Dr. Michael Laitman

Élet és halál, harmadik rész

Élet és halál kabbalista szemszögből

Kérdés: Évezredeken át az emberi civilizáció nagy számú hitrendszert alakított ki magának. Meglepő, de igaz, hogy szinte mindegyik foglalkozott a halál utáni élettel. Mindenki hitt és hisz benne. Hogyan vélekedik erről a kabbala?

Válasz: A kabbala szerint az élet nem egyenlő a fehérjéből felépülő testtel és annak halálával. A testet a felső erő tölti meg, függetlenül annak fizikai állapotától.

Azaz lehetőségünk van az adakozási vágy megszerzésére, önmagunkon kívül, elhagyva önmagunkat, egoizmusunkat. Amikor valaki kilép önmagából, és másokat kíván kitölteni, olyan állapotba kerül, amelyben kiteljesedést kap felülről, és ezt tovább adhatja másoknak. Azt a kielégítettséget nevezzük életnek, ami ezen a személyen halad keresztül, és eljut másokhoz.

Azt a vágyat hívjuk életnek, amely arra tör, hogy kielégülést adjon valakinek rajtam kívül. Szinte mindenkit kielégüléshez akarok juttatni. Ha így viszonyulok másokhoz, és rajtuk keresztül a Teremtőhöz, akkor nagy mennyiségű fény halad keresztül rajtam, és ez az engem kitöltő fény maga az élet.

Kérdés: És mi a halál?

Válasz: A spiritualitásban a halál a zuhanás az adakozás minőségéből a megszerzésbe. Más szavakkal, a halál az önmagáért megszerző vágy. Az önnön gyönyörökbe való bezárkózás spirituális halált okoz.

Kérdés: Ha most megszerzési vágyban vagyunk, akkor a spirituális világ szempontjából nézve halottak vagyunk?

Válasz: A spirituális világ szempontjából nézve nem halottak vagyunk. Egyáltalán nem is létezünk.

Kérdés: A személy határozza meg, hogy spirituális értelemben élő vagy halott?

Válasz: Igen. Ha eljutott az élet állapotáig, és ezt követően elveszti ezt a minőséget, és a fény eltűnik, azt mondja: „Most a halál állapotában vagyok.”

De amíg ez nem következik be, egyik állapot sem jellemző ránk. Spirituális tekintetben nem embereknek, hanem állatoknak számítunk.

Kérdés: Lehetséges úgy fogalmazni, hogy potenciális létezők vagyunk?

Válasz: Igen. Elérhetjük a spiritualitás szintjét, és emberré válhatunk, de mindezidáig nem tettünk szert erre a belső tulajdonságra.

Kérdés: Hogyan határozható meg a halál spirituális gyökere?

Válasz: Átmenet egy másik állapotba. Valójában azonban ez nem is halál. Igazából nincs is halál. A halál úgy tekinthető, mint a Teremtő természetének, az adakozási vágynak a hiánya. Amikor ez az adakozási vágy megmutatkozik bennünk, azt hívjuk életnek.

https://laitman.com/2020/01/life-and-death-part-3/

67 queries in 0,630 seconds.