Dr. Michael Laitman

ELLENTMONDÁS A SZÍV VÁGYAI ÉS AZ ELME ÉRVEI KÖZÖTT

 Kérdés: Hogyan oldják fel a kabbalisták a szívben lévő vágyak és az elme logikai érvei között feszülő ellentétet?

Válasz: A mi világunkban az ilyesfajta ellentmondások a tudatlanságra vezethetők vissza. Az ember nem tudja, hol van, kivel van dolga, mit tart az ellenőrzése alatt, és milyen erőket kell egyensúlyba hoznia. Teljes mértékben nélkülözi az alapok ismeretét.
A spirituális világ alapja a Teremtő, aki mivel pozitív, egyensúlyba hozza a szív vágyát és az elme észérveit. És a negatív erőket is Ő hozza létre, hogy vele ellentétesként határozza meg a teremtményi létet.

Mindezekből az következik, hogy az ásványi, növényi és állati szinteken a két szembenálló erő egyensúlyát a Teremtő tartja fent. Ugyancsak ő felelős a spiritualitásban megjelenő adakozó és megszerző minőségek közötti harmóniáért, ám itt az ember közbenjárhat, hogy kívánsága mértékének megfelelően a Teremtő segítse őt az egyensúly fenntartásában.

(részlet a 2018. december 12.-i orosz nyelvű kabbala leckéből)

24 Már 2019

Gondolataim a Twitteren, 2019-03-19

A Purim választás a Zsidó út és a világ útja közt: Egység – Mordechai oldala Szakadás – Haman oldala A sorsvetés, választás a Zsidók kezében van. Így minden rajtuk múlik és a világ egyre nagyobb nyomást helyez rájuk, ameddig arra kényszerülnek hogy a világnak átadják a korrekciót

Mi a Purim jelentősége idén? Ma a világban, mint egy színházban, elkezdődik a játék, a Purim összes szereplőin keresztül. A Király és Királynő nem jelent még meg, de a főszereplők, a gonosz és az igaz már jelen vannak. Fő feladatunk az hogy a Zsidókat felébresszük szerepükre!

Egységükön keresztül a Zsidók a Felső Fényt vonzzák magukra, egy különleges erőt mely a világ jó erői segítségével eltörli a negatív erőket. Mivel a világ jó jövője a Zsidók kezében van, a világ állandóan őket figyeli. (Báál HaSzulám, Bevezető a Zohár Könyvéhez 70. pont)

Purim: világunk színjátéka. Hogyha aktívan részt veszünk benne, sikeresen eljátszva szerepünket, akkor megoldjuk az antiszemitizmust, az egész világ elégedett lesz a munkánkkal, mivel rajtunk keresztül mindenki egységre lép majd, kegyelem önti el a világot és minden megnyugszik

A Zsidók szétszóródtak a nemzetek közt, sőt gyűlölik egymást. Egyenként el lehet őket pusztítani, a világ erre várt régóta. Haman és a Király egyetértenek, “Kezdjünk bele!” Amikor ez rosszabbá válik és a Zsidók végveszélybe kerülnek, megértik majd mennyire kritikus a helyzet…

Amerikai Zsidók soha nem szakadtak ennyire szét egymástól, ekkora gyűlölettel, hogy még családok is szétesnek, rokonok nem beszélnek egymással. Ez mutatja hogy a Purim kezdetén vagyunk a valós életben is!

Mint a mérleg, “egység vagy gyűlölet”: ha nincs egység a Zsidók közt, akkor gyűlölet növekszik, nemcsak köztük hanem mindenki között. A Zsidóknak egy ideológiája van: egység a különbségek felett. Ha ehelyett evilági ideológiákat követnek mely elválasztja öket, pusztulás jön!

Eszter Tekercse napjainkról szól: ahogy a Zsidók be akarnak olvadni a többi nemzetek közé, felébresztik az antiszemitizmus erejét, mindenki ellenük fordul, őket felrázva, hogy lépjenek ismét egységre, a Zsidó egység módszerét a világnak átadva, így “Fénnyé válva” a nemzetek felé

Ameddig a Zsidók gyűlölettel taszítják egymást Zsidók elleni gyűlölet hulláma erősödik. Ahogy a Zsidók egységre lépnek az antiszemitizmus lecsökken majd. A kapcsolat közvetlen, ahogy az egyik erősödik, a másik gyengül, mint Mordechai és Haman esetében.

Az antiszemitákat (Haman) a Teremtő irányítja hogy a Zsidókat egységre kényszerítse. Ha az amerikai Zsidók nem szakadnának ketté, nem jelenne meg az antiszemitizmus. A Zsidók belső harcukkal maguk ébresztik az antiszemitizmust, mely végül keserű egységre kényszeríti majd őket

Ha nem a gonosz oldalról indulnánk nem ébrednénk fel az egység felé, nem éreznénk elválásunkat a Teremtőtől, nem érhetnénk el Vele a hasonlóságot. Nincs összeolvadás a gonosz segítsége nélkül. Mindig a Teremtő küld segítséget Maga ellen. Helyesen kell kezeljük a természet erőit!

Állandóan két megközelítés létezik: Haman és Mordechai, ameddig végül a középső vonal tisztán megjelenik. Az magába, egybe foglalja a megszerző, adakozó vágyakat a végső korrekcióhoz, Teremtés céljához vezetve. A Purim jelképezi ezt a végső korrekciót!

Mordechai és Haman – élet és halál. Az élvezet iránti vágy kezdetben a Teremtővel ellentétes formában lett megteremtve. Minél többet kapok annál inkább ölöm magam, ahogy a vágy üresebb lesz mivel a kielégülés semlegesíti a vágyat. Világunk egyre inkább frusztrált, depressziós…

Eszter – aki a Teremtőt az embertől elrejti. Amikor a személy megérti hogy körülötte minden a Teremtőt rejti, és így viszonyul a világhoz, akkor a környezeten keresztül összeolvad majd a Teremtővel. Ez a “visszatérés”, amikor minden, még a zavarok is, visszatérnek Hozzá

Nem szabad hogy a világ képei rabul ejtsenek minket, játszanak velünk, hogy mi azokat kövessük. Épp ellenkezőleg, mindig a Teremtőt keressük, és akkor a világ képei segítenek majd minket abban hogy megerősítsük kapcsolatunkat Ő vele.

A világ egy burkolat melyben a Teremtő rejtőzik, hogy Őt a világon keresztül felfedjük. Ha képes vagyok a burkot erőszakkal átszakítani, mindig mindent a Teremtőhöz kötni, értve hogy Ő játszik velem, hogy csak Ő cselekszik, akkor a burkolat a rejtettséget felfedéssé változtatja

Munkánk az hogy emlékezzünk: létezik a Teremtő, az ember, köztük egy szörnyű világgal. Fontos hogy ne akarjuk a világot eltörölni, hanem azt a Teremtőhöz kapcsoljuk. Ő teremti a világot az ember számára, és az embernek magát a Teremtőhöz kell kötnie a rejtettséget felfedéssé téve

Itt a Purim ünnepe, a legkedvesebb ünnep, az év legjobb időszaka, amikor hatalmas kegyelem jelenik meg a világban. A Purim jelképezi az ember teljes spirituális munkáját.

Twitter

21 Már 2019

Miért olyan hosszú az út a spirituális feltárulkozásig?

Kérdés: Miért kell ilyen hosszan előkészíteni a spirituális feltárulkozást?

Válasz: Valóban, a felkészülés időszaka nagyon hosszú. Akár 20-30 év is eltelhet, mielőtt elkezdjük megkapni és megérteni a válaszokat.

Ugyanakkor, ez nem tisztán várakozás, mint ahogy a vonatot várja az ember. Inkább folyamatos változásról beszélhetünk. Egy olyan folyamatról, ahol folytonosan alakítjuk magunkat, hogy elérjük azt az állapotot, ahol feltárul az addig rejtett, felső világ.

Ebből következik, hogy az egész utazás a lélek mélységétől függ. Minél magasabban helyezkedik el, annál nagyobb lesz az út, aminek végén a spirituális világok első ízben mutatják meg magukat.

Részlet a 2018. nov. 25.-i, orosz nyelvű kabbala leckéből

https://laitman.com/2019/03/why-is-the-path-to-spiritual-revelation-so-long/

19 Már 2019

Gondolataim a Twitteren, 2019-03-15

A Tóra elfogadásának feltétele: hogy megértésünket, érzéseinket teljesen feladjuk. És ha boldogan beleegyezünk ebbe az állapotba, hogy nincs ennél magasztosabb állapot, akkor ez lesz az állandó, Katnut állapot. A magasabb, Gadlut állapot az átmeneti, az hozzáadás.

Amikor a valódi adakozást akarja elérni, az ember ürességet érez, és ezt a Teremtő nagyságával kell megtöltenie, hogy az fontosabb legyen önmaga fontosságánál, hogy feltétel nélkül megadja magát, csak azért kérve segítséget hogy az ürességet a Teremtő nagyságával megtölthesse

Ha az ember csak a Fényt érezné az úton nem tudná meghatározni hogy a Teremtővel dolgozik-e, vagy magának. Ezért sötétséget kap újra és újra, és ha a Teremtőnek dolgozik akkor boldogan fogadja a sötétséget, mivel az adakozás szándékával dolgozik

Twitter

17 Már 2019

Spirituális adakozás

Kérdés: Több ízben rákérdeztem, hogy mi is az a spirituális adakozás, de nem kaptam egyértelmű választ. Ön az anya és gyermeke példáját hozta, ami anyagi, nem pedig spirituális adakozás. Tehát mi is tulajdonképpen az, hogy spirituális adakozás?

Válasz: A spirituális adakozás az egoizmusom felett létre jövő adakozás. Ilyenkor az adakozásból kiindulva és arra támaszkodva, a saját vágyaimmal ellentétes, altruista cselekedeteket viszek véghez.

Erre csak a csoport támogatásának segítségével vagyok képes. A csoporton keresztül részesülök a Felső Fényben, vagyis az adakozás Fényében. Akkor tudok cselekedni, ha ezt megkapom.

A cselekvés teljes mértékben valós, és az derül ki róla, hogy végső soron ellentétes az egoista vágyaimmal.

Részlet a 2018. 11.11-i, orosz nyelvű Kabbala leckéből

https://laitman.com/2019/03/spiritual-bestowal/

16 Már 2019

Fizikai és spirituális érdeklődés

Kérdés: Mi az oka, hogy amikor elkezdünk kabbalát tanulni, a társas életünk elkezd lanyhulni, és nem találunk közös érdeklődési pontokat az egykori barátokkal?

Válasz: Amikor valaki a kabbala tanulmányozásába kezd, az olyan, mintha elszakadna a közönséges földi dolgoktól. Kedve ellenére él, dolgozik, él családi életet. A kabbala tudománya, — ami a lélekkel, az örökkel és tökéletessel foglalkozik, — teljesen rabul ejti, és jóval mélyebb hatást gyakorol rá, mint az élet materiális aspektusa.

Ez azonban fokozatosan eltűnik, és megtanul egyensúlyozni a mindennapi élet és a spirituális világ észlelésmódjai között. A tapasztalással érthető meg, amiről beszélek.

Természetes, hogy kicsi az átfedés a te és barátaid érdeklődési körei között. Őket a mi világunk, téged pedig a felső világok érdekelnek. Ezért legfontosabb közeged az a csoport lesz, amellyel a kabbalát tanulmányozod.

Az orosz nyelvű leckéből, 2018-11-11

https://laitman.com/2019/03/corporeal-and-spiritual-interests/

14 Már 2019

Erőforrás a spirituális munkához

Kérdés: Honnan merítenek a kabbalisták erőt a spirituális munkához?

Válasz: Csakis a Teremtőtől!

Energiát szeretnél az egészséghez, a spirituális munkához? Semmi gond. Bármennyit megkapsz. Amennyit csak akarsz.

Engedd, hogy áramoljon az energia felülről, hogy véghez vihesd a helyes spirituális cselekedeteket. Ezek: fond egyre szorosabbra a többiekhez fűződő kapcsolatodat, és haladj a szeretet és adakozás minőségeinek megszerzése felé! Ha ezeket megteszed, határtalan mennyiségű energiához jutsz.

Nem arra a fajta energiára gondolok, ami az agy vagy a test működéséhez szükséges.Ez egy teljesen eltérő típusú energia. Mindig körbevesz minket, vég nélkül és határtalan módon terjed a spirituális univerzumban.

Az orosz nyelvű Kabbala leckéből, 2018-10-14

https://laitman.com/2019/03/where-do-you-get-energy-for-spiritual-efforts/

12 Már 2019

Áldáskérés a családért

Kérdés: Kérhetem a Teremtőt, hogy áldja meg a családom és a barátaimat? Ők olyan emberek, akik nem tanulmányozzák a Kabbalát.

Válasz: Kérheted, bár nem tudom, mit fogsz elérni vele. Nem hiszem, hogy az eredmény különleges lesz. A kérésnek mindig a korrekcióra kell irányulnia, te azonban egy helyzet jobbulását kéred. Korrekció nélkül viszont nem beszélhetünk javulásról.

Kérdés: Kérhetem a Teremtőt, hogy küldjön Fényt az egoizmusom korrekciója érdekében?

Válasz: Igen, ez lehetséges, de a kérésed a lehető legönzetlenebb kell, hogy legyen.

Az orosz nyelvű Kabbala leckéből, 2018-11-04

https://laitman.com/2019/03/a-blessing-for-the-family/

10 Már 2019

A Fény hatására minden megváltozik

Rabash, „A barátok fontosságáról”: Hogy lehetséges, hogy a barátot önmagamnál nagyszerűbbnek érzékeljem, amikor látom, hogy a saját érdemeim, tehetségem és adottságaim felülmúlják az övét?

Ez így igaz. Az egoizmusom mindig tőrbe csal. Nincs semmi bennem az egoizmuson kívül Azonban a Fény hatására, minden megváltozik.

Mi csak egosita lények vagyunk. Nincs bennem semmi, csak száz százalék egoizmus. Amilyen mértékben a Fény képes hatni rám, olyan arányban csökkenti az egoizmusom, és azt eredményezi, hogy a többieket felettem állókként érzékelem.

Ekkor értem meg, hogy amit korábban, illetve aktuálisan látok, mennyire különbözőek. És ez az eltérés csakis a rám hatást gyakorló Fény erejének a függvénye. Nincs objektív igazság.

Mindebből következik, hogy ha közelíteni és hasonulni akarok a Teremtőhöz, akkor minden vágyam, hogy a lehető legteljesebb mértékben befolyásoljon a Fény. Ezzel együtt azt is megértem, hogy a legalacsonyabbrendű, leglomhább emberként mutatkozom meg. De mindezzel nem törődöm. Sőt, éppen hogy örömömre szolgál, mivel a példámon keresztül mutatkozik meg, hogy a személyemet teljes mértékben kitölti az egoizmus.

Az engem korrigáló Fény első következménye, hogy rádöbbenek: minden, ami én vagyok, színtiszta egoizmus. Második hatásként érzékelem, hogy az egoizmust elkezdi felváltani a Fény minősége, és ez mindjobban formát ölt bennem.

A KabTV “Utolsó Generáció” című műsorából, 2018-05-30

https://laitman.com/2019/03/everything-changes-under-the-influence-of-the-light/

05 Már 2019

A Lélek felfedezése

Kérdés: Miért kedveljük annyira a Lélekről szóló beszélgetéseket?

Válasz: Azért, mert a Lélek az élet forrása. Lényegünket tartalmazza, azt az esszenciát, amit önmagunkon keresztül sugárzunk. Létezésünk a spirituális térben végtelen. Nagyon közel járunk ahhoz, hogy a mi időnkben kezdetét vegye a Lélek feltárulása.

Kérdés: Milyen részekre osztható a Lélek?

Válasz: A Lélek tíz szfírából áll.  A tízes körben, amikor egymáshoz kapcsolódunk, fokozatosan megmutatkozik a Lélek szerkezete. A csoport tagjai teljes beteljesülést fognak átélni. Ezt Teremtőnek vagy a Lélek fényének nevezzük.

Kérdés: Az emberek gyakran „megtört, megsebzett Lélekről” beszélnek. Ez mit jelent?

Válasz: Beszéljünk inkább arról, hogy mi is az, hogy Lélek. A Lélek a Teremtő része, ami bennünk foglal helyet. Az adakozás és szeretet, valamint az emberek közötti kapcsolat minőségét hordozza.

Az orosz nyelvű Kabbala leckéből, 2018-09-16

https://laitman.com/2019/03/lets-reveal-what-a-soul-is-about/

04 Már 2019

73 queries in 1,139 seconds.