Dr. Michael Laitman

Ádám

Egyetlen teremtmény

laitman_626

A Kabbala Bölcsessége szerint, a teremtés pillanatában egyetlen teremtmény jött létre, amelynek anyaga a megszerzési vágy. Minden, értitek, minden jelenség, ásványi, növényi, állati létező, emberi tudatállapot, az összes létezett és majd a jövőben létező teremtmény, az összes spirituális világ, sőt, maga a feltáruló Teremtő is, ebben az egyetlen teremtményben nyilvánul meg. Tehát, mi magunk is, és a Szentség összes, általunk elérhető, akár legmagasztosabb állapota is, ebben a teremtményben zajló megnyilvánulás.
Az ember a teremtés egyetlen eleme, amely képes spirituálisan felemelkedni arra szintre, ahol ebben az egyetlen teremtményben megnyilvánuló és elérhető valamennyi belső állapotot egyszerre érzékelheti, és ezen belül “mindenhatóvá” válik.”

KA

21 aug 2015

Ki vagy te?

Laitman_001_01

Kérdés:
Mit kell és lehet egy másik emberben szeretni?
Válasz:
Amikor azt szereted, amit látsz, hallasz, megérinthetsz, aminek az illatát és az érintésének az ízét érezheted, akkor magadban szereted azt, ami a másik, amitől mindezeket az érzeteket megkaphatod.
Amikor azonban azt vagy képes szeretni a másikban, amiről csak tudod, hogy a másik lényének legbelsőbb része, de sem ő sem te nem vagy képes érzékelni azt, akkor kezd el benned fényleni az Igaz Szeretet.
Akkor kijelentheted: Azt szeretem benned, amiről még te magad sem tudod, hogy az vagy valójában!

KA

21 aug 2015

A jóember és az Igaz-ember közötti különbség Ádámban rejlik

jóember és az igaz eber

Baal HaSulam: Az igazság lényege című cikkből. „És Ábrahám eljutott napjainak végére és Isten megáldotta Ábrahámot. Mindent megáldott, amit Ábrahám tett, azaz Izrael teljességét az Igazakat, akik magukra vonták a Teremtő befolyását, azt a szándékot, ami nem maguk felé irányult és nem volt hiányuk semmiben, kivéve egyetlen dolgot, ami Izrael teljes megváltására vonatkozott. Egyáltalán nem éreztek semmilyen önmagukra irányuló hiányt, csak kizárólag a Teremtőre vágytak, és a Teremtő felső gondviselésére, Akinek áldása megáldotta Ábrahámot és minden cselekedetét. Ez az, amit mi mondunk, hogy aki kegyelmet kér a barátja számára, az azonnal megkapja ugyan azt az erőt. És ő(az imádkozó) kapja meg először. Azaz, az Igazaknak ugyan arra dologra van szükségük csak az Ő (Teremtő) szentsége nem érezhető ezért imádkozni kell egy meghatározott szándékkal, azért, hogy Izrael teljessége megváltódjon, és ezért van az, hogy azok kapnak először választ a Teremtőtől, akik a többiekért kérnek. Tehát, nem szabad a Teremtőtől mást kérni, csak azt, hogy ne egyéni megváltást adjon.  Ezért ugyanazzal a lelkesedéssel kell imádkozni Izrael kegyelméért, (mint amilyen módon önmagunkért szeretnénk imádkozni) azért, hogy átérezze az ember az életében a Teremtőnek a segítségét, és érezze, hogy ez az, amit az tennie kell. ”  

Rav magyarázata: Nem világos a számunkra pontosan hogy mi is történik itt, azaz miről ír (Baal HaSulam) Igazak (Tzaddik- Igaz ember), nem Igazak, mintha azt mondanám, hogy én valami fajta cselekedetet csinálok a csoportban: tanulok, megpróbálok megtenni mindent, annak megfelelően, amit igényel ez tőlem, – amit a bölcs Kabbalisták leírtak – annak érdekében, hogy előre haladjak. A Reformáló Fény jön, és én nem tudom pontosan, hogy ez micsoda, de jön (a Reformáló Fény), és ez a Fény megmutatja nekem hirtelen, hogy a barátaim mennyire vannak közel hozzám, és azt is, hogy az egész világ mennyire van közel hozzám, és hogy mennyire kell gondoskodnom a világról, és hogyan fejlődhetek a szeretet által.  Azzal hogy szeretem a többi teremtményt, hogy helyes módon tudok előre haladni és ez által én is Igazzá (Tzaddik-ká) válok. Ugye erről van itt szó? Ez az, amit mindenki gondol a világban, tehát az ilyen ember szeret mindenkit – akit Igaznak mondunk – mindenkihez kedves, gondoskodik a többi emberről. Ezek az emberek nagyon különleges embernek minősülnek. Nem? Ezeket az embereket hívjuk Igaz embernek. Olyan emberekről beszélünk, mint Gandhi stb. Ezek jóemberek, akik gondoskodtak a világról, szerették a többieket. És a mi szintünkön ezt, hogy hívjuk? Egy Angyalnak nevezzük ezeket (az embereket), a Szent bestiának, az állati szinten. Mivel az én szeretetem más emberek irányába a természetemmé válik, én egyszerűen úgy gondoskodok mindenkiről, mintha a gyermekem lenne, mind a hétmilliárd embert a gyerekemnek érzek, és ők még fontosabbak lehetnek (a számomra) még nálam is. Az ember valóban megélheti ezt érzelmileg. Mert ez az érzelem megadatott nekem, hogy ők (az emberek) fontosabbak, mint én, fontosabbak, mint a saját testem, és akkor én csak arra törekszem, hogy nekik legyen, hogy nekik adjak. Nem tudom, hogy milyen módon, de adjak. Ez a szint egy állati szint, egy bestiális szint, de az angyalok szintjén, mert ez felűről lett megadva, a munkának megfelelően, amit el kell végezni, tehát akkor egyetlen erővel dolgozom és egészen addig, amíg az egómmal dolgozom, addig állat vagyok.  Tehát, hogy történnek jó dolgok a többiekkel, hogy példát tudunk mutatni az egész világnak, aki ezt így éli meg az egy bestia. Ádámnak ugyanis, az emberi lényen belül az feleltethető meg, aki a szeretetet, a gyűlölet ellenében akarja kifejleszteni. Tehát a két erőnek egyszerre kell léteznie az emberben, a gyűlöletnek és a szeretetnek, mert csak akkor beszélünk Ádámról. Tehát aki nagyobb akar lenni, mint a barátja, de legyőzi a saját belső szándékát, azt nevezzük Ádámnak, azaz aki képes a saját szándékai fölött cselekedni, és fölé emelkedni, mert ez által az állati szint fölé emelkedik annak érdekében, hogy elérje a beszélő szintet. Az embernek növekednie kell, a valódi megszerzési vágya fölé kell emelkedni és ott kiépíteni a szeretetnek a feltárulását. Az ilyen embernek hatalmas megszerzési vágya van, és óriási Fényt fogad be ezzel egy időben önmagába, s megszerez egy óriási kölcsönkapcsolatot mindennel, ami létezik körülötte és fokozatosan eljut a gyűlölethez és ezzel párhuzamosan a szeretethez. A szeretet lefed minden bűnt és minél nagyobb a gyűlölet annál nagyobb a szeretet. Minél nagyobb a gyűlölet annál nagyobb a szeretet egészen addig, amíg a teljes edényem Malchut de Ain Sof – á nem válik (a Végtelen Világ Malchut-jává), ami az egyiptomi sötétségben volt, majd fölötte egyszer csak egy hatalmas Fehér Fény ragyog fel és akkor vége a korrekciónak.

2014.04.25 Reggeli lecke 4-ik rész

ford: KN

(0-7:20)

26 ápr 2014

Érezd a barátok szívét

Mi beszélhetünk a számokról, amin keresztül mérni lehet . Tudunk beszélni a Fény befolyásáról, mint erőről, a Resimóról (spirituális gén), mint mennyiségi dologról amit meg lehet mérni, függetlenül a vágytól,és az  edénytől.

A spirituális létra fokain mindenkinek keresztül kell menni, a saját egyéni szívbeli pontján át, de a sóvárgásának a mértékét csak az általános mértékek szerint tudjuk lemérni, amely mindenkire vonatkozik. De az egyéni érzékelés nem ragad át másra. Nem lehet megmagyarázni szavakkal, tehát nem jellemző az, hogy a fehér mennyire fehér, a fekete mennyire fekete, sötét milyen sötét, vagy milyen édes, keserű, sós, forró, nedves vagy hideg.

Nem tudjuk mérni az élvezeteket, mert ez egy személyes dolog. Meglehet mérni: mennyi kiló, mennyi Resimó, mi a Fény ereje. De az elragadtatás formáját, még ha mérhető is lenne a személyen belül – de önmagában az érzés, nem átadható a másikra, mert a másikban egy más vágy van, és más a vágyai alapja. Éppen ezért, ő más élvezetet ér el, mint egy másik

Nekünk számításba kell vennünk, hogy nincs semmi lehetőség ezt korrigálni, amíg eljutunk az integrációhoz, az egymásba való foglaltatáshoz. Ha mindenki benne foglaltatik a másikba, az úgynevezett “egy ember egy szívvel,” minden vágy és minden gondolat összekeveredik egymással – majd jön Fény a “Rav Pealim Mekabcejel” (*), amely megvilágít és mindenkit egy integrált rendszerré állít össze.

Azt nem tudom, hogyan fog történni, de lehetséges, hogy mindenki érezni kezdi azt, amit a másik érez… addig amíg ez meg nem történik addig  lehetetlen lesz érezni a másik érzéseit. Csak számszerűleg, kvantitatív módon lehet tudni, hogy mi is történik a másikkal. De addig is ezt lehetetlen érezni.

* – a nagy Zivug (eggyé válás), amikor az összes lélek egy Zivugban van, akkor véget ér a teljes korrekció – Gmar Tikkun

A reggeli lecke előkészületéből,2011.02.13

BS

KA

18 feb 2012

74 queries in 0,848 seconds.