Dr. Michael Laitman

Az alaptalan gyűlöletről

Új élet # 558 – Az alaptalan gyűlölet
Dr. Michael Laitman beszélgetett Oren Levivel és Nitzah Mazozzal

Az alaptalan gyűlölet felébredt, és felfal minket, hacsak nem tanulunk meg fölötte kapcsolódni. Amikor az emberek kapcsolódni igyekeznek, felszínre tör a megosztottság és az egyensúly hiánya. Ilyenkor fedezik fel az elutasítást, és annak szükségét, hogy a különbségek felett szeretetből építsenek hidakat. Lehetetlenség megosztottság hiányában kapcsolódni, és a szeretet csak akkor létezhet, amikor farkasszemet néz a gyűlölettel. Minél nagyobb a gyűlölet, annál erősebb a szeretet, amely “A szeretet lefedi a vétkeket.” (Példabeszédek, 10:12) elve alapján épül ki a gyűlölködés felett. Ennek a módszernek a segítségével érhetjük el a növekedést, egyensúlyt, boldogságot, teljességet, öröklétet, és a felső erő szintjét.

Via – Laitman Blog

16 Júl 2019

Mi okozza a környezeti katasztrófákat?

Kérdés: Mi történne, ha Kína összes lakója autótulajdonossá válna?

Válasz: Sem a világgal, sem az ökológiai egyensúllyal nem történne semmi. Akár mindenkinek lehet autója, sőt, akár több is. Legyen akár 7 vagy 14 milliárd személygépkocsi a világon. Nem az autók okozzák az ökológiai katasztrófákat. A törött kapcsolatainkban kell a magyarázatot keresni

Meg kell értenünk, hogy mi az, ami megmutatkozik a természetben, annak kutatásában. A környezeti katasztrófákat nem a technológia, a kövületi, növényi, állati szintek, hanem az emberi szint okozza. Csakis mi, a mi kapcsolati szintünk eredményezi a zavart, ami a természet minden szintjére kiterjed.

Mindezek a katasztrófák az ökológia és az egészségügy területén, a világméretű depresszió és drogfogyasztás, a válások és az összes többi probléma a természetből fakad, ami fel akar minket rázni, és eljuttatni a magasabb szinten lévő okhoz. A természet mindig úgy működik, hogy a probléma a magasabb szintről az alacsonyabb szintekre ereszkedik le, és onnan aktiválja a rendszert.

Remélem, hogy miközben keressük a megszabadulást ezektől a gonosz jelenségektől, amelyeket egoisztikus természetünk láttat gonosznak, felismerjük, hogy fel kell adni ezt az egoizmust. Be kell látnunk, hogy emberi szintünk csak akkor lehet egyensúlyban a természet kövületi, növényi és állati szintjeivel, ha szeretettel és megértéssel fordulunk egymás felé.

Ezután mi visszük el az egységet a természethez, mint egészéhez, és egyensúly érünk el az általános természettel.

Via – Laitman Blog

15 Júl 2019

Kapcsolódás a Schehinához

Ha helyes és igaz módon mérem fel a helyzetemet, rögtön világossá válik, hogy nem kérhetek önmagam számára. Ezzel elválasztanám magam a Schehinától, attól a közös lélektől, ami a Teremtő lakhelye. Ha önmagam számára kérek, leválasztom magam a Schehináról. Mindenki számára kell kérni. Amilyen mértékben képes vagyok kapcsolatba kerülni a Schehinával, és elmerülni ebben az egységben, annyira fogom átérezni, hogy a Schehina az, ahol a Teremtő lakozik, és itt felfedhetem Őt, közel kerülhetek Hozzá, sőt, össze is tapadhatok Vele. Minden attól függ, hogy hogyan tudok növekvő intenzitással az általános Klihez kapcsolódni.

Mindebből következik, hogy önmagunkért kérni olyan, mintha megfosztanánk magunkat az élet forrásától. De a személy, aki átlátja a rendszert, megérti, hogy annak működése egyszerű, és a Teremtő a rendszerben található. Csak annyit kell kérnünk, hogy a Schehinához tartozhassunk, ahhoz a rendszerhez, amelybe mindannyian bele vagyunk foglaltatva, de ezt az elrejtés miatt nem érzékeljük. Ostobaság önmagunk számára kérni, hiszen evvel a gesztussal eltávolítjuk önmagunkat a jótól.

https://laitman.com/2019/07/connect-with-the-shechina/

14 Júl 2019

Az új izraeli berendezkedésről

Az új izraeli berendezkedésnek a kapcsolaton kell alapulnia: mindenki egy emberként, minden különbségen felülemelkedve létezik. Izrael mind a négy csoportja, a világi, a nemzeti-vallásos, az ultraortodox és az arab – mind csak saját tagjait védelmezi. Szükség van egy új, kötelező érvényű nemzeti tantervre, amelynek segítségével az emberek szélesebb spektrumú társadalomszemléletet sajátítanak el, és a nép minden tagját elismerik. Minden szegmens vagy frakció megtartja egyediségét, és efelett kialakítja az együvé tartozás, a kölcsönös függés és a kapcsolat szintjét, Ábrahám ősatya tanításának megfelelően, aki ezt mondta: “A szeretet lefedi a vétkeket.” (Példabeszédek könyve, 10:12)

https://laitman.com/2019/07/new-life-584-the-new-israeli-order/

13 Júl 2019

Fény a jövőből

Kérdés: Hogyan viszonyuljunk a Teremtő negatív megnyilvánulásaihoz, ha valószínűtlennek tűnik, hogy bármi kedvező követheti azt, illetve fordított esetben, tehát, ha a pozitív manifesztáció után valami negatívum jön?

Válasz: Ha jelen pillanatban keményen dolgozom, és két órám van hátra a munkanap befejezéséig, de tudom, hogy egy csodálatos este elé nézek (hazamegyek, lezuhanyzom, szépen felöltözök, és egy vonzó lánnyal töltöm az időt) – akkor a szenvedéssel teli munka valóban szenvedés számomra? Nem. Már színezi valamennyire a fény, az öröm, amiben este részesülni fogok.

Ezt hívjuk Ohr Makifnak (körülölelő Fénynek), amely a jövőből ragyog felénk. És emiatt a jelenben nem érezzük a szenvedést. A szenvedést nem azért érezzük, mert nincs jelenünk, hanem éppen azért, mert nincs holnapunk.

Kérdés: Ha nem látom a jövőt, akkor nem látom a következő állapotot, amely pozitív arcot tár fel számomra, nem?

Válasz: Ez már egy másik kérdés. Hogyan lehetek meggyőződve róla, hogy noha nem látom a következő lépést, mégis biztos lehetek a létezését, és a hozzám való jóságát illetően? Ebben az esetben, egy csoportot kell kialakítanod, amely támogat téged ebben. Élvezd a barátok társaságát, és haladj tovább az utadon!

https://laitman.com/2019/07/light-from-the-future/

12 Júl 2019

A reggeli készülődésről

Kérdés: Helyesen teszem, ha előre felkészülök rá, hogy egy gondolatban legyek a Teremtővel, a csoporttal, és a tizessel? Például tegyük fel, hogy holnap egy átlagos munkahét kezdődik. Tisztában vagyok vele, hogy ha nem készítem fel magam, a megszokott munkanap, a maga problémáival, elviszi a figyelmem.

Válasz: Az, hogy mire készülsz fel, a te dolgod, a te döntésed. De az előkészület mindig, minden esetben szükséges, és lényegtelen, milyen alkalomból teszed. Ha az ember csinál valamit, arra fel kell készülnie.

Legjobb, hogy ha a felkelésed pillanatában, rögtön arra a tényre irányítod a gondolataidat, hogy nincs más Rajta kívül, és hogy a napod legfőképp annak szenteled, hogy erősítsd a kapcsolatod a Teremtővel, aki minden pillanatban, abszolút módon irányít téged. És ekkor, ezen belül már elhelyezheted az összes evilági problémádat.

https://laitman.com/2019/07/preparation-begins-in-the-morning/

11 Júl 2019

Gondolj a Teremtőre!

Kérdés: Mit jelent az, hogy gondoljunk a Teremtőre?

Válasz: Amikor a Teremtőre gondolsz, azt az egyetlen erőt látod, amely minden tárgy, cselekvés, gondolat és esemény mögött megmutatkozik.

Az egész világ, minden, ami az öt érzékszervedre hat, minden, ami a szemed előtt van, mindez a Teremtő. Ilyen módon tárja fel magát előtted, hogy minden érzékeden keresztül önmagára hangoljon.

https://laitman.com/2019/07/thinking-of-the-creator/

10 Júl 2019

A kéziratok nem égnek el

Kérdés: Mi az oka, hogy Baal HaSulam kb. 50 cikkét elégette, köztük az “Utolsó generáció” és a “Béke a világban” címűeket? Mennyivel lettünk kevesebbek?

Válasz: Ezt nem tudom megmondani. Egész egyszerűen ezeknek a cikkeknek a nagy részét nem tudta befejezni, mivel el volt tiltva a publikálástól.

Sokan ellenzik a kabbalát. Manapság is látjuk az interneten, hogy mennyi rosszakarónk van. De ez nem akadályoz meg minket a terjesztésben.

Az ő idejében lehetetlen volt a terjesztés. Egy rendelkezés volt érvényben a Brit mandátumban, amely az ország területére is vonatkozott, és Baal HaSulamot eltiltották cikkei megjelentetésétől. Erre vonatkozólag azt mondta: “Ez biztos jele, hogy nem szabad írnom.”

Nyilván nagy kár, mivel hatalmas mennyiségű, semmi mással nem pótolható anyagtól estünk el. Bár valószínűleg, ennek így kellett történnie. Máskülönben túl sok írás állna rendelkezésünkre, és nem tudnánk vele mit kezdeni. 

Kérdés: Miért mondja gyakran, hogy a megsemmisített kézirat is a feltárulás egy formája?

Válasz: Az igazság az, hogy amikor egy kabbalista megír, aztán eléget egy írást, ez annyit jelent, hogy az már megírásra került a mi világunkban, már elhangzott, elolvasták, és áthaladt az ember érzékelő rendszerén. Azaz a felső erő megmutatta magát ebben a személyben. Ha valakiben már testet öltött, átérzésre került, akkor a többiek számára is hozzáférhetővé vált. Ezek után már elégethet bármit, nem számít.

https://laitman.com/2019/07/manuscripts-do-not-burn/

09 Júl 2019

Héber – a Teremtő érzékelésének nyelve

A héber minden más nyelvnél alkalmasabb kifejezésre juttatni a kabbala tudományát. Több alkalmas szó áll a rendelkezésére, amelyek pontosabban adják vissza a belső érzést. A héber nyelv tulajdonképpen a kabbalából fejlődött ki. Ez a tudomány, annak megközelítésmódjával, Teremtőre irányuló vágyával, teremtette meg és formálta a nyelvet.

Ebből következőleg, a héber minden olyan szimbólumot tartalmaz, amely segít világosan látni a Teremtőt. A betűk formája, írásmódja, a nyelvtan – minden azt a célt szolgálja, hogy megmagyarázza a Teremtő érzékelésére irányuló vágy lényegét.

Ha a kabbala kifejezésre juttatásának szempontját nézzük, nincs más nyelv, amely összevethető volna a héberrel. Más nyelvek nem rendelkeznek hasonló minőségekkel.

https://laitman.com/2018/10/hebrew-the-language-for-perceiving-the-creator/

08 Júl 2019

Miért oltják ki a negatív gondolatok a pozitívakat?

Kérdés: Mindegy, mennyi pozitív gondolatot küldünk az űrbe, így is több a negatív gondolat. Miért oltják ki és hallgattatják el a negatívak a pozitívakat?

Válasz: Helytelen módon küldöd a gondolataidat. A csoporton keresztül kell őket a Teremtőhöz juttatnod, arra kérve Őt, hogy irányítsa úgy a csoportot, hogy az közelebb kerüljön Hozzá.

Megjegyzés: Meg akarjuk változtatni a világot, hogy mindenki megismerhesse a Teremtőt. De minden annyira lassan halad. Azt akarom, hogy gyorsuljunk fel!

Rav kommentje: Ez egy nagyszerű szándék. Ne hidd, hogy bármi is hiányzik az erőfeszítéseidből.

Semmi nem veszik el, minden a világunkban, ebben a zárt rendszerben marad. De helyesebben, a csoporton keresztül kell összpontosítanod a szándékaidat, és nem csak valahova az űrbe irányítani azokat.

https://laitman.com/2019/07/why-positive-thoughts-extinguish-negative-ones/

07 Júl 2019

75 queries in 0,533 seconds.