Dr. Michael Laitman

Lehetséges gyűlölet nélkül szeretni?

Kérdés: Biztos vagyok benne, hogy a tanítványai százezrei világszerte a gyűlölettől teljesen megtisztított szeretetet érzik az Ön irányában.

Ez kivételnek számít a tanáraikat szerető tanítványokra jellemző szabály alól? Ilyesmi érzésről beszél a szufizmus, amikor azt állítja, hogy a tanítványok gyűlölet nélkül imádják a tanárukat.

Válasz: Lehetetlen gyűlölet nélkül szeretni. Ha csak szeretetet érzel, ez annyit jelent, hogy még nem tudatosítottad a szereteted belsejében fel nem tárult gyűlöletet. A kétféle érzés szükségszerűen együtt jár.

Mint ahogy például a természetben sincs pozitív részecske negatív nélkül: mindig jelen van az ellentétes töltés, és ez alapján kapcsolódnak egymáshoz. A mi esetünkben ugyanez a helyzet. A gyűlöletet a szeretet mentén kell feltárni. A szeretetet a gyűlölet felett építjük.

Sőt, nem fog minket félelemmel eltölteni ez a gyűlölet, mivel megújuló közelségünk illetve távolságunk indikátora lesz. Így leszünk dinamikus módon egymás közelségében.

Komment: De még rágondolni is rossz, hogy a tanár iránt érezhetünk gyűlöletet.

Rav válasza: Pedig biztosíthatlak róla, hogy létezik. Tudod, mikor bukkan majd fel? Ahogy haladsz, hamarosan érzed, hogy vannak bizonyos elvárásaid a tanároddal szemben, hogy nem értesz egyet vele, hogy készen állsz rá, hogy a szó szoros értelmében megrázd, hogy megkapd tőle azt, amire úgy gondolod, hogy szükséged van, és nem adja meg neked. Eljön ez az érzés.

https://laitman.com/2020/03/is-love-without-hatred-possible/

03 Már 2020

Hogyan viszonyuljunk szeretteink halálához?

Kérdés: Hogyan magyarázza a kabbala a halált? Mi a helyes hozzáállás egy hozzád közel álló, kedves és szeretett személy elvesztésekor? Mi ennek a filozófiája?

Válasz: Nincs itt semmi filozófia, mivel testünk állati organizmus, ami az állati testhez hasonlóan meghal. Bizonyos életkort megélve elpusztul, összetevőire hullik szét, és visszatér az őt alkotó elsődleges elemek formájához.

Belső részünk, belső minőségeink viszont megmaradnak. A „léleknek” nevezett részek nem távoznak sehova. Ezek a minőségek továbbra is léteznek, csak nem a mi világunk szintjén, mert nincs mibe öltözniük, így a fizikai világ megnyilvánulásain kívül helyezkednek el.

Ezután a következő reinkarnáció és az új test felöltése jönnek. A lélek nem tűnik el, mint a test, hanem állandóan új testbe költözik. Ezt az elméletet és gyakorlatot évszázadok realitása igazolja, maga a teória pedig majdnem 6000 éve fenn áll. Komoly bizonyítékok állnak rendelkezésünkre, sok irodalom foglalkozik a kérdéssel. A kabbala bölcsessége fizikai és matematikai szinteken vizsgálja a témát. Nincs semmi kérdőjel ezzel kapcsolatban.

A probléma más természetű. Képesek lehetünk rá, hogy a halált megelőzően, a testünkben létezve megérezzük a lelkek világát. Ha a test nem zavar be (a kabbalában a test az egoizmusra, nem a fizikai testre utal), amennyiben semlegesítjük, elkezdjük érezni a felső világot, a lelkek világát. Olyan, mintha meghaltunk volna, és a fizikai testen túli szférában léteznénk. A probléma tehát az, hogyan neutralizáljuk egoizmusunkat. És a kabbala bölcsessége megadja az eszközt számunkra, hogy ezt megtegyük.

Kérdés: A halott után érzett fájdalom és szomorúság is megmarad?

Válasz: Nincs fájdalom vagy szomorúság. Azok, akik a kabbalát tanulmányozzák, tisztán érzik és megértik, hogy itt a lelkek reinkarnációjáról van szó, tehát nincs helye az aggodalomnak.

Amikor belépünk a belső állapotba és érezzük a lelkeket, teljesen eltérő módon viszonyulunk az állati testhez. Nincs benne semmi különös. Megadatik nekünk egy rövid időre, azért, hogy aztán tovább haladjunk, és érzékelhessük a lelkeket.

https://laitman.com/2020/03/how-should-one-relate-to-the-death-of-loved-ones/

02 Már 2020

Szeretet és gyűlölet – az elválaszthatatlan fogalompár

Kérdés: Ha a szeretet és a gyűlölet egymástól függenek, akkor a végső korrekció állapotában, a gyűlölet hiányában hogyan fogjuk érzékelni a szeretetet?

Válasz: A végső korrekció esetében olyan negatív és pozitív erőkről beszélünk, amelyek abszolút módon ellentétesek egymással, és ennél fogva meghatározzák egymás létét. Nem lehetséges fény sötétség, szeretet gyűlölet nélkül. Amikor emelkedésben vagyunk, szükségszerű, hogy mind a gyűlölet, mind a szeretet fokozódik bennünk. Ezt a jelenséget kell tanulmányoznunk.

Kérdés: Létezik az „abszolút szeretet” fogalma?

Válasz: Az abszolút szeretet az abszolút gyűlölet felett lakozik. Ilyen nincs a mi világunkban, ahol meg akarunk szabadulni az összes negatív minőségtől, mert feltesszük, hogy ebben az esetben csak a pozitív dolgok maradnak meg. Azonban a pozitív minőségek is eltűnnek, mivel az egyik nem létezhet a másik nélkül, ahogy a plusz és a mínusz, illetve az elektron és a pozitron egysége is megbonthatatlan. Egy időben vagy két dinamikus rendszernek, vagy egy struktúrának kell léteznie, és az utóbbira ellentétes minőségek vagy tárgyak jelenléte a jellemző.

https://laitman.com/2020/02/love-and-hatred-an-inseparable-duo/

01 Már 2020

Öntudatlan haladás

Kérdés: Nagy dolog egy zuhanást emelkedésként megélni. A végén kiderül, hogy nincsenek is zuhanások. Igaz ez?

Válasz: Nem léteznek zuhanások. A Teremtő azt akarja, hogy az emberiség azáltal haladjon előre, hogy tudatosítja, mi is történik vele. Az emelkedés felfelé tartó mozgás az örökkévalóság és a tökéletesség felé, és minden pillanatában az ember lehetőséget kap, hogy közelebb kerüljön a spiritualitás makulátlan minőségéhez.

De vajon érezzük-e ezt? Minden munkánk ebből áll – megérezni, hogy ebbe az irányba tartunk. Ez az igazi nehézség.

Kérdés: Arról van szó, hogy a spirituális emelkedés lépcsői süllyednek le a mi világunkba, vagy pedig azután kezdődnek csak el, hogy keresztül haladtunk a Machsomon?

Válasz: Nem. Ebben a pillanatban is felfelé mászunk a létrán, csak azon a részen belül, amit a „mi világunknak” nevezünk. Ez egy előkészítő jellegű, hosszú és nehézségekkel teli emelkedés.

Kérdés: Miért ilyen hosszú az előkészítő szakasz?

Válasz: Azért, mert spirituális értelemben a tárgyak szintjén vagyunk. Képtelenek vagyunk rá, hogy bármit is tegyünk, nem rendelkezünk még az adakozás és eggyé válás minőségeivel. Ezért telik ennyi időbe az emelkedésünk. Az egész folyamat öntudatlanul történik meg velünk.

Mondanom sem kell, hogy ez egy nemkívánatos állapot, amit a lehető leggyorsabban magunk mögött kell hagyni. De ha azt mondod az embereknek, hogy haladni kell, közelíteni egymáshoz, mászni felfelé, a következő reakcióval szembesülsz: „Más gondjaink és nehézségeink vannak. Mindig valami mást kell elvégezni.” És ezen a ponton vége is a beszélgetésnek.

https://laitman.com/2020/02/unconscious-advancement/

29 feb 2020

A minket működtető erő kizárólagossága, első rész

Az erő, amely meghatározza a világot

Baal HaSzulam, Shamati, első cikk (Nincs más Rajta kívül): „…nincs más erő a világon, amely képes volna bármit tenni Ő ellene.” Egyszerűen fogalmazva: nincs más, nem létezik egyéb a világon a Teremtőn kívül.

„És amit látunk, hogy vannak olyan dolgok, melyek tagadják a Magasságos Forrást, ennek oka, hogy ezt Ő akarja így.” Össze szeretné zavarni az egyént, hogy az azt gondolja: mindennek, ami létezik, számos oka van, többféle erő és lehetőség áll a hátterében. Ezeknek mind az a szerepe, hogy összezavarják az embert, míg meg nem találja, meg nem valósítja, be nem bizonyítja önmagának, hogy nincs más Rajta kívül.

Egyetlen erő létezik a világon. Ez határoz meg mindent, ez működik mindannyiunkban, állati és spirituális testünk  (vagyis lelkünk) minden egyes sejtjében. Mindannyian ebben az erőtérben helyezkedünk el. Körülvesz, irányít minket, és minden cselekedet mögött Ő áll. Egész létezésünk lecsupaszítható arra a szándékra, hogy felfedjük ennek az erőnek a kizárólagosságát.

https://laitman.com/2020/02/the-uniqueness-of-the-force-that-operates-us-part-1/

17 feb 2020

A végtelenségig és tovább!

 Emlékszem, hogy a Sitrinben tartott első kongresszuson, 2003-ban, Pészachkor, naivan azt kiabáltuk, hogy keresztül törünk a Machsomon (ez a minket a spiritualitástól elválasztó határ). Azóta 17 év telt el, és végre tényleg elérkezett az idő, hogy követeljük: nyíljon meg előttünk a felső világ ajtaja, és hadd keljünk át száraz lábbal a tengeren. Készen állunk rá, a világ minden táján lévő összes barátunkhoz hasonlóan. Ha mindannyian érezzük, hogy egy hajóban evezünk, akkor azt is átélhetjük, hogy az élet folyójának túloldalán állunk.

Gyűljenek össze a világ minden szegletéből érkező barátok, csatlakozzanak hozzánk fizikai vagy virtuális formában. Együtt áttörünk a Machsomon. LeChaim!

https://laitman.com/2020/02/to-infinity-and-beyond/

16 feb 2020

A másfajta szerelemről

Kérdés: Ha az emberek baráti kapcsolatban maradnak válás után, akkor a szerelem nem forrasztotta őket egymáshoz?

Válasz: Lehetséges, hogy a szeretet összekapcsolta őket. Többféle szerelem létezik.

Ha tisztelek egy másik lényt, vonzódást érzek iránta, de ez még nem elég a szerelemhez, bár így is megérthetem, respektálhatom, segíthetem, sőt hűséges maradhatok hozzá.

De a szerelem egy ettől teljesen eltérő állapot. A szerelem nem a kölcsönösségről szól.

 „Én adok neked, és te pedig nekem” – ez az, amit baráti felállásnak nevezünk. Szerelemről akkor beszélünk, amikor az „Én adok neked, te pedig nekem” állapotát felváltja az „Én adok neked.” Ennyi.

Két ember találkozik, összekötik az életüket, és abban a hitben élnek, hogy ez szerelem, holott valójában semmi több, mint barátság. Eljuthatnak egy színtisztán fiziológiai szintre, vagy arra, ahol az emberek segítséget adnak egymásnak. De ez nem szerelem.

Szerelemnek azt az állapotot hívjuk, amikor elégedettséget okoz pusztán az, hogy kitöltesz másvalakit, és ezért nem vársz el semmilyen viszonzást.

https://laitman.com/2020/02/love-can-be-different/

15 feb 2020

A szívemben lakozó barátok

 El tudjuk képzelni, mit kell tartalmaznia a Teremtőhöz szóló imának. Ez általánosságban megvitatható. De miért ennyire nehéz kimondani azokat a szavakat, amelyekkel megszólítjuk Őt? Éreznem kell önmagam, önmagam, mint a csoport egy eleme, látni a csoport hozzájárulását, és a Teremtőről szerzett benyomást, amit a csoporton keresztül kapok. A belsőmbe gyűjtöm mindezeket a benyomásokat, és felhasználom őket, amikor a tízesen keresztül a Teremtőhöz fordulok.

Az egészet a szívemen keresztül kell átvezetnem. Amikor a szív képtelen a munkára, segítek az elmémmel, gondolataimmal. Legjobb, ha a szív munkája az ima, és az elme csupán besegít, vagy egyáltalán nem is érzem az elmét, és kizárólag az érzékeimet állítom munkába.

Ilyen módon szükséges a nap során, és minden egyes nap dolgoznunk. Minden baráttól inspirációt gyűjtök, és ehhez nem is kell, hogy fizikailag találkozzam velük. A barátok a szívemben vannak, és erőfeszítést végzek, hogy érezzem őket, inspirálódjak, és az inspiráción belül megérezzem a mindannyiunk által közösen megélt Teremtőt. A Teremtőtől jövő, és a barátokon keresztül megszerzett inspiráció segítségével utalom Hozzá vissza az imát, a MAN-t, szintén a barátokon keresztül. Ebben a körkörös mozgásban folyik a munkánk.

https://laitman.com/2020/02/my-friends-in-my-heart/

14 feb 2020

Változtasd szeretetté a gyűlöletet!

Kérdés: Hol van az ima helye, miközben az átmenet állapotában vagyunk a szeretet és a gyűlölet, illetve a gyűlölet és a szeretet között?

Válasz: Most úgy tűnik neked, hogy nagyon egyszerű a szeretet vagy a gyűlölet állapotában lenni, és egyikből átváltani a másikba. A valóság azonban megmutatja, hogy képtelen vagy erre.

Képzeld el, hogy nem szeretsz valakit, sőt utálod, és elutasítod. Próbáld az ellenkezőjére változtatni ezt az állapot! Meg tudod tenni? Nem, nem fog menni.

Az akarat azonban megvan benned, és szükséges is, hogy változtass a hozzáállásodon. Megérted, hogy a gyűlöleted eltaszít a spiritualitástól, és nem tudod megérezni a felső világot. Mit tehetsz? Kéred, hogy a gyűlöleted forduljon át szeretetbe.

Hogyan lehetséges ez? Emiatt nem kell aggódnod. Felülről egy apró fénysugarat kapsz, és más emberré válsz. Fiatal leszel, gyönyörű, olyasvalaki, aki képes szeretetet adni és kapni. Minden virágba borul. Ez az ima ereje.

https://laitman.com/2020/02/change-hatred-to-love/

13 feb 2020

Mi számít bűnnek a kabbala szerint?

Kérdés: A kabbala azt mondja, hogy ne szégyenkezzünk vágyaink és tulajdonságaink miatt. Mi akkor a bűn a kapcsolat tudománya szerint?

Válasz: Minden gonosz megnyilvánulás mások felé, sőt, a kövületi, növényi és állati természet irányába, bármilyen egoista cselekvés a minket körülvevő világ vonatkozásában bűnnek számít. Sokkal rosszabb, mint a Teremtővel szembeni bűn.

A személynek ügyelnie kell rá, hogy semmilyen módon ne károsítsa a természetet. Mindenben, ami körülveszi, a Teremtő megnyilvánulását kell látnia.

Tehát akár kövületi, növényi, állati, akár emberi természetről van szó, mindhez egyforma szívélyességgel kell közeledni. A Teremtő ezt az Ő iránti beállítódásként fogja érzékelni. A Teremtő iránti attitűd semmi esetre sem különbözhet attól, ahogy a minket körülvevő világhoz viszonyulunk.

https://laitman.com/2020/02/what-are-transgressions-according-to-kabbalah/

12 feb 2020

79 queries in 0,583 seconds.