Dr. Michael Laitman

A megértésről

Kérdés: Hogyan magyarázza azt a jelenséget, amikor hirtelen megértünk valamit?

Válasz: A megértés az előző és a jelenlegi állapotok közötti kapcsolat, ok-okozati összefüggés tudatosulása. Az ok és az okozat kapcsolatát hívjuk megértésnek.

Kérdés: Mit jelent az, hogy értjük a Teremtőt?

Válasz: A ránk irányuló tetteiből kiindulva elkezdjük megérteni Őt.

https://laitman.com/2019/06/what-is-understanding/

24 jún 2019

A jóság közös pontja

Kérdés: Ha a Teremtő minden egyes személynek más és más, akkor hogyan lehet Ő a kapcsolódási pont az emberek számára?

Válasz: Az igazság az, hogy a kapcsolódás a Teremtő irántunk való jóságának pontjában történik. Itt értjük meg, hogy minden, amit tesz, abszolút jó és helyénvaló.

A Róla szerzett benyomásunknak ebben a pontjában egyesülünk, és válunk Hozzá hasonlatossá. Ettől lesz a jóság ezen pontja közös számunkra.

Ezt követően ismét szétszóródunk különböző irányokba, új egoizmusokkal, ismét gyűlöletet érezve egymás iránt, és aztán megint összegyűlünk, de már egy új, magasabb szinten.

https://laitman.com/2019/06/the-common-point-of-goodness/

23 jún 2019

Életminőség a közösségen belül

Az utóbbi időben készült tanulmányok összefüggést találtak a minőségi élet és a pezsgő közösségi lét között. A közösségi kapcsolódások középpontjában feltöltődhetünk és megtalálhatjuk a boldogságot. A közösségi oktatást családi eseményekkel, játékokkal, workshopokkal és zenével kell bevezetni. Ennek részét képeznék a különféle találkozók és játékos gyakorlatok, ahol a lakosság minden rétege részt vehetne. Minden egyes találkozó azt célozná, hogy az emberi kapcsolódás meleg, barátságos, biztonságos és élvezetes formáját segítsen létre hozni.

https://laitman.com/2019/05/new-life-238-quality-of-life-within-community/

22 jún 2019

Mit tegyek a negatív gondolatokkal?

Kérdés: Azt mondta, hogy amikor eszembe jut egy rossz gondolat, ne utasítsam el, ne próbáljak ellenállni neki. Akkor mit tegyek vele?

Válasz: Dolgoznod kell vele. Ami azt jelenti, hogy el kell vinned a tízesed, a csoportod középpontjába, és a kapcsolódásod által el kell tüntetned. Képzeld el azt a csoportot, ahol egy egészet alkotva egyesültök, mint egy leves, ami fő a fazékban. Amikor jön a gondolat, fogod, és beledobod ebbe a “levesbe”, hogy teljes egészében feloldódjon benne.

Úgy fog mindez a csoportra hatni, ahogy annak történnie kell. A lényeg, hogy a csoport készen álljon, hogy a gondolatot befogadja, átalakítsa, oly módon, hogy az teljesen feloldódjon benne. Ekkor találkozhatsz a gondolat helyes hatásával.

Kérdés: Beszélhetek a csoportnak erről a gondolatról? Vagy elég, ha csak rágondolok, és iyen módon is feldolgozásra kerül a csoporton belül?

Válasz: Nem kell, hogy beszámolj róla, de dönthetsz úgy is, hogy kikéred a tanácsukat. Fokozatosan, attól függően, hogy mennyire integrálódtál a csoportba, majd meglátod, hogy beszélsz-e a barátokkal a gondolatról, vagy továbbra is kényelmetlenül érint bevinni azt a csoportba…

https://laitman.com/2019/06/what-can-i-do-with-negative-thoughts/

21 jún 2019

A vágyak fejlődése

Kérdés: A vágy a természet alapja?

Válasz: Igen. Csak egy szubsztancia létezik, amelynek vágy a neve. Semmi más nincs.

Kérdés: A kabbala szerint, a vágyak többféle szintje különíthető el. Úgy vagyunk megalkotva, hogy önmagunkon kívül szemlélhessük a kövületi, növényi, állati és emberi vágyak szintjeit. Ennek eredményeképp kövületeket, növényeket, állatokat és embereket látunk. Ha másképp lennénk felépítve, egy teljesen más képet látnánk a világról?

Válasz: Igen, ez a vágyaink függvénye. Ha a vágyak egy alsóbb szintjén volnánk, akkor mammutokat vadásznánk, meg ilyenek. Az egész a vágyak evolúciójától függ.

Kérdés: Az állatoknak hány szintbe rendeződnek a vágyai?

Válasz: A miénkkel megegyező rendszernek megfelelően működnek, mivel ezek a mi vágyaink, csak alacsonyabb szinteken.

Megjegyzés: Viszont az állatok érzékelnek minket, holott nem rendelkeznek emberi vágyakkal.

Rav kommentje: Itt megint egy kérdéssel állunk szemben: valójában is léteznek, vagy csak a képzeletünk termékei? Végül is, minden csak a személy szemszögéből nézve létezik; nincs más rajta kívül. Minden más vagy az ő belsejében létezik, vagy az, amit önmagán kívül lát.

Kérdés: Miért nem érezzük ezt?

Válasz: A kabbalisták fokozatosan fedezik fel és írják le azt a valóságot, amiről beszélünk. Mások nem érzik ezt, mivel nem jutottak el arra a szintre. A kabbala úgy segíti az ember fejlődését, hogy az látni kezdi a tényleges realitást, amelyben csak ő létezik a mindent betöltő, fehér Fényben.

Kérdés: Ez azt jelenti, hogy senki sem jobb vagy rosszabb. Csak a természet programja, az evolúció van. Pár ezer évvel ezelőtt bizonyos emberek elérték ezt a valóságot, és elmagyarázták, hogy nem létezik világ rajtunk kívül. Vannak olyanok, akik még mindig a folyamatban vannak, és szintén ide jutnak el ezer év múlva?

Válasz: Igen. Ez jelzi, hogy a személy bizonyos vágyai korrigálásra kerültek, és így feltárult az igaz valóság. Más vágyak viszont még nem tárultak fel, és nem érték el a helyes valóságérzékelést. Ez utóbbi vágyak olyan külső emberekként jelennek meg a személynek, akik ezt az egészet nem értik, és nem értenek egyet vele.

Megjegyzés: Tudjuk, hogy a vágy két törvényszerűséget követve működik: az első az aktuális forma megőrzésére törekszik, a második pedig mindent magához kapcsol, amit bemutatnak neki.

Rav kommentje: Minden vágy kezdetben egoista; önmaga konzerválása a célja, és minden lehetséges dolgot, amit saját szempontjából hasznosnak vél, közelebb akar hozni magához.

Megjegyzés: Ezért, ahogy a kabbala mondja, egész életünk a vágybeteljesítés kutatása. A természet vágyakat adományozott nekünk, és folyton azt keressük, hol lelhetünk rá a kielégítésükre, mivel nem vagyunk képesek tényleges módon kitölteni önmagunkat.

Rav kommentje: Most és a jövőben is ki leszünk töltve, és kitöltéseink a  ráció, illetve különféle benyomások és változások formáit veszik fel. Ez mindaddig így történik, amíg változásaink és benyomásaink elvezetnek minket a tényleges valósághoz, amelyben nem létezik más, csak a vágyunk, amelyben mindezek a hullámzások lejátszódnak. Csak azon fogunk munkálkodni, hogy amennyire csak lehetséges, kiterjesszük ezt a vágyat, és megérezzük benne az abszolút mértékben teljes kitöltést, amely a végtelenség világa elnevezésre hallgat.

https://laitman.com/2019/06/the-evolution-of-desires/

20 jún 2019

Kulcs a sikerhez

Két erő mozgatja a világot, az adakozás és a megszerzés. Többször használjuk a megszerzés erejét, és ez a természet rendszereinek felborulását eredményezi. Annak érdekében, hogy egészségesebb, biztonságosabb és költséghatékonyabb társadalmunk legyen, az emberiségnek egyensúlyba kell hozni a megszerzést az adakozás erejével. Az emberi fejlődés célja, hogy minden egyes személy kapcsolatba kerüljön a természet egészével, és úgy létezzen, mint egyetlen, egységes család. Amikor elérjük az egyensúly és kapcsolódás állapotát, megismerjük a természetet, és felsejlik az élet célja. Az egyetemes és örök rendszer szerves részeként éljük meg önmagunkat.

https://laitman.com/2019/06/new-life-12-the-key-to-success/

19 jún 2019

Az egó erejéről

Lehetőség van rá, hogy befogjuk az egó hallatlan erejét, hogy egy társadalmat építsünk, ami fejleszti, támogatja és az egység irányába tolja a tagjait. Az ember uralni, maga alá gyűrni akarja környezetét, hogy az hasznot hajtson neki. Ha a környezetet tesszük az első helyre, és minden egyes embernek megmutatjuk, hogy a társadalom elvárása a másikkal való helyes bánásmód, akkor az irigységet, bujaságot, tiszteletet és kontrollérzetet jó célra tudjuk felhasználni. Más szavakkal megfogalmazva, a személy ugyanazokat a vágyakat fogja használni, amikhez korábban önző módon, a környezet rovására nyúlt. A kölcsönös függőség megértése után ezek a vágyak a társadalmi jót szolgálják majd. Az egó helyes használata egyensúlyi állapotba hozza a kapcsolatainkat és a természet valamennyi szintjét. https://laitman.com/2019/06/new-life-9-the-power-of-the-ego/

18 jún 2019

A világ a személy belső állapota

Kérdés: Több elmélet is létezik a valóságérzékelésről, arról, hogy mi is a valóság, hogyan kapcsolódik az emberhez, és hogy van-e a személytől független létezése.

Newton például úgy gondolta, hogy a világ az emberhez köthető bármilyen kapcsolat nélkül is létezik. Mindegy, hogy létezik-e emberiség vagy nem, a világ nélküle is mindig létezett, és létezni is fog.

A relativitáselmélet kimondja, hogy az érzékelés relatív, és a megfigyelő helyzetétől és mozgási sebességétől függ.

A kvantumfizika arra a következtetésre jutott, hogy a világ egy illúzió, és a megfigyelőtől függ, azaz, mi hozzuk létre a világot.

Mit mond a kabbala az általunk érzett valóságról?

Válasz: A kabbala szerint a személy azt érzékeli, ami benne létezik. Vagyis, a teljes világ bennem van. Nincs világ rajtam kívül. Önmagam érzete, és a belsőmben végbemenő változások a körülöttem lévő világban lejátszódó változásokként tűnnek fel számomra.

Kivetítem a belső érzéseimet, véleményeimet és tapasztalataimat, és mindez a világról alkotott képek formájában rajzolódik ki. A világ a belső állapotom.

Baal HaSulam ezt írja a “Bevezetés a Zohár könyvébe” című művében: “Egy széles, csodálatosan benépesített világot látunk magunk előtt. De az igazság az, hogy mindeközben a saját bensőnkbe tekintünk. Más szavakkal, a hátsó agyunkban létezik egy fényképezőgép, ami mindent megörökít, ami felbukkan számunkra, de ezek között nincs, ami rajtunk kívül lenne.

Tehát minden, ami külsőnek tűnik, valójában az agyban történik. Itt különféle valóságképek cikáznak, amelyek úgy állítják be magukat, hogy körülöttem léteznek, de valójában semmi mások, csak a változó vágyaim, gondolataim, érzéseim és tapasztalásaim kivetülései. A világot bemutató képként élem meg őket.

Ha ez a kép nem az óriás méretű külvilágot mutatná, az azt benépesítő bolygókkal, emberekkel, virágokkal, állatokkal, és így tovább, akkor önmagamon belül olyan parányi dózisban érezném, hogy képtelen lennék a fejlődésre. És ilyen módon minden, ami bennem él, milliárdszoros nagyításban bomlik ki a külső környezetemben. Ezért elmondhatjuk, hogy a világ saját magunk projekciója.

https://laitman.com/2019/06/the-world-is-a-persons-inner-state/

17 jún 2019

Mi az, amire odafigyel a Teremtő?

Kérdés: A személy tapasztalhat időszakokat, amikor felgyűlik a sok szenvedés. A tizesnek is vannak ilyen időszakai?

Válasz: Ha csoportban vagy, nem kell, hogy felgyűljön a szenvedés. Gyűjtsd össze a barátok vágyait, és emeld fel őket a Teremtőhöz. Mint ahogy a szülők is a gyerekeikért kérnek. Mindannyiunknak ezt kell tennünk. Ha mindenki másért kér, a kérés komollyá válik. A Teremtő nem azokra a vágyakra figyel, amelyeket Ő kelt bennünk, hanem annak mikéntjére, ahogy erőfeszítéseink által elhagyjuk saját vágyainkat, felkaroljuk a barátokét, és az ő érdekükben kérünk. A legfontosabb, hogy milyen minőségű a kérés, amellyel a Teremtő felé fordulunk.

https://laitman.com/2019/04/what-does-the-creator-pay-attention-to/

16 jún 2019

Az emberiség szexuális fejlődése, Első rész

Az emberiség fokozatosan fejlődött a kövületi, növényi, állati és beszélő szinteken keresztül. A szexuális ösztön szintén ezen négy szint érintésével fejlődött a történelem során. A huszadik század során megtapasztaltuk, hogy a beszélő szint igényt tart rá, hogy tisztában legyen vele, merre tart. Olyan ez, mint amikor egy húsz éves fiatalember megkérdezi magától, hogy milyen irányba is halad az élete. Ezen a szinten a fejnek a test fölött kell lennie, különösen a szexualitás kérdésében. Megváltoztak, rothadásnak indultak zsigeri választásaink, hogy szépség, pénz és státusz alapján válasszunk hitvest. Amikor a fej vezet, csak akkor lépünk kapcsolatba egy másik személlyel, ha jó érzést tudunk neki okozni. Az új paradigma értelmében egyenlő felek közötti, belülről fakadó és spirituális párkapcsolat csak valódi társak között jöhet létre, és a szexuális vágy ennek a szívben született kapcsolatnak a következményeképp ébredhet fel.

https://laitman.com/2019/06/new-life-263-sexual-development-in-humanity-part-1/

 

14 jún 2019

76 queries in 0,492 seconds.