Dr. Michael Laitman

A jó cselekedetekről

Kérdés: Mi számít jó cselekedetnek?

Válasz: Az, amikor a többiekkel szeretnél egységbe lépni, egy közös vágyban, és magadra vonod a felső Fényt, hogy rajtad keresztül kitöltse a barátokat. Más szóval, egy összekötő kapocs vagy a Teremtő és a többiek között. Kitölteni a barátokat – ez egy jó cselekedet.

Kérdés: Miből tudom, hogy jó cselekedeteket viszek véghez? A kabbala mit címkéz “jónak”?

Válasz: Nagyon egyszerű. Az első szabály: “Ne tegyél olyat másokkal, ami számodra gyűlöletes!” Gondold végig, hogyan szeretnél viszonyulni másokhoz! Milyen bánásmód esne neked jól? Aztán cselekedd meg azt!

https://laitman.com/2019/09/what-are-good-deeds/

21 Sze 2019

Hogyan állítsuk növekedési pályára a szívben lévő pontot?

Kérdés: A kabbalista nem a megszokott öt érzékszerv segítségével fedezi fel a világot, hanem egy új eszköz bevonásával, amelynek szűrő (Masach) a neve. Igaz ez?

Válasz: Így van. Ez egy anti-egoista minőség, amit a kabbala tanulmányozásával fejlesztünk ki magunkban.

Minden emberben embrió formájában megtalálhatók az adakozás és mások iránti szeretet minőségei. De ez csak egy embrió, egy úgy nevezett “apró, szívben lévő pont”, amely az egoista szívben foglal helyet.

A kabbala bölcsessége elmagyarázza, hogyan növeljük a pontot, egy maghoz hasonlóan, amelyet elültetünk a földbe, és elkezd kifejlődni.

A korporális tudományok szubjektív módon szerzik be az információkat. A kabbala bölcsessége, ezzel ellentétben, elmondja nekünk, hogyan ültethetjük el az egoizmusba az altruizmus magját. A köztünk lévő helyes kapcsolat segítségével növekedésnek indul, és egy újfajta, altruista erőt ad nekünk.

Tehát a kabbala, illetve a szűrő (a hozzáadott érzékelő szerv) közreműködésével felfedezhetjük a valóság igazi arcát, amelyet nem zavar meg egoizmusunk.

https://laitman.com/2019/09/how-to-develop-the-point-in-the-heart/

20 Sze 2019

Miért nem lehet a világban található gonoszt elpusztítani?

Kérdés: Miért védelmezi a Teremtő a gonoszt a világban? Miért akadályozza meg az elpusztítását?

Válasz: Akkor ki lenne korrigálva? A gonosz és a jó egyaránt és egyszerre szorul korrekcióra, mivel mindkettő a gonosz oka.

Kérdés: Azt mondja, hogy a jó is korrekcióra szorul?

Válasz: Hogyne! A jó és a gonosz egyenlő mértékben felelősek bizonyos negatív jelenségek felbukkanásáért. Ha megszabadulunk a negatív jelenségtől, megmarad ugyanaz a jó, és ugyanaz a gonosz, belső bűnös hajlamaikkal együtt, és legközelebb még nagyobb mértékű gonosz jelenik meg.

https://laitman.com/2019/09/why-evil-cannot-be-destroyed-in-the-world/

19 Sze 2019

Haladhatunk zuhanások nélkül?

Kérdés: Képesek vagyunk haladni csalódások és zuhanások nélkül?

Válasz: Nem, ez nem lehetséges. De ezekhez az állapotokhoz nem mint zuhanásokhoz kell viszonyulnunk. Ezek az állapotok jobban és jobban feltárják a közös lélek töredezettségét. Nem zuhanásokról van szó, hanem problémákról, amelyeket ismétlődően elhárítunk.

Miért is kéne negatív módon, félelemmel reagálnunk a zuhanásokra. “Jaj, most megint valamire fény derül!” Ellenkezőleg. Azt mondják, hogy arra kell kutakodnunk, ahol még több probléma van. Akár egy öregember, aki keresi, amit elvesztett.

Tudja, hogy a problémák nélkül nem léphet előre. Ezért is nevezik öregembernek, vagyis egy olyan személynek, aki bölcs és tapasztalattal rendelkezik.

Rá kell hangolódnunk, hogy az élet problémamentessége ténykérdés. Csak a Teremtő hozzám való viszonya képes annyira izgalomba hozni, hogy érzem az Őrá irányuló szükségemet.

https://laitman.com/2019/09/can-we-move-forward-without-descents/

18 Sze 2019

Az egó és én, (második rész)

Manapság kezdjük felismerni az egoista fejlődésben rejlő eredendő gonoszt, és egy új megközelítés felé tartunk, amelyben a társas kötelékekre, egyenlőségre és kölcsönösségre helyezzük a hangsúlyt. Új vízió van ébredőben, amely egyensúlyba hoz minket ökológiai környezetünkkel. Az a valós én, amely élvezi az életet a maga teljességében. Az ilyen változáshoz szükséges erő ott szunnyad a természetben, és az integrális oktatás a módszer ennek az erőnek a felderítésére. Mindehhez egy felső erő szükséges, ami akkor kerül felfedésre, ha mindenki egy szívben kapcsolódik össze.

https://laitman.com/2019/09/new-life-275-the-self-and-the-ego-part-2/

17 Sze 2019

Én és az egó, (első rész)

Az egó nem más, mint önszeretet. Nem létezne nélküle semmi, még gyönyör és fájdalom sem. A természetben az egó négy állomáson keresztül fejlődik, ezek: kövületi, növényi, állati és beszélő vagy emberi szintek. Az ember egyedülálló azon vágya tekintetében, hogy saját öröméért másokat kizsákmányoljon. Mások által birtokolt dolgokat akarunk megszerezni. Élvezzük, hogy felsőbbségérzetünk kedvéért fájdalmat okozzunk másoknak vagy megalázzuk őket. Amikor az emberek másokhoz akarnak kapcsolódni, feltárul az ellenállásuk (ez a gonosz hajlam). Elérkeztünk az egó fejlődésének felső határához, és kialakulóban van a fejlődés egy új formája, amely a kölcsönös függőségen, a másokkal és a természettel, mint egésszel létrehozott összhangon alapul.

https://laitman.com/2019/09/new-life-274-the-self-and-the-ego-part-1/

16 Sze 2019

Megkönnyíti az életet a jövőbeli világba vetett hit?

Kérdés: Ha mindenki azt vallaná, hogy a lélek a legfontosabb, a test pedig semmit sem ér, akkor az embereknek más viszonya volna a halálhoz?

Válasz: Ez minden bizonnyal így van.

Kérdés: Akkor miért nem teszik ezt?

Válasz: Először is azért, mert az átlagemberek körében senki nem érzi ezt, másodsorban meg mindez ellentétes az egoizmussal. A vélekedés ellene megy az egoizmusnak, márpedig ki akarna az egoizmus ellenében dolgozni?

Itt szükséges, hogy végig gondoljuk a dolgokat, erőfeszítést tegyünk, cselekedjünk, szervezkedjünk. Mit kapok ettől? Semmit, ami ehhez a világhoz tartozik: semmi kaját, semmi szexet, semmi családot, hírnevet vagy tudást.

Kérdés: Valószínűleg könnyebb valakinek együtt élni azokkal a gondolatokkal, amiket a vallások mondanak egy jövőbeli világ létezéséről. De mennyiben javít a személy pszichés közérzetén annak reménye, hogy valahol van valami?

Válasz: Manapság nincs szükség a vallásra ahhoz, hogy pszichés mankót kapjon valaki.

Látjuk, hogy a vallások jelentősége hogyan halványul el fokozatosan. A közelmúltban számos nem valllásos ember bukkant fel, akik ki nem állhatják a különféle hitrendszereket, mert a vallások nem adnak pontos választ a kérdéseinkre. 

Ha az embernek egy kissé át kell alakítania ezt az életet, ott van neki Hollywood, az internet vagy valami más. Ez elég neki. Bármilyen illuzórikus világot hajlandó kitalálni magának.

Mi van a halál után? Senki nem tudja. A személy többé nem képes hinni. Egója kinőtte a szokásos meséket, és már nem tud hinni, nem akarja feláldozni idejét és intellektusát.

https://laitman.com/2019/09/does-faith-in-the-future-world-make-life-easier/

15 Sze 2019

Az erőszak jelenségéről

Ahogy az emberi ego kifejlődik, az ásványi, növényi és állati valóságszinteken egyre fokozódik az erőszak és a dühkitörések mértéke. Az ember vulkánhoz hasonlít, a növekvő belső nyomással, és az egyensúly elvesztésével robbanás segítségével küzd meg. Nincs ok a többiek felé irányuló erőszakra, hiszen mindannyian a felső erő irányítása alatt állunk, és ez az az erő, amellyel elérhető az egymás közötti egyensúly. Azért érnek minket a bajok, hogy értésünkre adják: kapcsolódnunk kell ehhez a felső gondviseléshez. A kabbala bölcsessége megtanítja, hogyan hozzunk összefüggésbe mindent a béke és egyensúly forrásául szolgáló felső erővel.

https://laitman.com/2019/09/new-life-1149-the-phenomenon-of-violence/

14 Sze 2019

Szeptember 11. után 18 évvel. Mi akadályozhatja meg ténylegesen az újabb csapást?

A szeptember 11-i New York-i támadás során tapasztalt szolidaritás, kölcsönös tisztelet és társadalmi ellenállóképesség teljesen eltűnt. Ma fájóan tisztán látjuk, hogy az emberek csak komoly nehézség és kényszer hatására egyesülnek. Tizennyolc évvel a tragédia után, a globális terrorizmus állandó fenyegetése mellett, az Egyesült Államok minden eddiginél jobban meg van rémülve egy újabb, országos méretű csapástól. Ezért a kormány a szeptembert a Nemzeti Felkészültség Hónapjává nevezte ki. Az ösztönzés hatására az állampolgárok, cégtulajdonosok és közösségek igyekeznek felkészülni minden olyan nem várt krízisre vagy vészhelyzetre, ami megtörténhet az USÁ-ban. A védelmi stratégiák mellett mégis az egység az egyetlen dolog, ami tartós biztonságot és kiegyensúlyozottságot adhat. A közöttünk lévő kapcsolat óriási erővel bír. Bármilyen váratlan katasztrófának elejét veheti, és legfőképpen, biztosíthatja számunkra a jó életet.

https://laitman.com/2019/09/18-years-after-%e2%80%8b%e2%80%8b911-what-will-really-prevent-the-next-disaster/

13 Sze 2019

A ‘lélek’ nevű szerkezetről

Kérdés: Mi a különbség az elérés és a mélyreható tanulás között?

Válasz: Minden tanulás az elme segítségével történik. Tanulhatsz bármit, amit akarsz, mégsem éred el, mivel a kabbalista tudás a minőségek összekapcsolásán alapul.

Nem érzékeljük a spirituális világot, mert nem rendelkezünk a hozzá hasonló minőségekkel. Jól példázzák ezt a körülöttünk lévő rádióhullámok. Nem látjuk, nem érezzük őket, de készíthetünk olyan szerkezetet, ami érzékelhetővé teszi őket.

Hasonlóképpen, létre kell hoznunk a készüléket, amely érzékeli a spirituális világot. Ezt léleknek hívják, és rendelkeznie kell a mi világunkkal teljesen ellentétes, a felső világra jellemző minőségekkel, az adakozással és a kölcsönkapcsolatok kialakításának képességével.

A minőségek ott vannak a csoportban, szigorúan követik a kabbala bölcsességének tanait. Ahogy gyűlik benned az érzékszervi és racionális anyag, úgy érzed meg, amint fokozatosan megformálódnak benned. És tanulsz majd mindenféle spirituális konstellációkról, azok összetételeiről, fajtáiról, szintjeiről, és így tovább.

Vagyis a kabbala tudományának – a felső világ fizikájának – tanulmányozásakor bizonyos érzések, minőségek, érzékelések öltenek testet benned. Modellek épülnek a bensődben: “Ez a Bina, ez a Malchut, ez a Zeir Anpin, ez a Parsa fölött van, ez pedig alatta.”, és így tovább. Ez nem más, mint a lelked fokról fokra történő megformálása.

https://laitman.com/2019/05/a-device-called-the-soul/

12 Sze 2019

74 queries in 0,430 seconds.