Dr. Michael Laitman

Az élet a gonosz és a jó állandó egyensúlya

Ellentétes felek és trendek le akarják rombolni egymást, és nem értik, hogy nem is tudnának egymás nélkül létezni.  Senki nem rombolhat le másokat, sokkal inkább helyesen kell összekapcsolódnia mindenkivel, annak érdekében, hogy kölcsönös lemondás jelenhessen meg a másik fél javára, egy tér egy bizonyos harmadik fél számára, amely közös az érintett felek számára, a Teremtő elérése érdekében.

Az én akaratom, jóindulatom az, ami teret nyit másoknak, és én a Teremtőt “kényszerítem”, hogy tárja fel Önmagát.

Ez az egyetlen módja a pluralizmus elérésének. Ezek nem csak szép szavak, hanem a természet valódi működésének megértéséhez szükséges leírások. Máskülönben nem élhetjük túl.  Mindenki arra van kötelezve, hogy teret nyisson az ellentétes áramlatoknak, elfogadva mások véleményét, ne ellene menjen más akaratának, de ellentétesen azzal az értelemmel, amire a mai világ épül.

Soha nem leszünk képesek lerombolni az ellentétes nézőpontokat, mivel az ellenségünk lerombolása által, valójában magunkat romboljuk le. Törődnöm kell, az ellenségem fennmaradásával, mert azzal, amit ő képvisel segít felfedezni a saját véleményem.

A teljes természet a plusz és a mínusz szembeállására épül, és ez alapján teremt életet, a létező formákban. Készen kell állnom, mindenki elfogadására, akár a legszélsőségesebb véleményekre is, ahol a szemben-álló vélemény hordozója, holnap a szövetségesem lehet, mivel ez az emberi társadalom fejlődésének a következménye. Amit tudnom kell, hogyan kell a helyes mozaikot kiraknom mindezen formákból, annak érdekében, hogy a valódi emberi lényeget tárjam fel benne.

Ebben a formában mindez a természettől ered, amely mindenféle minőséget hoz létre ezen belül, amelyekből az ember megismerheti a teremtést, megtanulhatja, hogy kell létezni boldogan és megelégedetten. Különben állandóan harcolnunk kell, mint a kisgyerekek. Nem élünk, hanem helyette minden percünkben megpróbálunk kárt okozni egymásnak. 

Nincs jogom lerombolni semmit, végső soron nem én vagyok a Teremtő. A törés jeleinek feltárulására való vágy ellentétes a Teremtő programjával. 

Van helye mindenkinek, de csak akkor, ha nem romboljuk le egymást. Ez azt jelenti, hogy még a halál angyala is szent angyallá változtatható. Nem szűnik meg a halál angyalává lenni, de az ember segítségével a belsejében lévő szent angyal emelkedik fel és borul rá a halál angyalára.  

Ha az egyik lerombolja a másikat, nem lesz egyiknek sem joga a létezésre. Ezért biztosítanunk kell az ellentétek fennmaradását. Egyik sem lehet meg a másik nélkül. 

A világ a jó és a gonosz egyensúlyán alapul és a jó emberek azért léteznek, mert vannak rossz emberek. Nem lehet ez másképpen. Mindkettő azért létezik, hogy megteremtse a helyet a Teremtő feltárulására, amely mindkettőnek a forrása.

Ha leereszkedünk az emberi szintről a biológiai szintekre, látni fogjuk, hogy a testünk mennyi rendszernek a része, melyek kifejezett célja a sejtek rombolása, a test megtisztítása, mivel ezek nélkül a test nem tudna létezni. Az élet a jónak és a rossznak egymáson való áthullámzása. A test egy dinamikus rendszer, ami az egyensúly fenntartására törekszik állandóan, és ezt az egyensúlyozó erőt nevezzük életnek. Ahogy zavar jelenik meg az egyensúlyban, a test haldoklani kezd.

Minden, ami a világban létezik, fenntartja a saját ellentétét is, kezdetben sem lehet csak az egyik minőség létezésben, csak maradhat a másik szinte észrevétlen. Minden rendszer már létezik, mindennek meg van a helye, csak van, ami előbb, van, ami később tárul fel a számunkra, a mi természetünknek megfelelően. A feladatunk egyensúlyba hozni az összes rendszert, és ezek végső egyensúlya jelenti a korrekció befejeződését. 

A korrekció végén, minden gonosz és minden jó feltárul, és látni fogjuk, hogy ami gonosznak tűnt a számunkra, valójában az is jó. Ez az, amikor elérjük a tökéletességet. 

A korona vírus és más problémák várnak ránk, hogy elvezessenek bennünket a gyűlölet olyan fokú feltárulásához, hogy az emberiség elkezdje lerombolni magát. Ezért kell nekünk meggyőzni az embereket arról, hogy a társadalmunkban, a környezetünkben, Adam HaRishon rendszerében, amelyben valójában létezünk, nincs semmi felesleges, amit le lehetne rombolni és kitörölni a világunkból. Mindössze meg kell szerveznünk a helyes, kölcsönös kapcsolatot, minden ellentétes rész között. 

Ez mindenkit bölcsebbé tesz. Az egyik megérti a másikat, az ellentétes véleményt, és felismeri, hogy ez nem is lehet másképpen, mivel támogatni kell egymást.

Képzeljük el, hogy mind a világ 150 országa felismeri, hogy mennyire szükségük van egymásra. Mindegyiknek szüksége van Oroszországra, Amerikára, Európára és Afrikára. Akkor mennyire más lenne a világ, mennyivel jobban óvnánk természeti erőforrásainkat, és sokkal kevesebbet költenénk fegyverekre és hadseregekre.

Hamarosan látni fogjuk, hogy ezeknek az elveknek a gyakorlati alkalmazása nélkül, a világ a szakadék felé rohan. Azt találjuk, hogy állandó növekedésben tárul fel, mennyire függünk egymástól, de mégsem vagyunk képesek egyesülni. 

Mindenkinek meg kell értenie, hogy bármilyen jelenségnek megvan a helye a világban. Minden egymással ellentétes mozgalomnak és erőnek szüksége van egymásra és helyesen kell kezelniük egymást, mivel a felső természet kötelezi erre őket. 

Ezért szükséges az, hogy ne lerombolni vagy eltüntetni akarjuk az ellenséget, hanem sokkal inkább együtt kell léteznünk, valahol az ellentétünk felett. Ezt nevezzük a helyes szembenállásnak, amely lehetővé teszi a felső szinteken való létezést, amely szint ez alapján feltárul a számunkra. 

Tény, hogy ezért az ellentétes erők mindegyike feltárja magát a számunkra annak érdekében, hogy kötelezzen minket a következő fejlődési szintre való felemelkedésre.

Ott megint egymással ellentétes erők tárulnak fel, melyek, ha helyesen kezeljük őket, egy újabb szinttel feljebb emelnek minket – a saját oksági szintjükre. Ez által addig emelkedünk, ameddig felfedezzük mindennek a végső okát, a Teremtőt, akiből mind a jó és mind a rossz származik, és amely erők kölcsönösen támogatják egymást nincs jó, gonosz nélkül és fordítva is igaz. Általánosságban a jó és a rossz egyszer majd felolvad a Teremtő feltárulásában.

Különbözik a véleményünk egymástól, és senki nem akarja a saját véleményét feladni más igazáért, ez olyan, mint amikor két ember ül egy autóban és vitatkoznak merre menjenek. Ezen a módon nem lesz megoldás. Az egyetlen megoldás a Teremtő feltárása, az egymás felé megadott engedményeken keresztül és majd Ő megmutatja a követendő irányt. Ez nem valamelyikünk által lesz elhatározva, hanem egy átfogó megoldás lesz a vélemények beolvasztásával.

Ezért is hívjuk a Teremtőt általános iránymutatónak is. Ő vezet minket, a saját maga által meghatározott irányba, ahol az összes ellentéte összekapcsolódik egyetlen egésszé, minden egyenlővé válik, mindenki a jóságot, a szeretetet és az egységet érzékeli.

[268765]
Napi Kabbala Lecke 20/08/03 A szeretet lefed minden bűnt 8/3/20
Angol blog: https://laitman.com/2020/08/life-is-a-balance-of-good-and-evil/
66 queries in 0,637 seconds.