Dr. Michael Laitman

„És a bolygók felbukkantak az égbolton”

Kérdés: Ha a tíz szfíra a tíz bolygónak felel meg, hogy lehet, hogy csak kilencet fedeztünk fel? Mi az oka ennek?

Válasz: A helyzet az, hogy valójában jóval több bolygó létezik az univerzumban. A kabbala már régen megmondta ezt.

Különösen a Zohár könyve ír több helyen is a témáról. Engem különösebben nem érdekelt, bár gyerekként tanulmányoztam a csillagászatot. Ahogy a kabbala közelébe kerültem, a mi világunkból eredő hatások megszűntek érdekesnek lenni számomra.

Kérdés: A Tóra azt írja: „És a bolygók felbukkantak az égbolton…” Mire utal ez?

Válasz: A Tóra nem a fizikai értelemben vett bolygókra, hanem spirituális erőkre céloz. A Föld, a Nap és a Hold mind spirituális erők, és nem látható vagy megfigyelhető égitestek. Noha minden évre elkészítjük a naptárat, tisztán kell látnunk, hogy mikor történik utalás a spirituális gyökerekre, és mikor a mi világunkban érzékelhető hatásokra.

https://laitman.com/2019/05/and-the-planets-appeared-in-the-sky/

12 máj 2019

Mivel gazdagítja az életem a kabbala tanulása?

Kérdés: Képes vagyok kapcsolatot létesíteni az összes életeseményem és a kabbala tanulás között, vagy azok az események amúgy is megtörténnének velem? Mit hoz az életembe a kabbala tanulása?

Válasz: A kabbala tanulás célt ad az életednek. Olyan örökérvényű haszonnal gazdagít, ami nem tűnik el, hanem megmarad a fizikai tested pusztulása után is. Mivel az adakozás minősége az egoizmus fölött helyezkedik el, a test halála után is folytatódik a létezése.

A kabbala teljesen tiszta nyereséggel gyarapítja a mi világunkban lakó életet. Lehet, hogy egy, de az is, hogy néhány életbe fog telni, amíg teljes hasonlóságot érsz el a Teremtővel. Eljutsz az Ő szintjére. Ez fejlődésünk végcélja.

https://laitman.com/2019/05/what-does-kabbalah-study-bring-into-my-life/

11 máj 2019

A csoporton belüli irigységről

Kérdés: Hogyan használhatjuk megfelelő módon az irigységet a csoporton belül?

Válasz: Az irigység és az ambíció igen erős eszközök. Az irigység megnöveli a zuhanás és az emelkedés amplitúdóját. Minél nagyobb mérvű egyik vagy másik, a barátaim jobbnak vagy rosszabbnak fognak tűnni a szememben. Ez az “erősítő” segít a munkában, hiszen irigység nélkül semmi jót nem fedezek fel a barátokban.

Melyik oldalt erősíti az irigység? Az egoizmust vagy az altruizmust? Attól függ, miként használom. Képes vagyok olyan vektort tulajdonítani neki, amely megkeresi a szükséges minőségeket. Ha a végső korrekció szintjére emelem fel a barátokat, ugyanolyan mértékben irigykedem rájuk. Ebben az esetben az irigység utánuk húz, haladok a munkában.

https://laitman.com/2010/10/envy-in-the-group/

11 máj 2019

Hogyan tud minden egyes gondolat jótékony lenni?

A legfontosabb, hogy darabonként összegyűjtsük, és helyre állítsuk a közös lelket, ami a tudás fájánál elkövetett bűn miatt hullott szét. Munkánk előkészítéseképpen már megkaptuk a törött edényt. Feladatunk a cselekvés, amelyről írva van: “És készítsenek nekem Templomot, hogy velük lakhassam.”

A Templom a szent edény, ami teljes egészében az adakozásra irányul. A tégláinkból építjük meg, követ kőre rakva, a megkövesedett szívekből, amelyek kapcsolódni tudnak más téglákkal. Így építünk Templomot egoizmusunkból és összetört vágyainkból. Összeragasztjuk őket, és olyan helyet hozunk létre, ahol a Teremtő, a felső erő a bensőnkben lakozik.

Ez a munkánk és a kitűzött célunk, és ezért kell állandóan ellenőrizni, hogy tetteink, gondolataink és vágyaink milyen módon segítik elő ennek a szent toronynak, a Templomnak a megépültét.

https://laitman.com/2019/05/how-beneficial-is-every-thought/

10 máj 2019

Hogyan tárul fel a felső világ?

A korrekció csakis a felső Fény, a Tóra segítségével lehetséges, amely kezdetben kitöltötte a közös lelket, majd elszakadt tőle, és körülölelő Fényként kívül maradt rajta. A Fény arra vár, hogy a vágyak készen álljanak, hogy a formaegyezés törvényének megfelelően ismét beléphessen a lélekbe. Ebből következik, hogy minden korrekció csak mentális és fizikai kapcsolódáson keresztül valósulhat meg. Addig kell próbálkoznunk a kapcsolódással, amíg azt nem érezzük, hogy a fizikai testek nem választanak el minket egymástól.

Ha testeket látunk, ez a különbözőségünkre hívja fel a figyelmet. Ahogy elkezdünk az anyagi értelemben vett test, a belső megosztottság fölé emelkedni, az anyagi világ elolvad és köddé válik.

Világunk nem stabil. Csak egymáshoz kapcsolódó vágyak léteznek, amelyek mind nagyobb egységre és kapcsolódásra törekednek. Ily módon tárjuk fel a felső világot most érzékelt világunk helyett. Belülről kezdjük el látni az anyagot.

https://laitman.com/2019/05/how-the-upper-world-is-revealed/

10 máj 2019

A szeretet pokoli tüze

Kérdés: Miért írja a Zohár, hogy “csakis a féltékenység teheti teljessé a szeretetet?”

Válasz: A szeretet nem lehet teljes, ha nem ágyaz meg neki a féltékenység. Ahogy írva van: “A bölcsre irányuló irigység (féltékenység) megsokszorozza a bölcsességet.” Különböző típusú féltékenységekről beszélhetünk, de lényegét tekintve, a féltékenység annak az üres vágynak a feltárulása, amit csak a szeretet tud betölteni.

A vágyak üressége többféle állapotban is felfedezhető. Ha a megszerzési vágy (Kli) olyan erős, hogy a feltáruló szeretet ennek ellenében jelenik meg, akkor a szóban forgó vágy a féltékenység edénye (Klije). Amennyiben vágyakozom valamire, minden a vágyam, illetve a vonzási erő Aviut-jának (vaskosságának) fokától függ. Az Aviut Shoresh (0) esetén a vágy gyenge; Aviut Alefnél már erősebb, és így tovább egészen az Aviut Daletig (4), ahol a vágyam végtelen.

Mindezekből következik, hogy a vágy minden szintjéhez egy adott fokú féltékenység rendelődik hozzá. Ez utóbbi annyit tesz, hogy változik annak mértéke, hogy a személy mennyire “ég a vágytól”, hogy kitöltse a hiányát. És így, a feltáruló szeretet ellenében ott van a féltékenység, azaz a feltárulást áhítozó üres vágy. A féltékenység valóban “pokoli tűzzel” (az alvilág tüzével) ég.

https://laitman.com/2010/10/the-hell-fire-of-love/

09 máj 2019

Megnyitó beszéd a Bnei Baruch Kabbalista Szervezet Női Konferenciáján

Ezen a hétvégén, szervezetünk nemzetközi virtuális kongresszusán arról beszéltem, hogyan adjunk még több hatalmat a nők kezébe a 2019-es esztendőben. Elmondtam, amit mindig elmondok, amikor csak előkerül ez a téma: sok évszázadot követően, a nők végre előjöhetnek a színfalak mögül, és levetkőzhetik az őket körüllengő szerénységet, hogy az élet minden területén átvegyék a vezetéssel kapcsolatos, felelősséget, befolyásgyakorlást és haladást magában foglaló szerepköröket.

Az előttünk álló év egyedülálló abban a tekintetben, hogy a világ asszonyai lehetőséget kapnak, hogy új irányt jelöljenek ki az emberiség számára. Mindössze egy apró dolognak kell nekik és nekünk is megfelelni – ez pedig az, hogy a konfliktusok fölé tudjunk emelkedni. A kompromisszumkeresés és a kapcsolódás segítségével képesek vagytok rá, hogy világunkat egy meleg és szerető otthonná tegyétek.

Kedves nők, ne szalasszátok el ezt a lehetőséget!

https://laitman.com/2019/01/bnei-baruch-womens-conference/

09 máj 2019

Boldogság és biztonság

Boldogságunk annak a támogatásnak a függvénye, amelyet a környezetünktől kapunk, illetve annak a tudásnak a következménye, hogy a jövőnk biztos. Hogyan tegyünk szert a boldogságunkat meghatározó biztonságérzetre?

Nagy igény támadt a társadalomban olyan újfajta kapcsolatok kiépülésére, amelyek melegséggel, biztonsággal, és a kibontakozás szabadságával ajándékoznak meg minket. Szükséges annak a társadalmi védőhálónak a megszületése, ami a rászorultaknak segítséget és védelmet biztosít. Mindenkinek részt kell vennie ennek a megbízható berendezkedésnek a kiépítésében. Lehetetlen egyedül elérni, vagy pénzzel megvásárolni a biztonságot. Az adórendszer sem elég hozzá. Az embereknek érzelmeikkel kell részt venniük a többi ember életében, és az odaadás és felelősségvállalás fegyvereivel kell legyőzni a kölcsönös elutasítást. Csak így lehet kiépíteni a mindent felülíró kapcsolódást.

https://laitman.com/2019/05/new-life-229-happiness-and-security/

08 máj 2019

Az irigység, a gyönyör és a becsület kiragadják az embert a világból

Tétel: A féltékenység rossz érzés. Megváltoztatja azt, ahogy az ember érzékeli önmagát, és fokozatos módosításokat hajt végre személyiségvonásainkon és ránk jellemző megnyilvánulásainkon. Rávesz minket, hogy utánozzuk riválisainkat. Befolyásuknak köszönhetően, elkezdjük utánozni szokásaikat, és erősségeiket önmagunkban reprodukáljuk.

Ezt a stratégiát követjük, amikor partnerünk érdeklődést mutat valaki iránt; amikor egy konkurens személy érdeklődik partnerünk iránt; sőt, még akkor is, ha erre a közeledésre partnerünk közömbösséggel válaszol. A féltékenység, mint minden megküzdési mód, személyes boldogulásunk kulcsa lehet, amennyiben sikerrel tartjuk kontroll alatt az érzéseinket.

Komment: Ahogy mondják: “Az irigység, a gyönyör és a becsület kiragadják az embert a világból”. Egoizmusunk e három nagy kiteljesedése hatalmas mértékben járul hozzá fejlődésünkhöz. Amennyiben nem rendelkezünk velük, szert kell tennünk ezekre az érzésekre. Ha végül megtapasztaljuk őket, szükséges kontroll alá helyezésük. A legfontosabb, hogy milyen cél elérésére kívánjuk őket felhasználni!

https://laitman.com/2013/08/envy-lust-and-honor-bring-one-out-of-the-world/

08 máj 2019

Család és boldogság

A család boldogságunkat tekintve igen lényeges szerepet tölt be. A család és a családon belüli kapcsolatok jótékonyan hatnak ránk. Csak a családon belül élhetem meg a szeretést és a szeretve levést számítások, hátsó szándékok nélkül. Itt azt szeretik, aki valójában vagyok.

Az emberek közötti kölcsönös kapcsolat boldogságot eredményez. Amikor mindenki feloldódik a másik fájdalmában és gyönyörében, eggyé válunk.

A házaspár tagjai közötti különleges melegség ereje átterjed a gyerekekre. Együtt lenni azt jelenti, hogy minden egyes családtag az összes többi élvezetének szándékával ad bele a közösbe.

https://laitman.com/2019/05/new-life-227-happiness-and-family/

07 máj 2019

75 queries in 1,038 seconds.