Dr. Michael Laitman

Az emberi szivárvány négy színe

1954-ben a Legfelsőbb Bíróság Earl Warren vezetősége alatt egyhangúlag visszavonta a szegregáció alkotmányosságát. Azonban a bírósági döntések nem hoznak változást a szívekben. Az emberi lélek mélységeiben lakozó gyűlölet, amely megteremtette a szegregációt, ma is él és virul, és fűti azoknak a tiltakozó megmozdulásoknak a hőfokát, amelyeknek szemtanúi vagyunk. Nincs más megoldása az amerikai etnikai feszültségeknek, mint az, hogy megtaláljuk a módját – bármilyen irreálisnak is hangzik –, hogy az összes csoport szeresse egymást. Feketék, fehérek, sárgák és vörösek egyaránt. Mint ahogy az égi szivárvány az Isten és Noé közötti szövetség szimbólumává vált, úgy szükséges, hogy az emberi színekből összeálló szivárvány az összes faji csoport közötti szövetség jelképe legyen.

Mi az oka, hogy a sokféleséget kedveljük a természetben, viszont megvetjük, ha saját magunkról van szó? Mi történne, ha a zebrák oroszlánok, az oroszlánok pedig elefántok akarnának lenni? Pontosan a sokféleség az, ami a természetnek erőt és szépséget kölcsönöz. Meddig húznánk, ha a szív hirtelen úgy döntene, hogy inkább a máj szerepét töltené be?

Létezésünk alapja, hogy a különféle elemek tetszetős és életbevágó jelentőségű harmóniát alakítanak ki egymás között. A létrejövő ökoszisztéma minden részére szükség van a túléléshez.

A természet bármely elemeire gondolunk, nem fogunk köztük gyűlöletet találni. Éppen ellenkezőleg. A kapcsolatot a kölcsönösség és a harmónia jellemzi. Amennyiben Amerika nem ezt a mintát honosítja meg társadalmi szinten, a táborok elpusztítják egymást. Ma világosabban látjuk ezt, mint valaha.

A jelenlegi körülmények között azonban lehetetlen célkitűzés a harmónia elérése. Az embereket teljesen beburkolja saját haragjuk, így nem tudják tisztelni egymást. A tisztelet, egymás figyelembe vétele és más etikus magatartásmódok tehát nem kivitelezhető megoldások, mivel a bebetonozott gyűlölet használhatatlanná teszi őket. Éppen emiatt a feleknek magát a gyűlöletet kell „feje tetejére állítaniuk”, és belátni, hogy nem létezhetnek egymás nélkül, ezért elengedhetetlen, hogy megtanulják szeretni egymást. Kevesebbel nem érhetik be. Minden ember egyazon rendszer része, mindenki az emberi társadalom egyetlen nagy organizmusához tartozik. Ha egy kis résznek kárt okozol, az egész emberiséget károsítod meg. Ha az emberek szeretnék egymást, megszűnne a gyanakvás, az erőszak, egymás megalázása és diszkriminálása. De először tudatosítanunk kell ennek szükségességét, és kemény munkát tenni bele, csak így érhetjük el az áhított állapotot. Amerika válaszút elé érkezett: vagy a szeretet fed le mindenkit, vagy a gyűlölet. Az ország jövője az alternatívák közötti választáson múlik.     

67 queries in 0,672 seconds.