Dr. Michael Laitman

Szerző arhívuma: Péter Spronz

Ima: odafordulás önmagamhoz

Kérdés: Sok definíciója létezik az imának, amelyek több ponton eltérnek egymástól. De abban mindenki egyetért, hogy az ima a Teremtő, az Isten felé intézett kérés.

Általában az ima a következő felosztást követi: először dícsérjük a Teremtőt, aztán valamilyen bűn megbocsátását kérjük, és harmadikként hálát adunk minden jóért, amit kaptunk Tőle. Hasonlóan néz ez ki a kabbalában is, vagy valamiképpen különbözik ettől a szerkezettől?

Válasz: A kabbalában ez az egész egy egyoldalú játék. Nincs kit megszólítanom. Nem azért, mert nincs felső erő, hanem mert nincs értelme. Az ima a héber ’lehitpalel’ igéből jön, melynek jelentése: megítélni önmagam. Senki nem ítél meg engem, és ha valakihez fordulnom kell, az csakis én magam vagyok.

Minden ima így működik. Az ima, önmagam megszólításán keresztül, segít nekem, hogy leellenőrizzem: Mit teszek helyesen? Mikben járok el helytelenül? Mit tehetek, hogy fejlődjek, javítsak az állapotomon? Mit jelent az, hogy jobbá válni? Hogyan tudok jobbá válni, és kivel kell összemérnem magam? És még sokáig sorolhatnám a kérdéseket. Természetesen dícsérnem kell a Teremtőt, hogy a szeretet és adakozás, azaz a Teremtő minőségei legyenek a legfontosabbak számomra.

Kérdés: Kell megbocsátásért imádkoznom? Ha igen, kitől kérjem azt?

Válasz: Nincs kitől megbocsátást kérni, mivel a Teremtő a teljesség. Ha hozzá fordulok megbocsátásért, az gyakorlatilag ugyanaz, mintha magam felé fordulok. Elkezdem megérezni, hogy helyesen cselekedtem-e, hogyan kellett volna viselkednem, és hogyan járjak el a jövőben. Tehát önmagunk megítéléséről van szó – tudatosítjuk a gonosz hajlamot, és annak módját, ahogy a gonoszt jóvá alakíthatjuk.

Ezután pedig megköszönöm a Teremtő segítségét. De még egyszer mondom: egész idő alatt önmagamhoz szólok, hiszen a Teremtő egyet jelent a szeretet és adakozás abszolút minőségeivel, és csak annyira tudom Őt felébreszteni, amilyen mértékben rendelkezem a vággyal, hogy hasonló legyek Hozzá.

Kérdés: Csak a helyes imát hallgatja meg a Teremtő?

Válasz: Természetesen. És a helyes ima nem más, mint a vágyam, hogy hasonlóvá válja Hozzá. Semmi más.

https://laitman.com/2020/05/prayer-turning-to-oneself/

05 máj 2020

Hogyan töltsük az időnket?

Kérdés: Szükséges, hogy az időspórolás végett állandó sietségben éljünk?

Válasz: Az időt bölcsen kell használni. Ez azt jelenti, hogy csak arra fordítsuk, amit a kabbalisták javasolnak. Ha így teszünk, mindenben sikeresek leszünk.

De ugyanakkor nem kell, hogy siessünk. Inkább komoly, korrekt és racionális módon használjuk az időnket. Azt javaslom, hogy forduljunk a kabbalistákhoz, és nézzük meg, mit tanácsolnak nekünk ebben a témában.

https://laitman.com/2020/05/how-should-we-spend-our-time/

04 máj 2020

A természet leckéje az ember számára

Kérdés: Most van itt a pillanat, hogy a kapcsolatunkon keresztül lehetőséget kapjunk, hogy tudatos módon az egész világért imádkozzunk. Igaz ez?

Válasz: Az embereknek úgy tűnhet, hogy ha személyként szólítjuk meg a Teremtőt, minden rendbe fog jönni. Nos, ez nem így van.

Valójában a természet rendszeréhez szólunk. Minden egyes személy mikrorendszerének egyesítésével akarunk részévé válni ennek a nagy rendszernek. Azáltal, hogy benne foglaltatunk, és törekszünk rá, hogy harmóniába kerüljünk vele, pozitív hatást gyakorlunk rá. Ez a pozitív kapcsolat teremti meg az egész rendszer egyensúlyát.

Tulajdonképpen az imánk az, ami kihat a rendszerre. Egymásért, mindenkiért imádkoznunk kell, mert a világban manapság az óriási és egyetemes egyensúlyi állapot megsértése miatt nagyon erősen függünk egymástól.

Azok az emberek, akiket a koronavírusnak nevezett zavar többé vagy kevésbé befolyásol, annyit tehetnek, hogy segítik egymást. A zavar mindannyiunkat érint. A rendszer mindannyiunkat magában foglal. Mindannyian a részei vagyunk. Ezért tudatosítanunk kell, hogy milyen mértékben befolyásoljuk egymást, milyen mértékben függünk egymástól. A rendszer komoly leckét ad nekünk: egyetlen apró organizmust alkotunk egy apró, Földnek nevezett bolygón. Gondolnunk kell minderre, és gondoskodnunk egymásról.

https://laitman.com/2020/05/nature-is-beginning-to-teach-us/

03 máj 2020

Miként ne tévedjünk el a kabbala tanulás során?

Kérdés: Lehetséges, hogy félresiklunk kabbala tanulás közben? Hogyan kerülhető ez el?

Válasz: Rossz útra térhetsz, ha elkezded elszakítani magad a tanárodtól. Ez akkor történhet, ha elhiszed, hogy jobban ismered az ösvényt, mint ő. Lehetetlen, hogy jobban ismerd, hiszen ő már mindezen végig ment.

Az elme itt egyáltalán nem játszik szerepet. A kabbalában voltak persze olyan esetek, amikor kiderült, hogy a tanítvány kifinomultabb és jobban vág az esze, mint a tanárnak. Ennek ellenére a tanár rendelkezik tapasztalattal, és ez a legfontosabb tényező.

https://laitman.com/2020/05/how-not-to-go-astray/

02 máj 2020

Ajándék a természettől

Megjegyzés: Állandóan belsőleg szeparált állapotban vagyunk egymáshoz képest, senki nincs tekintettel a másikra, stb. Most mindezt külső manifesztáció formájában mutatja be nekünk a természet, és arra kényszerít minket, hogy otthon maradjunk.

Rav kommentje: Mintha ezt mondaná a természet: „Ha nem vagytok képesek megfelelő módon kapcsolódni, akkor inkább maradjatok távol egymástól, mindenki vonuljon vissza.”

Azt gondolom, hogy egy nagy ajándékot kaptunk a természettől. Korábban az erőfeszítéseink nyolcvan százalékát arra fordítottuk, hogy leigázzuk a természetet, folyamatosan rontsunk az emberek, az országok és társadalmak sorsán. Egyfolytában folyt a fegyvergyártás, a természeti erőforrások pusztítása. Így most átérezzük, micsoda örömteli következményei vannak, ha az emberek nem tesznek mást, csak otthon maradnak.

Megjegyzés: Erre még nem gondoltam, de szinte mindenhol szünetelnek a katonai konfliktusok. Nincsenek pontos adataim, de szerintem, valóban ez a helyzet.

Rav kommentje: Mi van, amiért érdemes harcolni? Képzeld el, hogy elfoglaltál egy másik országot. Most mihez kezdesz? Ezek mind csak játszadozások, amikkel egy kicsit melegen tartjuk az emberi egoizmust.

https://laitman.com/2020/05/gift-from-nature/

01 máj 2020

Hit és tudás

Kérdés: Mit jelentenek a kabbalában a hit és a tudás fogalmai?

Válasz: A hit az adakozás minősége, a saját egó fölé kerülés képessége, amikor az egó azt mondja, hogy „Vedd magadhoz, töltekezz vele!”, és én ez ellen megyek. A megszerzés fölé emelkedek, nem veszek el és ragadok magamhoz mindent – vagyis nem az egoista vágyaimmal dolgozom, amik arra ösztönöznek, hogy töltsem ki magam a gyönyör különféle megnyilvánulásaival.

Tehát visszanyesek a vágyaimból. A vágyak megmaradnak, de korlátozom őket, föléjük helyezem magam. Ezt a cselekedetet nevezzük értelem feletti hitnek. Az értelmet egoista vágyaknak hívjuk, mivel ezekben szerzek meg, ezek segítségével érzem önmagam, saját ízeimet, nagyságomat és önbizalmamat.

Kérdés: Ezek a természetadta érzéseim, érzelmeim, illetve vágyaim?

Válasz: Igen. Ezeket úgy hívjuk, hogy „ízek” vagy „tudás”. A következő alapvető vágyainkat különítjük el: élelem, szex, család, pénz, hatalom és tudás. A tudás a legegoistább vágyunk. Mindezek után jön a hit, amikor mindezen vágyak fölé emelkedek, és olyan módon dolgozom velük, hogy nem kielégítem, hanem föléjük helyezem magam.

Kérdés: Miért hívták ezt a bölcsek hitnek?

Válasz: Mert ez az adakozás tulajdonsága – a Bina minősége, amit szembeállíthatunk a megszerzés, vagyis a Malchut minőségével.

Kérdés: Olyan minőségről van szó, amit a természetes vágyaimban nem érzek, ezért hinnem kell benne?

Válasz: Nem. Olyan minőségről beszélünk, amit a felső erő, egy felülről jövő fény hatására, fokozatosan érünk el. Semmi köze nincs a mi világunkat jellemző hithez, ahol valakit vagy valamit becsukott szemmel istenítek, és mindent elfogadok, elhiszek, amit mondanak nekem. A tudás fölötti hit esetén beállítom, hogy miben akarok hinni, és mit tartok nagyra – szemben azzal, amit az egoizmusom tart értékesnek. Tehát a hitem emel az egoizmusom fölé. Attól függően létezem a hit állapotában, hogy az egoizmus milyen szintje fölé vagyok képes felemelkedni.

https://laitman.com/2020/04/faith-and-knowledge/

30 ápr 2020

Az egoizmus használatának titka

 Kérdés: Egyfelől csökkenteni kell az egót, és lenullázni azt. Másrészt azt mondják, hogy az egó nemhogy nincs elpusztítva, de még nő is. Mit jelent ez?

Válasz: A helyzet az, hogy nem pusztítjuk el az egót, hanem saját javunkra használjuk fel. Önző vágyaknak hívjuk a saját érdekünket kiszolgáló vágyakat. A Teremtő érdekéből születő vágyak altruista természetűek. Szándékunkat úgy kell megváltoztatni, hogy saját érdekünk helyett a Teremtő érdekére irányuljon.

Vagyis ne aggódj, semmi nem tűnik vagy pusztul el. Meg kell értenünk, hogy az egót azért hozza létre a felső erő, hogy a pluszt mínusszal ellensúlyozza. Ezért amikor mínusz és plusz együtt dolgoznak, részesülhetünk a közöttük lévő energiából, és megélhetjük, hogy produktív módon teszünk erőfeszítéseket.

https://laitman.com/2020/04/the-secret-of-using-egoism/

29 ápr 2020

Kabbalista meditáció

Kérdés: Létezik meditáció a kabbalában? Az a közvélekedés, hogy a meditáció nem más, mint olyan gyakorlatok sora, amelyek valamilyen belső vágyra vagy külső objektumra összpontosítanak.

Válasz: Az ima a meditáció.

Kérdés: A kabbalában a meditáció és az ima ugyanaz?

Válasz: Persze. Mi a meditáció? A figyelem elmélyült fókuszálása, monitorozzuk a bensőnket, meghatározzuk, hogy hol keressünk egy adott minőséget, és így tovább. Teljesen megegyezik az imádkozással.

Gyakorlatilag nincs is más az imán kívül. A megfelelő felkészülés az imára, amikor határozott módon átéljük helyzetünket, megérezzük a felső erőt, megértjük, mi a kapcsolatunk vele, és mit kell tennünk, hogy közelebb kerüljünk hozzá.

https://laitman.com/2020/04/kabbalistic-meditation-2/

28 ápr 2020

Tanítsunk a gyermekeknek kabbalát?

Kérdés: Felébredhet a szívben lévő pont gyerekkorban, amikor valaki meghal?

Válasz: Igen, ilyen kérdések gyakran felmerülnek fiatal korban. Aztán rendszerint elfeledkezünk róluk, és később a szívben lévő pont feléledhet egy érettebb életkorban. Ezért nem szükséges, hogy a gyerekeket a kabbala bölcsességére oktassuk. Jobb, ha várunk, amíg felnőnek, és nem kezdik a kabbalát tinédzser kor előtt.

Kérdés: Gyakran megkérdezik a gyerekek, hogy miért halnak meg az emberek.

Válasz: Mindenki ezeket a kérdéseket teszi fel. De ez nem jelenti, hogy az élet értelme felől érdeklődnek. Ezek egyszerűen a gyermekeknél megszokott kérdések. Válaszolunk rájuk valahogy, megnyugtatjuk a gyermeket, de ennél nem megyünk tovább.

https://laitman.com/2020/04/should-children-be-taught-kabbalah/

27 ápr 2020

Az öröm fénye

Kérdés: A mások szolgálatából származó öröm az a fény, amiről beszél?

Válasz: Igen, ez az a fény, bár nem egyezik avval, amit jelen pillanatban érzünk. Csak amikor képessé válunk a többiek szolgálatára, önmagunk felfedésére feléjük, az adásra, arra, hogy befolyást gyakoroljunk rájuk – akkor a felső fény keresztül halad rajtunk a többiek felé.

Amit most tapasztalunk, nem az öröm és a támogatás érzései. Az valami jóval magasztosabb: a Teremtő feltárulása. Ő van hatással a többiekre rajtunk keresztül.

https://laitman.com/2020/04/joy-is-the-light/

26 ápr 2020

82 queries in 0,636 seconds.