Dr. Michael Laitman

érzékelés

A világ a személy belső állapota

Kérdés: Több elmélet is létezik a valóságérzékelésről, arról, hogy mi is a valóság, hogyan kapcsolódik az emberhez, és hogy van-e a személytől független létezése.

Newton például úgy gondolta, hogy a világ az emberhez köthető bármilyen kapcsolat nélkül is létezik. Mindegy, hogy létezik-e emberiség vagy nem, a világ nélküle is mindig létezett, és létezni is fog.

A relativitáselmélet kimondja, hogy az érzékelés relatív, és a megfigyelő helyzetétől és mozgási sebességétől függ.

A kvantumfizika arra a következtetésre jutott, hogy a világ egy illúzió, és a megfigyelőtől függ, azaz, mi hozzuk létre a világot.

Mit mond a kabbala az általunk érzett valóságról?

Válasz: A kabbala szerint a személy azt érzékeli, ami benne létezik. Vagyis, a teljes világ bennem van. Nincs világ rajtam kívül. Önmagam érzete, és a belsőmben végbemenő változások a körülöttem lévő világban lejátszódó változásokként tűnnek fel számomra.

Kivetítem a belső érzéseimet, véleményeimet és tapasztalataimat, és mindez a világról alkotott képek formájában rajzolódik ki. A világ a belső állapotom.

Baal HaSulam ezt írja a “Bevezetés a Zohár könyvébe” című művében: “Egy széles, csodálatosan benépesített világot látunk magunk előtt. De az igazság az, hogy mindeközben a saját bensőnkbe tekintünk. Más szavakkal, a hátsó agyunkban létezik egy fényképezőgép, ami mindent megörökít, ami felbukkan számunkra, de ezek között nincs, ami rajtunk kívül lenne.

Tehát minden, ami külsőnek tűnik, valójában az agyban történik. Itt különféle valóságképek cikáznak, amelyek úgy állítják be magukat, hogy körülöttem léteznek, de valójában semmi mások, csak a változó vágyaim, gondolataim, érzéseim és tapasztalásaim kivetülései. A világot bemutató képként élem meg őket.

Ha ez a kép nem az óriás méretű külvilágot mutatná, az azt benépesítő bolygókkal, emberekkel, virágokkal, állatokkal, és így tovább, akkor önmagamon belül olyan parányi dózisban érezném, hogy képtelen lennék a fejlődésre. És ilyen módon minden, ami bennem él, milliárdszoros nagyításban bomlik ki a külső környezetemben. Ezért elmondhatjuk, hogy a világ saját magunk projekciója.

https://laitman.com/2019/06/the-world-is-a-persons-inner-state/

17 jún 2019

A gondolat a leghatalmasabb erő

Kérdés: Lehetséges, hogy lemérjünk egy gondolatot a mi világunkban? Tényleg elektromágneses hullám, vagy valami más?

Válasz: A gondolataink teljesen anyagtalanok. Természetesen hagynak némi anyagi lenyomatot bennünk. Megmérhetők különféle potenciálok agyi képalkotó eljárásokkal, de ezek nem maguk a gondolatok, hanem inkább az anyagban testet öltő következményeik, amelyek ilyen módon reagálnak, amikor valami történik bennük.

A gondolat a leghatalmasabb erő, amellyel az egész világot a feje tetejére állíthatjuk. A mi világunk fölött áll, de leereszkedik hozzánk, akár egy kontroll szignál.

Kérdés: Ez azt jelenti, hogy ami a leginkább láthatatlan, az rendelkezik a legnagyobb erővel?

Válasz: Mindenképp. Például mit látni egy atombombából? Egy kiló anyag. És mi történik, ha felrobban? Ha ellentétes elemeket összekapcsolunk, pluszt és mínuszt, micsoda óriási energia szabadul fel?!

Kérdés: Ez a felszabaduló energia összevethető a gondolatokkal?

Válasz: Nem. A gondolat sokkal erősebb, mert nincs a távolság és erő korlátai közé szorítva. Minden attól függ, hogy ki és milyen módon használja.

Kérdés: Beszélhetünk negatív erőről a gondolat esetében? A szemmel verés például szintén gondolat?

Válasz: Igen, ezek nagyon káros gondolatok, amiket tilos használni, ettől még igenis léteznek.

Kérdés: Azt mondjuk, hogy a spiritualitás le van választva a korporalitástól. De annak ellenére, hogy a gondolat nem anyagi természetű, mégis hatással van ránk. Ez egy egyirányú befolyás?

Válasz: Nem. Amikor azt mondjuk, hogy a spiritualitás nincs hatással a korporalitásra, teljesen mást értünk ezalatt. A spiritualitás uralja a korporalitást. Mi más uralná az anyagot, ha nem a szellem?

Kérdés: Tehát az anyagtalan gondolatok irányítják a korporalitást?

Válasz: Természetesen. Ha tudnánk, mennyi kárt teszünk a világban a gondolataink által, el sem tudom képzelni, mit tennénk. Nézd csak meg, milyen fizikai állapotban léteznek az emberek, és mennyire szenved ettől a testük! És ezt kizárólag a gonosz gondolatok okozzák.

https://laitman.com/2019/06/thought-is-the-greatest-force/

06 jún 2019

A jó és gonosz gondolatokról

Kérdés: A gondolat mely jellemzője felelős a hatás erősségéért?

Válasz: Beszélhetünk pozitív gondolatokról, amelyek a kapcsolódásra, és a mások iránti jó cselekedetekre irányulnak. Aztán ott vannak a negatív gondolatok, amelyek az elkülönülésre, és mások alávetésére buzdítanak. Mindkét típusú gondola szintekbe rendeződik.

A spirituális világokban a jó és gonosz gondolatok 125 lépését különítjük el; a pozitív gondolatok mellett, létezik a sötét erők, illetve gonosz gondolatok alkotta rendszer is, amelyeket a Zohár könyve ír le. De rendszerként nem tanulmányozzuk ezeket.

A kabbalisták látták, hogy amikor gonosz gondolatokból álló rendszert tanulmányozunk, életre keltjük őket, és ez káros hatással van ránk, és az egész világra. Ezért ezt a rendszert nem tanulmányozzuk. A kabbalisták beszélnek róla, de mi nem tesszük a tananyag részévé.

Ha majd annyira nagyok leszünk, hogy ezt a rendszert kizárólag saját épülésünkre használjuk, akkor majd tanulmányozni fogjuk azt.

https://laitman.com/2019/05/thoughts-good-and-evil/

01 jún 2019

A valóságot önmagad megváltoztatásával alakíthatod át

A formát vagy irányulást nélkülöző szívben lévő pont olyan, mint egy spirituális őssejt, amelyből szabadon felépíthetem magam. Az elérendő végső állapotból felém dobott kötél. Ha a szívben lévő pont a szilárd alapom, a szabad akaratom gyakorlásával minden mást erre az alapra tudok felépíteni.

A valóság “énre” és “külvilágra” osztható. Ha ismerem a külső világ helyes felhasználásának módját, megváltoztathatom magam, és ezzel érvényt szerezhetek szabad akaratomnak. A szabadság kizárólag önmagunk, és nem a világ megváltoztatásának képességén múlik. A világ csak a minőségeim lenyomata.

Tisztában kell lennem vele, miként alakítsam át a minőségeimet, hogyan változtassam meg a kezdeti, természetadta vonásaimat. Hogy ezt megtehessem, rendelkezésemre áll a Kli (Edény), egy olyan eszköz (hasonlíthatjuk emelőhöz vagy daruhoz), amellyel feje tetejére állíthatom, és felemelhetem magamat. Ekkor változik meg teljes valóságom. Ettől minden más lesz, mintha egy új világba születtem volna.

A valóságérzékelésemet vagy a valóságot magát változtatom meg? A valóságot! Végül is, a realitás az észlelésemben lakozik.

https://laitman.com/2010/11/by-changing-yourself-you-change-reality/

23 máj 2019

Lehetséges pontosan megjósolni a jövőt?

Kérdés: Az időtlen spirituális gyökerek megértése és érzékelése milyen mértékben engedik meg, hogy pontosan lássuk az anyagi világunkban megjelenő jövőt?

Válasz: Nem állíthatom, hogy pontos megfelelés van a spirituális és az anyagi dimenziók között, és hogy bárki is képes volna megjósolni a jövőt. A jövő sok olyan paraméter – különösen bizonyos emberek és meghatározott tényezők — függvénye, amelyek túl vannak a személyes vágyon.

Ezért képtelenség pontosan meghatározni a jövőt. Azt megállapíthatod, milyen irányba folyik, de azt nem tudhatod, hogy az idő egy adott pillanatában milyen állapotot vesz fel.

https://laitman.com/2019/05/is-it-possible-to-accurately-predict-the-future/

16 máj 2019

„És a bolygók felbukkantak az égbolton”

Kérdés: Ha a tíz szfíra a tíz bolygónak felel meg, hogy lehet, hogy csak kilencet fedeztünk fel? Mi az oka ennek?

Válasz: A helyzet az, hogy valójában jóval több bolygó létezik az univerzumban. A kabbala már régen megmondta ezt.

Különösen a Zohár könyve ír több helyen is a témáról. Engem különösebben nem érdekelt, bár gyerekként tanulmányoztam a csillagászatot. Ahogy a kabbala közelébe kerültem, a mi világunkból eredő hatások megszűntek érdekesnek lenni számomra.

Kérdés: A Tóra azt írja: „És a bolygók felbukkantak az égbolton…” Mire utal ez?

Válasz: A Tóra nem a fizikai értelemben vett bolygókra, hanem spirituális erőkre céloz. A Föld, a Nap és a Hold mind spirituális erők, és nem látható vagy megfigyelhető égitestek. Noha minden évre elkészítjük a naptárat, tisztán kell látnunk, hogy mikor történik utalás a spirituális gyökerekre, és mikor a mi világunkban érzékelhető hatásokra.

https://laitman.com/2019/05/and-the-planets-appeared-in-the-sky/

12 máj 2019

Minden a felső program szerint ereszkedik alá

Kérdés: Minden megújulás forrása egyben a megújulás helye is?

Válasz: A megújulás helye mindig felülről kerül meghatározásra, és egyetlen forrásból származik. Minden, ami a felső világokban létezik, fokozatosan elmosódik, leereszkedik, és elér bennünket.

Ahogy mondják, “nincs új a Nap alatt”. Minden a kezdetben meghatározott felső programnak megfelelően ereszkedik le, a teremtéstől a korrekció végéig. Ezt a programot teljesítjük be. Vagy öntudatlanul, mint a legtöbb ember, vagy, mint a kabbalisták, a megértést követően önmagunkat igazítva hozzá, illetve később a programot önmagunkhoz, és így haladunk előre.

A megújulások az emberekben kerülnek feltárásra, és nem a világban. Ennek ellenére, a belső változásainknak megfelelően, minden alkalommal más külvilágot látunk. Olyan ez, mintha lenne egy fehér vászon előttünk, és attól függően jelennének meg különféle képek rajta, hogy miként vetítjük rá gondolatainkat és vágyainkat.

(részlet a 2018. július 1.-I, orosz nyelvű kabbala leckéből)

https://laitman.com/2018/10/everything-descends-from-the-upper-program/

17 ápr 2019

Milyen messze van a korrekció vége?

Kérdés: Ha nincs idő a spiritualitásban, mi a közvetlen út? Az rövidebb?

Válasz: A spiritualitásban — teljesen eltérően a mi világunktól – nem létezik idő. A korrekció végéig 6000 év van hátra. Most 5779-et írunk, tehát 221 év választ minket el a végső korrekciótól.

Mindazonáltal, felgyorsíthatjuk a folyamatot. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy minden, amit a kabbala tudománya bejósolt, az előre jelzett idő szerint következett be. A végső korrekciót követően minden a felső világok szintjére fog emelkedni.

(részlet a 2018. december 2.-I, orosz nyelvű kabbala leckéből)

https://laitman.com/2019/04/how-long-is-left-until-the-end-of-correction/

13 ápr 2019

A Teremtő megnyilvánulásaként látni a világot

Kérdés: Vannak olyan lelki és fizikai történések melyek előre el vannak rendezve, mint az élet előre eltervezett forgatókönyve?

Válasz: Természetesen. Ez az, ahogyan ezek jönnek. Mi vagyunk azok, akik ezeket megtörténté teszik? A világ új formákban jelenik meg számunkra, és meg kell tanulnunk megérteni, elérni és magunkhoz kapcsolni azokat, és eképpen haladni.

Minden pillanatban, amikor egy bizonyos képet kapunk a világról, alkalmazkodni kell ahhoz, meg kell érteni, hozzákapcsolódni és meg kell próbálni jobbá tenni. Az, ahogy megérjük a környező világot, az az, ami meghatározza az előrehaladásodat.

Elvileg miden alkalommal úgy kell látni a világot, mint a Teremtő megnyilvánulását. El tudod képzelni, hogy milyen töröttnek kell lennünk ahhoz, hogy a körülöttünk lévő világban ilyen szörnyű dolgokat látunk, depressziót és ennyi szörnyű nyomást lássunk?

Kérdés: Tegyük fel, hogy kapok valami képet a világról. Mi legyen az első reakcióm? Hogy elmondom magamban: „Nincs más Rajta kívül”?

Válasz: Először is meg kell értened, hogy a Teremtő a felső erő, amely mindent meghatároz, cselekszik és kitölt. Ez az erő a tökéletességet mutatja neked. Azonban te a romlottságodnak mértékben eltorzítod ezt a képet, te „szemüveg” nélkül látod a világot, az egoizmusod objektívján keresztül.

Kérdés: Szóval, nekem igazolnom kell mindent?

Válasz: Nem csak igazolni, hanem látni és érezni kell ezt a tökéletességet. Ezután azzal a céllal kell ragaszkodnod Őhozzá, hogy a romlottságot a tökéletesség szintjéig kijavítsd, és akkor egyesülsz a Teremtővel. A képernyő egyik oldalán te vagy, a másikon pedig Ő.

Kérdés: És mi van, ha azt látom, hogy nem vagyok képes ezt a “nincs más Rajta kívül” erőt semmihez sem hozzárendelni, hogy nem vagyok képes igazolni?

 Válasz: Lehetőséged van arra, hogy imádkozz. Kérd meg Őt, hogy javítson ki téged, azért hogy tökéletes legyen a világ.

De azt szeretnéd, hogy te jobban érezd magad, akkor semmit nem fogsz kapni. Ha azonban azt szeretnéd, hogy tökéletes legyen a világ, azért hogy ne átkozd a Teremtőt, mert ez fájdalmat okoz neked, akkor megkapod. Arra kérd a Teremőt, hogy adjon neked hatalmat ahhoz, hogy úgy lásd Őt, ahogy Ő van: jó és jóságos.

Az orosz nyelvű Kabbala leckéből

https://laitman.com/2019/01/perceiving-the-world-as-a-manifestation-of-the-creator/

17 feb 2019

Lélek – Egy mindenki számára és mindenki rendelkezik a sajátjával

Kérdés: A “léleknek” nevezett spirituális objektum mit tartalmaz? Ez valami állandó vagy változhat?

Válasz: A lélek tíz Sefirot-ból áll. Folyamatosan változik, attól függően, ahogy az ember dolgozik önmagán. Azonban mindig tíz rész van összekapcsolva egyetlen integrált rendszerben, és ez minden.

A lélek mindenki számára egy, vagy mindenkinek van sajátja, ugyanúgy, mint ahogy világunk mindenki számára létezik, és mindenkinek megvan a sajátja. Az egoizmusunkban „ezt a világot” a „mi világunknak” érzékeljük, és amit az adakozás tulajdonságában érzünk – és talán még a szeretetet is -, az, az egoizmusunkból való kilépés, melyet “Spirituális világnak” vagy “léleknek” nevezzük.

Kérdés: A lélek és a felső világ ugyanaz?

Válasz: A felső világ érzését “léleknek” vagy “tíz Sefirotnak” nevezik. A tíz Sefirot a lélek csontváza.

A “Sefira” szó a “fényes” (Sapir) szóból származik. Ez egy olyan pont, amely önző volt és adakozóvá, önzetlenné vált. Ezért ragyog.

Az orosz nyelvű Kabbala leckéből 2018-06-10

Via – Laitman Blog

14 okt 2018

85 queries in 0,549 seconds.