Dr. Michael Laitman

spirituális munka

A csoport, mint az energia gyűjtőhelye

Kérdés: Tegyük fel, hogy valaki még nem talált magának csoportot, és egyedül tanul kabbalát. Hogy él így át zuhanást? Valamifajta taszításként, ami a könyvek, a tanár irányából éri?

Válasz: Igen. Fáradtságot, elutasítottságot érez, és látja, hogy nem jut sehova. Így löki őt előre a Teremtő, hogy a zuhanások és deprimált állapotok dacára folytassa a keresést. A világ jelenlegi depresszív állapota annak bizonysága, hogy lökéseket kap a Teremtőtől. Evvel igyekszik a világot közelebb hozni magához.

Kérdés: Hogyan jelenik meg a személy zuhanása a csoporton belül?

Válasz: A barát pozitív erőt fejleszt ki a csoportban, ami előre hajtja őt. Ez a haladás egyetlen módja. Amikor a személy a csoporthoz kapcsolja magát, az előre tolja, és ily módon hozza létre az adakozás és támogatás minőségeit. A tag összekapcsolódik a többiekkel, és a csoport erejét használja ahhoz, hogy állandó mozgásban legyen.

Kérdés: Vagyis a csoportban megjelenő zuhanás abban a jelenségben mutatkozik meg, hogy a barát nem rendelkezik elég energiával, üzemanyaggal, hogy befektessen a csoportba?

Válasz: Nem csupán erről van szó. Ha van is vágyad, hol használod fel? Annak is a csoport a helye.

Tehát a csoport olyan, mint egy gyűjtőhely: leadsz felé, ha extra energiáid vannak, és kapsz tőle, ha híján vagy az energiának.

Kérdés: Vagyis a csoportban valamifajta felgyülemlett energia-készlet van. Mikor az ember emelkedést él át, minden energiáját a csoport felé csatornázza, és mindent megtesz, hogy mindenki átélje a Teremtő nagyságát. Amikor viszont zuhanási szakaszban van, lehív a felgyűlt energia-készletből, és gyakorlatilag semmit nem érez a zuhanásból. Erről van szó?

Válasz: Igen, ez egy oszcillációs kör, aminek a segítségével hullámokat hozunk létre, amikből aztán részesülhetünk is. Ha amennyire csak lehet, befektetek a csoportba anélkül, hogy magamra gondolnék, akkor elvileg az említett zuhanások mindössze pár másodpercig tartanak. Azaz jelen vannak, de szinte az érzékelési küszöb alatt maradnak.

A legfontosabb, amit értenünk kell a következő: ha a megfelelő csoportban, megfelelő közösségben végzem a tanulást, mindez előrefele hajt, támogat, felfogja a zuhanásaimat, ellen tart, kompenzál, kisimítja a negatív hullámokat, és emelkedéssé alakítja őket. Ebben az esetben nem zötyögős, hanem többé-kevésbé sima felületű úton fogok haladni.

Persze itt is lesznek mindenféle változások plusz és mínusz előjellel, fel és le, de nem olyan mértékben, mint annál a személynél, aki nem kapcsolta magát a kabbalához.

Kérdés: Mit jelent, ha valaki egyáltalán nem érzi a zuhanásokat?

Válasz: Azt, hogy nem dolgozik elég keményen önmagán.

A kezdők mennek át ilyenen, még mielőtt kialakították volna az új rutint. Még nem léptek be teljes mértékben a tanulásba. De ezt követően jönnek a zuhanások, és sok ember hátat fordít a csoportnak. Egy idő után azonban visszatérnek, mert nincs más hely, ahova mehetnének.

https://laitman.com/2020/05/the-group-is-an-accumulator-of-energy/

11 máj 2020

Hogyan érzi a világ a Teremtő közeledését?

 Kérdés: A lélek növekedése és a fény hatására benne végbe menő változások nagyon belső, absztrakt, idegenektől eldugott jellegű dolgok. Hogyan jelentkeznek ezek a változások az anyagi világban? Esetleg a köztünk lévő jó kapcsolatok feltárulásában?

Válasz: Nem így fogalmaznék. Bár minden, ami a mi világunkban történik az a felső energiamező hatására megy végbe. Folyamatos növekvő nyomást és intenzitást hoz létre, és mindez úgy érződik, mintha a Teremtő egyre közelebb kerülne hozzánk.

Ez egy igen kellemetlen közeledés, mivel a Teremtő egyenlő az adakozás és szeretet minőségeivel, mi pedig korrigálatlan egoisták vagyunk. Hasonló a folyamat ahhoz, amikor szüleink és tanáraink odajönnek hozzánk, és arra kérnek, hogy komolyabban, érettebben viselkedjünk. Ám mi ezt nem akarjuk.

Manapság az egész emberiség fejlődésében tetten érhető ez a folyamat. A Teremtő közeledése generálta a jelenlegi krízist. És ez nem egy jó fajta közeledés, mivel nem váltunk hasonlóvá Hozzá. Ha nem így lenne, ezt a közeledést feltárulásként élnénk meg. Nem a szenvedés, a nehézségek, problémák és mindenféle vírusok, hanem a fény eljöveteleként. Minden tőlünk függ. Ha a spirituális emelkedés terén sikeresek vagyunk, áldást hoz a Teremtő közeledése. Ellenkező esetben a gonosz megnyilvánulásának érezzük.

A Teremtő minden esetben közelebb akar kerülni hozzánk, és ezt lépésről lépésre teszi. Egyelőre azonban az emberiség vég nélküli hanyatlásában érhető tetten az Ő közeledése.

https://laitman.com/2020/05/how-does-the-world-feel-the-approach-of-the-creator/

09 máj 2020

Hogy a Teremtő legyen az otthonunk

Kérdés: Baal HaSzulam a következőt írja: „Az egész világ az ember javulásáért lett teremtve, a Teremtő képének megfelelően. Mivel szükségesek az erőfeszítések, hogy korrigáljuk természetünket, ezért mondva van, hogy az embert a teremtés teljes aktusával együtt fogjuk megalkotni. Ennek oka, hogy az ember megalkotása csak az ő erőfeszítéseivel és az összes teremtmény segítségével teljes. Mindazonáltal, minden egyéb az emberen kívül már a tökéletesség állapotában van.”

Nem kevés erőfeszítésbe telik, hogy az ember javítson az állapotán. Mi a kapcsolat az erőfeszítések és a koronavírus ránk gyakorolt hatása között? Pontosan milyen területeken és milyen erőfeszítéseket kell tennünk?

Válasz: Meg kell találnunk a közöttünk lévő megfelelő kapcsolatot. Ennek a kapcsolatnak jónak, és önző szíveinket felülmúlónak kell lennie. A kölcsönös törekvés segítségével egyesülhetünk a Teremtőben. Magában a Teremtőben.

Ő lesz az otthonunk, a Szentélyünk. Egy közös vágyban, közös szándékban és közös törekvésben találkozunk. Erre kaptuk ezt az életet és lehetőséget.

Vírusok és más hasonló dolgok löknek minket ebbe az irányba. De ezek úgy formálnak minket, hogy közben ne fosztassunk meg a szabad akaratunktól, hiszen csak így találhatunk rá a helyes kapcsolatra egymás között.

https://laitman.com/2020/05/for-the-creator-to-become-our-home/

08 máj 2020

A koronavírus megtisztítja az emberiséget

Kérdés: A koronavírus egyéni célzatú vagy általános jellegű kormányzás a Teremtő részéről?

Válasz: A koronavírus a Teremtő általános kormányzásának megnyilvánulása, mivel beléptünk a fejlődés „utolsó generációnak” nevezett állapotába. Sőt, hogy még pontosabban fogalmazzak, úgy is hívhatnám az állapotot, hogy az „utolsó egoista generáció”, amelynek az egoista szintről az altruistához kell felemelkednie.

Kérdés: A kabbala szerint minden a világon az ember hasznát szolgálja. Ön érzi, hogy a vírus bármilyen módon haszonban részesítette Önt?

Válasz: Én azt érzem, hogy a vírus olyan áldás, amely megtisztítja az emberiség egészét. A világunk a pokolhoz volt hasonlatos, és most esünk keresztül a Purgatóriumon. A következő lépés a Paradicsom, amikor a szerető kapcsolódásoknak köszönhetően már teljes mértékű egység épült ki közöttünk. Ez lesz az emberi létezés végső formája.

Kérdés: Milyen belső változásokat eredményezett a vírus az Ön esetében?

Válasz: Újra kellett strukturálnom a tanítványaimmal történő kommunikációt. Most látom, hogy milyen pozitív változás állt be ebben. Jelenleg egyenlőbb módon kapcsolódom hozzájuk.

Azelőtt 300-400 fizikai tanítványom volt, a többiek pedig a virtuális térben helyezkedtek el. A vírus következtében az összes tanítványom virtuálissá vált. Az irodámból beszélek hozzájuk, és örülök, hogy a következő esztendőkben is ilyen módon vezethetem a leckéket. Szeretnék lehetőséget adni a több millió tanítványomnak, hogy az interneten keresztül hallgassanak.

https://laitman.com/2020/05/coronavirus-is-cleansing-humanity/

07 máj 2020

Miként a fejlődő mag a földben

 Kérdés: Ha az egoizmus állandóan fejlődik, akkor ezzel párhuzamosan a személy szívben lévő pontja is a fejlődés útján jár?

Válasz: Hogyne. A szívben lévő pont kiterjedése nő, és úgy jut tápanyaghoz, akár a földbe ültetett mag. Amennyiben a magnak tápláló a környezete, akkor növekszik, azonban tőlünk függ, hogy a környezet a megfelelő tartalmat is biztosítsa a magnak. Mi biztosítjuk ezt a helyes kapcsolatot a mag és a tápláló környezet között.

A környezet belőlünk, barátainkból és a nagy világcsoportból áll, és ebbe végső soron a teljes emberiség is bele tartozik. Annak megfelelően indul növekedésnek a magunk, amilyen mértékben felállítjuk a rendszert. A mag kis részecskékből áll – ezek vagyunk mi, akikből a tízes összeáll.

https://laitman.com/2020/05/like-a-seed-in-the-ground/

06 máj 2020

Ima: odafordulás önmagamhoz

Kérdés: Sok definíciója létezik az imának, amelyek több ponton eltérnek egymástól. De abban mindenki egyetért, hogy az ima a Teremtő, az Isten felé intézett kérés.

Általában az ima a következő felosztást követi: először dícsérjük a Teremtőt, aztán valamilyen bűn megbocsátását kérjük, és harmadikként hálát adunk minden jóért, amit kaptunk Tőle. Hasonlóan néz ez ki a kabbalában is, vagy valamiképpen különbözik ettől a szerkezettől?

Válasz: A kabbalában ez az egész egy egyoldalú játék. Nincs kit megszólítanom. Nem azért, mert nincs felső erő, hanem mert nincs értelme. Az ima a héber ’lehitpalel’ igéből jön, melynek jelentése: megítélni önmagam. Senki nem ítél meg engem, és ha valakihez fordulnom kell, az csakis én magam vagyok.

Minden ima így működik. Az ima, önmagam megszólításán keresztül, segít nekem, hogy leellenőrizzem: Mit teszek helyesen? Mikben járok el helytelenül? Mit tehetek, hogy fejlődjek, javítsak az állapotomon? Mit jelent az, hogy jobbá válni? Hogyan tudok jobbá válni, és kivel kell összemérnem magam? És még sokáig sorolhatnám a kérdéseket. Természetesen dícsérnem kell a Teremtőt, hogy a szeretet és adakozás, azaz a Teremtő minőségei legyenek a legfontosabbak számomra.

Kérdés: Kell megbocsátásért imádkoznom? Ha igen, kitől kérjem azt?

Válasz: Nincs kitől megbocsátást kérni, mivel a Teremtő a teljesség. Ha hozzá fordulok megbocsátásért, az gyakorlatilag ugyanaz, mintha magam felé fordulok. Elkezdem megérezni, hogy helyesen cselekedtem-e, hogyan kellett volna viselkednem, és hogyan járjak el a jövőben. Tehát önmagunk megítéléséről van szó – tudatosítjuk a gonosz hajlamot, és annak módját, ahogy a gonoszt jóvá alakíthatjuk.

Ezután pedig megköszönöm a Teremtő segítségét. De még egyszer mondom: egész idő alatt önmagamhoz szólok, hiszen a Teremtő egyet jelent a szeretet és adakozás abszolút minőségeivel, és csak annyira tudom Őt felébreszteni, amilyen mértékben rendelkezem a vággyal, hogy hasonló legyek Hozzá.

Kérdés: Csak a helyes imát hallgatja meg a Teremtő?

Válasz: Természetesen. És a helyes ima nem más, mint a vágyam, hogy hasonlóvá válja Hozzá. Semmi más.

https://laitman.com/2020/05/prayer-turning-to-oneself/

05 máj 2020

Hogyan töltsük az időnket?

Kérdés: Szükséges, hogy az időspórolás végett állandó sietségben éljünk?

Válasz: Az időt bölcsen kell használni. Ez azt jelenti, hogy csak arra fordítsuk, amit a kabbalisták javasolnak. Ha így teszünk, mindenben sikeresek leszünk.

De ugyanakkor nem kell, hogy siessünk. Inkább komoly, korrekt és racionális módon használjuk az időnket. Azt javaslom, hogy forduljunk a kabbalistákhoz, és nézzük meg, mit tanácsolnak nekünk ebben a témában.

https://laitman.com/2020/05/how-should-we-spend-our-time/

04 máj 2020

A természet leckéje az ember számára

Kérdés: Most van itt a pillanat, hogy a kapcsolatunkon keresztül lehetőséget kapjunk, hogy tudatos módon az egész világért imádkozzunk. Igaz ez?

Válasz: Az embereknek úgy tűnhet, hogy ha személyként szólítjuk meg a Teremtőt, minden rendbe fog jönni. Nos, ez nem így van.

Valójában a természet rendszeréhez szólunk. Minden egyes személy mikrorendszerének egyesítésével akarunk részévé válni ennek a nagy rendszernek. Azáltal, hogy benne foglaltatunk, és törekszünk rá, hogy harmóniába kerüljünk vele, pozitív hatást gyakorlunk rá. Ez a pozitív kapcsolat teremti meg az egész rendszer egyensúlyát.

Tulajdonképpen az imánk az, ami kihat a rendszerre. Egymásért, mindenkiért imádkoznunk kell, mert a világban manapság az óriási és egyetemes egyensúlyi állapot megsértése miatt nagyon erősen függünk egymástól.

Azok az emberek, akiket a koronavírusnak nevezett zavar többé vagy kevésbé befolyásol, annyit tehetnek, hogy segítik egymást. A zavar mindannyiunkat érint. A rendszer mindannyiunkat magában foglal. Mindannyian a részei vagyunk. Ezért tudatosítanunk kell, hogy milyen mértékben befolyásoljuk egymást, milyen mértékben függünk egymástól. A rendszer komoly leckét ad nekünk: egyetlen apró organizmust alkotunk egy apró, Földnek nevezett bolygón. Gondolnunk kell minderre, és gondoskodnunk egymásról.

https://laitman.com/2020/05/nature-is-beginning-to-teach-us/

03 máj 2020

Miként ne tévedjünk el a kabbala tanulás során?

Kérdés: Lehetséges, hogy félresiklunk kabbala tanulás közben? Hogyan kerülhető ez el?

Válasz: Rossz útra térhetsz, ha elkezded elszakítani magad a tanárodtól. Ez akkor történhet, ha elhiszed, hogy jobban ismered az ösvényt, mint ő. Lehetetlen, hogy jobban ismerd, hiszen ő már mindezen végig ment.

Az elme itt egyáltalán nem játszik szerepet. A kabbalában voltak persze olyan esetek, amikor kiderült, hogy a tanítvány kifinomultabb és jobban vág az esze, mint a tanárnak. Ennek ellenére a tanár rendelkezik tapasztalattal, és ez a legfontosabb tényező.

https://laitman.com/2020/05/how-not-to-go-astray/

02 máj 2020

Hit és tudás

Kérdés: Mit jelentenek a kabbalában a hit és a tudás fogalmai?

Válasz: A hit az adakozás minősége, a saját egó fölé kerülés képessége, amikor az egó azt mondja, hogy „Vedd magadhoz, töltekezz vele!”, és én ez ellen megyek. A megszerzés fölé emelkedek, nem veszek el és ragadok magamhoz mindent – vagyis nem az egoista vágyaimmal dolgozom, amik arra ösztönöznek, hogy töltsem ki magam a gyönyör különféle megnyilvánulásaival.

Tehát visszanyesek a vágyaimból. A vágyak megmaradnak, de korlátozom őket, föléjük helyezem magam. Ezt a cselekedetet nevezzük értelem feletti hitnek. Az értelmet egoista vágyaknak hívjuk, mivel ezekben szerzek meg, ezek segítségével érzem önmagam, saját ízeimet, nagyságomat és önbizalmamat.

Kérdés: Ezek a természetadta érzéseim, érzelmeim, illetve vágyaim?

Válasz: Igen. Ezeket úgy hívjuk, hogy „ízek” vagy „tudás”. A következő alapvető vágyainkat különítjük el: élelem, szex, család, pénz, hatalom és tudás. A tudás a legegoistább vágyunk. Mindezek után jön a hit, amikor mindezen vágyak fölé emelkedek, és olyan módon dolgozom velük, hogy nem kielégítem, hanem föléjük helyezem magam.

Kérdés: Miért hívták ezt a bölcsek hitnek?

Válasz: Mert ez az adakozás tulajdonsága – a Bina minősége, amit szembeállíthatunk a megszerzés, vagyis a Malchut minőségével.

Kérdés: Olyan minőségről van szó, amit a természetes vágyaimban nem érzek, ezért hinnem kell benne?

Válasz: Nem. Olyan minőségről beszélünk, amit a felső erő, egy felülről jövő fény hatására, fokozatosan érünk el. Semmi köze nincs a mi világunkat jellemző hithez, ahol valakit vagy valamit becsukott szemmel istenítek, és mindent elfogadok, elhiszek, amit mondanak nekem. A tudás fölötti hit esetén beállítom, hogy miben akarok hinni, és mit tartok nagyra – szemben azzal, amit az egoizmusom tart értékesnek. Tehát a hitem emel az egoizmusom fölé. Attól függően létezem a hit állapotában, hogy az egoizmus milyen szintje fölé vagyok képes felemelkedni.

https://laitman.com/2020/04/faith-and-knowledge/

30 ápr 2020

88 queries in 0,572 seconds.