Dr. Michael Laitman

Hit és tudás

Kérdés: Mit jelentenek a kabbalában a hit és a tudás fogalmai?

Válasz: A hit az adakozás minősége, a saját egó fölé kerülés képessége, amikor az egó azt mondja, hogy „Vedd magadhoz, töltekezz vele!”, és én ez ellen megyek. A megszerzés fölé emelkedek, nem veszek el és ragadok magamhoz mindent – vagyis nem az egoista vágyaimmal dolgozom, amik arra ösztönöznek, hogy töltsem ki magam a gyönyör különféle megnyilvánulásaival.

Tehát visszanyesek a vágyaimból. A vágyak megmaradnak, de korlátozom őket, föléjük helyezem magam. Ezt a cselekedetet nevezzük értelem feletti hitnek. Az értelmet egoista vágyaknak hívjuk, mivel ezekben szerzek meg, ezek segítségével érzem önmagam, saját ízeimet, nagyságomat és önbizalmamat.

Kérdés: Ezek a természetadta érzéseim, érzelmeim, illetve vágyaim?

Válasz: Igen. Ezeket úgy hívjuk, hogy „ízek” vagy „tudás”. A következő alapvető vágyainkat különítjük el: élelem, szex, család, pénz, hatalom és tudás. A tudás a legegoistább vágyunk. Mindezek után jön a hit, amikor mindezen vágyak fölé emelkedek, és olyan módon dolgozom velük, hogy nem kielégítem, hanem föléjük helyezem magam.

Kérdés: Miért hívták ezt a bölcsek hitnek?

Válasz: Mert ez az adakozás tulajdonsága – a Bina minősége, amit szembeállíthatunk a megszerzés, vagyis a Malchut minőségével.

Kérdés: Olyan minőségről van szó, amit a természetes vágyaimban nem érzek, ezért hinnem kell benne?

Válasz: Nem. Olyan minőségről beszélünk, amit a felső erő, egy felülről jövő fény hatására, fokozatosan érünk el. Semmi köze nincs a mi világunkat jellemző hithez, ahol valakit vagy valamit becsukott szemmel istenítek, és mindent elfogadok, elhiszek, amit mondanak nekem. A tudás fölötti hit esetén beállítom, hogy miben akarok hinni, és mit tartok nagyra – szemben azzal, amit az egoizmusom tart értékesnek. Tehát a hitem emel az egoizmusom fölé. Attól függően létezem a hit állapotában, hogy az egoizmus milyen szintje fölé vagyok képes felemelkedni.

https://laitman.com/2020/04/faith-and-knowledge/

67 queries in 0,613 seconds.