Dr. Michael Laitman

A legáhítottabb munka

„A mai napig boldog vagyok, hogy hetven éves korom dacára ilyen hatalmas teher alatt dolgozom, anélkül, hogy tisztában lennék munkám – vagy akár egész életem – sikerességével. Csak annyit tudok biztosan, hogy azt a parancsot kaptam: a Teremtő útján járjak, és igyekezzek Hozzá tapadni. Pont olyan módon, ahogy az elején hallottam róla. 

Ugyanakkor semmiféle elképzeléssel vagy elmélkedéssel nem tudom felmenteni magamat attól, hogy alantasságom ellenére, ne az Ő nevében végezzem a munkámat. Egész nap a Teremtőért végzett munka magasztosságára gondolok, és ez az, amire sóvárgok. Ez a magasztosság olyan fenséges, hogy képtelen vagyok szavakba önteni.” (Baal HaSzulam, 9. levél) 

Az az ember mondja mindezeket, aki elérte a spirituális világot, és részesül a Teremtő és a teremtett világ kölcsönkapcsolataiból összeálló integrál rendszer egészéből. A Teremtő alatt elhelyezkedő teremtett világ, összes szintje feltárult Baal HaSzulam előtt. Úgy érezte, hogy a Felső Erővel való kapcsolata képessé teszi, hogy saját magán keresztül összekapcsolja a Teremtőt a teremtménnyel. Ez annyit jelent, hogy szünet nélkül azzal foglalkozott, miként idézhetne elő egyre nagyobb mérvű korrekciót a teljes teremtett világ szintjén, hiszen ez az a munka, amire a Teremtő felkészítette őt. 

Nincs mindannál tisztább, örökérvényűbb és magasabb rendű, mint amit Baal HaSzulam megcselekedett. Mindannyian hasonlóak vagyunk, minden egyes ember — és még akkor is, ha nem tudjuk pontosan, mi is a Kabbala bölcsessége — a Teremtő útmutatása szerint járunk el, életmódunkkal kitartóan kivesszük a részünket a Teremtés folyamatából, még úgy is, hogy esetleg nem vagyunk ennek tudatában. Ezért nincs, akihez a bűnök és tisztelet hiánya miatt panaszt intézhetnénk, mivel mindenki a Fentről kapott tanítások kivitelezésén fáradozik. Senki nem tehet semmit a Teremtő akarata ellenében.

Az egyetlen kérdés, hogy hogyan érhetnénk el teljes tudatosságunkkal a Felső Erő illetve a teremtett világ természetét. De ide sorolom a teremtésben megmutatkozó adakozás minőségét is, amit Teremtőnek hívunk, és ami megmutatja, hogyan kell a valóságba átültetnünk az Ő vágyait, cselekedeteit és útmutatásait. A Teremtő tetteinek tudatos megcselekvésével komolyan hozzájárulunk a Teremtéshez. Bölcs közreműködésünk révén verünk gyökeret a valóságban történő létezésben. Ezzel hatalmas járulékos energiát, Fényt és örömöt vonunk magunkhoz. Mindezek forrása pedig a Teremtő adakozó minőségében van.

De még ha ezt nem is tesszük meg, látnunk kell, hogy egyetlen teremtett lény sem tehet semmit a Teremtő gondolata ellen. Ez azért lehetetlenség, mert mi mindannyian az Ő irányításából és minőségéből fakadó vágyak összessége vagyunk. Az egyetlen különbség közöttünk, hogy az Ő, azaz a természet, útmutatásait tudatosan vagy szándékunkon kívül hajtjuk végre.  

[252777]
A KabTV „A Kabbala alapjai” című műsorából, 2019.02.13.
Forrás: The Most Desirable Work | Laitman.com
64 queries in 0,659 seconds.