Dr. Michael Laitman

Család és házasság, ötödik rész

Család – a tömegek spirituális fejlődésének alapzata

Megjegyzés: A kabbala beszél a környezet fontosságáról, ami erősíti azt a nézetet, hogy kizárólag a Teremtő feltárása képes motivációs alapot biztosítani a család létre hozásához.

Rav kommentje: Ez a környezet azonban nem lehet azonos azzal, amit egy kis faluban, kisvárosban vagy országban tapasztalunk, ahol a hiányos oktatásban részesült tömegek közvéleménye nyomást gyakorol a fiatalokra, és arra kényszeríti őket, hogy családot alapítsanak, és ilyen módon éljenek.                                                                                                                                                                                

Kérdés: Az oktatáshoz van ennek köze? A személy iskolás kortól magyarázatot kap a férfi és női minőségek különbségéről, a Teremtés céljáról, illetve arról, hogy mi is a Teremtő. Ha ez így van, nem vagyunk könnyű helyzetben.

Válasz: Valóban. Mindezek magyarázatra szorulnak. Ennek a neveltetésnek köszönhetően kell megint a család felé fordulnunk, de a korábbiaktól eltérő formában.

Látjuk, hogy fokozatosan hagyjuk el azt az állapotot, amikor az embernek család iránti igénye van. A múltban, a 16 és 18 év közötti fiatalok még gondoltak a családra, és létre is hozták azt. Ma már más a helyzet.

Kérdés: Valójában a család, mint az emberek közötti kapcsolat alapja, a személy spirituális fejlődési pályájának a kezdete?

Válasz: Arról, hogy valaki spirituálisan fejlődik, főleg a család tehet. A kabbalista csoport teljesen más kérdés. Ha a tömegeknél maradunk, akkor a család képezi az alapot.

Kérdés: A család egy modell, ahol pozitívan viszonyulok a házastársamhoz és a gyerekemhez, mivel ez az attitűd természettől fogva bennem van. Ez igaz?                                       

Válasz: Nem csak erről van szó. A család olyan modell, amelyben lehetséges a spirituális fejlődés. Ehhez még hozzá jönnek a férfi és női csoportok, ahol a nemek szeparált fejlődése folyik, és ahol a tagok inspirációt, emelkedettséget és spirituális energiát kapnak. Ezeket aztán a családban bontakoztatják ki.

Kérdés: Az elvek szintjén, ez a kétféle alapegység adja továbbra is a környezet két típusát?

Válasz: Igen. Férfi és női csoportok, illetve férfi és nő családi körben, gyermekeikkel. Tulajdonképpen így fog kinézni a társadalom struktúrája.

https://laitman.com/2019/11/family-and-marriage-part-5/

66 queries in 0,638 seconds.