Dr. Michael Laitman

A korrekció módszere, hatodik rész

A felebarát vagy a Teremtő kedvéért?

Kérdés: Baal HaSzulam azt írja, hogy a kabbala módszere két részből áll. Az első a személy Teremtőhöz fűződő viszonyának korrekciója. A másik pedig a baráttal való kapcsolat korrigálása. A második feladat az előrébb való. A fejlődés korai szakaszában ez a fontosabb.

Baal HaSzulam ezt követően egy igen érdekes jelenségre hívja fel a figyelmet. Mindegy, hogy a személy a barát vagy a Teremtő kedvéért dolgozik, hiszen bármit, ami rajta kívül van, nem-létezőként érzékel.

Miért nincs különbség a Teremtő illetve egy másik ember irányába végzett munka között?

Válasz: Mert a munka túlmutat az egoizmusom határain, és nem számít, hogy kiért teszem. Ha ki kell választanod, hogy kivel törődj, kitől szerezz meg, akkor természetes, hogy a Teremtőt preferáljuk bármely más személyhez képest. De ha olyannak adsz, aki rajtad, az egoizmusodon kívül helyezkedik el, akkor mindegy, hogy ki a címzett. Ha nekem nincs hasznom belőle, akkor valahol a végtelenben köt ki.

Kérdés: Mi a különbség, ha az a másik a Teremtő vagy egy másik, akár igen fontos személy?

Válasz: Nem mindegy, ha nekem nincs hasznom belőle? Az egész csak üresség.

Kérdés: Mi van, ha mégis leesik nekem is valami?

Válasz: Akkor itt már nem adakozásról van szó. Lényeges az adakozás, de nem számít, hogy a felebarátnak vagy a Teremtőnek adakozom. Éppen az adakozás az, amely a Teremtőhöz tartozó minőség.

https://laitman.com/2020/01/the-method-of-correction-part-6/

16 jan 2020

A korrekció módszere, ötödik rész

Miért nem helyezett minket a Teremtő a korrigált létmódba?

Kérdés: „A Teremtő és a teremtmény iránti szeretet” című cikkében Baal HaSzulam azt írja, hogy a személynek egyetlen gyakorlati cselekedetet kell végre hajtania, mégpedig azt, hogy korrigálja magát  a környezetében élők felé. Ha ezt megteszi, összeolvadhat a felső erővel.

Felmerül a kérdés: nem teremthetne minket a Teremtő vagy a természet már eleve korrigált formában? Akkor nem kéne ezekkel a cselekedetekkel vesződnünk.

Válasz: Ha így lenne, nem éreznénk, hol tartunk. Teremtett lényekként mindössze két ellentétes állapot egyikében lehetünk. Sötétség – fény, jó – rossz, édes – keserű, stb. Nem érezhetjük csak az egyiket. Nem így működik a természet. Ezért kénytelenek vagyunk az összes negatív és pozitív minőséget is befogadni. Az a feladatunk, hogy a kettő közötti rendszerszintű problémát feloldjuk.

Kérdés: Tehát a Teremtő nem teremthet minket már eleve korrigált formában. Vagyis létezik valami, amire Ő sem képes?

Válasz: Egyelőre elégedjünk meg ezzel a válasszal, később majd megértjük, hogy milyen okból járt el éppen így. Lehet, hogy jelenleg nem érthető, hogy miért nem teremtett minket eltérő módon. Nem azért, mert nem lett volna rá képes, hanem, mert abban az esetben elestünk volna az érzékeléstől. Egyetlen érzést átélni egyet jelent azzal, hogy nem érzünk semmit. Minden csak az ellentétével összehasonlításban válhat érzékelhetővé.

https://laitman.com/2020/01/the-method-of-correction-part-5/

15 jan 2020

A korrekció módszere, negyedik rész

Hogyan tegyünk eleget a természeti törvénynek?

Kérdés: A természet végső célját jól leírja a „Szeresd felebarátod, mint önmagad!” parancsa. Ezt azonban megelőzik előkészítő törvények, melyek egyike a következő: „Ne tedd mással, amit nem kívánsz magadnak!” Mit jelent ez?

Válasz: Nem a szeretetről szól, hanem arról, hogy ne tegyünk rosszat. Ez az elsődleges törvény.

Megjegyzés: Az ember ennek megtartására sem képes. Ha egoista vagyok, akkor azzal, hogy gondoskodom magamról, kárt okozok valaki másnak. Kezd kiderülni, hogy olyan törvényeket kaptunk, amiket már a legelejétől fogva képtelenek vagyunk betartani.

Egyrészt azt mondja, hogy „ezt kell tenned!”, másfelől meg megmutatja, hogy nem tudod, hiszen ellenkezik a természeteddel.

Rav kommentje: Ha bármilyen hajlamod, vágyad, irányulásod van erre; ha a kabbala tanulásából érted meg, hogy szükséged van rá, és ez valóban egyetemes cél; ha megérted, hogy ezt nem kerülheted ki, és az egész világnak el kell érnie ezt a célt – akkor törekedned kell rá, hogy megvalósítsd!

Azonban csakis a felső erő segítségével sikerülhet mindez. A felső erő az, amelyik képessé tesz minket, hogy a természetünk felett cselekedjünk.

Tegyük fel, hogy van előttünk egy vasdarab. A Föld gravitációs ereje lefelé húzza. Ha egy mágnest helyezek fölé, akkor a vas megemelkedik, és lebegni fog a levegőben. Vagyis, a két erő kiegyenlítődik, és kettőjük között lesz a vasdarab.

Hasonló módon, ha az egoizmusom lent helyezkedik el, és egy ellentétes erőt használok fölötte, akkor a „levegőbe emelkedek”, és az egoizmusomnak nem lesz többé hatalma felettem. Függetlenedem tőle, középre kerülök. Amennyiben a felső erő nagyon erős, és én kapaszkodom belé, és az egoizmusom egésze lent marad, teljes mértékben igaz emberré válok.

Fel kell fedeznünk ezt az erőt ahhoz, hogy hatni tudjon ránk. Ez minden, amit tehetünk.

https://laitman.com/2020/01/method-of-correction-part-4/

14 jan 2020

A korrekció módszere, harmadik rész

Szeresd felebarátod!

Kérdés: A teremtés célja, hogy minőségeink tekintetében hasonlóvá váljunk a természet általános erejéhez, a Teremtőhöz. Az Ő minősége az adakozás.

Baal HaSzulam azt írja „A Teremtőre és a teremtményre irányuló szeretet” című cikkében, hogy nem lehet ugrásszerűen szert tenni a Teremtő minőségére, mert ekkor fennáll a lehetősége, hogy becsapjuk magunkat.

Annak érdekében, hogy biztosak legyünk abban, hogy rendelkezünk a szóban forgó minőséggel, egy mindenféle teremtményben (ezek ásványi, növényi, állati, és legfőképp, emberi szintekhez tartoznak) bővelkedő világ képét helyezte belénk a Teremtő. Korrigálnunk kell az emberekkel szembeni attitűdünket.   

Ebből kifolyólag, ahogy azt az eredeti források írják, a legalapvetőbb törvény: „Szeresd felebarátodat, mint önmagad.” Mit jelent ez az előírás? Mindenki a maga módján értelmezi a mondatot.

Válasz: Ha a személy a saját korrekcióján dolgozik, a „Szeresd felebarátod, mint önmagad” az illető előtt álló célt jelöli ki. Ez egy nagyon távoli cél, de kezdetben léteznek más, közbülső állomásai a korrekciónak.

Manapság önmagunkat szeretjük, és tudatosan vagy tudattalanul önmagunkat helyezzük az egész világ csúcsára, és csak magunkon keresztül tekintünk a teremtésre. Kizárólag a saját magunknak oly kedves egónk miatt dolgozunk és csinálunk bármit. Ennek az induló állapotnak a megváltoztatásával kell az egész világ érdekében megváltoznunk, és csak a világ jobbításán dolgozni, olyan fájdalmat érezve érte, mintha saját, szeretett gyermekünkről volna szó. Ezt jelenti a „Szeresd felebarátod, mint önmagad” törvénye.

https://laitman.com/2019/12/the-method-of-correction-part-3/

13 jan 2020

A korrekció módszere, második rész

Kabbala – a kulcs a természet törvényeihez

Kérdés: Miért teremtett minket a természet vele ellentétes módon, egoistának? Mi a célja evvel?

Válasz: Az, hogy éppen az egoizmusunk miatt rébredjünk, milyen borzalmas teremtmények vagyunk.

Felmerül a kérdés: ha látjuk, hogy az egoizmusunk az egyetlen akadály, amitől nem tudjuk elérni az örök és tökéletes életet, hogyan vagyunk képesek korrigálni azt? Hogyan használjuk fel az ego segítségét, hogy megváltoztassunk mindent, önmagunkat, a társadalmat, a környezetünket?

Ezen a ponton jelenik meg annak szüksége, hogy valóban megváltoztassuk önmagunkat. Sok különféle módszer, elmélet, elképzelés foglalkozik a témával, amelyek vallásos vagy nem vallásos jellegűek, van közte misztikus, keleti, stb.

Ezeknek a módszereknek egyike a kabbala. Nagyban különbözik másoktól abban, hogy 6000 éve keletkezett, jóval a többi módszer megszületése előtt. A kabbala szerint, élt valamikor egy Ádám nevű ember. Ő volt az első, aki megértette az egész mátrixot, a természet teljes rendszerét, és feltárta annak tervét, a kezdetével, folyamatával és végével együtt.

Ádám tette le a kabbala tudományának alapjait. Szim, Ham, Jafet és mások, akiket allegorikus módon jelenít meg a Tóra, az ő tanítványaivá szegődtek. Egészen az ókori Babilonban élt Ábrahám megjelenéséig fejlesztették ezt a tudományt.

A kabbala arról beszél, hogyan egyesüljünk az egyén és annak egoizmusa felett. Ha így teszünk, elkezdjük érezni a természet általános erejét, átfogó képét. Nyilvánvalóvá válik, hogy a természet örök, végtelen, tökéletes, és ami a legfontosabb: integrális felépítésű és egyetlen nagy egységet alkot.

Ha ilyen módon közelítünk hozzá, akkor hozzáférhetünk igazi formájához, valós törvényeihez. Ezt ma még nem érezzük. Nem tudjuk, és nem is igazán látjuk.

https://laitman.com/2019/12/the-method-of-correction-part-2/

12 jan 2020

A korrekció módszere, első rész

Az emberi természet

Kérdés: Kabbalista szempontból mi a spirituális korrekció fogalmának jelentése? Hogyan különbözik ez a több ezer éves mítoszok megközelítési módjától?

Válasz: Ha csak az ember, az emberiség és a természet fejlődésének szemszögéből vizsgáljuk a kérdést, azt látjuk, hogy minden az egyszerűből fejlődik a komplex felé.

Egyrészt folyamatosan az előzőnél összetettebb természetkép bukkan fel. Másfelől, noha ez a kép mindig más, közben integráló jelleggel bír, és egy abszolút mértékben egységesített, kölcsönkapcsolatokból felépített rendszert mutat fel. Ez van az első helyen.

Másodsorban, ha nem a kozmosz, hanem csak a mi bolygónk dimenziójában gondolkozunk, a természeti rendszer olyan módon működik, hogy az ásványi, növényi és állati szintek a kölcsönös komplementaritás és egyensúly állapotában vannak. Ha az ember nem avatkozna közbe, akkor a természet a dinamikus egyensúly és a dialektikus fejlődés jegyében létezne.

Az elmúlt 150-200 évben, amióta az ember aktívan beleavatkozik a természet folyásába, ez nagyban megváltozott, sok zavar és csapás ütötte fel a fejét. Szemtanúi vagyunk, hogy a közbeavatkozás milyen negatív módon hat a rendszerre, és annak különféle szintjeire. Az állatfajok sorra kipusztulnak, komoly zavarok figyelhetők meg a növényeknél, és még az ásványi szint is megsínyli a történteket, és ennek függvényében változik.

Általában véve elmondhatjuk, hogy az ember, egoizmusától és kapzsiságától vezetve, beavatkozik a természetbe, hogy pillanatnyi haszna érdekében, minden módon kizsigerelje azt. Egyre több ásványkincset hoz felszínre, hogy elégesse. Egyre több fát vág ki, hogy személyes céljára hasznosítsa. És mindeközben nem érti meg, hogy milyen komoly mértékben károsítja a természet részei közötti ökológiai egyensúlyt. Nem látja, hogy tevékenysége milyen súlyos lenyomatot hagy a Földön. Így pusztítja el az emberi egoizmus egész világunkat.

De ami a legfontosabb: az ember lény boldogtalanságtól szenved ezen a világon. Igaz, hogy hatalmas erő összpontosul kezében, amivel óriási dolgokat ér el. Nagy lehetőségeket kapott, olyan elmét, amellyel tényleg teljesen megváltoztathatja a bolygó arculatát, ahogy azt valamikor Arkhimédesz megálmodta.

Ugyanakkor nem képes helyesen felhasználni agyvelőjének hatalmas potenciálját. Bármit tesz, mindenki csak boldogtalan és nyomorúságos lesz tőle. Látjuk, mennyire depressziós az emberiség, milyen mértékben keres vigaszt a drogfogyasztásban. Az emberek nem tudják, hogy mit kezdjenek önmagukkal. Nem tudjuk, mit hoz a holnap. Minden, amit akarunk, hogy maximáljuk a pillanatnyi fogyasztásunkat. Mindig, egyre fokozottabb mértékben. Ilyen a természetünk.

https://laitman.com/2019/12/the-method-of-correction-part-1/

11 jan 2020

A következő generáció szociálpszichológiája, második rész

Hogy felfedezzük és érezzük, hogy a természet egységes, akár egy pókháló, új érzékelési módot kell kifejleszteni a csoporton belül. Az, aki látja a pókhálót, tudja, hogyan igazodjon el az életben, és senki nem képes kárt tenni benne. Az integrális oktatás csoportos „terápiájában” a vezető leckék, workshopok, gyakorlatok és más aktivitások segítségével vezeti a résztvevőket a kölcsönös kapcsolat irányába. Olyan, mintha minden egyes tag percepciója kiterjedne, és tíz szempárral észlelné a realitást. Érzékeli az összes rész közötti kapcsolati hálózatot. Látja, hogy mindenki egy testet alkot, és a világ teljes egészében jó. Korrigálja magát, és felemeli a mások iránti attitűdjét. Mintha újjászületne. Az „én” érzésétől a „mi”-n keresztül eljut az „Egy” érzetéig.

https://laitman.com/2019/12/new-life-283-social-psychology-the-next-generation-part-2/

10 jan 2020

A következő generáció szociálpszichológiája, első rész

Abban az emberben, aki másokat önmagaként érzékel egy nem-lineáris, cirkuláris, integrális agy fejlődik ki. Egoisták vagyunk, és tanácsadásra van szükségünk, hogy megbirkózzunk a stresszel és feszültséggel. A jó tanácsadó ismeri az ember belső felépítését, és segít, hogy a személy egyensúlyra lépjen az őt körülvevő világgal. Az integrális pszichológia arra épül, hogy ismeri a természet egészének és az emberiségnek a szerepét ebben az egyetlen átfogó rendszerben. A kezelés helyett inkább a csoportos tanulást hirdetjük. Az érzékek integrálása és az egész emberiség egyetlen testként való érzékelése szükséges ahhoz, hogy kapcsolatba kerüljünk, és feltárhassuk ezt a kölcsönkapcsolatokból felépített rendszert.

https://laitman.com/2019/11/new-life-282-social-psychology-in-the-next-generation-part-1/

09 jan 2020

Hogyan töröljük el a mai Izrael legitimációját?

A köztünk lévő kapcsolat nélkül Izrael állama nem nép, nem is nemzet, hanem csak embertömeg. Egyedül Izrael küszködik a legitimitás problémájával, mivel nem biológiai eredetű államról van szó. Az ókori Babilonban, Ábrahám mindenféle nemzetiségű embert gyűjtött maga köré, és egy ideológiai alapokon nyugvó spirituális nemzetet alapított. Manapság nem létezik ez az embereket összekapcsoló ideológia, és a világ nemzetei idegen, felesleges, sőt kártékony elemként tekintenek Izrael népére.

Az izraeli nemzet tehet azért, hogy a ma létező Izrael legitimációját eltörölje, és a kölcsönös kapcsolódás segítségével felépítse a valódi Izraelt. Izrael csak akkor nyeri el a nemzetközi közösség szimpátiáját, illetve saját legitimitását, ha a megosztottság és gyűlölet felett elkezd a szeretet és kapcsolódás kiépítésén dolgozni.

https://laitman.com/2019/09/new-life-1146-delegitimizing-the-nation-of-israel/

08 jan 2020

Hogyan valósítsuk meg a Teremtő tervét?

Kérdés: Az Ön által elindított tömeges terjesztésnek az oka, hogy elérkeztünk az utolsó generáció időszakához. Igaz ez?

Válasz: Azt veszem alapul, hogy a tanáraim szerint mi vagyunk az utolsó generáció – ebből kiindulva kell cselekednem. És cselekszem is. Hogy milyen eredményt hoz, az nem az én, hanem a Teremtő hatáskörébe tartozik. Azt sem tudom, mi fog ebből kisülni, de nem is különösebben érdekel. Meg kell tennem, amire képes vagyok.

Nincs olyan, hogy a Tóra vagy az univerzum titkai. Nincsenek titkos erők, varázsigék és más efféle dolgok. Ami létezik, az a minden embert ugyanabba, Ádám rendszerébe egyesítő rendszer, amelynek egykor részei voltunk. Ezért nem látok az egészben semmi kivetnivalót. Nincs mit szégyellnem vagy félnem.

Megjegyzés: Van viszont egy titok, amelyet mindig felismerünk: önmagunktól nem tudunk egységre lépni. Csak erőfeszítést vagyunk képesek tenni, és minden mást a forráshoz visszatérő Fény tesz.

Rav kommentje: Ez már önmagában egy módszer! Azonban a mi kötelességünk, hogy az összes nemzetet megismertessük a Teremtő tervével. Elérkeztünk ebbe az állapotba, és ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül, ha valamennyire is kapcsolódni akarunk a Teremtőhöz. Pontosan azt akartam egész életemben, hogy megteremtsük az ehhez szükséges alapot.

https://laitman.com/2018/12/implementing-the-creators-plan/

07 jan 2020

74 queries in 0,549 seconds.