Dr. Michael Laitman

Gondolataim a Twitteren 2018-09-12

Az Új Év fő parancsolata a kürt, Shófár megfúvása. Ez azt jelenti hogy felemeljük a Teremtő “képét”, fontosságát magunkban. Ebben a mértékben fedi fel az Ember a Felső Világot és a Felső Irányítást.

Csak úgy spirituális embrióvá, hogy teljesen lenullázzuk magunkat a Felső szint előtt. Egyébként lehetetlen beépülni a Felsőbe, mivel az embrió vágya ellentétes a Felsőével. Csak úgy épülünk be, fejlődünk a Felsőn belül, ha megszorítjuk tulajdonságainkat és elfogadjuk a Felsőt

Emlékeznünk kell, hogy összes gondolatunk, vágyunk, cselekedetünk csak a Teremtő-től jön, származik

A Shófár megfúvása arra hív fel, hogy felfedjük a Teremtő uralkodását magunkban és a világban. És ezt nem szabad elfelejteni, mely csak a Bina, az adakozás tulajdonságán, a Hasszadim Fényén keresztül lehetséges. Azon belül a Hochma Fénye, Gyönyörűség, a Teremtő felfedi magát

Az Új Év, és a Bíráskodás Napja (Yom Kippur) ünnepnapok, mivel bár az Ember ítéletet kap, közben a Teremtő nagysága, a Hochma Fénye megjelenik. Fel kell készítsük a Hasszadim Fényét, a korrekciót, adakozást. A Hochma Fényének Hasszadim Fényébe öltöztetése tökéletesség, Jó Nap

Twitter

17 Sze 2018

Spirituális szégyen

Baal HaSulam, Talmud Eser Sefirot, 1. rész, “Histaklut Pnimit”: … miért hozta Ő a Neshama-t ilyen rossz és mocskos Guf-ba? A felsőbb irányítás eléréséből a kabbalista válaszol erre. A verset magyarázták: “Az, aki megeszi azt, ami nem sajátja, fél a másik arcába nézni.” Ez azt jelenti, hogy minden ajándékban ott a szégyen hibája. Annak érdekében, hogy a Neshamot-ot megmentse ettől a hibától, létrehozta ezt a világot, ahol munkát végezhet. Ezért élvezni fogják a munkájukat, mert a munkájukért a fizetséget a Teljestől nyerik, és így megmenekülnek a szégyen hibájától.

A spirituális szégyen egy olyan érzés, amikor örömet szerezek a saját magam számára.

Kérdés: Mi a kapcsolat a korporális és a spirituális szégyen között?

Válasz: A spirituális szégyen a szűrő fölött van, az első korlátozás felett. Ezért nem értékeljük a spirituális  szégyent a korporalitás alapján.

Az orosz nyelvű Kabbala leckéből 2018-04-15

Via – Laitman Blog

13 Sze 2018

Gondolataim a Twitteren 2018-09-06

A spirituális embrió az aspiráció a Teremtő-vel való összeolvadásra, hogy megmaradjunk össze tapadva az egység egyetlen pontján, bármilyen körülmények, feltételek között. A spirituális szint magassága attól függ, milyen mértékű önzőség felett vagyunk képesek lenullázni magunkat

Embrió. A helyes cselekvés az amikor nem az számít mit érzünk az önző vágyon belül, hanem hogy a Teremtő-vel való összeolvadásra vágyjunk a fölött. Ebben az összeolvadásban nincsen “terület” csak egy pont, mivel a “területben” ott vannak az én önző, “jobb-bal” számításaim

Rosh Hashana a Teremtő tökéletességének, erejének felfedése, érezve az Ő abszolút uralkodását: Én vagyok az első, Én vagyok a végső, Én vagyok mindenhol. Ez az ahogy az ember a Világ Királyát elképzeli, és ez a személy spirituális útjának kezdete

A megszerzett szint nem tűnik el, hanem még erősebb élvezet iránti vágyat szül, a munkát még nehezebbé téve. A tegnapi elérés ma akadállyá válik. Ez a “segítség ellenünk”, segítve hogy egyre magasabbra emelkedjünk az értelem feletti hiten keresztül

A spirituális munka a vágy megszorításával kezdődik. A vágy fölé emelkedem, hogy azt célzottan használjam. A Teremtő adja az értelem feletti hitet és a vágy nem uralkodik felettem többé. Épp ellenkezőleg, én irányítom azt hasonlóvá válva a Teremtő-höz. A Kabbala innen kezdődik

A Teremtő csak a megszerzése iránti vágyat teremtette. Abban érzem ezt a világot. E világ fölé emelkedés a megszerzés iránti vágy fölé emelkedést jelenti, amikor a Teremtő-t, Felső Világot az adakozás vágyában érezzük. Majd a megszerzés felett cselekedve olyanná válunk mint Ő

Ma van az iskolaév első napja! Reménykedjünk hogy az iskola olyan hellyé válik, ahol a gyermek Emberré válik, megtanulva hogyan kapcsolódjon megfelelő módon másokhoz egyetlen rendszerbe, a Természet-hez hasonlóan. Ez garantálja majd a jó jövőt gyermekeink számára

A Felső Erő uralkodik mindenek felett. Nekünk csak éreznünk kell hogy a Felső Terv hatása alatt vagyunk, hogy elérjük az adakozás képességét a megszerzés (egó) felett, vágyainkat korrigálva. A munka az Új Év ünnepével kezdődik, a teremtés első korrekciójával

Rosh Hashana, Zsidó Új Év, az első kapcsolat a Felső Erővel, az első alkalom amikor felfedjük a Világ Királyát, amikor az Ember megérti hogy Ő uralkodik mindenek felett. Az egyetlen dolog amit tehetünk az hogy egyetértünk az Isteni Terv-vel. Minden csak az Emberen belül változik

Minden erőfeszítésünk arra irányul hogy megteremtsük az ideális feltételeket melyben felfedjük a Teremtő-t. Össze kell gyűjtsük Ádám rendszerének törött darabjait, kombinálva az adakozás, kölcsönös garancia és egymásba foglalás tulajdonságait oly módon hogy a Fény megjelenjen ott

Megformázzuk Ádám rendszerét és akkor az életre kel. Így élettelen anyagból létrejön a korrigált Ember, melybe a Teremtő az élet leheletét, élő lelkét lélegzi. Csodálatos lehetőségünk van arra hogy ezt ünnepeljük a Zsidó Új Év során. Rosh Hashana – az Ember teremtése, szülinapja!

A legnehezebb az első spirituális szintre való emelkedés, mivel meg kell változtatnunk természetünket a “megszerzése-egó-értelem” kombóról a spirituális “adakozás-hit” kombóra. Az ezt követő szinteken már “csak” hozzá adunk az “adakozás-hit”-hez, az “értelem-megszerzés” felett

Új társadalmat építünk, különleges helyet mely még soha nem létezett a világon. Csoportunk azért dolgozik hogy használja és felfedje a Kabbala módszerét, olyan korrekciókat végrehajtva, hogy a világ spirituális központjává váljon, pozitív példát mutatva a spirituális fejlődésre

A felebaráti szeretet egységen keresztül kerül kifejezésre, hogy érezzük, megértsük, beteljesítsük egymás vágyát. Ha az egység helyes, a részek tökéletes egészt alkotnak. A szeretet aspiráció mások vágyainak beteljesítésére, hogy értük éljünk. Így jön létre a tökéletes rendszer

Az életet az önzőségen belül sötétnek, szűkösnek érezzük. De azon belül van bennünk egy magzat a Felső Világból, a Bina, a Teremtő pontja. Ha mi megnöveljük azt, az a Keter méretére, 620x méretre nő. Akkor egyenlővé válunk a Teremtő-höz az Ő világában.

Twitter

09 Sze 2018

Tökéletesség

Kérdés a Facebookról: Mi a tökéletesség?

Válasz: A tökéletesség abszolút harmónia a teremtett lények és a Teremtő között, amikor kölcsönösen kiegészítik egymást oly módon, hogy nincs köztük tökéletlenség.

A tökéletesség a Teremtő. Azonban nem Ő maga saját Maga által; inkább, ahogyan mi meghatározzuk Őt az érzéseinkben.

Kérdés: Mi a tökéletes ember?

Válasz: A tökéletes ember olyan, aki teljesen hasonló a Teremtőhöz. A Teremtő a természet abszolút tökéletessége.

Az egész univerzum általános állapota, amely az abszolút kapcsolat, minden megnyilatkozásában – ez a tökéletesség. Ennek a tökéletességnek a forrását Teremtőnek nevezzük.

Kérdés: Ez azt jelenti, hogy nincs tökéletességünk a világunkban?

Válasz: Természetesen nincs! A mi világunkban minden ellentétes a tökéletességgel, mert valaki a másik költségén (rovására) cselekszik. A világunk a legalacsonyabb, a világok legrosszabbika. Csak a világunk fölé való emelkedés lehetséges. Nincs rosszabb ennél a világnál.

A kabTV “Hírek Michak Laitmannal” című műsorából 2018-04-17

Via – Laitman Blog

05 Sze 2018

Gondolataim a Twitteren 2018-09-02

Váltsunk az önvédelemről arra hogy magunkkal kemények legyünk míg másokat segítünk, róluk gondoskodunk… Lazuljunk el, kerüljünk közelebb a barátokhoz nyitott szívünkkel. Adjuk fel az ellenállást. Szabadítsuk fel magunkat, mint egy magát mely kirepül a kalitkából!

Más tanítások arra használják a Kabbala elemeit hogy evilági tetteket írjanak le, pedig semmi spirituális nincs testünkben, tetteinkben! A Kabbala egyetlen szót sem ejt jelenlegi világunkról. Csak a Visszavert Fényen keresztül kapjuk meg az adakozás tulajdonságát, a Felső Világot

A Teremtő ajándéka az amikor arra vágyunk hogy Neki adakozzunk. Ez a hit Fénye, az adakozás képességét hordozva. Arra ad vágyat hogy a személy csak a Teremtő-re, Teremtő-nek adott boldogságra gondol. Ez olyan fontossá válik mint a kisbaba édesanyja számára. Elérjük a közös munkát

A Teremtő nagysága annak érzete, hogy Ő uralkodik összes állapotom felett, Nincs Más Rajta Kívül. Nem létezik más erő. Ő áll minden döntésem, gondolatom, képességem mögött. Ha valaki már érzi ezt, azt jelzi hogy a személy elérte a Teremtő nagyságát, nincs semmi efölött, emellett

Héberül az Új Év az “Év Feje”, mi azt kérjük hogy fej és ne “az állat farka” legyünk. Mi önző vágyaink fölé akarunk emelkedni, hogy ne megszerezzünk hanem adakozzunk, hogy az adakozó szándék – azonosság a Teremtő-vel – határozza meg cselekedeteinket. És ugyanígy az egész évben

Twitter

02 Sze 2018

A spirituális információ mezejében

Kérdés: Három éve tanulok, nézem a napi leckéket és az esti Zohár órákat. Abbahagyjam a tanulást, ha nincs csoportom?

Válasz: Semmilyen körülmények között ne hagyd abba a tanulást. Az, aki spirituálisan haladni szeretne, maximálisan kapcsolódnia kell hozzánk – lehetőleg egy csoporton keresztül; ha nem, akkor nélkülük. Fokozatosan azonban érezni fogod a kapcsolatot velünk.

Ez egy olyan kumulatív folyamat, amely felhalmozódik egy személyben. A végső szakaszban az egyén elkezdi megérezni és megérteni, mi történik önmagában és a világ mélyén. Ez mind működik.

Kérdés: Ha felvételről nézem a leckét, akkor is kaphatok még egy kevés Fényt tőled?

Válasz: Igen. Ez nem csak egy kis része a Fénynek. A reggeli lecke alatt hatalmas információs mező áramlik közöttünk, és aki helyesen hangol rá, szó szerint, mint egy madár, képes felemelkedni és felemelkedik a feláramló levegőben.

Nézd meg a leckét, felvételről vagy élőben, csak legyél együtt velünk.

Az orosz nyelvű Kabbala leckéből 2018-04-01

Via – Laitman Blog

31 aug 2018

Napi Kabbala Lecke – 2018-08-24

A lecke letölthető:

Lecke a “Rosh Hashanah” témájában

Video      Audio

Zohár előszava

Video     Audio

 

26 aug 2018

Gondolataim a Twitteren 2018-08-21

Spirituális emelkedés, a Teremtő érzete a Felső Fényen keresztül történik. A Fény az adakozás, szeretet tulajdonságáért tett erőfeszítéseink eredménye alapján müködik. Ha a személy önző vágya ellenére kapcsolódni akar a csoporttal, egó feletti erőfeszítése az értelem feletti hit

A személy egy kicsiny világ. A személy a világ összes tulajdonságát magában foglalja. Ha a világot más módon akarja látni, magát kell oly módon belül megszerveznie!

Mi egy játékon belül létezünk. A Kabbala beszél erről, hogyan érjük el a valódi, igaz, korrigált jövőt. Mi építjük a jövőt, azt építő elemekből összerakva, megvizsgálva hogy a legfontosabb a közöttünk levő kapcsolat, egy olyan világban melyet tökéletessé tehetünk

Ahogy felébredek azonnal vissza kell állítani a Teremtő-vel való kapcsolatomat. Akkor mint autopilóta haladok, minden Tőle jön, és én vigyázok kapcsolatunkra minden akadály ellenére. A Teremtő azokat arra használja, megtanítsa hogyan tartsam a kapcsolatot a teljes összeolvadásig

Hogy értelem felett dolgozzak, tudnom kell, hogy érzem a Teremtő-t. Ő tölti ki érzéseimet. Összes állapotom, cselekedetem, gondolatom Tőle származik. Állandóan Maga felé vezet a legjobb úton. Mindenben ami bennem, körülöttem történik a legjobb állapotot kell lássam + reakciómhoz

Vonzás és taszítás, ellentétes erők annak életet az értelemnek és szabadságnak

A spirituális élet az “embrió” állapottal kezdődik, mint az evilági megtermékenyülés. Amennyiben a személy hajlandó véleményét, értelmét lenullázni, elfogadva a Kabbalista véleményét értelem felett, akkor embrióvá válik – vak, süket – és megszületik!

A Zsidó nemzet nem csak három generáción keresztül létezett, hanem több mint 2000 évig az összes geopolitikai problémák, törvények ellenére. A Zsidók hosszú létezése, mások feléjük irányuló gyűlölete teljes irracionális. Kérdés: Honnan jön ez az irracionális gyűlölet?

A személy első számú kérése a Teremtő-höz segítség kérés, hogy képes legyen értelem fölé emelkedni, boldogan mintha már el is érte volna azt. Bár az egó ellenkezik a személy azt kéri hogy képes legyen a boldogságot feltétel nélküli adakozásban megkapni, értelem felett.

Twitter

23 aug 2018

Ádám felfedezése és a modern tudományok hiánya

Kérdés: Hogyan fedezték fel a kabbalisták, hogy minden a felsőbb erőből származik?

Válasz: Az első, fokozott érzékenységgel rendelkező személy 5778 évvel ezelőtt jelent meg; aki rájött, hogy minden a felsőbb erőből származik, és ezt elmagyarázta. A neve Adam volt.

A Titkos Angyal (Raziel HaMalach) című könyvben leírta felfedezését. Ez egy 70-80 oldalas kis füzet volt, de akkoriban tiszteletre méltó kiadványnak számított.

Mint minden kabbalisztikus mű, kezdetben ez a könyv is el volt rejtve a nyilvánosság elől, és csak 3500 évvel ezelőtt jelent meg. Gyakorlatilag a természet valamennyi erőit leírta benne, de nagyon nehéz, lényegében titkosított formában.

Ettől az időtől kezdve az egész módszer feltárult, és mindenkinek megvan a lehetősége arra, hogy mélyre ásson benne, tanulmányozhassa és megtanulhassa.

Kérdés: A tudósok még nem beszélnek róla?

Válasz: A tudósok egyre inkább képtelenek megérteni azt a világot, amelyben élünk. Bár világunk folyamatosan egyre jobban feltárja magát, mégsem az a fajta kinyilatkoztatás, amelyet az emberi tanulási eszközök révén megérthetnek. Ehelyett sokkal magasabb rendű megértés szükséges.

Paradox kép jelenik meg: csak a teljes alkotás apró, töredezett darabjait tárjuk fel, és az egész tudományt ezekre a töredékekre építjük fel. Azonban a közelmúltban olyan jelenségeket tártak fel, amelyekre nem tudunk magyarázatot adni

Einstein, Hugh Everett és más tudósok megértettek valamit, de mindazonáltal a világ, amelyben élünk, egyre érthetetlenebbé válik.

A mai napig felmerülő kérdések többségére nem válaszolunk, mivel ezek a kérdések egy teljesen más megközelítést igényelnek, amellyel még nem rendelkezünk. Nem tudunk az idő, a tér és a végtelen sebesség fölött létezni, és nem élhetünk más mátrixban, mint amelyben jelenleg létezünk.

Ezért van az hogy a tudomány, vagyis tudásunk egy potenciális zsákutca, de nem maga a természet, hanem sötét felhők, fekete lyukak és hasonlók formájában tárul fel. De ki tudja mindezt megmagyarázni? Ugyanez vonatkozik a mikro-világra is.

Ez arra a tényre utal, hogy kognitív eszközeink nagyon korlátozottak. A tudomány megadja nekünk a lehetőségeket, ez a képességeink terméke és semmi más.

Via – Laitman Blog

20 aug 2018

Gondolataim a Twitteren 2018-08-08

 1. Szabadság az amikor képessé válunk arra amire a száműzetésben vágyunk. A száműzetés váltja ki a helyes kérést, hogy megkapjam amit akarok: csak a Teremtőre, az Ő elégedettségére gondoljak. Mindezt a barátok iránti hasonló attitűdön keresztül valósítom meg, a csoport fedi fel Őt.

 2. Ha tudom hogy létezik egy feltétel melyek képes lennék elégedettséget adni a Teremtőnek a barátokon keresztül, de nincs valódi vágyam arra, képtelen vagyok azt valóban akarni, akkor száműzetésben vagyok, olyan erők által melyek visszatartanak ettől. Ez a száműzetés szintje

  A száműzetés annak érzete hogy képtelen vagyok elégedettséget adni a Teremtőnek. Azt akarom de képtelen vagyok rá! Ez az érzés a száműzetés. Minden állapot annak ellentéte által van meghatározva. Így nincs szabadság száműzetés nélkül, nincs száműzetés szabadság nélkül

  A vágyak állandóan növekszenek hogy mi a közöttünk levő kapcsolattal korrigáljuk őket, egymást beteljesítse. Egyébként a vágyak erősödnek és erősödik a szenvedés is. Azok összegyűlnek kényszerítve minket hogy felismerjük: kapcsolat, adakozás, mások szeretete felé tolnak minket

  Evolúció: a vágyak, szenvedések növekszenek. A korrekciónak egyetlen módja, hogy azokat adakozóvá változtatjuk. Csak azért jön szenvedés a vágyakhoz hogy egységem keresztül azt élvezetté változtassuk. Hatalmas önző vágyak várnak bennünk felfedésre. Korrekció az egységen keresztül

  Az önzőség oly mértékben fejlődik hogy uralma kellemesről elviselhetetlenné válik, mely arra kényszerít minket hogy keressük a kiutat, menekülést az egótól…

  Amikor értelem fölötti hitbe emelkedünk a korábbi hit tudatossággá válik, és mi ezen tudatosság fölé emelkedünk egy még magasabb hitbe mely később értelemmé válik. Így a személy folyamatosan az értelem feletti hitben emelkedik, fokozatosan növelve tudatosságát bölcsebbé válva

 3. Próbáljunk bármilyen feltétel felett a Teremtőhöz tapadni! Akár zuhanásban, vagy emelkedésben, hozzá kell tapadni, mint kisbaba édesanyjához. Ha anyjához tapad semmi másra nincs szüksége, ennyi elég neki. Miközben növekszünk így hasonlóvá válunk a Teremtőhöz

 4. A kapitalizmus összeomlik, a szocializmus kudarcot vallott. Trump hiába reményedik a sikeres kapitalizmus ébredésében! Új társadalom születése előtt állunk – egyenlőség, testvériség, spirituális törvények alapján. Vagy világháború kínjain, vagy tudatos egó korrekción keresztül

 5. Az erős államok fejlődésük csúcsán hanyatlani kezdenek ahogy ellentmondások pusztítják őket. Nincs visszaút. Az USA, Oroszország, Kína keresik jövőjük kulcsát. Új világ jön, tudatos, önzetlen kapcsolatban, a Kabbala oktatásán keresztül…vagy a világ darabokra szakad

 6. Először a vágy jelenik meg, mely beindítja a gondolat kifejlődését, mely gondolat eltávolítja vagy tovább fejleszti a vágyat…

 7. Messzebb akarsz látni? Emelkedjél magasabbra, saját magad fölé. Ne takarjad el a világot saját éneddel. Akkor meglátod majd a Felső Világot, a világot magad felett!

  Kérdés: Hogyan fedjük fel a Felső Világot magunknak? Válasz: A Kabbala szerint képzeld el hogy vak vagy, vak a spiritualitásban. Most nyissad ki a szemed kedvességgel, szeretettel: amekkora mértékben képes vagy adakozásra, abban a mértékben felfedezed a Felső Világot, a Teremtőt

  Kissinger: “Szerintem Trump egy olyan történelmi személyiség akik időről időre feltűnnek, hogy egy időszak végét jelezzék és kikényszerítsék a berögződött dogmák feladását.” Ez nem jelenti azt hogy Trump tudatosan cselekszik, elmélkedik a történelmi lehetőségeken

 8. A harmónia nem követel egyik részről, oldaltól sem önfeladást, kapitulációt! A Természet az ellentétek egyensúlyán nyugszik. Nem versengésen, hanem kölcsönös kiegészítésen!

  Twitter

12 aug 2018

66 queries in 0,830 seconds.