Dr. Michael Laitman

Szerző arhívuma: adminbb

Az integrált összekapcsoltság törvénye

 Kérdés:

Megkérhetném, hogy magyarázza el részletesen az “Integrált Összekapcsoltság” törvényét? Mit ért ez alatt? Mindezek gyönyörű, helyes szavak, de engem egy pszichológusra emlékeztetnek, aki ilyesmit javasolna egy házaspárnak, akik a válás szélén állnak: “szerssétek egymást”, mivel akkor egyensúlyba kerültök az “Integrált Összekapcsoltság” törvényével, és boldogan éltek majd míg meg nem halnak…

Válaszom:

A kérdését nem tudom egy egyszerű válasszal megoldani. El kell, hogy olvassa a blogon található összes anyagot, és más a válsággal és annak megoldásával kapcsolatos írásokat is. Amint elolvasta mindezt, boldog leszek kérdéseire válaszolni.

Általában tíz kérdést választok ki minden nekem küldött száz kérdésből, mivel a legtöbb kérdés olyan olvasóktól jön, akik lusták ahhoz, hogy elolvassák a régebbi írásokat, és a többi általunk nyújtott írást.

18 feb 2009

Váltsuk át fejlődésünket a rossz útról, a helyes útra

 Kérdés:

Igazán szeretem a TV műsoraikat nézni, és az Ön könyveit olvasni. Remélem, hogy Vangának, és a többi prófétáknak nincsen igazuk, és a kabbala az igaz tanítás. Igy van ez?

Válaszom:

Az egyetlen módja annak, hogy megtudja, vajon a kabbala a helyes tanítás, vagy sem, az ha felfedezi a Felső Világot, ahelyett, hogy engem hallgat. Ne higyjen nekem, vagy bárki másnak.

Nem érdekelnek a próféták, mivel amennyiben igaz egy próféta, akkor csak azt tudja megjósolni ami a Természet által meg van tervezve (ahogy a dolgok szenvedés útján haladnak előre – beito). Azonban meg van a lehetőségünk arra, hogy hogy a saját magunk útján haladjunk előre (a jó út alapján – ahishena).

Ebből kifolyólag nem figyelek a próféciákra, és mindig megpróbálom átterelni fejlődésemet a rossz útról, a jó útra.

És pontosan ez az oka annak, hogy megkaptuk a kabbala tudományát. A mi időnkben a kabbala mindenki számára megnyílt, és akár a kabbala segítségével, vagy anélkül mindannyian ugyanazon cél felé haladunk. Azonban a kabbala nélkül mindezt az állandó szenvedés útján tesszük meg.

18 feb 2009

Miért viselnek a kabbalisták “zsidó fejfedőket”?

 Kérdés:

Szeretném tudni, hogy miért viselnek a kabbalisták “zsidó fejfedőket”? A körülöttem levő emberek úgy vélik, hogy a kabbalisták csak “szokványos zsidók”, és a judaizmust követik, amely azt jelenti, hogy Istent szolgálják, míg meg nem halnak, és utána a mennybe jutnak, mivel mindig ezeket a fejfedőket viselik, és állandóan a Tóráról beszélnek. Próbálom nekik megmagyarázni, hogy biztos vagyok benne, a kabbalisták nem ilyen típusú zsidók.

Mi a különbség a “szokványos vallásos zsidó”, és a “kabbalista zsidó” között, és miért hívják a kabbalisták zsidóknak magukat, ha tudják, hogy mindez zavarodottságot okoz az egész világban, mivel az emberek emiatt azt hiszik, hogy a kabbalisták is vallásosak, pedig ez nem így van?

Válaszom:

Önnek igaza van: a kabbalának nincsen köze valláshoz, vagy a judaizmushoz, és ez nyilvánvaló abból, ahogy a vallásos zsidók reagálnak a kabbalára. Azonban, ha egy kabbalista nem a judaizmus felől közelít a kabbalához, senki sem veszi őt komolyan, mivel a kabbalát a judaizmuson belül tartották több ezer éven keresztül, annak ellenére, hogy a mindennapi hívők nem is tudtak róla, és nem tanulták azt. Generációkon keresztül a kabbalát tanártól, tanítványnak adták át, és csak néhány személy tudott róla az adott generációkon belül.

17 feb 2009

A Tér tágulása, és a pénzügyi válság: egy összehasonlítás

 Világunk (az Univerzum) egy üres tér megjelenésével kezdődött. Ez a tér nem létezett előtte. A Felső Dimenziókból emelkedett elő, egy információs részecskeként (mint egy resimo, rögzített emlékkép), mely addig terjeszkedett, míg ürességet hozott létre, az Univerzumunknak szolgáló teret.

Van egy hasonlatos kifejezés a közgazdaság tanban, mely egy új világ számára szolgáló tér kifejlődését fedi – “infláció”, mely azt jelenti, hogy “hirtelen kiterjedés”. Ez a kifejezés az “inflatio” latin szóból ered – mely azt jelenti, hogy “felrobban”. Ugyanez történik fizikális folyamatok kapcsán is, amikor az “infláció” adja az emberiség új állapotának megszületését.

Először a tér kiterjed (hasonlóan ahhoz, ahogy a pénzügyi készletek megnövekszenek a válság alatt). Ez azt a teret képzi, melyet később az anyag kitölt (azaz a gazdaságban mindez csak a pénzügyi forrásokat növeli, de nem növeli a szolgáltatásokat, vagy termelékenységet). Amint a tér végig ment az inflációs növekedésen, az anyag megjelenése megkezdődik, a gravitációs tér energiájának terhére (avagy a gazdaságban az emberek rájönnek a válság természetére, és új szocio-gazdasági kapcsolatokat hoznak létre, melyek az adakozásra és szeretetre épülnek, mely képessé teszi őket a Felső Szinten való élet érzetére, az anyagon felül).

A kiterjedés egy új érzet születésének ad utat – melyet léleknek hívunk, mely képes az új világ, vagy új valóság érzetére, mely túl van az idő, tér, és mozgás dimenzióján (mostani világunk jellemzői). A lélek képes egy örökkévaló és tökéletes létezés érzékelésére, és nincs jelenlegi világunk jellemzői által korlátozva.

17 feb 2009

Életünk szerelme válhat valóra

 Itt áll egy levél, melyet egyik tanítványomtól kaptam, és a Kongresszuson szerzett élményeiről szól:

…Csak most értünk haza az izraeli Kongresszusról. Már hosszú ideje tanulom a kabbalát, és részt vettem különböző kabbala kongresszusokon előzőleg, más más városokban és országokban. De eddig mindig egyedül mentem, és mindig azt kívántam, hogy bárcsak a férjem is velem lenne ott, de valamilyen oknál kifolyólag ez sosem jött össze.

De ezennel hirtelen beleegyezett abba, hogy ő is jöjjön. El sem tudom mondani, mennyire ideges és félelemmel teli voltam közös utunkkal kapcsolatban, és milyen különféle várakozásokkal voltam tele. Az egyetlen módja annak, hogy leírjam élményeimet az, hogy álmaim váltak valóra!

Férjemmel mindig is úgy gondoltuk, hogy szeretjük egymást, de a Kongresszuson érzékelt hangulat megváltoztatta, és megerősítette egymás iránti érzelmeinket olyan mértékben, hogy hirtelen megértettük, hogy mindaz amit eddig éreztünk, csak a szerelem szomorú paródiája volt…

A Kongresszuson átélt hihetetlen élmény, amint az összes ember egy egésszé egyesült, a mi kapcsolatunkat is megerősítette. És az egész Kongresszus ideje alatt, az első naptól kezdve, ez az érzés egyre csak erősödött, addig a pontig, amikorra a férjem nem létezett többé, és én sem léteztem többé, valami új dolog jelent meg -valami amit csak úgy lehet leírni, hogy “mi”.

Odáig jutottunk, hogy alkalmanként kimondta amire éppen gondoltam. Nagyon vágyom arra, hogy ez az érzés tovább erősödjön. És arra is vágyom, hogy a világon minden ember megérezze ezt a szeretetet, melegséget, élvezetet, és egységet, ahol teljesen elfeledkezünk magunkról, mivel 1OO%-ig biztosak vagyunk abban, hogy minden körülöttünk lévő ember ugyanúgy érez, ahogy magunk, szeretettel és melegséggel telve.

17 feb 2009

Obama a messiás, az antikrisztus, vagy egyik sem?

 Kérdés:

Nem tudom, hogy a kabbala Obamát mint a jövendő messiást tekinti, de hiszek abban, hogy az, hogy a világ erre az emberre, mint messiásra tekint az egy nagy hiba. Az a pap, aki 2O évig a spirituális oktatója volt, gyűlöli a fenéreket. Barátja Farrakhannak, aki nyíltan gyűlöli a zsidókat. Nem tudom, hogy Ön hisz-e az antikrisztusban, de a keresztény tanítások azt mondják, hogy ez lehet az az ember, aki a világot a pusztulásba vezeti.

Az egyetlen kérdésem az: lehetséges elkerülni azt, hogy részesei legyünk a felénk közeledő pusztulásnak? Én rendszeresen olvasom a Zohár könyvét, és megszereztem a Szűrőt (masach). Rendszeresen Shabbat vacsorát tartok a családommal, rendszeresen betartom a parancsolatokat, és mivel katolikusnak születtem, betartom a katolikus szokásokat is ez bizonyos fokig. Nagyon félek attól, hogy mi vár az emberiségre, és megpróbálom azt elkerülni. Van valami tanácsa?

Válaszom:

Hogy ön hogyan tartja be vallási szokásait, az csak önre tartozik. A félelmeit illetően amennyiben az emberek iránti szeretetre gondol, és arra, hogyan kapcsolódjon a többiekhez ahhoz hasonlóan ahogy a Természet részei kapcsolódnak egymáshoz, egy globális, integrált kapcsolaton keresztül, akkor nincs mitől félnie.

16 feb 2009

A Globális Válság az Új Világ születése

 Kérdés:

Ön gyakran mondja azt, hogy egy több oldalú válság van folyamatban, beleértve a tudomány és a vallás válságát. De mi a helyes módja a válság leírásának, pontosan minek a válságát éljük át?

Válaszom:

Az általunk átélt jelenlegi válság megmutatja nekünk mennyiben nem egyezünk meg a Természettel. A Természetben minden összekapcsolódik egymással, és mivel mi is része vagyunk a annak, így a Természet integrált részeként kellene viselkednünk, a annak minden egyes részével harmóniában, mint egy élőlényben a sejtek és testrészek egymással.

Ebből kifolyólag én úgy szemlélem ezt a válságot, mint az új világ születését, ahogyan a tojáshéj megreped, és a kiscsibe kilép a világba, vagy ahogy egy nő a szülési fájdalmakat éli át, azokat a görcsös összehúzódásokat, mely az emberiség új állapotát megelőzik.

16 feb 2009

Szociális rendbontások az újabb tünetei a Globális Válságnak

 Híradás: (a Times Online alapján):

“Új kori forradalmak, és rendbontások tépázzák Európát” Sokak szerint ez csak a kezdet: 2OO9 az új 1968-á válhat, avagy egy újkori forradalmi időszakká. Robert Wade, egy LSE közgazdász arra figyelmeztetett, hogy nagymértékű polgári nyugatalanság várható, “mindezt az Európában, Amerikában és Ázsiában tapasztalható általános tudatébredés okozza majd, ahogy a szegény és gazdag országokban élő százmilliók élnek majd át gyorsan csökkenő életminőséget, azt, hogy a válság egyre rosszabbá válik, ahelyett, hogy javulna, és hogy mindezt a nemzeti és nemzetközi hatóságok nem képesek továbbé irányításuk alatt tartani.”

Híradás: (a The Telegraph alapján): “Ezer immigráns tört ki az olasz Lampedusa szigetén található detenciós centrumból”. Az immigránsok kimasíroztak a detenciós centrumból, mivel az olasz hatóságok által való bánásmódjukért tiltakoztak. Miután kifeszítették a kapukat, a városháza felé haladtak Lampedusában, mely a helység közögazgatási centruma.

Kommentárom:

Az 193O-ban írott, “Utolsó Generáció” című cikkében Báál Haszulam leírja, hogyan fognak a kormányok erőszakot alkalmazni az emberek megfékezésére, azért, hogy az Ázsiából a jobban ellátott Európába haladó éhes hordákat megfékezzék, és hogyan fognak tömegpusztító fegyvereket használni…

16 feb 2009

A világ örökre megváltozik

 Híradás: (a The Wall Street Journal által):

“Az Orosz reménytelenség legyőzi a retorikát”. “2OO9-ben a helyzet igencsak súlyos lesz” mondta Igor Shuvalov, miniszterelnök helyettes…”Nem leszünk képesek ezt a helyzetet erőszakosan megváltoztatni,” mondta Mr. Shuvalov törvényalkotók előtt pénteken. “Senki sem lesz képes erre”.

Kommentárom:

Az emberek már nem mernek többé talágatásokba bocsátkozni arról, hogy a “válság néhány hónapon”, vagy “néhány éven” belül véget ér, hanem kezdik megérteni, hogy a világ örökre megváltozik! Egy minőségileg új megértéshez jutnak arról, hogy mi is történik!

Csak azt kell megvárjuk, hogy minél több ember kezdje mindezt megérteni. És akkor majd elkezdenek arrafelé tekinteni, hogy hogyan létezzünk, és lépjünk egymással kapcsolatba az új világban. És akkor majd meghallják a kabbala által javasolt megoldást, és képesek lesznek lecsökkenteni a keresgélés és szenvedés időszakát.

15 feb 2009

Gondolataink mindent képesek megváltoztatni (még Izrael vízproblémáját is)

 Híradás: ( a Life in Israel BlogSpot által):

“Sarlatán, vagy hiteles?” Oren Zafir (egy izraeli pszichikus) küldött egy levelet az Infrastruktúra Minisztériumnak, felajánlva szolgálatait, hogy feltöltené a Kineret tavat esővízzel. Az egyetlen feltétel melyet kért az volt, hogy a hónapnak abban a részében, melyben ezt megtenné, szüneteltessenek be minden meteorológiai előrejelzést (mivel az emberek milliói, akik ezeket az előrejelzéseket nézik, gondolataikkal befolyásolnák a pszichikus munkáját).

Kommentárom:

Mi állandóan befolyásoljuk a Természetet (Teremtő) a gondolataink erejével. Ez a módja annak, ahogy a fejlődés tervébe mi beavatkozhatunk, és cserébe ugyanazt a reakciót, változást kapjuk, melyet magunk okoztunk gondolatainkkal.

Amennyiben mindannyian és együttesen gondolatainkat a jóság felé irányítanánk, megváltoztathatnánk sorsunkat. Azonban ebben a pillanatban minden egyes személy csakis a saját maga érdekében gondolkodik, mások ellenében, ebből kifolyólag gondolataink nem folynak egy összefüggő jó gondolatba, hanem kölcsönösen romboló hatásokat keltenek fel.

Más szóval a Természet (a Teremtő terve) Terve fejlődésünk irányában önmagában semleges. Mi vagyunk azok, akik azt jó felé fordíthatjuk és felgyorsíthatjuk, vagy ellenkező esetben halogathatjuk, és negatívvá változtathatjuk annak ránk való hatását saját vágyainkkal, szándékainkkal és gondolatainkkal. Az egyetlen választásunk attól függ melyik irányt választjuk: a rövid és jó utat, vagy a rossz és hosszút.

15 feb 2009

61 queries in 0,686 seconds.