Dr. Michael Laitman

Megtalálni az élet értelmét.

Kérdés: Az élet értelme az, hogy megtanuljunk örökké élni, a Teremtő által létrehozott fizikai testben?

Válasz: Nem. Az örök test a Kabbalában azt a vágyat jelenti, amely az adakozást szolgálja. Ezért az élet értelme nem a világunk keretei között van, hanem ennek az örök testnek a megvalósulásában, azaz az adakozás iránti vágyakozásban.  ha valaki olyanná válik, mint a Teremtő, kapcsolatba lép vele, ekkor eléri a kölcsönös összetapadást.

Via – Laitman Blog

20 jún 2018

Gondolataim a Twitteren 2018-06-11

Elérés – a megértés legmagasabb szintje, azaz a végrehajtás végső szintje, a színt megszerzése, kontrollja, értelmen, érzelmeken keresztül. Az aki “elér” az azonosul, eggyé válik magával az “elért” szinttel. #Kabbala

Az “elérés”, kifejezés a megértés legfelsőbb, tökéletes szintjét jelképezi. Abból a kifejezésből ered, hogy “amit kezeddel elérsz”. Azaz ameddig valami nem válik teljesen, tapinthatóan érhetővé, mintha kezünkkel megragadnánk, Kabbalisták nem tekintik azt elértnek, csak értettnek.

Sokan azt hiszik hogy a Kabbalában használatos szavak, nevek absztrakt kifejezések. Azonban ez nem így van. A Kabbala csak konkrét és valós kifejezéseket használ azon szabály alapján, hogy “bármit amit nem értettél meg, ne nevezd meg, ne illesd szóval”.

Twitter

17 jún 2018

Ki tárja fel a Teremtőt?

Kérdés: Mit jelent az, hogy „Helyesen reagálni arra, amit a Teremtő küld” ?

Válasz: A helyes válasz, hogy folyamatosan érzed, hogy kapcsolatban vagy Vele.

Kérdés: Hogyan vagyok képes megérteni, hogy a Teremtőtől származik? Talán csak úgy tűnik nekem?

Válasz: Bármi is történik, képzeld el, hogy csak a Teremtőtől származik. De jobb ezt a barátaiddal együtt tenni.

Kérdés: Pontosan ki tárja fel a Teremtőt?

Válasz: A Teremtőt olyan ember fedezi fel, aki a csoportban való fejlődése következtében elérte az állapotot, ahol úgy érzi, hogy a vágya és a másik vágya egyesítve és összehangoltan működhet együtt, egy egyesült rendszerben. Ezután ezen két vágy között egy kapcsolat tulajdonsága bukkan fel – ez már a Teremtő feltárásának a kezdete.

Via – Laitman blog

14 jún 2018

Mi teszi az embert különlegessé?

Kérdés: Ha állatok egy csoportját nézzük, például, egyfajta kommunista társadalomban élnek, ahol minden közös. Az ember egy olyan mutációja a természetnek, egy különleges lény, amelyben az ego hirtelen elkezdett kifejlődni?

Válasz: Az ember állati állapotában egy természetes létező. Azonban benne van az emberi egoizmus, ami a természet fölé emeli.

A természet egészében – élettelen, vegetatív, és állati – nincs egoizmus; az ösztön, a túlélés vágya hajtja őket. A túlélés ösztönös vágya, a természet szigorú törvényeinek beteljesítése létezik ezen a szinten, mint például egy merevlemezen, mint egy állandó memóriában, és ez nem tekinthető egoizmusnak.

Az egoizmus a feleslegesre irányuló vágy, ha többet akarok, mint amire szükségem van az anyagi létezésemhez. És ha én természetszerűleg harcolok a létezésért, ez nem tekinthető egoizmusnak.

Az egoista hozzáadás teszi az embert különlegessé. Ezért emelkedik ki az állatok sokasága közül, és kezd el különleges lényként fejlődni.

Via – Laitman Blog

10 jún 2018

Gondolataim a Twitteren 2018-05-26

Zivug (egyesülés) = kölcsönös kapcsolat szereteten, adakozáson keresztül, az eredendő megszerzés iránti vágy felett, ellen.

Mi azzal a feltétellel juthatunk közelebb az adakozás és szeretet tulajdonságainak eléréséhez egymás között, hogy mindannyian saját természetünk fölé emelkedünk. Ez a saját természet fölé emelkedés csak a másikkal való kapcsolatokon keresztül lehetséges.

A Kabbalisták mostani világunkat elképzeltnek hívják, mivel úgy tűnik mintha létezhetnénk saját törvényeink által melyek nem egyeznek a szeretet, adakozás természeti törvényeivel. Így kettős rendszerben élünk – saját és Felső – hogy megtanuljuk hogyan viselkedjünk, mit válasszunk

Értelmen belül = amit született megszerzés iránti vágyunkon belül érzünk, evilági érzékeléssel, saját állapotunkat, saját érzelmeinket érezve. Értelem alatt = csak érzelmeket használva bármilyen kritika nélkül. Értelem felett = szint ahol mindenki egyként összekapcsolódik

Az értelem feletti hit = az egónál magasabb erő, az adakozás ereje az önzőség ereje felett. Velünk született természetünk fölé emelkedünk egy új módszerbe, személyes számítások fölé, hogy kölcsönös számításokon keresztül létezzünk.

Azáltal kerülünk közelebb a szeretethez és adakozáshoz hogy természetünk fölé emelkedünk a kapcsolaton keresztül. Egyébként mindez filozófia marad. A Kabbala és a filozófia közötti különbség a Bölcseség gyakorlatba helyezése ezen világ anyagán (megszerzés iránti vágy) keresztül

Twitter

03 jún 2018

A Teremtő miért nem egoista?

Kérdés: A Teremtő fejlődik és változik?

Válasz: A Teremtő nem változik. Mi vagyunk azok, akik változunk Őhozzá viszonyítva, és ezeket, a változásokat tulajdoníthatjuk Neki. Azonban valójában nincs változás Őbenne. Ez egy teljesen tiszta és változatlan felső Fény.

Hasonlíthatjuk ezt, ahhoz, mint, amikor a napot a napszemüvegünkkel, vagy anélkül nézzük, de a Fény nem változik, amikor ezt teszed.

Kérdés: A Teremtő miért nem egosita?

Válasz: Mert Ő tökéletes. Ez egy olyan erő, amely a jóindulat és a szeretet tulajdonságából áll, mivel ez a természete. Mivel nincs vágya, hogy valaki, vagy valami másnak a rovására szerezzen meg, vagy nyerjen élvezetet, így nem lehet negatív.

Az orosz nyelvű Kabbala leckéből 2018-01-21

Via – Laitman Blog

27 máj 2018

Gondolataim a Twitteren 2018-05-22

Irigylem a barátaimat, büszke vagyok hogy közöttük lehetek! Abban reménykedem hogy olyanná válhatok mint ők!

Két feltétele van a elfogadásának: – Tisztán kell látni hogy ez semmi esélyt, sem erőt nem ad arra hogy elmeneküljünk tőle az egység, a Felső Erő, az adakozás felfedése felé – Mindennek ellenére mi kétségbeesetten semmi mást nem akarunk csak ezt a menekülést.

Akkor fogadjuk el a Tórát amikor valóban szükségünk van az adakozás képességére, semmi mást nem akarunk csak azt. Készen kell álljunk a sivatagi barangolásra, a Vörös Tenger átszelésére, az Egyiptomi Tíz Csapásra, mindaddig amíg azok után elérjük az adakozás képességét.

A elhozza nekünk a Tóra Adóját, és ez a legfontosabb mivel ez egy új világot nyit meg az ember számára. Nincs más útja a felfedésének, mint a törött vágyak egyesítése, tisztázva a kapcsolat formáját és a Teremtővel való összeolvadást.

A a Felső , szándékosan összetört edényeinkbe öltözve, mivel a Fény a sötétségből tör elő. A Fény a vágyak korrekcióján keresztül jelenik meg, amekkora mértékben mi azt a tulajdonságok kontrasztján keresztül felfedjük.

A egy szoftver, mely fejlődésünket elrendezi hogy minket a célhoz elvezessen. Ahogy egyetértünk a Programozóval, a munka részévé, annak segítőivé válunk. Az ember küldetése az hogy újra létre hozza a kapcsolatot a távoli törött részek között a Teremtő rendszerét restaurálva

A a különleges programja, egy erő mely képes a valóság elemeit összekötni. Ezek az elemek megszámlálhatatlan kapcsolatokon keresztül fonódnak össze egyetlen harmóniában, hogy magát a Teremtőt fejezzék ki azon vágy erején keresztül melyet a Forrás teremtett

23 máj 2018

Mi történik a Machsomon való átlépéskor?

Kérdés: Mi történik az emberrel ha átlépi a Machsomot?

Válasz: Az ember feloldódik másokban. A fizikai testben marad, de elhagyja a belső egoisztikus lényegét, esszenciáját, és a spirituális lényegében, esszenciájában növekszik tovább.

Kérdés: Elveszti a magára vonatkozó félelmét?

Válasz: A félelem a zuhanásban jelenik meg, és eltűnik, ahogy az ember felemelkedik, mert az ember ismét hozzátapad a Teremtőhöz. Ez megtörténik időről időre. A Teremtőtől való leválasztás állapotát zuhanásnak nevezik, és a Teremtővel való összetapadás állapotát pedig emelkedésnek nevezik.

Az orosz nyelvű Kabbala leckéből 2017-12-31

Via – Laitman Blog

21 máj 2018

Éves Kabbala Kongresszus New Jerseyben 2018

Csak néhány nappal ezelőtt fejeztük be az éves Kabbala Kongresszust New Jersey-ben. Nagyon erős esemény volt, ami egyesített minket, és ahol mindannyian egynek éreztük magunkat. Azonban ne felejtsük el: az erőfeszítésekkel,  – hogy kapcsolatban maradjunk –  minden napot érezhetünk úgy, mint egy kongresszust!

16 máj 2018

Igazolni a Teremtőt

Kérdés: Hogyan igazolhatom a Teremtőt? Nem kértem, hogy úgy teremtsen meg, hogy ilyen szörnyű módon, ilyen óriási szenvedésen keresztül szerzem meg az örömöt. Tegyük fel, hogy mindenben egyetértek mindennel – Nem létezem! Nincsenek gondolatok, vágyak, se cselekedetek. Tehát mit akar tőlem, ha nem létezek ?!

Válasz: Tökéletesen megértelek. Nem igazolhatod a Teremtőt, amíg nem látod a világ teljes képét és magadat benne. Az igazolásod részleges lesz, annak mértékében, hogy a világ mekkora mértékben tárult fel a számodra.

Kérdés:  Mit kell tennem a lélek ezen felkiáltásával?

Válasz: Légy hálás, mert ennek a felkiáltásnak az eredményeként, érkezik el valaki az igazsághoz.

Via – Laitman Blog

13 máj 2018

70 queries in 0,570 seconds.