Dr. Michael Laitman

Szerző arhívuma: Péter Spronz

Küzdelem önmagunkkal

Baal HaSulam, Shamati #70, “Hatalmas kézzel, és kiöntött haraggal”:..azok, akik be akarnak lépni az isteni munkába, hogy ténylegesen Hozzá tapadjanak, és a Király palotájába jussanak – tudniuk kell, hogy nem mindenki kap bebocsáttatást. Csak akkor léphetünk be, ha kiálljuk a próbákat, és bebizonyítjuk, hogy nincs más vágyunk, csak az összetapadás (Dvekut) Vele.

Hogyan kerül próba elé a személy, ha csak egyetlen vágya van? Akadályok gördülnek elé. Ez annyit tesz, hogy idegen gondolatokkal és idegen hírmondókkal találkozunk, akik elérik, hogy letérjünk az útról, és csatlakozzunk a tömegekhez.

Baal HaSulam azt írja, hogy a természetben minden ütközések eredménye. Az élet küzdelem, nem valakivel vagy valamivel, hanem önmagunkkal. Ha egy ember ezt megérti, minden a helyére kerül.

Minden annak függvénye, hogyan tesszük képessé magunkat a következő igazság befogadására: két erő kormányozza a világot, a megszerzés és az adakozás. A megszerzés ereje hatalmas egoizmusunk alapja, viszont az adakozás nem létezik bennünk. Fokozatosan kell kifejlesztenünk. Ez igen nehéz folyamat.

Hogy elérjük az adakozást, úgy kell viszonyulni egymáshoz a csoporton belül, hogy egyre közelebb kerüljünk egymáshoz. Ezt nem akarjuk. Éppen ez az a pont, amikor azt érezzük, hogy ellenállunk, de erővel kell lökni magunkat abba az irányba, hogy akarjunk kapcsolódni a barátokkal. A Teremtőhöz fordulunk, hogy tegyen minket képessé, hogy akarhassuk ezt. Ha nem szaladunk el a küzdelem elől, és nem eresztjük magunkat, elérhetjük a középső vonal egyensúlyát.

Kérdés: Mik azok az idegen gondolatok?

Válasz: Minden olyan gondolat, ami nem a Teremtővel való összetapadásra, a formaegyezésre és az adakozás minőségére irányul.

(részlet a 2018. december 16.-I kabbala leckéből)

https://laitman.com/2019/04/struggle-with-myself/

02 ápr 2019

Szólítsd meg a Teremtőt a csoporton keresztül!

Kérdés: Mit jelent az, hogy benne foglaltatok a csoportban? Hogyan tudok megbizonyosodni róla, hogy ez valóban megtörtént-e?

Válasz: Ez mindenek előtt a gyakoriságon múlik. Tehát azon, hogy milyen sűrűn kéred a csoporttól, hogy minden tagot kovácsoljon eggyé, hogy a kapcsolaton keresztül feltáruljon a Teremtő.

Másodsorban, nem mindegy, hogy minden akadályon felül emelkedve, személyesen, önmagadból kiindulva fordulsz a Teremtőhöz, vagy pedig a csoporton keresztül szólítod meg Őt. Ezek különböző dolgok.

Kezdetben egyénként fordulunk Hozzá, mert így sokkal egyszerűbb. Ez a gyakorlat állandó alap kell, hogy legyen.

Később ez többé kevésbé szokássá válik, és ha folyton az emlékezetünkbe véssük, automatikusan kapcsolódunk a Teremtőhöz, és minden másodperc olyan, mint egy “megállás-újraindulás”: ‘igen -nem, nem – igen’. Ha állandósul a munkádnak ez a pulzáló jellege, a csoporton keresztül kezdesz kapcsolódni a Teremtőhöz.
A csoporthoz kötöd magad, a csoporttal együtt lépkedsz előre, és segítő kezet nyújtasz a barátoknak, hogy szabaduljanak a “folyó sodrásából” (a Hassadim Fény viszonylatában), vagy a “börtönből” (a Hochma Fényének relációjában).

(részlet a 2019. február 11.-I kabbala leckéből)

https://laitman.com/2019/03/address-the-creator-through-the-group/

01 ápr 2019

Ibur – Az első találkozás a Teremtővel

A készenlét, hogy tisztába jöjjünk az anyag természetével és fölé emelkedjünk – mindezek előfeltételei a spirituális világba történő belépésnek. Az első spirituális állapot neve fogantatás (Ibur). Minden spirituális állapot természetszerűleg a testi sötétségből, az előző állapot előtti lenullázásból és magunk mögött hagyásából indul.

Mivel a csoport spirituális állapotban van, az ő feladata, hogy segítsen a zavarodottságon való túllendülésben. A csoport eltörli a korábbi testi minőséget, ezért az sötétségnek tűnik fel. A fentről kapott segítségnek köszönhetően látjuk ilyennek, és érezzük az erőt, ami kapcsolódásra kötelez minket, hogy egy magasabb, spirituális szinten tegyünk erőfeszítéseket. Ilyen módon létrejön a tagok közötti első kapcsolat, és – bizonyos mértékben – az összeköttetés a felső erővel.

Ha egyetlen szívben egyesülünk, akkor egy nagy egészet alkotunk a Teremtővel. A spirituális élet kezdetét, az első kapcsolódást a Teremtővel spirituális fogantatásnak (Iburnak) nevezzük.
A spirituális fogantatás (Ibur) egyik építőköve az önalávetés, de még szilárdabb formát biztosít, ha teljes mértékben, az érzéseim és véleményem totális figyelmen kívül hagyásával, lenullázom magam a felső erő előtt. Az egyszerű önalávetés nem kíván a részemről szolidaritást a felső kormányzó erővel, mindössze arról szól, hogy meghajtom magam előtte.

Az embrió (Ubar) állapot lényege, hogy hagyom, hogy a felső erő kezében legyen az életem irányítása. Készen állok rá, hogy elfogadjam a Teremtő vezető szerepét. A felső erő szívét és elméjét akarom. Azt kívánom, hogy belsőmet töltse ki az Ő megértése, tudati szintje, és hozzáállása az élethez. Töltse meg a vágyaimat, és helyezzen új alapokra. Elvesztem minden korábbi irányultságomat. Csak az anyagi részem marad meg, de a bennem futó “program” teljes egészében felülről jön. Ez már nem egyszerűen önalávetés, hanem az azt követő fázis.
A spirituális fogantatás (Ibur) a lélek teljes odaadása, magasabb szintű önalávetése. Átadom magam a Felső erőnek, és a megtiszteltetéstől eltelve, embrióként (Ubar) kezdem meg a fejlődésem az Ő belsejében.

A spirituális embrió állapota teljes lenullázást jelent a Felső erő, a Bina adakozó ereje előtt. Készen állok, hogy bármi is történjen, elfogadok mindent, amit Ő tesz velem.

Az önalávetés egy számomra már feltárt állapot elfogadása. Korábbról ismert érzékelések alapján tudok számításokat végezni róla. Az embrió (Ubar) egyenlő a teljes lenullázódással. Ilyenkor az eseményeket megelőzően nullává válok, és rábólintok az ismeretlenre, illetve mindenre, ami a jövőben történik. A hitem visz előre, és a Bina ereje segít a lenullázódásban a Felső hatalom előtt.

A Teremtő munkája akkor kezdődik, amikor én ténylegesen lenullázom magam, és avval a kéréssel fordulok a Felső erő felé, hogy kezdjen el dolgozni rajtam. A lenullázásnak, önalávetésnek, valamint az adakozás minősége előtti főhajtásnak köszönhetően megkezdődik a változás. Testet öltenek az adakozás vágyai, vagyis kifejlődik a spirituális sperma első cseppje.

Már belénk kódolt, hogy készen álljunk erre az állapotra, hisz az edények összetörése előtt is létezett, és lenyomatot (Reshimo) hagyott bennünk. A véletlennek itt nincs szerepe, minden egyes fázis, amik lépésről lépésre követik egymást, szigorúan meghatározott. Végül mindegyikünk visszatér a gyökérállapotba.

Csak a fizikális létben érezhetjük elveszettnek magunkat. A spiritualitásban minden állapot, az utolsó részletig, előre lefektetett. A változás abszolút törvények alapján történik, amelyek információs lenyomatokon alapulnak. Ezekre a fentről történő lezuhanása során tett szert a lélek. Ugyanezen lépések megtételével juthatunk vissza a gyökérállapotba.

Biztosak lehetünk benne, hogy a véletlen vagy a hiba ki van zárva, és sikeresen haladunk végig a fogantatás, kisded és érettség spirituális fázisain.

Minden előre eltervezett. A mi hozzájárulásunk mindössze az, hogy előzetes vágyainkkal és kívánságainkkal segítsük a történések mindegyikét.

Semmit nem csinálunk magunktól. Minden a Fény, azaz a Teremtő munkája. A mi feladatunk megérteni, mi a mi hozzájárulásunk, amelyet a Teremtő teljes munkává egészít ki. Minden alkalommal, lépésről lépésre tesszük ugyanazt: elvégezzük, ami tőlünk függ, és a Teremtő teljessé teszi a munkát. Mindebből következik, hogy lehetetlen egészen utat veszteni. Minden annak függvénye, hogy milyen tisztán, hittel teli módon megyünk előre.

(részlet a 2019. március 13.-I kabbala lecke első részéből)

https://laitman.com/2019/03/ibur-the-first-contact-with-the-creator/

31 Már 2019

Fogadd el, hogy minden felülről jön!

https://laitman.com/2019/03/agree-that-everything-comes-from-above/

Az önalávetés annyit jelent, hogy mindennel egyet értünk, ami felülről jön, és minden pillanatban azon vagyunk, hogy igazoljuk: “Nincs más Rajta kívül.” Ekkor meglátjuk, hogy a Teremtő jó, és jót cselekszik, ami már a következő fázis. Két korrekcióra van szükségünk, hogy eljussunk a spirituális embrió állapotába.

Minden belső munka alapja a tízes – akár felépítését, érzékelését, akár a barátok közötti kapcsolatot vesszük. Nem egyenként, személyenként kell a Teremtővel dolgoznunk. Ez súlyosabb hiba, mint ha a tízest egoista módon használjuk, és nem gondolunk a kapcsolódásra a többiekhez, vagy azt gondoljuk, hogy a tízes megkerülésével is képesek leszünk kapcsolatba kerülni a Teremtővel. Ezekkel a stratégiákkal elvágjuk magunkat a Teremtőtől.

Mindezzel szemben, ha megértem, hogy kapcsolatom a Teremtővel, illetve az Ő kapcsolata velem csakis a tízesen keresztül történik, akkor egyetlen teljességé kapcsolódunk össze. Én, a tízes és a Felső erő Izraelhez, a Tórához és a Teremtő egységéhez hasonló, amik egyek.

A Lo Lishma állapot – amely a Lishma előzménye –annyit jelent, hogy a Teremtőt tesszük meg minden történés forrásának. Mindenben, az összes helyen és állapotban, minden gondolatban, észlelésben és érzelemben a Teremtőt, mint forrást keressük. Azért is Lo Lishma ennek az állapotnak a neve, mert a Teremtőtől függünk, és nem az ellenségektől, gyűlölködőktől, illetve a vak szerencsétől, és ez jó érzést, örömöt és vígaszt ad nekünk.

Minden hatás, amely az ásványi, állati és emberi természeten keresztül éri a személyt, végső soron a Teremtőtől származik, és senki mástól. A személyt ez boldogsággal tölti el, hiszen helyes kormányzás alatt áll, amely közelebb viszi a végső korrekcióhoz. Folyamatosan kapaszkodik a Teremtőbe, akár a csecsemő az édesanyjába.

Olyan mértékben boldog, amilyen arányban képes minden pillanatban a Teremtőre, mint minden történés okára gondolni. Ez a Lo Lishma állapota, mivel itt még jelen van a személy saját szempontja és kiegyensúlyozottsága, aminek megteremtését segíti az előző mondatban ismertetett gondolat.

Ha valaki saját haszna, kellemes vagy rossz érzései szem előtt tartása nélkül kíván kapcsolódni a Teremtőhöz, tovább kell fejlődnie a Lishma állapot felé. A Lishmában olyan mértékben felemeljük a Teremtő nagyszerűségét, hogy már nem gondolunk saját magunkra. Nem számítanak az érzéseink. A lényeg, hogy eldöntjük, a Teremtő minden valóság forrása, és ezért önmagunkra való tekintet nélkül, az Ő megelégedését akarjuk szolgálni. Ekkor érkezünk meg a Lo Lishmából a Lishmába.

(részlet a 2019. március 12.-I kabbala leckéből)

30 Már 2019

Honnan tudjuk, hogy szem elől tévesztettük a Teremtőt?

https://laitman.com/2019/03/a-sign-that-the-creator-has-disappered/

Az egész nap folyamán egyetlen gondolatot kell szem előtt tartani: “Nincs más rajta kívül, Ő jó, és jót cselekszik.” Minden pillanatban ehhez kell visszatérnünk, és kapaszkodni bele, hogy ne veszítsük el a jó kedélyünket. A negatív érzések és az életben megélt kudarcok annak jelei, hogy szem elől tévesztettük a Teremtőt.

Bármilyen problémát tapasztalunk, legyen ez rossz érzések vagy hangulati hullámvölgyek megélése – mindez csakis azért van, mert a Teremtő nincs jelen az életünkben. Ha minden állapotommal hozzá kapcsolódom, muszáj, hogy nagyszerűen érezzem magam. Muszáj, hogy vígaszt találjak, megérintsen a remény fénye, és érezhetővé váljon a kötelék, amely az egyetlen és örök realitáshoz kapcsol. És ez azért tényszerű igazság, mert emlékezetünkben ott őrizzük a Teremtőt.

Előfordulhat azonban, hogy a Teremtő játékot űz velünk. Kellemetlen érzéseket bocsát ránk, hogy elkezdjük keresni és igazolni Őt. A Teremtő bizonyos benne, hogy képesek leszünk igazolni Őt. Ennek megfelelően alakítja ki életfeladatainkat.

(részlet a 2019. március 12.-i kabbala lecke első feléből)

30 Már 2019

A szabadság pontja

https://laitman.com/2019/03/the-point-of-freedom/

Kérdés: Hol van a szabadság pontja bennem? Hogyan volt képes ezt a pontot a Teremtő szabaddá tenni magától, és mindattól, amit előre meghatározott?

Válasz: Az egónk mellett, mindannyiunknak van szívben lévő pontja, melyet úgy is hívunk, hogy “a rész, amely felülről, a Teremtőtől származik”. Ebből következik a vonzás, ami a Teremtő felé húz minket. El akarjuk Őt érni.
Azok az emberek, akik rendelkeznek ezzel a szükséglettel, érzik a szívben lévő pontjukat, és emiatt törekednek az egymás közötti kapcsolódásra, hogy így felfedjék Őt.

(részlet a 2018.november 18.-I, orosz nyelvű kabbala leckéből)

28 Már 2019

A spirituális energia nem vész el

 

Kérdés: Az erőveszteség vagy a zuhanás közben megtapasztalt üresség során felszabaduló energia felhasználásra kerül valamilyen módon?

Válasz: Teljes mértékben.

Kérdés: Erre az esetre is érvényes az energiamegmaradás törvénye?

Válasz: Hogyne. Sőt, a mi világunkban ez a törvény szinte nem is működik. Nem tudjuk, hová tűnnek a dolgok, csak feltevéseink vannak, hogy így történik a természetben. Minden energia elvész, fekete lyukakba távozik, stb.

Ezzel szemben, a spirituális világban semmi nem tűnik el, hiszen nyilvánvaló kapcsolat áll fent a Malchut és a Keter között. Minden a tíz kiárasztáson belül történik, ami egy teljes mértékben zárt rendszert alkot.

Kérdés: Ez azt jelenti, hogy minden erőfeszítésem, hogy a zuhanásból talpra álljak, minden befektetett energia felhasználásra kerül?

Válasz: Ne aggódj, mindennek megvan a helye és a célja. Minden igazolást nyer.

(részlet a 2018. november 25.-i, orosz nyelvű kabbala leckéből)

27 Már 2019

Hogyan fogjuk át a végtelenség világát?

https://laitman.com/2019/03/embrace-the-world-of-infinity/

Kérdés: Azt mondta, hogy az agyunk irányítja az érzéseinket. Viszont a Kabbala szerint mi — a gondolatainkat is beleértve — a Teremtő irányítása alatt állunk. Ebből az következik, hogy az agy közvetít a Teremtő és a teremtmény között?

Válasz: Nem. Az a rendszer, ami a barátok közötti kölcsönös kapcsolatból áll össze, valójában a legmagasabb állapotunkat jelenti. Spirituális potenciálunkat az határozza meg, hogy milyen mértékben vagyunk képesek önmagunkat elhagyva, belépni a barátokba.
A személy belsejéből kialakított erők mezőjében (az ábrán ezt jelöli a zöld szín) érezhetővé válik a Teremtő. Ez az egyén felső világa.

Ez addig tágul, amíg nem képes átfogni a rendszer egészét. Ahogy az adakozás által elkezdem uralni, magamhoz vonzom azt. Összes világomat a következők fogják alkotni: Assiya, Yetzira, Beria, Atzilut és Adam Kadmon. Ebben a sorozatban fokozatosan kilépek önmagamból, és mire a folyamat végére érek, a belsőm a végtelenség lakhelyévé válik.

(részlet a 2018. november 18-i orosz nyelvű kabbala leckéből)

26 Már 2019

Hogyan lépjünk be a felső világba?

Kérdés: Mit tanulhatok az engem a Teremtővel közvetlen összekötő kapcsolatról? Mit tanácsol a Kabbala? Hogyan vonatkoztassam magamra a Teremtő cselekedeteit?

Válasz: A Kabbala azt tanítja, hogy a személy az értelem feletti hit segítségével tud önmaga fölé emelkedni. Más szavakkal, nem az egoizmus szerint kell cselekedni, hanem a fentről jövő spirituális erők megszerzését szükséges az adakozás szolgálatába állítani. Ez a munka tőlem indul, és a másik irányába hat.

Mindez azonban nők és férfiak esetében is egyedül a csoportban történő gyakorlati munka által kivitelezhető. Nőkre ez némileg kevésbé vonatkozik, de az elvek szintjén, mindkét nem ezen kell, hogy munkálkodjon.

Ez az egyetlen lehetőség, hogy belépjünk a felső világba.

(részlet a 2018. november 25.-I kabbala leckéből)

25 Már 2019

ELLENTMONDÁS A SZÍV VÁGYAI ÉS AZ ELME ÉRVEI KÖZÖTT

 Kérdés: Hogyan oldják fel a kabbalisták a szívben lévő vágyak és az elme logikai érvei között feszülő ellentétet?

Válasz: A mi világunkban az ilyesfajta ellentmondások a tudatlanságra vezethetők vissza. Az ember nem tudja, hol van, kivel van dolga, mit tart az ellenőrzése alatt, és milyen erőket kell egyensúlyba hoznia. Teljes mértékben nélkülözi az alapok ismeretét.
A spirituális világ alapja a Teremtő, aki mivel pozitív, egyensúlyba hozza a szív vágyát és az elme észérveit. És a negatív erőket is Ő hozza létre, hogy vele ellentétesként határozza meg a teremtményi létet.

Mindezekből az következik, hogy az ásványi, növényi és állati szinteken a két szembenálló erő egyensúlyát a Teremtő tartja fent. Ugyancsak ő felelős a spiritualitásban megjelenő adakozó és megszerző minőségek közötti harmóniáért, ám itt az ember közbenjárhat, hogy kívánsága mértékének megfelelően a Teremtő segítse őt az egyensúly fenntartásában.

(részlet a 2018. december 12.-i orosz nyelvű kabbala leckéből)

24 Már 2019

82 queries in 0,639 seconds.