Dr. Michael Laitman

A csüggedtségből a tökéletesség felé

A szorongás és kétségbeesés járványszerű elterjedése, amit a mai társadalomban látunk, segíti az emberiséget, hogy fejlődésében elérje Adam szintjét. Manapság az embereket kevésbé érdekli testük állati értelemben vett jóléte. Szorongásaik inkább az ismeretlen jövőből és az élet értelmetlenségéből fakadnak. Mire való az élet? Miért élek? Ezek azok a kérdések, amelyek ha megválaszolatlanok maradnak, az emberek (és a gyerekek) kétségbe esnek. Drogok és antidepresszánsok után nyúlunk, de kielégítetlenek maradunk. Az emberiség a bánat soha korábban nem tapasztalt mélységébe zuhan, és tanításra lesz szüksége, hogy kezelje azt. Meg kell tanulnia, hogyan kapcsolódjon a globális, integrális világhoz. Hallania kell a természet tervszerűségéről, és a mindannyiunkban működő bölcsességről. Hogy megvalósítsa a benne rejlő igaz emberi lehetőségeket és nyugvópontra juttassa mindenfajta egzisztenciális hiányosságát, meg kell, hogy értse a teremtés gondolatát.

https://laitman.com/2019/10/new-life-285-overcoming-despair/  

67 queries in 0,610 seconds.