Dr. Michael Laitman

Mindent a Teremtő érdekében tegyünk!

276.02

Kérdés: Amikor az ember zuhanásban van, hogyan tudunk helyesen segítséget kérni a csoporttól? Amikor pedig az egyén felülkerekedik mindenen, és felemelkedik a Teremtőhöz, miként tudja ezt az állapotot továbbítani a csoport irányába, ahelyett, hogy saját örömét töltené be?

Válasz: Az egyénnek le kell nullázódnia a csoport előtt, és a bennefoglaltatás céljából minden cselekedetet végre kell hajtania, amelyre a csoportnak vágya van. Csak akkor fogja az ember érezni, hogyan segíthet a barátoknak, ha integrálódott a csoportba, és később, személyes képességeinek megfelelően, ugyanezt a segítő tevékenységet kell az illetőnek folytatnia. 

Vagyis mindazt az erőt, amit megszerzett, a csoport vágyainak betöltésésre kell használnia, és ebben természetesen saját vágyai is benne foglaltatnak.

Kérdés: Egyszer azt a gyakorlatot írta elő nekünk, hogy az életünk során végzett minden cselekedetet a Teremtő érdekében tegyünk meg, tehát ezzel a szándékkal hajtsuk végre. Hogyan segít nekünk ez a szokás? Milyen gyorsan vezet ki minket a saját magunk számára történő megszerzésre irányuló szándékból? Vagy ez csak illúzió?

Válasz: Lehet, hogy illúzió, de ezzel együtt eljuttat bennünket a következő szintre, mivel a szokás idővel második természetté válik.

[320388]
Részlet a 2023.11.07-i Napi Kabbala Lecke „Rabash írásai; „Miért osztható az élet két állapotra” című előadásának első feléből
Forrás: Everything for the Sake of the Creator — Laitman.com

16 nov 2023

Miért kell tartanunk a rágalom bűnétől?

549.02

Kérdés: Miért jár komolyabb büntetés a rágalmazásért, mint a bálványimádásért? Miért ennyire súlyos bűn az előbbi?

Válasz: Egy kicsit mindig bálványimádásban vagyunk, mert a magunk módján bármilyen bálvány előtt fejet hajtunk, aztán felhagyunk vele, és imádatunknak újabb tárgyat választunk.

A rágalom nem behatárolt, és ezért nagyon félnünk kell tőle. A rágalom segítségével letaszíthatunk valakit a helyes ösvényről.

Kérdés: Esetleg köze van ennek a Király nagyságához? Hogy számomra Ő kicsi vagy nagy?

Válasz: Még ilyen jellegű befolyásoló tényező is közrejátszhat. De az igazság az, hogy mindez állandó változásban van az egyénben, és még azt sem tudja az illető, hogy ez miként zajlik.

[320093]
Részlet a 2023.11.01-i Napi Kabbala Lecke „Rabash írásai; Mi az, hogy kis és nagy bűn a munkában?” című előadásának első feléből
Forrás: Why Should I Be Afraid of Slander? — Laitman.com

15 nov 2023

A közös célra irányuló munka

571.08

„Tegyél meg mindent, ami kezedből és erődből kitelik.”

Kérdés: Hogyan érhetjük el azt az állapotot, amelyben azt érezzük, hogy mindent megtettünk, ami erőnkből tellik, és eljutottunk az imáig is? Hogyan tudjuk megragadni ezt az állapotot, és kitartani mellette?

Válasz: Ennek megtételéhez rendelkezésünkre áll a csoport, amelyhez kapcsolódnunk kell, majd eljuttatni a Teremtővel való forma-egyezéshez, amelyben helyesen kapcsolódtok. Ezután elkezdhetsz dolgozni a Teremtővel ezen a csoporton keresztül.

Egy helyesen összekapcsolt csoportban mindenki részt vállal, és közös célt tűz ki maga elé: egyesülni a csoport középpontjában, mint egy szívben.

Kérdés: Van erőnk ezt megtenni?

Válasz: Mindenki képes rá, és kötelessége megtenni.

Kérdés: Mit jelent, hogy az erős vágy megakadályozza a többi vágy megjelenését?

Válasz: Ha bármilyen vágyunk van, amely nem a teremtés céljának elérésére irányul, ezek meggátolják, hogy célba érjünk. Semlegesíteni kell őket, és csak ezt követően dolgozhatunk a teremtés céljára vonatkozó vággyal.

[319915]
Részlet a 2023.10.28-i Napi Kabbala Lecke „Viseljünk háborút, akár Dávid király” című előadásból
Forrás: Aim for a Common Goal — Laitman.com

14 nov 2023

Spirituális cselekedet

224

Kérdés: Ha tovább adjuk a világ számára mindazt, amit a leckén megszereztünk, ez spirituális cselekedetnek számít?

Válasz: Általánosságban véve ez benne foglaltatik a világ felé történő adakozásunkban, de ez a cselekedet önmagában még nem tekinthető spirituálisnak. Előre visz minket, mégsem spirituális, mert még nem rendelkezünk spirituális edényekkel.

Kérdés: És amikor csoportként összegyűlünk, és a Teremtő nagyságáról beszélünk, ez spirituális cselekedet?

Válasz: Ez rajtatok múlik. De ha azzal a céllal találkozunk, hogy közös vágyra tegyünk szert, hogy valamilyen módon olyanokká váljunk, mint a Teremtő, akkor ezt már spirituális cselekedetnek tekinthetjük.

Kérdés: Rabash „Két megkülönböztetés a Szentségben” című cikkében így ír: „…úgy tekintek rád, mintha megszenteltél volna Engem.” Más szavakkal: ezáltal mindenki előtt felfedted, hogy Szent Vagyok…” Mit jelent itt a „mintha” kifejezés?

Válasz: Nem tudjuk pontosan. De amikor megpróbálunk gyermekként viselkedni, és igyekszünk megtenni valamit, amiben segítséget kapunk, akkor fokozatosan eljutunk addig a pontig, amikor a cselekedetek helyesek, jelentéssel bírnak és az adakozás érdekében történnek.

[320040]
Részlet a 2023.10.31-i Napi Kabbala Lecke „Rabash írásai; ’Két állapot a szentségben’” című előadásának első részéből
Forrás: Spiritual Action — Laitman.com

13 nov 2023

Teremtő érdekében végzett munka

509

Kérdés: Hogyan alakítjuk ki az adakozási szándékot a megszerzési vágyból?

Válasz: Kezdetben csak a megszerzés vágya van bennünk, és megpróbálunk a Teremtőtől kérni, hogy a vágyakozás helyett összekapcsolódjunk, hogy adakozni tudjunk Neki.

Ugyanúgy, ahogy Ő adni akar nekünk, nekünk is adakoznunk kell az Ő irányába. Hasonló munkát végzünk: „Én a Teremtőért, Ő pedig én értem.” Ilyen módon haladva érjük el a célunkat.

Kérdés: Amikor közös munka alkalmával ízérzékelést és örömöt kapunk, ezeket az örömöket tovább adjuk a Teremtő felé? Vagy automatikusan örömre tesz szert Ő is az ilyen típusú munka alkalmával?

Válasz: Nem! Mi szerzünk meg örömöt a spirituális munkából, mivel a Teremtő érdekében végezzük.

[319905]
Részlet a 2023.10.28-i Napi Kabbala Lecke „Rabash írásai; Mi az, hogy ’A Shechina tanú Izrael mellett’ a munkában?” című előadás első feléből
Forrás: For the Creator’s Sake — Laitman.com

12 nov 2023

A barátért emelt ima

507.03

Kérdés: Amikor imádkozunk a barátokért, akkor az az egyik legközelebbi állapot a Lishmához [Az Ő érdekében]. De ha a beteg barátért emelünk imát, hol van ebben az öröm?

Válasz: Magától értetődik, hogy azért imádkozunk egy barátunkért, mert ezzel át akarjuk adni neki az erőnket.

Az ilyen imának nem feltétlenül kell örömben telni, bár a beteg emberért való imádságban mégis van némi öröm, mert örülünk annak, hogy egészségünk és erőnk egy részét beteg barátunknak akarjuk átadni.

Kérdés: Hogyan ellenőrizzük le, hogy az egész test beleegyezik az imába?

Válasz: Nem lehet óramű pontossággal ellenőrizni. Fokozatosan kialakul az a belső hiányunk, szert teszünk azokra az edényekre, Kelimekre, amelyek segítségével megértjük, milyen állapotban vagyunk, hogy közelebb vagy távolabb kerültünk-e a Teremtőhöz.

Komment: Előfordulhat, hogy észreveszem, egy bizonyos ideje már más gondolatok foglaltak le a barát helyett.

Rav válasza: Ebben az esetben sajnálatot kell érezned azért, hogy a Teremtő megszüntette a Hozzá fűződő kapcsolatot, más gondolatok adtak számodra gyönyört, és így eltávolítottad magad Tőle. Ilyenkor elkezded megérteni a folyamatot, és ismét közel akarsz kerülni Hozzá.

[320129]
Részlet a 2023.10.29-i Napi Kabbala Lecke „Baal HaSulam írásaiból; „Lishma (az Ő érdekében)”” című előadásából
Forrás: In Prayer for a Friend — Laitman.com

11 nov 2023

Értékesebb, mint az élet

610.2

„Ha megértenék a béke értékét, boldogan fogadnák el ennek az életformának a magatartását az utolsó nemzedékben, mert „mindenét, amije van az embernek, odaadja az életéért” (Baal HaSulam, „Béke a világban”).

Kérdés: Milyen jelentőséget tulajdonított a Szerző annak „hogy az ember mindent odaad az életéért”?

Válasz: Aki mindent odaad, az mindent megtesz, amit csak tud: az ember számára nincs értékesebb az életnél. De ha tudnánk, hogy van valami, ami értékesebb az életnél, akkor odaadnánk mindent érte.

Muszáj megértenünk, hogy ez a dolog, ami még az életnél is nagyobb értéket képvisel, a felső élet. Ez a jelentése az idézetnek.
[319791]


Részlet a 2023.10.26-i Napi Kabbala Lecke „Baal HaSulam írásaiból; Béke a világban” című előadásának második feléből
Forrás: More Precious Than Life — Laitman.com

10 nov 2023

Lenullázódás a Tanító előtt

165

Kérdés: Amikor megtanuljuk magunkat a tanító előtt lenullázni, megtanuljuk-e az egoizmusunkat lenullázni, és bekerülünk-e a felsőbb fokozatba? Mi ennek a törekvésnek a spirituális jelentése?

Válasz: Azért van szükség t önmagunk lenullázására a tanító előt, hogy megértsük, amit mond, elfogadjuk, amit mond, és kapcsolódjunk ahhoz, amit mond. Ezek természetes dolgok.

Kérdés: Hogyan történik a tanítóhoz és más Kabbalistákkal való összetapadás?

Válasz: A tulajdonságok forma-egyezésén keresztül történik, mint egyik barát a másikkal. Ha olyan tudsz lenni, mint egy barát, amikor megérted őt, ő megért téged, és nincsenek köztetek eltérő vélemények, akkor kiderül, hogy te és ő mintha egy teret töltenétek ki, és ezért közelebb kerültök egymáshoz.

Kérdés: Mondhatjuk-e, hogy a tanár a Teremtő számunkra?

Válasz: Általánosságban igen. Mert tőle kapjátok meg a Teremtő teljes látásmódját. A kapcsolat a Teremtővel rajta keresztül történik.

[319584]
A Napi Kabbala leckéből 23/10/21, Baal HaSulam írásai "Mit jelent a Ravba vetett hit mértéke?".

09 nov 2023

Emelkedj fel és kapcsolódj!

943

Kérdés: A világban most zajló eseményekkel kapcsolatban sok gonoszságot fedeztem fel magamban, másrészt viszont minden barátom igaz ember. Nagy különbség van közöttünk. Mi a további munkám, hogy olyan legyek, mint a barátaim?

Válasz: Emelkedjünk az egymás közti különbségek fölé, egyesüljünk, és öleljük át egymást, bármi legyen is a problémánk.

Képzeljük el, hogy ezek a problémák a Teremtőtől értünk jönnek, hozzánk; nincs más, csak Ő. És mindennek ellenére átöleljük egymást, egyesülünk, és egy egészként akarunk létezni. Ez a mi feladatunk.

[320152]


A Napi Kabbala lecke 1. részéből 23/2/11. Rabash írásai "Mi a Szeretett fia és a Gyűlölt fia a munkában?" című lecke 1. részéből.

08 nov 2023

Gyűjtsön minket a Teremtő egyetlen nemzetbe!

944

Kérdés: Szeretném megérteni, hogy mit kell kérni a nap folyamán, a Teremtő melyik állapotát ismerjék fel az emberek maguknak?

Válasz: Olyan Teremtőt, aki egyetlen csoportba, egyetlen nemzetbe tudja egyesíteni az összes embert – a Teremtő nemzetébe. Ekkor mondhatjuk majd el, hogy a helyes állapotban vagyunk.

A Teremtő gyűjtsön minket egy csoportba, egy nemzetbe, és tanítson meg minket arra, hogyan kell viselkednünk egymással szemben, és mit gondoljunk és érezzünk egymás iránt. Különben ez az egész folyamat sem ma, sem holnap, és talán még sok-sok év múlva sem ér véget.

Kérnünk kell Őt, követelnünk kell, hogy mutassa meg nekünk fejlődésünk helyes irányát, bármely nemzet, sőt, a világ összes nemzetének megfelelő pozícióját, és tárja fel számunkra, hogy miként bánjanak ezek a nemzetek egymással.
[320034]


Részlet a 2023.10.30-i Napi Kabbala Lecke „Rabash írásaiból; „Meg van tiltva, hogy jó dolgot hallgassunk rossz embertől”” című előadásának első feléből 

  Forrás: May the Creator Gather Us into One Nation — Laitman.com 

07 nov 2023

61 queries in 0,156 seconds.