Dr. Michael Laitman

Minden feltárulás bennünk történik meg

laitman_720

Semmi más nem létezik objektív módon, mint a Felső Erő, amely az alapját képezi a teljes természetnek. Azonban mi ezt a Felső Erőt különböző formákba, minőségekbe beöltözve vagyunk képesek csak érzékelni, ezek pedig azoktól a formáktól és minőségektől függenek, melyeket én magam teremtek.
Minden egyéb erő, amit az az emberiség felfedez az intellektuson keresztül, ugyanazon a szinten léteznek, amin maga az emberi intellektus, amin tanulmányozzuk ezeket. Ezért, ha más szinteken lennénk képesek, különböző formákat érzékelni, akkor más és más erőket fedeznénk fel, melyek egy teljesen más világot ábrázolnának a számunkra.
A különbség ezek között a felfedezett erők, és a Természet Felső Ereje között, kizárólag a belső, szubjektív érzékelésünkben nyilvánul meg. Minden az egyéni, individuális érzékeléstől függ, attól a szinttől, ahol az ember felfogja és kiértékeli az érzékelt jelenségeket. Az egyén nélkül semmi nincs az érzékelésben, és képtelenség bármit mondani arról, hogy az ember számára mi létezik.
Minden az egyéntől függ, mivel a világ az egyén érzékelésén belül létezik, és az egyénen kívül nem létezik semmi, csak a Felső Erő, a Természet Ereje, amely a teljes létezést megteremtette. Minden feltárulás bennünk történik, ahogy befolyásol bennünket ez a Felső Erő.
Mindent, amit látok, érzek, gondolok, minden bennem és körülöttem, az összes érzelmem és értelmem, semmi más, mint ennek a magasztos Erőnek a feltárulása. Az ember számára megadatott a leválás erről az Erőről, hogy ebben a szeparációban megtapasztalhassa saját, elkülönült létezését és ehhez kapcsolódó valóságát, melyet úgy nevezünk ez a világ, vagy fizikai valóság.

66 queries in 0,635 seconds.