Dr. Michael Laitman

A 613 micva (parancsolat) betartása

Kérdés: Mit jelent a 613 micva betartása?

Válasz: Mindenkiben 613 egoista vágy él, amelyeket jósággá és szeretetté kell változtatni.

Kérdés: Ezeket állandóan meg kell számolnom?

Válasz: Nem. A korrigálható vágyak automatikusan, egymást követően és bizonyos kapcsolatokban jelennek meg. Elég, ha arra gondolok, hogy kapcsolódnom kell a többiekkel, és le kell nulláznom magam feléjük.

Ez az egyetlen folyamat, amin végig megyek. A cél, hogy valamilyen módon a “Szeresd a felebarátod, mint önmagad” általános szabályából valóság legyen. Ezt nevezzük a 613 micva betartásának.

https://laitman.com/2015/09/compliance-with-the-613-mitzvot-commandments/

17 máj 2019

Mit jelent a parancsolatok végrehajtása?

Kérdés: Mit jelent a parancsolatok végrehajtása?

Válasz: Ez annyit jelent, hogy eleget teszünk a kölcsönös kapcsolódás, a köztünk lévő kapcsolat feltételeinek.

Az Adam névvel illetett egyetlen rendszer részeiként egymáshoz kapcsolódni – ez egy parancsolat.

Noha a rendszert egoisztikus vágyak alkotják, a részek közötti altruisztikus kapcsolatok kiépítésével hasonlóvá válik a Teremtőhöz, vagyis az adakozás minőségéhez. A Teremtő éppen olyan mértékben tárul fel benne, amennyire adakozó jellegű lesz. Elkezdődik a zéró egoista szinten, aztán folytatódik az első, második, harmadik, negyedik és ötödik szintekkel. Végül a Teremtő is megjelenik a különféle fények (Nefesh, Ruach, Neshama, Haya és Yechida) formájában.

https://laitman.com/2019/05/what-does-it-mean-to-carry-out-commandments/

17 máj 2019

Értelem és boldogság

Akkor éli meg valaki értelmesnek az életét, ha egy szervesen felépült társadalom részévé válik, és egyéni módon ad bele a közösbe. Pozitív értelemben vett verseny segítségével, saját, egyedi módján annyit adakozik a többiek felé, amennyit csak tud.

Manapság, a növekvő munkanélküliség és az élő munkaerőt helyettesítő robotok korát éljük. Mindez egyre erősebben és állandó jelleggel szembesít minket az önmegvalósítás, valamint az értelemmel teli élet hiányának problémáival. Amint elérünk önmagunk beteljesítésének csúcsára, teljes mértékben egésznek és szabadnak éljük meg magunkat, és képesek leszünk megérinteni az örökkévalót.

https://laitman.com/2019/05/new-life-234-happiness-and-meaning/

16 máj 2019

Lehetséges pontosan megjósolni a jövőt?

Kérdés: Az időtlen spirituális gyökerek megértése és érzékelése milyen mértékben engedik meg, hogy pontosan lássuk az anyagi világunkban megjelenő jövőt?

Válasz: Nem állíthatom, hogy pontos megfelelés van a spirituális és az anyagi dimenziók között, és hogy bárki is képes volna megjósolni a jövőt. A jövő sok olyan paraméter – különösen bizonyos emberek és meghatározott tényezők — függvénye, amelyek túl vannak a személyes vágyon.

Ezért képtelenség pontosan meghatározni a jövőt. Azt megállapíthatod, milyen irányba folyik, de azt nem tudhatod, hogy az idő egy adott pillanatában milyen állapotot vesz fel.

https://laitman.com/2019/05/is-it-possible-to-accurately-predict-the-future/

16 máj 2019

Az egoizmus egy speciális fajtája

Kérdés: Azt mondja, hogy más korszakokhoz képest különleges időket élünk, mivel alantas lelkek ereszkedtek alá a mi világunkba, és az önzőség megnövekedett. Mit ért pontosan ez alatt?

Válasz: Úgy értem, hogy elértük azt az állapotot, amikor be kell törnünk a felső világba.
A mi kicsiny egoizmusunkkal, amit arra állítunk be, hogy sikert érjünk el valamiben, nem juthatunk el sehova. Az életed arról szól, hogy céljaid, értékeid és preferenciáid vannak, és mindig ezek körül forogsz.

A földi célok mindazonáltal nem nevezhetők egoizmusnak. Az igazi egoizmus csakis az emberek közötti spirituális egység vonatkozásában jelenik meg.

Kérdés: Létezik a Teremtő irányában testet öltő egoizmus?

Válasz: Természetesen. Ez az, amikor magamat akarom az Ő helyébe ültetni. Az ego azért érzi ezt a késztetést, mert a Teremtő önmagával egyenlő mérvű egoizmust teremtett.

Kérdés: Ez annyit tesz, hogy a kabbalisták kapcsolatban állnak a Teremtővel, és saját érdekükben kívánják Őt felhasználni?

Válasz: Ha már ebben a rendszerben mozogsz, és kapcsolatot létesítettél a Teremtővel, akkor a spirituális egoizmust Klipának hívjuk. A Klipák a földi egoizmustól teljes mértékben különböző, speciális akadályok, amelyek korrekcióra szorulnak.

https://laitman.com/2018/10/a-special-kind-of-egoism/

15 máj 2019

Hogyan képzeljük el a spiritualitást?

Kérdés: Le tudná írni az állapotot, ami felé tartunk? Az érzések és gondolatok tekintetében milyen szintű kapcsolódást kell elérnünk?

Válasz: Van helye a kérdésednek, de nem létezik rá válasz. Hogyan képzeljük a kölcsönkapcsolatot, amelyet a felső Fény fog feltárni köztünk? Ez leírhatatlan. Ezért hívjuk „értelem feletti hitnek”, „spirituális minőségnek” vagy „spirituális világnak”, ahol az ellentétek nem ellentétek többé, hanem kölcsönös kiegészítései egymásnak.

Azt látom, hogy ezt mindegyikőtök lineáris szinten észleli. Így nincs mit tennünk. Kérnetek kell, hogy a spiritualitás valósággá váljon.

https://laitman.com/2019/05/how-should-we-imagine-spirituality/

14 máj 2019

Parancsolatok – a köztünk lévő kapcsolódás törvényei

Kérdés: Szükségesek az üres fecsegést vagy pletykálkodást tiltó törvények a cél felé tartó csoport esetében?

Válasz: Minden törvény kizárólag a köztünk lévő belső kapcsolatról szól. Viszont a mi világunkban ezek gépies cselekvések formájában kerülnek megfogalmazásra: meghatározott módon történő evés, kézmosás, és más korporális tettek, amelyeket a személy a teste segítségével visz véghez amikor a mezőn dolgozik vagy állatokat tart, stb. Valójában mindezek a vágyak vagy elősegítik, vagy gátolják a kapcsolódásunkat. Megfelelő módon kell megértenünk és megvalósítanunk őket.
Az egységhez vezető út során feltárulkoznak a különféle minőségeink. Ezek közül néhány a kapcsolatot segíti, mások ellene dolgoznak. A feltárulkozások szükségesek, hogy megfelelő módon hajtsunk végre változtatásokat magunkon. Így szem előtt tarthatjuk az összes pozitív és negatív parancsolatot, megértve, hogy mit használjunk fel a kapcsolódáshoz, és mitől tartózkodjunk annak érdekében, hogy célba érjünk.

Ez röviden a parancsolatok betartása, amit a Fénynek vagy Tórának hívott felső erő segítségével tudunk megvalósítani.

https://laitman.com/2018/11/commandments-the-laws-of-connection-between-us/

14 máj 2019

Az egyetlen tényező, ami meghatározza a jövőnket

Kérdés: A több ezer tényező közül melyik az a három, ami a minket körülvevő egységes rendszerben meghatározza a jövőnket?

Válasz: Kizárólag egy tényező felelős a jövőnkért: az emberek közötti kapcsolat. A természet semmi mást nem kíván tőlünk.

Azt a bizonyos rendszert, amelynek részei vagyunk, egyensúlyba kell hoznunk. Minél közelebb kerülünk ehhez az állapothoz, annál kiegyensúlyozottabbá és kellemesebbé válik a közérzetünk. Mindegyikünk abban kell, hogy érdekeltté váljon, hogy megteremtsük a kölcsönösséget a rendszerben.

Meg kell értenünk, hogy nincs jogunk egymást elpusztítani, mivel ezzel akkora zavart keltünk a rendszerben, hogy vissza kell térnünk az előző korrekciós fokra, hogy ugyanazt újból megismételjük. Semmi nem jelenthet nagyobb problémát számunkra, mint egymás pusztítása, a háborúk, és a többi.

Ebből következik, hogy a jövőnket meghatározó kizárólagos tényező a köztünk lévő megfelelő kapcsolat elérése.

Persze ehhez számos kiegészítő dolog is hozzáadódik, mint például az oktatás, a nevelés, a tízesek létrehozása. Ez utóbbi olyan kis csoportokat jelöl, amelyekben viszonylag gyorsan kivitelezhetünk egy emberek közötti kapcsolatból összeálló megfelelő rendszert.

Egyetlen cél létezik: hogy egy rendszert alkotva egyesüljünk, hogy oly módon egészítsük ki egymást kölcsönösen, hogy a kapcsolati háló fontosabb legyen a szemünkben, mint mi magunk.

Ebben a rendszerben tárul fel a Teremtő – csakis a kapcsolatban, és sehol máshol.

Amikor úgy rendezzük be a rendszert, hogy a kölcsönkapcsolatok teljessége érezhetővé válik, akkor ezt az általunk megalkotott kölcsönös kapcsolódást fogjuk Teremtőnek nevezni.

https://laitman.com/2019/05/the-only-factor-that-determines-our-future/

 

13 máj 2019

A csillagoknak nincs hatalmuk Izrael felett

Kérdés: Bölcseink szerint a csillagoknak nincs hatalma Izrael felett. Ez azt jelenti, hogy a spiritualitással foglalkozó személy kikerül az anyag fennhatósága alól?

Válasz: A csillagok mindössze a felülről érkező kormányzás szimbólumai. Amikor összekapcsolódunk egymással, a csillagok fölé emelkedünk. A csillagok az ásványi szintet képviselik, ami felett – a növényi és állati szintekhez hasonlóan — uralmunk van.

Azáltal, hogy hasonlóvá válunk a Teremtőhöz, még túl is teszünk Rajta. Ahogy írva van: “A fiaim legyőztek engem.” Ez annyit tesz, hogy a mi uralmunk által a Teremtő felettünk gyakorolt kontrollja fölé emelkedünk. Ez a legmagasabb szint.

https://laitman.com/2019/05/stars-have-no-power-over-israel/

13 máj 2019

A felső Fény feltárulásához szükséges minimális idő

Kérdés: Látott már a mi világunkban működő tízest, amelynek sikerült elérni a Hassadim fényét?

Válasz: Nem. Bár volt, aki közel járt. De ez nem egy tízes, hanem alacsonyabb létszámú csoport volt.

Kérdés: Mennyi időbe telt nekik, hogy elérjék azt az állapotot?

Válasz: Ez nem lényeges, mivel sok változó befolyásolja az időtartamot. Ilyesfajta feltárulás 5 vagy 6 ember esetén pár évet vesz igénybe, tíz személynél pedig egy évtizedet is. De nem hiszem, hogy 3-5 évnél kevesebb idő elég hozzá. Ez a minimális időtartam.

https://laitman.com/2019/04/the-minimal-time-to-reveal-the-upper-light/

12 máj 2019

77 queries in 1,802 seconds.