Dr. Michael Laitman

ima

Az összes kapu zárva van, kivéve a Könnyek Kapuját

Kérdés:

Mi az egységre vonatkozó kérés, követelés?

Válaszom:

Az egyetlen kérés (MAN) mely meghallgatásra talál, és választ kap Felülről, az az egységre vonatkozó kérelem. Semilyen más kérelem nem kap választ! A kérést a törés helyén kell felemelni, melyből csak a törés korrekciója hiányzik: az egység. Ezért van az, hogy az egységre vonatkozó kérés azonnal be lesz teljesítve, feltéve hogy a feltételek helyesek.

A korrekció annak alapján történik meg, hogy hogyan és mit kérünk. Hirtelen mi részt veszünk abban, és akkor megértjük mi is történik. Az összes többi kérésünk, követelésünk egyszerűen “kiáltások a vadonban”, melyek arra szolgálnak, hogy megértessék velünk hogy igazából hibásak, és haszontalanok. Ezt hívjuk úgy, hogy az összes kapu zárva van, kivéve a Könnyek Kapuját, mely csak azért nyílik meg, hogy minket az egységre segítsen.

Mi másra reagálhatna a Felső Erő, hogyha nekünk saját középső vonalunk által kell felemelkednünk, és össze kell kapcsoljuk a jobb és bal vonalakat egymással? Előzőleg azok egy vonallá voltak összekapcsolva a leereszkedő Felső Fény ereje által, mely kibékítette a bal és jobb vonalakat, de most a Fény eltűnt és a bal és jobb vonalak elváltak egymástól. A személynek kell azokat ismét összekapcsolnia ezzé a ponttá, azáltal hogy alulról felfelé emelkedik, mivel ezáltal kiváltja a cselekedetet Felülről.

Kezdetben mindkét vonal a Teremtőtöl eredt, és mi az Ő ereje által lettünk összetartva (ezt hívjuk Adam HaRishonnak, az első embernek), de a törés eredményeképpen az bal és jobb vonalakra oszlott. Mi vagyunk középen, közöttük egy olyan szikrával, mely a korrekció idejéből megmaradt.

Amennyiben mi felfedjük azt, hogy vissza kell térnünk ugyanarra a helyre, és MAN-t emelünk ennek céljából, akkor mi ismét magunkra vonjuk mindkét erő cselekedetét, vagy pontosabban a Felső Erőt rávesszük, hogy befolyásolja ugyanazt a kapcsolat pontját (Ohr Makif, OM, a Reformáló Körbevevő Fényt).

Ezáltal amikor mi egy kérést emelünk a kapcsolat pontjához, ahhoz a ponthoz melyben a bal és jobb erői megjelennek, akkor az egység ereje, a Körbevevő Fény, a Teremtő mely korábban ezen ponton belül létezett leereszkedik ugyanerre a helyre Felülről, és akkor mindannyian összejönnek hogy egységet képezzenek. Semmi más nem létezik ezen cselekedeten kívül, és ezért lett az mondva: “Az összes kap zárva marad, kivéve a Könnyek Kapuját”.

hzs

14 okt 2010

A Fény zónája

Kérdés:

Mit kell kérjünk a Teremtőtől?

Válaszom:

Csak egy dolgot kérhetünk: a Reformáló Fényt, az erőt. Én magam nem vagyok képes megváltozni. Az egész emberiség fokozatosan kétségbeesésbe kergeti magát az állandó próbálkozásoktól ebben az irányban. Egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy végül mi azokban a rendszerben is egyre jobban összezavarodunk, melyeket magunk építettünk.

Igaz, hogy el kell érkezzünk a kétségbeeséshez munkánkban. És ez nem könnyű. Báál HaSzulam írja hogy nincs boldogabb pillanat az ember életében, mint amikor teljesen kétségbeesik saját tehetetlenségétől. És akkor, amikor látja, hogy nincs más választása, a személy a Teremtőhöz fordul, és a Teremtő erre már válaszol, mivel a kérelem az abszolút.

A Fény nem működik mielőtt a vágy nem jelenik meg. 125 szint létezik az ahhoz vezető úton. Amennyiben én felemlekedek az első szintre, amennyiben hiányzik számomra a Fény akár a legkisebb mértékben is (kialakul a valódi szükség), a Fény azonnal elkezd hatni rám. Ezáltal én belépek a Fény zónájába. Az 5. szinten a szükségem megnövekszik, és a Fény ennek megfelelően dolgozik, mivel én közelebb kerültem Ahhoz. Ezek a Fény zónájának a törvényei.

Egyenlőre én ennek a világnak a szintjén létezem, és még nem rebdelkezem valódi szükséggel. Ahogy a szükség megjelenik, a Fény azonnal elkezdi munkáját, mivel az teremtette meg a vágyat, és az tartja a vágyat fenn. A vágy semmit sem képes tenni saját maga által.

Ebben az esetben hogy rendelkezhet a vágy egy szükséggel, epekedéssel (Hisszaron) a Fény irányában? Létezik a Fénynek egy szikrája a vágyon belül, mely abban a lelkek törése után maradt meg, az a szikra ébreszt fel minket, és mi ez által vonzódunk a Fény felé, még akkor is ha vágyunk közben visszafelé, lefelé húz minket.

Semmi nem várható el a személytől, mielőtt a szikra megjelenne, egyszerűen önző módon fejlődik. De ahogy a szikra begyulladt, a Fény abbahagyja addigi működését, és megadja a személynek a lehetőséget, hogy ő kérje a Fény hatását, munkáját. Ezen a szinten mi elérkezünk egy olyan helyre, ahol képesek vagyunk ezt a szikrát megnövelni, ameddig el nem kezdjük közvetlenül érezni a Fény hatását.

hzs

06 okt 2010

Milyen imák érik el a Teremtőt?

Kérdés:

Rabash azt írja, hogy a Teremtő „hallja minden száj imáját.” Azonban Ön azt mondta, hogy az imának belsőnek kell lennie. Tehát akkor milyen imákat hall meg a Teremtő?

Válasz:

Ez ima egy vágy, amely éppen eléri a Teremtőt. Csak két erő van a világon: a megszerzés ereje (vonzerő) és az adakozás ereje (elutasítás). Valamint van a formák egyezésének törvénye: a köztük lévő hasonlóság fokozatával arányosan, az erők (objektumok) közelednek egymáshoz, és az eltérésüknek megfelelő mértékben távolodnak egymástól.

Mivel a Teremtő egy abszolút akarat az adakozásra, és Ő „elvárja” tőlünk, az egyenlőséget vele, ahol a kapni akarás vágya, hasonlóvá válik Hozzá, és az adakozás erejévé válik. Ennek a biztosítására, elhelyezte egy szikráját, a „szívben lévő pontban”, ami egy kezdeti pontja az adakozás minőségének, a mi természetünkön, a kapni akaráson belül. Nekünk ezt kell finomítani.

A Teremtő csak erre az imára ad választ. Semmilyen más fajta ima, nem éri Őt el. A Teremtő mindenkinek az imáját meghallja, aki az adni akarás erejét kéri. A Teremtő, az adni akarás törvénye, tehát ő nem a kérésre reagál, hanem az adni akarás képességének a vágyára. Ha mi nem ezt kérjük, Ő még nagyobb szenvedést küld, hogy ezen az úton ismertesse fel velünk, hogy mit kell kérnünk.

kn

23 Sze 2010

Ne hagyjuk, hogy legerősebb vágyaink beteljesületlenek maradjanak

Kérdés:

Az egyik Samati cikkben azt láthatjuk, hogy amikor a személy igazából felkiált, felsír a szíve mélyéről, akkor a Teremtő meghallja imáját. Mit jelent mindez?

Válaszom:

A Teremtő csak egyetlen dolgot teremtett: a vágyat. Az összes anyag, beleértve a köveket, fákat, állatokat, embereket és csillagokat, az mind csak a létezés iránti vágy különböző szintjei.

– A kövületi szint megőrzi struktúráját és tulajdonságait,

– a növényi szint, a saját maga megőrzése mellett vágyik a fejlődésre, hasznos anyagokat magába szív, és káros anyagokat kibocsát,

– az állati szinten a vágy kielégülést követel, előre akar haladni, és utódoknak akar életet adni,

– az emberi lény fejlődését állatként kezdi (és igazából minden szintje a vágynak a legelső szintjéről kezd, minden a “porból” indul és oda jut vissza). Azonban miután állatként fejlődött, az emberi lény elkezdi az állati szintet zsugorodottnak, kicsinek érezni, a jelenlegi világ keretein belül. Akkor egy új vágy emelkedik ki, mely arra invitálja őt, hogy kilépjen keretei közül.

Ez az új vágy válik központi pontjává, ez válik a legfontosabb vággyá minden vágy közül. A mi feladatunk az, hogy felfedezzük ezt a vágyat, és felnagyítsuk azt a megfelelő környezet felhasználásával. Meg kell találjuk annak módját, hogyan teljesítsük be ezt a vágyat, megtaláljuk azt, ami értékes – a szívben található pontot, és utána azt a megfelelő ima irányába fókuszáljuk.

Az “ima” azt jelenti, hogy ezt a vágyat tegyük minden felett a legfontosabbá. Akkor az képessé válik arra, hogy a Felső Rendszert, a Teremtőt befolyásolja, és ezáltal választ kapjon. A spirituális növekedésünkkel kapcsolatos összes problémánk abból adódik, hogy ez a növekedés csak saját vágyunk hatására jön létre. Ennél fogva a személynek egy önvizsgálatot kell végeznie, hogy mit is akar igazából szíve, és a személy szívének legfontosabb vágyát a Teremtő, Bina irányába kell irányítania, ahhoz a rendszerhez, mely a spirituális növekedését irányítja.

Azonban a válasz reakció csak akkor érkezik, amennyiben a vágyam egyezik a rendszer vágyával, azon az alapelven nyugodva, hogy: “Tegyük vágyunkat olyanná, mint az Ő vágya, annak érdekében , hogy magunka olyanná tegyük, mint Ő.”

Az igazi ima a személy szívének mélyéről érkezik, a legfontosabb vágyából. Mindegyikünknek több ezer vágya van, és ez a mi problémánk. Mi szétszórjuk erőfeszítéseinket sok különböző cél irányába, és ennek eredményeképpen nem érjük el a legfontosabb dolgot életünkben. Ezáltal életünk csak elmegy mellettünk, de a legfontosabb elemek hiányoznak.

A vágyainkat arra kell fókuszáljuk, hogy az egy, legfontosabb vágyunkat megvalósítsuk. Minden másnak azt kell szolgálnia, azt fókuszba hoznia, és azt kell erősítenie. Igazából ez válik majd imává – a szívünk valódi vágyává.

hzs

29 nov 2009

66 queries in 0,169 seconds.