Dr. Michael Laitman

Világ – valóság vagy illúzió? Harmadik rész

A személy a természeti hatásra adott reakció

Baal HaSzulam, „A kabbala bölcsességének lényege”: „Annyira tapintható és közeli a név, mintha érzékeink teljes mértékben képesek lennének befogni. Még a kisgyerekek is ismerik az ’elektromosság’ szót, mint ahogy azt is, hogy ’kenyér’, ’cukor’ és így tovább

Tovább menve, ha egy kicsit tesztelni akarjuk vizsgálódási eszközeinket, összességében elmondható, hogy mivel nem rendelkezünk a Teremtő érzékelésével, lehetetlen elérni teremtményei lényegiségének érzékelését, legyen szó akár a kezünkben tartott, tapintható tárgyakról.”

Úgy tűnhet, hogy minden világos számunkra, noha valójában semmi nem az. Valahogy hasznosítjuk az elektromosságot, mivel körülöttünk minden ennek az erőnek a megnyilvánulása. De mi ez az erő? Nem tudjuk.

Az az igazság, hogy az elektromosság, mágnesesség, gravitáció és a többi természeti jelenség lényegéig nem tudunk elhatolni, inkább csak a ránk gyakorolt hatásukig jutunk el. Valami gravitál engem – „Á, ezek szerint létezik egy gravitációs erő, és ez mérhető.” Mégsem tudom igazán, mi is ez az erő.

A kabbala bölcsessége kimondja, hogy ilyen módon érjük el a Teremtőt is. A cselekedetei alapján jutunk el Hozzá. Írva van: „Tetteidből ismerünk Téged.”

Ez egy nagyon komoly korlátozás az ember számára. Behatolhatunk valaha a jelenségek lényegébe? Soha! Még akkor sem, ha ez a szándékunk.

De általában még csak a szándékaink sem irányulnak erre. Rendelkezünk mozgásokkal, impulzusokkal, de nem okoz szenvedést, hogy híján vagyunk a szándéknak, és nincs semmink, amiben feltárulhatna a természeti jelenségek lényege. Csak a hatást látjuk, mivel mi magunk is maga a hatás vagyunk.   

De valahol mélyen akarjuk a lényeg ismeretét, de honnan szerezzük meg a megismerésre vonatkozó hiány érzetét? Valóban annyira szükséges számunkra, hogy átérezzük az igazságot, a gyökeret, alapot, a forrást, amelyből minden táplálkozik?

Sok az árnyalat ebben a kérdésben, és egy kicsit provokálni akarlak, hogy felkeltsem azt az izgatottságot, ami arra irányul, hogy feltárd ezt a lényegiséget.

Úgy is mondhatnám, hogy minden korporális jelenséget tulajdonképpen érzékszerveink rá adott reakciója alapján fogunk be. Vagyis a jelenség befolyására adott hatás, reakció vagyunk.

https://laitman.com/2019/11/world-reality-or-illusion-part-3/  

67 queries in 0,613 seconds.