Cimcum Alef).A Teremtő egy olyan szikrát adott neki az “Egyenes Fény állomásá” -ban, hogy érezze az adakozás viszonzásának kötelességét. Azt, hogy Ő nem akar csak kapni, elfogadni.

Ezért kilép az első állomásból a második állomásba, egyébként véget érne az első állomás. A probléma nem az, hogy kapjon a Teremtőtől, hanem érezze azt, hogy viszonoznia kell az ajándékot, de nincs mit adnia! Mit adhat vissza? Visszaadhatja a Fényt, amit kapott Tőle? Ez lehetetlen, mert a Teremtő jelenik meg előtted tebenned.

Ő kimutatja jó viszonyát feléd, amely mint élvezet tárul fel és kitölti a vágyad. De mit értékelsz te belőle? Az Ő viszonya feléd, a szeretete vagy az élvezet, függetlenül a Teremtőtől? Mondjuk, hozok neked valamit, amit nagyon szeretsz és elutasítod. Te elutasítod magát az ételt azért, mert én szeretetből adom neked és te nem vagy készen arra, hogy elfogadd?

Ha egy pincér az étteremben hozná az ételt, akkor ezt elfogadod habozás nélkül és élvezed az ízét. De tőlem nem akarod elfogadni, mert nem vagy képes visszaadni a viszonyomat, a szeretetemet. Te megszorítást végzel a szeretetre, nem tudod elviselni, mert kölcsönösséget igényel.

Egy számítást kell végezned a szeretetre vonatkozóan, mert valóban az okozta a szégyent. Magától az ételtől nem szégyelled magad, mert azt gondolod, hogy a Teremtő megteremtett téged, akkor Ő kell hogy megetessen és kitöltsön téged. Ez nyilvánvaló. De nincs válaszod a szeretetére! Ezért, “Cimcum Alef ” fölött elkezded megvizsgálni, hogyan kell kezelni ezt a szeretetet, mi a szeretet, hogyan tárul fel, honnan jelenik meg, mi a kapcsolat a Bina és az élvezet között, mi a szerepe NaRaNHaJ Fényének, amely kitölti az edényeket?

A “Nikudim világában” egy olyan állapothoz értél, ahol úgy tűnik, hogy képes vagy elfogadni az adakozást, te összetörsz, és mindez a törés csak a szeretetért történt, mert nem tudtad figyelembe venni a szeretetet. Még mindig nem érted a gyökerét, hogy ő a Teremtőhöz tartozik, a szeretet Tőle érkezik, ez az Ő érzése. Ő ébreszt fel benned valamiféle jeleket, amelyek nem nyilvánvalók számodra.

Nem érted mi ez az érzés, és miért érzel hirtelen szégyent, rossz közérzetet, nem vagy képes elviselni őt. Mert minden szégyen feltárul a szeretet ellen. Ő szeret téged, és nem tudod ezt elviselni, elkezdesz harcolni vele, a lényeg, hogy elpusztítsd azt a kellemetlen érzést, amelyet érzel az Ő irántad való szeretete miatt.

Az “edények törése” lehetővé teszi a szeretet elleni gyűlölet megépítését. Ezért a “Sinai hegy” volt az emberek kialakításának a kezdete. Az egyiptomi száműzetés előkészítése és a sivatagi vándorlás nélkül nem tudtunk volna elkezdeni a munkát. Így mondva van: “Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből”, ez a kapcsolatot értelme.

2013.05.17, A “Tíz Szfira tanulmányából”

Ford.:BS
Lektorálta:PI

21 máj 2013

A középső vonalon végzett munka művészete

thumbs_laitman_558

Kérdés:

Mi a középső vonalon végzett munka, és hogyan érezhetem?

Válasz:

A középső vonal valójában nem létezik. Végső soron két működő erő van a természetben: az adakozás ereje (pirossal) és a megszerzés ereje ( feketével). Az ember egyikkel sem azonos. A két erő felülről árad ki. Ott van az adakozás ereje, ami létrehozta a megszerzés erejét, ami ellentétes vele. Ez a két erő, nevezzük pozitívnak és negatívnak, jelen vannak a természetben és minden belőlük ered: az ásványi, a növényi és az állati szintek. Az ember természetesen egy spirituális teremtmény, és a két erő összevetéséből, egymáshoz mért különbségében létezik, ennek a két tényezőnek a benne lévő két jellemző közötti kapcsolatából.

Kép1

A Masach (szűrő a pozitív jelű erő), és az egó ami a negatív. Helyesen összekapcsolva ezeket az emberen belül, képesek vagyunk az egó fölé emelkedni, és az értelem feletti hit által stabilizálni a középső vonalat. Az egész művészet lényege ez.

Ez azt jelenti, hogy egyrészt közelebb akarok kerülni a barátokhoz az egó ellenére, mivel a spirituális világot csak a közöttünk lévő kapcsolatban fedezhetjük fel (a sárga rész a rajzon). Miközben az egónk (a fekete körök a rajzon) megmarad és nagyobbra nő.

Kép2

Szfírák és világok, amelyekben minden feltárul,  közöttünk jelennek meg. A Felső világ az a mi valódi külsőségünk kívül, felette van az egónknak a köztünk lévő kapcsolat felett.  Ezért a Kabbala bölcsességének teljessége  a “szeresd barátodat, mint önmagadat” elvén alapul. Miért? Mert amikor ezen dolgozunk, kilépünk önmagunkból, kiépítünk egyfajta érzékelést a külső formában és elkezdjük érezni a Felső Erő teljességének kitöltését. Hívhatjuk ezt a Teremtőnek, vagy Felső Erőnek, vagy ahogy szeretnénk.

Ez a mi munkánk, és ez a középső vonalon teljesedik be.

2o12 December o7,  A Novoszibirszki Kongresszus 1.leckéjéből

SzL

KA

13 dec 2012

Egy lábon állva a következő szinten

Állj egy lábon a következő szinthez

Rabash: “Az önszeretet és a Teremtőre irányuló szeretete “: Van az önszeretet, és van a Teremtőre irányuló szeretet, és létezik egy átmeneti fázis, amely a másokra irányuló szeretet, és a másokra irányuló szeretettel lehet elérni a Teremtőre irányuló szeretet. Ezért mondja Rabi Akiva: “Szeresd felebarátodat, mint önmagad, ez a legnagyobb törvénye a Tórának”. Ahogy Hillel mondta a hozzá betérőnek, aki azt kérte tőle: “Taníts meg engem az egész Tórára, annyi idő alatt, amíg én egy lábon állok”. Hillel azt mondta neki: “Ne tedd azt felebarátoddal, ami a magad számára is utálatos. A többi csak magyarázat.” Mivel a másokra irányuló szeretet által juthat el valaki a Teremtőre irányuló szeretethez, és ez által a teljes Tóra és annak minden Bölcsessége megjelenik az ember szívében.”

Nagyon nehéz az embernek egyetérteni belsőleg azzal, hogy a Teremtő felé vezető út, a másokra irányuló szereteten keresztül vezet, és hogy igazság szerint, ez ugyan az a szeretet csak kétkülönb9öző edényben érzékelhető.  A többiek nem is éteznek, csak ezen a módon jelennek meg a számunkra, hogy ez által lehetőségünk legyen olyan cselekedeteket végrehajtani, melyek kiterjesztik az edényünket. Később fel fog tárulni, hogy nincs semmi más, mint az ember és vele szemben a Teremtő.

Az ember korrigálta, kijavította majd pedig hozzákapcsolódott azokhoz a vágyakhoz, melyekről előzőleg azt gondolta, hogy másoknak a vágyai, az egész hatalmas világé, ami körülveszi őt.  Először, egyre több és több kapcsolatot tár fel a világban, s azt látja, hogy egyre növekvő számban kapcsolódik össze a világ részeivel, majd végezetül megérti, hogy mindezek az ő edényei és ezáltal, a Teremtőhöz kapcsolódik.

Az hogy a “Teremtőre irányuló szeretethez, a másokra irányuló szereteten keresztül lehet eljutni “, az nem csak egy jól hangzó szlogen, hanem annak az egyetlen vágynak a kitöltése, amelyben az ember képes feltárni a felső világot.. Ez az út edények törésének eredménye, amely pontosan annak érdekében történt, hogy biztosítsa érzéseink kiterjedését, és ugyanakkor megadja a függetlenséget és a Teremtőre irányuló örök hűséget.

“Szeresd felebarátodat, mint önmagad” ez egy hatalmas törvénye a Tórának, amely magában foglalja a teljes általános vágyat, amelyben minden Fény feltárul. Ezt egy lábon állva is megtanulhatjuk, ami azt jelenti, hogy egyetlen cselekedettel megszerezhetjük a teljes elérést. Felfedezzük, hogy amögött, ami úgy tűnik a számunkra, mintha, a többi ember lenne, egy teljes valóság ragyog.

Az egyetlen probléma ennek a belső érzékelése. Ebben rejlik a teljes munkánk. Itt van szükségünk a  kölcsönös garanciára, mivel évekig csak halljuk mindezt, mielőtt elkezdünk közelebb kerülni ehhez. Majd ismét néhány év kell ahhoz a döntéshez, hogy alkalmazni is akarjuk. Ezáltal, jó-néhány év eltelik és csak a kölcsönös garancia, a kölcsönös felelősség vállalás, és minden egyéb eszköz, ami az ember rendelkezésére áll tud segíteni neki abban, hogy elkötelezetté váljon, s ezeket az elveket magáévá tegye olyan mélyen a szívében amilyen mélyen csak lehetséges. Annak a mértékében fogunk előrehaladni, amilyen mélyen belénk lép mindez és amilyen mértékben elhozza számunkra az egyetértést

2012 December 02, Felkészülés a reggeli leckére

ford: BS

KA

05 dec 2012

A terrortámadások és háborúk elleni tabletta

A terrortámadások és háborúk elleni tabletta

Különleges kiadás: Dél-Izraeli események

Barátok! Testvérek! Megoldást kell találnunk problémáinkra. Ehhez meg kell értenünk azok valódi okait. A megoldás a természet törvényéből származhat, amely egy bizonyos irányba tökéletesít minket — az egység felé.

Igazából, ez nagyon egyszerű, habár ez az elhatározás ellentétes saját egoizmusunkkal, és így nem vagyunk képesek azt meglátni. Nem vagyok képes elfogadni azt az elképzelést, hogy nekem szükséges megváltoznom; nem értem azt, hogy mit jelent “szeresd felebarátodat úgy, ahogy magadat”. De az idő fogy, és nekünk egységre kell lépnünk, vagy a legrosszabb esetben a teljes pusztulás fenyegetésével kell szembe néznünk. A definíció szerint, Izrael népének “egy emberként, egy szívvel”  kell egyesülnie. Majd amikor elkezdeni a sorsát Izrael megvalósítani, akkor a bajok áradata visszahúzódik, és a viharok elcsendesednek.

A legfontosabb dolog, hogy ezt elkezdjük. Végtére is az ember, a környezetből merít erőt. Így, ha együtt cselekszünk, mindenki el kezd megváltozni, azáltal, hogy bele van foglaltatva a folyamatba.   Azt tanítjuk a gyermekeinknek, hogy legyenek kedvesek és megértőek; rosszalljuk ellenségeskedésüket és konfliktusaikat. Elérkezett az idő a felnőttek számára is, hogy dolgozzanak magukon. Ez egy nagyon egyszerű megoldás – olyan, mint egy tabletta, melyet könnyű bevenni. Próbáljuk meg és az eredmény azonnali lesz. Miért van szükségünk háborúkra és terrorizmusra? A háború helyett nekünk a közös véleményt és az együttes munkát kell használnunk a Hamas (Palesztin szervezet) félre fog állni.

Mérlegeljük a kölcsönös garanciát – nem az a cél, hogy győzelmet arassunk valamiféle külső ellenség felet, hanem, hogy a bensőnket legyőzzük. A többi önmagától jön. Izrael népének nevezzük azokat, akik elindíthatják ezt a folyamatot, mely az egész világra átterjed.

ford: SzL

KA

23 nov 2012

A Teremtő az egységünkön belül tárul fel

A Barátok Szeretete utáni szint az, hogy “Szeresd felebarátod, mint Önmagad.” Nem csak a szívben lévő ponttal kapcsolódunk össze, hanem mindenféle más értékek mentén, amelyek kiegészítik egymást, mint egy együtthangzásban működőd kórus. Majd elkezdem szeretni minden barátom összes minőségét, mivel ezek kiegészítenek engem, és így alkotunk egy teljes egységet.

A szívben lévő pontokat nem vagyunk képesek összekapcsolni annak érdekében, hogy formaegyezést érjünk el a Teremtővel. Ezt akkor fogjuk elérni, amikor minden minőségünk teljesen összekapcsolódik, kiegészítve egymást. Ezért mondjuk, hogy a “szeresd felebarátodat mint önmagad” a szint, ahol az egység, azaz a Teremtő felfedezhető.

Ettől kezdve világos, hogy mennyire fontos a barátom a számomra. A fontosságuk lényege, hogy nélkülük semmit nem tudok elérni. Mindannyian egyetlen teremtmény részei vagyunk csak törötten azt érzékeljük, hogy el vagyunk vágva egymástól. Mindenki egoista, csak önmagát érzékeli, a többieket csak annak a mértékében, amennyire a saját elképzeléseinek megfelelően segítik vagy bosszantják őt. Ez azt jelenti, hogy a barátok csak a kölcsönösségi munkában lehetnek fontosak, és csak akkor, ha folyamatosan lenullázom magam előttük, hogy össze tudjak kapcsolódni velük. Ebben ragadható meg a csoport fontossága.

A cél elérése az állandó sóvárgásunktól függ, a kezdeti, egoisztikus pontból kiindulva minden emberben, a csoporton át, a Teremtő feltárulásához kapcsolódva ezen belül. Ez jelenti az Egyedi, Egyesült, Egynek a minőségét.

A Teremtő pontosan egy minőség, nem valami személyiségében létező entitás. Semmit nem tudunk az elválasztottságban érzékelni, csak az anyagban való megnyilvánulást érezhetjük. Így, amikor egy bizonyos erőről van szó, arra gondolunk, hogy az milyen módon nyilvánítja meg önmagát.

Ennek megfelelően, amikor a Teremtőről beszélünk, akkor az egység, egyediség, szeretet, adakozás és a végtelen bőség, a teljesség minőségeire gondolunk, amely feltárul a számunkra. Különben nem tudunk beszélni Róla, mivel nem tudjuk, hogy érinthetne meg minket ez a minőség “kívülről.” Tehát a csoportnak el kell érnie az állapotot, amely demonstrálja a csoport tagjai számára a Teremtő minőségeit.

Ebből több következtetés levonható: “Hogy “csináljak” magamnak egy barátot?” Hogy viszonyuljak hozzá, ő nagyobb, vagy kissebb nálam? Mint egy tanuló, vagy mint egy Ravot kezeljem?

Kiderül, hogy mindegyik válasz helyes: Azonosak is vagyunk, egymást tanulóként és Ravként is kezelnünk kell. Első pillantásra, hogy lehetne számomra valaki egyenlő, ha minden természetében különbözik?! Egyetlen dologban lehet egyenlő velem, képtelen vagyok elérni a Teremtőt a barátom nélkül, ő pedig nélkülem. Azaz, láthatólag a hányattatás kezdetétől sorstársak vagyunk egymással.

Ezek után elkezdünk a következő módon működni, mindannyiunknak szüksége van arra, hogy egy barátot kapjunk felülről, annak érdekében, hogy benyomást kapjak abból, ami ő, és megkapjam tőle a felismerését a cél fontosságának, és az egységre való sóvárgásnak. Ez a sóvárgás mindannyiunkból hiányzik, és mindig hiányozni is fog. Csak egymástól kaphatjuk meg.

Ezáltal a barátokkal együttműködök, mégpedig úgy, hogy egyszer a nagyságát látom, egyszer a kicsinységét, majd pedig azt, hogy egyenlőek vagyunk. Majd pedig megtörténik a valódi kapcsolat. A legfontosabb pontja a munkának, amit úgy nevezünk, “csinálj magadnak egy Ravot, és vásárolj magadnak egy barátot.”

2012 November 6, A Grúziai Kongresszus 2. leckéjéből

KN

15 nov 2012

76 queries in 0,574 seconds.