Dr. Michael Laitman

Szerző arhívuma: Tomi

A rasszizmusról

Új élet # 563 – A rasszizmusról
Dr. Michael Laitman beszélgetett Oren Levi velés Yael Leshed-Harellel

Nem tehetünk úgy, mintha a rasszizmus nem létező társadalmi jelenség volna, de a gyökerénél fogva kell megvizsgálnunk. Hajlamosak vagyunk tagadni a diszkriminációt, mivel ha beismerjük, kénytelenek leszünk korrigálni. Izraelben a legsúlyosabb rasszizmus az etiópokat sújtja, mivel a kultúrájuk annyira eltérő. A rasszizmus kezeléséhez szükséges erőt csak a kabbala bölcsessége adhatja, amely a kör, vagy a kapcsolódás módszere. Ez a módszer megtanít arra, hogyan emelkedjünk felül a földi, materiális szinten, és hogyan jussunk el abba a magasságba, hogy a “Szeresd a felebarátodat, mint önmagad” elvéből gyakorlat váljon. Szükséges, hogy megépítsük a rasszizmus nélküli társadalmat, azt a berendezkedést, amely rászolgál, hogy “Izrael népének” hívjuk. Ez a közösség fog példát mutatni a világ többi része számára.

Via – Laitman Blog

23 Júl 2019

Egyenlő emberek társadalma

Baal HaSulam, Az utolsó generáció írásai: Izraelnek a nemzetek között elsőként kell felvennie a kommunizmus nemzetközi, altruista formáját. Olyan modellé kell válnia, ami demonstrálja ennek a kormányzási módnak a jó és szép minőségeit. Mivel Izrael minden nemzetnél jobban szenved, és fog szenvedni a többi nemzet zsarnokságától, ezért a szívhez hasonló, amely minden más szervnél előbb ég el. Ebből következik, hogy a helyes kormányzási mód első meghonosítójának szerepe hozzá illik a leginkább.

Baal HaSulam olyan társadalom létrehozásáról beszél, ami egy közös családban egyesülő, teljes mértékben egyenlő emberekből áll. A tagok a kölcsönös garancia állapotában léteznek. Ez egy ideális szocialista rendszer, amely a következő elv szerint működik: “Mindenki képességeinek megfelelő munkát végez, és szükségletei szerint nyer kielégülést.”

Egy altruista társadalomban senki nem vesz el többet, mint amennyire szüksége van. Eleinte senki nem kap prémiumot, aztán senki nem veszi el a többletet.

Az emberek gondolatait a társadalom tagjai közötti egyetértés és kapcsolat tölti ki. A kapcsolódás olyan interakciós rendszerben történik, ahol egyetlen erő kerül feltárásra: egy egyenlő, homogén társadalmi mező, ami kitölti a tagok közti teljes teret. Ez a mező nem az emberek közötti származtatott, hanem a Teremtőként elnevezett kezdeti erőként tárul fel.

Kérdés: Ez azért ideális elképzelése a jövőbeli személynek, mert a veleszületett természete egoista?

Válasz: A kabbala módszere az egoizmus helyes alkalmazásán alapul. A mindenkinél másokkal kapcsolatban megjelenő kölcsönös elutasítás, gyűlölet és más negatív tulajdonságok azok, amelyeket felhasználva helyre állíthatjuk ezek felett az ellentétes jellegű, pozitív minőségeket.

Via – Laitman Blog

22 Júl 2019

A helyes viszony a szenvedéshez

Új élet # 1113 – A helyes viszony a szenvedéshez
Dr. Michael Laitman beszélgetett Oren Levivel és Nitzah Mazozzal

A szenvedés abból a célból létezik, hogy a személy megkérdőjelezze életcélját, és megismerje az élet lényegét. A felső erő azt akarja, hogy haladásunk lelkünk fejlesztésén, és egoista természetünk legyőzésén keresztül valósuljon meg. A test halálához kapcsolódó szenvedés finomítja a lelket. Az élet ösvényén tart minket, és rábír, hogy a “Szeresd felebarátodat, mint önmagad” (Leviticus 19:18) elvének megfelelően változtassunk bensőnkön.

Via – Laitman Blog

21 Júl 2019

Az etnicizmus démona

Új élet # 557 – Az etnicizmus démona
Dr. Michael Laitman beszélgetett Oren Levivel és Nitzah Mazozzal között

Jó, hogy az etnicizmus démona ismét feléledt, mert a haladás érdekében a problémákat feltárni, nem pedig elfedni kell.

A kabbala elmagyarázza, hogy minden pusztítás vagy megosztottság, amely megmutatkozik, arra mutat rá, hogy az emberiség megérett a korrekcióra. Manapság rá vagyunk kényszerítve, hogy egyetlen népet alkotva egyesüljünk, és ebből a célból tárulnak fel teljes erővel a közöttünk tátongó szakadékok. Az etnikumok közötti szakadékban bújik meg minden fajta jóság eredete, és “A szeretet lefed minden vétséget.” (Példabeszédek 10:12) elvén alapuló jobb jövő titka. Ábrahám és Mózes megtanított minket, hogy különbségeink felett hogyan váljunk eggyé. Csak Izrael népe fordulhat az etnicizmus démona felé, csak Izrael gyűrheti maga alá, tanulhatja meg, hogy milyen okból létezik, és a kapcsolat erejének életre hívásával, csak ő végezheti el a korrekcióját.

Via – Laitman Blog

20 Júl 2019

A szelfi-generációról

Megjegyzés: A mi nemzedékünket “szelfi-generációnak” hívják. Miközben meg akarják a pillanatot örökíteni, az emberek balesetet szenvednek, hidakról és sziklákról esnek le.

Kommentem: Sok ember dolgozik a halálért. A halál létezésünk kitüntetett pontja, amikor reméljük, hogy hagyunk valamit magunk után, ami a nevünkkel kapcsolódik össze, hogy így érezhessük meg az örök létezést.

Kérdés: Mihez vezet ez a nárcisztikus viselkedés?

Válasz: Annak megértéséhez, hogy mindennek nincs semmi értéke, fontossága.

Kérdés: Mi történik, amikor ezt felismerjük?

Válasz: Megértjük, hogy a világunk csupa üresség. Nagyon rossz lesz! Ekkor kezdjük el keresni az élet valódi kitöltését: az örök, tökéletes, és a mostani létezés keretein túlmutató létezést a halált megelőzően, vagy azt követően.

Via – Laitman Blog

19 Júl 2019

A kétféle szeretetről

Kérdés: A hétköznapi ember az anyának gyerekei felé megjelenő szeretetén keresztül érti meg a szeretet evilági megnyilvánulását. Mit tanulhatunk ebből a jelenségből annak érdekében, hogy elérjük a spirituális szeretetet?

Válasz: Nem javaslom, hogy nagyon elmerüljünk a pszichológiában, különösen az anya és gyerekei közötti szeretetben. Csak azért hozom gyakran ezt a példát, mert a valóságból merít, de más oka nincs. Az a szeretet, amit magunk között érünk el a csoportban, egyáltalán nem ilyen. Ez a szeretet az ellentétek közötti egyensúlyra épül.

Kérdés: Vagyis annak, amit az ember saját élettapasztalata alapján tud szeretetről és gyűlöletről, semmi köze sincs ahhoz a szeretethez, amiről a kabbala beszél. Miért nem más szóval fejezik ki a kabbalisták ezt a fogalmat?

Válasz: Annak érdekében, hogy megmagyarázzák a felső világot, a kabbalisták egoista világunk nyelvét, az ágak nyelvét használják. Nincs más a kezükben. A mi világunk tárgyaiból és jelenségeiből indulunk ki, és segítségükkel írjuk le a felső világot, mint aminek léte az ellentétes minőségek kölcsönös kiegyenlítődésén alapszik. De ez egyáltalán nem a mi világunk.

Nagyon keményen kell próbálkoznunk, hogy megtaláljuk a köztünk lévő helyes interakciós módot. Ez szükséges ahhoz, hogy megtanuljuk, miként építhetjük meg a spirituális szeretet és kapcsolódás megfelelő formáját.

Via – Laitman Blog

18 Júl 2019

A kapcsolódás művészete a természetben

Új élet # 1114 – A kapcsolódás művészete a természetben
Dr. Michael Laitman beszélgetett Oren Levivel és Yael Leshed-Harellel

A természet összes kölcsönkapcsolata a Teremtő és a teremtett lény központi kapcsolódásának a származéka. A Teremtő az adakozás ereje, az a spirituális erő, amely mindent egyben tart. Adakozik a szikra számára, ami ott van minden teremtményben, és mindenkit kötelez a természet általános törvényének elfogadására, és arra, hogy egyetlen testet létre hozva kapcsolódjon egymással. A kabbala bölcsessége megtanít minket, hogyan érjük el a végső célt, ami nem más, mint a kölcsönkapcsolat mindenre kiterjedő, tökéletesített formája, ami a szellem, az anyag és az energia előre haladott szintű megjelenését eredményezi.

Via – Laitman Blog

17 Júl 2019

Az alaptalan gyűlöletről

Új élet # 558 – Az alaptalan gyűlölet
Dr. Michael Laitman beszélgetett Oren Levivel és Nitzah Mazozzal

Az alaptalan gyűlölet felébredt, és felfal minket, hacsak nem tanulunk meg fölötte kapcsolódni. Amikor az emberek kapcsolódni igyekeznek, felszínre tör a megosztottság és az egyensúly hiánya. Ilyenkor fedezik fel az elutasítást, és annak szükségét, hogy a különbségek felett szeretetből építsenek hidakat. Lehetetlenség megosztottság hiányában kapcsolódni, és a szeretet csak akkor létezhet, amikor farkasszemet néz a gyűlölettel. Minél nagyobb a gyűlölet, annál erősebb a szeretet, amely “A szeretet lefedi a vétkeket.” (Példabeszédek, 10:12) elve alapján épül ki a gyűlölködés felett. Ennek a módszernek a segítségével érhetjük el a növekedést, egyensúlyt, boldogságot, teljességet, öröklétet, és a felső erő szintjét.

Via – Laitman Blog

16 Júl 2019

Mi okozza a környezeti katasztrófákat?

Kérdés: Mi történne, ha Kína összes lakója autótulajdonossá válna?

Válasz: Sem a világgal, sem az ökológiai egyensúllyal nem történne semmi. Akár mindenkinek lehet autója, sőt, akár több is. Legyen akár 7 vagy 14 milliárd személygépkocsi a világon. Nem az autók okozzák az ökológiai katasztrófákat. A törött kapcsolatainkban kell a magyarázatot keresni

Meg kell értenünk, hogy mi az, ami megmutatkozik a természetben, annak kutatásában. A környezeti katasztrófákat nem a technológia, a kövületi, növényi, állati szintek, hanem az emberi szint okozza. Csakis mi, a mi kapcsolati szintünk eredményezi a zavart, ami a természet minden szintjére kiterjed.

Mindezek a katasztrófák az ökológia és az egészségügy területén, a világméretű depresszió és drogfogyasztás, a válások és az összes többi probléma a természetből fakad, ami fel akar minket rázni, és eljuttatni a magasabb szinten lévő okhoz. A természet mindig úgy működik, hogy a probléma a magasabb szintről az alacsonyabb szintekre ereszkedik le, és onnan aktiválja a rendszert.

Remélem, hogy miközben keressük a megszabadulást ezektől a gonosz jelenségektől, amelyeket egoisztikus természetünk láttat gonosznak, felismerjük, hogy fel kell adni ezt az egoizmust. Be kell látnunk, hogy emberi szintünk csak akkor lehet egyensúlyban a természet kövületi, növényi és állati szintjeivel, ha szeretettel és megértéssel fordulunk egymás felé.

Ezután mi visszük el az egységet a természethez, mint egészéhez, és egyensúly érünk el az általános természettel.

Via – Laitman Blog

15 Júl 2019

A szenvedések különbözőek

Kérdés: Miért teremtette meg a Teremtő a szenvedést és a halált? Miért nem egy örökérvényű, veleszületett altruista személyiségjeggyel hozta létre az embert?.

Válasz: Akkor az ember az örökéletű bestia szintjén volna, amit angyalnak hívunk. Hogy elérje a Felső szintet saját maga által, a személynek szenvednie kell.

Kérdés: Ez azt jelenti, hogy a szenvedés témája nélkül az élet értelmére vonatkozó kérdést nem tehetjük fel?

Válasz: Ez így van. De különféle szenvedéseket különböztetünk meg. Megérinthetnek minket a szeretet pillanatai. Ahogy a szólás mondja: “Szerettem és szenvedtem.” – olyan módon, mint ahogy például szeretjük a pénzt, és szenvedünk a hiányától.

Itt, másfelől azonban szeretjük a megértést, az öröklétbe jutást, a tökéletességet, és azt akarjuk, hogy ezek abszolút és objektív fogalmak legyenek. Nem úgy, mint amikor droghasználat után jól érzed magad. Ezeket az érzéseket a bensőnkben neveljük ki, olyan edények létrehozásával, amelyek ráébresztenek, hogy valójában a tökéletesség és az öröklét állapotában vagyunk.

Részlet a 2015. október 25.-I, orosz nyelvű kabbala leckéből

https://laitman.com/2015/12/the-sufferings-are-different/

26 ápr 2019

76 queries in 0,454 seconds.