Dr. Michael Laitman

Szerző arhívuma: Tomi

A szenvedések különbözőek

Kérdés: Miért teremtette meg a Teremtő a szenvedést és a halált? Miért nem egy örökérvényű, veleszületett altruista személyiségjeggyel hozta létre az embert?.

Válasz: Akkor az ember az örökéletű bestia szintjén volna, amit angyalnak hívunk. Hogy elérje a Felső szintet saját maga által, a személynek szenvednie kell.

Kérdés: Ez azt jelenti, hogy a szenvedés témája nélkül az élet értelmére vonatkozó kérdést nem tehetjük fel?

Válasz: Ez így van. De különféle szenvedéseket különböztetünk meg. Megérinthetnek minket a szeretet pillanatai. Ahogy a szólás mondja: “Szerettem és szenvedtem.” – olyan módon, mint ahogy például szeretjük a pénzt, és szenvedünk a hiányától.

Itt, másfelől azonban szeretjük a megértést, az öröklétbe jutást, a tökéletességet, és azt akarjuk, hogy ezek abszolút és objektív fogalmak legyenek. Nem úgy, mint amikor droghasználat után jól érzed magad. Ezeket az érzéseket a bensőnkben neveljük ki, olyan edények létrehozásával, amelyek ráébresztenek, hogy valójában a tökéletesség és az öröklét állapotában vagyunk.

Részlet a 2015. október 25.-I, orosz nyelvű kabbala leckéből

https://laitman.com/2015/12/the-sufferings-are-different/

26 ápr 2019

A feladatunkról

A világ összes nehézségének az az oka, hogy Izrael, azaz azok, akik sóvárognak a Teremtő után, nem végzik el a rájuk bízott és kabbalisták által leírt feladatot. Nem tanítjuk a világot, nem adjuk át neki a korrekció módszerét.

Valójában a világnak semmit nem kell tennie, csak átveszi tőlünk a módszert. Nekünk szükséges átültetni azt a gyakorlatba. Ebből következik, hogy minden munka ránk hárul. Mi kezdjük el, és mi végezzük be.

Ha megtalálod a módját, hogyan kérj, és fogadj el vágyat (Kelim) tőle, a világ biztosítja neked azokat A világ nem cselekszik, vagyis tettei nem a természetből származnak. Írva van, hogy “A világ nemzetei a vállukon fogják hordozni Izraelt.” Akkor teszik majd ezt, ha a korrekció megtörténik.

Csak a szabad akarattal rendelkezők birtokolják a kétféle (férfi és női) erőt, azaz az öröm befogadására és adakozására vonatkozó vágyakat. Őket tekintjük “Izraelnek”, mely annyit jelent: “egyenesen a Teremtőhöz” (Yasar El). A középső vonalon állva, ők vonzzák be a Reformáló Fényt az egész világ számára.

A Reggeli leckre első részéből 2011-13-24, Rabash írásai

https://laitman.com/2011/02/it-is-our-job/

26 ápr 2019

És a gazdagok könnyeket hullatnak

Kérdés: A modern világban az emberek a vagyonos emberekre hallgatnak. Hogyan hallgatnak meg ha nem vagy gazdag?

Válasz: A világ óriási krízis felé közeledik, így a gazdagoknak nemsokára nem lesz mondanivalójuk, mivel a vagyonuk fokozatosan megszűnik befolyásoló tényező lenni.

A gazdagok ugyanúgy félnek a társadalmi folyamatoktól, mint ti. Érthető, hiszen olyan állapot felé haladunk, ahol kis juttatásból kell élnünk, ezért szinte semmi érintkezési felület nem marad a vagyonos emberekkel. A jövőben nem csak a nagy országoknak, hanem az egész világnak kis juttatásból kell gazdálkodnia. Így nem számít majd, hogy gazdag vagy szegény vagy.

Remélem, hogy a világ elkezdi megérteni, hogy a lényegnek semmi köze a pénzhez. Még a fizikai világunkban sem töltheti ki belsőnket a pénz.

Részlet a 2016. április 4.-I, orosz nyelvű kabbala leckéből

https://laitman.com/2016/08/and-the-rich-will-weep/

24 ápr 2019

A jó és rossz környezetről

Kérdés: Milyen a rossz környezet?

Válasz: A rossz környezet azt erősíti bennem, hogy ne akarjak mindenkihez pozitív módon kapcsolódni. A rossz környezet megszilárdítja az egyén ellenséges viszonyulását a társadalom felé.

A jó környezet ezzel szemben úgy befolyásol, hogy alapjaiban akarjam megváltoztatni a társadalmat, annak érdekében, hogy a legrosszabb közösségből is a testvériség köztársaságát hozzam létre.

Részlet a Kab Tv “Beszélgetések Michael Laitmannal” című műsorának 2013. december 12.-I adásából

https://laitman.com/2014/04/a-good-and-bad-environment/

23 ápr 2019

Hogyan használhatjuk az egyéniségünket?

Kérdés: Hogyan tudom egyénként szolgálni a csoportot, és annak haladását?

Válasz: A csoportmunka kezdetén azt tapasztalod, hogy tulajdonságaid a csoport ellen irányulnak. Valahogy nincs benned semmi, amit kapcsolatba tudnál hozni a többiekkel.

Mindenki különböző, és távol van a többi tagtól. Sokat ütköztök és gyűlölitek egymást. Ez adja meg a kapcsolódás lehetőségét. Váljon valósággá!

Kérdés: Hogyan tudja az egyén igazolni, hogy a kabbaláról, tanítóról, barátokról és a csoportról alkotott benyomásai megfelelnek a valóságnak, ha korrigálatlan állapotban van?

Válasz: Az mindegy. A csoport viszonylatában dolgozol, ezért csakis a csoport tükrében kell ellenőrizned magad. Ne aggódj, a kabbala jól megalapozott módszertannal rendelkezik, ami a teremtés célján, illetve a csoporton belüli kapcsolaton nyugszik. Nem sülhet el rosszul. Általánosságban elmondható, hogy semmi más nem működőképes a világban, csak a csoport és a módszer.

Részlet a 2018. november 18.-I, orosz nyelvű kabbala leckéből

https://laitman.com/2019/04/how-can-we-use-our-individuality/

22 ápr 2019

Gondolataim a Twitteren, 2019-03-19

A Purim választás a Zsidó út és a világ útja közt: Egység – Mordechai oldala Szakadás – Haman oldala A sorsvetés, választás a Zsidók kezében van. Így minden rajtuk múlik és a világ egyre nagyobb nyomást helyez rájuk, ameddig arra kényszerülnek hogy a világnak átadják a korrekciót

Mi a Purim jelentősége idén? Ma a világban, mint egy színházban, elkezdődik a játék, a Purim összes szereplőin keresztül. A Király és Királynő nem jelent még meg, de a főszereplők, a gonosz és az igaz már jelen vannak. Fő feladatunk az hogy a Zsidókat felébresszük szerepükre!

Egységükön keresztül a Zsidók a Felső Fényt vonzzák magukra, egy különleges erőt mely a világ jó erői segítségével eltörli a negatív erőket. Mivel a világ jó jövője a Zsidók kezében van, a világ állandóan őket figyeli. (Báál HaSzulám, Bevezető a Zohár Könyvéhez 70. pont)

Purim: világunk színjátéka. Hogyha aktívan részt veszünk benne, sikeresen eljátszva szerepünket, akkor megoldjuk az antiszemitizmust, az egész világ elégedett lesz a munkánkkal, mivel rajtunk keresztül mindenki egységre lép majd, kegyelem önti el a világot és minden megnyugszik

A Zsidók szétszóródtak a nemzetek közt, sőt gyűlölik egymást. Egyenként el lehet őket pusztítani, a világ erre várt régóta. Haman és a Király egyetértenek, “Kezdjünk bele!” Amikor ez rosszabbá válik és a Zsidók végveszélybe kerülnek, megértik majd mennyire kritikus a helyzet…

Amerikai Zsidók soha nem szakadtak ennyire szét egymástól, ekkora gyűlölettel, hogy még családok is szétesnek, rokonok nem beszélnek egymással. Ez mutatja hogy a Purim kezdetén vagyunk a valós életben is!

Mint a mérleg, “egység vagy gyűlölet”: ha nincs egység a Zsidók közt, akkor gyűlölet növekszik, nemcsak köztük hanem mindenki között. A Zsidóknak egy ideológiája van: egység a különbségek felett. Ha ehelyett evilági ideológiákat követnek mely elválasztja öket, pusztulás jön!

Eszter Tekercse napjainkról szól: ahogy a Zsidók be akarnak olvadni a többi nemzetek közé, felébresztik az antiszemitizmus erejét, mindenki ellenük fordul, őket felrázva, hogy lépjenek ismét egységre, a Zsidó egység módszerét a világnak átadva, így “Fénnyé válva” a nemzetek felé

Ameddig a Zsidók gyűlölettel taszítják egymást Zsidók elleni gyűlölet hulláma erősödik. Ahogy a Zsidók egységre lépnek az antiszemitizmus lecsökken majd. A kapcsolat közvetlen, ahogy az egyik erősödik, a másik gyengül, mint Mordechai és Haman esetében.

Az antiszemitákat (Haman) a Teremtő irányítja hogy a Zsidókat egységre kényszerítse. Ha az amerikai Zsidók nem szakadnának ketté, nem jelenne meg az antiszemitizmus. A Zsidók belső harcukkal maguk ébresztik az antiszemitizmust, mely végül keserű egységre kényszeríti majd őket

Ha nem a gonosz oldalról indulnánk nem ébrednénk fel az egység felé, nem éreznénk elválásunkat a Teremtőtől, nem érhetnénk el Vele a hasonlóságot. Nincs összeolvadás a gonosz segítsége nélkül. Mindig a Teremtő küld segítséget Maga ellen. Helyesen kell kezeljük a természet erőit!

Állandóan két megközelítés létezik: Haman és Mordechai, ameddig végül a középső vonal tisztán megjelenik. Az magába, egybe foglalja a megszerző, adakozó vágyakat a végső korrekcióhoz, Teremtés céljához vezetve. A Purim jelképezi ezt a végső korrekciót!

Mordechai és Haman – élet és halál. Az élvezet iránti vágy kezdetben a Teremtővel ellentétes formában lett megteremtve. Minél többet kapok annál inkább ölöm magam, ahogy a vágy üresebb lesz mivel a kielégülés semlegesíti a vágyat. Világunk egyre inkább frusztrált, depressziós…

Eszter – aki a Teremtőt az embertől elrejti. Amikor a személy megérti hogy körülötte minden a Teremtőt rejti, és így viszonyul a világhoz, akkor a környezeten keresztül összeolvad majd a Teremtővel. Ez a “visszatérés”, amikor minden, még a zavarok is, visszatérnek Hozzá

Nem szabad hogy a világ képei rabul ejtsenek minket, játszanak velünk, hogy mi azokat kövessük. Épp ellenkezőleg, mindig a Teremtőt keressük, és akkor a világ képei segítenek majd minket abban hogy megerősítsük kapcsolatunkat Ő vele.

A világ egy burkolat melyben a Teremtő rejtőzik, hogy Őt a világon keresztül felfedjük. Ha képes vagyok a burkot erőszakkal átszakítani, mindig mindent a Teremtőhöz kötni, értve hogy Ő játszik velem, hogy csak Ő cselekszik, akkor a burkolat a rejtettséget felfedéssé változtatja

Munkánk az hogy emlékezzünk: létezik a Teremtő, az ember, köztük egy szörnyű világgal. Fontos hogy ne akarjuk a világot eltörölni, hanem azt a Teremtőhöz kapcsoljuk. Ő teremti a világot az ember számára, és az embernek magát a Teremtőhöz kell kötnie a rejtettséget felfedéssé téve

Itt a Purim ünnepe, a legkedvesebb ünnep, az év legjobb időszaka, amikor hatalmas kegyelem jelenik meg a világban. A Purim jelképezi az ember teljes spirituális munkáját.

Twitter

21 Már 2019

Miért olyan hosszú az út a spirituális feltárulkozásig?

Kérdés: Miért kell ilyen hosszan előkészíteni a spirituális feltárulkozást?

Válasz: Valóban, a felkészülés időszaka nagyon hosszú. Akár 20-30 év is eltelhet, mielőtt elkezdjük megkapni és megérteni a válaszokat.

Ugyanakkor, ez nem tisztán várakozás, mint ahogy a vonatot várja az ember. Inkább folyamatos változásról beszélhetünk. Egy olyan folyamatról, ahol folytonosan alakítjuk magunkat, hogy elérjük azt az állapotot, ahol feltárul az addig rejtett, felső világ.

Ebből következik, hogy az egész utazás a lélek mélységétől függ. Minél magasabban helyezkedik el, annál nagyobb lesz az út, aminek végén a spirituális világok első ízben mutatják meg magukat.

Részlet a 2018. nov. 25.-i, orosz nyelvű kabbala leckéből

https://laitman.com/2019/03/why-is-the-path-to-spiritual-revelation-so-long/

19 Már 2019

Gondolataim a Twitteren, 2019-03-15

A Tóra elfogadásának feltétele: hogy megértésünket, érzéseinket teljesen feladjuk. És ha boldogan beleegyezünk ebbe az állapotba, hogy nincs ennél magasztosabb állapot, akkor ez lesz az állandó, Katnut állapot. A magasabb, Gadlut állapot az átmeneti, az hozzáadás.

Amikor a valódi adakozást akarja elérni, az ember ürességet érez, és ezt a Teremtő nagyságával kell megtöltenie, hogy az fontosabb legyen önmaga fontosságánál, hogy feltétel nélkül megadja magát, csak azért kérve segítséget hogy az ürességet a Teremtő nagyságával megtölthesse

Ha az ember csak a Fényt érezné az úton nem tudná meghatározni hogy a Teremtővel dolgozik-e, vagy magának. Ezért sötétséget kap újra és újra, és ha a Teremtőnek dolgozik akkor boldogan fogadja a sötétséget, mivel az adakozás szándékával dolgozik

Twitter

17 Már 2019

Spirituális adakozás

Kérdés: Több ízben rákérdeztem, hogy mi is az a spirituális adakozás, de nem kaptam egyértelmű választ. Ön az anya és gyermeke példáját hozta, ami anyagi, nem pedig spirituális adakozás. Tehát mi is tulajdonképpen az, hogy spirituális adakozás?

Válasz: A spirituális adakozás az egoizmusom felett létre jövő adakozás. Ilyenkor az adakozásból kiindulva és arra támaszkodva, a saját vágyaimmal ellentétes, altruista cselekedeteket viszek véghez.

Erre csak a csoport támogatásának segítségével vagyok képes. A csoporton keresztül részesülök a Felső Fényben, vagyis az adakozás Fényében. Akkor tudok cselekedni, ha ezt megkapom.

A cselekvés teljes mértékben valós, és az derül ki róla, hogy végső soron ellentétes az egoista vágyaimmal.

Részlet a 2018. 11.11-i, orosz nyelvű Kabbala leckéből

https://laitman.com/2019/03/spiritual-bestowal/

16 Már 2019

Fizikai és spirituális érdeklődés

Kérdés: Mi az oka, hogy amikor elkezdünk kabbalát tanulni, a társas életünk elkezd lanyhulni, és nem találunk közös érdeklődési pontokat az egykori barátokkal?

Válasz: Amikor valaki a kabbala tanulmányozásába kezd, az olyan, mintha elszakadna a közönséges földi dolgoktól. Kedve ellenére él, dolgozik, él családi életet. A kabbala tudománya, — ami a lélekkel, az örökkel és tökéletessel foglalkozik, — teljesen rabul ejti, és jóval mélyebb hatást gyakorol rá, mint az élet materiális aspektusa.

Ez azonban fokozatosan eltűnik, és megtanul egyensúlyozni a mindennapi élet és a spirituális világ észlelésmódjai között. A tapasztalással érthető meg, amiről beszélek.

Természetes, hogy kicsi az átfedés a te és barátaid érdeklődési körei között. Őket a mi világunk, téged pedig a felső világok érdekelnek. Ezért legfontosabb közeged az a csoport lesz, amellyel a kabbalát tanulmányozod.

Az orosz nyelvű leckéből, 2018-11-11

https://laitman.com/2019/03/corporeal-and-spiritual-interests/

14 Már 2019

75 queries in 1,074 seconds.