Dr. Michael Laitman

A szív felkészítése, hogy érezze a Teremtőt

237

Kérdés: Azt mondják, hogy erőfeszítéseink alkotják azt, amit a „Tóra munkájának” neveznek. Mit jelent ez? Belső vagy fizikai jellegű munkára utal ez a kifejezés?

Válasz: Fizikai munkával nem, csakis a szívünkből jövő erőfeszítéssel segíthetünk magunkon vagy másokon.

Amilyen mértékben szívünkből kívánunk kapcsolódni a barátokhoz, annyira készítjük elő szívünket a Teremtő érzékelésére és arra, hogy a hozzánk és a barátokhoz tartozó közös vágyban, közös edényben tárjuk fel az Teremtő fényét.

Kérdés: Mi az oka, hogy csak kevés ember részesül abban a jutalomban, amit a szívben lévő pont feltárulása jelent?

Válasz: Feltehetően nincs is szükség többre.

Amikor összekapcsolódunk egymással, képesek leszünk befolyásolni az egész világot, és a világ érezni fogja, hogy mennyire szüksége van erre a tudásra, és elkezd mindenki a másik irányába elmozdulni. Akkor a fény a közös vágyaink mértékéig betölti majd a közös vágyunkat.
[322990]


Részlet a 2023.12.27-i Napi Kabbala Lecke „Baal HaSulam írásai; ’Mit jelent, hogy a Teremtő kifejezetten a bölcs embereknek ad bölcsességet’” című műsorából
Forrás: Prepare the Heart for Feeling the Creator — Laitman.com

11 jan 2024

Mindent a Teremtő érdekében tegyünk!

276.02

Kérdés: Amikor az ember zuhanásban van, hogyan tudunk helyesen segítséget kérni a csoporttól? Amikor pedig az egyén felülkerekedik mindenen, és felemelkedik a Teremtőhöz, miként tudja ezt az állapotot továbbítani a csoport irányába, ahelyett, hogy saját örömét töltené be?

Válasz: Az egyénnek le kell nullázódnia a csoport előtt, és a bennefoglaltatás céljából minden cselekedetet végre kell hajtania, amelyre a csoportnak vágya van. Csak akkor fogja az ember érezni, hogyan segíthet a barátoknak, ha integrálódott a csoportba, és később, személyes képességeinek megfelelően, ugyanezt a segítő tevékenységet kell az illetőnek folytatnia. 

Vagyis mindazt az erőt, amit megszerzett, a csoport vágyainak betöltésésre kell használnia, és ebben természetesen saját vágyai is benne foglaltatnak.

Kérdés: Egyszer azt a gyakorlatot írta elő nekünk, hogy az életünk során végzett minden cselekedetet a Teremtő érdekében tegyünk meg, tehát ezzel a szándékkal hajtsuk végre. Hogyan segít nekünk ez a szokás? Milyen gyorsan vezet ki minket a saját magunk számára történő megszerzésre irányuló szándékból? Vagy ez csak illúzió?

Válasz: Lehet, hogy illúzió, de ezzel együtt eljuttat bennünket a következő szintre, mivel a szokás idővel második természetté válik.

[320388]
Részlet a 2023.11.07-i Napi Kabbala Lecke „Rabash írásai; „Miért osztható az élet két állapotra” című előadásának első feléből
Forrás: Everything for the Sake of the Creator — Laitman.com

16 nov 2023

Miért kell tartanunk a rágalom bűnétől?

549.02

Kérdés: Miért jár komolyabb büntetés a rágalmazásért, mint a bálványimádásért? Miért ennyire súlyos bűn az előbbi?

Válasz: Egy kicsit mindig bálványimádásban vagyunk, mert a magunk módján bármilyen bálvány előtt fejet hajtunk, aztán felhagyunk vele, és imádatunknak újabb tárgyat választunk.

A rágalom nem behatárolt, és ezért nagyon félnünk kell tőle. A rágalom segítségével letaszíthatunk valakit a helyes ösvényről.

Kérdés: Esetleg köze van ennek a Király nagyságához? Hogy számomra Ő kicsi vagy nagy?

Válasz: Még ilyen jellegű befolyásoló tényező is közrejátszhat. De az igazság az, hogy mindez állandó változásban van az egyénben, és még azt sem tudja az illető, hogy ez miként zajlik.

[320093]
Részlet a 2023.11.01-i Napi Kabbala Lecke „Rabash írásai; Mi az, hogy kis és nagy bűn a munkában?” című előadásának első feléből
Forrás: Why Should I Be Afraid of Slander? — Laitman.com

15 nov 2023

A közös célra irányuló munka

571.08

„Tegyél meg mindent, ami kezedből és erődből kitelik.”

Kérdés: Hogyan érhetjük el azt az állapotot, amelyben azt érezzük, hogy mindent megtettünk, ami erőnkből tellik, és eljutottunk az imáig is? Hogyan tudjuk megragadni ezt az állapotot, és kitartani mellette?

Válasz: Ennek megtételéhez rendelkezésünkre áll a csoport, amelyhez kapcsolódnunk kell, majd eljuttatni a Teremtővel való forma-egyezéshez, amelyben helyesen kapcsolódtok. Ezután elkezdhetsz dolgozni a Teremtővel ezen a csoporton keresztül.

Egy helyesen összekapcsolt csoportban mindenki részt vállal, és közös célt tűz ki maga elé: egyesülni a csoport középpontjában, mint egy szívben.

Kérdés: Van erőnk ezt megtenni?

Válasz: Mindenki képes rá, és kötelessége megtenni.

Kérdés: Mit jelent, hogy az erős vágy megakadályozza a többi vágy megjelenését?

Válasz: Ha bármilyen vágyunk van, amely nem a teremtés céljának elérésére irányul, ezek meggátolják, hogy célba érjünk. Semlegesíteni kell őket, és csak ezt követően dolgozhatunk a teremtés céljára vonatkozó vággyal.

[319915]
Részlet a 2023.10.28-i Napi Kabbala Lecke „Viseljünk háborút, akár Dávid király” című előadásból
Forrás: Aim for a Common Goal — Laitman.com

14 nov 2023

Spirituális cselekedet

224

Kérdés: Ha tovább adjuk a világ számára mindazt, amit a leckén megszereztünk, ez spirituális cselekedetnek számít?

Válasz: Általánosságban véve ez benne foglaltatik a világ felé történő adakozásunkban, de ez a cselekedet önmagában még nem tekinthető spirituálisnak. Előre visz minket, mégsem spirituális, mert még nem rendelkezünk spirituális edényekkel.

Kérdés: És amikor csoportként összegyűlünk, és a Teremtő nagyságáról beszélünk, ez spirituális cselekedet?

Válasz: Ez rajtatok múlik. De ha azzal a céllal találkozunk, hogy közös vágyra tegyünk szert, hogy valamilyen módon olyanokká váljunk, mint a Teremtő, akkor ezt már spirituális cselekedetnek tekinthetjük.

Kérdés: Rabash „Két megkülönböztetés a Szentségben” című cikkében így ír: „…úgy tekintek rád, mintha megszenteltél volna Engem.” Más szavakkal: ezáltal mindenki előtt felfedted, hogy Szent Vagyok…” Mit jelent itt a „mintha” kifejezés?

Válasz: Nem tudjuk pontosan. De amikor megpróbálunk gyermekként viselkedni, és igyekszünk megtenni valamit, amiben segítséget kapunk, akkor fokozatosan eljutunk addig a pontig, amikor a cselekedetek helyesek, jelentéssel bírnak és az adakozás érdekében történnek.

[320040]
Részlet a 2023.10.31-i Napi Kabbala Lecke „Rabash írásai; ’Két állapot a szentségben’” című előadásának első részéből
Forrás: Spiritual Action — Laitman.com

13 nov 2023

Teremtő érdekében végzett munka

509

Kérdés: Hogyan alakítjuk ki az adakozási szándékot a megszerzési vágyból?

Válasz: Kezdetben csak a megszerzés vágya van bennünk, és megpróbálunk a Teremtőtől kérni, hogy a vágyakozás helyett összekapcsolódjunk, hogy adakozni tudjunk Neki.

Ugyanúgy, ahogy Ő adni akar nekünk, nekünk is adakoznunk kell az Ő irányába. Hasonló munkát végzünk: „Én a Teremtőért, Ő pedig én értem.” Ilyen módon haladva érjük el a célunkat.

Kérdés: Amikor közös munka alkalmával ízérzékelést és örömöt kapunk, ezeket az örömöket tovább adjuk a Teremtő felé? Vagy automatikusan örömre tesz szert Ő is az ilyen típusú munka alkalmával?

Válasz: Nem! Mi szerzünk meg örömöt a spirituális munkából, mivel a Teremtő érdekében végezzük.

[319905]
Részlet a 2023.10.28-i Napi Kabbala Lecke „Rabash írásai; Mi az, hogy ’A Shechina tanú Izrael mellett’ a munkában?” című előadás első feléből
Forrás: For the Creator’s Sake — Laitman.com

12 nov 2023

A barátért emelt ima

507.03

Kérdés: Amikor imádkozunk a barátokért, akkor az az egyik legközelebbi állapot a Lishmához [Az Ő érdekében]. De ha a beteg barátért emelünk imát, hol van ebben az öröm?

Válasz: Magától értetődik, hogy azért imádkozunk egy barátunkért, mert ezzel át akarjuk adni neki az erőnket.

Az ilyen imának nem feltétlenül kell örömben telni, bár a beteg emberért való imádságban mégis van némi öröm, mert örülünk annak, hogy egészségünk és erőnk egy részét beteg barátunknak akarjuk átadni.

Kérdés: Hogyan ellenőrizzük le, hogy az egész test beleegyezik az imába?

Válasz: Nem lehet óramű pontossággal ellenőrizni. Fokozatosan kialakul az a belső hiányunk, szert teszünk azokra az edényekre, Kelimekre, amelyek segítségével megértjük, milyen állapotban vagyunk, hogy közelebb vagy távolabb kerültünk-e a Teremtőhöz.

Komment: Előfordulhat, hogy észreveszem, egy bizonyos ideje már más gondolatok foglaltak le a barát helyett.

Rav válasza: Ebben az esetben sajnálatot kell érezned azért, hogy a Teremtő megszüntette a Hozzá fűződő kapcsolatot, más gondolatok adtak számodra gyönyört, és így eltávolítottad magad Tőle. Ilyenkor elkezded megérteni a folyamatot, és ismét közel akarsz kerülni Hozzá.

[320129]
Részlet a 2023.10.29-i Napi Kabbala Lecke „Baal HaSulam írásaiból; „Lishma (az Ő érdekében)”” című előadásából
Forrás: In Prayer for a Friend — Laitman.com

11 nov 2023

Értékesebb, mint az élet

610.2

„Ha megértenék a béke értékét, boldogan fogadnák el ennek az életformának a magatartását az utolsó nemzedékben, mert „mindenét, amije van az embernek, odaadja az életéért” (Baal HaSulam, „Béke a világban”).

Kérdés: Milyen jelentőséget tulajdonított a Szerző annak „hogy az ember mindent odaad az életéért”?

Válasz: Aki mindent odaad, az mindent megtesz, amit csak tud: az ember számára nincs értékesebb az életnél. De ha tudnánk, hogy van valami, ami értékesebb az életnél, akkor odaadnánk mindent érte.

Muszáj megértenünk, hogy ez a dolog, ami még az életnél is nagyobb értéket képvisel, a felső élet. Ez a jelentése az idézetnek.
[319791]


Részlet a 2023.10.26-i Napi Kabbala Lecke „Baal HaSulam írásaiból; Béke a világban” című előadásának második feléből
Forrás: More Precious Than Life — Laitman.com

10 nov 2023

Lenullázódás a Tanító előtt

165

Kérdés: Amikor megtanuljuk magunkat a tanító előtt lenullázni, megtanuljuk-e az egoizmusunkat lenullázni, és bekerülünk-e a felsőbb fokozatba? Mi ennek a törekvésnek a spirituális jelentése?

Válasz: Azért van szükség t önmagunk lenullázására a tanító előt, hogy megértsük, amit mond, elfogadjuk, amit mond, és kapcsolódjunk ahhoz, amit mond. Ezek természetes dolgok.

Kérdés: Hogyan történik a tanítóhoz és más Kabbalistákkal való összetapadás?

Válasz: A tulajdonságok forma-egyezésén keresztül történik, mint egyik barát a másikkal. Ha olyan tudsz lenni, mint egy barát, amikor megérted őt, ő megért téged, és nincsenek köztetek eltérő vélemények, akkor kiderül, hogy te és ő mintha egy teret töltenétek ki, és ezért közelebb kerültök egymáshoz.

Kérdés: Mondhatjuk-e, hogy a tanár a Teremtő számunkra?

Válasz: Általánosságban igen. Mert tőle kapjátok meg a Teremtő teljes látásmódját. A kapcsolat a Teremtővel rajta keresztül történik.

[319584]
A Napi Kabbala leckéből 23/10/21, Baal HaSulam írásai "Mit jelent a Ravba vetett hit mértéke?".

09 nov 2023

Emelkedj fel és kapcsolódj!

943

Kérdés: A világban most zajló eseményekkel kapcsolatban sok gonoszságot fedeztem fel magamban, másrészt viszont minden barátom igaz ember. Nagy különbség van közöttünk. Mi a további munkám, hogy olyan legyek, mint a barátaim?

Válasz: Emelkedjünk az egymás közti különbségek fölé, egyesüljünk, és öleljük át egymást, bármi legyen is a problémánk.

Képzeljük el, hogy ezek a problémák a Teremtőtől értünk jönnek, hozzánk; nincs más, csak Ő. És mindennek ellenére átöleljük egymást, egyesülünk, és egy egészként akarunk létezni. Ez a mi feladatunk.

[320152]


A Napi Kabbala lecke 1. részéből 23/2/11. Rabash írásai "Mi a Szeretett fia és a Gyűlölt fia a munkában?" című lecke 1. részéből.

08 nov 2023

64 queries in 0,732 seconds.