Dr. Michael Laitman

A vágyak fejlődése

Kérdés: A vágy a természet alapja?

Válasz: Igen. Csak egy szubsztancia létezik, amelynek vágy a neve. Semmi más nincs.

Kérdés: A kabbala szerint, a vágyak többféle szintje különíthető el. Úgy vagyunk megalkotva, hogy önmagunkon kívül szemlélhessük a kövületi, növényi, állati és emberi vágyak szintjeit. Ennek eredményeképp kövületeket, növényeket, állatokat és embereket látunk. Ha másképp lennénk felépítve, egy teljesen más képet látnánk a világról?

Válasz: Igen, ez a vágyaink függvénye. Ha a vágyak egy alsóbb szintjén volnánk, akkor mammutokat vadásznánk, meg ilyenek. Az egész a vágyak evolúciójától függ.

Kérdés: Az állatoknak hány szintbe rendeződnek a vágyai?

Válasz: A miénkkel megegyező rendszernek megfelelően működnek, mivel ezek a mi vágyaink, csak alacsonyabb szinteken.

Megjegyzés: Viszont az állatok érzékelnek minket, holott nem rendelkeznek emberi vágyakkal.

Rav kommentje: Itt megint egy kérdéssel állunk szemben: valójában is léteznek, vagy csak a képzeletünk termékei? Végül is, minden csak a személy szemszögéből nézve létezik; nincs más rajta kívül. Minden más vagy az ő belsejében létezik, vagy az, amit önmagán kívül lát.

Kérdés: Miért nem érezzük ezt?

Válasz: A kabbalisták fokozatosan fedezik fel és írják le azt a valóságot, amiről beszélünk. Mások nem érzik ezt, mivel nem jutottak el arra a szintre. A kabbala úgy segíti az ember fejlődését, hogy az látni kezdi a tényleges realitást, amelyben csak ő létezik a mindent betöltő, fehér Fényben.

Kérdés: Ez azt jelenti, hogy senki sem jobb vagy rosszabb. Csak a természet programja, az evolúció van. Pár ezer évvel ezelőtt bizonyos emberek elérték ezt a valóságot, és elmagyarázták, hogy nem létezik világ rajtunk kívül. Vannak olyanok, akik még mindig a folyamatban vannak, és szintén ide jutnak el ezer év múlva?

Válasz: Igen. Ez jelzi, hogy a személy bizonyos vágyai korrigálásra kerültek, és így feltárult az igaz valóság. Más vágyak viszont még nem tárultak fel, és nem érték el a helyes valóságérzékelést. Ez utóbbi vágyak olyan külső emberekként jelennek meg a személynek, akik ezt az egészet nem értik, és nem értenek egyet vele.

Megjegyzés: Tudjuk, hogy a vágy két törvényszerűséget követve működik: az első az aktuális forma megőrzésére törekszik, a második pedig mindent magához kapcsol, amit bemutatnak neki.

Rav kommentje: Minden vágy kezdetben egoista; önmaga konzerválása a célja, és minden lehetséges dolgot, amit saját szempontjából hasznosnak vél, közelebb akar hozni magához.

Megjegyzés: Ezért, ahogy a kabbala mondja, egész életünk a vágybeteljesítés kutatása. A természet vágyakat adományozott nekünk, és folyton azt keressük, hol lelhetünk rá a kielégítésükre, mivel nem vagyunk képesek tényleges módon kitölteni önmagunkat.

Rav kommentje: Most és a jövőben is ki leszünk töltve, és kitöltéseink a  ráció, illetve különféle benyomások és változások formáit veszik fel. Ez mindaddig így történik, amíg változásaink és benyomásaink elvezetnek minket a tényleges valósághoz, amelyben nem létezik más, csak a vágyunk, amelyben mindezek a hullámzások lejátszódnak. Csak azon fogunk munkálkodni, hogy amennyire csak lehetséges, kiterjesszük ezt a vágyat, és megérezzük benne az abszolút mértékben teljes kitöltést, amely a végtelenség világa elnevezésre hallgat.

https://laitman.com/2019/06/the-evolution-of-desires/

66 queries in 0,640 seconds.