Dr. Michael Laitman

Kapcsolatban van a lélek a testtel?

Kérdés: Képes lehet az ebben a világban, a fizikai testében élő ember valamilyen módon hatást gyakorolni a lelkére?

Válasz: A kérdésed lényege, hogy milyen célból rendelkezünk korporális testtel?

A korporális testet azért kaptuk, hogy elkezdhessük az azonosulást a lélekkel, fejlesszük, feltárjuk, és egy bizonyos állapotot elérve, mintegy kilépve a testből, a lélekben fogjunk munkához.

Kérdés: Kabbalistaként továbbra is törődik a testével? Fontos az Ön számára?

Válasz: Természetesen. Abból a tényből kifolyólag, hogy a testemben létezem, el kell érnem, majd fejlesztenem, korrigálnom kell a lelkem. A test azonban mindebben csak indirekt módon vesz részt.

Kérdés: Úgy értsem ezt, hogy a lélek fejlesztése csak abban az állapotban lehetséges, amikor a személy a korporális testében létezik?

Válasz: Igen, de a lélek nem kapcsolódik a testhez, azaz amikor testben élek, ki kell fejlesztenem a lelkemet.

Kérdés: És ezt hogy teszem?

Válasz: A lelkünk azonos a vágyainkkal. A vágyak vagy negatív, egoista jellegűek, vagy altruisták. Azon dolgozunk, hogy az altruista vágyak domináljanak az egoistákhoz képest. Így építjük a lelket.

https://laitman.com/2019/09/does-the-soul-relate-to-the-body/

02 Sze 2019

A vágyak osztályozásáról

Kérdés: Hogyan érthetjük meg, hogy mely vágyainkat korrigálhatjuk most, és melyek azok, amelyek korrekciójára csak később leszünk képesek? Hogyan ne pazaroljunk időt olyasmire, amit nem változtathatunk meg?

Válasz: Így igaz, léteznek olyan vágyak, amelyek megváltoztatására még nem vagyunk képesek. De ez nem lényeges. Csak a csoportban szelektálhatjuk ki ezeket.

A csoportban tulajdonképpen az adakozás és a kapcsolat nagyságán dolgozunk. Ezt a Teremtő nagyságának nevezzük, mivel a Teremtő Önmaga nem létezik – csak a kapcsolat, adakozás és szeretet minőségeiről beszélhetünk.

Amikor csoportban vagyok, ezeken a minőségeken dolgozom, majd elkezdem kiválogatni a bennem keletkező vágyakat és gondolatokat, és ezekkel foglalkozom.

Kérdés: Melyik helyesebb: a barátok vágyainak osztályozására fókuszálni, vagy lehetőséget adni nekik, hogy segítsenek engem saját vágyaim szortírozásában?

Válasz: A leghelyesebb, amikor a csoportban megkapom a barátoktól a gondolataikat és vágyaikat, és teljes mértékű asszisztensükké, szövetségesükké, sőt, rabszolgájukká válok. Kész vagyok mindenben segíteni nekik, hogy vágyaik és gondolataik valóra váljanak.

https://laitman.com/2019/08/sorting-desires/

01 Sze 2019

Az egoizmus börtönében

Kérdés: Az ember – az állatokkal ellentétben – képes valami fajta örömöt meglátni a jövőben, kiszámítani a lépéseket, és eljutni a célig, feladva az élvezetet a közbülső szakaszokban.

Ha ilyen hatalmas intellektussal rendelkezünk, miért nem vagyunk képesek racionális módon kiokoskodni azt az állapotot, amikor egyensúlyba kerülünk a természettel? Miért mond folyamatosan kudarcot minden kísérletünk, hogy megépítsük a kiegyensúlyozottság társadalmát?

Válasz: Mert az ember az egoista természetén belül létezik. Nem képes kiokoskodni semmit.

Összehasonlítja az egyik egoizmust a másikkal, mi az, amivel többet nyer vagy veszít, és továbbra is a saját egoizmusában találja magát. Nem szabad. Nem jutott el a szabadság második szintjére. Amit szabadságnak gondol, az illúzió, hiszen továbbra is egy külső kényszerítő erő befolyása alatt marad.

Kérdés: Nem okoskodhat így: “Ha használom az egoizmusom, rossz érzést okozok magamnak.”?

Válasz: Pont így próbálunk mindig elmenekülni a problémáktól. De ez nem jelenti azt, hogy szabadok vagyunk. Folyamatosan szökésben vagyok, hogy ne érjék az egómat csapások: itt egy ütés, ott egy ütés, így botorkálunk végig a napon, reggeltől estig.

Nézd meg, mi történik az utcákon, a buszon, az aluljárókban és irodákban, mindenhol. Nézd meg ezt az emberek alkotta hangyabolyt! Hol beszélhetünk itt szabadságról?

Nincs itt szabadság. A legtöbb, legalábbis így látszik, hogy minden pillanatban lehetőségem van kiválasztani az összes lehetőség közül a legkényelmesebbet. Ez minden.

Választok abból, ami számomra adott, de mindig korlátokba ütközöm. A Teremtő ragyog rám a korrigált állapoton keresztül, de még nem vagyok korrigálva. Természetes, hogy egyáltalán nem értem azt a befolyást, amit Ő gyakorol rám. Hova vezet engem? Mi az, amit minden pillanatban akar tőlem? Nem tudom a választ. Akkor pedig hogyan beszélhetünk az akarat szabadságáról?

https://laitman.com/2019/08/in-the-cage-of-your-egoism/

31 aug 2019

A két erőről, amelyeket a Teremtő kiáraszt

Kérdés: Két erő létezik, a megszerzésé (gonosz) és az adakozásé (jó). Ha minden a Teremtő, akkor ki az, aki érzékeli ezt a két erőt?

Válasz: A személy az egoizmusnak nevezett, természetes minőségében fejlődik ki. Ezt kapjuk a Teremtőtől. Ezzel a minőséggel teremtett minket. Ahogy az idézet szól: “Megteremtettem az egoizmust.”

Ezt a minőséget az ellentétébe, tehát szeretetté és adakozássá kell átfordítanunk. Honnan jön az altruizmus minősége? Szintén a Teremtőtől. Az egoizmus kérés nélkül is ott van bennünk, de altruizmus csak akkor, ha ragaszkodunk hozzá. 

Munkánk abban áll, hogy a Teremtő által bennünk folyamatosan kifejlesztett egoizmus felett dolgozzunk. A csoporton keresztül egyfolytában kérnünk kell Őt, hogy az egoizmust altruizmussal ellensúlyozza. Így két lábon fogunk járni, megértjük és átérezzük az egész világegyetemet az időn, téren, mozgáson túl található összes világgal együtt.

Tehát mindkét erő a Teremtőtől származik. Egyikük, az adakozás és szeretet ereje a Teremtő ereje. A másik, amelyet a semmiből alkot meg, az egoizmus ereje.

https://laitman.com/2019/08/two-forces-emanating-from-the-creator/

30 aug 2019

Morzsák a kabbala bölcsességéből

Kérdés: Hogyan segíthet a helyes környezet az erős és stabil családi kötelékek megteremtésében? Illetve, hogyan képesek a családi kötelékek erősíteni a környezetet?

Válasz: Ezt meg kell tanulnunk. Sok beszélgetést folytattunk erről a témáról: hogy viselkedjünk a családon belül, hogyan hozzuk egyensúlyba a családi kapcsolatokat? Minden megtalálható és tanulmányozható az archívumunkban.

Kérdés: Azt állítja, hogy a jövő elviselhetetlen lesz. Hogy értsük ezt?

Válasz: Ez nem igaz. Azt állítom, hogy elviselhetetlenné válhat, de normális is lehet, ha megértjük a fejlődésünk dinamikáját, és a módot, ahogy korrigálhatjuk magunkat.

Kérdés: Milyen szakmákra és hivatásokra lesz kereslet a jövő évben?

Válasz: Idén szinte minden hivatásra ugyanúgy lesz kereslet, mint korábban, de idővel egy komoly újrarendeződés fog bekövetkezni.

Kérdés: Drogok legalizálása, sport, okostelefon – ezek jelentenek kielégülést a tömegeknek. Hogyan kerüljük ki ezeket a csapdákat? Milyen változások várhatók idén?

Válasz: Nem tudom. Lehetetlen valamit megváltoztatni a társadalomban, valamilyen pont felé terelni a fejlődést, anélkül, hogy ne tanítanánk meg a teljes rendszert. Nem fog működni.

Kérdés: Nem találja úgy, hogy az emberiség túl sokat játszik az interneten és más számítógépes technológiák segítségével? Meddig fejleszthetők még ezek az eszközök?

Válasz: Örvendetes, hogy az emberiség “lecövekelt” az internet elé. Ez az egymás közötti kommunikációs lehetőségek megértésének kezdete. Nagyon remélem, hogy a jövőben ez a rendszer a köztünk lévő általános kapcsolatot kezdi majd szolgálni.

Kérdés: A legtöbb ember biztos benne, hogy nagyszerű kapcsolatot ápol a többiekkel, és mindenki más a hibás. Hogyan lehetséges elmagyarázni, hogy mi a helyes kapcsolat?

Válasz: Nincs mit tenned, el kell magyaráznod. Annyi ember — gyakorlatilag mindannyiunkra igaz ez — igazolja saját magát, és elhiteti magával, hogy igaza van. Át kell gondolnunk, hogyan magyarázzuk el, hogy létezik egy hatalmasabb igazság.

https://laitman.com/2019/06/blitz-of-kabbalah-tips-11319/

29 aug 2019

Új élet #1134 – Természetes Anarchizmus

Dr. Michael Laitman, Oren Levi és Yael Leshed-Harel beszélgetése

Összefoglalás: Minden teremtmény természeténél fogva egoista, és nem akar korlátozott lenni. A vágy, hogy a világ királya legyen, csak akkor valósulhat meg, ha mindenki megtalálja egyedülálló helyét a világban, amely mindenkinek előnyös. Ahhoz, hogy valóban szabad legyen, az emberiségnek fel kell fedeznie a természeti erők hálózatát, és annak végső törvényeit. Amikor mindenki arról gondoskodik, hogy a többieknek jó legyen, akkor mindannyian a világ királyaként fogjuk érezni magunkat, és túllépünk az összes korlátunkon.

From KabTV’s “New Life #1134 – Natural Anarchism”

28 aug 2019

A jövő már létezik

Kérdés: Ön azt mondja, hogy a jövő tőlünk függ, ugyanakkor a sorsunk előre elrendelt. Hogy értsük ezt?

Válasz: Az az igazság, hogy mindannyiunknak el kell érnünk a végső korrekció állapotát. Ez előre elrendeltetett. Sőt, már benne létezünk.

Most valósággá kell alakítanunk ezt a jövőt, közelebb kell magunkat juttatni hozzá. Hogy ezt hogyan tesszük – gyorsan vagy lassan, magunktól haladunk vagy a természet kényszerítésére – ez tőlünk függ. De a jövő már létezik.

Ez az az állapot, amelyben lelkünk edényének törése előtt voltunk, és most ide kell visszatérnünk. Többé nem szakadunk el tőle. Minden egyes ember köteles elfoglalni saját pontját, saját sejtjét, te, én és mindenki más.

Azonban az út, ami az előre elrendelt jövőhöz vezet, még nem létezik. Mi határozzuk meg. Rajtunk múlik, hogy milyen gyorsan jutunk el a célig, mennyire háborítatlan utat választunk. 

Abszolút kötelességünk elérni az út előre meghatározott végpontját, ahol a lélek minden darabja egy közös rendszerbe, egy nagy egészbe olvad össze, amire a Teremtő vég nélkül árasztja a felső Fényt. El kell, hogy jussunk ebbe az állapotba.

Kérdés: Gyakran szokta említeni a személyben lévő spirituális információkat, Reshimókat. Ezek valóban bennünk léteznek?

Válasz: Az emberben létezik egy Reshimó, minden állapot lenyomata, amelyen a személynek keresztül kell haladnia a kezdettől a végig. De az illető határozza meg, milyen módon halad végig ezeken, gyorsan, lassan, önszántából vagy csapások hatására.

https://laitman.com/2019/08/the-future-already-exists/

28 aug 2019

Új élet # 1019 – Személyes képességek egy összekapcsolt világban Dr. Michael Laitman beszélgetésben Oren Levivel és Tal Mandelbaum ben Moscheval

Összefoglalás: Ha megpróbálsz kapcsolatba lépni másokkal, és kudarcot vallasz, akkor meg kell keresnie az okát annak? Mit akar a természet tőled? Mindenki alkalmazkodni tud a természet fejlődési irányvonalához, és megtanulhatja, hogyan lehet kapcsolatba lépni az emberekkel. A jövőben össze kell kapcsolódunk az egész emberiséggel, ahogy múltban a kis faluk összekapcsolódtak . Különleges oktatásra van szükségünk ahhoz, hogy megtanuljuk, hogyan kell kommunikálni az egész társadalommal, a természettel és a valósággal egészével.

A kab TV ” Új élet # 1019 – Személyes képességek egy összekapcsolt világban (fordította: Annamária)

28 aug 2019

Új élet #87 – A szorongás leküzdése, 2. rész Dr. Michael Laitman beszélgetésben Oren Levivel és Nitzah Mazozzal

Összefoglalás: A társadalmi, mentális és fizikai gyógyulás és egészség akkor fordul elő, amikor aktív részesei vagyunk egy támogató környezetnek. Az Emberek csoportjai különféle játékok és gyakorlatok révén alakíthatják a szorongást a biztonság, a boldogság és az ellazultság érzéseivé. Mindenki lenyűgözi a többit, azzal hogy “kisebb” és pozitívan befolyásolja a többit azzal, hogy “nagyobb”. Mindenki viccekkel növeli a csoport általános hangulatát. A túl érzékenység enyhül a másoktól való eltérő benyomások által. Azzal hogy egymással azt játsszuk mintha biztonságban lennénk, akkor az amit csinálunk fokozatosan az új valóságunk lesz.

A KabTV “New Life” -ból, 2012.10.21 (Fordította: Annamári)

28 aug 2019

Mi teszi különlegessé a mások iránti szeretetet?

Természetemből kifolyólag, a szívem tele van a saját magam miatti aggodalommal. A szeretet az a gesztus, amikor a szívemben helyet teremtek, hogy gondoskodhassam a többiekről. Amikor például a házastársak ígéretet tesznek, hogy teret biztosítanak egymásnak szívükben, akkor közösen építik meg a kettőjük közötti középső vonalat. Ez akkor történhet meg, ha mindketten döntenek a közös spirituális cél ( a Teremtő vagy felső erő) tekintetében, ami a saját, megszerzésre és élvezetre irányuló személyes, egoista vágyuk fölött helyezkedik el.

https://laitman.com/2019/08/new-life-1132-whats-special-about-love-of-others/

27 aug 2019

79 queries in 0,464 seconds.