Dr. Michael Laitman

Mi az a egy dolog, amit az emberiség megtanulhat a koronavírustól(COVID-19)?

A koronavírus felfedte az emberiség teljes összekapcsoltságát és az egymástól való függőségét. Ennek megfelelően, ha bölcsek vagyunk, akkor hozzá igazítjuk magunkat ehhez a felfedett kapcsolathoz.

Ahogy a szakértők figyelmeztetnek minket a jövőbeni járványokra és a globális problémákra, meg kell hallgatnunk ezt az üzenetet a globális kapcsolatról, melyet a természet rendszere próbál nekünk átadni, egyébként egyre mélyebb globális válságokkal kell majd szembenéznünk.

Ezáltal az emberiség megtanulhatja a koronavírus járványból, hogyha a globális problémákat helyi reakciókkal, helyi megoldásokkal akarjuk kezelni az olyan, mint hogyha ragtapaszokat tennénk sebekre, fekélyekre, miközben azok az egész testet érintő betegségnek csak a tünetei. 

 Más szóval teljesen haszontalan. 

Ahogy elkezdünk magunkhoz térni a világméretű vírus járványból, és ha bölcsek vagyunk, akkor újjáépítjük a társadalmukat. Olyan új alapokra helyezve, amely figyelembe veszi a globális egymáshoz való kapcsolódásunkat, ezáltal sikeressé tesszük a felépülést és újjáépítést.

Milyen értékek ideálisak ma az emberiség számára?

Nem mások, mint a kölcsönös felelősségre való igény, és hogy figyelembe vegyük a helyes kommunikációt, keringést a nemzetek, a társadalmak és a kultúrák között.

 Mi mindannyian egyetlen rendszerbe vagyunk összekapcsolva, mindannyian függünk egymástól. Ahogy a koronavírus nem különböztetette meg az emberek a szociális vagy társadalmi státusza alapján, hiszen a legszegényebbtől a leggazdagabbig mindenki megfertőződött.  Ahogy az alapján sem tett különbséget, hogy valaki jól viszonyul-e a természethez, vagy rosszul viszonyul hozzá.  A vírus mindenkit egyenlően kezelt és ennek megfelelően nekünk okosan meg kell tanulnunk ezt a leckét, hogy érezzük a teljes egyenlőségünket és az egyenrangúságunkat a világban.

Azáltal, hogy megtanuljuk ezt a leckét, a koronavírustól, látni fogjuk, hogy olyanok vagyunk, mint a kisgyermekek, akik eddig vitatkoztak, harcoltak egymással a homokozóban és most szigorú édesanyánk elkapott minket, és meg akar minket tanítani, hogy hogyan viselkedjünk egymással.

Teljesen mindegy, hogy egymásra mutogatunk, hogy ki kezdte a veszekedést, ki kezdte a háborút, édesanyánk nem törődik ezzel, hogy ki kire mutogat, egyszerűen egyformán megbüntet mindannyiunkat. Ezzel arra kényszerítve minket, hogy hagyjuk abba a játékot és gondolkozzunk el azon, hogy mit csinálunk, és hogyan javítsunk a viselkedésünkön. 

Tehát a legfontosabb lecke a vírus járványból az, hogy egyformán kell viszonyulnunk egymáshoz, hogy az összes nemzet, társadalom, kultúra közös szerepet kapjon egy globálisan összekapcsolt világban. Ebbe a helyzetben megértjük, hogy fontos, hogy mindenki magára vállalja a helyes felelősséget, hogy megfelelő módon gondolkodjon és cselekedjen a másik irányába. 

Hogyha nem leszünk képesek javítani viszonyainkat, tehát, hogy kölcsönösen felelősek legyünk és figyelembe tudjuk venni egymást, akkor sokkal több és keményebb csapásokat várhatunk majd a természet rendszerétől. Azért, hogy figyelmeztessen minket az egymástól való függőségünkre, és hogy ennek megfelelően kell felújítanunk a társadalmi és globális viszonyainkat. 

Annak az érdekében, hogy felújítsuk viszonyainkat, egy teljesen új oktatási rendszerre van szükség. Ami felhasznál majd, minden kommunikációs lehetőséget adnak érdekében, hogy egy új, globális társadalmat neveljen fel, ahol az egyének, a társadalmak, a nemzetek egy pozitív módon kapcsolódnak egymással.

Minél inkább befolyásoljuk, emlékeztetjük egymást, arra hogy az egész emberiség egyetlen család, és ezáltal úgy is kell viselkedünk, mint egyetlen család, ahol minden egyes tag, a saját különleges helyének megfelelően, egyformán gondoskodik, támogatja és bátorítja a többi családtagot, akkor egy sokkal magasabb minőségi életet élünk majd át. Több boldogsággal, magabiztossággal és jóléttel a társadalom minden területén.

A természetnek megvannak a saját eszközei, hogy minket ehhez a végkövetkeztetéshez el vezessen – a koronavírus fertőzés csak az egyik volt – de minél hamarabb felemeljük tudatosságunkat a globálisan, egymástól való függőség gondolata felé, és kijavítjuk kapcsolatainkat ennek megfelelően, akkor annál kevesebb negatív jelenséget fogunk átélni a természet oldaláról, és annál inkább békében és egyensúlyban érezzük majd magunkat egymással, és a természet rendszerével.

Forrás: https://www.quora.com/What-is-that-one-thing-humanity-can-learn-from-the-coronavirus-COVID-19

71 queries in 0,660 seconds.