Dr. Michael Laitman

Az új izraeli berendezkedésről

Az új izraeli berendezkedésnek a kapcsolaton kell alapulnia: mindenki egy emberként, minden különbségen felülemelkedve létezik. Izrael mind a négy csoportja, a világi, a nemzeti-vallásos, az ultraortodox és az arab – mind csak saját tagjait védelmezi. Szükség van egy új, kötelező érvényű nemzeti tantervre, amelynek segítségével az emberek szélesebb spektrumú társadalomszemléletet sajátítanak el, és a nép minden tagját elismerik. Minden szegmens vagy frakció megtartja egyediségét, és efelett kialakítja az együvé tartozás, a kölcsönös függés és a kapcsolat szintjét, Ábrahám ősatya tanításának megfelelően, aki ezt mondta: “A szeretet lefedi a vétkeket.” (Példabeszédek könyve, 10:12)

https://laitman.com/2019/07/new-life-584-the-new-israeli-order/

67 queries in 0,124 seconds.