Dr. Michael Laitman

gazdaság

A spirituális szűrő és a pénz kapcsolata

Komment: A mi világunkban mindent a pénz ural és határoz meg.

Rav kommentje: A spirituális világban is a pénz ural mindent.
A “pénz” szó, héberül “keszef”, a “Kiszuf” szóból származik, amelynek jelentése: “lefedés”. A héber nyelvben a tárgyak és jelenségek nem véletlenszerűen kapnak nevet, hanem a tartalom, a jellemző minőségek alapján.

Amilyen mértékben egoizmusunkat képesek vagyunk az adakozás és szeretet minőségeivel lefedni, a megszerzés úgy alakul át adakozássá. Így teszünk szert spirituális tőkére, azaz így tárjuk fel a Fényt.

Az eddigiekből következik, hogy a spirituális szűrőt – a mindennapi életben használt pénzhez hasonlóan — szintén a “Kiszuf” (“Keszef”) szóval illetjük. Nyilván az emberek nincsenek tisztában ezzel az eredettel, de a héber kabbalisztikus nyelv.

https://laitman.com/2019/04/spiritual-screen-and-money/

01 jún 2019

És a gazdagok könnyeket hullatnak

Kérdés: A modern világban az emberek a vagyonos emberekre hallgatnak. Hogyan hallgatnak meg ha nem vagy gazdag?

Válasz: A világ óriási krízis felé közeledik, így a gazdagoknak nemsokára nem lesz mondanivalójuk, mivel a vagyonuk fokozatosan megszűnik befolyásoló tényező lenni.

A gazdagok ugyanúgy félnek a társadalmi folyamatoktól, mint ti. Érthető, hiszen olyan állapot felé haladunk, ahol kis juttatásból kell élnünk, ezért szinte semmi érintkezési felület nem marad a vagyonos emberekkel. A jövőben nem csak a nagy országoknak, hanem az egész világnak kis juttatásból kell gazdálkodnia. Így nem számít majd, hogy gazdag vagy szegény vagy.

Remélem, hogy a világ elkezdi megérteni, hogy a lényegnek semmi köze a pénzhez. Még a fizikai világunkban sem töltheti ki belsőnket a pénz.

Részlet a 2016. április 4.-I, orosz nyelvű kabbala leckéből

https://laitman.com/2016/08/and-the-rich-will-weep/

24 ápr 2019

A pénz vagy a szegénység távolít a kabbalától?

Kérdés: Egyszer azt mondta, hogy a Teremtő azért ad gazdagságot, hogy Önmagát nagyobb távolságra helyezze. De a szegénység szintén idegenné teszi a spiritualitást, mert minden gondolat és erőfeszítés arra irányul, hogy mi és a családunk enni kapjon. A pénz vagy a szegénység távolít a kabbalától?

Válasz: Egyik sem. Minden attól függ, hogy a személy, pénztől vagy szegénységtől függetlenül, hogyan viszonyul a Felső kormányzó erőhöz. Hogyan valósítja meg azt az elvet, hogy a Teremtő annyit ad, amennyi elegendő a léleknek. Fontos az az irányultság, hogy mindenben igazolom a Teremtőt, mert Ő helyezett adott körülmények (pénz vagy pénztelenség) közé. Ez felülírja azt, hogy adott esetben nem értem ezen körülmények okát, hiszen azok akadályozzák a sima haladást a cél felé. Azonban ha lelkünk alapjai felől nézzük, minden helyzet jogos, természetes és tökéletes egyensúlyi állapotot tükröz.

Kérdés: Tehát a dolgok ilyen értelmezése távol tart attól, hogy folyton azon töprengjek, hogy honnan szerzek pénzt?

Válasz: Nem, ez is a spirituális munka része.

(részlet a 2018. november 25.-I, orosz nyelvű kabbala leckéből)

https://laitman.com/2019/04/does-wealth-and-poverty-interfere-with-kabbalah/

03 ápr 2019

A kormányoknak csökkenteniük kell az egyenlőtlenséget

a kormány

Vélemény: Kenneth Rogoff, Thomas D. Cabot (Közérdek Kérdéseinek Professzora és Közgazdasági Tudományok Professzora a Harvard Egyetemen):

Kevés a kétség afelől, hogy a globalizáció és a technológiai innováció a növekvő egyenlőtlenség mozgatórugója – mondta Rogoff egy kerekasztal beszélgetésen, amelyet a jövedelmi egyenlőtlenségekről és a pénz szerepéről a politikában – témában tartottak. „A rendszer stabilitásának érdekében a kormányzati politikának enyhítenie kell azokat a hatásokat, melyeket a technológia és a globalizáció hoznak és nem megengedni a helyzet súlyosbodását.”

Hozzászólásom:

Ez csak akkor lehetséges, ha tudatában leszünk annak, hogy az emberi fejlődésnek egy következő szintjére kell lépnünk. Ez a tudatosság elérhető nagy szenvedés hatására adott reakcióként vagy az integrál oktatás és nevelés módszerének erőteljes terjesztése, vagy mindkettőnek együttes hatása által.

2014. Március 16

forrás: Governments Should Reduce Inequality

ford: BR

lekt: KN

17 Már 2014

A Természet tervének lábnyomait követve

A Természet tervének lábnyomait követve

Ma hatalmas technológiai tartaléka van a világnak. Azonban, mi nem tudjuk naprakészen alkalmazni az új technológiai fejlesztéseket, mert ha használnák ezeket az iparban, akkor több milliói ember azonnal elveszítené az állását, mivel a robotok mindenkit helyettesítenének

Meglátogattam néhány, új gazdaságot Izraelben, és alig láttam ott embereket  dolgozni. Az öntözés kezelése, a termés betakarítása, és a dobozokba való csomagolás, műveleteit, mind időzítő mechanizmussal ellátott komputerek végzik, és ott egyetlen ember sem dolgozik.

Kérdés: Tehát, egyrészt, ott van az automatizálás, a munka leegyszerűsítése, a termelés növelése, és ebből következőleg természetesen magasabb a nyereség is, de ezzel egyidejűleg a folyamat, növekvő munkanélküliséget jelent. Azonban nem léteznek tervek az emberek átképzésére, vagy átszervezésére.
Válasz: Nincsenek ilyen tervek, és nem is szükségesek! Az ilyen tervek nem annak érdekében jelentek meg, hogy az emberek egy másik gyárban dolgozzanak, hanem azért, hogy tanulmányozzák, hogyan lehet felemelkedni a létezés egy következő szintjére. Ezt ajánlotta fel nekünk a természet!

A természetnek van egy konkrét terve. Látjuk, hogy ez az evolúció nem csak alkalmi események sorozata, hanem következetes, kényszerű műveletek láncszerű sorozata, amelyekben az összes plusz és mínusz, mindenfajta molekulák összekapcsolódnak és egymással kölcsönhatásban vannak. Ezt meg kell értenünk, és követnünk kell! Ezért egy olyan állapothoz értünk, ahol az embernek fel kell emelkednie a következő szintre. Éppen ez,az integrál oktatás és nevelés módszerének a szándéka.

 

2013.09.15, A KabTV a “Globális Válság” műsorából

 ford: B.S

 lekt: KN

 forrás: Following The Footsteps Of Nature’s Plan

 Posted on January 20th, 2014 at 9:04 am

 ללכת בעקבות התוכנית של הטבע

 פורסם: 17.01.14, 13:42  

26 jan 2014

A csapás édesítésének kísérlete

Kérdés:

Le vagyok döbbenve, hogy a világban zajló drámai változások ilyen gyenge válaszokat váltanak csak ki a vezető nemzetektől. Mi történik velünk?

Válaszom:

Azt hiszem a világ korábbi mozgatói, irányítói megértették, hogy nem irányítják, befolyásolják a helyzetet többé, és csak a csapásokat próbálják enyhíteni. Leginkább az olajtermelés hirtelen hanyatlása, és az ebből következő globális gazdasági hanyatlás aggasztja őket.

Ez kétségtelenül kihat majd a globális rekonstrukcióra. A gépjármű, és repülőépítő iparágak megszűnnek majd, és egy új tömegközlekedési módszerre lesz szükség. Az emberek csak az abszolút szükséges dolgokat veszik majd, ami a gazdasági szektor nagyon sok ágát összeroppantja majd.

Az Egyesült Államok minden tízedik aktív személye az autóiparban dolgozik. Csődbe jutások láncolata összeroppantja majd a nemzeti gazdaságot, és szélsőséges pártok kiemelkedését segíti majd elő, ugyanolyan módon, ahogy az az 192o-as évek Németországában megtörtént.

Nem véletlen, hogy a Kabbala azt állítja, hogy a globális fejlődés következő lépcsője vagy a korrekció a Kabbala módszerének segítségével, vagy fasizmus! Gyanúm az, hogy az Egyesült Államok szándékosan állította az autóipart, helyesen felmérve, hogy az lesz az első áldozata a globális válságnak. Ez némi időt nyert más iparágaknak és azok munkásainak hogy az olyan olajtól függő iparágakból, mint autóipar képesek legyenek átlépni másfajta előállításra és fogyasztásra, melyek egyszerűbbek, természetesebbek és közvetlenebbek. A médiát tekintve, azok csak végrehajtják azok parancsait, akik fizetik őket.

31 máj 2011

A közgazdaság célja

A közgazdaság célja, hogy az egész világot az altruisztikus globalizáció állapotába hozza, ahol minden össze van kapcsolódva, mint egy családon belül. A család néhány tagja kicsi, mások nagyobbak, néhányan öregek, míg mások fiatalok, de mindannyian ugyanannak a rendszernek a tagjai, ahol mindenki azonos ellátásban részesül, helyzetétől függően.

Kérdés:

A modern gazdasági rendszer annak érdekében működik, hogy olyan szükségleteket elégítsen ki, melyek nem igazán szükségszerűek. Ez igazából egy olyan rendszer, mely újabb és újabb szükségleteket termel ki, hogy az emberek egyre több pénzt keressenek amire nincs szükségük, amivel olyan dolgokat vásárolhatnak melyekre nincs szükségük, mely dolgok nélkül tökéletesen ellennének. Támogatja azokat, akik csökkenteni akarják ezeket a szükségleteket?

Válaszom:

Természetesen. A személy mely spirituális fejlődésén dolgozik valóban kielégültnek érzi magát, és számára a materiális szint csak arra szolgál, hogy támogassa korporeális létezését. Így a személy elválasztja magát fizikai testétől, állati részétől, és soha nem fogyaszt többet, mint amennyire szervezetének szüksége van. Folyamatosan a spirituális szinten mozog, mely a létezés állati szintje felett helyezkedik el, és ennél fogva erőltetés nélkül testének biztosítja pont azt a mennyiséget, melyre túlélésére szüksége van. Amikor az ipar, a kereskedelem és más rendszerek tovább fejlődnek ennek a megközelítésnek alapján, akkor azok újra lesznek szervezve annak érdekében, hogy képesek legyenek az emberek szükségleteit fedezni.

Kérdés:

De mi az alapvető szükséglet, és mi nem számít annak?

Válaszom:

Ezt a spirituális szükséglet és materiális szükséglet aránya határozza meg. Ez azt jelenti, hogy a személy spirituális szintjétől függ, és ez oktatásának következménye.

Az embereknek kell szabályoznia mi is igazán szükségszerű. Ennél fogva a pozitív változások csakis a megfelelő oktatás útján valósulhatnak meg.

29 Júl 2009

Az üzletek túléléséhez szükséges feltétel: ne fogyasszunk többet a szükségesnél

 Kérdés:

Hogyan lennének az üzleti vállalkozások képesek túlélni profit nélkül? Ez mind utópisztikusnak hangzik.

Válaszom:

A gazdasági helyzet nagyon egyszerű: egy üzlet életképes lehet gazdasági szempontból, amennyiben az maximálisan a társadalom javát kivánja szolgálni. Például egy szupermarket árai csak annyiban különbözzenek a termelői áraktól, amennyi ahhoz szükséges, hogy a költségeket fedezze. A számításokat annak alapján kell elvégezni, hogy mindenki csak a túléléséhez szükséges profitot adja hozzá, mint egy sejt, vagy testrész a testben, mely egy integrált rendszernek a része.

Így az a profit, melyet az üzlet megtermel csak azt szolgálja, hogy az üzleti vállakozás megfelelő módon működhessen. Minden ezen túli profit káros, mint a testnek adott felesleges élelem. Nem létezhet pénzfelhalmozás, vagy extra bevétel.

Nyilvánvalóan minden termelő képez egy biztonsági tartalékot előre nem látható helyzetek kivédésére, hasonlóan, ahogy szervezetünk is képez egy energia bankot betegség esetére, annak érdekében, hogy egyensúlyozni tudja a hullámvölgyeket. De általánosságban ez a módja, ahogy minden üzleti vállakozásnak a számításait kellene manapság végeznie.

02 máj 2009

81 queries in 0,680 seconds.