Dr. Michael Laitman

Mi az, amire odafigyel a Teremtő?

Kérdés: A személy tapasztalhat időszakokat, amikor felgyűlik a sok szenvedés. A tizesnek is vannak ilyen időszakai?

Válasz: Ha csoportban vagy, nem kell, hogy felgyűljön a szenvedés. Gyűjtsd össze a barátok vágyait, és emeld fel őket a Teremtőhöz. Mint ahogy a szülők is a gyerekeikért kérnek. Mindannyiunknak ezt kell tennünk. Ha mindenki másért kér, a kérés komollyá válik. A Teremtő nem azokra a vágyakra figyel, amelyeket Ő kelt bennünk, hanem annak mikéntjére, ahogy erőfeszítéseink által elhagyjuk saját vágyainkat, felkaroljuk a barátokét, és az ő érdekükben kérünk. A legfontosabb, hogy milyen minőségű a kérés, amellyel a Teremtő felé fordulunk.

https://laitman.com/2019/04/what-does-the-creator-pay-attention-to/

16 jún 2019

Az emberiség szexuális fejlődése, Első rész

Az emberiség fokozatosan fejlődött a kövületi, növényi, állati és beszélő szinteken keresztül. A szexuális ösztön szintén ezen négy szint érintésével fejlődött a történelem során. A huszadik század során megtapasztaltuk, hogy a beszélő szint igényt tart rá, hogy tisztában legyen vele, merre tart. Olyan ez, mint amikor egy húsz éves fiatalember megkérdezi magától, hogy milyen irányba is halad az élete. Ezen a szinten a fejnek a test fölött kell lennie, különösen a szexualitás kérdésében. Megváltoztak, rothadásnak indultak zsigeri választásaink, hogy szépség, pénz és státusz alapján válasszunk hitvest. Amikor a fej vezet, csak akkor lépünk kapcsolatba egy másik személlyel, ha jó érzést tudunk neki okozni. Az új paradigma értelmében egyenlő felek közötti, belülről fakadó és spirituális párkapcsolat csak valódi társak között jöhet létre, és a szexuális vágy ennek a szívben született kapcsolatnak a következményeképp ébredhet fel.

https://laitman.com/2019/06/new-life-263-sexual-development-in-humanity-part-1/

 

14 jún 2019

Szexuális felvilágosítás: Krízis férfi és nő között, Első rész

https://laitman.com/2019/06/new-life-261-sex-education-the-crisis-between-male-and-female-part-1/

A férfi és nő közötti krízis tulajdonképpen két természeti elem vagy erő közötti krízis, a plusz és a mínusz küzdelme. A huszadik században az emberiség lerombolta a férfit és nőt elválasztó, jótékony és természetes falakat, és elpusztította az élet alapzatát. A maga természetességében megnyilvánuló szexből mesterséges terméket gyártott, ami mindennél fontosabbá vált, és amiben a technikai aktus felváltotta az érzelmi érintkezést. Mindez nagy ürességet eredményezett. Most derül ki, hogy nincs tudásunk a szex, a szerelem, férfiasság és nőiesség mivoltáról. A férfi-női kapcsolat új fajtáját kell megalkotnunk. Egy olyan viszonyt, amelyre a magasban, a szexualitás fölött, a középső vonalon létre jött kötődés jellemző. Ez csak a szívek egyesítésén keresztül történhet meg.

14 jún 2019

A spirituális növekedésről

Kérdés: Hogyan történik a spirituális növekedés?

Válasz: A spirituális növekedés annyit jelent, hogy csoportot alkotunk, és csoportmunkát végzünk. Ezt az állandóan tanulmányozott Rabash-féle módszer szerint tesszük. Ez egy régi módszer. A tanárom után kapta a nevét, aki egy ezer éves múltra visszatekintő, kabbalistákból álló csoport utolsó tagjaként dolgozott a módszeren.

Csak akkor édesülnek meg fokozatosan a problémáid, ha gyakorlod a csoporton belüli kapcsolódás módszerét.

https://laitman.com/2019/06/growing-spiritually/

12 jún 2019

A zsidó nép fejlődése: Letelepedés Izrael földjén, 2. rész

Izrael népe kapcsolódás és szeretet iránti hajlammal rendelkezik. Miután azonban beléptek Izrael földjére, az egó felébredt bennük, és azt uralom alá kellett hajtani. A Szentély megépítése a kapcsolat és szeretet kötelékeinek kiépülését szimbolizálja. Ezekben a kötelékekben fedezhető fel a felső erő. Koheniták, Leviták, Izrael, állatáldozatok, stb mind azt jelentik, hogy az egoisztikus vágyat adakozási vággyá alakították. Valójában nincs más valóság, mint azok a vágyak, amelyekkel dolgozunk. Elképzelt helyeket jelenítenek meg. A személynek fel kell áldoznia egóját, ha közel akar kerülni az adakozás és szeretet erejéhez, a Teremtőhöz. Az a nemzet, amely belső korrekciókon megy keresztül, “egy emberré válik, egy szívvel”, és feltárul előtte az adakozás ereje.

https://laitman.com/2019/06/new-life-1111-the-development-of-judaism-settlement-in-the-land-of-israel-part-2/

11 jún 2019

A zsidó nép fejlődése: Egyiptomban és a pusztában; Első rész

A judaizmus alapja a 613 megszerzési vágy korrekciója oly módon, hogy adakozási szándékkal vegyítjük őket. Egyiptomban Izrael népe szert tesz a megszerzés erejére, rájön, hogy ez az egó rabszolga sorba taszítja, és megtanulja, hogy Mózes segítségével hogyan korrigálhatja azt. A pusztában a nép anyagi és spirituális mannát fogyasztott. A spirituális manna táplálta, amely nem más, mint egy kérés felemelése. A kérés az egó korrekciójára, és a természet egyedi erejének, a népet körbeölelő szeretetnek megszerzésére irányul. Felfedezik a magasabb erőt, amelynek célja, hogy kapcsolódást, teljességet és örökkévalóságot hozzon számára.

https://laitman.com/2019/06/new-life-1110-the-development-of-judaism-egypt-and-the-wilderness-part-1/

10 jún 2019

Hogyan küzdjünk meg a haraggal?

A kabbala bölcsessége úgy látja, hogy a harag az egyensúly elvesztéséből származik. Az egó dominanciája a személyen belül világról alkotott képének eltorzulásával jár. Képtelennek érzi magát, hogy kezelje a helyzetet, és környezetének ellazító hatásától várja el, hogy megnyugodjon. A környezetnek kell segíteni, hogy a haragja fölé tudjon emelkedni. Minden, ami történik velünk, játék, ami felülről jön, és arra utasít minket, hogy egyre feljebb emelkedjünk.

https://laitman.com/2019/06/new-life-1109-coping-with-anger/

10 jún 2019

Életünk legjelentősebb eseménye

Nem létezik a Tóra megkapásánál nagyobb ünnep. Ha nem lenne Tóra, mindaddig az állati létezés szűkösségébe lennénk beszorítva, ameddig csak forog a Föld.

Lehetőséget kaptunk, hogy használhassuk a felső erőt, és segítségével beléphessünk a felső dimenzióba, ahol már a spiritualitás dimenziójában folytathatjuk életünket. Zökkenőmentesen válthatunk a most érzékelt világunkból, realitásunkból egy új állapot, világ, dimenzió felé, amely semmiféle kapcsolatban nincs a bolygóval, illetve a világegyetemmel. Örök és hibátlan formában, teljes harmóniában, és az anyagi világ korlátai nélkül tárhatjuk fel létezésünket.

A felső erő segítségével rátalálhatunk a tökéletlen világunkból a tökéletes létezéshez vezető ösvényre. Az eszköz, ami segíti a mi dimenziónk és a felső közötti átmenetet, a “Tóra” névre hallgat. Ez egy különleges erő, amely fokozatosan átalakít és új állapotba visz minket. Változásunk mértékében lesz olajozott a másik állapotra történő átállás – és ez mindaddig tart, amíg az összes ‘földi’ (egoisztikus) tulajdonságunkat spirituálisra, altruisztikusra nem cseréljük.

Ekkor nyerjük el annak lehetőségét, hogy létezésünk örök és tökéletes legyen. Ennek a lehetőségnek a megszerzése életünk legfontosabb eseménye, valódi ünnep!

https://laitman.com/2010/05/the-most-important-event-of-our-lives/

09 jún 2019

ATóraadás örömteli ünnepe

Sávuotkor történik első ízben döntés arról, hogy elfogadjuk a kölcsönös garanciát. Sávuot az edények szempontjából elnevezett ünnep neve – ilyenkor, a Pészach és Sávuot közötti 50 napban, az Omerszámlálásnak nevezett folyamat részeként fokozatosan korrigáljuk önmagunkat.

Az ‘Omer’ kapcsolatokat jelent. Az 50 nap alatt összegzést végzünk, tisztázzuk, mi az, ami korrigálható számunkra, és mi az, ami nem. Miután minden hiányosságot összeszedtünk, az 50. napon hozunk döntést arról, hogy mit tehetünk ezekkel.

Minden nap a szfírák egyikére kérünk korrekciót és áldást. Összességében hétszer hét, azaz negyvenkilenc szfíra teszi ki a köztünk lévő kapcsolatot a Malchut és a Bina szintjei között. Az 50. napon már rendelkezünk a korrigált edénnyel, a korrigált vággyal, és képesek vagyunk fogadni a Reformáló Fényt.

Így válunk egy emberré egy szívvel, és a korrigáló és reformáló Fény helyett a Fény kitöltést ad számunkra. Ez a Tóra megszerzésének kezdete.

Sávuot, a Tóraadás ünnepe mindezt szimbolizálja. Nagyon fontos, nagyszabású és különleges ünnepről van szó. A Tóra megkapásánál nincs örömtelibb ünnep Izrael számára.

De az emberek nem tulajdonítanak akkora fontosságot ennek az ünnepnek, mint ahogy kellene. Annyit tudnak csak, hogy ilyenkor tejtermékeket szokás fogyasztani. Az ünnep az első aratásról is nevezetes. A Teremtő úgy adja át nekünk a Tórát, mint ahogy a tehenek a tejet.

Az Izrael területén élő, Izrael névre hallgató nemzetnek, mint a spirituális gyökér korporális ágának, tisztában kell lennie a Tóraadás valódi jelentésével. Nem létezik nagyobb ünnep. Nyilván az egyiptomi kivonulás a kezdőpont, de mindez csak a Tóra megkapásának előkészületének számít.

Nem számít, hogy a tízparancsolattal ellátott első két kőtáblát a megszerzést követően darabokra törtük. Ezen keresztül járják át edényeinket a Tóra szikrái, mivel ezek az edények még mindig keverednek az egyiptomiak edényeivel – ezért készítjük el az aranyborjút. Később, Jom Kippur idején megkapjuk a második táblákat, és az ünnepeket követően elérjük a Purimot. Ezzel zárul az év. Reménykedjünk benne, hogy legalább hozzákezdünk ahhoz a folyamathoz, amelynek beteljesülésére csak a korrekció végén kerül sor.

https://laitman.com/2014/06/a-joyful-giving-of-the-torah-holiday/

09 jún 2019

A Machsomról, mint pszichológiai akadályról

A Machsom egy pszichológiai határpont, ami kijelöli annak az állapotnak a végét, amikor a saját öröm érdekében dolgozunk. A pont után a felebarát vagy a Teremtő, tehát valaki, aki nem én vagyok, öröméért tevékenykedünk. Ezt kell elérnem.

Ennek a határvonalnak, szintnek Machsom a neve. Ez a mi világunkat és a spiritualitást elválasztó határ pszichológiai természetű. Amikor gondját viselem magamnak, a magam érdekében cselekszem, és eközben vágyódom a Teremtőre, a spiritualitásra – ez a szint a Machsom alatt található, és Lo Lishma a neve. És amikor elérem, hogy csak a Teremtő örömére gondolok, és minden örömöt neki és nem magamnak akarok, akkor én, a vágyaim és szándékaim már a Machsomon túl, a Lishma állapotában vannak.

A Machsom az a pszichológiai határvonal, amit át kell lépnem, hogy a spiritualitásban, az adakozási szándékban legyek. Később, amikor már túl vagyok a Machsomon, egyre több vágyat és szándékot kell a Machsom fölé emelnem.

Mindezt a következőképpen is fogalmazhatjuk: miközben növekszik bennem az egó, és növekednek az örömök, egyre magasabbra emelem a Machsom pontját. Az örömöket átélni kívánó vágy, mint gonosz hajlam kerül felfedésre, és ebből kiindulva, lépésről lépésre, a Machsom pontját egészen az Ein Sofig emelem, addig, amíg a vágyaim összessége valóban adakozó nem lesz.

Mindegy, hogyan fejezzük ki: a szándékok Machsom fölé emeléséről, vagy a Machsom állapotának Ein Sofig emeléséről beszélünk; a lényeg, hogy a szándék korrekcióján dolgozom, ami azt célozza, hogy a növekvő vágyakat ne a magam, hanem mások vagy a Teremtő számára használjam fel.

https://laitman.com/2012/10/the-machsom-is-a-psychological-barrier/

 

08 jún 2019

68 queries in 0,579 seconds.