Dr. Michael Laitman

Hogy a nézetek ne múljanak ki a világból

Baal HaSzulam, “A szabadság”: “Ezért szükséges, hogy a közösség aprólékos gonddal őrizze a kevesek minden véleményét, hogy azok ne tűnjenek el a világból. Ez azért van, mert biztosan, és teljes magabiztossággal kell tudniuk, hogy a fejlettebb és igazabb vélemények soha nem a tekintélyt képviselő közösség, hanem inkább a leggyengébbek, vagyis a kimutathatatlan kisebbség kezében vannak.”

Kérdés: Amikor körben ülünk, miért kell mindenki véleményének elhangzania?

Válasz: Amíg a köztünk lévő kapcsolatban nem valósította meg magát mindenki, nem érhetünk el hasonlóságot a Teremtővel, nem építhetjük meg a csoportot, amelyben a Teremtő felfedésre kerül.

A csoport eszköz. Be kell kalibrálni. Ahogy a rádió gombjával behangoljuk azt egy adott hullámhosszra, ugyanígy kell a csoport minden tagját alakítani az egymással való kapcsolatra, és az egységben megjelenik a közös, kölcsönös erő. Ez a Teremtő. Ezért lényeges minden tag részvétele. Az egyes személynek szintén nagyon fontos szerepe van.

https://laitman.com/2019/10/so-the-views-would-not-perish-from-the-world/

14 okt 2019

A héber, mint a kabbalista tudás kifejezési eszköze

Kérdés: Létezett a kabbalában másik nyelv a hébert megelőzően?

Válasz: Nem. Már a legelejétől kezdve, a héber volt az egyetlen eszköz a kabbalista tudás kifejezésére. Abból a szükségből keletkezett a héber nyelv, hogy lehetséges legyen a spirituális gyökerek, szavak és cselekedetek szemléltetése. Ez létezésének egyetlen célja.

A mi világunkban egyáltalán nem lett volna szabad használni a héber társalgási formáját. Helytelen, hogy manapság Izraelben a héber az írás, olvasás és beszéd nyelve. Korábban soha nem töltött be ilyen szerepet. A kabbalista szövegek nyelve mindig a héber volt. Minden más célra ott volt a többi nyelv, mint például az arámi vagy az ógörög. De nem a héber.

A héber nyelv tisztán az ágak nyelve, amit kizárólag a spirituális erők, minőségek és cselekedetek leírására szabad használni.

https://laitman.com/2019/10/hebrew-is-a-way-to-express-kabbalistic-knowledge/

13 okt 2019

Női és férfi humorérzék

Kérdés: Kinek fejlettebb a humorérzéke, a nőknek vagy a férfiaknak?

Válasz: A férfiaké fejlettebb, mivel ők két részből állnak, egy nőiből és egy férfiból. Ezzel szemben a nők csak női összetevővel rendelkeznek. A nők képzelete a korporalitásra irányul, míg a férfiaké tovább megy ennél.

A férfiak hatalmas álmodozók, romantikusok, nagyszerűen írnak, jó szakácsok és sakkozók, és így tovább. Hány nő dolgozik a technológia területén, ahol új találmányok és felfedezések születnek? Nem túl sok. Ez többnyire a férfiak által uralt szektor. Más területeken viszont a nők dominálnak. És ezt a felosztottságot tisztelettel kell szemlélnünk, hiszen az egyik nem nem létezhet a másik nélkül. Vagyis viseljük gondját mind a nőknek, mind a férfiaknak.

 https://laitman.com/2017/05/a-sense-of-humor-in-men-and-women/

12 okt 2019

Az érzelmek szerepe és eredete

Az érzelmek azért léteznek, hogy az élet legbelsőbb forrásához vezessenek minket, ahol már nincs anyagiság. Az érzelem az öröm élvezetére irányuló vágy, amely testi érzeteken és érzéseken keresztül kerül kifejezésre. Az elme az érzelmek rabszolgája, és a kellemes érzések irányába hajtja a személyt. Az örömszerzésre irányuló vágy állandó mozgásban, növekedésben, változásban van, és ezért soha nem nyer kielégülést. Ez kétségbeesésbe taszítja az embert, és ez az a pont, amikor felteszi önmagának az élet értelmére vonatkozó kérdést. Elkezdi az élet folyamatát megkérdőjelezni, és kétségbe vonja azt, hogy mi is az, hogy “jó”. Növekvő testi és szellemi tudatosságának eredményeként új vágyakat fejleszt ki. A test elhagyásával, a természet alapzatának, minden élet és kielégülés korlátlan forrásának közvetlen megközelítésével felfedezi azt az eszközt, amivel megtapasztalhatóvá válik az abszolút és teljes jóság minősége.

https://laitman.com/2019/10/new-life-281-the-source-of-emotions-and-their-role/

11 okt 2019

Miért a tízesben fedezzük fel az egoizmust?

Kérdés: Miért nem elegendő alapvető történelmi példák sokasága, amely az ego és a gonosz megnyilvánulását mutatja, hogy elérkezzünk a korrekció szükségességéhez? Miért tíz ismeretlen ember között kell feltárnunk az egoizmust? Mit tárhatunk fel a tízesben?

Válasz: Nem arról az egóról beszélünk, amit napi szinten, a szeretteiddel és másokkal való kapcsolatodban megélsz.

Az egoizmus az az erő, ami közbeszól, amikor a Teremtő feltárása érdekében a tízesen belül kapcsolódni akarsz.

Így hát a kapcsolat minőségeit kell tanulmányoznunk, ha meg akarjuk ismerni azokat. Ha helyes módon kapcsolódunk a tízesen belül, megmutatkozik számunkra az egoizmus. Az egón végzett további munka azt a célt szolgálja, hogy ha fölé tudunk emelkedni, feltárjuk a Teremtőt. Ekkor mind az egoizmus, mind a Teremtő megmutatják magukat.

https://laitman.com/2019/10/why-reveal-egoism-in-the-ten/

10 okt 2019

A menny és a pokol belső állapotok

Kérdés: Fejlődése során a lélek különféle átalakulásokon megy keresztül. Ha a vallás szempontjából nézzük, a menny és a pokol a lélek fejlődésének meghatározott állomásai. Szeretném jobban megismerni a kabbalista álláspontot.

Válasz: Ez nem egyezik azzal, amit a vallások állítanak.

A menny a másoknak való adakozás örömének állapota. A pokol során a szó szoros értelmében éget minket a szégyen.

A pokol a szégyen érzete. A menny a szeretet adta kielégülés. De mindez a spiritualitás szintjén érvényes. Nem létezik semmi más.

Kérdés: Mi okozza a szégyent?

Válasz: A szégyen akkor keletkezik, amikor ráébredünk, mennyire ellentétesek vagyunk a Teremtővel.

A Bevezetés a kabbala bölcsessége című írásból azt tanuljuk, hogy az első megszorítás (Tzimtzum Alef) azért történt, mert a Kli (edény) felfedezte, hogy ellentétes a Teremtővel, és mivel szégyenkezett emiatt, megszorította magát.

https://laitman.com/2019/10/heaven-and-hell-are-internal-states/

09 okt 2019

Gondoltaim a Twitteren 2019-09-25

A bűnbocsánat (Szlichot) során bocsánatot kérünk azért hogy képtelenek vagyunk lenullázni egónkat az egység érdekében. Cselekedetünk egyszerű, de nagy számuk, és az egó lenullázására, kapcsolatra tett állandó erőfeszítés eredményeképp elérjük a spirituális emelkedést, felismerést

A korrekció túl megy a tudáson, önző vágyon. A lényeg hogy visszatérjünk oda hogy “nincsen Más Rajta kívül”. Ahonnan a Teremtő hiányzik, oda kell Őt vonzani. Ha ez nem megy, azért kérek megbocsátást, erőt, megértést, érzékenységet követelve, hogy lássam a korrekció lehetőségét

Új hálózatot, kommunikációt kell építsünk egymás közt hogy jobban megértsük a rendszert. Lehetetlen az egész testet egyetlen sejtből tanulmányozni. Még a sejt célját, funkcióját sem érthetjük meg, hisz az része az egész rendszernek, és csak a többi részek együtt van létezési joga

Lehetetlen egy tranzisztort, rezisztort kihúzni a számítógépből és azáltal az egész készüléket azon keresztül megérteni. Ha érezzük hogy tágulnunk kell, az egész világ csoportra gondolni, az annak jele hogy készen állunk a tízes kapcsolatát egy magasabb szinten elérni

Azon dolgozunk hogy szélesítsük globális edényünket. Hogy helyesen kapcsolódjunk a tízesben, pontosabban, precízen, újabb részleteket találva és abban előbb utóbb felfedve a Teremtőt, egy szélesebb körről kell gondoskodnunk

Via – Twitter

08 okt 2019

Ellentmondani a tízesnek

Kérdés: Lehetséges, hogy kifejezésre juttasd a tízessel szembeni egyet nem értésed, vagy csak olyat mondhatunk, ami nem ellentétes a kör véleményével?

Válasz: Attól függ, milyen képed van a kapcsolatról. Előfordulhat, hogy ellenkezést váltasz ki, amit érdekes vita, majd tisztázódás követ. A lényeg, hogy amit csinálsz, az az egymáshoz közeledést szolgálja.

Ez akár nagyon komoly, nehézségekkel teli kölcsönös tisztázások esetén is megtörténhet. De ha a vége az, hogy egy nagyobb fokú közelség tapasztalható, mint a workshop elején, akkor ez már önmagában hasznos.

https://laitman.com/2018/03/disagreement-with-the-opinion-of-the-circle/

07 okt 2019

Hogyan változtathatják meg az anyák a világot?

Amikor az anyák egymással kapcsolódnak, egy különleges természeti erőtől kapunk támogatást, amely az összes gyereket megvédi a bajoktól. Elpusztítjuk a világot, ami gyermekeink és unokáink lakhelye lesz. A gonosz hajlam és a közöny korát éljük. A gyermekeinkért való aggódás nem fog védelmet jelenteni az óvódapedagógusok visszatérő egoista, bántalmazó kirohanásaival szemben. Kizárólag a kölcsönös kapcsolat teremti meg a mindenkire kiterjedő harmóniát és egyensúlyt.

https://laitman.com/2019/09/new-life-1147-the-power-of-mothers-to-change-the-world/

06 okt 2019

Az összes lélektípus számára

Kérdés: Azt hallottam, hogy egyetlen, kabbalista által írt szöveg oldala elég, hogy belépjünk a spiritualitásba. Miért írtak mégis annyi könyvet, sok ezer oldalt?

Válasz: Először is, minden embernek megvan a maga sorsa, sajátos típusú lelke, saját magára jellemző fejlődési útja. Valaki kedvel egy bizonyos dolgot, másvalaki meg mást szeret.

Különböző módokon, különböző sebességben közeledünk a Teremtőhöz. Van, aki bal oldalon megy, van, aki a jobbon, egy harmadik fél lépésenként halad, stb.

Nem láttam olyan levelet vagy cikket Rabashtól vagy Baal HaSulamtól, amelyben bármi kétszer lett volna leírva, vagy amelyekből nem érdemes a bennük elszórt bölcsességeket követni.

De ez mind nem számít. Végül is, amikor tanulmányozzuk a szövegeket, olyan állapotot érhetünk el, ahol az olvasottak bennünk vegyülnek el, keverednek össze, és hoznak eredményt.

Kérdés: Ha a Shamati nagyon erős érzelmi vihart okoz bennem, ez azt bizonyítja, hogy annak a léleknek és sorsnak, ami engem jellemez, nagyon testhez álló ez az írás?

Válasz: Természetesen.

Kérdés: Így ellenőrizhetjük le a könyveket?

Válasz: Nem. Mindazonáltal, neked Baal Hasulam és Rabash könyveivel van dolgod. Azt javaslom, hogy ne is foglalkozz más írásokkal.

https://laitman.com/2019/09/for-every-type-of-soul/

05 okt 2019

76 queries in 0,455 seconds.