Dr. Michael Laitman

Férfi és nő, második rész

Ki Ádám?

Kérdés: Kezdetben a Teremtő megteremtette az egyetlen, teremtett lényt. Ezt a teremtett lényt vagy programot úgy hívják, hogy „egyetlen vágy – Adam HaRishon”. Ez is felosztható női és férfi részekre?

Válasz: Igen, mindkét rész egyszerre kapcsolódik egymáshoz és kiegészíti a másikat.

Kérdés: Az allegorikus történet úgy szól, hogy először csak Ádám, a férfi rész lett megteremtve, majd ezt követően, az ő oldalbordájából teremtetett meg a nő. Hogyan magyarázza ezt?

Válasz: Nagyon egyszerű. A Teremtő nem más, mint az adakozás minősége. Valójában nem tudjuk meghatározni, hogy mi is Ő, mert teljeséggel rajtunk kívül áll. Amikor magunkban érezzük, a férfi és női jellegek kombinációjaként definiáljuk.

Kérdés: Mi ez az Ádám névre hallgató teremtett lény?

Válasz: Ádám a következő: egy természetes, ösztönös adakozási szándékkal felruházott, tíz szférába rendeződött megszerzési vágy. Ebben a formában akár angyalnak is nevezhető. Azaz teljességgel ideális minőséggel bír: igen apró, nulla állapotban van, amelyre sem a megszerzés, sem az adakozás nem jellemző.

Igen nehéz kihámozni a teljes történetet, de lehetséges. A Zohár könyve és más kabbalista művek úgy magyarázzák, hogy a megszerző és adakozó részek kölcsönösen kiegészítik egymást, amikor nullává redukálódnak.

Ennél fogva, ez az Ádámnak nevezett rendszer nem egy személy, és nem is teremtett lény, hanem olyan minőség, amely magában foglalja az egymást kölcsönösen kiegészítő és egymással kapcsolatban lévő pozitív és negatív erőket. Ezek lehetőségként léteznek. Ezt az erőt biztosító eszközt nevezzük Ádámnak.

Kérdés: Tanultunk az egyenes Fény négy állomásáról. Melyik állomás során lett megteremtve Ádám? Van köze a négy állomáshoz?

Válasz: Nincs. Először megtörtént az egyenes Fény négy fejlődési állapota, aztán keletkeztek a világok: Adam Kadmon, Atzilut, Beria, Yetzira és Assiya. És csak ezen a ponton váltak a körülmények alkalmassá az Ádámnak nevezett rendszer megteremtésére.

https://laitman.com/2019/12/male-and-female-part-2/

67 queries in 0,640 seconds.