Dr. Michael Laitman

Miért olyan hosszú az út a spirituális feltárulkozásig?

Kérdés: Miért kell ilyen hosszan előkészíteni a spirituális feltárulkozást?

Válasz: Valóban, a felkészülés időszaka nagyon hosszú. Akár 20-30 év is eltelhet, mielőtt elkezdjük megkapni és megérteni a válaszokat.

Ugyanakkor, ez nem tisztán várakozás, mint ahogy a vonatot várja az ember. Inkább folyamatos változásról beszélhetünk. Egy olyan folyamatról, ahol folytonosan alakítjuk magunkat, hogy elérjük azt az állapotot, ahol feltárul az addig rejtett, felső világ.

Ebből következik, hogy az egész utazás a lélek mélységétől függ. Minél magasabban helyezkedik el, annál nagyobb lesz az út, aminek végén a spirituális világok első ízben mutatják meg magukat.

Részlet a 2018. nov. 25.-i, orosz nyelvű kabbala leckéből

https://laitman.com/2019/03/why-is-the-path-to-spiritual-revelation-so-long/

19 Már 2019

Gondolataim a Twitteren, 2019-03-15

A Tóra elfogadásának feltétele: hogy megértésünket, érzéseinket teljesen feladjuk. És ha boldogan beleegyezünk ebbe az állapotba, hogy nincs ennél magasztosabb állapot, akkor ez lesz az állandó, Katnut állapot. A magasabb, Gadlut állapot az átmeneti, az hozzáadás.

Amikor a valódi adakozást akarja elérni, az ember ürességet érez, és ezt a Teremtő nagyságával kell megtöltenie, hogy az fontosabb legyen önmaga fontosságánál, hogy feltétel nélkül megadja magát, csak azért kérve segítséget hogy az ürességet a Teremtő nagyságával megtölthesse

Ha az ember csak a Fényt érezné az úton nem tudná meghatározni hogy a Teremtővel dolgozik-e, vagy magának. Ezért sötétséget kap újra és újra, és ha a Teremtőnek dolgozik akkor boldogan fogadja a sötétséget, mivel az adakozás szándékával dolgozik

Twitter

17 Már 2019

Spirituális adakozás

Kérdés: Több ízben rákérdeztem, hogy mi is az a spirituális adakozás, de nem kaptam egyértelmű választ. Ön az anya és gyermeke példáját hozta, ami anyagi, nem pedig spirituális adakozás. Tehát mi is tulajdonképpen az, hogy spirituális adakozás?

Válasz: A spirituális adakozás az egoizmusom felett létre jövő adakozás. Ilyenkor az adakozásból kiindulva és arra támaszkodva, a saját vágyaimmal ellentétes, altruista cselekedeteket viszek véghez.

Erre csak a csoport támogatásának segítségével vagyok képes. A csoporton keresztül részesülök a Felső Fényben, vagyis az adakozás Fényében. Akkor tudok cselekedni, ha ezt megkapom.

A cselekvés teljes mértékben valós, és az derül ki róla, hogy végső soron ellentétes az egoista vágyaimmal.

Részlet a 2018. 11.11-i, orosz nyelvű Kabbala leckéből

https://laitman.com/2019/03/spiritual-bestowal/

16 Már 2019

Fizikai és spirituális érdeklődés

Kérdés: Mi az oka, hogy amikor elkezdünk kabbalát tanulni, a társas életünk elkezd lanyhulni, és nem találunk közös érdeklődési pontokat az egykori barátokkal?

Válasz: Amikor valaki a kabbala tanulmányozásába kezd, az olyan, mintha elszakadna a közönséges földi dolgoktól. Kedve ellenére él, dolgozik, él családi életet. A kabbala tudománya, — ami a lélekkel, az örökkel és tökéletessel foglalkozik, — teljesen rabul ejti, és jóval mélyebb hatást gyakorol rá, mint az élet materiális aspektusa.

Ez azonban fokozatosan eltűnik, és megtanul egyensúlyozni a mindennapi élet és a spirituális világ észlelésmódjai között. A tapasztalással érthető meg, amiről beszélek.

Természetes, hogy kicsi az átfedés a te és barátaid érdeklődési körei között. Őket a mi világunk, téged pedig a felső világok érdekelnek. Ezért legfontosabb közeged az a csoport lesz, amellyel a kabbalát tanulmányozod.

Az orosz nyelvű leckéből, 2018-11-11

https://laitman.com/2019/03/corporeal-and-spiritual-interests/

14 Már 2019

Erőforrás a spirituális munkához

Kérdés: Honnan merítenek a kabbalisták erőt a spirituális munkához?

Válasz: Csakis a Teremtőtől!

Energiát szeretnél az egészséghez, a spirituális munkához? Semmi gond. Bármennyit megkapsz. Amennyit csak akarsz.

Engedd, hogy áramoljon az energia felülről, hogy véghez vihesd a helyes spirituális cselekedeteket. Ezek: fond egyre szorosabbra a többiekhez fűződő kapcsolatodat, és haladj a szeretet és adakozás minőségeinek megszerzése felé! Ha ezeket megteszed, határtalan mennyiségű energiához jutsz.

Nem arra a fajta energiára gondolok, ami az agy vagy a test működéséhez szükséges.Ez egy teljesen eltérő típusú energia. Mindig körbevesz minket, vég nélkül és határtalan módon terjed a spirituális univerzumban.

Az orosz nyelvű Kabbala leckéből, 2018-10-14

https://laitman.com/2019/03/where-do-you-get-energy-for-spiritual-efforts/

12 Már 2019

Áldáskérés a családért

Kérdés: Kérhetem a Teremtőt, hogy áldja meg a családom és a barátaimat? Ők olyan emberek, akik nem tanulmányozzák a Kabbalát.

Válasz: Kérheted, bár nem tudom, mit fogsz elérni vele. Nem hiszem, hogy az eredmény különleges lesz. A kérésnek mindig a korrekcióra kell irányulnia, te azonban egy helyzet jobbulását kéred. Korrekció nélkül viszont nem beszélhetünk javulásról.

Kérdés: Kérhetem a Teremtőt, hogy küldjön Fényt az egoizmusom korrekciója érdekében?

Válasz: Igen, ez lehetséges, de a kérésed a lehető legönzetlenebb kell, hogy legyen.

Az orosz nyelvű Kabbala leckéből, 2018-11-04

https://laitman.com/2019/03/a-blessing-for-the-family/

10 Már 2019

A Fény hatására minden megváltozik

Rabash, „A barátok fontosságáról”: Hogy lehetséges, hogy a barátot önmagamnál nagyszerűbbnek érzékeljem, amikor látom, hogy a saját érdemeim, tehetségem és adottságaim felülmúlják az övét?

Ez így igaz. Az egoizmusom mindig tőrbe csal. Nincs semmi bennem az egoizmuson kívül Azonban a Fény hatására, minden megváltozik.

Mi csak egosita lények vagyunk. Nincs bennem semmi, csak száz százalék egoizmus. Amilyen mértékben a Fény képes hatni rám, olyan arányban csökkenti az egoizmusom, és azt eredményezi, hogy a többieket felettem állókként érzékelem.

Ekkor értem meg, hogy amit korábban, illetve aktuálisan látok, mennyire különbözőek. És ez az eltérés csakis a rám hatást gyakorló Fény erejének a függvénye. Nincs objektív igazság.

Mindebből következik, hogy ha közelíteni és hasonulni akarok a Teremtőhöz, akkor minden vágyam, hogy a lehető legteljesebb mértékben befolyásoljon a Fény. Ezzel együtt azt is megértem, hogy a legalacsonyabbrendű, leglomhább emberként mutatkozom meg. De mindezzel nem törődöm. Sőt, éppen hogy örömömre szolgál, mivel a példámon keresztül mutatkozik meg, hogy a személyemet teljes mértékben kitölti az egoizmus.

Az engem korrigáló Fény első következménye, hogy rádöbbenek: minden, ami én vagyok, színtiszta egoizmus. Második hatásként érzékelem, hogy az egoizmust elkezdi felváltani a Fény minősége, és ez mindjobban formát ölt bennem.

A KabTV “Utolsó Generáció” című műsorából, 2018-05-30

https://laitman.com/2019/03/everything-changes-under-the-influence-of-the-light/

05 Már 2019

A Lélek felfedezése

Kérdés: Miért kedveljük annyira a Lélekről szóló beszélgetéseket?

Válasz: Azért, mert a Lélek az élet forrása. Lényegünket tartalmazza, azt az esszenciát, amit önmagunkon keresztül sugárzunk. Létezésünk a spirituális térben végtelen. Nagyon közel járunk ahhoz, hogy a mi időnkben kezdetét vegye a Lélek feltárulása.

Kérdés: Milyen részekre osztható a Lélek?

Válasz: A Lélek tíz szfírából áll.  A tízes körben, amikor egymáshoz kapcsolódunk, fokozatosan megmutatkozik a Lélek szerkezete. A csoport tagjai teljes beteljesülést fognak átélni. Ezt Teremtőnek vagy a Lélek fényének nevezzük.

Kérdés: Az emberek gyakran „megtört, megsebzett Lélekről” beszélnek. Ez mit jelent?

Válasz: Beszéljünk inkább arról, hogy mi is az, hogy Lélek. A Lélek a Teremtő része, ami bennünk foglal helyet. Az adakozás és szeretet, valamint az emberek közötti kapcsolat minőségét hordozza.

Az orosz nyelvű Kabbala leckéből, 2018-09-16

https://laitman.com/2019/03/lets-reveal-what-a-soul-is-about/

04 Már 2019

Kabbala Világkongresszus 2019 Képek

A Facebook oldalamról Michael Laitman 2/14/19

Vásár és Kongresszusi Központ – Kiállítási terület  (גני התערוכה – מרכז הירידים)

 

https://laitman.com/2019/02/world-kabbalah-convention-2019-photos/

 

03 Már 2019

Gondolataim a Twitteren, 2019-02-21

Franciaországban helyettesíteni akarják az “apa, anya” kifejezést “1, 2 szülő” jelöléssel. Ezzel akarnak tiszteletet adni azonos nemű pároknak. De ez sem elég, minden nemi különbséget el akarnak törölni. De a Természet nem változik, tanulnunk kell azt hogy hasonlóvá váljunk Hozzá

A Kabbala tanulása különbözik minden más tanítástól, mivel az felébreszt egy pozitív erőt, a Fényt, mely az önző tanulót altruistává változtatja, hasonlóvá a természet pozitív erejéhez, Teremtőhöz, aki akkor megtölti a személyt ezzel a pozitív erővel. Mi még ellentétesek vagyunk

A Kabbala tanulása a tízesekben történik mint Rabbi Shimon csoportjában (Zohár szerzői). Végül is a tanulás egyetlen célja, függetlenül a tanult anyagtól, a kapcsolat, hogy az ezért egység mértékében a tanult dolog a gyakorlatban megjelenjen, fel legyen fedve.

Twitter

24 feb 2019

71 queries in 1,171 seconds.