Dr. Michael Laitman

Szerző arhívuma: nandor

Legyetek a Teremtőhöz hasonlóak

276.04

Kérdés: A spiritualitásban való megvalósulás csak a visszavert fényben történik. Hogyan lehet felépíteni a visszavert fény legelemibb szintjét?

Válasz: A visszavert fény szintjének meg kell felelnie a Teremtőtől lefelé terjedő közvetlen fény mértékével.
A visszavert fénynek meg kell egyeznie a közvetlen fény szintjével. Akkor forma-egyezésben lesznek, és a teremtés, amely a közvetlen fényt a visszavert fény által kapja, teljes mértékben megérti a közvetlen fényben lévő összes meghatározást.

Kérdés: De én nem akarok semmit sem magamnak megszerezni. Csak a Teremtőnek akarok adni valamit. Hogyan lehet ezt megtenni?

Válasz: Meg kell értened, hogyan készíts magadnak egy szűrőt, és ezen a szúrő által válj olyanná, mint a Teremtő a visszavert fényben. Akkor, mivel olyan leszel, mint Ő, megérted a cselekedeteit és az állapotát, és összeolvadsz Vele. Ez a szűrő működése.

Kérdés: De hogyan fejeződik ez ki a szándékban? Mire kell gondolnom?

Válasz: A szándékodnak és a fókuszodnak a Teremtőhöz való hasonlatosságra kell irányulnia.

[329720]
A Napi Kabbala lecke 5/23/24. napi kabbala lecke 2. részéből, Baal HaSulam írásai „Előszó a Sulam kommentárhoz”
forrás: https://laitman.com/2024/06/be-in-likeness-to-the-creator/

10 jún 2024

Egy ajándék a Teremtőnek

534

Kérdés: A Teremtőtől kapott ajándékot mindig örömnek érezzük, vagy néha az egoizmusra mért csapásnak érezzük?

Válasz: Mindkettő.

Kérdés: Milyen ajándékot adhat a teremtés a Teremtőnek?

Válasz: Az ajándékozás örömére történő elfogadást. Ha valaki imádkozik a Teremtőhöz, kér tőle valamit, de nem magának kéri, akkor ez működőképes.

[329782]
A Napi Kabbala leckéből 5/23/24, Rabash írásai „Az adakozás vágya – 1”

forrás: https://laitman.com/2024/06/a-gift-to-the-creator/

10 jún 2024

Az egoizmusból való kilépés szakaszai

290

Az egoista természetük felismerése után az emberek eljutnak a második szakaszhoz: „Amit gyűlölsz, ne tedd a barátoddal”. Ez már minőségi változás az emberben, amikor megérti, hogy azzal, hogy árt a másiknak, önmagának árt.

Kommentár: Látjuk, hogy az emberek szélsőséges helyzetekben, például háborúban, még az életüket is képesek odaadni a másikért, nemhogy ne ártanának.

Az én válaszom: Igen, de ezek még mindig az egoizmusból való kilépés első lépései.

Kérdés: Nem elég, ha felismerjük természetünk gonoszságát? Azt is meg kell értenünk, hogy kell lennie valamilyen magasabb célnak és magasabb értékeknek? Mik lehetnek ezek? Végül is mindig két szempontnak kell lennie.

Válasz: A legmagasabb érték az egoizmusból való abszolút kilépésben rejlik, amikor mindent, amit az ember tesz, másokért teszi, és nem önmagáért. Ez az első fokozat.

A második fokozat az a vágya az embernek, hogy olyan legyen, mint a Teremtő. A Teremtő egy abszolút antiegoista rendszer, amelyhez az embernek fel kell emelkednie, Hozzá kell tapadnia, bele kell olvadnia, és így el kell érnie a célját: a Teremtővel való összetapadást.

[329373]
A KabTV „Az utolsó nemzedék korszaka” című írásából 2024.05.09.

forrás: https://laitman.com/2024/06/stages-of-getting-out-of-egoism/

10 jún 2024

Tudd, hogyan kell kérni

239

Kérdés: Nem világos, hogy a Teremtő hogyan segít nekünk. Én úgy látom, hogy mindent magamnak szerzek meg, és kérem Őt, hogy segítsen. Hogyan kapom meg ezt az ajándékot a Teremtőtől, az önzetlen cselekvést?

Válasz: Az ember olyan vágyakat és tulajdonságokat fejleszt ki, amelyek az adakozásért dolgozhatnak.

Kérdés: Ha valamit nem tudok megtenni, például nem tudok felébredni egy leckére, és kérem a Teremtő segítségét, akkor Ő végül is segíteni fog felébredni?

Válasz: Ha kérsz, Ő segíteni fog.

Kérdés: Kérhetek egy barátomnak ilyen erőt?

Válasz: Természetesen. Kérd tovább. Kérj a barátodért, magadért, hogy tudd, hogyan kell kérni.

[329723]
A Napi Kabbala leckéből 2024.05.2, Rabash írásai „Az adakozás vágya – 1”

forrás: https://laitman.com/2024/06/know-how-to-ask/

10 jún 2024

Kérdések a spirituális munkáról-136

281.02

Kérdés: Egy nagy szakadék növekszik az elmém és a szívem között. Minél inkább törekszem az elmémben az adakozásra, annál inkább úgy érzem, hogy nincs meg bennem ez a vágy, és ez nagy szenvedést okoz. Nem tudom, hogyan lépjek előre.

Válasz: A Teremtő kifejezetten azért adja ezt neked, hogy nagy buzgalommal törekedhess Hozzá az imákban.

Kérdés: Mit jelent ez? Malchut a fény határáig terjeszkedik, és minden megszorítás nélkül elnyeri és magába szívja annak tulajdonságait?

Válasz: Mivel a Malchut képes magán keresztül hordozni a fény tulajdonságait, olyan kiterjedést okoz önmagában, hogy magába szívja a végtelenség teljes fényét.

Kérdés: Néha az egész tízesért akarsz imádkozni, néha pedig mindegyik barátért külön-külön. Mi okoz nagyobb örömet a Teremtőnek?

Válasz: Amikor mindenkiért, az egész csoportért imádkozol.

[329710]
A Napi Kabbala leckéből 2024.05.23, Rabash írásai „Az adakozás vágya – 1”
forrás: https://laitman.com/2024/06/questions-about-spiritual-work-136/

09 jún 2024

A következő fokozat felé haladva

263

Kérdés: Jól értem, hogy a fényből való örömök elmaradása a továbblépést jelenti?

Válasz: Nem, az mozdít előre, hogy nem kapunk örömöt a fénytől, ez még nem jelent előrehaladást.

A továbblépés azt jelenti, hogy még jobban feltárul a Teremtő és az Ő fényére, még jobban felkészülsz erre, és összekapcsolódsz másokkal, hogy egy kollektívabb Kli-t [Edényt] alkossatok, hogy mindent magadba tudj szívni.


[329642]
A Napi Kabbala leckéből 2024.05.21, Rabash írásai „Az ember hajlamai”
forrás:
https://laitman.com/2024/06/moving-toward-the-next-degree/

09 jún 2024

Szükséges-e elkerülni a fényből származó örömöket?

608.02

Kérdés: Amikor a fény eljön, betölt bennünket. Hogyan tudunk ellenállni annak, hogy örömünket leljük benne? Hol találhatunk erőt ahhoz, hogy ellenálljunk az élvezetnek?

Válasz: Képzeljük el, hogy a kapott fényt a Teremtő felé kell irányítanunk.
Még ha az öröm és az élvezet nem is múlik el, nem kell elkerülni ezeket. Csak helyesen kell használnod őket.

Kérdés: Hogyan lehet eljutni az áhítathoz?

Válasz: Az áhítat elérése attól függ, hogyan viszonyulsz ahhoz, amit a Teremtőtől kapsz.


[329645]
A Napi Kabbala leckéből 2024.05.21, Rabash írásai „Az ember hajlamossága”

forrás: https://laitman.com/2024/06/is-there-a-need-to-avoid-receiving-pleasure-from-the-light/

09 jún 2024

A hit helye

237

Kérdés: Mi segít abban, hogy az ember érezze, hogy szüksége van a hitre? Minek következtében merül fel?

Válasz: Azért, mert az embernek szüksége van a hitre: A hit iránti hiányt az ember felülről kapja. És azáltal, hogy az ember érzi magában ezt a hiányt, tovább halad.

Kérdés: Hogyan tudok helyet teremteni a szívemben a hit erejének elfogadására?

Válasz: Ahol korábban volt egy hely, ahol érezted a Teremtőt, ott most a hitnek akarsz helyet teremteni.

A Teremtőt érző hely az a hely, ahol a tízeshez, az egész világ Kli-hez való hozzáállásod megnyilvánul.
[329651]
A Napi Kabbala leckéből 2024.05.21, Rabash írásai „Az ember hajlama”
forrás: https://laitman.com/2024/06/a-place-for-faith/

08 jún 2024

Kérdések a spirituális munkáról-135

600.01

Kérdés: Milyen csodát kérhetünk a Teremtőtől?

Válasz: A csodát, hogy elnyerjük a fény erejét az értelem felett.

Kérdés: Azt mondtad, hogy az embernek mindenkinek oda kell adnia, amit a Teremtőtől kap. Elég-e önmagában a jó szándékom ahhoz, hogy továbbadjam barátaimnak azt, ami a Teremtőtől származik? Vagy előfeltétel, hogy az ő vágyaikat is magadba foglald?

Válasz: A barátok bevonása nagyon fontos. Ez az egyetlen módja a tízben való egységnek.

Kérdés: Hogyan tudja az ember maga is felidézni a hit szükségességét, hogy igaz imát mondhasson?

Válasz: Kérje ezt a Teremtőtől.

Kérdés: Érezhet-e valaki szeretetet a felebarátja iránt csak úgy, ha teljes hittel jutalmazzák?

Válasz: Nem, nem feltétlenül. Már a legelején, amikor az ember elkezd egy kicsit felfelé kapaszkodni a lépcsőfokokon, már kérheti a másikat, és kapcsolódhat hozzá.

Kérdés: Hogyan lehet megakadályozni az adakozás örömét? Hová kell irányulnia ennek az örömnek?

Válasz: Az adakozás örömét nem szabad magadnak megtartanod. Ugyanakkor dolgozz a vágyaidban, és lásd, hogy a vágyaid hogyan fogadják be ezt az erőt, és hogyan léteznek ennek köszönhetően.

[329585]
A Napi Kabbala leckéből 2024.05.21, Rabash írásai „Az ember hajlamai”
forrás: https://laitman.com/2024/06/questions-about-spiritual-work-135/

08 jún 2024

Ne árts másoknak

Hogy az egyén meg akarjon szabadulni egoista természetétől, egyrészt meg kell értenie, milyen rosszat hoz ez rá, hogy olyan, mint egy betegség, amely nem teszi lehetővé, hogy minőségi életet éljen. Másrészt pedig meg kell éreznie a vágyat, hogy olyan legyen, mint a felső erő, amely örök életet ad neki.

Más szóval, valahogyan látnia kell az egoizmusa elleni küzdelem hasznát, és meg kell értenie, mit veszít azzal, hogy nem a Teremtő rendszerében van. Ellenkező esetben a gonoszság puszta felismerésével nem ér el semmit.

Miután megszorítja magát a „ne árts másoknak” elv alapján, a következő lépés az, hogy meg kell nyílnia, és el kell kezdenie kisugározni a jót, és annak forrásává kell válnia. Ezen a ponton már van némi közelsége a Teremtővel, azaz Ő minőségével és másokkal, mert a Teremtő minőségét a másokhoz való közeledésén keresztül éri el.

[329412]
A KabTV „Az utolsó nemzedék időszaka” című írásából 2024.05.09.
forrás: https://laitman.com/2024/06/do-no-harm-to-others/

07 jún 2024

58 queries in 0,657 seconds.