Dr. Michael Laitman

feladat

Az Egységhez Vezető ÚT kilenc szakasza, 9.-ik pont

Az egységhez vezető út

Felkészülés az Integrál Kongresszusra: Integrál Oktatók

Felfedezzük, hogy a sorsunk nem az, hogy fenntartsuk és tápláljuk a kapcsolatunkat a Teremtővel, és hogy nem azért van szükségünk a széles tömegekre, hogy ez által jobban fenntarthassuk a „málnaszem” érzést, hanem sokkal inkább nekünk azért kell egy málnaszemmé összeállni, hogy ez által, szolgálhassuk a tömegeket. Pontosan ezen a felfedezésen keresztül közelítjük meg a korrekció végét.

Ez teszi lehetővé az integráltság az Arvut (kölcsönös garancia) és a kapcsolat megértését a természetünkben. Elkezdjük meghatározni a viszonyunkat a széles tömegekkel: hogy mennyire szükségünk van rájuk, mert nélkülük nem tudunk megelégedettséget okozni a Teremtőnek, és hogy a Teremtő mennyire a tömegekre irányul és nem ránk.

Ez az, ahogy beteljesedik a sorsunk és „eltűnünk”. A „főpapok nemzettségévé” válunk, ahol már nem is létezünk. A széles tömegeket szolgálja mindenki közülünk, az egész emberiséget és a Teremtőt. Ebben kell látnia mindenkinek a saját névtelen szerepét. Senkinek nincs része vagy öröksége semmiben, összességében mindannyian csak egy kapcsolati pont vagyunk, az átvitelnek egy komponense a tömegek és a Teremtő között. Ez jó, mivel ez által tudunk mi igazán közelebb kerülni a Teremtő természetéhez.

Nekünk be kell mutatni és például kell szolgálni a világ számára, és ezen a példán keresztül adjuk át azokat a spirituális feltételeket, amiket mi elértünk. Még ha közben  ez az ellentétes oldala is a spirituális állapotnak, ha mi magunk felé tudjuk fordítani a világ arcát akkor, tudjuk a saját arcunkat a Teremtő felé fordítani. Az által, hogy szeretettel fordulunk a világ felé, az által leszünk képesek szeretettel fordulni a Teremtő felé. Erről van mondva, hogy: „ A teremtmények szeretetétől lehet eljutni a Teremtő szeretetéig”.

Annak érdekében, hogy a világ arca felénk forduljon, az kell, hogy ráébresszük az embereket az egymás iránti szolidaritásra. Ehhez az szükséges, hogy át tudjuk adni a szavak belső erejét. A szavaknak, világosnak és mélynek kell lenniük. Csak ezen a módon tudunk integrálódni a külső körökben, hogy valóban összekapcsolódjunk velük. Akkor, megkapjuk a szükséges kiegészítést, amely segít nekünk a magasabb szintre emelkedéshez.

A helyes integrált oktatás a spirituális előrehaladás érdekében fel kell, hogy ébressze a belső fejlődést a tanulóban. Ha mi elérjük az emberek szívét, akkor pontosan azok a megtapasztalások és benyomások, melyek a széles tömegekben megjelennek, biztosítják a számunkra, hogy a málnaszem növekedjen, kiterjedjen és megerősítse a Teremtővel való összekapcsolódási pontot, és hogy érezhessük Őt.

Mondva van: „Minden tanítványomtól tanultam.” Most már megérthetjük, hogy miért tud valaki többet tanulni a tanulótársaival való kapcsolatain keresztül, mint a tanítóktól.

forrás: Nine Stages On The Way To Unity, Point 9

ford: KN

15 feb 2014

Hogy tárul fel az Elrejtett?

Hogy tárul fel az Elrejtett

Kérdés: Hogyha aminek a feltárására szükségünk van, el van rejtve, akkor azt, hogyan kell feltárni?


Válasz:
Ez egy jó kérdés, mivel az elrejtettség érzése, az ember számára abból fakad, hogy keresi elrejtett Erőt. Ezt a rejtett erőt nevezzük adakozásnak. Ha valaki keresi ezt, akkor érezni fogja, hogy milyen távol van tőle ez, mennyire kitér előle, hogy elrejtve maradjon. Majd elkezd dolgozni, annak érdekében, hogy elérje az adakozást.

Ha ez az Erő válik a legfontosabbá, legnagyszerűbbé és legjobban tisztelt dologgá a számára, ez azt jelenti, hogy már meg is szerezte a Teremtő nagyszerűségének a gondolatát. Akkor az ember elkezdi érezni, hogy nincs szüksége arra, hogy a Teremtő feltáruljon a számára, és még csak nem is várja el, hogy valami elrejtett dolog feltárultá váljon. Csak egyszerűen viszont szeretne adakozni, annak érdekében, hogy élvezetet nyerjen az elrejtettből.
Még ha nem is tudja, hogy az elrejtésben lévőnek adakozási minősége van, sőt még azt sem tudja, hogy ő maga adakozó és az elrejtésben lévő sem tudja, hogy az ember, adakozó, ezt mind elegendő az ember számára és elfogadja a helyzetet. Ezáltal, az ember lényeg önmaga elől is elrejtetté válik, hasonlóan az Erőhöz, amelyet fel akart tárni.

Akkor az ember eléri a formaegyezést ezzel az Erővel, és belsőleg hasonlóvá válik ehhez az Erőhöz, melyet elrejtettnek nevezünk. Ez nem tárul föl, hanem az ember megismeri, mivel annak tulajdonságaival, azonos állapotba kerül. Ez a jelentése annak az írásnak, hogy: „Mi a cselekedeteidből ismerünk meg téged, Uram”

ford: B.S

lekt: KN

forrás: How To Reveal The Concealed?

Posted on January 20th, 2014 at 9:39 am

איך לגלות את הנסתר?

פורסם: 15.01.14, 16:04 

26 jan 2014

Mivel kezdődik az emberi szint?

Mivel kezdődik az emberi szint

Kérdés: Hogyan láthatnék Sefir-ákat (Szfirákat) és minőségeket magam körül, emberek helyett?

Válasz: Miért lát valaki embereket a világ anyagi érzékelésén keresztül? Miért van szüksége arcokra? Vajon a test mondd valamit? A test nem mondd semmit az emberről.

A tény az, hogy hamarosan feladjuk a karakterre vonatkozó jellemzőket. Mivel ezeket, az ember a születésével megkapja, vagy pedig a környezetétől szerzi meg őket. Mindezek összessége nem az ember maga.

A szülei hozták a világra, tanult valamilyen intézményben, amelyet nem ő választott, majd az egész életén keresztül, állandóan különböző környezetekben találta magát. Ennek eredményeként, látjuk benne a sajátos formáját, amelyet bizonyos paraméterek szerint alakított ki. Így “teremtették”, és így éli az életét a kezdetétől a végéig.

Ez nem igazán ő. Nem tud ehhez kapcsolni semmit. Nincs benne még egy csepp sem a valódi eredetéből, sem a testi tulajdonságaiból, és a való jellemvonásaiból sem. Minden annak az eredménye, amit látszólag másoktól kapott.

Az ember (Ádám) bennem azzal kezdődik, amit Fentről megszerzek. Ha belépek a csoportba, és erőfeszítéseket teszek, a csoporton belül, akkor kiderül, hogy ők szintén a saját maguk által végig vitt oktatásnak és nevelésnek az eredményei. Ha Fentről elkezdem megkapni a Fény egy gyenge megvilágítását, melynek köszönhetően új jellemzők születnek meg bennem, amelyek ellentétesek az előző jellemzőimmel, akkor ez egy új teremtmény születése, aki már egyáltalán nem kapcsolódik a testemhez és a korábbi jellemvonásaimhoz Ezért a lelket úgy  nevezzük „Isten Szent Része bennünk Felülről”

Tehát, ebből az következik, hogy az ember külső megjelenésének, és viselkedésnek nincs valódi jelentése. Ami számít, az a csoportba való befektetése, és erőfeszítése. Ehhez választ kaphat Felülről, és megszerezheti mindazt amit embernek (Ádámnak) nevezünk.

Addig a pontig, nem nevezhető embernek, mert nincs benne semmi igazán önmagából. Ha az élete során nem korrigálja egyetlen vágyát sem, a Reformáló Fény segítségével, akkor az olyan, mintha egyáltalán nem létezne. Látható, hogy a spirituális számlája üres és, hogy a részvétele a történelmi fejlődés folyamatában olyan, mint bárkié. Ebben nincs semmi megmérni és értékelni való, ami a spirituális mérlegen megmérhető lenne.
Még van egy további ellentmondás: Még ha az ember nem is korrigálja magát, akkor sem  éli az életét hiába, ha segít mások a korrekciójában, és ha közelebb viszi őket az igazsághoz. Mindenesetre, ezen érdemes dolgozni, amennyire csak lehetséges. Ahogy Baal HaSulam írja ” Az Utolsó Generáció című írásában”: Az élet célja az, hogy kiérdemeljék a Teremtővel való összeolvadást, hogy szigorúan fenntartsák az általános szabályt a cselekedetekben, hogy csak a Teremtő jóságára irányítják azokat, és hogy segítsenek másoknak a Vele való összetapadást.

2013.11.26, “A Kabbala tanítása és lényege”

ford: B.S       

lekt: KN         

forrás: With What Does Man Begin?

Posted on December 3rd, 2013 at 9:51 am

במה מתחיל האדם?

10:16, פורסם: 1.12.13

15 jan 2014

Lecke a Machsom-on (határvonal) túl

Lecke a machsom határvvonalon túl

Kérdés: Ha például, az egész központi csoport át fog menni együtt a Machsom-on, akkor mi fog történni a napi Kabbala leckékkel?

Válasz: A napi Kabbala leckék a Machsom– on túl is meg lesznek tartva. Most is, minden energia s tudás, amit nektek adok, a Machsom-on túli történésekből származik.

A Tíz Szfíra Tanulmánya és más források, a spirituális szinten íródtak, de pillanatnyilag ti ezeket a fizikai valóság szintjén érzékelitek.  A Machsom-on túl ezeket már más szinten fogjátok érezni.

Tegyük fel, hogy egy festményt a művésszel együtt vizsgálok meg, aki azt mondja: “Ide hozzá tehetsz egy kis sárgát, vagy pirosat, és oda egy kicsit több kéket”. A művész szigorúan technikai módon viszonyul a festményhez, miközben én benyomásokat kapok a kép színei által, ahogy azok befolyásolnak engem. Általában, a festő elkészíti a festménynek a vázlatát, lerajzolja ceruzával azt, mielőtt elkezdene festeni. De én ezt nem látom.

A Teremtő is, készít ceruzával egy vázlatot, mielőtt megfesti a teljes színes képet nekünk. Fokozatosan, az ember elkezdi látni a belső kapcsolatunkat, a belső erőket, ebben az általános képben. Elkezdi érezni, hogy ő maga ad egy új színt a festményhez, vagy ragyogást és egy színt eltávolít, és egy új árnyalatot teremt. Mindez az ember előtt ragyog az érzékelésében. Az ember fogja meghatározni a kölcsönhatás szintjét az  Aviut által (a vágy mélysége), a Masach-on (szűrőn) keresztül, az erőkön keresztül, amelyek lefestik nekünk ezt a világot. Világos lesz mindenki számára, hogy minden egy Erőből egyetlen szándékból ered: hogy olyan tökéletessé tegye az embert, mint amilyen tökéletes Ő(Teremtő), mint a forrás.

Kérdés: Ön mit érzett, közvetlenül a Machsom-on való átlépés előtt?

Válasz: Ugyanazokat az állapotokat, amelyeket valaki az egyiptomi kivonulás előtt érez: rettenetes nyomás minden oldalról, teljes sóvárgás előre haladásra, félelem az ismeretlentől, hogy mi van előttem, és ugyanakkor, félelem attól, hogy nem  érjük el a spiritualitást. Mindez, nem akkor történik, amikor valaki mesterségesen akar előrehaladni, hanem, amikor valóban cselekszik, hatalmas vágya irányul a csoport középpontjára és ugyan akkor hátulról, nyomást helyez önmagára az által, hogy terjeszti az integrál módszert, hasonlóan ahhoz ahogy valaki a lovat ösztökéli az ostor segítségével az előrehaladásra és akkor az ember keresztül tör a Machsom-on.

2013.10.22, “A csoport és a terjesztés”

 ford: B.S

lekt: KN

 forrás: A Lesson Beyond The Machsom (Barrier)

Posted on November 27th, 2013 at 8:29 am

 שיעור מאחורי ה”מחסום”

24.11.13, 13:04

21 dec 2013

Munka az Introvertáltaknak (kiáradó személyiség) és az extrovertáltaknak (befogadó személyiség)

Munka az introvertáltaknak és az extrovertáltaknak

Kérdés: Ön azt mondta, hogy azok az emberek, akik aktívan terjesztenek, azoknak rendelkezniük kell egy különleges vággyal a kapcsolatra, és az egységre a csoportos munkában. Létre kell e hoznunk a különleges feltételeket ebből a célból, vagy lehetséges, hogy ne erőltessük azokat az embereket, akik nem látják a kapcsolat különleges jelentőségét?

Válasz: Vannak olyan emberek, akik képesek a terjesztésre, de nem képesek a kapcsolati munkára. A terjesztés széles körben valósul meg, és azok az emberek, akik extrovertáltak (kiáradó személyiségek), azok különösen könnyedén bevonhatóak a terjesztésbe, miközben maga a kapcsolódásra irányuló munka az introvertáltaknak (befogadó személyiségek) való.  Ezek teljesen más vektorok, különböző irányok.
Különleges példákat hozhatnék arra, hogy közülünk ki, melyik személyiségtípusra hajlamos. Vannak olyan emberek, akik csodálatosan terjesztenek, kimennek a külső nyilvánosság felé, mégsem tudnak a csoporton belüli kapcsolaton dolgozni, mások ezzel, sokkal jobban tudnak foglalkozni. Mindenki különböző tulajdonsággal rendelkezik, és nekünk fel kell használnunk mindkettőt. Ennek eredményeként, a Felső Fény létre fog hozni közöttük egy közös tulajdonságot, amelyben az első spirituális jelenségek érezhetővé kezdenek válni.

 

2013.10.22, “A csoport és a munka”

ford: B.S

lekt: KN

forrás: Work For Introverts And Extroverts

Posted on November 24th, 2013 at 10:38 am

עבודה עבור אנשים מופנמים ואנשים מוחצנים

20.11.13, 16:12

21 dec 2013

Az engedély megadatott, mert megjelent a hiány

Az engedély megadatott

Először mi állati szinten fejlődtünk, generációról  generációra, annak megfelelően, ahogy a resimok görgetek bennünket az egyik vágytól a másikig, és ezek, a vágyak megkapták a testi érzékszerveken keresztüli  érzékelést, melyen belül megtalálták illetve megteremtették ennek a világnak a képét.  

Most azonban megkaptuk az engedélyt a Kabbalah bölcsességén keresztül való felemelkedésre, a Végtelen világ szintjéig. Tehát, nem vagyunk többé behatárolva a testi inkarnáció által. A fizikai életek és halálok sorozata el fog tűnni, és látni fogjuk, hogy ez csak az általános rendszer egy bizonyos szintjének feleltethető meg.

Amikor a tanulmányaim kezdetén én megkérdeztem Rabbash-t, hogy mi az élet, és a halál, a mi világunkban, azt felelte „olyan ez, mint amikor leveszed az inged este és újat veszel fel reggel”. Ezt az analógiát alkalmazva te leveted ezt az életet és beöltözöl egy újba, a 10 szfira egy rendszeréből a 10 szfira másik rendszerébe lépsz, és amikor ott találod magadat egy magasabb szinten, nem érzel semmi különlegeset emiatt. Hasonlóan az „bestia” szintjén található test nem érez semmilyen fájdalmat hajvágáskor vagy körömreszeléskor, mert azok a részek a „vegetativ” (növényi) szinten vannak. Az alsóbb szint nem érzékeli a hiányt. Ellenkezőleg, a megújulást kellemes kiegészítésként éli meg.

Ebből az következik, hogy a ma emberének lehetősége van elérni az örökkévaló szintet ennek az életnek a lezárása előtt, és úgy fogják látni a jelenlegi valóságot, mint egy nyúlványát az Végtelen világnak.

Azonban nagyon nehéz ezt elmagyarázni. Mivel az engedély megadatott, és nekünk cselekednünk kell, és nagyon nehéz munkát kell előtte végeznünk, mielőtt ezt a feladatot a megfelelő módon végrehajtanánk. Nekünk a módszert egyszerűbben elérhetővé kell tennünk a világ számára, egy magasabb szinten kell lennünk, és meg kell valósítanunk a megfelelő kapcsolatot a különböző szintek között. Ezt úgy is mondhatjuk, hogy tanítóvá kell válni és el kell kezdeni felemelni az emberiséget.  Látnunk kell, hogy ez a feladatunk, kötelességünk. Az engedély lényege nem csak az, hogy mi ezt megvalósíthatjuk, hanem az is, hogy ez a valódi szerepünk, és felelősek vagyunk azért, hogy ezt megtegyük.

ford: BR

lekt: KN

 

 

 

05 dec 2013

A Fejlődés nyila

A fejlődés nyila

 

Az utóbbi időben, a külső tevékenységünknek köszönhetően, úgy érezzük, hogy a leckék egy új formát öltenek. Kabbala Bölcselete már nem úgy tűnik számunkra, mint valami, ami spekulatív, elméleti, és a családi élettől független, nem lebeg valahol a csillagközi térben, vagy valamilyen ismeretlen dimenzióban.

Nem gyakorlati formában érkezik, nem is csak egy elméleti tudomány, hanem azért adatott a világnak, hogy itt köztünk tárja fel a Teremtőt.

Pontosan ez az oka a jelenlegi válságnak. Ez nem ér véget magától, nem számít, hogy mennyire is próbálják fényezni, vagy elsimítani. Egyrészt, legalizálják a kábítószereket, és ígérgetik a válság végét. De a válság továbbra is fennáll. Ahogy a Kabbalisták mondják, hogy csak akkor lesz vége, amikor a Teremtő vagy a szenvedés útján haladva korrigáljuk a természetünket, és elérjük az összeolvadást a Teremtővel, azaz, megvalósítjuk a teremtés célját.

Ebben a folyamatban úttörők vagyunk az emberiség élén. Legyetek büszkék arra, hogy megadatott minden erő nektek erre a munkára. Mivel kaptunk egy esélyt, amely nem volt megadatva a korábbi generáció Kabbalistáinak. Több millió évnyi fejlődés során, az összes világ, és a mi világunk is, minden, amelyen átmentünk, minden csak a jelen érdekében történt. Te és én, vagyunk az a pont, amely a fejlődés “nyilának” a csúcsa, amit a teremtés célja felé kell irányítanunk.

Mindenkinek büszkének kell lennie, és telve kell, hogy legyen energiával, hogy elvégezhesse ezt a nagy feladatot. Ennek megfelelően, mindenkinek a csoportban nagy jelentőséget kell tulajdonítanunk, mert a Teremtő csipesszel választja ki a barátot a sok milliárd ember közül.

Tartsuk tiszteletben egymást, szeressük egymást, és a köztünk levő szeretet által, adjuk meg a Teremtőnek azt a helyet, ahol feltárulhat.

2013.11.16, A virtuális amerikai lecke első részéből

ford: B.S

lekt: FB;KN

forrás: The Arrow Of Development

Posted on November 22nd, 2013 at 10:47 am

חץ ההתפתחות

פורסם: 21.11.13, 13:00

23 nov 2013

Mi is az eredmény?!

Mi is az eredmény

Kérdés: Mi a legfontosabb a terjesztésben, maga a cselekedet, vagy annak az eredménye?

Válasz: A válasz nem függ tőlünk, hanem magától a cselekedettől függ. A cselekedetet befolyásolja a Felső Fény, először is az csoport központjába irányuló erőfeszítéseken keresztül, majd pedig a nyilvánosság felé irányuló erőfeszítéseken keresztül.

Ezzel a két a ponttal dolgozik az ember. Ha kezdetben megpróbál belépni valaki a csoport középpontjába, hogy ott megtalálja a Teremtőt, és dolgozhasson ebben a középpontban, akkor ehhez a forráshoz kapcsolódik, és óvja azt önmagán belül. Majd kimegy a tömegek közé, összekapcsolódik velük, megkérdezi a kérdéseiket, magyarázatokat kínál nekik, és közben folyamatosan arra gondol, hogy a Felső Fényt átadja nekik, hogy felébredhessenek, és még ha tudattalanul is de érezhessék, hogy közvetve, de működni kezd e Fény rajtuk.

A szándéka az, hogy mint közvetítő átadja a Felső Fényt a forrástól, a csoport központjából, amely pontban feltárul a Teremtő a külső csoport irányába is, és ezt cselekménynek nevezzük, a Fény szétterjedésének a lelkek közötti hálózaton belül.

Ha valaki így tesz, akkor az eredmény nem tőle függ. Hagyni kell, hogy tömegekhez tartozó emberek tárják fel az eredményt önmaguknak, és még ha nem is az első kísérletre, de a második vagy harmadik alkalommal elérjék ezt. Akkor a terjesztésben résztvevő is megláthatja, mindez, hogy működik.

Látni fogja, hogy ennek megfelelően a hétköznapi emberek hogyan kezdenek megváltozni, hogy a közönség mennyire lesz éhes ezekre a találkozókra, ahogy újra és újra eljönnek és összekapcsolódnak, és azt mondják, “Itt egyre nagyobb melegség van! Itt újratöltődök, bölcsebb, és energiával telibb vagyok”. Meg fogják ezt érezni belsőleg. Számukra ez olyan, mint az oxigén. Ez lesz az eredmény.

2013.10.20, “A csoport és a terjesztés” leckéjéből

ford: B S

lekt: KN

forrás:  What A Result!

Posted on November 19th, 2013 at 9:24 a

איזו תוצאה!

פורסם: 8.11.13, 9:51

23 nov 2013

Olyan, mint a tíz ujjam

olyan mint a tíz ujjam

 

 

 

 

Kérdés: Hogyan kellene felépíteni a munkát a tízes csoportban? Alakítható-e a tízes csoport a projektekben való részvétel alapján?

Válasz: Ez a csoportokra való felosztás gyakran hasznos a problémák megbeszéléséhez, mert a nagy formátumú megbeszélések nagyon nehezek. A megbeszélés azt jelenti, hogy meghallgatok valaki mást, kapcsolódok vele, kiegészítve őt, és meghallgatom a többieket.

A tízes csoport egy olyan fajta összejövetel, amely optimális a mi belső szerkezetünk számára, mind a gondolataink, az értelmünk és szívünk számára is. Ez az a maximális embercsoport, akit magamba tudok foglalni, látom is őket, mintha ők volnának, az én tíz ujjam. Ha ez nagyobb számú embercsoport lenne, ez nagyon nehéz lenne, gyakorlatilag lehetetlen. Ha az emberek többen vannak, akkor mi automatikusan tíz ember kötünk egybe, és néha csak ötöt vagy akár kettőt. Ez az ember fejletségétől függ.

Egy terjesztési beszélgetésből 2013.10.17

ford: FB

lekt: KN

forrás: http://laitman.com/2013/11/like-my-ten-fingers/

16 nov 2013

Találd meg helyed a Teremtés térképén

Találd meg helyed a Teremtés térképén

Kérdés:

Hogyan tudhatom mire kell koncentráljak, hol van pontosan a feladatom?

Válasz:

Soha nem találod meg egyedül. Az ember nem találja meg a saját helyét és a feladatát, ha nem találja meg magát a csoporton belül.

Egyszer, egy autóbaleset után, amelyen nagyon nehezen mentem keresztül, májkárosodást szenvedtem és egy részt el kellet távolítani a májamból. Hogyan lehetséges, hogy az a májdarab azt mondja, hogy, hogyan valósítom meg önmagam ? Hogyha az a testen belül van, és össze van kapcsolva a többi testrésszel, elvégzi a munkáját amit szükséges, ezt jelenti, hogy a máj megvalósítja önmagát. Ezt nevezzük megvalósításnak.

De amikor ez a rész el van vágva a testtől, ő azt sem tudja, hogy ő máj. Csak ha akarsz a testhez csatlakozni, akkor fogod tudni, ki vagy te. Egyelőre csak egy “őssejt”, amelyből meglehet építeni más szervet, de te nem érted a munkádat.

2o12.12.23, Reggeli lecke “Bevezető a Tíz Szfira tanulmányába”

BS

26 dec 2012

78 queries in 0,843 seconds.