Dr. Michael Laitman

Szerző arhívuma: Péter Spronz

Miért nem szeretünk tanulni?

Kérdés: Ebben a világban mindenki szeret tanítani, de senki nem szeret tanulni. Mi ennek a jelenségnek a spirituális gyökere?

Válasz: Az egó az, amelyik szeret tanítani, prédikálni, mivel ily módon másokat az irányítása alá vonhat. Meg kell próbálnunk megszabadulni ettől a késztetéstől!

Kérdés: Vagyis amikor tanulok, egy kis mértékben lenullázom magam?

Válasz: Tanulás közben muszáj lenulláznod magad, alávetned önmagad, hogy képes legyél új tudásra szert tenni.

https://laitman.com/2020/04/why-dont-we-like-to-study/

15 ápr 2020

Bábel tornya: az emberek közötti negatív kapcsolat szimbóluma

Megjegyzés: A Genezis könyve leírja, miként épült Bábel tornya. Magasra húzták. Aki téglát hozott fel, a torony keleti részét használta, aki le akart menni, a nyugati oldalon tette meg.

Ha valaki lezuhant és szörnyet halt, egyáltalán nem kapott figyelmet a többiektől. De amikor egy téglát ejtettek le, leültek és siránkozva ezt mondták: „Mikor kapunk helyette egy másikat?!”

Rav válasza: Itt a szöveg allegorikus módon a babilóniaiak egoizmusáról beszél, ami olyan méreteket öltött, hogy nem becsülték az emberi életet, kizárólag az ember végezte munkát értékelték.

Ha a személy nem hozott hasznot, csökkent az illető termelékenysége, jobb volt, ha egyszerűen meghal, eltűnik, mert nem volt rá szükség. Más szavakkal: csak gyakorlati jellegű kapcsolat állt fent közöttük.

https://laitman.com/2020/04/the-tower-of-babel-as-the-essence-of-relationships-between-people/

14 ápr 2020

A Teremtő játéka az emberrel

Kérdés: Azt mondják, hogy a Teremtő játszik a Leviatánnal (Cettel). Mit jelent az idézet?

Válasz: A Leviatán az emberek milliárdjait, a teljes teremtést szimbolizálja.

Kérdés: Vagyis minden esemény, minden, ami keresztül folyik rajtam, mindaz, amit érzek – tulajdonképpen a Teremtő velem folytatott játéka?

Válasz: Persze. És azt a célt szolgálja, hogy úgy lásd a világot, mint valamit, ami összekapcsol Vele.

Kérdés: De miért nem érzi az ember, hogy létezik egy erő, a Teremtőé, amely játszik vele?

Válasz: Mert még nem érte el azt a szintet. El kell jutnia ebbe az állapotba. De amíg ez nem következik be, mindazokból a benyomásokból, amelyek érik a világból, csak a létezéséhez legszükségesebb dolgokat fogadja el. Ami azt jelenti, hogy normálisan él, a világunk átlagembereihez hasonlóan.

De mit jelent itt a „normálisan” kifejezés? Ha minden vágya a felső világ és a Teremtő feltárulására irányul, akkor tudtán kívül, természetes módon kapja meg mindazt, ami szükséges. Nem korlátozza magát, egész egyszerűen csak beéri azzal, amije van, mert minden gondolata magasabbra irányul, mint a fizikai teste. És ezzel a személy a Teremtő felé igyekszik, és megérzi Őt.

https://laitman.com/2020/04/the-creators-game-with-man/

13 ápr 2020

Kell-e aggódnunk bolygónk megfelelő állapota miatt?

Kérdés: Érdemes aggódni és egyben gondoskodni bolygónk megfelelő állapota miatt ahelyett, hogy elmerülnénk a túlzásokban és vegyszerhasználatban?

Válasz: A kabbala erről semmit sem mond. Csak annyit, hogy egy magasabb cél elérésén kell dolgoznunk. Ekkor minden más is visszatér a normál kerékvágásba, és természetes módon vág egybe azon erőfeszítéseinkkel, hogy korrigáljuk a lelkeket.

Csakis ezzel kell foglalkoznunk! Nem a természet megőrzésére vagy egyébre kell pazarolnunk az időnket. Erre semmi szükség. Ha ezt teszed, sejtelmed sincs a jelenségek mögött álló törvényekről.

Ha a lelked korrekciójára törekszel, akkor ez természetes módon foglalja magába mindazokat a feltételeket, amik a világ jobbítására vonatkoznak.

https://laitman.com/2020/04/should-i-worry-about-the-health-of-the-planet/

12 ápr 2020

A következő kétszáz év küldetése

Kérdés: Miért van a Teremtőnek szüksége rá, hogy elérjük Őt?

Válasz: Azért, hogy a személy formaazonosságba kerüljön Vele, hogy az Ő szintjére kerüljön, mint ahogy mindenki más is, persze nem ugyanabban az időben, és fokról fokra haladva. A következő kétszáz évben teljesítenünk kell ezt a célt.

Kérdés: Azt mondja, hogy hasonlítanunk kell a Teremtőre? „Az Ő képére és hasonlatosságára”?

Válasz: Az idézet a Vele megegyező adakozás és szeretet formájára utal.

Kérdés: Addig kell elérnünk ezt a fejlődési fokot, amíg a fizikai testben vagyunk?

Válasz: Igen. Persze ez egyáltalán nem egyszerű. Egy magasrendű, igen komplikált feladatról van szó, mégis törekednünk kell rá.

https://laitman.com/2020/04/the-mission-for-the-next-200-years/

11 ápr 2020

A terjesztés a kulcs, a szívben lévő pont aktiválásához

A képhez tartozó alt jellemző üres; thepersonis.jpg a fájlnév

Kérdés: Hogyan tudom meghatározni, hogy van-e valakinek szívben lévő pontja a környezetemben? Mik ennek a jelei?

Válasz: Az illető állapotából érdemes kiindulni, abból, hogy mi az, amit keres az életben.

Személy szerint, én mindig vinnék magammal egy könyvet a munkahelyemre, kinyitnám és olvasnám. Azt kérdeznék tőlem: „Mit olvasol?” Megmutatnám nekik. Ha elkezdenének beleolvasni,, és ha érdeklődést mutatnának, kölcsön adnám nekik a könyvet. Majd visszaadják nekem. Szóval, így kezdtem el terjeszteni a Kabbalát. Ez a 80 -as évek elején volt.

Ma temérdek eszköz van a Kabbala tudományának terjesztésére és megosztására mindenki számára. Szóval próbáld ki! Ez nagyon nemes munka, mert nagy Fény hatol át rajtunk, és határozottan érezni fogod a tetteid eredményét.

[261473]
A KabTV „A Kabbala alapjai” című műsorából, 2/2/20

forrás: https://laitman.com/2020/04/dissemination-is-the-key-to-unlocking-the-point-in-the-heart/

10 ápr 2020

Meglepetésszerű hirtelenséggel

 Kérdés: Amikor egyesülünk, és kölcsönös elutasítást élünk át, de továbbra is felülemelkedünk rajta, akkor a gyűlölet felett megérzett Teremtő hirtelen, meglepetésszerűen vagy fokról fokra jelenik meg?

Válasz: Ez az érzés belsőleg, több szakaszon keresztül kerül előkészítésre, és aztán mutatja meg magát. Sőt, mi több, amilyen hirtelen következik be, olyan váratlanul tűnhet el. De előfordulhat az is, hogy fokozatosan halványul el.

Kérdés: Mindenki saját feltárulást tapasztal meg?

Válasz: Első alkalommal többféle jellegzetes módon is feltárulhat a Teremtő, de azt követően az ember tettei révén, önmaga hívja Őt meg.

https://laitman.com/2020/04/a-complete-surprise/

09 ápr 2020

A személyen belüli színészkedés funkciója

Kérdés: Szükséges megtanulni, hogyan játsszunk egymás előtt?

Válasz: Igen, el kell sajátítanunk, hogy úgy játsszunk, mint színészek a színpadon. Meg kell értenünk ennek a játéknak az elemeit, azt, hogy miként vegyük figyelembe a mások játékát, hogyan inspiráljuk egymást. Ez mind komoly hatással van ránk.

Úgy tűnik számunkra, hogy a barát szerepet játszik, vagy talán egyáltalán nem értjük, hol „lép fel”, hol is van ő valójában. De ez nem is számít. Ami fontos, hogy inspirációt kapjunk tőle, és ennek eredményeképp mi magunk is áhítjuk a gólt, még ha csak megjátszásból is vágyunk rá.

Kérdés: Tud a személy önmagán belül is szerepet alakítani?

Válasz: Hogyne. Tisztában vagyok vele, hogy ki vagyok. Hogy milyen önző vagyok. Ezért önmagammal akarok játszani, azaz önmagamat akarom mindig magasabbra emelni.

Kérdés: Tulajdonképpen megállás nélkül szerepet játszunk, munka közben, a családban és abban a spirituális csoportban is, ahol fejlődni kívánunk. Eljátsszuk azokat a tanításokat, amikről a kabbalisták írtak. Azért tesszük ezt, hogy egy ilyen csoporton belül érjük el a célt.

Miért kell a bensőnkben is játszani? Nem kéne, hogy legalább önmagammal őszinte legyek?

Válasz: Lehetséges, hogy egyszerre játszol el valamit, és őszinte vagy magadhoz. Tudod, hogy ez két szinten történik: az egyik az „Én”, a másik pedig „Akivé válni szeretnék”.

https://laitman.com/2020/04/why-should-i-act-by-myself/

08 ápr 2020

A vágy beérése

Kérdés: Milyen módon léteznek egymás mellett az ellentétes vágyak abban az emberben, akinek felébredt a szívben lévő pontja? Hiszen ez teljesen más ahhoz képest, ahogy az illető korábban érzett, és gyakorlatilag semmi köze nincs a mi világunkhoz.

Válasz: Igen, semmi köze hozzá. Az érzés egészen váratlanul bukkan fel, mint ahogy bármilyen más spirituális szint sem az érzékelésben jelentkezik.

Itt már bizonyos fokú elérésben és kapcsolódásban van az ember, és egy többé-kevésbé tudatos viszony fűzi a Teremtőhöz. És ekkor valami újszerűt érzünk. Sőt, minden egyes elérés úgy bukkan fel, mintha először következne be.

Kérdés: Miért nem követik egymást az elérések? Miért kell, hogy zuhanás is legyen?

Válasz: Azért, mert nem úgy történik, mint egy moziban, ahol csak ülünk és leperegnek előttünk a látványos jelenetek. Minden helyzet megköveteli, hogy előkészüljünk rá, és ráirányítsuk a vágyunkat. Mindenféle állapoton haladunk keresztül, mire teljesen kiforr a vágyunk.

https://laitman.com/2020/04/until-the-desire-ripens/

07 ápr 2020

A gonosz felismerése

Kérdés: Képtelenség arra, hogy elmozduljunk a kapcsolat irányába – ebben áll a gonosz?

Válasz: Képtelenség a kapcsolódásra, a szeretet fogalmának megértésére – ez a gonosz. A szeretet természete csak annak ellentétéből tanulható meg. Így a Teremtő létre hozta az egoizmust, ami az Ő minőségének teljes mértékű ellentéte. Abból a célból tette, hogy tudatosíthassuk természettől fogva adott egoizmusunkat, és fokozatosan megközelíthessük annak ellentétét.

Kérdés: A gonosz felismerése érthető koncepció. De miért használja mindig a „gyűlölet” olyannyira negatív kifejezését?

Válasz: Mi más lenne a szeretet ellentéte? A szeretet és a gyűlölet egymással ellentétes minőségek.

Kérdés: Saját gonoszságunk vagy pedig felebarátunk gyűlöletére gondol?

Válasz: Saját gonosz természetem gyűlöletéről beszélek. Arról, amikor képtelen vagyok elképzelni a kapcsolatot másokkal, azt a feloldódást, amiben eltűnik az énem. Ez lehetetlen számomra.

De így hozta létre a Teremtő. És éppen ezért, a kapcsolódás keresése elutasításhoz vezet, és az elutasítás pedig világra hozza az igaz szeretet átérzését.

https://laitman.com/2020/04/what-is-recognition-of-evil/

06 ápr 2020

82 queries in 0,800 seconds.